Jump to content
Arkivverket

Noen spørsmål om den eldste Schjelderup-slekta (biskop Jens ca 1510 - 1582)


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Jens Schjelderup, eller Skielderup som han skrev selv, var biskop i Bergen fra 1557 til sin død. Som følge av hans embede finnes det en del kildemateriale og mange har skrevet om ham. Bl.a. Store Norske Leksikon:

https://nbl.snl.no/Jens_Pederssøn_Skielderup

 

Jeg har likevel noen spørsmål, som jeg håper noen kan svare på:

 

For det første gjelder det opphavet hans. Som det står i linken over har det vært noen teorier, men ingenting som kan bevises, så vidt jeg har fått med meg. Vet vi i det hele tatt patronymet hans? Jeg har ikke sett Pedersen i noen kilder jeg har funnet. Korriger meg gjerne. 

 

Han hadde en søstersønn (rettet fra dattersønn) kalt Jens Bonde. Bl.a. her: 

https://www.nb.no/items/143742df7f0bf849f7d4a79383adc31c?page=359

Hatting har ham som Jens Jensen født i Hardanger av bondefolk:

https://www.nb.no/items/861b2795b35a001f4a8c5d5032b38d87?page=159&searchText=bonde

Men vet vi noe om dette stemmer og om hans mor?

(Denne siden har foreldre, men ingen kilder: http://vagshaug.no/allslekt/9343.htm)

 

Av barn har jeg:

- Daniel (eldste sønn, presteutdannet, død etter 1579. Se @Remi sine svar her: https://forum.arkivverket.no/topic/274103-forståelse-av-tekst-i-norske-magasin/)

- Adrian(e) (eldste datter, gift med biskop i Stavanger Jørgen Eriksen) Årskrift i Rogaland historielag 1944 mener hun er født 1552. Har vi noen kilde til det? Død?

- Katrine (død før 1563). Se diskusjonen rundt Daniel.

- Torbern (2. juli 1562 - 7. mars 1563)

- Otto (25. feb 1565 - 26. sept 1565)

- Jens (28. juni 1569 - død?) Oppkalt etter sitt søskenbarn Jens Bonde. Vet vi noe mer om ham?

- Peder (7. sept 1571 - 27. sept 1646)

- Marien (nevnt av Oluf Holk, ellers har jeg ikke noe hint av henne. Må være født etter 1563)

- Elin (nevnt av Oluf Holk, ellers har jeg ikke noe hint av henne. Må være født etter 1563)

Er det noe jeg har gått glipp av eller feiltolket?

 

Til slutt - Susanne Lennertsdatter. Vet vi mer om når hun døde? @Remi skriver i innlegget jeg linket til under Daniel at hun var i live i 1583. Er det siste livstegn? 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Rettet dattersønn til søstersønn.
Link to comment
Share on other sites

Når det gjeller Susanne så fant jeg som kilde att hun døde etter 1853 i Norske Rigs-Registranter Bind 2 side 571. Jeg har dessverre ikke lenke her og nå.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Bjarne Rosenstrøm skrev:

Fra boken "Slægtshistoriske meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson ..."

 

https://www.nb.no/search?q="susanne lennertsdatter"&mediatype=bøker&fromDate=19150101&toDate=19151231

 

 

Screenshot_2021-05-30 Slægtshistoriske meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson og om grene af familierne Holst, Hol[...].png

Ja, har lest denne. Boka lister også foreldre til Jens, som jeg ikke kan se er kildebelagt. At Susanne er stedatter til Peter Capeteyn, virker allikevel riktig.

Link to comment
Share on other sites

Baard Vidar, det er vanskelige spørsmål du stiller, siden det er vanskelig å finne og linke til primærkilder fra denne tiden. Jeg har ikke funnet primærkilder på hvem som er Jens Schielderups foreldre, men der finnes mange sekundære.

 

En av de bedre er Rørdam sin historie over Københavns universitet. Der kan du lese om Jens Schielderup på side 629: https://slaegtsbibliotek.dk/911585.pdf, men den er skrevet på 1800-tallet.

 

Mye tidligere, utgitt i 1665, er Rasmus Vinding sin Regia Academia Hauniesis hvor du kan lese om de høyere ansatte ved Universitetet i København hvor Jens Schielderup er nevnt på side 90: https://www.nb.no/items/0a9a7b2f2c651aadf89735efcd966b11?page=109 det meste på latin.

 

Så jeg har ikke primærkilder for hvem Jens Schielderup foreldre er, men mange sekundære, noen til å stole på, mange ikke. Jens er uten tvil født rundt 1509 i Skellerup sogn, Hobro, Mariagerfjord. Alt dette med Fyn født rundt 1499 er ikke korrekt. Alle indisier peker mot dette. Les Norske Magasin 1, sidene 244, 281 og 286, den ligger på NB.

 

Kan være du har en skrivefeil, men Jens Pedersøn Schielderup har absolutt IKKE en dattersønn ved navn Jens Bonde. Derimot har Jens Pedersøn Schielderup en søstersønn ved navn Jens Jensen Bonde. Søsteren til Jens het Bodil Pedersdatter og var gift med Jens Hansson Bonde. Jeg har som deg brukt Albert Hatting som kilde.

 

Barn av Jens Schielderup og hustru Susanna Lennertsdatter har jeg som:

1. Adriane ca. 1554-ca. 1599. Gift med Biskop til Stavanger, Jørgen Eriksen.

2. Katharine ca. 1560-03.1563

3. Daniel ca. 1561 til etter 1583

4. Torbern 02.07.1562-07.03.1563

5. Otto 25.02.1565-23.10.1566

6. Jens 28.06.1569-ukjent.

7. Peder 07.09.1571-27.09.1646 Biskop i Trondheim.

8. Marien 08.1573-17.071625 Om henne kan du lese her: https://rrostrup.no/Schjelderup.pdf

9. Ellin ca. 1575-ukjent.

 

Siste livstegn til Susanna Lennertsdatter har Bjarne Rosenstrøm vist til over og stammer fra 1584. Mest trolig har Jens dødd som barn og muligens også Ellin, men dette blir bare spekulasjoner siden kilder finnes ikke. Enken Susanna med barna Peder og Marien flytter trolig til Adriane og hennes ektemann Jørgen Eriksen i Stavanger og får seg kanskje et husvære der. Dette kan passe med at Marien finner seg en ektemann på sørlandet som har mye mer kontakt med Stavanger enn Bergen. Men kilder for Susanna etter 1584 har jeg ikke klart å finne ennå.

 

Remi

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Remi! Her var det mye å sjekke opp! Og dattersønn var definitivt en skrivefeil. 

Link to comment
Share on other sites

Hei, 

 

eg har heller ikkje funne primærkjelder om Jens Schjelderup og Bodil Pedersdatters foreldre, men vil nemne ei interessant kjelde frå 1700-talet. Det er manuskriptet Ms. 99 i Universitetsbiblioteket i Bergen, med tittelen Genealogia Schielderupiana og Biskop Peder Jensen Schielderups Liv og Levnet. Manuskriptet er anonymt, men handskrifta viser at forfattaren høgst sannsynleg er Ebbe Carsten Tønder (1726-1785), som dessutan har etterlate seg fleire liknande personalhistoriske manuskript som finst dels på UBB, dels Nasjonalbiblioteket og dels NTNU Gunnerusbiblioteket. Tønder er ikkje feilfri, men har hatt svært godt overblikk over presteslektene i Trondheim stift på 1600-talet og openbert drive eit omfattande innsamlingarbeid. Då han skreiv manuskriptet om Schjelderup-familien har han likevel ikkje vore kjend verken med Absalon Pederssøns dagbok, Jens Christenssøn lesemeisters dagbok eller Oluf Holks oppteikningar, og nemner berre tre barn av Jens. 

 

D[octor] Jens Skielderup, var fra Danmark, og tog sig Tilnavn af sin Fødebye; 1557 blev han den anden Luterske Biskop i Bergen; og .+. 1582. 

 

 

Venleg helsing, 


Lars  

 

180208 UBB Ms 99 Genealogi.jpg

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Remi skrev:

Baard Vidar, det er vanskelige spørsmål du stiller, siden det er vanskelig å finne og linke til primærkilder fra denne tiden. Jeg har ikke funnet primærkilder på hvem som er Jens Schielderups foreldre, men der finnes mange sekundære.

Jeg liker jo å stille vanskelige spørsmål 😉 Og her kommer kanskje noen til. Jeg har lest igjennom linkene du sendte. Kjøbenhavns Universitets historie var for så vidt kjent, Rasmus Vinding var ny. Jeg er helt enig i at alt tyder på at han kommer fra Jylland og Skjelderup nær Hobro. Jeg er imidlertid langt fra overbevist om at han er sønn av Peder Jensen eller i det hele tatt en Pedersønn. Jeg sier ikke at han ikke er det, men jeg mener det er en del som taler i mot, og kildene til Peder-navnet er svake.

 

Slik jeg forstår det er det Albert Hatting som kommer med foreldrene Peder Jensen og Maren Nilsdatter. Kjøbenhavns Universitets historie viser til Hatting når den kommer med påstanden på s. 630. I den første utgaven til Hatting med den fengende tittelen Forsøg til en Præste-Historie, eller Nogenlunde Efterretning om det bergenske Clericie fra Reformationen til værende Tid som kom ut i 1774, skriver han: "Hvad Tid denne Mand er fød, paa hvad Stæd og av hvem, kand man ikke sige, da ingen Optegnelser er Eftertiden overladt." Først året senere i den danske utgaven (som jeg bare finner som nedlastbar pdf) kommer foreldrenes navn. Men da sammen med et fødselsår som ikke virker realistisk og et fødested vi er ganske sikre på er feil.

image.png.8391dcff6a68a5a32833f333db78c09f.png

 

På siden før har Peder Jensen t.o.m. født et fødselsår og er erklært bonde av yrke.

image.png.01d4b043f279b6630b0f178467bdd541.png

 

Hva taler for at vi skal ta foreldrenes navn for god fisk, når fødested og -år etter all sannsynlighet er feil?

 

Dessuten:

- Peder Jensen virker konstruert ut fra de Schjelderup-navnene som var kjent i 1775. Dersom man sammenligner med barnerekkefølgen slik den framkommer i Absolon Pedersens dagbok, ser man at Peder er yngst av minst 5 sønner. Hadde Hatting kjent til de andre barna, har jeg en følelse av at han hadde funnet en Daniel Jensen. 😉 

- At Jens Schjelderup aldri nevnes med patronym synes jeg er unormalt dersom han var en bondesønn. Dersom dette kun var et stedsnavn som fortalte hvor han var født, burde han vel ha vært nevnt med patronym en eller annen gang? Selv i Rostoch brukes kun Scheilderup, lik andre med familienavn, mens de fleste har fornavn, patronym og et sted. Rostock oppfatter i hvert fall Skjelderup som et familienavn og ikke en adresse.

http://rosdok.uni-rostock.de/mcrviewer/recordIdentifier/rosdok_ppn63866263X/iview2/phys_0347.iview2

- Kilden til Lars ovenfor av Tønder nevner heller ingen foreldre eller patronym, selv om den må være fra omtrent samme tid som Hattings bok.

- Hemmingsen i en bok av 1571 nevner Jens. Kun med familienavn (s. A3) https://books.google.no/books?id=ED1SAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Og ville virkelig en bondesønn bli utnevnt til biskop av kongen?  

 

 

Dersom det ikke finnes én samtidig referanse til hans patronym, mener jeg vi burde stryke Pedersen som patronym på biskop Jens. 

 

Jeg lurer også litt på fødselsåret ca. 1509. Er det basert på Rørdam som sier minst ti år etter 1499? Jens skal ha tatt baccalaureus-graden ved universitetet i København 1544. Jeg har hatt inntrykk av at man begynte ved universitetet som 20-åring eller kanskje yngre. Burde ikke et riktigere omtrentlig fødselsår være ca. 1520 da?

 

Ellers forlenget vel artikkelen til Randi Rostrup Susanne Lennardsens levetid med et år? 🙂 Hun refererer til denne saken 30. juni 1585:

https://www.nb.no/items/1802e4b0c384a7e62a65f4beb57f8048?page=33

Der nevnes Jørgen Eriksens hustrus moder to ganger. 

 

Og her mener jeg du her rett:

22 timer siden, Remi skrev:

Mest trolig har Jens dødd som barn og muligens også Ellin, men dette blir bare spekulasjoner siden kilder finnes ikke.

 

Oluf Holks innskrift rundt 1600 må vel regnes som en samtidig kilde? Han nevner kun barna Peder, Marien, Adriana, Ellin. Da må vi vel anta at de andre barna er døde om ikke nødvendigvis som barn, men som unge uten arvinger, og i alle fall før 1604, årstallet som er nevnt i notat.  

 

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

I note 2, side 170 i Rørdam sin historie over Københavns universitet lenket over bruker Rørdam patronymet Pedersen. Ikke sikkert at Rørdam har lest Hatting sin bergenske prestehistorie siden de levde i hvert sitt land, men igjen bare gjetting fra min side.

 

Jens sin søster Bodil blir også nevnt med patronymet Pedersdatter, men kilder til det før Hatting har jeg ikke funnet.

 

Vel det var nattens gjennomgåing av noen kilder, ble mer lesing og leting enn skriving, men slik er nå slektsforskningen.

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Remi skrev:

I note 2, side 170 i Rørdam sin historie over Københavns universitet lenket over bruker Rørdam patronymet Pedersen. Ikke sikkert at Rørdam har lest Hatting sin bergenske prestehistorie siden de levde i hvert sitt land, men igjen bare gjetting fra min side.

 

Jens sin søster Bodil blir også nevnt med patronymet Pedersdatter, men kilder til det før Hatting har jeg ikke funnet.

 

Vel det var nattens gjennomgåing av noen kilder, ble mer lesing og leting enn skriving, men slik er nå slektsforskningen.

Rørdam må ha kjent godt til Hatting, for det er Hatting som er referansen når Rørdam på s. 630 angir foreldrene til Jens. 

 

Jeg lurer også litt på det med søsteren Bodil. I 1774 utgaven skriver Hatting om Jens Jensen Bonde at han er født på gården Ulvik i Hardanger i 1525 av "ordinære bondefolk". Året etter er stykket om Jens Jensen Bonde oppdatert med mor uten navn, men at hun var søster til Jens. (s. 126)

 

Det er Stamtavlen til Schielderuperne mellom side 70 og 71 som er det store nye i utgaven fra 1775. Der er som sagt Peder Jensen og Maren Nilsdatter kommet inn som foreldre til Jens og ikke mindre enn 8 barn er listet - datteren Bodil med to ektefeller.  Det er synd det ikke er oppgitt noen kilde hos Hatting. Kun den litt kryptiske fotnoten: Da den Schielderupsche Familie vidtløftig har utbredet sig hos os, saa vover jeg (i Haab det ikke mishager Læseren) her at anføre en genealogisk Tabelle over denne Stamme.

 

Jeg kan tenkte meg til to muligheter - enten har Hatting kommet over en skriftlig kilde, men med så mange barn - kun nevnt ved fornavn - høres jo det ut som et skifte, og det er ikke realistisk å finne nå - kanskje ikke i 1775 heller. Den andre muligheten - og formuleringen tyder kanskje på det - er at han har fått dette fortalt av noen i Schjelderup-slekta. Da er det i så fall gjenfortalt 200-250 år etter at folk døde. 

 

Link to comment
Share on other sites

Her er de eldste samtidige kildene jeg har funnet. Ikke primærkilder, men avskrifter av primærkilder.

 

Rørdam er heldigvis veldig etterrettelig når det gjelder kilder. I fjerde del av Kjøbenhavn Universitets historie det en god del avskrifter av kildene hans.

https://slaegtsbibliotek.dk/911588.pdf

På s. 140 er Jens nevnt i desember 1551 som Johannes Skellerop

På s. 84 har han i 1557 underskrevet et stykke av Nils Hemmingsen som Johannes Schielderup

 

I bind 1 er han dessuten nevnt 

På s. 630 i fotnote 4) er han nevnt i regnskapet til Universitetet 1552 som Jens Skellerope

På s. 631 fotnote 2) er han nevnt i et brev av Dr. Peter Capeteyn 1556 som Johannem Scheldorp

 

Det er flere senere referanser, men da er han allerede biskop og da er det nok mer unaturlig med et patronym. 

 

 

Rostoch universitets matrikkel 1556 (nevnt tidligere)

425731708_JensSchjeldrup.jpg.3fc75e26c22e86acb7ff8a5fed8d3b43.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det hadde vært fint om noen flere kunne lest saken som begynner på s. 262 her:

https://slaegtsbibliotek.dk/920223.pdf

(relativt lang - til s. 282, men det er en oppsummering først)

 

Det gjelder en prest - Jens Nielsen som har forfalsket et brev fra biskop Jens. Det som er interessant i denne sammenheng er at (slik jeg leser det) har han brukt sitt eget segl og utgir det for å være Jens Skjelderups segl. Det står ikke rett ut, men i så fall bør vel seglet ha vist JNS? 
 

 

Avblås denne. På s. 268 står det jo tydelig at det falske seglet inneholdt kun bokstavene I og S. 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

I samme bok, side 278 er det nevnt at Magister Jens Block er en søstersønn Doctor Jens Skielderop.

 

Det er skrevet en bok om slekten Block og den kan leses her: https://slaegtsbibliotek.dk/909246.pdf. Det mest interessante starter i siste avsnitt på side 21.

 

Hvis noen nå kunne vise meg side 149 i Andreas Christain Krogs bok "Samlede efterretninger om Viborgs by" så skulle der stå noe om Kirsten Jensdatter og Bloch-slekten.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Remi skrev:

Det er skrevet en bok om slekten Block og den kan leses her: https://slaegtsbibliotek.dk/909246.pdf. Det mest interessante starter i siste avsnitt på side 21.

 

Denne var interessant! Boka har jo godt med referanser, men typisk nok ikke når det gjelder Kirsten Jensdatter. 

Link to comment
Share on other sites

Alle andre bøker jeg har klart å finne online i Danmark og Norge har brukte en av disse vi har funnet som kilde. Så da er vi like langt.

 

Men jeg vil også si at ingen har påstått at Hatting så langt har tatt feil i navnene, selv om sted og årstall har vist seg å antageligvis være feil.

 

Jeg skal se over tavla i 1775 utgaven og sjekke linkene mellom personene og deres navn opp mot min egen database, men mine kilder kan jo godt ha brukt Hatting som deres egen kilde inntil primære kilder har latt seg oppdrive.

Link to comment
Share on other sites

22 minutter siden, Remi skrev:

 

Alle andre bøker jeg har klart å finne online i Danmark og Norge har brukte en av disse vi har funnet som kilde. Så da er vi like langt

 

Ja, det er neppe mye mer å finne i trykte kilder. Jeg fant Erik Pontoppidan (1747) som jeg har sett noen referanser til: https://www.nb.no/items/9d7c9c4be131125606f017bfa43c5efa?page=248

 

Men det ga ikke noe nytt. 
 

22 minutter siden, Remi skrev:

Men jeg vil også si at ingen har påstått at Hatting så langt har tatt feil i navnene, selv om sted og årstall har vist seg å antageligvis være feil.


Jeg sier heller ikke at det nødvendigvis er feil, og det er vanskelig å argumentere mot en påstand som har vært "sannhet" i 250 år. Jeg synes derimot det er beleilig at Hatting finner en far med samme navn som eneste kjente sønn på den tiden. Kirsten Jensdatter er et indisium mot at faren het Peder, men hun er heller ikke kildebelagt og selv om de tilsynelatende må være omtrent like gamle, kan de fint være halvsøsken. 
 

Det vi har funnet så langt tyder i hvert fall på at patronymet kun baserer seg på faren Hatting fant, så dersom man mener at faren ikke er tilstrekkelig underbygd - slik jeg oppfatter at de fleste i dag tenker - er det heller ingen grunn til å kalle Jens Schjelderup for Pedersen. 

Link to comment
Share on other sites

For de som ikke vil laste ned den store fila av 1775-utgaven er dette starten på Hattings tavle:

71A72068-78AC-4F91-A2BC-864DDF47EA9B.thumb.jpeg.5359cdae7b282387221959f3e8883883.jpeg


Peder Jensen og Maren Nilsdatter med barna:

Gurie Marie

Lars Nicolai

Povel Johan

Niels Christian

Jens

Dalette

Magnilde

Bodil (g. I Thomas Jörgensen - en bonde i Fyn, II Jens Jensen - en bonde i Hardanger)

 

Kanskje inngangen ligger i den siste påstanden? Det er jo noe merkelig med en bondeenke fra Fyn som gifter seg opp med en bonde fra Hardanger. 
 

Navnene til søsknene har så vidt jeg kan se ingen paralleller i Jens' etterslekt. 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

For de som ikke vil laste ned den store fila av 1775-utgaven er dette starten på Hattings tavle:

71A72068-78AC-4F91-A2BC-864DDF47EA9B.thumb.jpeg.5359cdae7b282387221959f3e8883883.jpeg


Peder Jensen og Maren Nilsdatter med barna:

Gurie Marie

Lars Nicolai

Povel Johan

Niels Christian

Jens

Dalette

Magnilde

Bodil (g. I Thomas Jörgensen - en bonde i Fyn, II Jens Jensen - en bonde i Hardanger)

 

Kanskje inngangen ligger i den siste påstanden? Det er jo noe merkelig med en bondeenke fra Fyn som gifter seg opp med en bonde fra Hardanger. 
 

Navnene til søsknene har så vidt jeg kan se ingen paralleller i Jens' etterslekt. 

Dobbeltnavn var neppe vanlig i Danmark heller på 14- og 1500-tallet: https://navn.ku.dk/personnavne/fornavne/fornavne-1500-1800/

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg finner mye rart rundt om om disse folkene med referanse til et håndskrevet manuskript av en Joh. G. Reppe.

 

Fant også denne..
 

 

Link to comment
Share on other sites

Det slo meg at vel hadde Gerhard Schøning (1722-1780) også ei stamtavle over Schjelderup-familien? Eg trur eg sjølv har fotografert denne på Det kongelige bibliotek i København, men det gjekk raskare å finne Simon Ellefsens foto av De Skelderupers Slægte-Registerhttp://www.nose.dk/GerhardS/large/schjelderup01.tif 

 

Her får vi endå ein versjon, som også finst reprodusert i ulike og meir eller mindre skråsikre versjonar på diverse nettsider: 

 

1. Dr Jens Skelderup, fød i en Bondebye i Jylland. Faderen Bunde, Moderen landflygtig fra Holland f[ød?] Dau [Dai?] de Alba. Han var tem[m]elig gam[m]el førend han kom i Skole, og blev endelig Bisp i Bergen. 

 

Men igjen blir spørsmålet kva kjelder Schøning har brukt 200 år etter biskopens tid, og om dei var andre og betre enn Tønder(?)s og Hattings. Fleire skribentar meiner at den "landflygtige" kan vere ei forveksling med Jens' kone Susanne, kanskje med utgangspunkt i hennar og stefarens namn? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Herman Friis-Petersen utga i mars 1942 "Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602" og på side 23 finner vi dette (se bilde):

 

Klarer vi å identifisere kildene som han har brukt:

Vinding 90 = Se mitt første innlegg her, lenke til Vinding side 90: https://forum.arkivverket.no/topic/274124-noen-spørsmål-om-den-eldste-schjelderup-slekta-biskop-jens-ca-1510-1582/?do=findComment&comment=2286890 (Lagt til som endring 2/6 kl. 19.28)

E.M.7/383 = ?

Lampe 1/4 = Johan Fredrik Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen 1, side 4. (Er på NB)

Hundrup: "Doktorer" 136 = Takk til Anita Holck som har lagtg til lenke til Hundrup i et innlegg her: https://forum.arkivverket.no/topic/274124-noen-spørsmål-om-den-eldste-schjelderup-slekta-biskop-jens-ca-1510-1582/?do=findComment&comment=2287832 (Lagt til som endring 2/6 kl. 19.28)

Sundt 11 = S. H. Finne-Grønn: Den Vestlandske Slegt Sundt, side 11. (Er på NB)

Carøe 1/116 = Kristian Carøe: Den danske lægestand - læger 1479-1788, bind 1 (1909), side 116: https://www.wadschier.dk/litteratur/den-danske-lægestand---læger-1479-1788---bind-1/kristian-carøe/34/130

K.U.H.1/629 = Københavns Universitets Historie 1, side 629.

 

Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602 H Friis Petersen Jens Schjelderup.jpg

Edited by Remi
La til lenker til Vinding og Hundrup.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

'

1 time siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

. Dr Jens Skelderup, fød i en Bondebye i Jylland. Faderen Bunde, Moderen landflygtig fra Holland f[ød?] Dau [Dai?] de Alba. Han var tem[m]elig gam[m]el førend han kom i Skole, og blev endelig Bisp i Bergen. 

 

"Duc de Alba" = hertugen av Alba: https://no.wikipedia.org/wiki/Fernando_Álvarez_de_Toledo

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.