Jump to content
Arkivverket

Tyding av rettsprotokoll fra Finnmark i 1649


Hanne W. Ringseth

Recommended Posts

Hanne W. Ringseth

Hei

 

Lurer på om noen klarer å tyde 2 sider fra denne rettsprotokollen fra 28 November 1649.

Det gjelder John Cunningham sin godkjenning av at Christine er hans rettmessige datter.

 Trenger i grove trekk utdrag av det viktigste, om det står noe om slektningers navn osv. Og selvfølgelig om morens navn er nevnt her?

 

https://media.digitalarkivet.no/view/28723/8    Det starter midt på side 7a

 

https://media.digitalarkivet.no/view/28723/9  og tror det fortsetter her på side 7b

Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Hanne et al,

 

Jeg setter inn et utkast til transkripsjon:

 

SATØ, Sorenskriveren i Finnmark, F/Fa/L0008: Justisprotokoller, 1648-1654, s. 6b-7a

 

«Anno 1649 dennd 28 Nouemb: holteß Thing paa Waardøehuß Wdj Erlig och Welb: mand hanß Kønningham till gierdr[ u ] p Ko: M: Befalningßmand paa Waardøehuß, Sambt fougden hanß Jensenn ørbech derieß Neruerulsße, Wdj Sornneshriffuerenß [!] Sted Thillforordnnit Christen lauretzenn Med effterschreffne laugretteß mend, Abrahamb behnet Wnderfouget peder Christensenn slodtzfouget, Michell Sigurtzen hanß Knudßen, oluff Nilsenn Gulich poelsenn peder oelsenn peder hansenn, peder Tholuffsenn och Michell Johansenn z: (fol. 7b) Huor da Welb: hanß Kønningham for Rettenn haffuer opstaaed med goed betennchennide och Beraadhou, och fremb Kaldet Sin slefgred datter Erlig och gudfrøchtige quinde Kirstenn hanßdatter, och Thinglyste hennde eftter lougen Wdj Kiønn oc[h] Kioldh sin rette arffuinge at uere, och derpaa fuld Komelige schiødte hennde och hendiß hoßbonnde hannß Jensenn ørbech, Sambt dereß børnn och Arffuinger, en hannß Kiøbsteedgaard ligenndis Wdj Helsinngør efftersom denn nu Wdj alle maade begreffenn och forre Fundet ehr, Och eller hannß Rette arffuinge at uere som før ehr Meldt, Naar Kongl: maytz: och Anndre hans Creditorer ehr aff betaldt z:»

 

Korrektur og merknader mottas med takk 

 

Vennlig hilsen

 

Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur
Link to post
Share on other sites
Hanne W. Ringseth

Tusen tusen takk 🙂 Så ikke noe mer om hennes mor, men her er det da bekreftet at han tok navnet Hans Kønningham når han ble adlet i Danmark. Og det er da bekreftet at Christine er uekte født og ikke barn av hans 1. kone Christine Wedderburn. Om det da ikke finnes et tilsvarende rettspapir for Hans Kønninghams sønn Jakob, kan jo det da være at Jakob er sønn av 1. ekteskap og at han og Christine da er halvsøsken. Men siden Jakob bosatte seg i Danmark så kan vel et slikt dokument finnes der? Og ble Jakob bosatt på godset Gjerderup, så må jo han være ekte født. Noen spørsmål faller på plass, nye dukker opp 🙂

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.