Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

Tingbok Øvre Romerike 26. mai 1681 (Nannestad):

Fogden Christen Jørgensen hadde stevnet Syvert Højstad fra Ringebu for en halt hest han hadde kjøpt av Syvert på Christiania marked. Fogden førte vitner, Syvert møtte ikke.

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/F/Fb/L0030: Tingbok 30, 1691-1692, s. 21b-22a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090624620025

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Tingbok Øvre Romerike 20. mars 1755 (Eidsvoll):

Halvor Sørensen Hougs Obligation til Engebret Jonsen Sollien af Ringeboe Præstegield i Gulbrandsdalen paa 460 Rdr imod 4 1/2 Pro Cento Aarlig Rente og Pant i Gaarden Houg, samt Debitors Løsøre Effecter, alt paa 1te Prioritet, dat. den 19 Martii 1755.

 

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/F/Fb/L0057: Tingbok 57, 1754-1757, s. 143b-144a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090216311021

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

KB Soknedal 1792, gravlagte: 

18 dag efter Paaske. Rasmus Torstensen fra Ringebo Præstegield.......... 22 Aar 

 

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, SAT/A-1456/687/L0992: Ministerialbok nr. 687A03 /1, 1788-1815, s. 370-371
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050518050192
 

Edited by KnutGGranmo
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Noen ringbygginger som er funnet i kirkebøker for Kongsberg. Lenkene er ikke kopiert, oppslag kan gjøres på dato:

 

1744, 28. mars: Bgr. Povel Alfsen fra Ringebu, som døde i arresthuset, 14 år.

1744, 15. desember: Bgr. Arne Pedersen Rue fra Ringebu, hans hustru Mette Nielsdatter fra Ålborg, som kom hit i sommer fra Strømsø, 33 år.

1745, 5. juli: Bgr. Svend Knudsen Berge fra Ringebu, hans hustru Ingeri Olsdatter, 30 år.

1745, 30. oktober: Bgr. Jon Svendsen Strand fra Ringebu, hans datter Maren, 1 år.

1746, 10. desember: Bgr. Maren Jonsd. Myhre fra Ringebu, 12 år, som døde hos sin mor Berthe. Hennes far Jon Ingebretsen Myhre.

1748, 20. april: Bgr. Torger Ellingsen Skrockerud fra Ringebu, 2 1/2 år.

1751, 6. mars: Bgr. Thore Andersen Rotaas, enkemann fra Ringebu, 33 år.

1751, 15. mai: Bgr. Halvor Christensen Friis fra Ringebu, 18 år og noen måneder.

1751, 18. desember: Bgr. Ungkar Christen Christiansen Brandstad fra Ringebu, druknet i Lågen, 26 år.

1755, 12. juni: Bgr. Reyer Christensen Friis, gift mann fra Ringebu, 24 år.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Per Morset skrev:

Noen ringbygginger som er funnet i kirkebøker for Kongsberg. Lenkene er ikke kopiert, oppslag kan gjøres på dato:

 

 

 

Takk for at du holder liv i denne tråden og for at du stadig legger ut nye funn! 

(Jeg har selv sett at mange fra Ringebu havnet på Kongsberg. Forøvrig interessant å se at de beholdt sine opprinnelige gårdsnavn og benyttet dem som et slags slektsnavn eller etternavn på Kongsberg.)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Tore S. Falch skrev:

 

Takk for at du holder liv i denne tråden og for at du stadig legger ut nye funn! 

(Jeg har selv sett at mange fra Ringebu havnet på Kongsberg. Forøvrig interessant å se at de beholdt sine opprinnelige gårdsnavn og benyttet dem som et slags slektsnavn eller etternavn på Kongsberg.)

Bra at det kommer til nytte!

 

Kongsberg trakk til seg folk fra store deler av landet, der var det arbeid å få. Særlig vil jeg anbefale de som jobber med slekt fra Hedmark å ta en titt på kirkebøkene der. Det var mange Hedmarkinger som dro til Kongsberg. Og så Rørosinger da, selvsagt. De kunne jo faget!

Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Per Morset skrev:

Kongsberg trakk til seg folk fra store deler av landet, der var det arbeid å få. 

 

Samtidig ser vi av tingbøkene at Kongsbergmarkedet var ett av de viktigste markedene som bøndene i Gudbrandsdalen dro til, ved siden av markedet i Grytten i Romsdalen, så det kan vel også være en grunn til at de er å finne i kirkebøkene for Kongsberg.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Svein Arnolf Bjørndal skrev:

 

Samtidig ser vi av tingbøkene at Kongsbergmarkedet var ett av de viktigste markedene som bøndene i Gudbrandsdalen dro til, ved siden av markedet i Grytten i Romsdalen, så det kan vel også være en grunn til at de er å finne i kirkebøkene for Kongsberg.

Ja, jeg hadde en i egen slekt som døde under Kongsbergmarken. Han var totning og gjørtler, og var der for å selge varene sine.

Edited by Per Morset
Tillegg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Litt mer fra Kongsberg:

1748, 10. februar: Døpt Peder Pedersen Flyen fra Ringebus datter Sidsel.

1748, 23. april: Døpt Erich Hansen Løsnæs fra Ringebus sønn Ivar.

1750, 3. desember: Døpt Torger Ellingsen Schrockeruds datter Martha Maria.

1752, 26. februar: Bgr. Peder Pedersen Flyens datter Sidsel.

 

1784, 25. september: Skifte etter Siri Olsdatter Byestad.

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000550105

Edited by Per Morset
Tillegg
Link to comment
Share on other sites

I Vestfold
Jernbanearbeider John Monsen Langset fra Ringebu, alias Viktor Anderson innsatt i arrest for å ha stjålet koster. Dessverre hengte han seg i arresten. https://www.nb.no/items/d0e2b96b270b97df5bf0b6bdd1938886?page=1&searchText="fra Ringebu"

 

I 1916 feiret et ektepar fra Ringebu gullbryllup på Tjøllingvollen: Ola og Kari Myrsve. Ola hadde vært sporskifter ved jernbanen, ved pensen til Lågensagen. De hadde før bodd på Tynset, og før det igjen på Oppdal. https://www.nb.no/items/99f975c7c3f0080adef3530d4bddbf03?page=1&searchText="fra Ringebu"

 

Siden det er badesesong:

Fortegnelse over Badegjæster ankommet Sandefjord Badeanstalt 6. juni 1865:
... Gulbrand Andersen Løkke fra Ringebu ... https://www.nb.no/items/892d4204a570b2d510f0979a156bdeef?page=1&searchText="fra Ringebu"

 

 

Link to comment
Share on other sites

Johan Nordrum fra Ringebu, drapsoffer på Sollien i 1901. https://www.nb.no/items/883121dc72689e512531134901116cd8?page=1&searchText="fra Ringebu" Ut fra avisartikkelen i Sarpen (kveghandler og gårdbrukersønn) tror jeg det var Johan Olsen f. 1866, selv om han var litt eldre enn artikkelen oppgav. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037084000622
Artikkel nr. 2 lenger ned sier at han het Steberg, og Steberg var etternavnet til hans far.
 

Drapsmannen skulle også være fra Ringebu. Navnet skulle være Ivar Jonsen i følge denne artikkelen: https://www.nb.no/items/cc65b2df7abf4def15e08d9b29d44e90?page=1&searchText="fra Ringebu", hvor det også står noe om at han hadde studert ved landbrukshøyskole. Dermed er det nok denne karen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037084001676 som var syk.
Begge avisartiklene kommer med antagelse om 'anfall av sinnsforvirring'. Han var bror til Fru Erling Bjørnson, og forlovet med drapsofferets søster. Alderen stemmer ikke helt her heller, men at konen til Erling Bjørnson het Mælum, slik hans far, før hun giftet seg, bekreftes her: https://www.nb.no/items/b3863e5b3c2a5b2734bfb7b4c17c3830?page=1&searchText="fra Ringebu"
 

Link to comment
Share on other sites

Flere ringbygginger på Kongsberg:

 

1768, 13. februar: Bgr Anders Larsen Wæstad, gift mann fra Ringebu, 70 år.

1768,16. juli: Bgr Hans Larsen Sletta fra Ringebu, hans datter Sigri, 8 år.

1768, 8. august: Bgr Vægter Ole Simensen Friis, gift mann, født i Ringebu, 36 år.

1768, 9. august: Bgr Hans Christensen Myhre, gift mann født i Ringebu, 51 år.

1769, 27. mai: Bgr Sigri Frantzdatter, sal. Morten Olsen Morchs fra Ringebu, 78 år.

1770, 20. januar: Bgr Hans Larsen Ringeboes sønn Ole, 1 1/2 år. Døde i kopper.

1770, 12. april: Bgr Ingebreth Johansen Løsnæs' sønn Jens, 4 mndr 14 d gml. Døde i kopper.

1770, 28. april: Bgr Jens Pedersen Sylte fra Ringebu, hans sønn Johan Christian, 1/2 år.

1770, 9. juni: Bgr pigen Marthe Christine Petersd. Romens u-ekte datter Else Marie, avlet med ungkar Morten Olsen Sylte, 11 uker. Morten fra Ringebu?

 

Link to comment
Share on other sites

On 4/2/2011 at 9:11 PM, Espen Tjernshaugen said:

Hensikten med dette innlegget er å lage en peker til denne tråden slik at innholdet blir mer søkbart. Den tillenkede debatten inneholder opplysninger om ekteparet Jon Olsen Borgen og Berthe Amundsdatter fra Ringebu i Oppland. De flyttet med i hvertfall 3 barn til gården Berger på Nesodden, en annen sønn, Amund Jonsen Borgen var mesterskredder i Kongsberg og gift med Anne Jakobsdatter Landsværk.

 

Se ett av mine innlegg postet 2. april 2011 i den lenkede debatten ovenfor. Beklager om jeg slår inn en åpen dør:)

Link to comment
Share on other sites

Enda flere ringbygginger på Kongsberg:

 

1772, 16. mai: Bgr Ole Olsen Berg fra Ringebu, har vært her i mange år, gammel karl, 95 år.

1772, 4. august: Bgr pigen Jøde Maria Henricsdatter Grue som døde hos sin svoger Reije Simonsen Friis, 36 år.

1772, 17. oktober: Bgr Jens Pedersen Sylte fra Ringebu, hans datter Johana Maria, 1/2 år.

1772, 21. november: Bgr Jørgen Ivarsen Moen fra Ringebu, 16 år.

1773, 16. januar: Bgr Ingebreth Johansen Løsnæs, hans sønn Peter, 2 år.

1773, 3. april: Bgr Hans Johansen Romsaas fra Gudbrandsdalen, 48 år.

1773, 17. april: Bgr Jens Johansen Rangklev fra Ringebu, hans hustru Karen Jonsdatter Morch, 54 år.

1773, 14. mai: Bgr Reyer Simonsen Friis, hans Datter Anina Sophia, 1 år og 3 d.

1773, 15. mai: Bgr Halvor Christensen Ringeboes tvillingbarn Lara.

Samme dag: Bgr Marte Olsdatter, sal. Ole Jonsen Byestads fra Ringebu, som var hos sin svigersønn Hans Jonsen Myhre Tømmermand, 85 år.

Samme dag: Bgr Ingebreth Ingebrethsen Trosvig fra Ringebu, 50 år.

1773, 2. juni: Bgr Ingebreth Johansen Løsæs fra Gudbrandsdalen, 38 år.

1773, 5. juni: Bgr ungkar Hans Haagensen Løsnæs fra Gudbrandsdalen, 52 år.

1773, 11. juni: Bgr Ingebreth Johansen Løsnæs, hans datter Martha Maria, 6 år 9 uker og 2 d.

1773, 17. juni: Bgr Sidsel Olsdatter Byestad, 31 år, som var trolovet med Kittel Nielsen Baglia, Isaac Rues stedatter.

1773, 20. juli: Bgr Hans Gulbrandsen Ringeboes sønn Ole, 16 d.

1773, 7. august: Bgr Ivar Erichsen Løsneæs, hans sønner Erich, 2 1/2 år, og Hans 1 år 11 uker.

Link to comment
Share on other sites

Flere ringbygginger på Kongsberg:

 

1773, 17. jul: Bgr Christen Nielsen Londstua og hustru Berthe Iversdatter, deres datter Anna, 2 år, døde i kopper.

1774, 30. april: Bgrr Hans Christiansen Bryndsruds hustru Sigri Ingebrethsdatter fra Ringebu, vært her i mange år, 68 år.

1774, 18. juni: Bgr Halvor Christiansen Ringeboes sønn Christen, 14 d. gml.

1774, 30. juli: Bgr Anna Olsdatter HoenEyer, sal. Amund Rasmussen Trnruds, 78 år. Døde hos sin svigersønn Povel Hansen Bryndsrud.

1774, 22. oktober: Bgr Gift mann Ivar Erichsen Løsnæs fra Ringebu, 34 år.

1774, 10. desember: Bgr Christen Erichsen Løsnæs' datter Berthe Syrena, 2 mndr.

1774,13. desember: Bgr pigen Ingebor Marie Reyersdatter Friis, 28 år, døde hos sin stefar Lars Christensen Nott.

1775, 8. april: Bgr Christen Hansen Bryndsruds sønn Hans, 6 1/2 år.

1775, 5. august: Bgr Halvor Christensen Ringeboes datter Anne Christensdatter, 5 uker 3 dager.

1775, 26. august: Bgr Peder Erichsen Rorvig fra Ringeboes datter Goro, 6 1/2 år og 1 mnd.

1776, 18. mars: Bgr Enfoldig pige Karen Larsdatter Lia fra Ringebu som døde i barselseng etter sitt uekte barn, 40 år. Barnet, Gulbrand, med i kisten. Barnefar Anders Gulbrandsen Dorsche (?)

1776, 30. november: Bgr Thoel Hansen Bryndsruds sønn Christen, 1 år 4 mndr.

1777, 25. november: Bgr Ungkar Morten Erichsen Loesnæs, 23 år og 2 mndr, som faldt sig til døde paa Gumseruds-Wærcket.

Edited by Per Morset
Trykkfeil
Link to comment
Share on other sites

Fortsatt Kongsberg:

 

1777, 20. september: Bgr Maren Olsd. Præstangen, sal. Simon Reyersen Hages fra Gudbrandsdalen, 80 år.

1778, 13. juni: Bgr Ole Christensen Ringeboes sønn Christen, 1 år.

1778, 8. august: Bgr Hans Christensen Ringeboes sønn Ole, 2 år.

1779, 10. mars: Bgr Christen Nielsen Lunde fra Ringebu, hans datter Abelone Marie, 2 år.

1779, 16. oktober: Bgr Haagen Erichsen Loesnæs, hans sønn Thomas, 2 år.

1779, 24. desember: Bgr Christen Erichsen Loesnæs fra Ringebu, som døde meget fattig, 33 år.

1780, 29. april: Bgr Jon Christensen Loesnæs' tvillinger Hans og Christen, 1 år 4 mndr.

1780, 16. juni: Bgr Hans Johnsen Myhre fra Ringebu, 60 år.

1780, 8. juli: Bgr Jon Christensen Loesnæs' sønn Jon, 9 år.

Samme dag: Bgr Ole Olsen Præstangens sønn Gevert Hagemann, 1 mnd.

181, 21. januar: Bgr Arne Halvorsen Bøe fra Ringebus datter Cathrine, 4 1/2 mnd.

Link to comment
Share on other sites

Flere ringbygginger på Kongsberg:

 

1781, 24. mars: Bgr Berthe Olsdatter Præstangen, sal. Anders Olsen Hett, fra Ringebu, 61 år.

1781, 21. april: Bgr Peder Jonsen Teije, gift mann fra Ringebu, 42 år.

1781, 4. august: Bgr Jens Johansen Rangklevs datter Martha, 1 år 4 mndr 1 dag.

1781, 1. desember: Bgr pigen Sigri Matzdatter Romsaas fra Ringebu, 24 år.

1782, 13. april: Bgr Hans Nielsen Bryndsrud, gift mann fra Ringebu, 82 år.

1782, 4. mai: Bgr Lisbeth Jacobsdatter Bøe fra Ringebus uekte datter Maren Jonsdatter Hansen, 6 1/2 år.

1782, 10. august: Bgr Hans Jonsen Biørge, skomaker fra Ringebu, hans sønn Jon, 2 år 3 mndr.

1782, 28. desember: Bgr Thoel Hansen Bryndsruds hustru Berthe Larsdatter Thorson, 54 år.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

KB Kongsberg:

 

28. februar 1750: Døpt Martha Ingebrethsdatter Seigelstad fra Ringeboe hendes uægte Søn Povel. Udlegges til Barnefad. Levin Povels. Soldat fra Eger , hvor og Leyermaalet er begaaet, da hun tiente paa Sem.

 

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 153
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610451

 

Edited by Per Morset
Rette feil
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Flere funn av ringbygginger i kirkebøkene på Kongsberg:

 

1743, 3. august: Bgr Karen Ingebretsdatter, sal. Johannes Torgersen Kolstad fra Ringeboes, 68 år.

1743, 30. juli: Bgr Sal Arne Ingebretsen Hameren fra Ringeboe, hans sønn Erik, 12 1/2 år.

1743, 29. juni: Bgr Arne Ingebretsen Hameren, gift mann fra Ringeboe, 48 år, samt hans sønner Torsten 10 år og Ingebreth 8 år.

1743, 15. juni: Bgr Ung-Karl Hans Torstensen Hammeren fra Ringeboe, 19 år.

1743,18. mai: Bgr Jon Køstelsen Spangrud fra Ringeboe, hans sønn Hans, 10 år.

1742, 28. september: Bgr Engel Hansen Fosse, gift mann fra Ringeboe-Sogn, som hid kom ved Pindtze Tider, 50 år.

1742, 11. august: Bgr Christen Reijersen Dahl, gift mann fra Ringeboe i Gulbrandsdal, 47 år.

1740, 5. mars: Bgr Ole Olsen Tromsnæs, 70 år. Fra Ringebu?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Flere ringbygginger på "vidvanke" i Kongsberg. Mange søkte nok dit for arbeid!

 

KB Kongsberg 23. desember 1785: Bgr Anders Gulliksen Romsaas fra Ringebu, hans hustru Karen Frantzdatter Olo, som hidkom i Vaar, 80 år.

KB Kongsberg 22. september 1792: Bgr Ole Thoresen Bringsruds hustru Ambør Olene Mogensd. Brynd, 25 år. Fra Ringebu / Fron?

KB Kongsberg 8. september 1785: Viet enkemann Hans Lodversen Sejgelstad og Berthe Ivarsd., sal. Christen Nielsen Lundes, han fra Fron, hun fra Ringebu.

KB Kongsberg 23. oktober 1784: Bgr Knud Nielsen Blechebergs hustru Maren Olsd. Svea fra Ringebu, som døde i barselseng, 30 år. Bgr sammen med barnet Anders, 4 d. gml.

KB Kongsberg 14. august 1790: Bgr Lisbeth Simonsd. Aarnæs fra Gudbrandsdalen, som døde paa Syge-Huuset, 22 år. Fra Ringebu?

KB Kongsberg 5. mai 1792: Bgr Brugsdreng Ole Jensen Løsnæs som døde hos sin Fader, 18 år. Fra Ringebu?

KB Kongsberg 20. mai 1786: Bgr Ingebor Xtensd. Volberg, sal. Hans Larsen Ranglevs fra Ringebu, 62 år.

KB Kongsberg 22. februar 1777: Døpt Christen Erichsen Loesnæs' sønn Eric. Fra Ringebu?

KB Kongsberg 18. september 1780: Døpt Arne Halvorsen Bøe og Sigri Jørgensd. fra Ringebu, deres datter Cathrine. Med Attest fra pastor Irgens i Ringebu.

KB Kongsberg 16. september 1775: Viet enkemann Peder Jonsen Teye og Anna Fransdatter Nordlien, begge fra Ringebu.

KB Kongsberg 4. februar 1775: Viet Ole Xtensen Ringeboe og Anna Catharina Jacobsd. Graaner.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Skifteprotokoll Øvre Romerike:

1733, 24. september: Skifte på Bønsdalen i Eidsvoll etter Ingeborg Larsdatter, g. (1) m Embret Pedersen, sk. 17. juni 1699, g (2) m Knud Arnesen (Bøens Qvernbrug). Arving nr. 2: Kari Embretsdatter, boende paa Ringeboe Prestegaards eier.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Innflytting Modum fra Ringebu 1840: Engebrecht Jonsen Øverlien, 36 år, gruvearbeider. Hans kone Karen Olsdatter, 31 år. Barn: Lisbeth 11 - 12 år, Jon 8 - 9 år, Ole 4 år.

Innflytting Oslo (Vår Frelsers menighet) fra Ringebu 1821: Hans Torgersen Brækken, 36 år. Tjener hos president Arentz (som vel hadde aner i Ringebu?).

Innflytting samme menighet fra Ringebu 1823: Anne Christensdatter, 25 år. Tjener hos kjøpmann Thore Olsen.

Innflytting Aker fra Ringebu 1820: Marthe Christiansdatter, født i Christiania, tjener på Linnerud.

Innflytting Aker fra Ringebu 1829: Anne Ingebrethsdatter, 29 år. På Saugene.

Innflytting Aker fra Ringebu 1829: Anders Olsen Frami 32 år. Hans kone Marthe Marie Ammundsdatter 24 1/2 år. Viet i Opsloe kirke 20. juni 1828, b. i Nordbygaden. Anders har tjent som geworben soldat ved garnisonen i Christiania.

Innflytting Oslo (Garnisonsmenigheten) fra Ringebu 1837: Erland Olsen Hagebakken, 24 år.

Innflytting samme menighet fra Ringebu 1839: Jacob Erlandsen Rævlingen, 23 år.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.