Jump to content
Arkivverket

Kvinnenavnet INGELEIV i Aust-Agder


Torbjørn Steen-Karlsen

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

Navnet Ingeliv - Ingeleif osv. dukker opp forskjellige steder i Aust-Agder i andre halvdel av 1500-tallet og utorver 16- og 1700-tallet.

 

Noen eksempler:

 

Ingeleiv Jørgensdatter. Gift med Jon Kittilsen Nærstad fra Haugen ytre i Gjerstad. Ingeleiv Jørgensdatter, som var «gudmoder» (skal visst være godmor, d.v.s. bestemor) til Jon Lunde i et vitneprov palmesøndag 31. mars 1588 opplyste at hun var bortimot 80 år gammel, født og oppvokset på Ljøstad, og gift med Jon Kittelsen Nærstad. Faren er en ellers ukjent Jørgen på Ljøstad på Vegårshei.

 

«Halffuor sletten» (Sletta i Holt) opptrer i 1595 som nr. 3 av 3 menn (fra Holt) som bevitner at de har hørt Ingeleiv Jørgensdatter avlegge vitneprov på at gården Vormvik tilhører Våje på Vegårshei.[1] «halduordt Sletten i holtt sogenn» blir 2. april 1596 innstevnet av Bendix Olsen, fogd over Nedenes len og Råbyggelaget, til å møte på Våje for seks uvillige menn 27. juni, for å gjengi Ingeleiv Jørgensdatters ord om retten til ødegården Vormvik i Vågseiken.[2]

 

Den 2. april 1581 bevitner fem menn at de var tilstede da Alv Gunnarsen, hans hustru Maritte Ragnvaldsdatter og hennes mor Ingeleiv Jørgensdatter, solgte til ærlig og velbyrdig mann Erik Munk til Hjørne, halvparten i Sletta i Holt i Strengereid skibrede, og at selgerne har fått full betaling.

 

Ingelif Arnesdatter. Død 30. januar 1672 på Vestøl i Gjerstad. Etter all sansynlighet gift med Jon Vestøl, født ca. 1592. (72 år i 1664). Nevnes 1634-1669. Eide bl.a. 3 huder i Sandåker i Gjerstad.

Deres datter: 

N. N. Jonsdatter Vestøl. Hun har nok hatt med seg Vestølgods, som barna senere sitter med parter i. I skiftet etter sønnen Halvor i 1711 får vi vite at han har arvet 1 hud 6 kalveskinn i Sandåker i Gjerstad etter sin mor. Gift med Gregers Halvorsen Sletta i Holt, født ca. 1620 (44 år i 1664 og 46 år i 1666).[1] Nevnt 1645-1669. Skifte på Sletta 12. september 1693.[2]

En av deres barn er: Ingeliv Gregersdatter. Skifte 1. oktober 1705. Gift med Nils Larsen Vestøl i Gjerstad. Tilstede på skiftet, enkemannens far Lars Nilsen Vestøl og hans søstermann Ånon Olsen Lunden. Skifte etter Nils 1731

              Barn:

             1. Gregers Nilsen, født ca. 1705. ¾ år på skiftet etter moren. Gift 14. juli 1727 i Gjerstad med Anne Eriksdatter Vevstad. En sønn flytta til Bamble.

 

Nils ble gift (2) med Helje Halvorsdatter Trydal. Enke i 1732 og ga seg i follaug til stesønnen Gregers Nilsen Vestøl.

Barn:

2. Ingeliv Nilsdatter, født 1708. Gift (1) 15. juli 1736 i Gjerstad med Torbjørn Andersen Ulltveit og kom dit. Død 22. februar 1747. Fem barn. Ingeliv ble gift (2) 30. juni 1748 med Torbjørn Olsen Mo. Død i juli 1748. På Ulltveit.

 

3.      Torborg Nilsdatter, født 1710. Gift 20. oktober 1739 i Gjerstad med Nils Gunsteinsen Landsverk.

 

4.      Åslaug Nilsdatter, født 1714. Død 22. januar 1763 på Lunden, 49 år 9 uker gammel.

 

Det skrives enkelte steder at Albret Berge i Holt.[1] Nevnt 1583-1591, hadde en datter Ingeleiv Albretsdatter. Hvor kilden til dette ligger vet jeg ikke.

 

Og Ingeleivnavnet sprer seg utover Aust-Agder.

 

I Folk på Agder 1560-1611 av Per Reidar Christiansen -  https://www.genealogi.no/publikasjoner/folk-agder-1560-1611-3/20/ - nevnes de to Jørgensdatter Ingeleivene og to fra Vest-Agder.

 

Jeg er litt interessert i og vite om noen kan finne en fellesnevner blant disse. Hvor kommer alle Ingeleivnavnene fra. Er det mulig, hvis vi skal bruke Hallvard Tveitens ord, og finne den ultimate UR-INGELEIV. Hva vet vi om navnet på Agder, og finnes det flere. 🙂 

 

Mvh. Torbjørn.

 


[1] At han skal ifølge Sv. Svendsen ha ha vært sønn til Torvild Jørgensen Ljøstad som mye litteratur har skrevet om, finnes det ingen bevis for og må være en ønsketenkning bassert på navnelikhet. En Chr. Svendsen mente dette var tvilsomt.

 


[1] I 1664 kalles han Gregius og i 1666 for Gereers, så dette navnet var vanskelig.

[2] Nevnes i sønnens skifte i 1711. Det står i Gjerstad bygdebok at skiftet holdes på Vestøl, men i gjengivelsen står det at skiftet ble holdt på Sletten som er Sletta i Holt.

 


[1] Referert i sak 7. september 1604, jf. NHKI-avskrift av AAA-diplom papir (778). Olav O. Vaaje, Våjearkivet. 5)

[2] AAA-diplom papir. Olav O. Vaaje. Ubergsmoen. 3.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Eg er LITT usikker på kva du er ute etter, og dermed om dette i det heile tatt er er eit releant svar, men kvinnenamnet Ingeleif (Ingileif) går i alle fall tilbake til norrøn tid, (gamalnorsk/gamalislandsk), f.eks. i Landnåmabok (https://www.nb.no/items/e9f9cd88f4b99625987b901966250850?page=205&searchText=ingileif)

Link to post
Share on other sites
Torodd Kinn

Det er neppe nokon grunn til å tru at ein kan spore seg bak til ei "ur-Ingeleiv". Ifølgje Norsk personnamnleksikon var namnet i allmenn bruk her i landet i mellomalderen.

I 1801 finn eg sånn omtrent 350 kvinner/jenter med namnet (i ulike variantar) i landet.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Ja si det du. SOm jeg skriver så er jeg kanskje interessert i noen tanker rundt navnet som kanskje kunne gi en fellesnevner hvis man ser hvor det kommer inn. På den andre siden var vel UR-INGELEIV en spøk av de helt store.

 

Om noen, hvis det er mulig, ser noen tendenser eller om det er tilfeldig hvor disse navna dukker opp og at disse kan være blant de første brukerne av navnet i Aust-Agder. Christiansen har jo kun navnet på fire fem damer med dette navnet. 

 

TSK.

Link to post
Share on other sites
Torodd Kinn
10 hours ago, Torbjørn Steen-Karlsen said:

På den andre siden var vel UR-INGELEIV en spøk av de helt store.

 

 

I prinsippet kan ein godt tenkje seg at det er éin person som får eit uvanleg namn, og at det blir vidareført ved oppkalling i ei bestemt slekt. Derfor meiner eg slett ikkje at det er feilslått å leite etter samanhengar mellom personar med same fornamn, men jo vanlegare eit namn er, jo vanskelegare blir det. Og eg ser på Ingeleiv som forholdsvis vanleg (men kanskje ikkje i det geografiske området du arbeider med?). Eg står altså inne for svaret mitt, men vil understreke at eg ikkje meinte å gjere narr av idéen din. 😊

 

Eg har sjølv undersøkt eit slikt tilfelle, nemleg Desiderius, i Sunnfjord. Namnet førekjem nesten aldri andre plassar, men eg identifiserte ca. 60 personar i Sunnfjord som heitte det, og nesten alle kunne samlast i nokre få slekter. Eg kom ikkje heilt i hamn med å vise at dei slektene har opphav i ein "ur-Desiderius", men eg kom ganske langt.

 

 

Edited by Torodd Kinn
Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Jeg vil bare takke for en fin Ingeleiv-oppstilling med utfyllende slekts- og faktaopplysninger. Jeg kjenner ikke til at Albret Berge hadde noen Ingeleiv-datter, og jeg kjenner ingen Ingeleiv som kan kalles en ur-Ingeleiv. Jeg kan imidlertid legge til et par stykker:

 

Ingeleiv Torbjørnsdatter, datter av Torbjørn Andersen Moland i hans andre ekteskap med Berte Vroldsdatter. Hun giftet seg med Kittel Tallaksen Eikås, de ga opp boet sitt den 22/9-1732, netto i boet 9 riksdaler, og 0,5 hud i Eikås, men denne var pantsatt. Ingeleiv inngikk senere en follaugskontrakt tinglyst den 30/7-1735.

 

Ingeleiv Stiansdatter ca. 1695-1763, datter av Stian Gierulsen Kvastad i hans første ekteskap med Anne Aasmundsdatter Torp. Ingeleiv giftet seg i 1730 med Nils Ellefsen Lindland, som da var enkemann. Ingeleiv ga opp boet sitt den 27/11-1758. Hun sto da som eier av 3/8-del kalveskinn i Lindland

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen
På 27.4.2019 den 10.33, Torodd Kinn skrev:

 

I prinsippet kan ein godt tenkje seg at det er éin person som får eit uvanleg namn, og at det blir vidareført ved oppkalling i ei bestemt slekt. Derfor meiner eg slett ikkje at det er feilslått å leite etter samanhengar mellom personar med same fornamn, men jo vanlegare eit namn er, jo vanskelegare blir det. Og eg ser på Ingeleiv som forholdsvis vanleg (men kanskje ikkje i det geografiske området du arbeider med?). Eg står altså inne for svaret mitt, men vil understreke at eg ikkje meinte å gjere narr av idéen din. 😊

 

Eg har sjølv undersøkt eit slikt tilfelle, nemleg Desiderius, i Sunnfjord. Namnet førekjem nesten aldri andre plassar, men eg identifiserte ca. 60 personar i Sunnfjord som heitte det, og nesten alle kunne samlast i nokre få slekter. Eg kom ikkje heilt i hamn med å vise at dei slektene har opphav i ein "ur-Desiderius", men eg kom ganske langt.

 

 

Som du ser av forekomstene jeg beskriver er Ingeleiv i alle variasjoner meget uvanlig i Agderfylkene i den tida jeg beskriver.

Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
27 minutter siden, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Som du ser av forekomstene jeg beskriver er Ingeleiv i alle variasjoner meget uvanlig i Agderfylkene i den tida jeg beskriver.

Ingeleiv er ikke et sjeldent navn i Vest-Agder og heller ikke i Rogaland i den perioden du refererer til (15-, 16- og 1700-tallet). At du finner få med dette navnet tidlig i perioden skyldes vel heller mangelen på kvinner i de tilgjengelige skriftlige kildene.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen
5 minutter siden, Jan H. Trelsgård skrev:

Ingeleiv er ikke et sjeldent navn i Vest-Agder og heller ikke i Rogaland i den perioden du refererer til (15-, 16- og 1700-tallet). At du finner få med dette navnet tidlig i perioden skyldes vel heller mangelen på kvinner i de tilgjengelige skriftlige kildene.

Den blei vanskelig i min hjerne. Ingeleiv er ikke sjeldent i Vest-Agder på 15- og 1600-tallet. Men vi finner få fordi de ikke er tilgjengelige i de skrevne kildene.

 

Hvordan kan man vite at dette er et vanlig navn i denne perioden hvis de ikke nevnes i de skriftlige kildene? Finnes det da andre utilgjengelige kilder de nevnes i?

 

1700-tallet forstår jeg for da øker vel antallet. Hvis du ser i Per Reidar Christiansens oppsett fram til 1611 så nevnes bare to kvinner fra Vest-Agder i tillegg til to fra Aust-Agder. Jeg har da kommet med to til fra Aust-Agder.

Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård

Det var du som først satte et tidsrom på 300 år (1500- 1700-tallet). I utgangspunktet henviste du til Aust-Agder men senere ble det Agderfylkene.

Dersom det er tida før 1611 du tenker på så er det korrekt at det ikke er funnet mange med det navnet i kildematerialet, men du bør nesten ta en gjennomgang av Per Reidar Christensens kildesamling og se hvor mange kvinner som i det hele tatt er omtalt. Med den argumentasjonen du bruker vil du finne mange sjeldne kvinnenavn, men det er ikke det samme som å si at de ikke fantes. Navnet er som tidligere nevnt vanlig i middelalderen (på landsbasis). I Vest-Agder har jeg funnet såpass mange med det navnet fra 1650 og utover at det blir feil å si at det var et sjeldent navn. 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Hvis du har funnet mange så kom gjerne med noen eksempler. Og jeg har hele tida sagt at jeg tar utgangspunkt i 15- og 1600-tallet. Helge Berntsen gir oss to til som må være født på 1600-tallet, men ut fra alle de kildene jeg har brukt igjennom alle mine slektsforskerår, har jeg ikke funnet flere i Aust-Agder.

 

Jeg har ikke tatt utgangspunkt i 1700-tallet. Bare sagt at det vel da øker gjennom oppkalling. Og P.R.C. har faktisk den største samlingen kvinner fra Agder jeg har sett noengang, selv om det finnes mange flere kilder seff.

 

Vanlig i middelalder? Eksemplet viser en kvinne. Alle gamle diplomer jeg kan huske pr. dags dato, og det er noen, har det ikke vært mange.

 

Uansett så er jeg interessert i om det kunne spores et mønster på Ingeleiv-navnet. Men det virker det ikke som. Jeg ville trodd at dette er et av de navna man ikke bare tok ut av lufta, men kanskje.

 

TSK.

Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
17 timer siden, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Jeg har ikke tatt utgangspunkt i 1700-tallet. Bare sagt at det vel da øker gjennom oppkalling. Og P.R.C. har faktisk den største samlingen kvinner fra Agder jeg har sett noengang, selv om det finnes mange flere kilder seff.

 

Vanlig i middelalder? Eksemplet viser en kvinne. Alle gamle diplomer jeg kan huske pr. dags dato, og det er noen, har det ikke vært mange.

 

Uansett så er jeg interessert i om det kunne spores et mønster på Ingeleiv-navnet. Men det virker det ikke som. Jeg ville trodd at dette er et av de navna man ikke bare tok ut av lufta, men kanskje.

 

TSK.

 

Kildene "Folk på Agder 1500-1560" og "Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560-1611" er de desidert beste oversiktene over befolkningen på Agder i denne perioden. Registrene er neppe komplette, men jeg tviler på at det er mulig å gjøre det særlig bedre. Mitt ankepunkt i forhold til kvinnene er at de er underrepresentert i det skriftlige kildematerialet. Jeg har ikke det rette forholdstallet, men jeg vil anslå at de neppe representerer mer enn 10 prosent av personene i disse oversiktene. En stor del av kvinnene har altså ikke etterlatt seg spor i de skriftlige kildene. Det blir derfor vanskeligere å si noe konkret om utbredelsen av kvinnenavn enn mannsnavn.

 

Det er Norsk Personnamnleksikon som omtaler Ingeleiv-navnet som "allment i seinmiddelalderen. Også vanleg mange stader i etterref. tid, med tyngdepunktet i Romsdal, delar av SogFj, Hardanger og Valdres".

 

Min database inneholder primært personer fra området vest for Mandal. Jeg tviler derfor på at det vil være til noen hjelp for deg i arbeidet med Ingeleiv-ene i Aust-Agder. Jeg legger allikevel med noen forekomster fra vestre del av Vest-Agder som jeg har lenket opp til skiftekortregisteret for Lister sorenskriveri. Du vil finne flere ved for eksempel søk i kirkebøker via Familysearch, men i skiftematerialet kan man av og til også få opplysninger om annen nær slekt enn foreldre/ektefeller:

 

Ingelev Torjusdatter Gausdal i Bakke: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091211631 
Ingelev Torjusdatter Hegland i Gyland: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091214799  
Ingelev Svendsdatter Fedjestad i Gyland: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091208689
Ingelev d.e. Gunnarsdatter Fedjestad i Gyland: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091208705
Ingelev d.y. Gunnarsdatter Fedjestad i Gyland: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091208705
Ingelev Håvardsdatter Eide i Nes: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091205597
Ingelev Rollevsdatter Hjelleset i Gyland: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091218887
Ingelev Torjusdatter Høyland i Feda: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091217527
Ingelev Ånensdatter Sandnes i Valle: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091232407
Ingelev Gunnuvsdatter Sørhelle i Liknes: https://www.digitalarkivet.no/sk11214091238179 og https://www.digitalarkivet.no/sk20081030370012
 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.