Jump to content
Arkivverket

Lars Jakobsen Risneset i Vefsn sitt opphav. Rettsak 1731.


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Denne er vel først og fremst til @Knut Skorpen, men også til andre med berørt slekt som må ha informasjon. 

 

Kom tilfeldigvis over en sak på høsttinget i Vefsn 1731. 

https://media.digitalarkivet.no/view/31250/99

 

Der leser jeg (omtrent midt på høyre side): 

Michel Lars Kulstad-Søen hafde stefnet Lars Jacobsøn

Riisnæs for nogle penger deris broder Niels Lars Skav ha

ve laant Lars Jacobs:...

 

..egen tilstaaelse, at betale til Niels Lars Arf,

Vinger de tilstaaet 4 Rdr

 

Om jeg leser denne saken bokstavlig hadde Lars Jakobsen Risneset to halvbrødre - Mikkel Larsen Kulstadsjøen og Nils Larsen Skog (?) og der Nils er død like før høsttinget 1731. Siden opphavet til Lars ikke er 100% avklart lurer jeg på om du, Knut, har sett denne saken og gjort deg noen tanker rundt dette? Selv finner jeg ikke disse i første omgang hverken på Kulstadsjøen eller Skog, og kan dermed ikke vurdere om det kan tolkes bokstavlig eller om det bare er skrevet litt tvetydig. 

 

Link to comment
Share on other sites

Eg har ikkje sett på denne saka. Sjølv om eg burde gjort det, for referansen er notert av Kjell Jacobsen. No som du har trekt saka fram, kan det hende det viser seg at andre kan gi betre hjelp.

 

Men for å få oversikt over saka, har eg laga ei avskrift av stemninga på hausttinget 1731 (omtrentleg avskrift, kan forbetrast – etternamn skrive fullt ut)

«Michel Larssøn Kulstad-søen hafde stefnet Lars Jacobsøn Riisnæs for nogle penger deris broder Niels Larssøn Skov hafde laant Lars Jacobsøn.  Lars Jacobsøn møtte for Retten og tilstod, at hans var skyldig 4 rdl. Desforuden [?] førte Lars Jacobsøn i Rette Jørgen Nielssøn og Lars Olsøn Aagvigen, som eenstemmige forklarede, at Niels Larssøn og Lars Jacobsøn vare foreenede med hin anden, siden høstetinget 1726, og hafde skrevet mellem sig en Sedel derpaa, i samme seddel stod at Lars Jacobsøn haver betalt Niels Larssøn 8te rixdlr [ ?] hvorpaa Lars Jacobsøn havde betalt 2 (tønner) Korn og Kiød f. 1 rdl tilsammen 4 rdl og som citanterne iche kand afbevise anderlundis [...?] prætentioner, forbliver det med dend incitente [?] egen tilsaaelse, at betale de til Niels Larssøns arfvinger de tilstaaet 4 rdl.»

 

Niels Larssøn Skov har altså lånt ut 8 rdl og fått 4 tilbake, har enno 4 rdl tilgode.

Michel Larssøn Kulstadsøen, Lars Jacobsøn Riisnes og Niels Larssøn Skov er brør eller halvbrør.

Link to comment
Share on other sites

Eg har sett etter dette folket i bygdebøkene. Eg legg til grunn at Niels Larssøn og Lars Jacobsøn levde hausten 1726

Niels Larssøn døydde før hausten 1731.

 

Aktuell Mikkjel Larsson Kulstadsjøen finn eg ikkje nemnt i  Gardshistorie for Vefsn sb. 8c.

REDIGERT: Ein Mikkjel Larsson f. ca. 1700 budde på Kattuglhaugen, flytta sidan til Dønna, men eg har ikkje sikker kunnskap om han (sjå sb. 8c s. 313).

Lars Jakobson Risnes (ca. 1675/1683-1767) ukjent opphav, kanskje son til Jakob Larsson (ca. 1655-1746) på Haukland - sjå VB sb 8c s. 427.

Nils Larsson Skog (f. ca. 1639, husmann, neppe aktuell) (sjå VB sb. 8b s. 378)

Nils Larsson Skog (ca. 1670-s. 1755), neppe aktuell, sidan han neppe var død før 1731. (sjå VB sb. 8b s. 374 og 378)

Jørgen Nilsson og Lars Olson Åkvika – er dei anna enn vitne?

 

Vi må altså identifisere Mikkjel Larsson og Nils Larsson. Eg skal halde utkikk!

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

Godt oppsummert, Knut, og takk for grundig svar! Men ved gjennomlesning av avskrifta di, lurer jeg på om jeg har sendt oss ut i ei blindgate..

 

10 timer siden, Knut Skorpen skrev:

tilsammen 4 rdl og som citanterne iche kand afbevise anderlundis [...?] prætentioner, forbliver det med dend incitente [?] egen tilsaaelse

 

Nøkkelordet her er citanterne. Det er jo bare nevnt en citant i saken. Så når det nå sies at de i flertall ikke kan bevise annerledes, lurer jeg jo på om det er Mikkel Larsen og noen andre som har Niels Larsen Skog som deris broder, og ikke lånetakeren Lars Jakobsen..

Link to comment
Share on other sites

Ja, det enklaste er vel det beste. Det er jo arvingane til Nils Larsson som skal ha desse 4 rdl, og desse står vel i lag med Mikkjel Larsson som citanter.  
Men vi veit enno ikkje kven desse Larssønene «er unna». Kulstadsjøen var eit sentrum i Vefsn, og er det nokon stad vi må rekne med at folk kan ha tilflytta utanfrå, så er det der.

 

Edited by Knut Skorpen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.