Jump to content
Arkivverket

Agnatisk etterslekt etter Erik Olson Narverud (1823) og Haagen Erikson Narverud (1801) frå Norderhov? - leiting etter nolevande mannlege etterkomarar for DNA-analyse?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg freistar finna det agnatiske opphavet til mormor mi, og i von om at ein eller annan har gjort ein DNA-analyse ser det ut til at ein av dei næraste grenene er mannlege etterkomarar etter:

 

Erik Olson Narverud, fødd på Narverud, Lunder sokn, Norderhov 24.5.1823, som eldste son av Ole Erikson og Gunnhild Colbjørnsdotter, gardbrukarar på Narverud.

 

Garden på Narverud vart i si tid delt mellom to brør, Erik og Colbjørn.  Colbjørn var oldefar min, men han har ingen kjende agnatiske etterkomarar.  Erik finn me att her:

 

* FT1865 som ugift heime på hovudbruket: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038084001871

 

* FT1875 som ugift heime på hovudbruket: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052115009326

 

* FT1891 som gift og busett på eine helfti av garden: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052782007817

 

* FT1900 som enkjemann på same helfti av garden: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037110008170

 

Etter dei føreliggjande opplysningane kan det sjå ut som om Erik ikkje har etterkomarar i det heile, men sikre kan me jo ikkje vera.  Kanskje hadde han nokon utanfor ekteskap?

 

Elles lyt me kanskje gå endå ein generasjon attende?

 

Ovannemnde Ole Erikson Narverud var fødd på Bjørke i Norderhov og døypt 1.12.1793 som son av Erik Haagenson og Ingeborg Stenersdotter, som sidan vart gardbrukarar på Narverud.  Dei hadde to søner til utanom OIe som tydeleg levde opp:

 

* Haagen Erikson, døypt i Norderhov 26.7.1801

 

* Stener Erikson, døypt i Norderhov 12.4.1806 - kanskje er det han som døydde på Snersrud i Krødsherad same året (mori var frå Snersrud!): https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001879262

 

Haagen Erikson ser eg derimot ikkje noko meir til, so kvar vart det av han?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Innlegg #3:

 

Hjarteleg takk til Carl for eit nyttig om enn skuffande innlegg!

 

Det ser ut til at me lyt SVÆRT langt attende i tid for å finna agnatisk etterslekt på denne ættelinja.

 

* Ole Erikson Narverud (1793-1871), var son av

 

* Erik Haagenson Narverud (1766-1832), som var son av

 

* Haagen Johnson Narverud (1738-1808), som var son av

 

* John Haagenson Narverud (1701-1767), som var son av

 

* Haagen Mikkelson Modalen (1671-1719), som var son av

 

* Mikkel Halvorson Oppen (1635-1683), som var son av

 

* Halvor Torstenson Sole (1585-1674), som var son av

 

* Torsten Bjørnson Sole (1553-1627), som var son av

 

* Bjørn Evenson Sole (1525-1558), som var son av

 

* Even Sole (1500-    )

 

Mannslinja etter Erik Haagenson Narverud (1766-1832) døydde altso ut med oldebesten min, Colbjørn Narverud, i 1910.

 

Går me so nok ein generasjon attende, ser me av skiftet etter Haagen Johnson Narverud frå 1808 (jmf. skiftekorti i Statsarkivet i Oslo), let han etter seg to søner, ovannemnde Erik Haagenson, samt:

 

** John Haagenson, f. kring 1764.  Denne John gifte seg i Norderhov 5.10.1794 med Rønnaug Eriksdotter Strømsod: https://media.digitalarkivet.no/view/8526/160

 

Dette parfolket finn me att i FT1801 som «sjølveigande plassfolk» under Strømsod med tre born, alle døtrer: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058270005244

 

Og fleire born fekk dei ikkje...

 

Neste generasjon attende er John Haagenson Narverud (1701-1767) som vart gift med Dorthe Cathrine Lagesdotter Colding frå Aurdal i Valdres (1699-1787).  Dette parfolket fekk mange born i lag:

 

* Marie Helvig Johnsdotter, døypt Norderhov 13.8.1724

 

* Martha Marie Johnsdotter, døypt Norderhov 25.3.1727

 

* Lage Johnson, døypt Norderhov 12.3.1730

 

* Sara Johnsdotter, døypt Norderhov 10.5.1733

 

* Karen Johnsdotter, døypt Norderhov 10.5.1733

 

* Hans Johnson, døypt Norderhov 3.4.1736

 

* Haagen Johnson, døypt Norderhov 3.8.1738

 

* Lage Johnson, døypt Norderhov 2.9.1742

 

* Lars Johnson, døypt Norderhov 2.4.1744

 

Haagen var min stamfar, og mannslinja hans døydde ut i 1910, men kven av dei andre sønene voks opp og stifta familie?  Eg finn ikkje nokon av desse gutane vigde i Norderhov, heller ikkje Haagen, men han gifte seg nok i Krødsherad der kyrkjebøker manglar...

 

Kanskje me heller lyt spørja slik:  Finst det agnatisk etterslekt etter den gamle bondeætti på Sole i Eggedal??

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja denne ætti!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Lars E. Øyane

Innlegg #4:

 

Eg er framleis på leiting etter agnatisk etterslekt etter den gamle bondeætti på Sole i Eggedal og vona råka på nokon som har gjort ein DNA-analyse?

 

Det kan sjå ut som «siste felles multiplum» kan vera Haagen Mikkelson Modalen (1671-1719) som i ekteskap med Martha Johnsdotter i alle fall fekk desse borni:

 

* John Haagenson på Narverud (1701-1767) - min stamfar - mannslinja tydeleg utgått med oldebesten min i 1910.

 

* Sara Haagensdotter, døypt Norderhov 29.8.1706

 

* Mari Haagensdotter, døypt Norderhov 24.2.1709

 

* Eli Haagensdotter, døypt Norderhov 9.1.1712

 

* Engebret Haagenson, døypt Norderhov 5.1.1717

 

* Siri Haagensdotter, døypt Norderhov 24.9.1719

 

Kyrkjebøkene for Norderhov startar opp kring 1705, so eg ser ikkje bort ifrå at det kan vera fleire eldre born, til dømes ein son:

 

* Mikkel Haagenson, fødd Norderhov kring 1698?

 

So ser eg følgjande vkgsler i Norderhov:

 

** Mikkel Haagenson Modalen og Barbro Hansdotter Modalen - vigde 9.10.1723: https://media.digitalarkivet.no/view/8520/106

 

** Mikkel Haagenson Modalen og Anna Rolfsdotter Støvern - vigde 29.7.1725: https://media.digitalarkivet.no/view/8520/132

 

** Engebret Haagenson Follum og Olea Nilsdotter - vigde 28.12.1746

 

Denne Mikkel Haagenson Modalen var gift to gongar og MÅ vera ein bror av John Haagenson Narverud.  Og Mikkel hadde mange born:

 

*** Christopher Mikkelson, døypt Norderhov 7.10.1724

 

*** Haagen Mikkelson, døypt Norderhov 5.1.1726

 

*** Barbro Mikkelsdotter, døypt Norderhov 4.10.1727

 

*** Guri Mikkelsdotter, døypt Norderhov 20.7.1732

 

*** Martha Mikkelsdotter, døypt Norderhov 1.9.1737

 

*** Kari Mikkelsdotter, døypt Norderhov 5.1.1741

 

*** Sara Mikkelsdotter, døypt Norderhov 10.5.1744

 

*** Sara Mikkelsdotter, døypt Norderhov 5.7.1748

 

MEN, eg finn ikkje vigsler i Norderhov for nokon av dei to gutane i denne huslyden!!  Det kan likevel ha vore fleire born som eg ikkje har oppdaga...

 

So eg står framleis «bom fast» i arbeidet med å finna mannlege etterkomararar etter denne ætti...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å løysa denne «floka»!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Innlegg #5:

 

Det skal tydeleg ikkje vera so enkelt å finna agnatisk etterslekt etter denne ætti, men eg freistar endå ein generasjon attende:

 

Mikkel Halvorson Oppen i Norderhov (1635-1683) hadde fleire søner, m.a.:

 

* Halvor Mikkelson, fødd kring 1673 - gift i 1712 med Martha Halvorsdotter - budde på Oppen og fekk i alle fall to søner:

 

** Halvor Halvorson, døypt 12.6.1712

 

** Mikkel Halvorson, døypt 1.6.1715

 

Eg ser at ein Halvor Halvorson Sessrudeiget gifte seg i Norderhov 6.1.1744 med ei Siri Johannesdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/8523/39

 

Dette parfolket budde visstnok på ein plass dei kalla Usaat og fekk fleire born, m.a. ei dotter Martha og sønene

 

*** Mikkel Halvorson, døypt 29.9.1748

 

*** Johannes Halvorson, døypt 23.3.1760

 

Ser bra ut, men er dette riktig huslyd??  Uansett, eg finn korkje Mikkel eller Johannes i FT1801 for Norderhov...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å finna agnatiske etterkomarar for DNA-analyse!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Odd K. Stuvstad

For en Y-DNA test kan du prøve denne:

 

Gayl Henry Haave 29Jul1924 Petersburg, Boone, Nebraska
-Henry P Haave 18Dec1890 Boone, Nebraska
--Nels Peder Haave 16Nov1858 Lampeland, Flesberg, Buskerud, Norway
---Peder Knutsen Haave 03Mar1833 Hagajordet, Sigdal, Buskerud (moved to Nebraska from Håvet farm in Flesberg)
----Knut Olsen Hiåsen 1786 Hiåsen, Sigdal, Buskerud
-----Ola Knutsen Eidal 1757 Eidal, Sigdal, Buskerud
------Knut Bjornsen 1714 Eidal, Sigdal, Buskerud
-------Bjørn Fingarsen 1684 Bøle, Sigdal, Buskerud
--------Fingar Helgesen Bjøre 1650 Bjøre, Krødsherad, Buskerud
---------Helge Halvorsen Sole 1611 Sole, Eggedal i Sigdal, Buskerud
----------Halvor Torsteinsen Sole 1585 Sole, Eggedal i Sigdal, Buskerud
-----------Torstein Bjørnsen Sole 1550 Sole, Eggedal i Sigdal, Buskerud
------------Bjørn Eivindsen Sole 1525

 

Gayl Henry Haave døde i 2014, men det ser ut til at han 3 sønner som fortsatt er i live,

Eventuellt prøv å ta kontakt med andre Peder Knutsen Haave etterkommere i Boone Co., Nebraska.

Link to post
Share on other sites

Innlegg #7:

 

Hjarteleg takk til Odd for ei spennande og interessant melding!  Eg vil freista ta kontakt med denne huslyden!

 

I mellomtidi er eg òg komen på mogelege spor etter nærare slektningar i Noreg:

 

Innlegg #5: Halvor Halvorson Sessrudeiget syner seg vera son til Halvor Mikkelson Oppen, som det vart halde skifte etter i Sessrudeiget i 1741: https://media.digitalarkivet.no/view/25548/42

 

Innlegg #4: Engebret Haagenson Follum syner seg vera frå Narverud, for ved skiftet etter han frå 1754, var broren John Haagenson på Narverud formyndar for eitt av borni: https://media.digitalarkivet.no/view/25551/220

 

So er det berre å vona at det let seg gjera finna agnatisk etterslekt etter desse, og eg har lagt sakene ut som eigne tema!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne DNA-saki!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites

Innlegg #8:

 

Eg har studert ymse family trees hjå ancestry.com og finn mange tre som nemner denne ætti, men ingen av dei går attende lenger enn til Peder Knutson Haave, og då er det at eg lurer på:

 

Kvar har du, Odd, finne bakgrunnsmaterialet for denne ættetavla?  Kjem opplysningane kan henda fram av bygdebøkene for Sigdal og Eggedal?

 

Eg ville berre vera 100% sikker på at den agnatiske ættelinja ikkje har nokon bròt...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne DNA-forskingi!

Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Lars E. Øyane said:

 

Eg har studert ymse family trees hjå ancestry.com og finn mange tre som nemner denne ætti, men ingen av dei går attende lenger enn til Peder Knutson Haave, og då er det at eg lurer på:

 

Kvar har du, Odd, finne bakgrunnsmaterialet for denne ættetavla?  Kjem opplysningane kan henda fram av bygdebøkene for Sigdal og Eggedal?

 

Eg ville berre vera 100% sikker på at den agnatiske ættelinja ikkje har nokon bròt...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne DNA-forskingi!

 

 

Peder Knudtsen Haave

 in the U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969

Name:Peder Knudtsen Haave

Death Age:87

Record Type:Burial 

Birth Date:3 Mar 1833

Birth Place:Sigdal, Norge

Death Date:14 May 1920

Burial Date:16 May 1920

Church Name:Immanuel

Church Location:Albion, Nebraska

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to post
Share on other sites

Gunhild Knudsen Haavet

 in the Norway, Select Baptisms, 1634-1927

Name:Gunhild Knudsen Haavet

Gender:Female

Birth Date:20 mai 1877 (20 May 1877)

Baptism Date:24 jun 1877

Baptism Place:Buskerud, Norway

Father:Peder Knudsen Haavet

Mother:Ingebor Christensdatter

FHL Film Number:1282527

Reference ID:Bk7 Pg86

 

Gunhild Lee

 in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current

Name:Gunhild Lee

Birth Date:20 May 1877

Birth Place:Norway

Death Date:15 Aug 1960

Death Place:Newman Grove, Madison County, Nebraska, United States of America

Cemetery:Immanuel Zion South Branch Cemetery

Burial or Cremation Place:Albion, Boone County, Nebraska, United States of America

Has Bio?:N

Father:Peder Knudtsen Haave

Mother:Ingeborg Haave

Spouse:Hellek Halstenson Lee

Children:Ida Andrina Garder 
Peter Henry Lee 
Clarence Oscar Lee

 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=60525&h=134214800&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=60092

 

1865 FT 

 

https://www.digitalarkivet.no/en/census/person/pf01038096003378

 

1875 FT 

 

https://www.digitalarkivet.no/en/census/person/pf01052128001353

 

 

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to post
Share on other sites

Ekteskap 1856 

 

https://www.digitalarkivet.no/en/view/327/pv00000008973563

 

Peder Knudsen 

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070313610429

 

Peder Knudsen

 in the Norway, Select Baptisms, 1634-1927

Name:Peder Knudsen

Gender:Male

Birth Date:8 mar 1833

Baptism Date:8 apr 1833

Baptism Place:, Sigdal, Buskerud, Norway

Father:Knud Olsen

Mother:Else Nilsdr

FHL Film Number:124192

 

Dåpen er 8. mars, ikke 3. mars 1933, men sannsynligvis den samme personen?

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to post
Share on other sites

Knud Olsen

 in the Norway, Select Marriages, 1660-1926

Name:Knud Olsen

Gender:Male

Age:46

Birth Date:1786

Marriage Date:7 nov 1832

Marriage Place:Sigdal,Buskerud,Norway

Father:Ole Knudsen

Spouse:Else Nilsdr

FHL Film Number:124192

 

Nr. 19 

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070313620104

 

1801 FT 

 

https://www.digitalarkivet.no/en/census/person/pf01058273001389

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to post
Share on other sites

Sannsynligvis de to barna til Ole Knutsen og Eli Asbjørnsdatter i Sigdal Bukerud.

 

Knud Olsen

 in the Norway, Select Baptisms, 1634-1927

Name:Knud Olsen

Gender:Male

Baptism Date:24 sep 1786

Baptism Place:, Sigdal, Buskerud, Norway

Father:Ole Knudsen

FHL Film Number:124188

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070312630216

 

Asbiorn Olsen

 in the Norway, Select Baptisms, 1634-1927

Name:Asbiorn Olsen

Gender:Male

Baptism Date:5 des 1790 (5 Dec 1790)

Baptism Place:, Sigdal, Buskerud, Norway

Father:Ole Knudsen

FHL Film Number:124188

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070312630245

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to post
Share on other sites

Ole Knudsen

 in the Norway, Select Baptisms, 1634-1927

Name:Ole Knudsen

Gender:Male

Baptism Date:30 jan 1757

Baptism Place:, Sigdal, Buskerud, Norway

Father:Knud Biornsen

FHL Film Number:124188

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070312630110

 

Anders Knudsen, baptized July 19 1750, see #46.
Sigdal bygdebok says his father Knud Bjørnsen (born ca. 1714) was married to Aase Andersdatter.
Also that Anders Knudsen was married to Aase Knudsdatter, Bergan.
Knut Bjørnsens father was Bjørn Fingarsen, mothers name not known.

 

http://www.norwayheritage.com/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=6436&whichpage=2

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to post
Share on other sites

Innlegg #16:

 

Hjarteleg takk til Anton for mange spennande og avklarande innlegg!

 

So vidt eg kan forstå, har du lagt fram prov for at dette er ein agnatisk ættelinje, i alle fall attende til Knut Bjørnson, og eg ser ikkje nokon grunn til å tvila på dei mellomliggjande leddi i ætterekkja.  Eg har freista ta opp kontakt med ein av treeigarane hjå ancestry.com, Gail Johnson, men so langt har eg ikkje fått noko svar.  Men det burde ikkje vera so vanskeleg å finna nolevande etterkomarar i Nebraska...  Telefonkatalogen har 32 Haaves i Nebraska!

 

Går me elles attende til innlegg #7 over, skeiv eg der:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Innlegg #5: Halvor Halvorson Sessrudeiget syner seg vera son til Halvor Mikkelson Oppen, som det vart halde skifte etter i Sessrudeiget i 1741: https://media.digitalarkivet.no/view/25548/42

 

Innlegg #4: Engebret Haagenson Follum syner seg vera frå Narverud, for ved skiftet etter han frå 1754, var broren John Haagenson på Narverud formyndar for eitt av borni: https://media.digitalarkivet.no/view/25551/220

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Det ser mørkt ut når det gjeld å finna etterslekt etter Engebret Haagenson Follum.  Derimot er det ei von når det gjeld Halvor Halvorson Sessrudeiget, sjå: https://forum.arkivverket.no/topic/263574-halvor-halvorson-sessrudeiget-norderhov-1712-og-siri-johannesdotter-fonkalsrud-1716-vigde-i-norderhov-1744-fekk-seks-born-og-forsvinn-frå-bygdi-kvar-vart-det-av-dei-ei-kjempeutfordring/

 

Denne Halvor KAN ha etterslekt i Christiania...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å finna agnatisk etterslekt for DNA-analyse!

Link to post
Share on other sites
Odd K. Stuvstad
På 13.1.2021 den 21.03, Lars E. Øyane skrev:

Innlegg #8:

 

Eg har studert ymse family trees hjå ancestry.com og finn mange tre som nemner denne ætti, men ingen av dei går attende lenger enn til Peder Knutson Haave, og då er det at eg lurer på:

 

Kvar har du, Odd, finne bakgrunnsmaterialet for denne ættetavla?  Kjem opplysningane kan henda fram av bygdebøkene for Sigdal og Eggedal?

 

Eg ville berre vera 100% sikker på at den agnatiske ættelinja ikkje har nokon bròt...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne DNA-forskingi!

 

Hovedsaklig holder jeg nå på med å undersøke autosomnal DNA treff jeg har. Ættetavla fikk jeg fra en som har testet DNA sitt og han hadde en DNA match med en som oppga dette treet. Jeg er ikke sikker om dette er en Y-DNA match eller en autosomnal match med min kontakt. Jeg tar kontakt igjen med personen jeg korresponderte med tidligere for å høre om han kan oppgi noen flere detaljer.

 

I tillegg til hva Anton Hagelee har kommet med i innleggene sine, så bekrefter også Bygdebøkene for Flesberg og Sigdal og Eggedal denne ættelinjen.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.