Jump to content
Arkivverket

Abraham Larsen


Roy Geir Jakobsen Østhus

Recommended Posts

3 minutter siden, Ann-Mary Engum skrev:

 

Skifteprotokoll

Register:

Berthe Daniels Datter Dyvig.101.

https://media.digitalarkivet.no/view/24469/4

 

Genialt, dette med skifteprotokoller har jeg ikke bevandret noe særlig i... Men det er sikkert også en nyttig plass og søke info :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

 

Det ble tolket som pigebarn lengre opp 

 

SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fb/Fbc/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1773-1801, s. 62-63
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525370184
 

Men det er ikke slik du tolker det da?   :)

 

Nå ble jeg usikker...

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

 

Genialt, dette med skifteprotokoller har jeg ikke bevandret noe særlig i... Men det er sikkert også en nyttig plass og søke info :)

 

 Skifte etter Berthe Danielsdatter:

 Skifteprotokoll 

Helt øverst på venstre side.Begynner på forrige side.

 

Vest-Agder fylke, Lister, Skifteprotokoll nr. 37 (1799-1805), Skifteprotokollside, Side 101b-102a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081104330125

 

Kanskje noen kan tyde det som står i skiftet?


 

Edited by Ann-Mary Engum
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Joda, skiftet kan man forsøksvis tyde, dog med sedvanlige forbehold:

 

[side 101a]

 

01        Christian Severin Balle
02        Deres Kongelige Mayestæts Bestalted
03        Wirkelig Chancellie Raad og Sorenskriver
04        Samt Skiftes Forvalter over Lester Lehn
05        Tillige med Lensmanden Niels Pedersen
06        Øustad, og Manden Anders Aanensen dyvig
07        Giør Vetterligt at Aar 1800 dend (??) December
08        Blev efter foregaaende veedbørlig
09        Publication og bekiendt giørelse fore-
10        taget til afhandling(?) og paa følgende
11        Ende Bringelse Een arve skifte og
12        Deelings Forretning efter den ved
13        Døden afgangne Qvinde Berthe Daniels-
14        Datter, der Boede og Døde paa Gaarden
15        Dyvig, Beliggende i Ness Sogn og Fedde
16        Tingstæd alt til Rigtig og Lovmæssig
17        Skifte og Deeling til og i Mellom
18        hendes igien Levende arvinger som [ere?]

 

[ny side]

 

01        Enkemanden Lars Aanensen og i Deres ægte-
02        skab sammen avlede Børn 3 sønner og 
03        4 Døtre nemlig eldste sønnen Daniel
04        Larsen 14 1/2 aar gammel - - 2de søn Abraham 
05        Larsen 12 1/2 aar gammel. – 3de søn Lars Lar-
06        sen 8 1/2 aar gammel. – ældste Datteren
07        Anna Marie Larsdatter 17 aar gammel
08        2de Datter Anna Chatrine Larsdatter 10 aar
09        gammel . – 3de Datteren Berthe Larsdatter
10        3 1/2 aar gammel. – 4de Datteren Jerthru
11        Larsdatter 2 aar gammel. –
12        Ved Forretningen var tilstæde Enkemanden
13        paa egne og de umyndiges vegne som
14        deres andordnede Formynder. –
15        Dernest blev Fremlagt den af Lensmand
16        og Mand paa arvetomen afholdte Re-
17        gistrering Forretning hvor efter Boens
18        Løsøre Beløber sig i alt tilfen(?)
19        Summa - - - - -                    94rd–2 ort 16 s:
20        Tilstaaende Gield
21        Var Boen ej tilkommende. –
22        Jordegods Angaaende
23        Da tilkiende gav tilstædeværende
24        Enkemand at han med denne hans
25        afdøde Hustrue Brugte og Be-
26        boed som hendes Odel. 8 Engelsker(?)
[helt i tåka her, dessverre]
27        paa Feede V??? Beregnet udi
28        gaarden Dyvig, det hun arvelig
29        var tilfalden efter sine af
30        Døde Forældre, og til Ligedination(?)
31        herfor fremlagde han nu skifte
32        Forretningen efter hendes af
33        Døde Fader Danniel Torkildsen
34        Passeret 28 Juny 1770 som
35        udviiser(?) at den udi de til
36        Indtægt Beregnet disse
37        8 Engelsker(?)
[fortsatt håpløst] som odel for
38        18rd pr Engelsker og at 
39        denne af Døde som ældste Datter
40        tilkommer odels og Losnings(?)
41        Retten, Ligesaa forevisede
42        han og en skifte Forretning
43        efter Moderen Anna Ols-
44        Datter Passeret den 18de Septbr.
45        1775, som udviiser at de 4 Engs:
46         hun efter Manden har arvet
47        er der(?) udi til indtægt beregnet,
48        henseende dette gods er ind Løsning
49        da forsekkred(?) tilstædeværende
50        Enke Mand at ingen Viidere
51        gield der gav(?) i nogen Maade(?)
52        heftede end hvad denne af

 

[ny kolonne]

 

01        Dødes Søster Anna Dannilels datter
02        i arv tilkommer som hun ved
03        Udgiften skal anmelde, dog
04        havde han(?) ingen Qvittering
05        her for at frem viise - men
06        forsekkred sandheden som han
07        i alle tilfælde vilde staae til
08        andsvar for. i følge her
09        af vorder da nu disse 8 Engs:
10        ført Boen til indtægt for her
11        sættende Taxt: 16 rd pr Engs. i
12        Betragtning af den derpaa 
13        andseete(?) forbædring(?) hvilket bliver 128rd–"–
14        Videre var ej til Boens opkomst
15        Summa Indtægter            222rd – 2ort – 16ß:
16        her i mod er følgende Udgift
17        1 Myntlingen Anna Danniels Datter har
18        sin arv her i Boen indestaaende 1 efter
19        Faderen Danniel Torkildsen følgelig
20        Skiftet passeret 28 Juny 1770 som er
21        til sammen den summa 24 – 1 – 12
22        her af Interesse - - - - -    20 – 2 – 12
23                                        = 45rd – " –
24        2 efter Moderen Anna Olsdatter føl-
25        gelig Skiftet paseret 18 Septembr.
26        1775 Den summa – –     20 – 2 – 7
27        Interesse her af            7 –1 – 8
28                                        27 –3 – 15
29        3 efter Søsteren Karen Danniels
30        Datter følgelig Skifte passeret
31        d. 7de December 1785 den summa 17d – 3ort – 13s:
32        Interesse . . . .                         3 – 2 – 4
33                                                21d – 1ort – 17s:
34        Tilsammen denne Myntlig til 
35        kommende . . . . . .                    94rd – 1ort – 8s:
36        Enkemandens tilkommende
37        Begravelses Vederlaug                18 – " – "
38        Viidere gield var Boen ej
39        tilkommende, thi andføres
40        dette Skiftes                            118rd 1ort –8s:
41        Omkostninger
42        Skp??    . . . . .                             1rd – " –12s:
43        Sallario . . . . .                         1  – " –12s:
44        Beskrivelsen . . . . . .                    3 – " – " 
45        Ting Lysningen  . .                    – " – 2 – 16
46        Proclama                                – " – 2 – " –
47        Fogden  . . .                             – " – 1 – 8 
48        Revisions Contoiret                    – " – 1 – 12
49                                                7rd – " – 14ß
50        Tieneren . . . .                         – " – 1 – 8
51        Lensmanden . . . . .                    1 – 2 – " –
52        Manden ved Regst                    – " – 1 – 8
53        Ditto ved Skiftet . . . .                    – " – " – 16
54        videre Udgift . . . .                        – " – 1 – "
55        Summa Udgift                        122rd – " – 6ß

 

[ny side]

 

01        Vaer  nu fra Boens Indtægte Summa - 222 – 2ort – 16s
02        fradragen  forestaaende udgift             122 – 1 – 6
03        Bliver igien                                 100 – 2 – 10

 

[– og nå begynner jeg å blingse, så resten må bero. Håper tilstrekkelige navn og tilstrekkelig slektskap mellom de forskjellige har blitt dokumentért godt nok. Og ikke minst hva det kostet å dø i gebyrer til det offentlige dengang. Hjelpe og trøste.]

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Ja mange takk, hadde ikke klart å tyde noe som helst på den andre siden der....:)

 

Fryktelig mange som skulle ha penger på slikt et skifte ja.... :(

 

Da er det mye som tyder på at dette må være sønnen Abraham sin dåpsinnskriving?    (Kan det være feilinnføring i bøkene hvis det tydes "pigebarn" i både klokkerbok/miniserialbok?)

 

3dje sist i 1787

SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1823, s. 113-114
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525370061
 

3dje sist i 1787

SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fb/Fbc/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1773-1801, s. 62-63
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525370184

 

Tidspunkt + sted + navnet på faren passer jo med det som står i skiftet

 

 

Men det harmonerer kansje ikke helt tidsmessig med denne konfirmasjonen i 1804 

Abraham Larsen Dybvig 14,5 år (han skulle gjerne vært et par år eldre her? .. feilinnføring av klokkeren kansje...)

SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fb/Fbc/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1801-1816, s. 63
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525370364

 

Giftemål 1813 Abraham Larsen Dybvig og Berthe Pedersdtr

Er det 8 Juni eller Juli de giftet seg?

Ellers skuffende lite info som ble ført av den klokkeren :(

 

SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fb/Fbc/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1801-1816, s. 91
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525370388
 


 

 

 

 

 

Edited by Roy Geir Jakobsen Østhus
Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

14 år er heilt vanleg konfirmasjonsalder.

 

Joda, men tenkte mer på at hvis han skulle vært født i 1787 som skiftet, og dåpsinnføringene (hvis det er rett person) peker på skulle han vært eldre en 14 år i 1804...

Link to comment
Share on other sites

39 minutter siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

 

Joda, men tenkte mer på at hvis han skulle vært født i 1787 som skiftet, og dåpsinnføringene (hvis det er rett person) peker på skulle han vært eldre en 14 år i 1804...

 

 

I 1801 sto Abraham Larsen med alder 13 år.

Han sto som "Deres datter"

Tellingsdato i 1801 var 1 feb.

 

Ved skiftet etter mora i 1800 sto han med alder 12,5 år.

 

Her er alle med navnet Abraham i Flekkefjord i 1801.

 
Fann 6 av 2630 personar på 6 forskjellige gardar (viser 1 - 6)
      
 
  Sokn Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
859 Næss   Abraham Staales Deres børn 15     M fglass.gif
1140 Næss * Abraham Peders Husbonde 40 Han i 1ste hun i 2det egteskab Snedker, har huus og lidet jord M fglass.gif
1230 Næss   Abraham Berentsen Deres børn 21 Ugift   M fglass.gif
1313 Næss   Abraham Larsen Deres datter 13     M fglass.gif
1614 Næss   Abraham Larsen Deres børn 20 Ugift   M fglass.gif
2362 Lunde   Abraham Larsen Deres børn 5     M fglass.gif

 

----

 

Tror konfirmanten Abraham Larsen Dybvig er "din" Abraham.

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk igjen for utfyllende info Ann-Mary !! :)

 

Antar mr Lars mistet 2 koner i barselseng :(

 

Har du bladd igjennom årevis med kirkebøker for å finne de begravelsene/vielsene eller har du søkt dem opp på ett vis...?

 

 

Edited by Roy Geir Jakobsen Østhus
Link to comment
Share on other sites

26 minutter siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

Tusen takk igjen for utfyllende info Ann-Mary !! :)

 

Antar mr Lars mistet 2 koner i barselseng :(

 

Har du bladd igjennom årevis med kirkebøker for å finne de begravelsene/vielsene eller har du søkt dem opp på ett vis...?

 

 

Jeg har nok  bladd i kirkeboken for å finne de.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det var jo ikke veldig vanskelig i finne dødsfallet til Abel.

Vielsen til Abraham la  jo du også inn.

På samme siden sto også  vielsen til hans far.

Antok da at Abel var død like før 1814.

Abel døde nok IKKE  i barselseng,siden hun var 64 år ved død! :-)

Edited by Ann-Mary Engum
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

11 minutter siden, Ann-Mary Engum skrev:

Det var jo ikke veldig vanskelig i finne dødsfallet til Abel.

Vielsen til Abraham la  jo du også inn.

På samme siden sto også  vielsen til hans far.

Antok da at Abel var død like før 1814.

Abel døde nok IKKE  i barselseng,siden hun var 64 år ved død! :-)

 

Hehe ja ok, kun Birthe da,   Ane var sikkert og godt voksen, hvis ikke han var på barnerov... :-)

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

 

Hehe ja ok, kun Birthe da,   Ane var sikkert og godt voksen, hvis ikke han var på barnerov... :-)

 

Hvis du ser på vielsen til Lars Aanensen Dybvig og Ane Atlagsdatter så står det at hun var enke.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.