Jump to content
Arkivverket

Tramskribering av kilder - samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch


Recommended Posts

Betyr opplysningene nedenfor at vi som driver med transkribering av kirkebøker bare kan legge ned arbeidet?


"Arkivverket fortsetter nå samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om avskrift av kirkebøker fra 1815-1900-tallet. Det betyr at i løpet av første halvdel av 2020 vil du finne alle kirkebøker for perioden 1801-1900-tallet søkbare. Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille transkriberingen av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå vil den store innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplere arbeidet de frivillige har gjort, til stor glede for alle.

Avskriftene gjelder

 • døpte for perioden 1815-1929
 • viede 1815-1960
 • døde og begravde 1815-1927

Vi ser også på muligheten for å utvide døde og begravde til 1950. Dette vil være mulig hvis vi bruker dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå (Folkemengdens bevegelser), men sladder dødsårsaken."

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
26 minutter siden, Tor Kvien skrev:

Betyr opplysningene nedenfor at vi som driver med transkribering av kirkebøker bare kan legge ned arbeidet?


"Arkivverket fortsetter nå samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om avskrift av kirkebøker fra 1815-1900-tallet. Det betyr at i løpet av første halvdel av 2020 vil du finne alle kirkebøker for perioden 1801-1900-tallet søkbare. Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille transkriberingen av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå vil den store innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplere arbeidet de frivillige har gjort, til stor glede for alle.

Avskriftene gjelder

 • døpte for perioden 1815-1929
 • viede 1815-1960
 • døde og begravde 1815-1927

Vi ser også på muligheten for å utvide døde og begravde til 1950. Dette vil være mulig hvis vi bruker dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå (Folkemengdens bevegelser), men sladder dødsårsaken."

Hei

Nei det betyr det ikke. Vi ønsker at alle som jobber med transkribering skal fortsette det de holder på med. Alt arbeid som blir gjort av frivillige vil bli lagt ut på DA. Data fra våre samarbeidspartnere vil ikke erstatte registrering gjort av frivillige. 

 

Kirkebøker før 1800 vil ikke bli transkribert av våre samarbeidspartnere. Dette må vi fortsatt gjøre på dugnad. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Rune Nedrud

Det ser ille nok ut med transkriberingen av 1891-tellingen. Det vrimler av feiltranskriberinger og det blir ikke lett å søke i dette materialet. På bare noen få testoppslag i det materialet som er lagt ut, finnes mange feil.Det hadde vært ønskelig om ikke slikt arbeid ble satt bort til mennesker med svært liten grad av forståelse for norske steds- og personnavn.

Forhåpentlig er ikke dette samarbeidet kostbart, for kvaliteten er ikke god.

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
18 timer siden, Rune Nedrud skrev:

Det ser ille nok ut med transkriberingen av 1891-tellingen. Det vrimler av feiltranskriberinger og det blir ikke lett å søke i dette materialet. På bare noen få testoppslag i det materialet som er lagt ut, finnes mange feil.Det hadde vært ønskelig om ikke slikt arbeid ble satt bort til mennesker med svært liten grad av forståelse for norske steds- og personnavn.

Forhåpentlig er ikke dette samarbeidet kostbart, for kvaliteten er ikke god.

Hei

1891-tellingen var samarbeidspartnernes første forsøk på transkribering av norske kilder. Vi ser at det er enkelte bokstaver og tegn som kan være utfordrende. For eksempel hvis bokstaven o går langt ned og ligner mer på en a, så blir dette fort feiltranskribert. 

I tillegg til 1891 så transkriberte de noen lister fra utvalgte kirkebøker. På de nyeste kirkebøkene var det gode resultater. Selv om det også her blir noen feil.

Nå når de skal jobbe med transkriberingen av kirkebøkene vil vi ha en tett dialog. De som skal gjøre selve transkriberingen vil få tett oppfølging og opplæring av våre samarbeidspartnere. 

De skal nå starte å jobbe med de nyeste kirkebøkene og jobber seg bakover i tid. Dette fordi man vet at skrift blir vanskeligere jo lengre tilbake man går. 

 

Riksarkivet i Danmark har inngått en lignende avtale. 

https://www.sa.dk/da/news/rigsarkivet-indgaar-samarbejde-med-ancestry/

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Steinar Vasaasen

Jeg har tatt noen stikkprøver av 1891-tellingen i området jeg kjenner best, Stange i Hedmark.  Der er det veldig mye som er riktig transkribert, men som Renate nevner over veldig  mange "o" har blitt "a" samt en del æ og ø misforståelser. Dette vil nok føre til at en del søk i dette materialet blir mislykket. Jeg velger allikevel å se positivt på samarbeidet med "AMF", men vil oppfordre til at DA organiserer en korrekturlesing av materialet for å høyne kvaliteten. Jeg deltar gjerne i en organisert korrekturlesing !

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
På 5.4.2019 den 12.12, Steinar Vasaasen skrev:

Jeg har tatt noen stikkprøver av 1891-tellingen i området jeg kjenner best, Stange i Hedmark.  Der er det veldig mye som er riktig transkribert, men som Renate nevner over veldig  mange "o" har blitt "a" samt en del æ og ø misforståelser. Dette vil nok føre til at en del søk i dette materialet blir mislykket. Jeg velger allikevel å se positivt på samarbeidet med "AMF", men vil oppfordre til at DA organiserer en korrekturlesing av materialet for å høyne kvaliteten. Jeg deltar gjerne i en organisert korrekturlesing !

Vi har et ønske om at våre dyktige slektsforskere og transkriberingsfolk vil komme på banen for å ta en korrektur på materialet fra AMF. Allerede nå er det folketellinger fra 1891 som er sendt ut til korrektur. 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Arne Myrvang

Jeg er en av dem som har jobbet med transkribering i regi av vårt lokale historielag i ganske mange år. I vårt arbeid har vi lagt stor vekt på kvalitetssikring av arbeidet underveis, og gruppa som arbeider med dette har i tillegg stor grad av lokalkunnskap. Jeg blir litt usikker når det skrives at man nå inviteres til å "ta en korrektur på materialet fra AMF". Betyr det at fremtidige databaser fra bl a oss som sitter rundt om og utfører denne jobben seriøst ikke vil bli lagt ut for å erstatte ting fra AMF, men at man heller vil "ta en korrektur" på AMF-materialet?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
38 minutter siden, Arne Myrvang skrev:

Jeg er en av dem som har jobbet med transkribering i regi av vårt lokale historielag i ganske mange år. I vårt arbeid har vi lagt stor vekt på kvalitetssikring av arbeidet underveis, og gruppa som arbeider med dette har i tillegg stor grad av lokalkunnskap. Jeg blir litt usikker når det skrives at man nå inviteres til å "ta en korrektur på materialet fra AMF". Betyr det at fremtidige databaser fra bl a oss som sitter rundt om og utfører denne jobben seriøst ikke vil bli lagt ut for å erstatte ting fra AMF, men at man heller vil "ta en korrektur" på AMF-materialet?

Hei. Det arbeidet som gjøres rundt omkring av transkribering vil selvsagt bli lagt ut på nett. Med korrektur av AMF-materialet tenker vi at dersom noen ønsker å transkribere en kilde som vi allerede har publisert fra AMF, kan de få tilsendt dette og bruker som grunnlag for en bearbeidelse av materialet. Deretter vil denne da blir erstattet med den opprinnelige filen. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg prøvde å stille følgjande spørsmål i den andre tråden: Vil det vere mogeleg å registrere kyrkjebøker/folketeljingar heilt på nytt der det allereie er lagt ut amf-databasar, eller vil ein måtte bruke dei eksisterande databasane på grunn av at allereie utlagde lenker skal vere permanente?

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
Torbjørn Igelkjøn

Eg prøver nok ein gong på å få svar på ja/nei-spørsmålet om det kan vere aktuelt å erstatte amf-databasar som blir/er lagt ut heilt og holdent, eller om einaste mogelegheit vil vere å korrekturlese eller byggje vidare på det som ligg ute.

 

Eg er fersk på dette området, men prøvde meg fram i haust med å registrere døypte i ei kyrkjebok frå 1820-åra. Eg registrerte då dei 3-4 fyrste åra, og så la eg dette vekk fordi eg ikkje hadde tid, lyst og/eller interesserte meg meir for andre ting. Eg er usikker på når (eller om) eg evt. kjem til å halde fram med dette, og har difor ikkje lyst å "stå i vegen" ved å reservere kyrkjeboka. Svaret på spørsmålet eg stiller her vil difor truleg avgjere om eg legg registreringa av denne kyrkjeboka vekk for godt.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
5 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg prøver nok ein gong på å få svar på ja/nei-spørsmålet om det kan vere aktuelt å erstatte amf-databasar som blir/er lagt ut heilt og holdent, eller om einaste mogelegheit vil vere å korrekturlese eller byggje vidare på det som ligg ute.

 

Eg er fersk på dette området, men prøvde meg fram i haust med å registrere døypte i ei kyrkjebok frå 1820-åra. Eg registrerte då dei 3-4 fyrste åra, og så la eg dette vekk fordi eg ikkje hadde tid, lyst og/eller interesserte meg meir for andre ting. Eg er usikker på når (eller om) eg evt. kjem til å halde fram med dette, og har difor ikkje lyst å "stå i vegen" ved å reservere kyrkjeboka. Svaret på spørsmålet eg stiller her vil difor truleg avgjere om eg legg registreringa av denne kyrkjeboka vekk for godt.

Hei

Når data første har blitt lagt ut på Digitalarkivet, er det ikke ønskelig å slette dette og erstatte med helt nytt sett med data

Da vil nemlig f.eks linker personer har lagt inn i sine slektstre forsvinn. HBR-prosjektet bruker også dataene som ligger i DA og lager linker til registreringene. Disse linkene vil da også slutte å virke dersom man sletter og legger ut ny. Dermed er det ønskelig at man bruker data fra AMF som grunnlag for en korrektur og registrering av utfyllende informasjon.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Astrid Ryen

Kunne man ikke oppfordre AMF til å bruke tydeforumet her på DA eller på Dis-forum? Det kunne kanskje forhindre en del feil?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
På 29.5.2019 den 20.23, Astrid Ryen skrev:

Kunne man ikke oppfordre AMF til å bruke tydeforumet her på DA eller på Dis-forum? Det kunne kanskje forhindre en del feil?

Hei

Det kommer nok ikke til å bli aktuelt. De skal transkribere store mengder data, og arbeidet utføres ikke av personer som kan norsk. 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

 

8 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Hei

Det kommer nok ikke til å bli aktuelt. De skal transkribere store mengder data, og arbeidet utføres ikke av personer som kan norsk. 

Det som er leit, er at Arkivverket tydelegvis ikkje forstår problemet.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
Torbjørn Igelkjøn
På 15.7.2019 den 9.42, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Hei

Det kommer nok ikke til å bli aktuelt. De skal transkribere store mengder data, og arbeidet utføres ikke av personer som kan norsk. 

 

Dette gjer det berre enno meir aktuelt å bruke tydeforumet. Og mange av brukarane på forumet kan engelsk, nokre kan også andre språk i tillegg..

Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Kan tittelen i denne tråden endres til Tra_n_skribering, da i tråd med den kvalitetssikring av det norske språk vi alle er interessert i?

 

Jeg er ellers positivt overrasket over at flere av mine aner dukker opp i folketellingen 1891 uten at deres navn synes å være vanskeliggjort av AMF-kreftene. Det skal altså ikke utelukkes at ting kan falle riktig på plass også med utenlandsk hjelp. Det er forøvrig ikke opplyst hvor mye de nevnte har betalt for arvesølvet, men taksten på sådant er kanskje unntatt offentligheten?

 

Mvh Are

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...

Bare se på andre ting søm er transkribert og lagt ut på digitalarkivet slik som Utvandringsprotokollene fra 1867- og videre. Det var visst utvandringsenteret i Stavanger som gjorde jobben. Det var en meget dårlig jobb. Bare i Ringsaker området mangler det fremdeles tusenvis  av personer. De fikk isst lov til å hoppe over når de ikke klare å lese det som stod og så sies det at det forsvant mange filer under filoverføring.  Uff, det gjøre det vanlig vis ikke men man skal ikke overføre filer fra et medium til et annen uten at en har en sikker backup. Da blir ikke noe borte.

Edited by Hans Myhre
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.