Jump to content
Arkivverket

Noen spørsmål om den eldste Schjelderup-slekta (biskop Jens ca 1510 - 1582)


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

38 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

1571 Pri Demonstratio indubitatae veritatis..: Nils Hemmingsen s. A3

https://books.google.no/books?id=ED1SAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Iohannes Scheldrupius

Siste for denne gang: Er det noen som er god i latin? Sier Jens at han studerte i Wittenberg og København? I så fall må jeg trekke tilbake min påstand om at han var født rundt 1520, for da kan han umulig å ha rukket å sitte rundt bordet med Nils Hemmingsen i 1543 (selv om jeg ikke helt ser hvor Rørdam får dette årstallet fra.. Se ham s. 361)

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

1942 Sek Studenterne ved Københavns Universitet

https://www.genealogi.no/3d-flip-book/studenterne-ved-kobenhavns-universitet-1479-1611/

(krever medlemskap i NSF)

Johannes Petri Schjelderup

Født ca 1509.

 

Jeg lurer nå på hvorfor Hermann Friis-Petersen skriver fornavn og patronym på latin og slektsnavn på dansk? Hva er kilden hans til patronymet Petri? Har han kun brukt de kildene han nevner eller har han i sin søken funnet et dokument fra 1530-1550 der navnet faktisk er skrevet slik?

Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Remi skrev:

 

Jeg lurer nå på hvorfor Hermann Friis-Petersen skriver fornavn og patronym på latin og slektsnavn på dansk? Hva er kilden hans til patronymet Petri? Har han kun brukt de kildene han nevner eller har han i sin søken funnet et dokument fra 1530-1550 der navnet faktisk er skrevet slik?

 

Godt spørsmål. Det kan jo bare være et stilmessig valg. Men det var jo en kilde vi ikke fant:

 

På 2.6.2021 den 16.10, Remi skrev:

E.M.7/383 = ?

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Godt spørsmål. Det kan jo bare være et stilmessig valg. Men det var jo en kilde vi ikke fant:

 

 

Det er denne:

https://books.google.no/books?id=SGA2AAAAIAAJ&source=gbs_book_other_versions

Men finner ikke umiddelbart en lesbar versjon.

 

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Lurte seg inn et bilde som ikke skulle være der..
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Og så skulle jeg gjerne visst hvor Kirsten Jensdatter kommer fra. Er det mulig å finne noen kilde på Nils Blocks kone?

 

Jeg tror Kirsten Jensdatter må komme herfra:

image.png.1855edabbc78987ceb4d40d811f9e8de.png

 

image.png.89efb6c343569c1ff06c6bfd8f213f3b.png

Det er eneste referansen som gir mening. Men jeg greier ikke knekke koden på hvor dette befinner seg og om det finnes noen avskrift av dette. 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke om referansen gir noen særlig mening annet enn at det muligens er fra Nysteds notater.

 

Simon Ellefsen skriver under Jens Nielsen Bloch: "Med sin Hustru Anna Høg, skal han have haft 7 Børn [A.C.Krog: Efterretn. om Viborg By.]. Nysted [Oluf Hermansen, Degn, Klokker og Bedemand i Hobro, Personalhistoriker] har paa en lille Lap Papir opført Navnene paa 5 Døtre i ret god Overensstemmelse med Oplysningerne i Wibergs Præstehistorie og nævner dem i følgende Orden: Cidsel, Inger, Dorothe, Marie og Karen, men han anfører ikke noget om eventuelle Sønner; der er dog Mulighed for, at en Lauritz Bloch i Viborg har været Søn af Magister Jens.😎

😎 Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 27

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Referansen viser til samlinga Additamenta, handskrifter i kvartformat, pakke 244, i Det Kongelige Bibliotek i København. 

Link til den digitale katalogen

 

Nr. 244 inneheld "Biografiske Samlinger, bl.a. vedr. Slægterne Bloch, Arctander, Bering, Rhuman, Werchmeister, Bager, Thisdorph, Møinichen, Mule, Leth, Schumacher, Rosenvinge, Seeblad, Risbrich, Bircherod, Trojel, Pontoppidan, Balslev, Landorph." 

 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

18 minutter siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

Referansen viser til samlinga Additamenta, handskrifter i kvartformat, pakke 244, i Det Kongelige Bibliotek i København. 

Link til den digitale katalogen

 

Nr. 244 inneheld "Biografiske Samlinger, bl.a. vedr. Slægterne Bloch, Arctander, Bering, Rhuman, Werchmeister, Bager, Thisdorph, Møinichen, Mule, Leth, Schumacher, Rosenvinge, Seeblad, Risbrich, Bircherod, Trojel, Pontoppidan, Balslev, Landorph." 

 

 

Tusen takk! 👏🏻 Skjønte det var noe sånt, men var ikke i stand til å komme i mål. 
 

Kanskje man skulle tatt en tur til Køben i sommer da 😉

Link to comment
Share on other sites

Personaliasamlinga i Riksarkivet har ei mappe "Schielderup" med dokument frå perioden 1695-1898, først og fremst skiftedokument, men også ei "Stamtavle": 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000442306?ins=RA 

 

Personaliasamlinga i Statsarkivet i Trondheim har ei mappe "Schjelderup" med "Stamtavle og spredte slektsnotater 31 beskr. bl. Ved stiftsarkivar Daae 1915": 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-08000000996897?ins=SAT 

 

Vi kan nok rekne med at dette stort sett er avskrifter av sekundærlitteratur og kjelder vi allereie kjenner, men det kan sjølvsagt vere verdt å ta ein titt. 

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

Personaliasamlinga i Riksarkivet har ei mappe "Schielderup" med dokument frå perioden 1695-1898, først og fremst skiftedokument, men også ei "Stamtavle": 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000442306?ins=RA 

 

Personaliasamlinga i Statsarkivet i Trondheim har ei mappe "Schjelderup" med "Stamtavle og spredte slektsnotater 31 beskr. bl. Ved stiftsarkivar Daae 1915": 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-08000000996897?ins=SAT 

 

Vi kan nok rekne med at dette stort sett er avskrifter av sekundærlitteratur og kjelder vi allereie kjenner, men det kan sjølvsagt vere verdt å ta ein titt. 


Ja, hadde det ligget en bombe der, hadde nok noen oppdaget den før. Men jeg har tenkt meg til RA i relativt nær fremtid uansett, så da skal jeg ta en titt. 👍🏻

Link to comment
Share on other sites

...men her kanskje vi har ei påliteleg kjelde som allereie i 1665-66 omtaler "den Hæderlig oc Høylærde Mand D. Jens Pedersøn Schelderup fordum Biscop i Bergen".  Det er likpreika over sønesonen, den yngre biskop Jens Schjelderup, halden i domkyrkja i Bergen 11. oktober 1665 og trykt i København i 1666. Den biografiske delen tek til på s. 20 og er tilgjengeleg hos Nasjonalbiblioteket. Her er den eldre bergensbiskopen nemnt som den yngres farfar - og altså med patronymikonet Pederssøn. 

 

Forfattaren av likpreika var soknepresten til domkyrkja, Ambrosius Hardenbeck (1621-83, ektemannen til Dorothe Engelbrektsdotter). Han var sjølv bergensar, hadde vore viserektor på katedralskolen, kapellan ved domkyrkja og etterfølgde i 1659 svigerfar sin som sokneprest der. Han hadde også, som den eldre biskop Jens Schjelderup, studert i Rostock. Det er grunn til å tru at herr Ambrosius hadde gode kunnskapar om byens kyrkjehistorie, og at manuskriptet var lese og godkjent av Schjelderup-familien. 

Edited by Lars Rottem Krangnes
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Se der ja, der kom det en primær kilde skrevet samtidig som Jens Schielderups sønnesønn dør. Da har vi datert patronymet Pedersøn til 1665 som er 110 år før Hatting i 1775. Og jeg er enig med Lars at Ambrosius trolig hadde god peiling på Bergens prestehistorie og siden Inger Olsdatter Worm lever i beste velgående i 12 år til, så har nok Ambrosius godt belegg for det han skriver i Likpredikenen.

 

Bra jobba, Lars.

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

...men her kanskje vi har ei påliteleg kjelde som allereie i 1665-66 omtaler "den Hæderlig oc Høylærde Mand D. Jens Pedersøn Schelderup fordum Biscop i Bergen".  Det er likpreika over sønesonen, den yngre biskop Jens Schjelderup, halden i domkyrkja i Bergen 11. oktober 1665 og trykt i København i 1666. Den biografiske delen tek til på s. 20 og er tilgjengeleg hos Nasjonalbiblioteket. Her er den eldre bergensbiskopen nemnt som den yngres farfar - og altså med patronymikonet Pederssøn. 

 

Forfattaren av likpreika var soknepresten til domkyrkja, Ambrosius Hardenbeck (1621-83, ektemannen til Dorothe Engelbrektsdotter). Han var sjølv bergensar, hadde vore viserektor på katedralskolen, kapellan ved domkyrkja og etterfølgde i 1659 svigerfar sin som sokneprest der. Han hadde også, som den eldre biskop Jens Schjelderup, studert i Rostock. Det er grunn til å tru at herr Ambrosius hadde gode kunnskapar om byens kyrkjehistorie, og at manuskriptet var lese og godkjent av Schjelderup-familien. 


Der var den til slutt 🙂 Veldig bra, Lars!

Link to comment
Share on other sites

Bare for å være festbrems 😉 må vel denne kilden ansees som en sekundærkilde til Jens den eldres patronym, men jeg er helt enig i at om ikke Ambrosius selv visste navnet, var flere av Jens d.y. sine søsken fremdeles i livet og det ville være rart om de ikke visst hvem som var oldefaren deres. 

 

Nå hadde det vært fint å se om vi kunne finne mer på de antatte søstrene Kirsten og Bodil. Dersom det stemmer at mor til Jens Block het Kirsten Jensdatter, er det vel sannsynlig at hun er en eldre halvsøster til Jens Skjelderup. Søstersønnen Jens Block er i følge Aage Brask i København i 1559, og tar baccalaurgraden før han 1561 er i Wittenberg. Brask angir ham til å være født ca 1535-40. I så fall kan vel Dr. Jens fort være kalt opp etter moras første mann.

 

Når det gjelder Jens Bonde, har jeg ikke sett noen andre før Hatting som nevner hverken patronym eller foreldre, men så har jeg heller ikke lett spesielt etter det. 

Link to comment
Share on other sites

Som innfødt Bergenser, kapellan til Domkirken i Bergen fra 1650, sogneprest samme sted fra 1659 og prost over Nordhordaland fra 1661 til sin død i 1683 så har nok Ambrosius tråkket noen skritt i Domkirken. I tillegg hadde biskop Jens d.y. nok også Domkirken som sitt hovedarbeidssted, så Ambrosius og Jens Pedersøn Schielderup d.y. har nok hatt mange samtaler sammen fra 1650 til 1665 da Jens dør. Og mens Ambrosius tråkket rundt i Domkirken så han nok litt på gravsteinene som var plassert rundt inne i kirken, og der var nok gravsteinene til både Jens Pedersøn Schielderup d.e. og flere av hans barn. Kan tenkes at patronymet til Jens d.e. sto på gravsteinen hans og da blir plutselig opplysningen om at Jens d.e. sitt patronym sterkere enn bare en sekundærkilde. Men det var nå da bare noen tanker fra min side.

 

Det var dessverre ikke så mange av Jens. d.y. søsken som levde i 1665. Han hadde totalt 4 helsøsken og 5 halvsøsken og av disse levde med sikkerhet helsøsknene Maren i Trondheim og muligens Susanna i Danmark. De to andre døde mange år før. Av halvsøsknene var 3 døde, mens Anna levde i Trondheim og Birgitte levde i Tingvoll. Så du skal ikke se bort i fra at Ambrosius hadde betydelig mer kunnskap om disse søsknenes bestefar og hans patronym enn det de selv gjorde etter at Jens d.y. døde. Kan til og med være at Jens d.y. har fortalt Ambrosius hvem Jens d.e. sine foreldre var.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Remi skrev:

Som innfødt Bergenser, kapellan til Domkirken i Bergen fra 1650, sogneprest samme sted fra 1659 og prost over Nordhordaland fra 1661 til sin død i 1683 så har nok Ambrosius tråkket noen skritt i Domkirken. I tillegg hadde biskop Jens d.y. nok også Domkirken som sitt hovedarbeidssted, så Ambrosius og Jens Pedersøn Schielderup d.y. har nok hatt mange samtaler sammen fra 1650 til 1665 da Jens dør. Og mens Ambrosius tråkket rundt i Domkirken så han nok litt på gravsteinene som var plassert rundt inne i kirken, og der var nok gravsteinene til både Jens Pedersøn Schielderup d.e. og flere av hans barn. Kan tenkes at patronymet til Jens d.e. sto på gravsteinen hans og da blir plutselig opplysningen om at Jens d.e. sitt patronym sterkere enn bare en sekundærkilde. Men det var nå da bare noen tanker fra min side.

 

Det var dessverre ikke så mange av Jens. d.y. søsken som levde i 1665. Han hadde totalt 4 helsøsken og 5 halvsøsken og av disse levde med sikkerhet helsøsknene Maren i Trondheim og muligens Susanna i Danmark. De to andre døde mange år før. Av halvsøsknene var 3 døde, mens Anna levde i Trondheim og Birgitte levde i Tingvoll. Så du skal ikke se bort i fra at Ambrosius hadde betydelig mer kunnskap om disse søsknenes bestefar og hans patronym enn det de selv gjorde etter at Jens d.y. døde. Kan til og med være at Jens d.y. har fortalt Ambrosius hvem Jens d.e. sine foreldre var.

 

Du har helt sikkert rett, Remi. Rart ingen har oppgitt gravtalen som kilde før. Edvard Edvardsen gjorde det, men han kalte aldri Jens d.e. med patronym i sine opptegnelser, så jeg tenkte ikke på å sjekke. 

 

Når det gjelder barna til Peder er jeg ikke helt i mål enda. Jeg har 5 barn med Anna Nilsdatter, der jeg har notert Maren som død 1683, og min forfar Jørgen med ukjent dødsår, men i hvert fall før 1677. (De andre: Jens død 1665, Nils 1652 og Susanna uten dødsår.)

 

Med Gisken har jeg bare to barn. Birgitte og Anna som du nevner, død henhv. 1677 og 1701. Ser jeg stort sett bare har brukt Svein Tore Dahl som kilde. Glad for alle tips om kilder! 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Når det gjelder barna til Peder er jeg ikke helt i mål enda. Jeg har 5 barn med Anna Nilsdatter, der jeg har notert Maren som død 1683, og min forfar Jørgen med ukjent dødsår, men i hvert fall før 1677. (De andre: Jens død 1665, Nils 1652 og Susanna uten dødsår.)

 

Med Gisken har jeg bare to barn. Birgitte og Anna som du nevner, død henhv. 1677 og 1701. Ser jeg stort sett bare har brukt Svein Tore Dahl som kilde. Glad for alle tips om kilder! 

 

 

Når det gjeld Niels Pederssøn Schjelderup har Schøning sett "en Stammebog, som har tilhørt Hr. Niels Pedersen Schelderup" og skrive av visse opplysingar om hans studietid, ekteskap og barn. Schønings avskrift, som ligg i Det Kongelige Bibliotek i København, er også publisert av Sverre Mo Skrede i NST X. Her er originalen. (Oppdatert med fungerande link) 

https://drive.google.com/file/d/1ea54FXv1cLqTYcaIzwZLsKbqQujkg46t/view?usp=sharing 

 

Svigerfaren Anders Helkand har skrive ei nøyaktig oversikt over kostnadene for Niels og Annas bryllaup og ikkje minst Annas imponerande heimanfølgje: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78324/113448

Edited by Lars Rottem Krangnes
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Remi skrev:

..... muligens Susanna i Danmark....

Susanna døde 1652:

Gravsten Skt. Peters kirke, Næstved
21)  Sten,  i  nørre  Gang,  over  Matrone  Susanna  Schielderup  sal.  Hr.  Michels af  Greve,  død  i  Lille  Nestved  Præstegaard  26.  Sept.  1652  og  over  »unge  Person« Caspar Michelsen, død sammesteds 21. Sept. 1651.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

Når det gjeld Niels Pederssøn Schjelderup har Schøning sett "en Stammebog, som har tilhørt Hr. Niels Pedersen Schelderup" og skrive av visse opplysingar om hans studietid, ekteskap og barn. Schønings avskrift, som ligg i Det Kongelige Bibliotek i København, er også publisert av Sverre Mo Skrede i NST X. Her er originalen. 

https://drive.google.com/file/d/1Mjtky0eu0iIUwQtmuvHjYpPS21IdP8_4/view?usp=sharing 

 

Fant dette i NST, men linken går bare til bilde av innpakningen eller er det jeg som gjør noe feil?

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Fant dette i NST, men linken går bare til bilde av innpakningen eller er det jeg som gjør noe feil?

 

Har lagt inn ny link i innlegget, så det burde fungere no:) 

Edited by Lars Rottem Krangnes
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Anita Holck skrev:

Susanna døde 1652:

Gravsten Skt. Peters kirke, Næstved
21)  Sten,  i  nørre  Gang,  over  Matrone  Susanna  Schielderup  sal.  Hr.  Michels af  Greve,  død  i  Lille  Nestved  Præstegaard  26.  Sept.  1652  og  over  »unge  Person« Caspar Michelsen, død sammesteds 21. Sept. 1651.

Hvor er dette hentet fra, Anita?

Link to comment
Share on other sites

En liten teaser før jeg køyer:

Hva vet vi egentlig om Jens Bondes opphav? Har vi noen kilder til ham pre-Hatting?

 

Et kjapt søk finner

En Jens Bonde, borger av Oslo i 1477

https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/middelalder/diplom_vise_tekst.cgi?b=17420&s=n&str=

og 1486

https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/middelalder/diplom_vise_tekst.cgi?b=17464&s=n&str=

 

En Tord Bonde også i 1477

https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/middelalder/diplom_vise_tekst.cgi?b=2027&s=n&str=

 

En Jens Bonde, borgermester i Århus 1406:

https://www.nb.no/items/32e23611abaa2009c5517450a0dd376e?page=191&searchText="jens bonde"

 

En Jørgen Bonde/Georgius Agricola i 1555

https://www.nb.no/items/ae97b98df01d8af45997997d9f6f1375?page=115&searchText=agricola jens

(Her er forøvrig en referanse til Dr. Jens' professorat, som ikke stemmer helt med Rørdam. Se søk)

 

Og hvor kommer Jensen fra?

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.