Jump to content
Arkivverket

Andreas Christenson Sørheim alias Andrew C. Serum (1845-1910) - til Amerika i 1862 og gift tre gongar i Minnesota - detaljar om tredje kona frå Ringsaker og borni som Andrew fekk? - kanskje ein obituary etter Andrew kan hjelpa? - ei utfordring!


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg hadde store vanskar med å finna alle detaljane om denne huslyden alt då eg vitja Minnesota sommaren 1979.  Mykje er komme til i ettertid, men langt ifrå alt.

 

No har eg sete ei heile stund i dag for å oppsummera det eg veit, men no står eg fast og kjem ikkje lenger!  Kanskje nokon kan sjå på dette med «friske» auge og hjelpa meg vidare på veg?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Christenson {Sørheim}, f. {i Luster} 28.9.1845,

Andrew C. Serum utvandra til Amerika i lag med foreldri i 1862 og vart att der borte då foreldri flytte attende til Noreg året etter.  Andrew gifte seg første gongen i Goodhue Co., Minn. 24.2.1866 med Maren Sørensdotter frå Hjermstad i Stange, i Amerika kjend som Mary Sorenson.  Ho var dotter av gardbrukar Søren Larsson på Hjermstad søndre og kona Kirsti Ingebrigtsdotter frå Vethammer og f. i Stange 22.3.1844.  Ho utvandra til Amerika med foreldri i 1850.  Men Mary d. i Red Wing, Goodhue Co., Minn.

 

##### (exact date of her death? - about 1872)

 

og 9.12.1875 gifte Andrew seg att i Jackson Co., Minn. med Rikka Sørensdotter, syster til første kona og likeins frå Hjermstad i Stange, i Amerika kjend som Rikka Sorenson.  Ho var òg dotter av gardbrukar Søren Larsson på Hjermstad søndre og kona Kirsti Ingebrigtsdotter frå Vethammer og f. i Stange 29.4.1846.  Også Rikka var med foreldri til Amerika i 1850, men ho d. i Jackson, Minn. 17.1.­1883, og 4.12.1883 gifte Andrew seg tredje gongen i Jackson Co., Minn. med Helena Pedersdotter frå Lonbakken i Ringsaker, i Amerika kjend som Helen Brekke.  Ho var dotter av husmann Peder Johannesson på

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

under Lonbakken, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Anna Svendsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Ringsa­ker 13.1.1857.  Andrew og første kona Mary budde i Red Wing, Goodhue Co., Minn. der Andrew var salsagent («reaper salesman»).  Med andre kona Rikka farma han ei tid i West Heron Lake township, Jackson Co., Minn., men Andrew Serum vart folkevald kommunefunk­sjonær («Jackson Co. abstracter and Register of Deeds»), og med siste kona Helen busette han seg i Jackson, Jackson Co., Minn.  Andrew var ein tur heime på vitjing i 1884, men d. i Jackson, Minn. 16.11.1910, medan Helen Serum d. same staden 5.6.1927.  Andrew Serum fekk i alt elleve born, to frå første ekteskapet, fire frå det andre og fem frå det siste:

 

##### (verify there were no other children?)

 

a. Christen Andreas Serum, f. i Goodhue Co., Minn. 14.12.1866, d. i Goodhue Co., Minn. 10.4.1873.

b. Mathilda Susanna Serum, f. i Goodhue Co., Minn. 26.3.1870,

 

     ##### (destiny? - died prior to 1880?)

 

c. John Charles Mark Serum, f. i Jackson Co., Minn. 21.2.1877,

 

     ##### (listed 1880 - destiny? - Charles M. Serum buried Riverside cemetery, Jackson Co., MN 1883 - him?)

 

d. Soren Albert Serum, f. i Jackson Co., Minn. 5.8.1879, d. i Jackson Co., Minn. 27.8.1879.

e. Unemnd dotter, f. i Jackson Co., Minn. 11.10.1881, d. i Jackson Co., Minn. 14.10.1881.

f. Unemnd dotter, f. i Jackson Co., Minn. 13.1.1883, d. i Jackson Co., Minn. 14.10.1883.

g. Phillip R.

 

     ##### (middle name?)

 

     Serum, f. i Jackson Co., Minn. 12.2.1885, d. i Jackson Co., Minn. 6.3.1885.

h. Phillip Capoli Serum, f. i Jackson Co., Minn. 22.2.1886, d. i Minneapolis, Minn. 26.3.1935.  Han gifte seg

 

     ##### (date and place of his marriage? - after 1910/prior to 1918!)

 

     med Lilly Elizabeth Deibler, f. i Dakota Co., Minn. 4.1.1885.  Ho d. i Minneapolis, Minn. 18.2.1925.  Phillip Serum var jarnbanemaskinist («railroad engineer»), og han og Lilly budde i Minneapolis, Hennepin Co., Minn.  Dei fekk ei dotter i lag.

i. Marie Amanda Serum, f. i Jackson Co., Minn. 18.3.1888, d. i Berkeley, Cal. 15.6.1964.  Ho gifte seg i Walla Walla, Wash. 8.4.1917 med Matthew Dean Swift, f. i Storey Co., Nev. 26.11.1879.  Han d. i Calistoga, Cal. 25.3.1954.  Matthew var salsagent innan jarnvare («iron implements travelling salesman»), og han og Marie budde først i Portland, Multnomah Co., Ore. og sidan ei kort tid i Seattle, King Co., Wash., men flytte sist på 1920-talet til Berkeley, Alameda Co., Cal.  Dei fekk tre søner i lag.

j. Mark Milton Serrem, f. i Jackson Co., Minn. 26.10.1892, d. i Fort Sam Houston, Tx. 1.2.1967.  Han gifte seg første gongen

 

     ##### (date and place of his 1st marriage? - about 1915?)

 

     med Edna

 

     ##### (middle name? - last name of 1st husband?)

 

     f. MacDonald, f. i Washington Co., Neb. 20.4.1882.  Ho d. i Georgetown, S.C. 25.5.1963, men vart skild frå Mark i

 

     ##### (year of their divorce?)

 

     ##### (she had been married before and had two children whom Mark adopted! - lived 1926 at Troy, NY and 1931 at Metuchen, NJ!)

 

     So gifte Mark seg att i Texarkana, Ark. 7.6.1947 med Margaret M.

 

     ##### (middle name?)

 

     Cameron, f. i Aberdeen, Skotland 28.10.1903.  Ho utvandra til Amerika i

 

     ##### (year of emigration? - born 1902!?)

 

     ##### (date and place of her death? - New York City, NY Aug. 14, 1956! - divorced?)

 

     So gifte Mark seg tredje gongen

 

     ##### (date and place of his 3rd marriage? - prior to 1960!)

 

     med enkja Virginia

 

     ##### (middle name?)

 

     Le Stourgeon, f. Price, f.

 

     ##### (place of her birth? - where in Medina Co.?)

 

     Tx. 4.1.1909.  Ho d. i Claremont, Cal. 25.12.2005.  Mark Serrem var yrkessoldat («U.S. Army Colonel») og budde 

 

     ##### (details on residence? - 1926 Troy, NY - 1931 Metuchen, NJ - later Texarkana, AR and finally as retired (from 1951?) at San Antonio, Bexar Co., TX)

 

     ##### (number of sons and daughters? - adopted Edna's children:

            * Catherine Lucille «Lucile» Serrem, born Philippines Nov. 28, 1908 - died Bridgeport, CT Feb. 23, 1995 - married Franklin S. Paterson (1903-1992) of Greenwich, CT 

            * Edward MacDonald Serrem, born Chicago, IL Aug. 25, 1911

            Virginia had a daughter from her prevous marriage!)

 

k. Reuben Gordon Serum, f. i Jackson Co., Minn. 7.6.1895, vart borte på sjøen

 

     ##### (date and place of his death? - Somerset, England?)

 

     1949.  Reuben gifte seg i Jackson, Minn. 3.1.1924 med Hilda Malina Lee, f. i Jackson Co., Minn. 26.4.1900.  Ho d. i Jackson, Minn. 26.5.1949.  Reuben Serum var elektrikar («telegraph lineman electrician»), og han og Hilda budde ei tid i Prentice, Price Co., Wis., men elles i Jackson, Jackson Co., Minn.  Dei fekk fire born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

Har ikke funnet noen OBIT for Andrew. Legger ved denne (du har den kanskje fra før?) - An illustrated history of Jackson County, Minnesota, by Rose, Arthur P., 1875-1970, side 361 og 362  -  https://archive.org/details/illustratedhistor00rose/page/360?q="andrew+c+serum"

Edited by Egil Johannessen
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Egil for spennande og utfordrande innlegg!

 

Først av alt so trur eg du kan ha finne Maren Serum's grav i Jackson Co., M;N, rett nok, som du seier, med «veldig feil» alder, men sogeutsnittet som Egil har sendt, og som eg ikkje har sett før, stadfester at huslyden flytte til Jackson Co., MN i 1873.

 

Og her fann eg A. C. Serum i FT1875 for West Heron Lake township som syner han då budde i lag med svigermori Kirsti og svigerinna Rikke, som året etter vart andre kona hans:

 

https://www.ancestry.com/interactive/1058/mnsc_10-0444?pid=3993152&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx16934%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26indiv%3D1%26dbid%3D1058%26msbpn__ftp%3Dnorway%26msbpn__ftp_x%3D1%26msbpn%3D5173%26msbpn_x%3D1%26msrdy%3D1875%26msrdy_x%3D1%26msrpn__ftp%3Dwest%20heron%20lake,%20jackson,%20minnesota,%20usa%26msrpn__ftp_x%3D1%26msrpn%3D46372%26msrpn_x%3D1%26new%3D1%26rank%3D1%26uidh%3D008%26redir%3Dfalse%26msT%3D1%26gss%3Dangs-d%26pcat%3D35%26fh%3D1%26h%3D3993152%26recoff%3D%26ml_rpos%3D2&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx16934&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.29554620.2053247276.1568908615-1442769865.1532627837

 

Ingen born er nemnde, noko som synest å stadfesta at Mathilda Susanna var avlidi før!  Eg vil tru ho døydde i Goodhue Co., MN...

 

Elles er «forsvinningi» til Reuben Serum ei gåte!  Eg vart fortald i 1979 at han var bortkomen på sjøen, men ingen visste kvar...  Det er eit ancestry family tree som antyder at han miste livet ved Somerset, som vel er nær Bristol eller Cornwall.  Kanskje finst det avisskriverier om dette i England?  Eller kan ein obituary for kona hans frå Jackson, MN vera til hjelp?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Kolbjorn Sveen

Dersom det er plassnavnet på det stedet Helene født på Lonbakkeneie du ønsker å få, så er det et vrient spørsmål.
Faren Peder Johannesen Brekke  flyttet til Lillehammer  med sin familie 24 jul 185. Prestene skrev jo eie langt opp mot 1930, så mye bosettingshistorie er gått tapt slik. Familien bruker fortsatt navn som Brekke og Brække. Barn yngre enn Helene er født på ;illehammer hvor faren var snekker. Flere dro til Amerika.

Jeg har ikke notert dette så jeg har ikke noe navn å komme med, men en eller annen av disse Brekke-folka fikk en tøff overfart. De kom i orkan og skipet ble stygt ramponert. Masta knakk. Skipet lå til reparasjon i England - tror det var  et halvt år.

Og takk for at du fortsatt stiller spørsmål

Edited by Kolbjorn Sveen
Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland
3 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

So gifte Mark seg att i Texarkana, Ark. 7.6.1947 med Margaret M.      ##### (middle name?)     Cameron, f. i Aberdeen, Skotland 28.10.1903

 

Var det Texarkana i Texas eller Arkansas som var stedet for vielsen?https://www.newspapers.com/clip/36415115/margaret_m_cameron/

Edited by Sven Hjortland
Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Andrew seg tredje gongen i Jackson Co., Minn. med Helena Pedersdotter frå Lonbakken i Ringsaker, i Amerika kjend som Helen Brekke.  Ho var dotter av husmann Peder Johannesson på

 

 

##### (ein plass, men kva for ein?)

 

 

under Lonbakken, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

og kona Anna Svendsdotter frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Ringsa­ker 13.1.1857. 

 

Nr. 37

Hedmark fylke, Ringsaker, Brøttum, Veldre i Ringsaker, Ministerialbok nr. 8 (1837-1850), Viede 1850, Side 402
https://media.digitalarkivet.no/view/6013/361

 

Hedmark fylke, Ringsaker, Brøttum, Veldre i Ringsaker, Klokkerbok nr. 5 (1839-1850), Viede 1850, Side 432
https://media.digitalarkivet.no/view/9080/322

 

Nr. 120

Hedmark fylke, Ringsaker, Brøttum, Veldre i Ringsaker, Ministerialbok nr. 6 (1821-1826), Fødte og døpte 1825, Side 61-62
https://media.digitalarkivet.no/view/6010/34

 

Hedmark fylke, Ringsaker, Brøttum, Veldre i Ringsaker, Klokkerbok nr. 3 (1824-1826), Fødte og døpte 1824-1825, Side 32-33
https://media.digitalarkivet.no/view/9078/19

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites
Kolbjorn Sveen
On 9/27/2019 at 5:44 PM, Kolbjorn Sveen said:

Dersom det er plassnavnet på det stedet Helene født på Lonbakkeneie du ønsker å få, så er det et vrient spørsmål.
Faren Peder Johannesen Brekke  flyttet til Lillehammer  med sin familie 24 jul 185. Prestene skrev jo eie langt opp mot 1930, så mye bosettingshistorie er gått tapt slik. Familien bruker fortsatt navn som Brekke og Brække. Barn yngre enn Helene er født på ;illehammer hvor faren var snekker. Flere dro til Amerika.

Jeg har ikke notert dette så jeg har ikke noe navn å komme med, men en eller annen av disse Brekke-folka fikk en tøff overfart. De kom i orkan og skipet ble stygt ramponert. Masta knakk. Skipet lå til reparasjon i England - tror det var  et halvt år.

Helenes foreldre var skilt fra bord og seng som det het.

Og takk for at du fortsatt stiller spørsmål

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kolbjørn, Sven og Grethe for interessante og nyttige innlegg om denne huslyden!

 

Eg ser no at vigsli til Mark Serrem og Edna Gleason er innført i det offisielle vigselsregistyeret for MN.  Eg må ha oversett det før...  Uansett, med kjennskap til namnet Gleason fann eg ho att både i 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVY-WVR

og i 1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRFQ-9NH

 

Det syner seg at første mannen Henry Wiegenstein døydde i 1916 og ligg gravlagd på Arlington cemetery i Washington, DC.  Han var far til båe borni hennar.

Andre mannen Bernard R. Gleason vart ho nok skild ifrå..

 

Elles ser eg at Mark Serrem som yrkesoffiser verkeleg budde mange stadar, mellom anna i Texarkana, Miller Co., ARKANSAS...

 

Opphavet til Helena Pedersdotter på Ringsaker ligg «langt inne»!

 

Eg ser at ho både i 1865: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0412&kenr=017&bnr=0078&lnr=000

og i 1875: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0412&kenr=017&bnr=0018&lnr=00

budde hjå farmori på Brekke i Ringsaker, so det ligg å tru at ho voks opp der.

 

Far hennar var i 1865 snikkar og budde på Ødegaarden i Ringsaker, men i 1866 fekk han nok eit barn med Anna Svendsdotter!

 

Vigsli til Peder og Anna frå 1850 syner at Peder var frå garden på Brekke, medan Anna var fødd på ein plass under Lundbakken, rimelegvis same plassen som Peder log Anna bnudde på før dei flytte til Lillehammer.  Eg ser forresten av FT1865 at det då berre var EIN einaste husmannsplass under Lundbakken, og denne heitte Lundbakkstua.  Skal me tru det var der Peder og Anna budde?

 

Elles ser eg at Anna Svendsdotter ved vigsli i 1850 budde på Olesveen i Ringsaker, og der budde mor hennar òg i 1865 som kårenkje: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0412&kenr=018&bnr=0077&lnr=000

Kanskje nokon har ei forklaring på dette?

 

Elles er lagnaden til Reuben Serum framleis ei kjempeutfordring, men kanskje ein dag finn nokon ut av det...?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Christenson {Sørheim}, f. {i Luster} 28.9.1845,

Andrew C. Serum utvandra til Amerika i lag med foreldri i 1862 og vart att der borte då foreldri flytte attende til Noreg året etter.  Andrew gifte seg første gongen i Goodhue Co., Minn. 24.2.1866 med Maren Sørensdotter frå Hjermstad i Stange, i Amerika kjend som Mary Sorenson.  Ho var dotter av gardbrukar Søren Larsson på Hjermstad søndre og kona Kirsti Ingebrigtsdotter frå Vethammer og f. i Stange 22.3.1844.  Ho utvandra til Amerika med foreldri i 1850.  Andrew og Mary busette seg i Red Wing, Goodhue Co., Minn. der Andrew mellom anna var kornhandlar, salsagent og politimann («grain buyer, reaper salesman and police man»).  Men våren 1873 flytte dei til Heron Lake, Jackson Co., Minn. der Mary d.

 

##### (exact date of her death? - fall of 1873?)

 

1873.  Andrew gifte seg so att i Jackson Co., Minn. 9.12.1875 med Rikka Sørensdotter, søster til første kona og likeins frå Hjermstad i Stange, i Amerika kjend som Rikka Sorenson.  Ho var òg dotter av gardbrukar Søren Larsson på Hjermstad søndre og kona Kirsti Ingebrigtsdotter frå Vethammer og f. i Stange 29.4.1846.  Også Rikka var med foreldri til Amerika i 1850.  Andrew og Rikka farma i West Heron Lake township, Jackson Co., Minn. til dei i 1882 flytte inn til Jackson, Jackson Co., Minn. der Rikka d. 17.1.1883.  Andrew gifte seg so tredje gongen i Jackson Co., Minn. 4.12.1883 med Helena Pedersdotter frå Brekke i Ringsaker, i Amerika kjend som Helen Brekke.  Ho var dotter av snikkar Peder Johannesson på Lillehammer, opphavleg frå Brekke i Ringsaker, og kona Anna Svendsdotter frå Lundbakkstua under Lundbakken og f. på Lundbakkstua i Ringsa­ker 13.1.1857.  Ho utvandra til Amerika i 1877.  Andrew Serum vart i 1881 vald til kommunefunk­sjonær («Jackson Co. Register of Deeds»), og frå 1890 var han takstmann («abstracter»).  Han og Helen vart buande i Jackson, Jackson Co., Minn.  Andrew var ein tur heime på vitjing i 1884, men d. i Jackson, Minn. 16.11.1910, medan Helen Serum d. same staden 5.6.1927.  Andrew Serum fekk i alt elleve born, to frå første ekteskapet, fire frå det andre og fem frå det siste:

 

##### (verify there were no other children? - could have been more in 1st marriage?)

 

a. Christen Andreas Serum, f. i Goodhue Co., Minn. 14.12.1866, d. i Goodhue Co., Minn. 10.4.1873.

b. Mathilda Susanna Serum, f. i Goodhue Co., Minn. 26.3.1870,

 

     ##### (destiny? - died prior to 1875?)

 

c. John Charles Mark Serum, f. i Jackson Co., Minn. 21.2.1877,

 

     ##### (listed 1880 - destiny? - Charles M. Serum buried Riverside cemetery, Jackson Co., MN 1883 - him?)

 

d. Soren Albert Serum, f. i Jackson Co., Minn. 5.8.1879, d. i Jackson Co., Minn. 27.8.1879.

e. Unemnd dotter, f. i Jackson Co., Minn. 11.10.1881, d. i Jackson Co., Minn. 14.10.1881.

f. Unemnd barn, f. i Jackson Co., Minn. 13.1.1883, d. i Jackson Co., Minn.

 

     ##### (date of death? - shortly after birth!)

 

g. Phillip Richard Serum, f. i Jackson Co., Minn. 12.2.1885, d. i Jackson Co., Minn. 6.3.1885.

h. Phillip Capoli Serum, f. i Jackson Co., Minn. 22.2.1886, d. i Minneapolis, Minn. 26.3.1935.  Han gifte seg

 

     ##### (date and place of his marriage? - after 1910/prior to 1918!)

 

     med Lilly Elizabeth Deibler, f. i Dakota Co., Minn. 4.1.1885.  Ho d. i Minneapolis, Minn. 18.2.1925.  Phillip Serum var jarnbanemaskinist («railroad engineer»), og han og Lilly budde i Minneapolis, Hennepin Co., Minn.  Dei fekk ei dotter i lag.

i. Marie Amanda Serum, f. i Jackson Co., Minn. 18.3.1888, d. i Berkeley, Cal. 15.6.1964.  Ho gifte seg i Walla Walla, Wash. 8.4.1917 med Matthew Dean Swift, f. i Storey Co., Nev. 26.11.1879.  Han d. i Calistoga, Cal. 25.3.1954.  Matthew var salsagent innan jarnvare («iron implements travelling salesman»), og han og Marie budde først i Portland, Multnomah Co., Ore. og sidan ei kort tid i Seattle, King Co., Wash., men flytte sist på 1920-talet til Berkeley, Alameda Co., Cal.  Dei fekk tre søner i lag.

j. Mark Milton Serrem, f. i Jackson Co., Minn. 26.10.1892, d. i Fort Sam Houston, Tx. 1.2.1967.  Han gifte seg første gongen i Ft. Snelling, Minn. 23.1.1922 med Edna

 

     ##### (middle name?)

 

     Wiegenstein Gleason, f. MacDonald, f. i Washington Co., Neb. 20.4.1882.  Ho d. i Georgetown, S.C. 25.5.1963, men vart skild frå Mark i

 

     ##### (year of their divorce? - 1940's?)

 

     So gifte Mark seg att i Texarkana, Ark. 7.6.1947 med Margaret M.

 

     ##### (middle name?)

 

     Cameron, f. i Aberdeen, Skotland 28.10.1903.  Ho utvandra til Amerika i

 

     ##### (year of emigration? - born 1902!?)

 

     ##### (date and place of her death? - New York City, NY Aug. 14, 1956! - divorced?)

 

     So gifte Mark seg tredje gongen

 

     ##### (date and place of his 3rd marriage? - prior to 1960!)

 

     med enkja Virginia

 

     ##### (middle name?)

 

     Le Stourgeon, f. Price, f.

 

     ##### (place of her birth? - where in Texas? - Medina Co. or Bexar Co.?)

 

     Tx. 4.1.1909.  Ho d. i Claremont, Cal. 25.12.2005.  Mark Serrem var yrkessoldat («U.S. Army Colonel») og budde 

 

     ##### (details on residence? - 1922 Camp Travis, TX - 1926 Troy, NY - 1931 Metuchen, NJ - about 1940 Dover, NJ - 1941 to Pulaski, VA - later Texarkana, AR and finally as retired (from 1951?) at San Antonio, Bexar Co., TX)

 

     ##### (number of sons and daughters? - adopted Edna's children from her 1st marriage:

            * Catherine Lucille «Lucile» Serrem, born Philippines Nov. 28, 1908 - died Bridgeport, CT Feb. 23, 1995 - married Franklin S. Paterson (1903-1992) of Greenwich, CT 

            * Edward MacDonald Serrem, born Chicago, IL Aug. 25, 1911

            Virginia had a daughter from her prevous marriage!)

 

k. Reuben Gordon Serum, f. i Jackson Co., Minn. 7.6.1895, vart borte på sjøen

 

     ##### (date and place of his death? - Somerset, England?)

 

     1949.  Reuben gifte seg i Jackson, Minn. 3.1.1924 med Hilda Malina Lee, f. i Jackson Co., Minn. 26.4.1900.  Ho d. i Jackson, Minn. 26.5.1949.  Reuben Serum var elektrikar («telegraph lineman electrician»), og han og Hilda budde ei tid i Prentice, Price Co., Wis., men elles i Jackson, Jackson Co., Minn.  Dei fekk fire born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for siste innlegget med obituary for Phillip Serum.

 

Han hadde ingen bror med namnet Frank; det er feil for den «militære» broren Mark Serrem, som me no har endå ein bustad på frå 1935!

 

Det er vel framleis Reben som er «ønskjekandidaten» i denne huslyden.  Har du forresten finne ein obituary for kona Hilda Serum frå 1949?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.