Jump to content
Arkivverket

Ellend/Elling Eriksen Prestegard frå Hafslo (1823-1880) frå Prestegard i Hafslo til Ofoten i Nordland - gift med ei enkje - huslyden deira?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Ellend Erikson Prestegaard flytte i ung alder frå Hafslo til Ofoten der han gifte seg med ei enkje.  Eg freista for 15 år sidan å leita fram ein del opplysningar om desse folki, men hadde diverre lite hell med meg, dels fordi dei flytte ein del på seg, og dels grunna manglande tilgjenge til lokale kjelder.

 

Kanskje er det nokon med lokal kunnskap som i dag kan hjelpa meg komplettera denne biografien?

 

Manuskriptet mitt ser i dag slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #11 under!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Elling og Hanna slo seg først ned som innerstfolk på Liland i Ofoten, men vart sidan plassfolk på Balsnes i Ofoten der Elling d. som husmann 27.9.1880.  Hanna flytte i 1881 som enkje til Vågan der ho

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - e. 1881)

 

Hanna Christiane døde 25.5.1887 i Vågan:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070216610200

 

Jeg fant en sønn til, Ole Andreas Lokkertsen, f. 22.6.1857 i Ofoten:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050420040067

Han døde 31.8.1858:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050420040227

 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

a. Edvard Hansen Lokkertsen, f. i Vågan 6.6.1850, gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

     med Hansine

 

     ##### (fullt namn og opphav?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? - Balsfjord kring 1864)

 

Edvard Hans Lokkertsen giftet seg med Hansine Martine Hansdatter 28.9.1890 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330327

Hun var født 13.6.1863 i Balsfjord:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070606680223

 

Edvard Hans og Hansine Martine fikk i hvert fall tre barn:

Laura Helmine, f. 21.5.1891 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330243

Thala Aminda, f. 11.12.1896 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330276

Edvin Johan, f. 18.7.1900 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20060504070431

 

Edvard Hans var gift første gang med Lydia Andreasdatter. De giftet seg 6.3.1875 i Alta:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070228630341

Hun var født 10.6.1848 i Talvik:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050303030520

Hun døde 11.4.1889 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330354

 

Edvard Hans og Lydia fikk i hvert fall seks barn:

Henriette Lovise, f. 14.2.1875 i Alta:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070228630410

Bernt Andreas, f. 21.5.1879 i Talvik:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108340671

Johan Edvin, f. 30.12.1881 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330084

Elvine Karoline, f. 7.8.1883 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330094

Laurits Julius Ursin, f. 28.2.1885 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330103

Emil Marensius, f. 3.12.1886 i Kjelvik (Nordkapp):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070108330232

 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Anton var bakar og busette seg på Harkvåg av Svarholt øvre i Buksnes.  Han gifte seg att

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

     med Tina Olsdotter,

 

     ##### (fullt namn og opphav? - f. i Trondenes kring 1866)

 

Anton Severin giftet seg med Tina Amalie Birgitte Olsdatter 25.8.1895 i Hol sogn i Buksnes:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212620214

Hun var født 29.7.1866 i Trondenes:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070227720107

 

Jeg har funnet tre barn:

Albert Kristian, f. 31.5.1896 i Buksnes:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070212620135

Leif Henry Johan, f. 1.9.1898 i Buksnes:  https://www.digitalarkivet.no/kb10051104040016

Ragnhild Charlotte, f. 7.5.1901 i Buksnes:  https://www.digitalarkivet.no/kb10051104040033

 

De var bosatt i Haugesund i FT1910:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036618009465

 

Anton Severin var forresten født 11.2.1860 (ikke 1862):  https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020851

 

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Far til Tina--Ole Isaksen  1824-1903  fra Ballangen , mora til Tina ---hanna Jakobsen   1828-1912  fra Sandstrand.

 

pr.nå vet jeg ikke hvor på Skånland de bodde

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. og Odd for mange spennande og nyttige innlegg om denne huslyden!

 

Eg har no storkost meg med å oppdatera manuskriptet mitt, og her følgjer siste versjon som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ellend Erikson {Prestegaard}, f. {i Hafslo} 21.9.1823,

Elling Eriksen flytte visstnok i ung alder til Hemnes i Nordland og sidan til Ofoten (Evenes) der han 1.6.1865 gifte seg med enkja Hanna Christiane Olsdotter Hveding, opphavleg frå Liland i Ofoten.  Ho var dotter av gardbrukar Ole Christenson Hveding på Liland og kona Elisabeth Cathrine Hemmingsdotter frå Dyrøyhamn i Tranøy og f. i Ofoten 12.6.1824.  Hanna gifte seg første gongen i Vågan 28.12.1849 med Lokkert Benjamin Eriksen frå Hatem i Hadsel.  Han var son av ein Erik Hansson Haue og kona Maren Benjaminsdotter og f. i Hadsel 28.6.1824.  Lokkert og Hanna budde som innerstfolk ulike stader i Vågan, mellom anna på Kirkevåg, på Kortvik og på Guldbrandsø, men flytte kring 1856 til Djupvik i Evenes, Ofoten der Lokkert d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? - kring 1858 - før aug. 1858)

 

Elling og Hanna slo seg først ned som innerstfolk på Liland i Ofoten, men vart sidan plassfolk på Balsnes i Ofoten der Elling d. som husmann 27.9.1880.  Hanna flytte i 1881 som enkje til Svolvær i Vågan der ho d. 25.5.1887.  Me kjenner til seks born etter Hanna, fire frå første ekteskapet og to frå det andre:

 

##### (kan det ha vore fleire born i denne huslyden?)

 

a. Edvard Hansen Lokkertsen, f. i Vågan 6.6.1850, d. som fiskar på Baglien i Kjelvik 21.6.1902.  Edvard gifte seg første gongen i Alta 6.3.1875 med Lydia Andreasdotter frå Langfjord i Talvik, f. i Talvik 10.6.1848.  Ho d. i barselseng på Skrenes i Kjelvik 11.4.1889, og Edvard gifte seg att 28.9.1890 att i Kjelvik med Hansine Martine Hansdotter frå Lakselv i Balsfjord, f. i Balsfjord 13.6.1863.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Edvard var fiskar og budde til sist som gardbrukar på Bagli indre i Kjelvik (Nordkapp). 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - minst seks frå første og tre frå andre ekteskapet!)

 

b. Andreas Wilhelm Jens Lokkertsen, f. i Vågan 6.5.1852,

 

     ##### (lagnaden hans? - d. i ung alder?)

 

c. Ane Katrine Lokkertsen, f. i Vågan 4.1.1855, vart konfirmert i Ofoten i 1876

 

     ##### (lagnaden hennar? - skal ha levd ugift i Vågan?)

 

d. Ole Andreas Lokkertsen, f. i Ofoten 22.6.1857, d. i Ofoten 31.8.1858.

e. Edvin Kornelius Ellingsen, f. i Ofoten 7.12.1864, reiste ut som sjømann, men d. i Liverpool, England 29.7.1889, ugift.

f. Laura Henriette Ellingsen, f. i Ofoten 23.12.1867, d. som innerst på Svarholt i Buksnes 9.9.1890.  Laura flytte i 1881 med mor si til Vågan der ho 9.12.1887 gifte seg med Anton Severin Olsen, f. på Svarholt i Buksnes 11.2.1860.  Han d. soim bryggjearbeidar i Haugesund 9.3.1935.  Anton var bakar og busette seg på Harkvåg av Svarholt øvre i Buksnes.  Han gifte seg 25.8.1895 att i Hol, Buksnes med Tina Amalie Birgitte, kjend som Amalie Olsdotter frå Skånland store i Trondenes, f. i Trondenes 29.7.1866.  Ho d. i Bergen 30.8.1951.

 

     ##### (flytte før 1910 til Haugesund! - sjømann 1910! - mellombels fråverande i Trondheim!)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - Laura barnlaus? - men Anton fekk visstnok tre born med andre kona si, som òg hadde ein son frå før?)

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å oppdatera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Anton var bakar og busette seg på Harkvåg av Svarholt øvre i Buksnes.  Han gifte seg att

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

     med Tina Olsdotter,

 

     ##### (fullt namn og opphav? - f. i Trondenes kring 1866)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? - Laura barnlaus? - men Anton fekk minst to søner med andre kona si, som òg hadde ein son frå før?)

 

Anton og Tina i folketellingen 1900 for Buksnes:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037537005258

 

Her står Tina som Alsdatter og ikke Olsdatter. Skal se hva jeg finner.

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Ane Katrine Lokkertsen, f. i Vågan 4.1.1855, vart konfirmert i Ofoten i 1876

 

     ##### (lagnaden hennar? - skal ha levd ugift i Vågan?)

 

Kan hun ha brukt navnet Anne Lokkert?

 

FT1891:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053178002211

FT1900:  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037540003132

 

Dødsfall 8.5.1905 i Vågan:  https://www.digitalarkivet.no/kb20050317020940

 

Link to comment
Share on other sites

Konfirmasjonen til Albert Kristian Olsen, født 31.05.1896

SAST, Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1904-1916, s. 54
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050902010841 

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 882/L1179: Ministerialbok nr. 882A01, 1886-1898, s. 73
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070212620135 
 

 


 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.