Jump to content
Arkivverket

Svårt att tyda vad det står i en fangebok


Recommended Posts

Ann-Sofie Hillerström

Hej

Är det någon som har möjlighet att hjälpa mig att tyda vad det står i Fangeboken om Alfred Carlson?

Jag kan tyvärr bara läsa något enstaka ord här och där och den verkar innehålla mycket information om både Alfred och hans familj.

 

Här kommer länken, hoppas att den fungerar, det är första gången jag provar att länka.

 

https://www.digitalarkivet.no/db10101603182084

 

Med vänlig hälsning

 

Ann-Sofie Hillerström

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Dette var ikke enkelt. Skriveren varierer kollossalt i tydelighet. Men her kommer i alle fall et forøk på første siden, med mengder av ‹hull› dessverre.

 

Ord+(?) = usikker på ordet.

(??) = klarer ikke tyde ordet.

bokstaver+?? [før eller etter] = klarer bare deler av ordet.

 

 

01  Alfred Carlson

02  er efter egen Forklaring født i Lyr(?) Sogn i Bohus Lehn den

03  1 Juli 1852 af Forældre Skredder Lars Johanson og Hustru Lena Arvesdotter, confirmert sam-

04  mesteds. Gift med Berite Mari Carlson. Intet Barn. Agent. Hjemsted

05  Christiania

06  Ved Høiesteretsdom af 24 Mai 1879 er han for Overtredelse

07  af 21(?) – 1(?) ilagt Fængsel paa Vand og Brød i 10 Dage.

08  I 1883 har han derhos vært tiltalt for Bedrageri og i 1884 for

09  Overtr. af 18 – 30, men Ligevel(?) flere(?) Lover(?).

10  Ved Høiesteretsdom af 7 November 1885 er han nu for Overtr.

11  21(?) – 1(?), 6 og 8 cfr 2 samt af 21(?) – 27 og 29 ilagt Strafarbeid i 3 Aar. I Sag med Bysælger(?) Johan

12  Peter Lie, som, her ved Byretten ilagdes for Overtr. af 21(?) – 27 cfr 5 – 3 20 Dager Fængsel paa Vand og Brød,

13  men frikjendtes af Høiesteret.

14  Han er sat under Tiltale for Bedrageri ved i December 1884

14  at have Caut. for 1. (??) (??) , som han selv har forvendt, 2. ved under urigtige Foregivener at have for

15  ledet(?) tvende svenske Meierier til at sende sig betydelige Partier Smør og Ost i dette Aar, 3. for falskelig

16  at have udfærdiget en Cautionsæddel og tragtet den som ægte, i hvilken Bem No 2 blev anklaget som med-

17  skyldig; Derhos ere de sat under Tiltale No1 for bedragersk Forhold N 1[overstrøket?] 4. ved at have forvendt(?) 10 Kroner

18  som han havde indcasseret for (??) Beyer 5. ved at have tilvendt sig et Par Støvler hos 6 Vidne ved Hjelp

19  af en falsk[overstrøket] Cautionseddel 6. ved ad (??) vildledende Foregivende at have forledet et Firma i Carlstad

20  til at sende sig et Parti Lax, 7. ved at have tilvendt sig et par Støvler hos 9 Vidne ved Hjelp af en falsk Cautions-

21  seddel 8. samt for Falsk m. H. t. en Cautionseddel, No 2 for Delagtighed i dette Falsum.

22  1. Han har ikke erkjendt sit Bedrageri ligeoverfor Budbringer(?) Olsen m. H. t. (??)

23  2. Fra et Meieri i Sverige fik han Smør og Ost for Kr. 551.53. Fra et andet Meieri fik han Smør og Ost for

24  Kr. 502.88. Han erkjender at have modtaget Varerne, men ikke at have betalt dem, skjønt han haver solgt

25  det meste af Partiet og forbrugt Pengene. Han tenker imidlertid siden ved Hjelp hjemmefra at Kunne betale 3. No 1

26  havde paa en Auction kjøbt Varer for Kr. 54. og fremlagt en Cautionseddel paa 50 Kroner. Denne er falsk, den, paa hvis

27  Navn den lød, har imidlertid betalt Beløbet. Nr. 2 var behjelpelig med at skrive Cautionseddelen, men, siger han, i god

28  Tro. 4. Nr. 1 erkjender at have forbrugt de 10 Kroner, som han havde ud?? hos fru(?) (??) (??), men

29  han gjorde det i en Trang(?) Vending(?) og ikke i bedragersk Hensigt. 5. Støvlerne erkjender Nr.1. at have tilvendt sig

30  ved Caution af Johan P. Lie & Co, et Firma, som den Gang ikke var Traadt i Virksomhed. Han understaar selv Oven-

31  nevnte. 6. Nr. 1 erkjender at have modtaget et Parti Lax fra Carlstad til Beløb Kr. 132.00. som han solgte for

32  102 Kr uden at betale Firmaet i Carlstad og brugte(?) han bedragersk Hensigt. 7. Det andet Par Støvler lod Nr.1

33  tilvende sig ved Hjelp af et Cautionsdocument, som han havde underskrevet med J.P. Lie & Co, men ikke i bedragersk Hensigt.

34  8. Nr.1 lod sig hos Auctionarius Andersen tilslaa et Gulduhr for verdi(?) 80 Kroner uden at have betalt det. Han spurgte

35  om han mod Caution af en Martin Andersen kunde kjøbe for 100 Kr, hvilket blev ham indrømmet, hvorpaa han

36  fremlagde Cautionsbrev, som Andersen imidlertid negter at have underskrevet eller tilladt at underskrive med hans Navn

37  Nr.2 har skrevet Brevet, men, siger han, paa Opfordring af Nr.1, som opgav at have faaet Martin Ander-

38  sens Tilladelse til at gjøre det.

39  Den 12 November 1885 indkom han i Fængslet paa

40  2 Aar.

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

Neste side:

 

1  I Districtsfængselet opførte han sig mindre godt. Blev engang som Bog-

2 renser straffet med 3 Dage Vand og Brød i lukket (?) Celle for at han skrevet til Kvinde-

3 fanger, hvis Bøger han rensede.

4 Forældrene opholde sig i Fredrikstad, hvor Faderen er Skred-

5 dermester. 3 Søskende: Johan Arve (40 aar) er Skreddermester i Fredrikstad, Au-

6 gusta (38 aar) er gifte med Sømand Lorenz Røwald i Fredrikstad, Johanne Stine (35 Aar)

7 er gift sammested med Høvlmester Edvard Johansen - ingen af Slægten straffet.

8 Angjeldende flyttet med sine Forældre til Fredrikstad Aaret efter confirmasjonen.

9 Har altid levet sammen med Forældrene indtil han 1875 blev gift i Fredrikstad

10  med Konen, som er Svensk. 10de August 1876 flyter han hid til Byen.

11 her ....?   og ......? bak paa Grünerløkken, sidst i Bernt Ankers

12 Gade 7. Konen er nu i nedre Voldgade 13 og boer af et hie (?). 1877 tog han....?

13........ her i Byen og leiede (?)  med Colonie paa Grünerløkken og Rodeløkken  Sliten (?) efter 3

14 Aars Forløb og har siden levet som Agent. ....... fremdeles af han holdt som Bedrager

15 ingen Tanke for Fremtiden

 

8/4 - 86 udlaanet osv

 

2 Jan - 86 hørte Pastor Eckhoff, idet han gik forbi

Lugen, hvorigjennem Vogteren gav ham Mad, han si følgende: "Skal jeg ikke ogsaa have

en Baier, en Dram og en Svingom bagefter?"  Det ..... ham. Han er bare lad naa.

 

Det er mer!

Edited by Kjell Lauritzen
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Kjell

 

Takk! Sitter akkurat og ‹knokler› med samme tekst. Bokrenseren er en åpenbaring. Begrenset og røktet var det jeg fikk ut av det. 🙂

 

Har ikke kommet lenger enn til linje 6, men kan i hvert fall korrigere litt. Linje 2: Han satt i dunkel Celle. En straffevariant som ble brukt når noen hadde vært ‹uartige› og man syntes vann og brød var for mildt. Han satt altså i en mørk celle. Uten vindu. Formodentlig også uten andre lyskilder.

 

Edit: En beskrivelse av Botsfengslet. Fytti . . .

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

Even.

Ja, beklager at det er en del lakuner i forslaget mitt, men denne skriften var i sannhet en utfordring! 

Kjenner jeg deg rett, klarer du å finne vei i vellinga!

 

P.S. Litt morsomt med han som kunne spøke med å foreslå en svingom etter maten! (Og pastor

Eckhoff som fant det opportunt å melde fra til ledelsen!)

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Absolutt! Meget artig. For å si det dannet og mildt 😉

 

Du skal ikke beklage lakuner. Herrejemeni, jeg genererer selv en veritabel flom av slike når jeg forsøksvis tyder. Og da er det så bra å ha andre ‹på laget› som retter og tilføyer.

Det er (blant annet, for all del) det som er så givende med dette forumet. Samarbeidet. (Min ringe mening 🙂 )

Og i den ‹ånd› – noen forslag:

 

 

 

11 har siden været her og fordetmeste boed paa . . .

12  . . . og lever af at sye. 1877 tog han Handels-

13 borgerskab her i Byen og levede ved Colonial paa . . . Slutten efter 3

14 . . . Benegter fremdeles at blive (??) som Bedrager.

 

Mvh

 

PS: Jo flere vi er sammen . . . 🙂 

 

 

Link to post
Share on other sites
Ann-Sofie Hillerström

Hjärtligt tack, Kjell och Even!

 

Vilket fantastiskt jobb ni har gjort med denna hemska text.

Inte konstigt att jag inte kunde läsa den om ni också tycker att den är svår.

 

Alfred verkar inte ha haft något lätt liv. Och det verkar inte ha blivit bättre efter att han avtjänat sitt fängelsestraff. Han tog livet av sig genom hängning 1904.

 

Mvh

Ann-Sofie Hillerström 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Ann-Sofie

 

Åduverden. Tenkte umiddelbart å respondere med en ‹trist-emoji›, men det ble for ‹karikért›. Og ‹hjertet› henspiller utelukkende på din «Takk». 

 

Så her kommer i tillegg en litt sen, kan man trygt si, men ikke desto mindre oppriktig ment kondolanse. For en trist skjebne.

 

Jeg er uansett glad for å ha kunnet bidratt litt til ‹kartlegging› av Alfreds liv.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
3 timer siden, Kjell Lauritzen skrev:

1  I Districtsfængselet opførte han sig mindre godt. Blev engang som Bog-

2 renser straffet med 3 Dage Vand og Brød i lukket (?) Celle for at han skrevet til Kvinde-

3 fanger, hvis Bøger han rensede.

trur det skal vera ".......Bogrevisor" i linje1/2 og "hvis Bøger han reviderede" i linje 3.

Link to post
Share on other sites
Ann-Sofie Hillerström

Är det någon som vågar sig på att tyda resten av sida 2

 

/Ann-Sofie Hillerström 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
9 timer siden, Richard Johan Natvig skrev:

trur det skal vera ".......Bogrevisor" i linje1/2 og "hvis Bøger han reviderede" i linje 3.

 

9 timer siden, Kjell Lauritzen skrev:

Ja, jeg synes nok bokrenser hørte litt rart ut! Korrekturleser da ?😀

 

 

Bogrevisor? I tradisjonell betydning høres det jo mer enn merkelig ut. En straffedømt bedrager/falskner blir satt til å revidere – hva? Kan vel ikke være regnskaper??

Og hvis det menes korrekturleser, hvilke bøker skal da leses korrektur på i forhold til hvilken original? Ble det trykket bøker skrevet av de kvinnelige fangene?

 

Og hvordan forholder alt dette seg til det strenge isolasjons-regimet ved «Botsen» den gang?

 

Nei, nå spinner hodet mitt fullstendig av aksen. Håper inderlig noen kan forklare dette og få hodet mitt skrudd pent på plass igjen 😉

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
5 timer siden, Even Stormoen skrev:

Bogrevisor? I tradisjonell betydning høres det jo mer enn merkelig ut. En straffedømt bedrager/falskner blir satt til å revidere – hva? Kan vel ikke være regnskaper??

 

Godt argument. Det første ordet ser ut som "Bogrenser", men det siste uansett ser ikkje ut som "rensede", heller som "reviderede"

 

Kanskje forklaringa finst her, side 8 i denne boka: Bugge, Chr. A. (Christian August): ''Fra min Fængselstid''. Utg. Dybwad. Kristiania. 1916. (https://www.nb.no/items/0fb674e6cca87f7b8148533f1f0fa089?page=19&searchText=bogrevisor)

 

image.png.4d8f71115529b6b46dcd73cb6781584b.png

 

13 timer siden, Ann-Sofie Hillerström skrev:

Är det någon som vågar sig på att tyda resten av sida 2

Om ingen kjem meg i forkjøpet kan eg gjera eit forsøk seinare i dag.

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
4 minutter siden, Richard Johan Natvig skrev:

 

Godt argument. Det første ordet ser ut som "Bogrenser", men det siste uansett ser ikkje ut som "rensede", heller som "reviderede"

 

Kanskje forklaringa finst her, side 8 i denne boka: Bugge, Chr. A. (Christian August): ''Fra min Fængselstid''. Utg. Dybwad. Kristiania. 1916. (https://www.nb.no/items/0fb674e6cca87f7b8148533f1f0fa089?page=19&searchText=bogrevisor)

 

 

Og der skrudde hodet seg på plass! Takk, Richard!!

 

Mvh

 

Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Forsøksvis korrektur av side 2, også for å bli kjend med denne vriene handskrifta:

 

1  I Districtsfængselet opførte han sig mindre godt. Blev engang som Bog-
2 renser [eller: revisor] straffet med 3 Dages Vand og Brød i dunkel Celle for at have skrevet til Kvinde-
3 fanger, hvis Bøger han reviderede.
4 Forældrene opholde[r] sig i Fredrikstad, hvor Faderen er Skred-
5 dermester. 3 Søskende: Johan Arve (40 Aar) er Skreddermester i Fredrikstad, Au-
6 gusta (38 Aar) er gift med Sømand Lorenz Røivald? i Fredrikstad, Johanne Stine (35 Aar)
7 er gift sammested med Høvlmester Edvard Johansen; - ingen af Slægten straffet.
8 Angjeldende flyttede med sine Forældre til Fredrikstad Aaret efter Confirmationen.
9 Har altid levet sammen med Forældrene indtil han 1875 blev gift i Fredrikstad
10  med Konen, som er svensk. 10 August 1876 flytede han hid til Byen.
11 har senere  her og fordetmeste bak [eller: borte?] paa Grünerløkken, sidst i Bernt Ankers
12 Gade 7. Konen er nu i nedre Voldgade 13 og lever af at sye. 1877 tog han Handelsbor-
13 gerskab her i Byen og handlede  med Colonial paa Grünerløkken og Rhodeløkken [feilskriving for Rohdeløkken, seinare: Rodeløkken]. Slutede(?) efter 3
14 Aars Forløb og har senere levet som Agent. Benegter fremdeles af han handlet som Bedrager.
15 Ingen Tanke for Fremtiden

16 8/4 - 86 udlaant Byrettens Justitiecontoir Retsact af 8 Septbr 1885 … ved Byretten mod Alfred Carlson og

17 Bysælger Johan P. Lie. Sendt 8/4 86. Tilbage 24/4 86.
18 I Juni 86 hørte Pastor Eckhoff, idet han gik forbi
19 Lugen, hvorigjennem Vogteren gav ham Mad, ham sige følgende: "Skal jeg ikke ogsaa have
20 en Baier, en Dram og en Svingom bagefter"  Det ..... ham. Han er bare lad naa. [eller: Han er mer end raa. ? - han skriv elles "nu", ikkje "naa"]
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Og her er forsøk på å tyda resten av side 2, med ein rekke lakunar. Stort behov for andres blikk på teksten.

 

21 10/2 87 sendte Magestraten Afskrivt af Separationsbevilling for 
22 Angld og Hustru. Megling mellem Ægtefolkene har forgjeves vært forsøgt af Fængselspræsten og Raad
23 mand H.. … er, at Manden ingen Underholdningspenge skal give og at Konen … alt
24 … med Undtagelse af en Nøddetræs-Comode … noget Under… . Leveret ... for at han 
25 kan vise Fangen Bevillingen og overlevere ham den ved Løsladelsen
26 Efter 1 1/2 Dags … har han vært? Stolmager? 
27 og … Snedker. Flink Arbeider.  Var i 4 Classe, men brugte ikke Tobak.
28 … … for?/fra  14/2 87 har han ved Løsladelsen vundet 1.4 Kg.   …?
29  Character ved Indkomst & Løsladelse: 3.5/2.5 for Læsing, 4/3 forChristen-
30 domskundskab, 3/2.5 for Skriving
31  Har correspondert med Broderen, Forældrene og Konen.
32 Broderen, Konen, en Berta Christensen har besøgt ham.
33 Bliver 1 Dag her i Byen og reiser saa til Brødrene i Fredrikstad. Konen er her i Byen.
34 Han har taget sig … op her. Han kom ind
35 som en raa Pøbel, han blev flittig og paalidelig. Og han blev frisk. Han kom ind
36 for …., at Lægen en Tid frygtede for hans Liv. Men der blev ogsaa? brugt 
37 Medicamenter paa ham for o… 100 Kroner. Vel anvendte Penge, ...
38 det utvilsomt gave Fo…, han nu har, vil … bevares i ham. Han var
39 meget taknemlig over Fengselsavdelingen? og følte sig selv som et bedre Menneske
40 15 og 23/7 91 forlanger Overrets.. …. Attest for hans Hensidden her til Brug under en
41 Retssag. Attest sendt 25/7 91
41 28/8 93: Akterne sendt O.R. sagfører Blam?
42 Fredrikstad. Se jur 1143/92
43 26/5 94 indkom han i Akershus straf-
44 anstalt paa 5 maaneders straf-
45 arbeide for bedrageri
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

36 saa syphilitisk, at lægen en tid  fryktede for hans liv

41 sagfører Blom

Edited by Kjell Lauritzen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Noen forslag:

 

23 mand Horn. Conclutionen(?) er . . . Konen have alt

26 . . . 1 1/2 Dags Usbekistan :-)) [nenei! tøys og tøv, så bare plutselig slik ut 😉 ]

27 og lidt  . . .

28 [siste ord – et navn? Ser ut som samme som har fått levert attesten i linje 24. Bataas?]

33 . . . . Broderen . . .

34 . . . mærkeligt op . . .

37  . . . for omtrænt 100 . . .

38  . . . gode Forsæt . . . vil Kuren(?) bevares . . .

39 . . .. Fangebehandlingen . . .

 

Og, Richard Johan – Hatten i ølet nok en gang, for fremragende innsats med å fravriste en av de største ‹skrivegrisene› hans ‹hemmeligheter› 🙂

 

Mvh

 

Edited by Even Stormoen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Usbekistan, ja, der har du det! Og til siste kommentar: Samme tilbake til Kjell og til deg! "Skrivegris" er elles ein treffande karakteristikk 🙂

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Det er forøvrig utrolig hvor fnisete man kan bli over egne villfarelser. Jeg har vridd hode og øyne på dette en god stund før du fikk vridd dem på plass. Spekulerte meg bl.a. grønn på hvorfor det i linje 27 skulle poengteres at han ikke brukte Tabel. Gangetabell? Neida: Tobak!

Takk 🙂

 

Mvh 

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

Lurer på om siste ordet i l. 28 er Prestens

(passer med Character i neste linje)

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
1 time siden, Kjell Lauritzen skrev:

36 saa syphilitisk, at lægen en tid  fryktede for hans liv

 

 

Ja her slet jeg lenge. Skjønte han var syk, men fikk bare babbel ut av det Sygelililisk 😉 Takk for den!

 

15 minutter siden, Kjell Lauritzen skrev:

Lurer på om siste ordet i l. 28 er Prestens

(passer med Character i neste linje)

 

Det tror jeg du har aldeles rett i!. Han skriver P-er som kan ligne alt fra gotisk S til B [siste når han kombinerer med r tydeligvis]. Og da lar man seg lett forlede. Bataas, my Aas [ med en litt annen stavemåte som ikke passer seg her 😉 ]

 

Jeg må finne en ny hatt å putte i en ny øl. 🙂 

 

Takk, Kjell!

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

Nå tror jeg at jeg fant "usbekistan" på linje 26:

 

efter 1 1/2" Dags Æskeklistrer...   ev. Æskeklistren

 

😉

Edited by Kjell Lauritzen
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Ann-Sofie Hillerström

Kjell, Even och Richard Johan, ni är helt fantastiska som har lyckats tyda det här.

Tack vare er har jag fått inblick i ett tragiskt livsöde i min släkt som berörde mig mycket.

Tack så jättemycket för hjälpen!

 

/Ann-Sofie 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Ann-Sofie Hillerström

Hej igen Kjell, Even och Richard

 

Tro det eller ej men nu har hag hittat ytterligare en släkting i fångböckerna.

Den här gången kan jag läsa det mesta själv med det är en rad jag skulle vilka kolla med er, om det är ok?

 

URN:NBN:no-a1450-db10101603313053.jpg

 

På sid 2, rad 6-7, läser jag rätt när jag tolkar det som "En broder har varit straffad med fängsel för tyveri, moderen har varit sindessyg"?

 

Mvh

Ann-Sofie Hillerström

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.