Jump to content
Arkivverket

Ny dugnad: «Transkribering og korrekturlesing av manntallene fra 1660-tallet og 1701»


Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Recommended Posts

Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Manntallene for 1660-tallet ble transkribert for mange år siden og er tilgjengelig på det gamle Digitalarkivet. Før vi kan flytte dem over på det nye Digitalarkivet må de imidlertid korrekturleses. Nå er også manntallene skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. Det er derfor ønskelig at man i forbindelse med korrekturen, setter på bildeID (direktelenke til skannet bilde).

 

Manntallet 1701 er delvis transkribert. Disse databasene trenger ikke korrekturleses, men skulle fått satt på bildeID. I tillegg ønsker vi selvsagt å få transkribert det som gjenstår av 1701 og satt på bildeID.

 

De ferdig korrekturleste og transkriberte dataene vil inngå i våre databaser for søk, slik at en kan søke på tvers av ulike arkivkilder etter samme person.  

Digitalarkivet tilbyr veiledning underveis hvis du trenger det.

 

For å kunne delta på denne dugnaden er det nødvendig å beherske godt gotisk skrift.

 

Mer om dugnaden finner du under siden "Vil du bidra" https://www.digitalarkivet.no/content/390/manntall-1663-1666-og-1701

 

Dersom du ønsker å være med på dugnaden ta kontakt pr epost digitalarkivet@arkivverket.no

 

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...
Frank H. Johansen

Ang. delvis registrerte manntall. På oversikten her  - http://xml.arkivverket.no/artikler/manntallstatus.pdf - ser det tilsynelatede ut til at hele manntallet for 1701 fra Salten fogderi er transkribert.

Og på infosiden her - https://www.digitalarkivet.no/source/38464 - ser det også slik ut.

Men når jeg blar meg gjennom de transkriberte postene finner jeg bare poster Steigen prestegjeld og fra Evenes sogn i Løddingen prestegjeld. 

 

De øvrige soknene/fjerdingene i Løddingen prestegjeld, samt Bodø prestegjeld og Gildeskål fjerding - som jo er med i orginalen https://media.digitalarkivet.no/ft/contents/38464 - ser ikke ut til å være med i den søkbare varianten. Den infoen burde framkomme et sted.

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Det følgjande gjeld "delvis registrerte manntall", for å sitere Frank Johansen. Kommentaren gjeld ikkje dei "vanlege" manntala som Renathe-Johanne Wågenes har vist til ovanfor. Kommentaren gjeld hennar transkribering av "Innrulleringsmanntal Helgeland 1768-1770 for Helgeland fogderi" - eg fann ikkje betre stad å plassere spørsmålet og kommentaren enn her. Eg hadde i si tid Svein Edvardsen si transkribering i bokform, men har eg kvitta meg med den av ein eller annan tåpeleg grunn. I versjonen som Wågenes har publisert på Digitalarkivet, er det diverre berre ein del av opplysingane i originaldokumentet som er inkluderte: 1) Mykje av "det unge mandskab" manglar!? (Eg sit med skanna versjon av innrulleringsmanntalet 1769 for Rødøy og Meløy framfor meg og kan sjekke - eksisterer det fleire versjonar?), 2) berre nokre få (?) av "Opsiders samt Husmænd og Indersters navne og alder" er registrerte. Såleis manglar den søkbare versjonen av manntalet på Digitalarkivet vesentleg informasjon (for meg i det minste). Manglande opplysingar blir desto viktigare sidan kjelda ikkje ligg føre i Digitalarkivet i skanna form og sidan det ikkje er tilsvarande oppgåver over folket (sjølv om det berre gjeld mannfolket!) for denne tida på Digitalarkivet. Eg manglar opplysingane for Lurøy. Finst heile manntalet nokon stad på nettet? Eg har sjekka Bokhylla, men der finst Edvardsen si bok ikkje. Det verkar som Wågenes er svært produktiv, så eg spør om det ikkje på tide å revidere og utvide det transkriberte manntalet til også å omfatte dei opplysingane som manglar (vuerderingane kan vente) - eller i det minste leggja ut originaldokumenta i skanna versjon.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.