Jump to content
Arkivverket

Jens Jensson Bremer (1806-1842) - gift med Brytteva «Bertha» Larsdotter Opheim (1798-1842) - budde i Bergen, men kvar vart det av sønen Lars Johan og kvar finn me dødsfallet til dotteri Sophia Laurentse?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Nummer 3012

 

Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll nr. B 1 (1899-1903), Dødsfallsprotokollside, Side 12
Permanent bilde-ID: sk20090513381052
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090513381052
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090513381052.jpg
 

 

Nummer 103

 

Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1888-1909), Døde og begravede 1899, Side 180
Permanent bilde-ID: kb20060922010455
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060922010455
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060922010455.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

Eg har ikkje ord!  Hjarteleg takk til Sven, Leif Erik og Grethe for mange kjempeflotte og avklarande innlegg om denne huslyden!

 

Eg trur me trygt kan slå fast at Knut og Sophie ikkje hadde fleire enn dei sju borni som er nemnde, og eg er særleg imponert over at dødsfallet til Sophie Knudsen er dukka opp i Christiania!  Eg ser eg hadde «bomma» på Knut Olai Knudsen og dødsfallet hans, men no er ogso dette retta opp.

 

Etter dette sit eg no att med desse «hovudutfordringane» innanfor denne huslyden:

 

** Kvar hadde Brytteva «Bertha» Larsdotter Opheim sine foreldre opphavi deira ifrå?

 

** Kvar hadde Eli Sophie Jacobsen opphavet sitt ifrå (Vanylven)?

 

** Kvar vart det av Lars Johan Jensen, fødd i Bergern 16.8.1832?

 

** Og til sist: Kan Jens og Brytteva «Bertha» ha hatt fleire born?

 

Her følgjer eit manuskript til oppdatering av manuskriptet i innlegg #1 på føregåande side:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette manuskripotet no erstatta av eit nytt i innlegg #32 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Brytteva Larsdotter frå Opheim nedre på Voss, i Bergen kjend som Bertha Opheim.  Ho var dotter av gardbrukar Lars Larsson på Opheim nedre, opphavleg frå

##### (kvar var han fødd/oppvaksen?)

og kona Ranvei Andersdotter frå

##### (kvar var ho fødd og oppvaksi?)

og vart døypt på Voss 22.7.1798.

 

Her er Brytteva med foreldre og søsken på Opheim nedre i 1801:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058378000039

 

Foreldrene Lars og Ranvei er født (beregnet) henholdsvis 1771 og 1766.

 

Legg merke til at Bryttevas far kalles Lars Larsen "den yngre", da han er sønn av Lars Larsen "den ældre", født (beregnet) 1726, og Kari Knudsdatter, født (beregnet) 1741. 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058378000033

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058378000034

 

Foreldrene til Lars Larsen ser ut til å bli gift i 1762. Lars d.e. var ungkar og landvernsoldat fra Opheim, mens Kari Knudsdatter står med bosted Eyde:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001037389

 

Her vel dåpen til Kari, datter av Knut Eide, i 1741:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003227103

 

En soldat Lars Opheim og kona Mari Eriksdatter har sønnen Lars til dåpen i 1726

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003227103

 

To år seinere har de datteren Sigri til dåpen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001975194

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Eli Sophie Bottolfsdotter Jacobsen frå

     ##### (kvar oppvaksi? - fødd som paktardotter på Tagholte i Vanylven: https://media.digitalarkivet.no/view/15937/55

     18.4.1824. 

 

Jeg ser at foreldrene til Eli Sophie het Bottolf Jacobsen og Maria Iversdatter. Den yngste av Bottolfs og Marias barn synes å være sønnen Jacob Andreas, født 01.11.1834 (etter det jeg finner i FS). Ved dåpen hans er foreldrene plassfolk på Tagset:

Møre og Romsdal fylke, Vanylven, Syvde i Vanylven, Ministerialbok nr. 501A05 (1831-1844), Fødte og døpte 1835, Side 19
https://media.digitalarkivet.no/view/2237/20

 

Elis mor er gift på nytt i 1865? Bosted: Tagset (plass): 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038279000201

 

Her er giftermålet 02.07.1843

Møre og Romsdal fylke, Vanylven, Syvde i Vanylven, Ministerialbok nr. 501A05 (1831-1844), Viede 1844, Side 171
https://media.digitalarkivet.no/view/2237/157

 

Maria giftet seg første gang med Bottolf/Bottel Jacobsen i 1817:

Møre og Romsdal fylke, Vanylven, Syvde i Vanylven, Ministerialbok nr. 501A04 (1816-1831), Viede 1817, Side 189
https://media.digitalarkivet.no/view/15937/125

 

Jeg finner en bror av Eli Sophie, Iver Bottolfsen, konfirmert i Vanylven i 1842:

https://media.digitalarkivet.no/view/2237/119

 

Men jeg har ikke klart å finne Eli Sophies konfirmasjon. Født i 1824 burde hun være konfirmert rundt 1840....Men jeg vil vel kanskje tro at hun er oppvokst på Tagset. 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Carsten for nye spennande og nyttige innlegg!

 

Soleis har me fått ei stadfesting av at Lars Johan Jensen i alle fall nådde konfirmasjonsalder, men kvar han sidan vart av, er framleis ei utfordring...

 

Det ser for meg ut som om mor til Eli Sophie Bottolfsdotter må ha vore gardajente frå Tagset, men at ektemakane hennar fekk plass under same garden.  Pussig nok er ikkje plassnamnet nemnt nokon stad, men kanskje dukkar det opp i ei lokal bygdebok?

 

Eg finn elles ikkje noki vigsle for Lars Larsson og Ranvei Andersdotter, korkje på Voss eller andre stadar i fylket, men eg ser at ei Ranveig Andersdotter i «høveleg» alder vart døypt frå Hatlestad på Voss 1.6.1766, so kanskje er det ho?

 

Name Ranvey Andersen
Gender Female
Christening Date 01 Jun 1766
Christening Place , VOSS, HORDALAND, NORWAY
Father's Name

Anders Hatlestad

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Her følgjer so eit oppdatert manuskript for denne huslyden som erstatning for manuskriptet i innlegg #27 over (og innlegg #1 på første side);

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar frå Grethe er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #34 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Den eldste sønnen til Lars og Ranvei i 1801 heter Peder og er 5 år gammel, født (beregnet) 1796. Foreldrene står med Rekve ved dåpen til Peder i november 1795:

Hordaland fylke, Voss, Evanger, Uppheim, Vinje i Voss, Ministerialbok nr. A 9 (1780-1810), Fødte og døpte 1795, Side 138
https://media.digitalarkivet.no/view/11769/139

 

Jeg lurer på om dette er giftermålet til Ranvei, men at ektemannen har fått feil fornavn:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001296754

 

Hordaland fylke, Voss, Evanger, Uppheim, Vinje i Voss, Ministerialbok nr. A 9 (1780-1810), Trolovede 1795, Side 142
https://media.digitalarkivet.no/view/11769/143

 

Ranvei Andersdatter står med Rekve som bosted. 

 

En av fadderne til Peder er Brita Andersdatter Rekve. Hun kan være en søster av Ranvei. I 1768 blir det døpt ei Brita, datter av Anders Pedersen Hatlestad:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002619620

 

En ny Brita blir født/døpt 1773. Anders Pedersen Hatlestad og Brytva Iversdatter:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002621995

 

Ei Brytva Iversdatter Rekve dør i 1795, 54 år gammel:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000617784

 

Anders Pedersen Rekve dør i 1813

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000124039

 

Her er Anders på Rekve i 1801, gift for andre gang og med en sønn Peder på 1 år! Han står som svigerfar til datteren Britas ektemann: 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058378000306

 

Men spørsmålet er om Anders Pedersen Hatlestad er identisk med Anders Pedersen Rekve... Jeg har ikke klart å finne noe giftermål ennå....

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for siste spennande innlegg!

 

Resonnementet ditt høyrest svært so rimeleg ut, og eg har no sjekka ut skifteprotokollen for Voss der det i 1795 vart halde skifte etter Brytteva Iversdotter Rekve, og ganske riktig, eldste dotteri hennar var Ranvei gift med Lars Larsson på Rekve (sjå nede til venstre på venstre side)!!  https://media.digitalarkivet.no/view/24114/111?indexing=

 

So det var «full klaff»!  Då er opphavsspørsmålet frå Voss løyst, og me sit att med følgjande «hovudutfordringar»:

 

** Kva heite plassen under Tagset i Vanylven der Eli Sophie Jacobsen var fødd lg oppvaksi?

 

** Kvar vart det av Lars Johan Jensen, fødd i Bergen 16.8.1832 - konfirmert i Bergen 1849?

 

** Og til sist: Kan Jens og Brytteva «Bertha» ha hatt fleire born?

 

Her følgjer so eit manuskript til oppdatering og erstatning av manuskriptet i innlegg #32:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jens Jensson {Talle}, døypt {i Luster} 20.7.1806,

Jens Jensen Bremer flytte til Bergen i ung alder og gifte seg der 31.5.1830 med Brytteva Larsdotter frå Opheim nedre på Voss, i Bergen kjend som Bertha Opheim.  Ho var dotter av gardbrukar Lars Larsson på Opheim nedre  og kona Ranvei Andersdotter frå Rekve og vart døypt på Voss 22.7.1798.  Jens var bøkkarsvein, og han og Bertha budde mellom anna i Fæstersmuget på Nordnes.  Sidan flytte dei til Strandgaten og so til Tydskesmuget der dei budde då Jens 12.2.1842 sette livet til ved drukning.  Enkja Bertha Bremer d. i Bergen som almisselem 22.4.1842 etter barselseng.  Me kjenner til fem born etter dei:

 

##### (kan dei ha hatt fleire?)

 

a. Sophie Laurentse Jensen, f. i Bergen 27.4.1830, d. som skipsførarenkje i Christiania 27.8.1899.  Sophie gifte seg i Nykyrkja i Bergen 28.5.1854 med enkjemannen Knut Olai Knutson Knudsen frå Bergen, f. i Bergen 20.7.1823.  Han d. som tidlegare skipparborgar i Bergen 31.3.1890.  Knut gifte seg første gongen i Nykyrkja, Bergen 12.8.1849 med Eli Sophie Bottolfsdotter Jacobsen frå

 

     ##### (ein plass, men kva for ein?)

 

     under Tagset i Vanylven og f. der 18.4.1824.  Men Eli d. som matroskone i Bergen etter barselseng 22.8.1849.  Knut var matros og sidan styrmann, medan Sophie var frisør.  Dei budde i Bergen, men som enkje flytte Sophie på 1890-talet til Christiania.  Knut fekk i alt åtte born; av dei var sju frå andre ekteskapet med Sophie.

 

     ##### (sjekka at alle er medkomne:

            * Elen Sophie, f. matrosb. NK 15.8.1849, d. 19.2.1850

            * Conrad Bernhard, f. styrmb. NK 11.9.1859 - n. 1891 - d. Brooklyn, NY 13.4.1914

            * Eleonora Jerona, f. matrosb. NK 28.6.1861 - n. 1891 gift Korell - flytte til Christiania der ho d. 15.4.1919

            * Olanda Lovenke, f. styrmb. NK 13.2.1864 - n. 1891 - d. ugift i Oslo 9.5.1932

            * Alexander Joakim, f. styrmb. NK 11.12.1866 - n. 1891

            * Frithjof Victor Emmanuel, f. styrmb. NK 9.12.1868 - n. 1891 - d. San Francisco, CA 2.11.1932

            * Sigvard Levenius, f. styrmb. NK 14.9.1871 - n. 1891 - flytte til Christiania. d. der ugift 1937

            * Evardus Johan, f. styrmb. NK 15.8.1876 - d. Bergen 2.1.1877)

 

b. Lars Johan Jensen, f. i Bergen 16.8.1832,

 

     ##### (konf. KK, Bergen 1849 - lagnaden hans?)

 

c. Jensine Randine Jensen, f. i Bergen 16.8.1834, d. i Bergen 13.6.1905.  Ho gifte seg i Bergen 13.12.1878 med Carl Magnus Carlson Rasch frå Bergen, f. i Bergen 21.2.1831.  Han d. i Bergen 17.10.1912.  Carl Magnus Rasch fekk 4.9.1855 borgarskap i Bergen som skomakarmeister, medan Jensine var syerske.  Dei budde i Bergen levetidi ut, men var barnlause.

d. Gullak Olai Jensen, f. i Bergen 27.9.1837, d. i Bergen 27.1.1840.

e. Udøypt dotter, f. i Bergen 9.4.1842, d. i Bergen 19.4.­1842.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.