Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Peder Jørgenson på Skildeim i Luster (1592-1678), hans to ekteskap, først med Guri Torbjørnsdotter av futeætti Holst frå Fardal i Sogndal og sidan med Martha Torstensdotter frå Venjum i Hafslo - og dei femten borni hans - ei stor og vidfari ætt!

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Peder Jørgenson på Skildeim (1582-1678) var ein av dei mektigaste bøndene i Luster på 1600-talet, særleg etter at han gifte seg inn i Holst-ætti frå Fardal i Sogndal og sidan i stormannsætti frå Venjum i Hafslo, men alt då eg jobba med denne ætti tidleg på 1980-talet oppdaga eg mange hòl i ættetavla.  Me kjenner borni etter Peder Jørgenson, men fleire av dei yngste «forsvinn» for oss, og eg vil no ta opp denne huslyden til drøfting i Brukarforum med von om at kanskje nokon sit med kunnskap som gjer det mogeleg å kartleggja ogso desse ukjende delane av ætti!?

 

Eg har eit oppdatert manuskript som i dag ser slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Peder Jørgenson Skildum, truleg frå Drægni, var f. kring 1592 og d. på Skildeim kring 1678.  Han gifte seg første gongen kring 1618 med Guri Torbjørnsdotter (Holst) frå Fardal i Sogndal.  Ho var dotter av Torbjørn Jensson (Holst) på Fardal, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     og kona Kari Nilsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og f. der kring 1595.  Men Guri d. på Skildeim alt kring 1635, og kring 1638 gifte Peder seg att med Martha Torstensdotter frå Venjum i Hafslo.  Ho var f. i Hafslo kring 1617 og d. på Skildeim kring 1671.  Peder Jørgenson kom til Skildeim som bygselsmann kring 1619 og vart buande her levetidi ut.  Han kom aldri til å eiga noko av Skildeim, men han vart derimot eigar av nabogarden Hengesteg (s.d.).  Han brukte då òg Hengesteg som underbruk under Skildeim frå kring 1626 like til han fall ifrå i 1678, men det ser ut til at ein eller fleire av sønene hans har styrt Hengesteg når faren trekte på åri.  Peder Jørgenson på Skildeim fekk visstnok minst femten born, seks frå første ekteskapet og ni frå det andre:

 1. Torbjørn Pederson (1620‑1648?), d. ugift eller i alle fall barnlaus.

 2. Jørgen Pederson, f. kring 1622, gifte seg kring 1648 med Britha Olsdotter, opphavleg frå Sørheim, men sjå Berge i Fortun.  Ho var truleg f. kring 1628.

Faren Peder Jørgenson eigde mesteparten av det bruket på Loftesnes i Sogndal som sidan vart skrivargard, og dette bruket overtok Jørgen og Britha kring 1650.  Jørgen dreiv den garden til han d. våren 1690.  Britha Olsdotter d.

 

##### (dødsfallet hennar? - e. 1690!)

 

Fire born levde att etter Jørgen i 1690:

a. Torbjørn Jørgenson, f. i Sogndal kring 1650, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 14.8.1701, visstnok ugift.

 

     ##### (eller var han gift med Anna Staalesdotter, gravlagd Loftesnes 31.8.1704, 55 år, 10 uger?)

 

b. Cecilia Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1665, vart gravlagd frå Vardeflåten i Sogndal 8.2.1733.  Ho gifte seg første gongen med Ingebrigt Olson frå

 

     ##### (sjekka opphavet hans? - heitte han Olson? - fødsli hans?)

 

     Han d. kring 1699, og Cecilia gifte seg kring 1700 att med Peder Tollefson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     Han var f. kring 1673 og d. truleg i Kvam kring 1725. Både Ingebrigt og Peder var gardbrukarar i Kvam i Sogndal, men som enkje flytte Cecilia til Vardeflåten.  Cecilia fell minst fire born, to frå kvart av ekteskapiu.

 

     ##### (sjekka borni?

            * Jørgen

            * Ingebrigt, f. 1701 - bus. Vardeflåten

            * Anders, f. 1704)

 

c. Kari Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1668, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 12.2.1736.  Ho gifte seg kring 1695 med Sten Nilsson, visstnok frå Ølnes i Sogndal og f. der kring 1659.  Han vart gravlagd frå Loftesnes 16.9.1731.  Sten og Kari hadde først eit bruk på Ølnes, men flytte kring 1707 til Loftesnes der dei tok over heimebruket hennar og sidan budde levetidi ut.  Dei fekk minst seks born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

d. Peder Jørgenson, f. i Sogndal kring 1672,

 

     ##### (nemnd på Loftesnes 1701 - lagnaden hans?)

 

 3. Anna Pedersdotter d.e. (1625‑1650), vart gift med gardbrukar Jens Dagfindson på Fet i Hafslo (1615-1695).

 4. Christen Pederson (1627‑1700), vart gardbrukar på Sterri i Hafslo.

 5. Henrik Pederson, f. kring 1630,

Henrik Pederson flytte til Sogndal og gifte seg første gongen kring 1652 med Unni Monsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

Ho var visstnok òg f. kring 1630, men d. alt kring 1660, for kring 1662 gifte Henrik seg att med Anna Ellingsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

truleg var f. kring 1640.  Henrik Pederson var gardbrukar på Lomelde i Sogndal der han d. kring 1693.  Anna vart visstnok gravlagd frå Nornes i Sogndal 2.6.1727.  Me kjenner til åtte born etter Henrik Lomelde, to frå første ekteskapet og seks frå det siste:

a. Guri Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1653, vart truleg gravlagd frå Thorstad i Sogndal 21.4.1731.  Ho gifte seg kring 1675 gift med enkjemannen Baard

 

     ##### (farsnamnet hans? - opphav?)

 

     f. kring 1620.  Baard vart gravlagd frå Thorstad 1.12.1698.  Baard og Guri var gardbrukarar på Thorstad i Sogndal og fekk minst ein son i lag.

 

     ##### (sjekka borni? - son Ole Baardson på Thorstad, son hennar Guri?)

 

b. Endre Henrikson, f. i Sogndal kring 1656, vart visstnok gravlagd frå Nornes i Sogndal 2.6.1727, same dagen som både kona og mori.

 

     ##### (kven var kona? - opphav etc.?)

 

     Dei fekk minst tre born i lag.

 

     ##### (sjekka borni?)

 

c. Elling Henrikson, f. i Sogndal kring 1664, vart gravlagd frå Lomelde i Sogndal 24.11.1725.  Han gifte seg kring 1714 med Gjertrud Gautesdotter frå Fimreite i Sogndal.  Ho var f. i Sogndal kring 1685 og vart gravlagd frå Lomelde 21.7.1765.  Som enkje gifte ho seg 3.1.1728 att med Ole Olson frå Ølmeim i Sogndal.  Han vart døypt i Sogndal 20.9.1705, men vart gravlagd frå Lomelde alt 5.8.1731.  Gjertrud gifte seg so tredje gongen i Sogndal 6.7.1732 med Jens Johannesson frå Eggum i Leikanger.  Han vart døypt i Leikanger 31.7.1707 og vart gravlagd frå Lomelde i Sogndal same dagen som kona, 21.7.1765.  Elling Henrikson tok over heimebruket på Lomelde i Sogndal etter foreldri, og der budde òg kona og dei to seinare ektemakane hennar.  Elling og Gjertrud fekk ein son i lag, medan dei to andre ekteskapi hennar vart barnlause.

d. Synneva Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1667, vart gravlagd frå Melås i Sogndal 27.2.1707.  Ho gifte seg kring 1690 med Christen Christenson frå Melås i Sogndal.  Han var f. kring 1641 og d. truleg på Melås kring 1720.  Som enkjemann gifte han seg 26.12.1708 att i Sogndal med Elisabeth Eriksdotter,

 

     ##### (oppl.?)

 

     Christen var gardbrukar på Melås i Norum, Sogndal, og i ekteskapet med Synneva hadde han minst fem born.

 

     ##### (sjekka?)

 

e. Unni Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1670, vart frå Eggum på Leikanger 4.12.1745.  Unni gifte seg kring 1720 med enkjemannen Sjur Olson, opphavleg frå Borlaug indre på Leikanger.  Han var f. på Leikanger kring 1678 og vart gravlagd frå Eggum 22.12.1759.  Sjur og Unni var gardbrukarar på Eggum på Leikanger, men fekk ikkje born i lag.

f. Torbjørn Henrikson, f. i Sogndal kring 1673, gifte seg i Sogndal 31.10.1700 med Ingeborg Svendsdotter,

 

     ##### (kvar vart det av dette parfolket?)

 

g. Peder Henrikson, f. i Sogndal kring 1677,

 

     ##### (budde på Lomelde i 1701 - lagnaden hans?)

 

h. Mikkel Henrikson, f. i Sogndal kring 1681,

 

     ##### (budde òg på Lomelde i 1701 - utskriven til hærteneste 28.10.1709 - dimittert før 29.7.1717 - lagnaden hans?)

 

 6. Siri Pedersdotter, f. kring 1633,

Siri Pedersdotter gifte seg kring 1655 med Lars Ellingson frå Øyre i Sogndal.  Han var son av lensmann Elling

 

##### (farsnamnet hans?)

 

på Øyre, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans)

 

og kona

 

##### (namn og opphav?)

 

og f. på Øyre kring 1625.  Lars og Siri tok over heimebruket hans på Øyre frå kring 1657 der Lars d. kring 1680.  Siri gifte seg same året att med og vart buande der levetidi ut.  Lars Ellingson d. på Øyre kring 1680, og same året gifte Siri seg att med Anders

 

##### (opphav, foreldre og fødselsår?)

 

Dei heldt fram som gardbrukarar på Øyre i Sogndal der Anders d. kring 1690.  Siri vart gravlagd frå Øyre 8.1.1699.  Me kjenner til to born etter ho, som båe var frå første ekteskapet:

 

##### (fleire born? - opplysningar?)

 

a. Johannes Larsson, f. i Sogndal kring 1660, d. på Øyre kring 1722.  Han gifte seg kring 1680 med Martha Ellingsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     Ho var visstnok f. kring 1655 og d. på Øyre kring 1742.  Johannes og Martha tok over bruket på Øyre i Sogndal etter foreldri hans og budde der levetidi ut.  Dei fekk seks born i lag.

b. Guri Larsdotter, f. i Sogndal kring 1662, d. på Skarsbø i Sogndal kring 1715.  Ho gifte seg kring 1683 med Søren Gunderson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     f. kring 1651.  Han d. òg på Skarsbø i Sogndal kring 1715, og skifte etter båe ektefellane vart halde på same tid.  Dei var gardbrukarar på Skarsbø i Norum, Sogndal og fekk fem born i lag, mellom anna dotteri:

‑ Britha Sørensdotter (1685‑1741), vart gift med Peder Jensson på Ylvisker i Sogndal (1684-1745), ein son av gardbrukardotteri Anna Christensdotter frå Fuhr i Luster (1642‑1704) (s.d.).

 7. Johannes Pederson (1639‑1710), hamna visstnok som husmann i Hesteskår under Heltne i Dale (s.d.).

 8. Guri Pedersdotter (1642‑1694), vart gift med gardbrukar Anders Haaverson på Nes (1638‑1712).

 9. Anders Pederson (1644-1704), vart gardbrukar på Urnes.

10. Lars Pederson (1647‑1718), vart gardbrukar her på Skildeim etter foreldri sine.

11. Torbjørn Pederson, d.y. (1649-    ), vart gardbrukar på Urnes i Hafslo.

12. Anna Pedersdotter, d.y., f. kring 1652,

Anna Pedersdotter gifte seg første gongen kring 1680 med Knut Iverson frå Voll nedre i Lærdal.  Han var son av gardbrukar Iver Knutson på Voll nedre, kan henda frå Ljøsne nedre, og kona Gjertrud Monsdotter, kan henda frå Rikheim, og f. i Lærdal kring 1625.  Kanskje hadde han vore gift før, men dette veit me ikkje noko sikkert om.  Knut og Anna var gardbrukarar på Hunderi i Lærdal der Knut d. kring 1695.  Anna gifte seg so att i Lærdal kring 1698 med Tørris Johnson frå Ljøsne øvre i Lærdal.  Han var son av gardbrukar John Johannesson på Ljøsnbe øvre og kona Alis Tørrisdotter, òg frå Ljøsne øvre og f. i Lærdal kring 1672.  Tørris tok over som gardbrukar på Hunderi, men d. der alt kring 1703.  Anna gifte seg so tredje gongen i Lærdal kring 1705 med Erik Jensson frå Hauge i Lærdal, ein son av gardbrukardotteri Gunnhild Eriksdotter frå Ytre Eikjo i Hafslo (1643-1726).  Han var f. i Lærdal kring 1672.  Ogso Erik var gardbrukar på Hunderi i Lærdal, men so d. Anna på Hunderi våren 1716,

 

##### (gravferdsdato? - skifte heldt 24.4.1716)

 

og Erik gifte seg 24.6.1716 att i Lærdal med Ingrid Olsdotter frå

 

##### (Ljøsne øvre? - oppl.?)

 

Erik og Ingrid vart buande på Hunderi levetidi ut.  Erik vart gravlagd frå Hunderi 4.6.1731, medan Ingrid d.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

Anna på Hunderi fekk ein son, som var frå første ekteskapet:

 

##### (det levde i alle fall ikkje att fleire born etter ho i 1716!)

 

a. Peder Knutson, f. i Lærdal kring 1687, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - reiste frå Lærdal kort etter kona døydde - ukjend bustad 1751!)

 

     Han gifte seg i Lærdal kring 1710 med prestedotteri Anna Hansdotter Leyrdahl frå Lærdal prestegard.  Ho var f. kring 1687 og vart gravlagd frå Grøto 12.7.1747.  Peder og Anna budde eit par år på Stebole i Lærdal, men var frå 1718 gardbrukarar på Grøto i Lærdal.  Me kjenner til fem born etter dei.

 

     ##### (kan dei ha hatt fleire?)

 

13. Britha Pedersdotter, f. kring 1655,

 

     ##### (ugift i 1678 - lagnaden hennar?)

 

14. Kari Pedersdotter, f. kring 1657,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

15. Synneva Pedersdotter, f. kring 1659,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne ætti og vonar på spennande svar!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Peder Jørgenson Skildum, truleg frå Drægni, var f. kring 1592 og d. på Skildeim kring 1678. 

 

Legger for ordens skyld inn lenke til skiftet 1678:

Sogn og Fjordane fylke, Indre Sogn, Skifteprotokoll nr. A 1 (1666-1685), Skifteprotokollside, Side 301b-302a
https://media.digitalarkivet.no/view/24133/293

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Kari Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1668, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 12.2.1736.  Ho gifte seg kring 1695 med Sten Nilsson, visstnok frå Ølnes i Sogndal og f. der kring 1659.  Han vart gravlagd frå Loftesnes 16.9.1731.  Sten og Kari hadde først eit bruk på Ølnes, men flytte kring 1707 til Loftesnes der dei tok over heimebruket hennar og sidan budde levetidi ut.  Dei fekk minst seks born i lag.

 

 

Sten Nilsen i manntallet 1701 - bosatt på Ølnes:

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000631010

 

I 1763 var det skifte etter NIls Stensen på Loftesnes i Sogndal. Det kan vel være en sønn av Sten og Kari?

https://media.digitalarkivet.no/view/24139/53

 

Nils var 63 år gammel da han døde, født omkring 1700:

Sogn og Fjordane fylke, Stedje i Sogndal, Ministerialbok nr. A 3 (1747-1768), Kronologisk liste 1763, Side 196
https://media.digitalarkivet.no/view/24139/53

 

Skoskatten 1711 - ekstraskatt, hovedmanntall:

Sogn og Fjordane fylke, Sogn, Fogderegnskap nr. 3317 (1711-1711), Dokumentside, Side 259 (forside)
https://media.digitalarkivet.no/view/47415/259

Sogn og Fjordane fylke, Sogn, Fogderegnskap nr. 3317 (1711-1711), Dokumentside, Side 262 - Loftesnes - høyre side, venstre kolonne:

https://media.digitalarkivet.no/view/47415/262

 

Loftesnes i ekstraskatten 1. januar 1763:

Sogn og Fjordane fylke, Sogn, Ekstraskatt nr. 3418 (1762-1769), Dokumentside, Side 35
https://media.digitalarkivet.no/view/47516/35

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Erik Jensson frå Hauge i Lærdal,

 

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Erik vart gravlagd frå Hunderi

##### (gravferdsdato?)

1731,

 

Er det Erik som blir "gravfæst" Dom 2 á Trinitatis 1731 - 2. søndag etter Trefoldighet 1731? Stemmer den kirkelige datoen? Dette er i så fall 03.06.1731 

Sogn og Fjordane fylke, Tønjum, Borgund, Hauge, Årdal i Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1731, Side 52
https://media.digitalarkivet.no/view/11593/54

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Noen flere opplysninger om denne familien.

 

2. Jørgen Pedersen Loftesnes hadde også en sønn Ole f. ca. 1660, nevnt i manntallet 1666 men var død barnløs før 1690. Sønnen Torbjørn var 11 år 1666, født ca. 1655.

 

2a. Jeg tror Anna Stålesdatter Loftesnes var gift med Anders Nilsen Loftesnes, som var 50 år 1701 og hadde sønnen Ståle Andersen 12 år.

 

2b. Sesilie eller Sissel var gift (1) med Ingebrikt Kolbeinsen Kvam f. ca. 1652 bgr. fra Kvam 18.12.1698 (var fra Kjørnes, 10 år 1666). De hadde i hvert fall tre barn: Marte f. ca. 1689, Jørgen f. ca. 1695 og Ole døpt 1698 (far da kalt Ingebrikt Kolbeinsen Kvam). De to siste hos stefaren 1701. Sesilie gift (2) 2.2.1700 med en Peder Tollefsen f. ca. 1673. Det er nok ikke riktig at han døde i Kvam omkring 1725. For i 1719 fikk Peder barn med sin stedatter Maritte Jørgensdatter, datter av kona Sesilie. Peder ble satt i arrest, men rømte etter at han to ganger hadde bedt sin voktere om å ta jernet av ham så han kunne gå ut på naturens vegne, som de først vegret seg mot. Men da han hadde forsikret både dem og de forrige vokterne at han ikke skulle løpe sin vei tok de jernet av ham i deres enfoldighet. Og selv om en av dem holdt ham bak i trøya slet han seg løs og sprang sin vei, og da det samme dag var så tjukk tåke at de neppe kunne se tre eller fire trinn fra seg kom han straks ut av syne (dette fra tingboka). Og det var vel siste gangen han ble sett i Sogn, for han visste nok hva slags dom han ville få. Opplyst i saken at han hadde to barn med Sissel.

 

2c. Stein Nilsen var 3 år 1666 og sønn av Nils Aslaksen Gorvin, går fram av skifter 1694 og 1739.

 

2d. Peder på Loftesnes var soldat 1701. Soldat Peder Jørgensen giftet seg i Sogndal 1.1.1708 med ei Siri Andersdatter. 3. juledag 1709 ble soldat sl. Per Jørgensens barn Ingrid døpt, uten bosted og faddere. Finner ikke noe skifte etter ham, eller nevnt i Egil Øvrebøs bok.

 

Flere opplysninger kommer seinere.

Edited by Terje Tandsether

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Terje for nye interessante innlegg om denne huslyden.

 

Eg ser det har «snike seg inn» ein del ufullstendige opplysningar i det gamle manuskriptet mitt, og eg set difor svært stor pris på at dette no vert kontrollert frå kyndig hald!  Den gongen eg skriv dette, hadde eg ikkje tilgjenge til alle kjeldene frå Sogndal...

 

Eg har no oppdatert manuskriptet mitt med dei nye opplysningane:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter ei ny spennande oppdaging av Grethe er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #8 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Torbjørn Henrikson, f. i Sogndal kring 1673, gifte seg i Sogndal 31.10.1700 med Ingeborg Svendsdotter,

     ##### (kvar vart det av dette parfolket?)

 

Kan dette være Torbjørn? Enken heter i alle fall  Ingeborg Svendsdatter:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000520756

Sogn og Fjordane fylke, Ytre Sogn, Skifteprotokoll nr. A 3b (1728-1733), Skifteprotokollside, Side 404b-405a
https://media.digitalarkivet.no/view/24158/118

 

Det ser ut som han etterlot seg to barn: Henrik Torbjørnsen og Johanne Torbjørnsdatter. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for eit skikkeleg spennande og interessant innlegg!

 

Det er ingen tvil om at du har finne «rett» mann.  Bygdeboki for Aurland syner at Ingeborg Svendsdotter var dotter av ein postbonde på Dyrdal i Aurland som attpåtil var med ved kongehyllingi i 1691.  Eg ser det finst kyrkjebøker for Aurland kring 1729-1730, men gravferdene til Torbjørn og Ingeborg ser eg ikkje noko til...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript der denne imponerande oppdagingi er teki med og som erstattar manuskriptet i innlegg #6 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Peder Jørgenson Skildum, truleg frå Drægni, var f. kring 1592 og d. på Skildeim kring 1678.  Han gifte seg første gongen kring 1618 med Guri Torbjørnsdotter (Holst) frå Fardal i Sogndal.  Ho var dotter av Torbjørn Jensson (Holst) på Fardal, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     og kona Kari Nilsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og f. der kring 1595.  Men Guri d. på Skildeim alt kring 1635, og kring 1638 gifte Peder seg att med Martha Torstensdotter frå Venjum i Hafslo.  Ho var f. i Hafslo kring 1617 og d. på Skildeim kring 1671.  Peder Jørgenson kom til Skildeim som bygselsmann kring 1619 og vart buande her levetidi ut.  Han kom aldri til å eiga noko av Skildeim, men han vart derimot eigar av nabogarden Hengesteg (s.d.).  Han brukte då òg Hengesteg som underbruk under Skildeim frå kring 1626 like til han fall ifrå i 1678, men det ser ut til at ein eller fleire av sønene hans har styrt Hengesteg når faren trekte på åri.  Peder Jørgenson på Skildeim fekk visstnok minst femten born, seks frå første ekteskapet og ni frå det andre:

 1. Torbjørn Pederson (1620‑1648?), d. ugift eller i alle fall barnlaus.

 2. Jørgen Pederson, f. kring 1622, gifte seg kring 1648 med Britha Olsdotter, opphavleg frå Sørheim, men sjå Berge i Fortun.  Ho var truleg f. kring 1628.

Faren Peder Jørgenson eigde mesteparten av det bruket på Loftesnes i Sogndal som sidan vart skrivargard, og dette bruket overtok Jørgen og Britha kring 1650.  Jørgen dreiv den garden til han d. våren 1690.  Britha Olsdotter d.

 

##### (dødsfallet hennar? - e. 1690!)

 

Me kjenner til fem born etter Jørgen på Loftesnes:

a. Torbjørn Jørgenson, f. i Sogndal kring 1655, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 14.8.1701, visstnok ugift.

b. Ole Jørgenson, f. i Sogndal kring 1660,

 

     ##### (n. 1666, men d. før 1690)

 

b. Cecilia Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1665, vart gravlagd frå Vardeflåten i Sogndal 8.2.1733.  Ho gifte seg første gongen med Ingebrigt Colbenson frå Kjørnes, f. i Sogndal kring 1656.  Han vart gravlagd frå Kvam 18.12.1698, og Cecilia gifte seg 2.2.1700 att i Sogndal med Peder Tollefson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     Han var f. kring 1673 og rømte frå Sogndal då han i 1719 sat tiltalt for å ha fått eit barn med stedotteri si.  Dødsfallet hans er ukjent. Både Ingebrigt og Peder var gardbrukarar i Kvam i Sogndal, men etter ho vart åleine, flytte Cecilia til Vardeflåten.  Cecilia fekk minst fire born, to frå kvart av ekteskapi.

 

     ##### (sjekka borni?

            * Martha

            * Jørgen

            * Ingebrigt, f. 1701 - bus. Vardeflåten

            * Anders, f. 1704)

 

c. Kari Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1668, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 12.2.1736.  Ho gifte seg kring 1695 med Sten Nilsson frå Gurvin i Sogndal og f. der kring 1663.  Han vart gravlagd frå Loftesnes 16.9.1731.  Sten og Kari hadde først eit bruk på Ølnes, men flytte kring 1707 til Loftesnes der dei tok over heimebruket hennar og sidan budde levetidi ut.  Dei fekk minst seks born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

d. Peder Jørgenson, f. i Sogndal kring 1672, d. kring 1709, kan henda som soldat.  Han gifte seg i Sogndal 1.1.1708 med Siri Andersdotter frå

 

     ##### (oppl. om ho? - dotteri Ingrid Pedersdotter døypt i Sogndal 27.12.1709)

 

     Peder var soldat og kan ha vore ute i hærteneste då han døydde.  Men me veit at han og Siri fekk ei dotter i lag.

 

     ##### (seinare lagnad til kona? - d. Sogndal 1749?)

 

 3. Anna Pedersdotter d.e. (1625‑1650), vart gift med gardbrukar Jens Dagfindson på Fet i Hafslo (1615-1695).

 4. Christen Pederson (1627‑1700), vart gardbrukar på Sterri i Hafslo.

 5. Henrik Pederson, f. kring 1630,

Henrik Pederson flytte til Sogndal og gifte seg første gongen kring 1652 med Unni Monsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

Ho var visstnok òg f. kring 1630, men d. alt kring 1660, for kring 1662 gifte Henrik seg att med Anna Ellingsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

truleg var f. kring 1640.  Henrik Pederson var gardbrukar på Lomelde i Sogndal der han d. kring 1693.  Anna vart visstnok gravlagd frå Nornes i Sogndal 2.6.1727.  Me kjenner til åtte born etter Henrik Lomelde, to frå første ekteskapet og seks frå det siste:

a. Guri Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1653, vart truleg gravlagd frå Thorstad i Sogndal 21.4.1731.  Ho gifte seg kring 1675 gift med enkjemannen Baard

 

     ##### (farsnamnet hans? - opphav?)

 

     f. kring 1620.  Baard vart gravlagd frå Thorstad 1.12.1698.  Baard og Guri var gardbrukarar på Thorstad i Sogndal og fekk minst ein son i lag.

 

     ##### (sjekka borni? - son Ole Baardson på Thorstad)

 

b. Endre Henrikson, f. i Sogndal kring 1656, vart visstnok gravlagd frå Nornes i Sogndal 2.6.1727, same dagen som både kona og mori. 

 

     ##### (kven var kona? - opphav etc.?)

 

     Dei fekk minst tre born i lag.

 

     ##### (sjekka borni?)

 

c. Elling Henrikson, f. i Sogndal kring 1664, vart gravlagd frå Lomelde i Sogndal 24.11.1725.  Han gifte seg kring 1714 med Gjertrud Gautesdotter frå Fimreite i Sogndal.  Ho var f. i Sogndal kring 1685 og vart gravlagd frå Lomelde 21.7.1765.  Som enkje gifte ho seg 3.1.1728 att med Ole Olson frå Ølmeim i Sogndal.  Han vart døypt i Sogndal 20.9.1705, men vart gravlagd frå Lomelde alt 5.8.1731.  Gjertrud gifte seg so tredje gongen i Sogndal 6.7.1732 med Jens Johannesson frå Eggum i Leikanger.  Han vart døypt i Leikanger 31.7.1707 og vart gravlagd frå Lomelde i Sogndal same dagen som kona, 21.7.1765.  Elling Henrikson tok over heimebruket på Lomelde i Sogndal etter foreldri, og der budde òg kona og dei to seinare ektemakane hennar.  Elling og Gjertrud fekk ein son i lag, medan dei to andre ekteskapi hennar vart barnlause.

d. Synneva Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1667, vart gravlagd frå Melås i Sogndal 27.2.1707.  Ho gifte seg kring 1690 med Christen Christenson frå Melås i Sogndal.  Han var f. kring 1641 og d. truleg på Melås kring 1720.  Som enkjemann gifte han seg 26.12.1708 att i Sogndal med Elisabeth Eriksdotter,

 

     ##### (oppl.?)

 

     Christen var gardbrukar på Melås i Norum, Sogndal, og i ekteskapet med Synneva hadde han minst fem born.

 

     ##### (sjekka?)

 

e. Unni Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1670, vart frå Eggum på Leikanger 4.12.1745.  Unni gifte seg kring 1720 med enkjemannen Sjur Olson, opphavleg frå Borlaug indre på Leikanger.  Han var f. på Leikanger kring 1678 og vart gravlagd frå Eggum 22.12.1759.  Sjur og Unni var gardbrukarar på Eggum på Leikanger, men fekk ikkje born i lag.

f. Torbjørn Henrikson, f. i Sogndal kring 1673, d. som gardbrukar på Drege i Aurland kring 1729. 

 

     ##### (gravferdi hans i Aurland?)

 

     Han gifte seg i Sogndal 31.10.1700 med enkja Ingeborg Svendsdotter, opphavleg frå Dyrdal i Aurland.  Ho var truleg f. i Aurland kring 1665 og hadde vore gift to g0ngar før på Drege i Aurland der ho d. kring 1730. 

 

     ##### (gravferdi hennar i Aurland?)

 

     Torbjørn tok over som gardbrukar på Drege då han i 1700 gifte seg med enkja og budde der levetidi ut.  Ingeborg fekk i alt minst fem born; av dei var to frå siste ekteskapet med Torbjørn.

g. Peder Henrikson, f. i Sogndal kring 1677,

 

     ##### (budde på Lomelde i 1701 - lagnaden hans?)

 

h. Mikkel Henrikson, f. i Sogndal kring 1681,

 

     ##### (budde òg på Lomelde i 1701 - utskriven til hærteneste 28.10.1709 - dimittert før 29.7.1717 - lagnaden hans?)

 

 6. Siri Pedersdotter, f. kring 1633,

Siri Pedersdotter gifte seg kring 1655 med Lars Ellingson frå Øyre i Sogndal.  Han var son av lensmann Elling

 

##### (farsnamnet hans?)

 

på Øyre, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans)

 

og kona

 

##### (namn og opphav?)

 

og f. på Øyre kring 1625.  Lars og Siri tok over heimebruket hans på Øyre frå kring 1657 der Lars d. kring 1680.  Siri gifte seg same året att med og vart buande der levetidi ut.  Lars Ellingson d. på Øyre kring 1680, og same året gifte Siri seg att med Anders

 

##### (opphav, foreldre og fødselsår?)

 

Dei heldt fram som gardbrukarar på Øyre i Sogndal der Anders d. kring 1690.  Siri vart gravlagd frå Øyre 8.1.1699.  Me kjenner til to born etter ho, som båe var frå første ekteskapet:

 

##### (fleire born? - opplysningar?)

 

a. Johannes Larsson, f. i Sogndal kring 1660, d. på Øyre kring 1722.  Han gifte seg kring 1680 med Martha Ellingsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     Ho var visstnok f. kring 1655 og d. på Øyre kring 1742.  Johannes og Martha tok over bruket på Øyre i Sogndal etter foreldri hans og budde der levetidi ut.  Dei fekk seks born i lag.

b. Guri Larsdotter, f. i Sogndal kring 1662, d. på Skarsbø i Sogndal kring 1715.  Ho gifte seg kring 1683 med Søren Gunderson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     f. kring 1651.  Han d. òg på Skarsbø i Sogndal kring 1715, og skifte etter båe ektefellane vart halde på same tid.  Dei var gardbrukarar på Skarsbø i Norum, Sogndal og fekk fem born i lag, mellom anna dotteri:

‑ Britha Sørensdotter (1685‑1741), vart gift med Peder Jensson på Ylvisker i Sogndal (1684-1745), ein son av gardbrukardotteri Anna Christensdotter frå Fuhr i Luster (1642‑1704) (s.d.).

 7. Johannes Pederson (1639‑1710), hamna visstnok som husmann i Hesteskår under Heltne i Dale (s.d.).

 8. Guri Pedersdotter (1642‑1694), vart gift med gardbrukar Anders Haaverson på Nes (1638‑1712).

 9. Anders Pederson (1644-1704), vart gardbrukar på Urnes.

10. Lars Pederson (1647‑1718), vart gardbrukar her på Skildeim etter foreldri sine.

11. Torbjørn Pederson, d.y. (1649-    ), vart gardbrukar på Urnes i Hafslo.

12. Anna Pedersdotter, d.y., f. kring 1652,

Anna Pedersdotter gifte seg første gongen kring 1680 med Knut Iverson frå Voll nedre i Lærdal.  Han var son av gardbrukar Iver Knutson på Voll nedre, kan henda frå Ljøsne nedre, og kona Gjertrud Monsdotter, kan henda frå Rikheim, og f. i Lærdal kring 1625.  Kanskje hadde han vore gift før, men dette veit me ikkje noko sikkert om.  Knut og Anna var gardbrukarar på Hunderi i Lærdal der Knut d. kring 1695.  Anna gifte seg so att i Lærdal kring 1698 med Tørris Johnson frå Ljøsne øvre i Lærdal.  Han var son av gardbrukar John Johannesson på Ljøsnbe øvre og kona Alis Tørrisdotter, òg frå Ljøsne øvre og f. i Lærdal kring 1672.  Tørris tok over som gardbrukar på Hunderi, men d. der alt kring 1703.  Anna gifte seg so tredje gongen i Lærdal kring 1705 med Erik Jensson frå Hauge i Lærdal, ein son av gardbrukardotteri Gunnhild Eriksdotter frå Ytre Eikjo i Hafslo (1643-1726).  Han var f. i Lærdal kring 1672.  Ogso Erik var gardbrukar på Hunderi i Lærdal, men so d. Anna på Hunderi våren 1716,

 

##### (gravferdsdato? - skifte heldt 24.4.1716)

 

og Erik gifte seg 24.6.1716 att i Lærdal med Ingrid Olsdotter frå

 

##### (Ljøsne øvre? - oppl.?)

 

Erik og Ingrid vart buande på Hunderi levetidi ut.  Erik vart gravlagd frå Hunderi 4.6.1731, medan Ingrid d.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

Anna på Hunderi fekk ein son, som var frå første ekteskapet:

 

##### (det levde i alle fall ikkje att fleire born etter ho i 1716!)

 

a. Peder Knutson, f. i Lærdal kring 1687, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - reiste frå Lærdal kort etter kona døydde - ukjend bustad 1751!)

 

     Han gifte seg i Lærdal kring 1710 med prestedotteri Anna Hansdotter Leyrdahl frå Lærdal prestegard.  Ho var f. kring 1687 og vart gravlagd frå Grøto 12.7.1747.  Peder og Anna budde eit par år på Stebole i Lærdal, men var frå 1718 gardbrukarar på Grøto i Lærdal.  Me kjenner til fem born etter dei.

 

     ##### (kan dei ha hatt fleire?)

 

13. Britha Pedersdotter, f. kring 1655,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

14. Kari Pedersdotter, f. kring 1657,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

15. Synneva Pedersdotter, f. kring 1659,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Her er flere opplysninger.

 

5. Henrik Lomelde betalte i 1654/55 bot for leiermål med hans trolovede festekvinne. Første kona Unni må ha vært enke etter en Endre, for i 1666 hadde Henrik en stesønn Ole Endresen 16 år (Unni var trolig enke etter Endre Lomelde nevnt i koppskatten 1645). Henriks eldste sønn het da også Endre. Andre kona Anna Ellingsdatter døde på Lomelde, med skifte 30.4.1709. I følge bygdeboka for Kyrkjebø under Tune så hadde Iver Ellingsen Øfstetun i Vik ei søster gift med Gaute Fimreite og ei gift med Henrik Lomelde. Denne Iver Ellingsen, som før var bruker på Slinde, KAN ha vært en sønn av Elling Fredriksen øvre Slinde nevnt i 1640-åra, som i så fall var Anna sin far (Iver Ellingsen Slinde sa i 1668 at han var rett odelsbåren til Øvretun i Vik, og Elling Fredriksen Slinde som før hadde vært på Hopperstad i Vik var en sønn av Fredrik Sylvarnes, så slekta stammet nok fra Vik).

 

5a. Guri Henriksdatter vitnet i 1683 at forrige sommer kom Inger Hansdatter ut til Lomelde og kjøpte hos henne en gammel svart stakk. Så Guri var vel da fortsatt ugift og hjemme. Bård Torstad var eldste bror til Ole Pedersen Staveteig (1619-1668) så farsnavnet var nok Pedersen. En Peder Staveteig er nevnt 1645, han kan  ha vært faren. Bård var bruker på Torstad 1645 og var alt da enkemann. Så ble han gift igjen og hadde barna Ole Torstad, Nils (kanskje på Flatland), Mildrid gift til Flugheim og Brita gift med Jens Jacobsen Kvam, kanskje var det flere. Guri ble i så fall tredje kona hans. Hun hadde ingen etterkommere.

 

5b. Endre Henriksen var 4 år 1666, født 1662. Det må være han som kalles Erik Henriksen på Nordnes i 1701. I følge "Heimbygdi vår" var det Endre Olsen Nordnes og kona Anna Ellingsdatter som ble begravet samtidig i 1727. Endre Henriksen var i hvert fall død før 1746 og hadde da to barn etter seg.

 

5c. Elling Henriksen Lomelde ble begravet i 1726, ikke 1725.

 

5d. Christen Christensen Melås var død før 1716. Bare en sønn levde etter kona Synneva i 1746.

 

5e. Det var skifte etter Unni Henriksdatter Eggum i 1746, der hennes søsken var arvinger https://media.digitalarkivet.no/view/24162/141

 

5f. Her har Grethe kommet med svar mens jeg samlet opplysninger om Torbjørn, men sender det jeg fant.

Torbjørn Henriksen f. ca. 1675 giftet seg i Sogndal 31.10.1700 med enke Ingeborg Svendsdatter Drege (Drego) fra Aurland, opprinnelig fra Dyrdal i Aurland. Hun var gift (1) med Simon Drege og hadde ei datter. Gift (2) omkring 1695 med Ole Ingebriktsen Lagmannsås fra Frønningen, bruker på Drege og skifte etter ham 16.6.1699, de hadde to barn. Ingeborg gift (3) med Torbjørn Henriksen som også var bruker på Drege der det var skifte etter ham 18.7.1729. Ingeborg døde etter mars 1730. To barn også i tredje ekteskap.

 

5g. Peder Henriksen var i København 1709, men ikke nevnt i skiftet etter søstera Unni 1746.

 

5h. Mikkel Henriksen er heller ikke nevnt i skiftet 1746, så han døde barnløs.

 

Flere opplysninger om Siri Pedersdatter på Øyre kommer seinere.

 

Her på høyre side i ei jordebok fra 1624 er Peder Jørgensen Skildeims egen underskrift, som viser at han i hvert fall kunne skrive navnet sitt! https://media.digitalarkivet.no/view/39901/77

 

Edited by Terje Tandsether

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje for eit nytt spennande og interessant innlegg om denne huslyden.  Eg set svært stor pris på kommentarane dine.  Det er tydeleg at du kjenner denne ætti mykje betre enn dei fleste, og manuskriptet mitt får soleis eit verdifullt tilskòt!

 

Eg sit etterkvart att med eit inntrykk av at borni i denne huslyden vart «strategisk» plasserte på viktige gardar i hele distriktet, og eg er no kanskje særleg spent på om du greier å plassera dei tre yngste døtrene etter Peder Jørgenson, Britha, Kari og Synneva...

 

Her følgjer førebels siste versjon av manuskriptet mitt for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Peder Jørgenson Skildum, truleg frå Drægni, var f. kring 1592 og d. på Skildeim kring 1678.  Han gifte seg første gongen kring 1618 med Guri Torbjørnsdotter (Holst) frå Fardal i Sogndal.  Ho var dotter av Torbjørn Jensson (Holst) på Fardal, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     og kona Kari Nilsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og f. der kring 1595.  Men Guri d. på Skildeim alt kring 1635, og kring 1638 gifte Peder seg att med Martha Torstensdotter frå Venjum i Hafslo.  Ho var f. i Hafslo kring 1617 og d. på Skildeim kring 1671.  Peder Jørgenson kom til Skildeim som bygselsmann kring 1619 og vart buande her levetidi ut.  Han kom aldri til å eiga noko av Skildeim, men han vart derimot eigar av nabogarden Hengesteg (s.d.).  Han brukte då òg Hengesteg som underbruk under Skildeim frå kring 1626 like til han fall ifrå i 1678, men det ser ut til at ein eller fleire av sønene hans har styrt Hengesteg når faren trekte på åri.  Peder Jørgenson på Skildeim fekk visstnok minst femten born, seks frå første ekteskapet og ni frå det andre:

 1. Torbjørn Pederson (1620‑1648?), d. ugift eller i alle fall barnlaus.

 2. Jørgen Pederson, f. kring 1622, gifte seg kring 1648 med Britha Olsdotter, opphavleg frå Sørheim, men sjå Berge i Fortun.  Ho var truleg f. kring 1628.

Faren Peder Jørgenson eigde mesteparten av det bruket på Loftesnes i Sogndal som sidan vart skrivargard, og dette bruket overtok Jørgen og Britha kring 1650.  Jørgen dreiv den garden til han d. våren 1690.  Britha Olsdotter d.

 

##### (dødsfallet hennar? - e. 1690!)

 

Me kjenner til fem born etter Jørgen på Loftesnes:

a. Torbjørn Jørgenson, f. i Sogndal kring 1655, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 14.8.1701, visstnok ugift.

b. Ole Jørgenson, f. i Sogndal kring 1660,

 

     ##### (n. 1666, men d. før 1690)

 

b. Cecilia Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1665, vart gravlagd frå Vardeflåten i Sogndal 8.2.1733.  Ho gifte seg første gongen med Ingebrigt Colbenson frå Kjørnes, f. i Sogndal kring 1656.  Han vart gravlagd frå Kvam 18.12.1698, og Cecilia gifte seg 2.2.1700 att i Sogndal med Peder Tollefson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     Han var f. kring 1673 og rømte frå Sogndal då han i 1719 sat tiltalt for å ha fått eit barn med stedotteri si.  Dødsfallet hans er ukjent. Både Ingebrigt og Peder var gardbrukarar i Kvam i Sogndal, men etter ho vart åleine, flytte Cecilia til Vardeflåten.  Cecilia fekk minst fem born, tre frå første ekteskapet og to frå det andre.

 

     ##### (sjekka borni? - inkl.:

            * Martha Ingebrigtsdotter, fekk barn med stefaren Peder Tollefson 1718/1719

            * Jørgen Ingebrigtson, f. kring 1695 -n. 1701

            * Ole Ingebrigtson, døypt Kvam 2.2.1698 - n. 1701

            * Ingebrigt Pederson, døypt Kvam 6.1.1701 - bus. Vardeflåten

            * Anders Pederson, døypt Kvam 17.8.1704)

 

c. Kari Jørgensdotter, f. i Sogndal kring 1668, vart gravlagd frå Loftesnes i Sogndal 12.2.1736.  Ho gifte seg kring 1695 med Sten Nilsson frå Gurvin i Sogndal og f. der kring 1663.  Han vart gravlagd frå Loftesnes 16.9.1731.  Sten og Kari hadde først eit bruk på Ølnes, men flytte kring 1707 til Loftesnes der dei tok over heimebruket hennar og sidan budde levetidi ut.  Dei fekk minst seks born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

d. Peder Jørgenson, f. i Sogndal kring 1672, d. kring 1709, kan henda som soldat.  Han gifte seg i Sogndal 1.1.1708 med Siri Andersdotter frå

 

     ##### (oppl. om ho? - dotteri Ingrid Pedersdotter døypt i Sogndal 27.12.1709)

 

     Peder var soldat og kan ha vore ute i hærteneste då han døydde.  Men me veit at han og Siri fekk ei dotter i lag.

 

     ##### (seinare lagnad til kona? - d. Sogndal 1749?)

 

 3. Anna Pedersdotter d.e. (1625‑1650), vart gift med gardbrukar Jens Dagfindson på Fet i Hafslo (1615-1695).

 4. Christen Pederson (1627‑1700), vart gardbrukar på Sterri i Hafslo.

 5. Henrik Pederson, f. kring 1630,

Henrik Pederson flytte til Sogndal og gifte seg første gongen kring 1655 med enkja Unni Monsdotter, opphavleg frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

Ho var visstnok òg f. kring 1625 og hadde før vore gift med gardbrukar Endre på Lomelde som d. kring 1652.  Henrik tok over som gardbrukar på Lomelde, men Unni d. der alt kring 1662, kan henda i barselseng, for kring 1663 gifte Henrik seg att med Anna Ellingsdotter, truleg frå Slinde i Sogndal.  Ho var dotter av gardbrukar Elling Fredrikson på Slinde øvre, opphavleg frå Sylvarnes i Vik, og kona

 

##### (kven kan ho ha vore?)

 

og truleg f. i Sogndal kring 1640.  Henrik Pederson var buande som gardbrukar på Lomelde i Sogndal der han d. kring 1693.  Anna d. same staden våren 1709.  Me kjenner til åtte born etter Henrik Lomelde, to frå første ekteskapet og seks frå det siste:

a. Guri Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1655, vart gravlagd frå Thorstad i Sogndal 21.4.1731.  Ho gifte seg kring 1685 med enkjemannen Baard Pederson, opphavleg frå Staveteig i Sogndal og f. der kring 1620.  Baard hadde vore gift to gongar før og hadde i mange år vore gardbrukar på Thorstad i Sogndal.  Han vart gravlagd frå Thorstad 1.12.1698.  Ogso Guri vart gardkone på Thorstad i Sogndal og budde der levetidi ut.  Baard hadde fleire born i alle fall frå andre ekteskapet sitt, men ekteskapet med Guri var utan born.

b. Endre Henrikson, f. i Sogndal kring 1662, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans? - før 1746!)

 

     ##### (kven var kona? - opphav etc.?)

 

     Dei fekk minst tre born i lag.

 

     ##### (sjekka borni? - inkl.:

            * Gjertrud Endresdotter, døypt Nornes 7.12.1695 - n. Nordnes 1746

            * Unni Endresdotter, døypt Nornes 15.8.1700 - d. før 1746

            * Henrik Endreson, døypt Nornes 29.9.1705 - n. Nordnes 1746)

 

c. Elling Henrikson, f. i Sogndal kring 1664, vart gravlagd frå Lomelde i Sogndal 24.11.1726.  Han gifte seg kring 1714 med Gjertrud Gautesdotter frå Fimreite i Sogndal.  Ho var f. i Sogndal kring 1685 og vart gravlagd frå Lomelde 21.7.1765.  Som enkje gifte ho seg 3.1.1728 att med Ole Olson frå Ølmeim i Sogndal.  Han vart døypt i Sogndal 20.9.1705, men vart gravlagd frå Lomelde alt 5.8.1731.  Gjertrud gifte seg so tredje gongen i Sogndal 6.7.1732 med Jens Johannesson frå Eggum i Leikanger.  Han vart døypt i Leikanger 31.7.1707 og vart gravlagd frå Lomelde i Sogndal same dagen som kona, 21.7.1765.  Elling Henrikson tok over heimebruket på Lomelde i Sogndal etter foreldri, og der budde òg kona og dei to seinare ektemakane hennar.  Elling og Gjertrud fekk ein son i lag, medan dei to andre ekteskapi hennar vart barnlause.

d. Synneva Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1667, vart gravlagd frå Melås i Sogndal 27.2.1707.  Ho gifte seg kring 1690 med Christen Christenson frå Melås i Sogndal.  Han var f. kring 1641 og d. truleg på Melås

 

     ##### (dødsfallet hans? - Melås før 1716!)

 

     Som enkjemann gifte han seg 26.12.1708 att i Sogndal med Elisabeth Eriksdotter,

 

     ##### (oppl.?)

 

     Christen var gardbrukar på Melås i Norum, Sogndal, og i ekteskapet med Synneva hadde han minst fem born.

 

     ##### (sjekka borni - inkl.:

            * Elling Christenson, døypt Melås 27.8.1692

            * Peder Christenson, døypt Melås 17.8.1692

            * Henrik Christenson, døypt Melås 9.2.1696

            * Elling Christenson, døypt Melås 20.11.1698 - n. Fimreite 1746 - einaste som då levde!!

            * Lussi Christensdotter, døypt Melås 7.2.1704)

 

e. Unni Henriksdotter, f. i Sogndal kring 1670, vart gravlagd frå Eggum på Leikanger 4.12.1745.  Unni gifte seg kring 1720 med enkjemannen Sjur Olson, opphavleg frå Borlaug indre på Leikanger.  Han var f. på Leikanger kring 1678 og vart gravlagd frå Eggum 22.12.1759.  Sjur og Unni var gardbrukarar på Eggum på Leikanger, men fekk ikkje born i lag.

f. Torbjørn Henrikson, f. i Sogndal kring 1673, d. som gardbrukar på Drege i Aurland kring 1729. 

 

     ##### (gravferdi hans i Aurland?)

 

     Han gifte seg i Sogndal 31.10.1700 med enkja Ingeborg Svendsdotter, opphavleg frå Dyrdal i Aurland.  Ho var truleg f. i Aurland kring 1665 og hadde vore gift to g0ngar før på Drege i Aurland der ho d. kring 1730. 

 

     ##### (gravferdi hennar i Aurland?)

 

     Torbjørn tok over som gardbrukar på Drege då han i 1700 gifte seg med enkja og budde der levetidi ut.  Ingeborg fekk i alt minst fem born; av dei var to frå siste ekteskapet med Torbjørn.

g. Peder Henrikson, f. i Sogndal kring 1677,

 

     ##### (budde på Lomelde i 1701 - var 1709 i København - men d. barnlaus før 1746 - lagnaden hans?)

 

h. Mikkel Henrikson, f. i Sogndal kring 1681,

 

     ##### (budde òg på Lomelde i 1701 - utskriven til hærteneste 28.10.1709 - dimittert før 29.7.1717 - d. barnlaus før 1746 - lagnaden hans? )

 

 6. Siri Pedersdotter, f. kring 1633,

Siri Pedersdotter gifte seg kring 1655 med Lars Ellingson frå Øyre i Sogndal.  Han var son av lensmann Elling

 

##### (farsnamnet hans?)

 

på Øyre, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans)

 

og kona

 

##### (namn og opphav?)

 

og f. på Øyre kring 1625.  Lars og Siri tok over heimebruket hans på Øyre frå kring 1657 der Lars d. kring 1680.  Siri gifte seg same året att med og vart buande der levetidi ut.  Lars Ellingson d. på Øyre kring 1680, og same året gifte Siri seg att med Anders

 

##### (opphav, foreldre og fødselsår?)

 

Dei heldt fram som gardbrukarar på Øyre i Sogndal der Anders d. kring 1690.  Siri vart gravlagd frå Øyre 8.1.1699.  Me kjenner til to born etter ho, som båe var frå første ekteskapet:

 

##### (fleire born? - opplysningar?)

 

a. Johannes Larsson, f. i Sogndal kring 1660, d. på Øyre kring 1722.  Han gifte seg kring 1680 med Martha Ellingsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     Ho var visstnok f. kring 1655 og d. på Øyre kring 1742.  Johannes og Martha tok over bruket på Øyre i Sogndal etter foreldri hans og budde der levetidi ut.  Dei fekk seks born i lag.

b. Guri Larsdotter, f. i Sogndal kring 1662, d. på Skarsbø i Sogndal kring 1715.  Ho gifte seg kring 1683 med Søren Gunderson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     f. kring 1651.  Han d. òg på Skarsbø i Sogndal kring 1715, og skifte etter båe ektefellane vart halde på same tid.  Dei var gardbrukarar på Skarsbø i Norum, Sogndal og fekk fem born i lag, mellom anna dotteri:

‑ Britha Sørensdotter (1685‑1741), vart gift med Peder Jensson på Ylvisker i Sogndal (1684-1745), ein son av gardbrukardotteri Anna Christensdotter frå Fuhr i Luster (1642‑1704) (s.d.).

 7. Johannes Pederson (1639‑1710), hamna visstnok som husmann i Hesteskår under Heltne i Dale (s.d.).

 8. Guri Pedersdotter (1642‑1694), vart gift med gardbrukar Anders Haaverson på Nes (1638‑1712).

 9. Anders Pederson (1644-1704), vart gardbrukar på Urnes.

10. Lars Pederson (1647‑1718), vart gardbrukar her på Skildeim etter foreldri sine.

11. Torbjørn Pederson, d.y. (1649-    ), vart gardbrukar på Urnes i Hafslo.

12. Anna Pedersdotter, d.y., f. kring 1652,

Anna Pedersdotter gifte seg første gongen kring 1680 med Knut Iverson frå Voll nedre i Lærdal.  Han var son av gardbrukar Iver Knutson på Voll nedre, kan henda frå Ljøsne nedre, og kona Gjertrud Monsdotter, kan henda frå Rikheim, og f. i Lærdal kring 1625.  Kanskje hadde han vore gift før, men dette veit me ikkje noko sikkert om.  Knut og Anna var gardbrukarar på Hunderi i Lærdal der Knut d. kring 1695.  Anna gifte seg so att i Lærdal kring 1698 med Tørris Johnson frå Ljøsne øvre i Lærdal.  Han var son av gardbrukar John Johannesson på Ljøsnbe øvre og kona Alis Tørrisdotter, òg frå Ljøsne øvre og f. i Lærdal kring 1672.  Tørris tok over som gardbrukar på Hunderi, men d. der alt kring 1703.  Anna gifte seg so tredje gongen i Lærdal kring 1705 med Erik Jensson frå Hauge i Lærdal, ein son av gardbrukardotteri Gunnhild Eriksdotter frå Ytre Eikjo i Hafslo (1643-1726).  Han var f. i Lærdal kring 1672.  Ogso Erik var gardbrukar på Hunderi i Lærdal, men so d. Anna på Hunderi våren 1716,

 

##### (gravferdsdato? - skifte heldt 24.4.1716)

 

og Erik gifte seg 24.6.1716 att i Lærdal med Ingrid Olsdotter frå

 

##### (Ljøsne øvre? - oppl.?)

 

Erik og Ingrid vart buande på Hunderi levetidi ut.  Erik vart gravlagd frå Hunderi 4.6.1731, medan Ingrid d.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

Anna på Hunderi fekk ein son, som var frå første ekteskapet:

 

##### (det levde i alle fall ikkje att fleire born etter ho i 1716!)

 

a. Peder Knutson, f. i Lærdal kring 1687, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - reiste frå Lærdal kort etter kona døydde - ukjend bustad 1751!)

 

     Han gifte seg i Lærdal kring 1710 med prestedotteri Anna Hansdotter Leyrdahl frå Lærdal prestegard.  Ho var f. kring 1687 og vart gravlagd frå Grøto 12.7.1747.  Peder og Anna budde eit par år på Stebole i Lærdal, men var frå 1718 gardbrukarar på Grøto i Lærdal.  Me kjenner til fem born etter dei.

 

     ##### (kan dei ha hatt fleire?)

 

13. Britha Pedersdotter, f. kring 1655,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

14. Kari Pedersdotter, f. kring 1657,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

15. Synneva Pedersdotter, f. kring 1659,

 

     ##### (ugift 1678 - lagnaden hennar?)

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Her er de siste opplysningene jeg har funnet om familien.

 

5b.

Endre Henriksen Nornes var gift med Anna Ellingsdatter Nornes, som ble begravet samme dag som Endre 2.6.1727. I kirkeboka står det jo "sl. Endre Nordnæs og hans qv. sl. Anna Ellingsd. Nordnæs". I skiftet etter Ingebrikt Ellingsen Ølmeim i 1711 sies det at Endre Nornes har barnas faster. Skiftet etter Elling Ingebriktsen Nornes og kona Gjertrud Østensdatter (fra Ølmheim) i 1693 nevner barna Ingebrikt, Bård, Nils, Brita, ANNA, Barbro og Synneva. Når Endre kalles Endre Olsen i "Heimbygdi vår Sogndal" så må det være feil. Har sjekket enkelte skattelister etter 1700 og det var bare en Endre på Nornes i disse åra. I skiftet 1711 var en av vergene Nils Råum, dette må være Nils Ellingsen Råum i Hafslo f. ca.1662, som da var fra Nornes.

 

6. Siri Pedersdatter.

Hun var gift (1) med Lars Ellingsen Øyre. Han var sønn av lensmann Elling Andersen Øyre og kona Ingeborg. En odelssak på Øyre i 1747 nevner brukerne slik: Sitanten Johannes Larsen Øyre, hans far Lars Johannesen, hans far Johannes Larsen, hans far Lars Ellingsen, hans far Elling Andersen, hans far Anders Engebretsen Øyre har etter hverandre bebodd og brukt Øyre. At kona til Elling Andersen het Ingeborg kommer fram i en sak i 1690 der Ingeborg Øyres datterdatters barn var utelukket fra arven etter deres oldemor.

 

Andre mannen til Siri må hete Anders LARSEN, siden han ble arvet av sine søstre Dorte, Rannei og Magnhild Larsdøtre og to til. Siden Anders ikke hadde brødre er det vanskelig å identifisere ham. Vet ikke hvem han var, men i manntallet 1666 er en Anders Larsen 24 år bruker på Midtun. Kan det være han? (I et manntall fra 1664 er gardene Midtun og Øvretun kalt for Øfstedal, med enken og hennes sønn Anders Larsen som brukere). En "Larits Andersen paa Øste Dallinn" er nevnt i Peder Madsen Fimreites regnskapsbok i 1631. Og i 1645-47 er Lars Øfstedal bruker. Men jeg fant også at en Anders Larsen Øfstedal var fadder 1693.

 

6a.

Johannes Larsen Øyre var gift med Marta Ellingsdatter Stedje. Hun var datter av Elling eller Ellend Gjestsen Stedje og Kari Lassesdatter nedre Kvam i Hafslo. Det framgår av følgende:

- I tingboka 1697 nevnes Johannes Larsen Øyre sin værfar Elling Stedje

- Skjøte fra 1737 der Marite Ellingsdatter, enke etter Johannes Øyre, og Elling Olsen Haug selger vårt eiende jordegods i Haug i Sogndal til Torstein Olsen Haug, nemlig Marite Ellingsdatter min andel som jeg etter min mor sl. Kari Lassesdatter etter skiftebrev av 19.4.1706 og etter min bror sl. Anders Ellingsen Stedje etter brev av 13.3.1717 arvelig er tilfalt ...

 

6b.

Hvis Søren Gundersen var fra Sogndal så er han fra Skjellestad. Gunder var bruker 1666 40 år med sønner Søren 7 år og Jon 3 år.

 

12.

Knut Iversen fra nedre Voll var sønn av Iver Knutsen på Voll men ikke av hans kone Gjertrud Monsdatter. I skiftet etter Gjertrud 1692 står det at hun bare hadde ei datter Gjertrud Iversdatter. Gjertrud er trolig andre kona til Iver Knutsen.

 

Anne Hunderi ble gravfestet ved Hauge kirke Dom. Cantate (10. mai) 1716, 61 år gammel.

 

Enkemann Erik Jensen giftet seg igjen 1716 med Ingrid Olsdatter fra Midtre Ljøsne. Hun var datter av Ole Helgesen Midt-Ljøsne og kona Marta Henriksdatter søndre Bjørkum. Kilden for dette er skiftet etter Mari Larsdatter Seltum i Lærdal 1736 https://media.digitalarkivet.no/view/24136/64 der det nederst på sida er nevnt enkemannen Lasse Olsens avdøde søster Ingrid Olsdatter gift med avdøde Erik Hundøre. Ingrid var altså død før 1736.

 

Brita, Kari og Synneva, de tre yngste døtrene til Peder Jørgensen, har jeg ikke funnet noe om og vet ikke mer om dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.