Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

  • 3 weeks later...

Etter tips fra Per Jacob Desserud:

Til Modum fra Gran 1841: Thomas Olsen Bildeneiet, 30 år. Tjenestekarl for Christian Røste.

Han kom til Ringebu, der han 28. juni 1852 ble gift med Lisbeth Engebretsdatter.

Hans foreldre: Ole Larsen Bildeneie (1776-1831), gift 1. november 1810 med Berte Tomasdatteer Nes (-1817).

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1694 Einer Olsen Romsaas, konfirmasjon på arvebrev hvor hustruen Ingeborg Iversdatters brordatter Sissel Jonsdatter Trøstager og Ole Nilsen Braastad skal være barn og eneste arvinger. Blas litt fremover ser finnes Erik og Ole Romsaas som medunderskrivere.

 

Danske Kanselli 1572-1799, RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0046: Norske innlegg 1572-1799, 1693-1695, s. 242
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517010314

 

Om Paul Eriksen Hokstad, gift med enken Anne Gulbrandsdatter, begge gamle, og hennes sønn og soldat på Hokstad Gulbrand Engebretsen.

 

Danske Kanselli 1572-1799, RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0046: Norske innlegg 1572-1799, 1693-1695, s. 281
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517010353

 

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

1810. En sak mot 5 soldater som var innblandet i plyndring og angivelig drap på bonden Erland Johannesen Bøe fra Ringebu. Han skal ha blitt dyttet ned i et hull i isen ved utløpet av Akerselva i februar, og ble funnet i vannet ved Bleikøya i begynnelsen av mai.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0024: Justitsprotokoller, 1803-1813
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101062204

 

Link to comment
Share on other sites

29. juli 1815, forhør over to musketerer av Ringeboeske kompani:

Peder Engebretsen Rudi (35), gift med 2 barn, og Erland Bjerkestuen. Saken gjelder eierskapet til en kobberkjele. Endelig dom f. 12a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 10b-11a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100014

 

25. mai 1816. Forhør over musketer nr. 66 under 4. musketerkompani, Opplandske infanteriregiment, John Olsen (22). 2. gangs simpelt tyveri. Oppga å være født i Ringebu av foreldre husmann Ole Johnsen og Mari Eriksdatter. Faren død og moren i live. Saken fortsettes nederst på f. 65a med endelig dom på f. 66a hvor han dømmes til å arbeide i 3 år på Akerhus festnings slaveri.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 63b-64a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100068

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Militærsak 1816. På venstre side begynner fortsettelsen av et krigsforhør (bla bakover for begynnelsen). Nede på siden møter «frie for Baand og Fængsel Angjeldende Torsten Hansen Musq: af Opl. Inf: Regts 7de M: C., arresteret den 7de dennes …”

 

Torsten Hansen forklarer at han er 49 år gammel og født i Ringebu prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre husmann Hans Sylfestesen og Birthe Larsdatter. Moren er fortsatt i live. Saken omhandler i hvert fall tyveri av et lommeur i gull, og det er mange flere opplysninger om Tosten, uten at jeg har lest det så nøye.

 

Forhør i saken fortsetter på f. 72a med Torsten Hansens kone, Anne Svendsdatter. Dette forhøret ble holdt i Torsten Hansens losji i Pipervika fordi hun «ei endnu var saa restitueret at hun kunde forlade Værelset». Lenger ned på 72a fortsetter saken som en krigsrett til dom på 73a for 2. gangs simpelt tyveri. Den lød på 4 års arbeid på Akerhus festnings slaveri. Saken var kvalifisert til innstevning i Høyesterett, og nederst på 79a og øverst på 79b er det et nytt rettsmøte hvor dommen i fra Høyesterett ble opplest:

 

«Musqeteer Tosten Hansen bør for Justitiens videre Tiltale i denne Sag frie at være. –”

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 70b-71a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100075

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.