Jump to content
Arkivverket

Christen Andersson Berg (1702-1796) gift med Henrikka Nilsdotter Wolle (1698-1776) - klokkar i Luster frå 1760 - kven var dei, og kvar kom dei ifrå?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette er ein huslyd som eg er vorten minnt om gjennom eit innlegg av Ivar Moe i eit anna tema:

 

Kring 1760 kom det eit nytt klokkarektepar til Luster.  Christen Andersson Berg og kona Henrikke.  Truleg kom dei hit frå Bergen, men dei var barnlause, og det er fint lite me høyrer om dei.  Men me kjenner til ein bror av Henrikka og ei søster av Christen.  Kan dette vera til hjelp for å finna ut meir om opphavi deira?

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christen Andersson Berg, opphavleg frå

 

 

     ##### (kvar var han oppvaksen? – Bergen?? – hadde ei søster Anna Cathrine Andersdotter Berg, enkja etter Peder Rasmusson Berg – ho døydde i Bergen 1785)

 

 

     var son av

 

 

     ##### (foreldri hans?)

 

 

     og f.

 

 

     ##### (fødestaden hans?)

 

 

     kring 1702 og gifte seg

 

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

 

     Henrikka Nilsdotter Wolle frå

 

 

 

     ##### (kvar var ho oppvaksi? – hadde ein bror Carl som budde i Molde – var ho derifrå?)

 

 

     Ho var dotter av

 

 

     ##### (foreldri hennar?)

 

 

     og f.

 

 

     ##### (fødstaden hennar?)

 

 

     kring 1698.

 

 

     ##### (yrke og bustad før 1760? – Bergen?)

 

 

     Men kring 1760 kom Christen Berg til Luster som ny klokkar etter Rasmus Bandscher, og han og Hnrikke tok då over heimen her i Årstu etter dedn føregåand klokkaren.  Henrikka vart gravlagd frå  Årstu 26.4.1776.  Etter ein del strid laut Christen slutta som klokkar kring 1778, men truleg vart han buande her i Årstu enno eit par år til.  Christen og Henrikka fekk ikkje born i lag.

Kring 1780 flytte Christen Berg attende til Bergen.  Han budde i Marken i Bergen, og derifrå vart han gravlagd 30.4.1796.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

(kvar var ho oppvaksi? – hadde ein bror Carl som budde i Molde – var ho derifrå?)

 

???

http://moldeglimt.no/moldefolk/index.html

"

Carl

Walle

 

Gift med Anna Bork Pedersdatter

 

 
Molde 13/2 1744

Mads Pedersen Selling
Carl Walle

Molde Eiendom 77

Molde 13/2 1744 sælger Mads Pedersen Selling til Sr. Carl Walle sine her paa Molde eiende Huse , som Walle i nogle Aaringer har bortleiet, etc. Molde Eiendom 77.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 10 : under Dato Molde 31/1 1750

Carl Walle 
Jacob Andreas Eeg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 10 : Carl Walle under Dato Molde 31/1 1750 pantsat til Jacob Andreas Eeg sin iboende Gaard. 2' Prioritet for laante 70 Rdlr, aflæst 11/8 1755.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 51 : Under Molde 15/5 1753

Andreas Caspersen Seyer
Carl Walle

Molde Skjøde og Pantebog I p. 51 : Under Molde 15/5 1753 har Andreas Caspersen Seyer af Monsr. Carl Walle tilhandlet sig hans Gaard og Grund og videre og har Seyer tilstaaet ham udj Gaarden efterskrevne Vilkaar: Msr. Carl Walle og hans itzige Hustru til Beboelse for deres Livstid nyde og beholde |i hvis Eie den mig solgte Gaard end maatte komme:] den lille Stue og over den værende Loft, saa og den tilhørende kjælder, samt fornøden Brug udj den ved samme værelse værende Kjøkken - og hvilket Alt vender mod Søen. 2/ skal de nyde saameget af Svalen i Gaarden at de kan have fuldkommen Rum til deres behøvende Brændeved. 3/ Skal de et Aar fra denne Contractes Slutning have frie Rum udj det mig solgte Søhus for deres Baad og alr eiende Søredskab, men naar samme Aar er expireret, skal de ingen videre Berettigelse til Brug derudj have, men jeg som Eier alene etc. berover at deponere.

Kilde: Collin

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Anna

Catharina

Elisabeth

Pedersdatter


Foreldre Peder Knudsen billedhugger og Augustina Margrete Lambrigtsdatter

 

 
Romsdals Skifteprt. N. 6 p. 268 : 1723 18/6

Augustina Margrete Lambrigtsdatter 
Peder Knudsen Tornæs
Anna Catarina Elisabeth Pedersdatter
Anna Pedersdatter

P.K.A.M.S(S=>L?)

Romsdals Skifteprt. N. 6 p. 268 : 1723 18/6 Skifte efter sal. afgangne Augustina Margrete Lambrigsdatter paa Gaarden Tornes (i Vaagø Otting) mellem hendes efterlatte Mand Peder Knudsen og deres Børn Anna Catarina Elisabeth og Anna Pedersdøttre.
Registreret 4 Sølvskeder inskr. P.K.A.M.S. a 5 ort - 5 Rdlr.
Hus og Grund - 40 Rdlr. - 1 gl. Hus ovenfor bemelte Huse - 4 - ~;
Boets Formue - 92 Rdlr. 4 sk. Gjeld 24-1-13; til Deling 67-3-1;  deraf Manden 28-3-12 1/2, og paa en Søsterlod 14-0-18 1/4;
Ved Udlægget er udlagt i Arv til Anna Elisabeth 14-1-18 1/4 og til Anna 14 - 1 - 18 1/4;
Formynder for Børnene Peder Knudsen Tornæs.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 531 : 1758 2/1

Peder Knudsen
Susanna Behrentzdatter
Anna Catharina Elisabeth Møller
Behrentz Pedersen Kyrsvigen
Anna Bork Pedersdatter (Walle)
Maren Pedersdatter
Anna Martha Pedersdatter
Svend Werner
Augusta Pedersdatter
Anders Reiersen Tornes

Romsdals Skifteprt. 8 p. 531 : 1758 2/1 Skifte paa  Thornes i Vaage efterafg. Billedhugger Peder Knudsen mellem Enken Susanna Behrentzdatter og Børnene: 1/Anna Catharina Elisabeth Møller, gift,  2/ Anna Bork Pedersdattr, Enke,  3/ Behrentz Pedersen Kyrsvigen myndig, 4/ Maren Pedersdatter gift, 5/ Anna Martha Pedersdatter gl. 19 Aar formynder Svend Werner  6/ Augusta Pedersdatter gl. 14 Aar - formynder Anders Reiersen Tornes.
Registreret: 19 mrk. med Byxsel i Gaarden Tornes a 2 ort - 9-2-0; 10 mrkl. Bøxelraadighed alene i samme Gaard a 1 ort - 2-2-0;Stuehusene uden Grund med Indredning - 45 ~ ;
Boets Midler : 99-1-0; Gjeld og Omkostninger 56-3-12; Igjen 43-0-12. Enken 21-2-6; Broder 6-0-15 3/7; Søsterlod 3-0-7 5/7;
Derpaa framkom Datteren Anna Walle.for Skifteretten og erbød sig at erlegge de 45 Rd.som Husene var vurderede for, naar de med Enkens og Arvingernes Consens hende maatte overdrages". hvad disse vare fornøiet med og blev Husene Datteren Anne Walle overdraget.
Enken udlagdes 5 mrkl. med Bøxel i Gaarden Tornes a 2 ort - 2-2-0; og 10 mrkl.Bøxelraadighed alene i samme Gaard - 2-2-0;
Maren Pedersdatter  6 mrkl. med Bøxel i Gaarden Tornes a 2 ort - 3-0-0.
Anders Reiersen Tornes udlagdes de øvrige 8 mrkl. i Tornes for sin Fordring 4 Rd. 

Kilde: Collin

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.