Jump to content
Arkivverket

Johannes Olson Vasvig (1808-1888) - frå Slottet i Luster - av reisande ætt - vart bufast bonde på Vasvik i Hadsel - huslyden hans?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Johannes Olson var einaste sonen som levde opp etter omreisande hesteskjærar Ole Christopherson (1778-1824) og kona Dortha Marie Johannesdotter (1766-1823) på Slottet under Skildeim i Luster.  Han flytte i ung alder til Hadsel, og der vart han etter kvart bonde på garden Vasvik.  Han var gift to gongar og fekk i alt seks born.  Andre kona hans var svigermor til Anders Andersson, ein av gutane som er omskrivne i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/203065-asbjørn-1831-torkild-1839-og-anders-1846-anderssøner-frå-sandvik-i-luster-til-nesna-og-bø-i-nordland-huslydane-deira/

 

Eg jobba ein del med denne huslyden alt på 1980-talet, men manglande tilgong på kjelder gjorde ei grundig forsking vanskeleg.  Med moderne hjelpemiddel er det no vorte betre, men framleis står eg fast på ein del lokale utfordringar, særleg i Vesterålen, og eg vonar no det er mogeleg å få lite vetta eksperthjelp til å komma vidare?

 

Her følgjar et oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under!

 

Den største utfordringi i denne huslyden er truleg å finna lagnaden til Johan Lykke Johannesson, fødd i Hadsel i 1836!  Kvar kan han gøyma seg?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke klart å finne Johan Lykke, men her er en del andre opplysninger:

 

Hans Petter Thygesen, død 28.5.1908: https://media.digitalarkivet.no/view/39691/183

 

Dorthea Thygesen, død 28.9.1920: https://media.digitalarkivet.no/view/39694/130

 

Petter Olai Johannessen, død 2.12.1917: https://media.digitalarkivet.no/view/39694/106

 

Oline Davidsdatter, død 9.10.1900: https://media.digitalarkivet.no/view/260/255

 

Elen Anna Aronsdatter, død 31.8.1902: https://media.digitalarkivet.no/view/260/260

 

Elen Anna er kalt Aronsdatter ved dåpen til flere av barna, bl.a. 

Petra Kristine: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHRN-P6G

Eline Johanne: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N47P-VLX

Henra Georgine: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHRN-WDM

 

Jeg klarer ikke å finne noen kirkebok for Buksnes for 1830-tallet, men jeg finner konfirmasjonen til Elen Anna Kirstine Aronsdatter i 1849 som antagelig er riktig person: https://media.digitalarkivet.no/view/2636/188

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Ivar og Lars W. for interessante og nyttige innlegg!

 

Opplysningane frå MyHeritage syner seg å vera gode som ei «rettleiing», men ein lyt vera svært varsam med å stola på alt.  Til dømes har dei plassert eldste dotteri til Ole Johannesson Vasvig, Ane Johanne, som tvillingsøster av Johan Edvard.  Ved nærare ettersyn ser me at Ane Johanne var fødd av ei anna mor, og det var nesten fire månadar imellom...!  Ei anna sak er at Ole Johannesson vart døypt Ole og ikkje Ole Johan!  Det vert òg hevda at Ole og Elen Anna skulle ha ein son Peder i 1879, men han er i alle fall ikkje eg i stand til å finna...

 

Ei anna opplysning som kjem fram på MyHeritage, er at Johan Lykke Johannesson skulle vera avliden i 1856, men i so fall er han IKKJE innfprt i kyrkjeboki for Hadsel so vidt eg kan sjå...  Han levde då han vart konfirmert i 1854, og eg finn ikkje noko dødsfall mellom 1854 og 1866!

 

Elles er eg kjempenøgd med dei dødsdatoane som du Lars W. har greve fram!

 

Eg har no førebutt ein ny versjon av manuskriptet mitt, som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Olson {Slottet}, døypt {i Luster} 16.9.1808,

Johannes Olson flytte kring 1830 til Nordland og gifte seg første gongen i Sortland sokn i Hadsel 2.1.1832 med Pernille Olava Pedersdotter frå Steiro i Sortland, Hadsel.  Ho var dotter av gardbrukarson Peder Claveson på Steiro og hans trulova Anna Christensdotter frå

 

##### (opphavet? – kalla Steiro 1806! - https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012099339

 

og vart døypt i Sortland, Hadsel 19.4.1806.  Johannes var smed, og han og Pernille vart gardbrukarar på Vasvik i Hadsel der Pernille d. 22.10.1861.  Johannes gifte seg so att i Hadsel 12.11.1863 med enkja Cecilia Kirstine, delvis kjend som Cecilia Cathrine Hansdotter, opphavleg frå Jertvold i Hadsel.  Ho var dotter av

 

##### (gardbrukar?)

 

Hans Torgerson på Jertvold, opphavleg frå

 

##### (Gudbrandsdalen – men KVAR?)

 

og kona Ellen Cathrine Johannesdotter frå Offersøy i Lødingen og f. i Lødingen 16.9.1817.  Cecilia gifte seg første gongen i Hadsel 2.10.1840 med Hans Christian Ellingson frå Breivik i Hadsel.  Han var son av gardbrukar Elling Lorentz Christopherson på Breivik og kona Berit Marie Hartvigsdotter frå Rå og f. i Hadsel 29.9.1818.  Hans og Cecilia var gardbrukarar på Breivik i Hadsel der Hans d. 17.6.1861.  Cecilia flytte inn hjå Johannes på Vasvik og d. som kårkone der 15.5.1868, medan Johannes d. som kårmann og enkjemann same staden 22.5.1888.  Johannes Olson fekk i alt seks born, som alle var frå første ekteskapet med Pernille, medan Cecilia hadde ni born frå første ekteskapet sitt,

 

##### (sjekka? – seks døtrer var fødde 1841-1849 og ei i 1856 – kor mange fleire?

       * Carolius Edvard – f. Bredvig, Hadsel 2.10.1850: https://media.digitalarkivet.no/view/2642/16

       * Hanne Elisabeth – f. Bredvig, Hadsel 5.8.1854: https://media.digitalarkivet.no/view/2642/39

 

og ei av døtrene vil me ta med her, sidan ho gifte seg med ein annan lustring som flytte nordover:

a. Dorthea Haaberg Johannesdotter, f. i Sortland, Hadsel 30.5.1832, d. som husmannsenkje på Melbo i Hadsel 28.9.1920.  Dorthea gifte seg i Hadsel 12.10.1855 med Hans Peter Hansson Tygesen frå Bodø, f. på Hundholmen i Bodø 16.11.1826.  Han d. som husmann på Gulstad 28.5.1908.  Hans Peter var fiskar, og han og Dorthea budde som husmannsfolk på Svingen under Gulstad i Hadsel.  Dei fekk to døtrer i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne?

            * Hanne Marie, f. Vasvig, Hadsel 9.9.1853 – d. Vasvik, Hadsel 18.2.1861 – p: Hans Tøgersen Ekern

            * Johanna Pernille, f. Hadsel 2.2.1856 – n. 1865 som Johanna Olsdotter!)

 

b. Peter Olai Johannesson, f. i Sortland, Hadsel 28.3.1834, d. som kårenkjemann på Vasvik 2.12.1917.  Han gifte seg i Hadsel 28.10.1858 med Olina Davidsdotter frå Hennes i Hadsel, f. i Hadsel 28.3.1834.  Ho d. som gardbrukarkone på Vasvik 9.10.1900.  Peter var fiskar, og han og Olina tok over som gardbrukarar etter foreldri hans på Vasvik i Hadsel.  Dei fekk ni born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne:

            * Elise Petrike (uekte) d. Vasvik i Hadsel 7.2.1857, 17 uger

            * Johan Ludvig, f. Hadsel 25.7.1858 – d. Vasvig, Hadsel 9.1.1859

            * Petra Lovise, f. Hadsel 26.9.1860 – n. 1865/1875

            * Johannes Olai, f. Hadsel 19.6.1862 – n. 1865/1875

            * Lovise Christine, f. Hadsel 6.10.1864 – n. 1865/1875/1900

            * Ole Peder, f. Hadsel 19.2.1867 – n. 1875/1900 (Peder enkjemann!)

            * Christine Marie, f. Hadsel 15.4.1870 – n. 1875

            * Ida Jensine, f. Hadsel 23.4.1873 – n. 1875/1900 (enkje)/1910 (g.m. Martin Riise)

            * Anton Martin, f. Hadsel 5.3.1875 – n. 1875)

 

c. Johan Lykke Johannesson, f. i Hadsel 9.9.1836, vart konfirmert i Hadsel i 1854,

 

     ##### (ved konfirmasjonen har ein seinare prest skrive til at Johan er avliden – 1856? – lagnaden hans?)

 

d. Ole Johannesson, f. i Hadsel 20.5.1839, d. som kårmann på Vasvik 23.8.1899.  Han gifte seg i Hadsel 27.12.1859 med Elen Anna Kirstine Aronsdotter frå Gjerstadhaug under Gjerstad i Buksnes, f. i Buksnes kring 1834.  Ho d. som kårenkje på Vasvik 31.8.1902.  Ole og Elen var gardbrukarar på Bakken, Vasvik i Hadsel og fekk ti born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne:

            * Ane Johanne, f. Hadsel 15.3.1859 – d. Hadsel 15.4.1861 – mor: Karen Petersdotter Vasvig- dotteri hans!

            * Johan Edvard, f. Hadsel 9.7.1859 – d. Hadsel 14.3.1861

            * Odia Christine, f. Hadsel 29.6.1861 – n. 1865/1875

            * Petra Johanne, f. Hadsel 20.4.1863 – d. Hadsel 7.12.1865

            * Anton Edvard, f. Hadsel 4.4.1865 – n. 1865/1875 – d. 21.2.1940?

            * Lovise Dorthea, f. Hadsel 25.3.1867 – n. 1875

            * Marie Cecilie, f. Hadsel 5.1.1869 – n. 1875

            * Eline Johanne, f. Hadsel 15.5.1871 – n. 1875

            * Hendra Georgine, f. Hadsel 16.4.1873 – n. 1875

            * Petra Kristine, f. Hadsel 29.3.1875 – n. 1875

            * Johan Adolf Martin, f. Hadsel 8.4.1877 – n. 1900 som fiskar og gardbrukar! – gift – d. 19.10.1954?

            * Peder, f. Hadsel 1879 –finn ikkje denne!!)

 

e. Mons Johan Johannesson, f. i Hadsel 24.6.1842, var gullsmed og budde heime hå far sin på Vasvik i Hadsel der han d. ugift 3.7.1866.

f. Anton Martin Johannesson, f. i Hadsel 8.2.1845, vart spedalsk og d. ugift på Vasvik 31.12.1875.

g. Gjertrud Birgitte, kjend som Gjertrud Christine Hansdotter (1843-1926), dotter av Ćecilia og første mann hennar, var først gift med husmann Peder Erikson på Leite under Eidet i Bø (1832-1893) og sidan attgoft med fiskar og innerst Anders Andersson på Leite under Eidet i Bø (1846-1938), opphavleg husmannsson frå Sandvikøyri under Sandvik i Luster (s.d.).

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Som me ser, er det no ikkje so mange detaljane som manglar før me kan kalla denne biografien for komplett.  Det er lagnaden til Johan Lykke Johannesson som er «bøygen»...!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Cecilia Kirstine, delvis kjend som Cecilia Cathrine Hansdotter, opphavleg frå Jertvold i Hadsel.  Ho var dotter av

##### (gardbrukar?)

Hans Torgerson på Jertvold, opphavleg frå

##### (Gudbrandsdalen – men KVAR?)

og kona Ellen Cathrine Johannesdotter frå Offersøy i Lødingen

 

Legger for ordens skyld inn giftermålet til foreldrene Hans og Ellen Cathrina:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002443225

 

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol) i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A06 (1787-1829), Viede 1812-1814, Side 214
https://media.digitalarkivet.no/view/16684/145

 

Her er dåpen til Elen Cathrina i 1786 - se nederst høyre side og øverst neste side:

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol), Ofoten i Lødingen, Ofoten, Ministerialbok nr. 872A04 (1765-1787), Kronologisk liste 1786, Side 509-510 og side 511-512
https://media.digitalarkivet.no/view/16682/249

https://media.digitalarkivet.no/view/16682/250

 

Familien i f.t. 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058479002244

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Johannes gifte seg so att i Hadsel 12.11.1863 med enkja Cecilia Kirstine, delvis kjend som Cecilia Cathrine Hansdotter, opphavleg frå Jertvold i Hadsel.

 

Sidsel Kirstina var født 16.09.1817 og døpt i Lødingen 01.11.1817 - faren står som Hans Torgersen Offersøy: 

Nordland fylke, Lødingen, Tjeldsund (Hol) i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A06 (1787-1829), Fødte og døpte 1818, Side 93
https://media.digitalarkivet.no/view/16684/97

 

Nr. 16

Nordland fylke, Hadsel i Hadsel, Ministerialbok nr. 888A05 /1 (1820-1836), Konfirmerte 1833, Side 516-517
https://media.digitalarkivet.no/view/16711/149

 

 

Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Johannes Olson fekk i alt seks born, som alle var frå første ekteskapet med Pernille, medan Cecilia hadde ni born frå første ekteskapet sitt,

 

##### (sjekka? – seks døtrer var fødde 1841-1849 og ei i 1856 – kor mange fleire?

       * Carolius Edvard – f. Bredvig, Hadsel 2.10.1850: https://media.digitalarkivet.no/view/2642/16

       * Hanne Elisabeth – f. Bredvig, Hadsel 5.8.1854: https://media.digitalarkivet.no/view/2642/39

 

 

Fra emne 203065 som du linker til: 

#33:

Henriette, 1841

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/37

 

Ellen Christine, 1843

Gjertrud Birgitte, 1843

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/49

 

Lise Birgitte, 1845

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/63

 

Marthe Maria, 1847

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/73

 

Udøpt datter, død 16 dager gammel i 1849

https://media.digitalarkivet.no/view/2642/17012/2

 

Jeg finner en Sesilie Hansdatter i Hadsel i 1865, gift med Johannes Olsen

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038382002969 

Men det må være Cecilie Christine, datter av Hans Torgersen, som gifter seg som enke i 1863:

https://media.digitalarkivet.no/view/2642/278

 

 

Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Ole og Elen var gardbrukarar på Bakken, Vasvik i Hadsel og fekk ti born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne:

            * Ane Johanne, f. Hadsel 15.3.1859 – d. Hadsel 15.4.1861 – mor: Karen Petersdotter Vasvig- dotteri hans!

            * Johan Edvard, f. Hadsel 9.7.1859 – d. Hadsel 14.3.1861

            * Odia Christine, f. Hadsel 29.6.1861 – n. 1865/1875

            * Petra Johanne, f. Hadsel 20.4.1863 – d. Hadsel 7.12.1865

            * Anton Edvard, f. Hadsel 4.4.1865 – n. 1865/1875 – d. 21.2.1940?

            * Lovise Dorthea, f. Hadsel 25.3.1867 – n. 1875

            * Marie Cecilie, f. Hadsel 5.1.1869 – n. 1875

            * Eline Johanne, f. Hadsel 15.5.1871 – n. 1875

            * Hendra Georgine, f. Hadsel 16.4.1873 – n. 1875

            * Petra Kristine, f. Hadsel 29.3.1875 – n. 1875

            * Johan Adolf Martin, f. Hadsel 8.4.1877 – n. 1900 som fiskar og gardbrukar! – gift – d. 19.10.1954?

            * Peder, f. Hadsel 1879 –finn ikkje denne!!)

 

 

Du skriver: "Ei anna sak er at Ole Johannesson vart døypt Ole og ikkje Ole Johan!". 

 

Her er vel familien i f.t. 1891 for Hadsel, tellingskrets 8, husliste 5 og legg merke til at det her står Ole Johan: 

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3603 Ole Johan

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3604 Elen Anna Kristine

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3605 Marie Sesilie 

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3606 Petra Kristine 

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3607 Johan Adolf Martin 

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3608 tjenestefolk

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3609 Olga Eline - datterdatter

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3610 - Anton Edvard 

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3611 Kristine Sofie Nikolaisen

 

Her er ingen Peder nevnt.

 

Hendra er heller ikke hjemme hos familien i 1891, ei heller Odia Kristine - se nedenfor: 

 

Ei Odia Kristine Olsdatter har datteren Olga Elise til dåpen i Fosnes i 1883:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001863851

Nord-Trøndelag fylke, Fosnes, Otterøy (Vik) i Fosnes, Ministerialbok nr. 773A07 (1870-1887), Fødte og døpte 1883, Side 96
https://media.digitalarkivet.no/view/6804/99

 

Her er Hendra i f.t. 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037541003148

Hendra i f.t. 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036939004437

 

Anton med familien i 1910?

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036939003969

 

2125874 Anton Edvard  Olsen    Vasvik  0604  1865    2602  1940  0603  1940  19  17    Vis  Haug Hadsel
2125873 Kristine Sofie  Olsen  Nikolaisen  Vasvik  0404  1868  0812  1946  1612  1946  19  16  Vis  Haug Hadsel
Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

På ‎29‎.‎07‎.‎2018 den 1.38, Lars E. Øyane skrev:

( S   Johannes Olson var einaste sonen som levde opp etter omreisande hesteskjærar Ole Christopherson (1778-1824) og kona Dortha Marie Johannesdotter (1766-1823) på Slottet under Skildeim i Luster.  Han flytte i ung alder til Hadsel, og der vart han etter kvart bonde på garden Vasvik.  Han var gift to gongar og fekk i alt seks born.  Andre kona hans var svigermor til Anders Andersson, ein av gutane som er omskrivne i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/203065-asbjørn-1831-torkild-1839-og-anders-1846-anderssøner-frå-sandvik-i-luster-til-nesna-og-bø-i-nordland-huslydane-deira/

 

Eg jobba ein del med denne huslyden alt på 1980-talet, men manglande tilgong på kjelder gjorde ei grundig forsking vanskeleg.  Med moderne hjelpemiddel er det no vorte betre, men framleis står eg fast på ein del lokale utfordringar, særleg i Vesterålen, og eg vonar no det er mogeleg å få lite vetta eksperthjelp til å komma vidare?

 

Her følgjar et oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under!

 

Den største utfordringi i denne huslyden er truleg å finna lagnaden til Johan Lykke Johannesson, fødd i Hadsel i 1836!  Kvar kan han gøyma seg?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til å komplettera denne biografien!

 

På ‎29‎.‎07‎.‎2018 den 1.38, Lars E. Øyane skrev:

Johannes Olson var einaste sonen som levde opp etter omreisande hesteskjærar Ole Christopherson (1778-1824) og kona Dortha Marie Johannesdotter (1766-1823) på Slottet under Skildeim i Luster.  Han flytte i ung alder til Hadsel, og der vart han etter kvart bonde på garden Vasvik.  Han var gift to gongar og fekk i alt seks born.  Andre kona hans var svigermor til Anders Andersson, ein av gutane som er omskrivne i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/203065-asbjørn-1831-torkild-1839-og-anders-1846-anderssøner-frå-sandvik-i-luster-til-nesna-og-bø-i-nordland-huslydane-deira/

 

Eg jobba ein del med denne huslyden alt på 1980-talet, men manglande tilgong på kjelder gjorde ei grundig forsking vanskeleg.  Med moderne hjelpemiddel er det no vorte betre, men framleis står eg fast på ein del lokale utfordringar, særleg i Vesterålen, og eg vonar no det er mogeleg å få lite vetta eksperthjelp til å komma vidare?

 

Her følgjar et oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under!

 

Den største utfordringi i denne huslyden er truleg å finna lagnaden til Johan Lykke Johannesson, fødd i Hadsel i 1836!  Kvar kan han gøyma seg?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til å komplettera denne biografien!

2 timer siden, Grethe Flood skrev:

 

Ei Odia Kristine Olsdatter har datteren Olga Elise til dåpen i Fosnes i 1883:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001863851

Nord-Trøndelag fylke, Fosnes, Otterøy (Vik) i Fosnes, Ministerialbok nr. 773A07 (1870-1887), Fødte og døpte 1883, Side 96
https://media.digitalarkivet.no/view/6804/99

 

Her er Hendra i f.t. 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037541003148

Hendra i f.t. 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036939004437

 

 

Bare et innspill: Synes å huske fra  en bygdebok  for Luster at en av  sønnene til Johannes Olson døde ung, og hvis det var spedalskhet kan han ha blitt sendt til Bergen muligens, St. Jørgen sykehus.  Det ser ut til at Johannes  fikk flere døtre enn sønner, og en av dem skal ha vært sølvsmed, men husker ikke hvem. Hvis det var Johan Lyche så kan det og  ha et håndverk ha vært et gunstig grunnlag ved en evt. emigrering til Amerika. Har  selv  noen tipp tippoldeforeldre hvor det virket umulig å finne ut hvor de kom fra og ikke minst hvor det  ble av dem. Det viste seg at mannen døde ung, etter 11 års ekteskap og han kom  opp til Trondheim, der han giftet seg  og fikk en 4-5 barn. Hun emigrerte senere til Amerika  med sin andre ektemann og noen  av de voksne barna, når hun var i 60 årene! Min tippoldefar som var en av sønnene reiste nordover som tenåring, lenge før  de emigrerte  og etablerte seg etter noen år med familie. Var Johan Lyche  født i 1836? Hvis han var ugift så kan han kanskje ha utvandret i 1860 årene i den store utvandringsbølgen?  Som ugift  kan det også ha vært lettere å reise  fra stedet han vokste opp, kanskje før han evt. utvandret. Rart med røtter fra andre steder,  spesielt siden han tilhørte den 1. generasjonen som ble født der oppe. . Men finnes det passasjer lister fra den første utvandringsbølgen, er det noen som kjenner til det? 

Link to comment
Share on other sites

Det her er sikkert en helt annen Johan Lykke som emigrerer i 1865 med sin familie. Fødested- Tromsø, og alder 37 stemmer ikke, men er ikke så langt unna!

Jeg er ikke så flink med linker så det ble å kopiere: 

Skipslister Bergen-Quebec 1865-73

HamnÅrMnd.DagFørenamnFarsnamnEtternamnKjønnAlderFødestadSkip

666Bergen1865Mai29LauraSørensenf13TrondheimPres. Harbitz

667Bergen1865Mai29MartinPettersenm19TrondheimPres. Harbitz

668Bergen1865Mai29Hans MikaelCharstensenm21HelgelandPres. Harbitz

669Bergen1865Mai29JohannesLarsenm30TrondhjemPres. Harbitz

670Bergen1865Mai29AntonFusstadm20TrondhjemPres. Harbitz

671Bergen1865Mai29JohanLykkem37TromsøePres. Harbitz

672Bergen1865Mai29AnneLykkef12TromsøePres. Harbitz

673Bergen1865Mai29HansLykkem8TromsøePres. Harbitz

674Bergen1865Mai29BerentLykkem6TromsøePres. Harbit

Edited by Wenche Falck Borgersen
Link to comment
Share on other sites

Ser nå at kona ikke er med, han her reiser med 3 barn på 12, 8 og 6 år. var litt for rask i vendingen . Dette var en annen Johan Urbanus Lykke som er f. i 1828 og stemmer med alderen på passasjerlisten. Beklager !

Edited by Wenche Falck Borgersen
Link to comment
Share on other sites

34 minutter siden, Wenche Falck Borgersen skrev:

Ser nå at kona ikke er med, han her reiser med 3 barn på 12, 8 og 6 år. var litt for rask i vendingen . Dette var en annen Johan Urbanus Lykke som er f. i 1828 og stemmer med alderen på passasjerlisten. Beklager !

 

Ikke noe å beklage, Wenche! Det var et godt og konstruktivt innspill! Jeg har bommet en del ganger jeg også, da det viser å være en annen person (men navnelikhet) enn den, som er aktuell. 

Edited by Grethe Flood
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Peter var fiskar, og han og Olina tok over som gardbrukarar etter foreldri hans på Vasvik i Hadsel.  Dei fekk ni born i lag.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne:

            * Elise Petrike (uekte) d. Vasvik i Hadsel 7.2.1857, 17 uger

            * Johan Ludvig, f. Hadsel 25.7.1858 – d. Vasvig, Hadsel 9.1.1859

            * Petra Lovise, f. Hadsel 26.9.1860 – n. 1865/1875

            * Johannes Olai, f. Hadsel 19.6.1862 – n. 1865/1875

            * Lovise Christine, f. Hadsel 6.10.1864 – n. 1865/1875/1900

            * Ole Peder, f. Hadsel 19.2.1867 – n. 1875/1900 (Peder enkjemann!)

            * Christine Marie, f. Hadsel 15.4.1870 – n. 1875

            * Ida Jensine, f. Hadsel 23.4.1873 – n. 1875/1900 (enkje)/1910 (g.m. Martin Riise)

            * Anton Martin, f. Hadsel 5.3.1875 – n. 1875)

 

Folketelling 1891 Hadsel, tellingskrets 8, husliste 1 - Vasvik:

 

Peter Olai

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3577

 

Oline

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3578

 

Ole Peder

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3579

 

Kristine Marie

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3580

 

Ida Jensine 

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3581

 

Anton Martin

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3582

 

Anton Martin Nilsen (Pleiesønn)

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3583

 

Paul Oskar Larsen (dattersønn)

https://media.digitalarkivet.no/view/53179/3584

 

Paul Oskar var sønnen til Petra Lovise og ektemannen Lars Johan Pedersen - f. 15.01.1888:

https://media.digitalarkivet.no/view/258/130

 

Petra med familien i 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037541003093

Petra med familien i 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036939003800

 

Peter Olai var blitt enkemann i 1900:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037541003215

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Wenche for nye interessante innlegg om denne huslyden!

 

So vidt eg då kan sjå, er spørsmåli om storleiken på barneflokkane etter kvart løyste, og me sit att med følgjande «hovudutfordringar» i denne huslyden:

 

** Opphavet til Anna Christensdotter på Steiro, mor til Pernille?

 

** Opphavet til Hans Torgerson «frå Gudbrandsdalen»?

 

** Var Hans Torgerson gardbrukar på Jertvold i Hadsel?

 

** Og det kanskje viktigaste: Lagnaden til Johan Lykke Johannesson?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript der eg har utelete barneborni:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Olson {Slottet}, døypt {i Luster} 16.9.1808,

Johannes Olson flytte kring 1830 til Nordland og gifte seg første gongen i Sortland sokn i Hadsel 2.1.1832 med Pernille Olava Pedersdotter frå Steiro i Sortland, Hadsel.  Ho var dotter av gardbrukarson Peder Claveson på Steiro og hans trulova Anna Christensdotter frå

 

##### (opphavet? – kalla Steiro 1806! - https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012099339

 

og vart døypt i Sortland, Hadsel 19.4.1806.  Johannes var smed, og han og Pernille vart gardbrukarar på Vasvik i Hadsel der Pernille d. 22.10.1861.  Johannes gifte seg so att i Hadsel 12.11.1863 med enkja Cecilia Kirstine, delvis kjend som Cecilia Cathrine Hansdotter, opphavleg frå Jertvold i Hadsel.  Ho var dotter av

 

##### (gardbrukar?)

 

Hans Torgerson på Jertvold, opphavleg frå

 

##### (Gudbrandsdalen – men KVAR?)

 

og kona Ellen Cathrine Johannesdotter frå Offersøy i Lødingen og f. i Lødingen 16.9.1817.  Cecilia gifte seg første gongen i Hadsel 2.10.1840 med Hans Christian Ellingson frå Breivik i Hadsel.  Han var son av gardbrukar Elling Lorentz Christopherson på Breivik og kona Berit Marie Hartvigsdotter frå Rå og f. i Hadsel 29.9.1818.  Hans og Cecilia var gardbrukarar på Breivik i Hadsel der Hans d. 17.6.1861.  Cecilia flytte inn hjå Johannes på Vasvik og d. som kårkone der 15.5.1868, medan Johannes d. som kårmann og enkjemann same staden 22.5.1888.  Johannes Olson fekk i alt seks born, som alle var frå første ekteskapet med Pernille, medan Cecilia hadde ni born frå første ekteskapet sitt, og ei av døtrene vil me ta med her, sidan ho gifte seg med ein annan lustring som flytte nordover:

a. Dorthea Haaberg Johannesdotter, f. i Sortland, Hadsel 30.5.1832, d. som husmannsenkje på Melbo i Hadsel 28.9.1920.  Dorthea gifte seg i Hadsel 12.10.1855 med Hans Peter Hansson Tygesen frå Bodø, f. på Hundholmen i Bodø 16.11.1826.  Han d. som husmann på Gulstad 28.5.1908.  Hans Peter var fiskar, og han og Dorthea budde som husmannsfolk på Svingen under Gulstad i Hadsel.  Dei fekk to døtrer i lag.

b. Peter Olai Johannesson, f. i Sortland, Hadsel 28.3.1834, d. som kårenkjemann på Vasvik 2.12.1917.  Han gifte seg i Hadsel 28.10.1858 med Olina Davidsdotter frå Hennes i Hadsel, f. i Hadsel 28.3.1834.  Ho d. som gardbrukarkone på Vasvik 9.10.1900.  Peter var fiskar, og han og Olina tok over som gardbrukarar etter foreldri hans på Vasvik i Hadsel.  Dei fekk ni born i lag.

c. Johan Lykke Johannesson, f. i Hadsel 9.9.1836, vart konfirmert i Hadsel i 1854,

 

     ##### (ved konfirmasjonen har ein seinare prest skrive til at Johan er avliden – 1856? – lagnaden hans?)

 

d. Ole Johannesson, f. i Hadsel 20.5.1839, d. som kårmann på Vasvik 23.8.1899.  Han gifte seg i Hadsel 27.12.1859 med Elen Anna Kirstine Aronsdotter frå Gjerstadhaug under Gjerstad i Buksnes, f. i Buksnes kring 1834.  Ho d. som kårenkje på Vasvik 31.8.1902.  Ole og Elen var gardbrukarar på Bakken, Vasvik i Hadsel og fekk ti born i lag.

e. Mons Johan Johannesson, f. i Hadsel 24.6.1842, var gullsmed og budde heime hå far sin på Vasvik i Hadsel der han d. ugift 3.7.1866.

f. Anton Martin Johannesson, f. i Hadsel 8.2.1845, vart spedalsk og d. ugift på Vasvik 31.12.1875.

g. Gjertrud Birgitte, kjend som Gjertrud Christine Hansdotter (1843-1926), dotter av Ćecilia og første mann hennar, var først gift med husmann Peder Erikson på Leite under Eidet i Bø (1832-1893) og sidan attgift med fiskar og innerst Anders Andersson på Leite under Eidet i Bø (1846-1938), opphavleg husmannsson frå Sandvikøyri under Sandvik i Luster (s.d.).

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Cecilia Kirstine, delvis kjend som Cecilia Cathrine Hansdotter, opphavleg frå Jertvold i Hadsel.  Ho var dotter av

##### (gardbrukar?)

Hans Torgerson på Jertvold, opphavleg frå

##### (Gudbrandsdalen – men KVAR?)

 

 

Her er vel konfirmasjonen til søsteren Martha Maria i 1830 - hun står med Ånstad (Aandstad) i Hadsel: 

https://media.digitalarkivet.no/view/16711/142

 

Her dukker det opp enda en søster av Cecilie Kirstine/Kathrine - Elen Erikke Cathrine, født 04.02.1822 i Hadsel. Da var Hans Torgersen husmann på Ånstad:

Nordland fylke, Hadsel i Hadsel, Ministerialbok nr. 888A05 /1 (1820-1836), Fødte og døpte 1822, Side 28-29
https://media.digitalarkivet.no/view/16711/17

 

 

Elen Johannesdatter i 1865 - det ser ut som hun bor på Ånstad hos datteren Martha og svigersønnen. I 1865 er Elen enke: 

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1866&kenr=004&bnr=0019&lnr=00

  • Tellingsår: 1865
  • Kommune: Hadsel
  • Kommunenummer: 1866
  • Navn på bosted: Aanstad

Antall personer registrert på bostedet: 11. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  John Kristoffersen hf g Gaardbr. Selveier 1826 Hadsel  
  Martha Hansdatter Hans Kone g   1816 Hadsel  
  Lise Johnsdatter Deres Datter ug   1855 Hadsel  
  Anna Johnsdatte Deres Datter ug   1857 Hadsel  
  Martin Kristoffersen Fostersøn ug   1854 Hadsel  
  Anna Erlingsdatter   ug Tjenestepige 1846 Hadsel  
  Elen Johannesdatter   e Har Ophold i Huset 1787 Lødingen  
  Karl Erlingsen Logerende g Fisker 1839 Hadsel  
  Hanna Elisæusdatter Hans Kone g   1839 Hadsel  
  Ole Andersen Logerende g Fisker 1836 Hadsel  
  Elen Elisæusdatter Hans Kone g   1845 Hadsel  
 
Og her fostersønnen Hans Toriersøn som nevnes i det gamle temaet, bosatt på Øvre Hennes i Hadsel, 15 år gammel, f. (beregnet) 1786: 
 
 
 
 
 

 

Link to comment
Share on other sites

Dødsfallet til Elen Kathrine Johannesdatter i 1871 - nr. 7

Nordland fylke, Hadsel i Hadsel, Ministerialbok nr. 888A08 (1870-1875), Døde og begravede 1871, Side 193
https://media.digitalarkivet.no/view/6667/34674/5

 

I dødsfallsprotokollen er Elen strøket over....!

Nordland fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1864-1886), Dødsfallsprotokollside, Side upaginert

Hadsel lensmannskontor SKIFTE OG AUKSJON

https://media.digitalarkivet.no/view/56254/10

 

Hans Torgersens dødsfall har jeg ennå ikke klart å finne....! 

Link to comment
Share on other sites

Har sjekket litt flere barnedåper:

 

Elise Cecilie, 1855

https://media.digitalarkivet.no/view/2642/44

 

Anna Lovise, 1857

https://media.digitalarkivet.no/view/2642/61

 

Dette er døtrene til John Andreas Christophersen og Marthe Hansdatter, som ble gift i 1854. Da var Marthe enke:

https://media.digitalarkivet.no/view/2642/248

 

Marthe giftet seg første gang i Hadsel i 1834 med Elisæus Thomassen Ånstad:

Nordland fylke, Hadsel i Hadsel, Ministerialbok nr. 888A05 /1 (1820-1836), Viede 1834-1835, Side 402-403
https://media.digitalarkivet.no/view/16711/119

 

Elling Christophersen Brevik var Marthe Marias forlover. 

 

I 1865 ser jeg at det to personer med farsnavn Elisæusdatter på Ånstad:

Hanna, født 1839

Elen, født 1845

 

Her de to jentene + søsken - barn fra Martha Marias første ekteskap:

 

Hans Peter, 1835

https://media.digitalarkivet.no/view/16717/11

 

Hanna Pernille, 1839

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/17

 

Martin Eduard, 1843

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/45

 

Ellen Kathrine, 1845

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/65

 

Thea Helene, 1848

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/184

 

Datteren Ellen Kathrine er helt klart oppkalt etter sin mormor, men jeg kan ikke se at besteforeldrene på morssiden opptrer som faddere for noen av barnebarna på Ånstad. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for fleire nye spennande innlegg om denne huslyden!  Eg er imponert over pågangsmotet ditt, Grethe!

 

Eg har vore i kontakt med Johan Borgos om problematikken kring Peder Clavesson og Anna Christensdotter på Steiro, og han skriv attende:

 

«Det er riktig at Peder Klaussen var sønn av en leilending på Steiro.  Anne Kristensdtr kjenner vi ikke opphavet til, hun var i hvert fall ikke født i Vesterålen.»

 

So då vert det truleg svært vanskeleg å finna opphavet hennar...  Det måtte eventuelt vera om me greidde å finna ho gift..., eller om me fann ut kvar dotteri Pernille Olava voks opp...?

 

Det var elles interessant å sjå at Hans Torgerson var husmann under Aanstad i Hadsel i 1822, og eg ser at bidragsytaren frå 2006 meiner at dei flytte derifrå til Jerpvold i Hadsel.  Det ser for meg ut til at tilknyttingi til Aanstad vart oppretthalde då Martha gifte seg med ein gut derifrå og busette seg der.  So har mor hennar flytt inn der som enkje etter at Hans Torgerson var avliden?

 

«Lykkjelen» til denne gåta ligg truleg i dødsfallet til Hans Torgerson, om det kan finnast...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien, og er me heldige, dukkar kanskje Johan Lykke Johannesson òg opp, ein eller annan stad...

Link to comment
Share on other sites

På ‎31‎.‎07‎.‎2018 den 13.00, Grethe Flood skrev:

Dødsfallet til Elen Kathrine Johannesdatter i 1871 - nr. 7

Nordland fylke, Hadsel i Hadsel, Ministerialbok nr. 888A08 (1870-1875), Døde og begravede 1871, Side 193
https://media.digitalarkivet.no/view/6667/34674/5

 

I dødsfallsprotokollen er Elen strøket over....!i 

Nordland fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1864-1886), Dødsfallsprotokollside, Side upaginert

Hadsel lensmannskontor SKIFTE OG AUKSJON

https://media.digitalarkivet.no/view/56254/10

 

Hans Torgersens dødsfall har jeg ennå ikke klart å finne....! 

Hva  kan årsaken være til at et navn i dødsprotokollen ble strøket over og at man ikke finner navn i dødsprotokollen på avdøde personer? 

 

Fant en side som omhandlet historikken om  kirkebokføring som er informativt, og flott. 

https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/kirkebokforing

 

Mot at det tidligere var mye slendrian fra prestenes side, var det en stadig utvikling etter at en biskop Hersleb så behovet for mer nøyaktighet og reformerte praksisen, og begynte å praktiseres i midten på 1700-tallet.

Det er derfor litt rart hvis prest eller klokker  i Hadsel, ikke registrerte alle kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vielser, - og de som døde i kirkesognet? 

 

En prest skal ha nevnt at Johan Lykke Johannesen døde, men likevel ble det er ikke registrert i  Hadsel, men kan han ha dødd og blitt begravet andre steder i en av nabosognene?

 

Jeg kom på noe. Jeg ble først klar over Gravdal Sykehus sin eksistens for noen mnd. siden etter at jeg oppdaget en på Family Search som  jeg er temmelig sikker på er min tippoldefar, og  som døde der i 1876. Sykehuset ligger i Vestvågøy ved Buksnesfjorden, og ble bygget 21 år etter  Rikshospitalet som ble bygget i 1826, så Gravdal Sykehus  må ha stått ferdig rundt 1847. 

Min tippoldefar skal også ha blitt begravet på Buksnes , ilfg. kilden, men alder var feil.

 

Det er den også i 1875 folketellingen, og . står  at han ble f. i 1830. Var det de selv som ga opplysningene, under folketellingene , eller var det en kontaktperson på stedet? 

Hans konfirmasjon viser at han ble født i 1836. 

 

I 1865 t. bor min tippoldefar Ole Andreas Jokumsen som losjerende på gård til gårdbruker og leilending Ole Johannesen, og har barna Oluf og Petra.

I 1875 t. befinner han seg på Nylækang, og to døtre, den yngste er min oldemor Hendra Elise, da 1 år gml, og er f. i  februar 1874.

 

Hendra Georgine / Jørgine er f. i april 1873 som vi finner på Vasvig. Disse to med navn døde begge i november mnd. den eldste i 1953, og min oldemor i 1954. 

 

På denne nettsiden fra Hadsel Historielag fant jeg noe om Gravdal Sykehus, og dens beliggenhet.  Når folk ble syke og døde på dette sykehuset, kan det ha vært at de ble begravet på Buksnes, pga. værforhold og beliggenhet,- og dermed registrert i samme kirkesogn som de ble begravet?

Jeg tror det kan ha vært tilfelle når det gjelder min tippoldefar, og det bekreftes  i hvert fall i datteren Petra Jensine sin konfirmasjon i 1880, at hennes far er avdød. 

Nå skulle ikke denne tråden handle om min familie, som riktignok har vært i kontakt med Ole Johannesen  ved at de bodde på Vasvig gård i 1865

. Kan ha vært andre årsaker til at han ble begravet der, men det er sikkert at dersom en fra Hadsel ble syk og gikk med på å bli lagt inn, så var det på  Gravdal Sykehus de la seg inn på.

 

Hvis de døde på sykehuset kan det ha vært at pga. værforhold. o.a.  at de ble begravet i nærmeste kirkesogn?  

 

www.vhl-historielag.com/sites/default/files/bygdebok2/sykdom_og_laegehjelp.htm

Det fortelles at da jekta med tømmeret til sykehuset — det var rundtømmer — kom seilende inn Buksnesfjorden, var Gravdalsbukta tilfrosset helt ut til Treburneset, der fyrlykten nå står, hvorfor tømmeret måtte losses ved iskanten der ute og kjøres innover på land. Her ble det så rydd, som det heter i tømmermannsspråket. Om denne frostvinteren var samme året sykehuset ble bygget, 1847, eller foregående år, er ikke helt klart.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.