Jump to content
Arkivverket

Noen spørsmål om den eldste Schjelderup-slekta (biskop Jens ca 1510 - 1582)


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Så tilbake til slektstavlen til Hatting fra 1775.

 

Ang. Peder Jensen og Maren Nielsdatter så er kilden min Hatting, men han har nok tatt feil av hvor Schielderups Sogn lå, siden han plasserer det på Fyn. Alle solemerker sier at Skjellerup Sogn ved Hobro på Jylland er riktig sted. Dette med tanke på at Absalon Pedersen sier at da Jens fikk brev fra mor og søsken om at faren var død rundt St. Michels tid 1563, så var brevet fraktet med en jydsk mann. (Norske Magasin 1, side 244). Ergo er vi nok i Skjellerup på Jylland og ikke på Fyn. Fødselsåret som Hatting setter på Peder Jensen (1454) er nok også trolig alt for tidlig. Da er nok antagelsen Arthur Skjelderup gjør i "Slægtshistoriske meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson" side 1 om at Peder er født ca. 1480 mye bedre, og det er vel der omkring de fleste av oss regner med at Peder var født. Noe som kan passe med at jens er født rundt 1509. Når det gjelder Maren, så har noen gitt henne slektsnavnet Borke (Slektsn Schultz, Stamtavle om slekten Due, Slekten Wensell) uten at jeg har funnet noe mer kildebelegg for dette. Hun må ha dødd etter 1563 da hun skriver brevet til Jens det året angående hans fars død.

 

Nå det gjelder de påståtte barna til Peder Jensen og Maren Nielsdatter (utenom Jens), så er det kun hos Hatting 1775 jeg har sett dem nevnt (så klart også i andre publikasjoner, men alle de har trolig brukt Hatting som kilde).

 

Link to comment
Share on other sites

For Biskop Jens Schielderups hustrus navn har jeg funnet et primært originaldokument datert 16. januar 1583 der hun selger en eiendom i Bergen med sin sønn Daniel sin tillatelse. Lenken går til Slekt og Data sitt forum og hjelp til tyding, for å se bildene av brevet hun har skrevet, så må dere være pålogget foraet.

 

https://www.slektogdata.no/slektsforum/viewtopic.php?f=2352&t=62420

 

Hun skriver navnet sitt som Susanna Lennersdaatter evt Leinersdaatter, sønnen heter Daniel Schielderup.

 

Jeg har satt tidspunkt for ekteskapet til Jens og Susanna til ca. 1550 med stort slingsringsmonn. De giftet seg trolig i København siden Susanna er stedatter til Professor i medisin ved Københavns universitet Peter Capeteyn.

 

Som det eldste barnet deres har jeg Adriane med fødselsår ca. 1554 i København. I Absalon Pedersøns "Dagbok og Oration om Mester Geble", side 177 blir Adriane trolovet med Jørgen Eriksen i Bergen den 2. november 1570, og i samme kilde side 227 står vielsen nevnt den 21. oktober 1571.

 

Katharine er født ca. 1560 i Bergen, dør trolig i mars 1563, begravet i følge Absalon Pedersøn Beyer 8. mars 1563 samme dag som Torbern er begravet. Torbern er født 2. juli 1562, døpt 5. juli, og dør 7. mars 1563.

 

I mellom Katharine og Torbern blir trolig Daniel født ca. 1561. Siste gang jeg har funnent han nevnt er i morens brev ved eiendomssalget i 1583.

 

Otto er født 25. februar 1565, døpt 2. mars, død 23. oktober 1566, begravet 25. oktober.

 

Jens er født 28. juni 1569, døpt 3. juli og oppkalt etter herr Jens Bonde, bispens søstersønn som døde i pesten. Ikke funnet ut når han dør eller hans livshistorie.

 

Peder født 7. september 1571, døpt 11. september. Blir biskop til Trondheim. Trolovet (1) 1. november 1600 i Holme, Mandal med Anne Nielsdatter. Gift (2) 15. september 1622 i København med Gidske Hermannsdatter Lange. Peder dør 27. september 1646 i Trondheim. Jeg har 5 barn i hvert ekteskap.

 

Da har ikke Absalon Pedersøn Beyer flere opplysninger siden boka hans slutter i mai 1572.

 

Der blir født 2 barn etter denne tid og Randi Rostrup har skrevet en del om Marien som jeg har lenket til tidligere i denne diskusjonen, hun er født i august 1573 og dør på Lista, Farsund 17. juli 1625 som ektefelle til Daniel Pedersen Bonde.

 

Den siste heter Ellin, men hun vet jeg svært lite om, født rundt 1575 og kilden min er Personalhistorisk Tidsskrift 1, side 148. Se side 148

 

Det var første generasjon etter Jens og Susanna, majoriteten med primærkilder fra Absalon Pedersøn Beyer.

 

 

Edited by Remi
La til lenke til PHT 1 1880 for kilde på Ellin.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Anita Holck skrev:

 

...som mellom anna viser til Pontoppidans Annales Ecclesiæ Danicæ (1741). Pontoppidan skriv berre at Janus Skelderup "kanskje" kom frå Skellerup på Fyn: Vielleicht aus Skielderup in Fühnen gebürtig. Med andre ord har heller ikkje han hatt førstehandskjelder å gå etter. 

 

http://www5.kb.dk/e-mat/dod/113424010421_color.pdf 

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Ola Teige skrev:

'

 

"Duc de Alba" = hertugen av Alba: https://no.wikipedia.org/wiki/Fernando_Álvarez_de_Toledo

 

 

Det gjev sjølvsagt meining! Ettersom den tredje hertugen av Alba, Fernando Álvarez de Toledo, var guvernør i Dei spanske Nederlanda 1567-73, blir det umogleg å plassere biskopens mor eller kone i rolla som flyktning frå hertugens harde regime. Så her har Schøning og hans informantar verkeleg blanda korta. Men det er interessant at kalvinistisk inspirert ikonoklasme var ein del av den uroa hertugen vart sendt til Nederlanda for å slå ned: Biskop Jens Schjelderup var sjølv ein sjelden "norsk" representant for eit svært kritisk syn på bilete i kyrkjeromet og ansvarleg for at voksfigurar og helgenbilete vart fjerna frå domkyrkja i Bergen i 1570. I 1572 fekk han som kjent trykt eit biletpolitisk manifest i dialogform: En Christelig Vnderusining aff den hellige Scrifft, om huad en Christen skal holde, om Affgudiske Billeder oc Stytter vdi Kirckerne

Edited by Lars Rottem Krangnes
Link to comment
Share on other sites

Jeg rekker ikke så mye selv i dag, men har vi kontroll på alle Langes kilder også?

637F2B5A-EB9D-47E7-8CF8-9CB886CE2B0C.thumb.jpeg.106abaef486f3acbd27fe0c71609445c.jpeg

Link to comment
Share on other sites

En liten digresjon. Fant seglet til Jens Skjeldrup i dag:

image.png.bf24a3992bdaa1de116d9b06c9e5285e.png

 

Det skal være fra 28/6 1570. Det står også (y.D.) hva det måtte bety.

 

Et ganske enkelt segl. Er det noen skjoldeksperter som kan tolke noe ut av den blomsten? 😉 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

Slekten har brukt flere forskjellige våpen. Betraktelig senere enn dette finnes disse skjoldet: https://twitter.com/SaysPhilippe/status/1172954102546014208/photo/1

 

og her: https://forum.arkivverket.no/topic/626-niels-jensen-schielderup-1679-1742/

 

Kan du gi meg kilden til den tegningen av seglet og har du bilde av hele dokumentet?

Edited by Remi
Link to comment
Share on other sites

På 2.6.2021 den 17.49, Remi skrev:

men han har nok tatt feil av hvor Schielderups Sogn lå, siden han plasserer det på Fyn. Alle solemerker sier at Skjellerup Sogn ved Hobro på Jylland er riktig sted

Flisespikking, men i følge Arthur Skjelderup er det ikke to sogn. Skjelderup sogn lå i følge ham på Fyn, og det er vel grunnen til at man antok det var stedet. På Jylland var det imidlertid en landsby ved samme navn. Har ikke gått nøye inn i dette, men ser at det finnes kirker med dette navnet begge steder i dag. Fyn staver sin kirke Skellerup, mens Jylland skriver Skjelderup
 

På 2.6.2021 den 17.49, Remi skrev:

Noe som kan passe med at jens er født rundt 1509


Jeg skjønner fremdeles ikke dette  spesifikke fødselsåret. Så vidt jeg har fått med meg har man ingenting å basere dette på bortsett fra når han startet på universitetet og evt når han fikk barn. Vi antar vel at første barn ble født på begynnelsen av 1550-tallet og vet at han ble baccalaureus i 1544. Vi har ikke immatrikuleringen hans, men må vel anta at det var rundt 1540-41? Da skulle han være 31-32 når han startet på universitetet. Det høres veldig gammelt ut. 

Link to comment
Share on other sites

Arthur tok feil.

Skellerup kirke Fyn bygd 1150-1200.

 

Skjellerup kirke Jylland bygd 1150-1200.

 

Det stod i en eller annen kilde som jeg ikke husker i farten (jeg er på jobb) at Jens var nokså gammel da han ble immatrikulert. Hva som ligger i "nokså gammel" blir vel bare en gjetning, men at han var godt eldre enn det som var vanlig den tiden, så at han var rundt 30 er vel ikke utrolig. Født ca. 1509 er da bedre enn ca. 1499 som også har blitt påstått. Hvorfor ca. 1509 og ikke ca. 1510, vel hvorfor ikke? Susanna var nok en del år yngre, trolig født 1530-1535 med tanke på siste barn født rundt 1575. Men vi må nok bare finne oss i at dette vil vi aldri få et nøyaktig svar på.

Link to comment
Share on other sites

...det er Schøning som skriv at Jens var "temmelig gammel førend han kom i Skole" - men spørsmålet er jo om det byggjer på ein tradisjon, førstehandskjelder eller på eit feilaktig fødselsår som Schøning har lese seg til. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er i og for seg ikke så viktig, annet enn at det kan forklare tidligere, mulige feilslutninger. Det ser for meg ikke ut som Skjelderup på Jylland var et Sogn før 1800-tallet, men et anneks i Hobro sogn. 
https://www.wikiwand.com/da/Skjellerup_Sogn

 

Jeg har begynt på en liste over alle kildene vi har funnet her og hva de sier oss om Jens' opphav. Den lista er ikke klar på noen dager, men underveis danner det seg et ganske klart mønster. 
 

 ENDRET: den følgende teksten er endret fordi det kunne tolkes som om jeg påsto å vite hvordan informasjonen om Peder Jensen oppsto og det tok fokuset fra hovedpoenget mitt.

 

Før 1774 har jeg ikke funnet at noen har brukt patronym på Jens Skjelderup eller kan fortelle hvem hans foreldre var. Heller ikke Hatting i hans 1774-utgave visste det. I utgaven som ble publisert i Danmark året etter, presenteres det imidlertid navn på far, mor og syv søsken, fødselsår og -sted på Jens og fødselsår på Peder. (Fødestedet har han sannsynligvis fått fra Pontoppidan, som framsatte det som hypotese i 1747.)

 

Hvordan denne informasjonen er kommet til Hatting er umulig å si, men enten det er en skriftlig oversikt han har fått, en muntlig overføring (i min slektslinje må man 7 generasjoner ned for å finne noen i live i 1774.) eller en familie i en ukjent kilde som passer inn, må informasjonen betegnes som relativt upålitelig. For det første har ingen senere referert til andre enn Hatting ang. disse opplysningene, dernest har senere forfattere etterhvert forkastet det meste av denne "pakken". Fødested er sannsynligvis Jylland. Fødeår er høyst sannsynlig senere for begge og jeg har ikke funnet noen av søsknene nevnt av andre, med unntak av Bodil, angivelig mor til Jens Bonde. Men også her henvises det til Hatting om referanser er oppgitt. 

 

En full oversikt over de kildene vi har funnet i denne tråden kommer altså etterhvert, men et annet påfallende mønster er at med unntak av Rørdam, refererer stort sett alle til tidligere forfattere og ikke primærkilder - om de i det hele tatt oppgir referanser.

 

...

 

 

Siden så mye av Hattings tavle har vist seg å ikke stemme, mener jeg at vi ikke kan bruke den til å argumentere for hverken Jens patronym, når han er født eller foreldre og søskens navn. Jeg mener derfor det vi har dekning for å si om Jens' tidlige liv er:

 

Jens Skjeldrup ble sannsynligvis født på Jylland og familienavnet kommer nok fra byen Skjeldrup i tidligere Hobro Sogn på Jylland. Om han var de sedvanlige 20 årene da han begynte på universitetet var han født ca 1520. Faren døde i 1563 og moren var da fremdeles i live.

 

Men det er selvfølgelig min helt personlig mening, og skal ikke være førende for andre 🙂 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

Det ser ikke ut for meg at navneoppkalling i familien Jens Schielderup/Susanne Lennertsdatter var veldig viktig, siden der ikke er noen Lennert/Leonhard som vi vet var morfaren til barna sitt fornavn. Så vi kan neppe bruke navn på barna som indikasjon på hva Jens og Susanna sine foreldre het.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Remi skrev:

Hobro Præstegaard brant 19. august 1812 og i den brannen gikk alle kirkebøkene for Skjellerup sogn tapt.

Jepp. Synd! 🙂 

Link to comment
Share on other sites

Her var det mye udokumentert. Håper ikke at dere eller andre ser på dette som fasit, men som hva det er,  et enkelt forsøk på slektsforskning.

 

Mvh

Ivar

Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Ivar Moe skrev:

Her var det mye udokumentert. Håper ikke at dere eller andre ser på dette som fasit, men som hva det er,  et enkelt forsøk på slektsforskning.

 

Mvh

Ivar

 
Hvis du mener min fantasi om hvordan Peder Jensen dukket opp, skrev jeg at det var ren spekulasjon, men jeg skal få endret det i løpet av dagen, slik at ingen som kommer senere tror at jeg mener jeg har dekning for de påstandene. 
 

Poenget mitt er at når Peder Jensen og Maren Nilsdatter ble introdusert som foreldre til Jens, kom de sammen med en stor pakke av opplysninger som stort sett alle er tilbakevist eller sådd tvil om.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Før 1774 har jeg ikke funnet at noen har brukt patronym på Jens Skjelderup eller kan fortelle hvem hans foreldre var. Heller ikke Hatting i hans 1774-utgave visste det. I utgaven som ble publisert i Danmark året etter, presenteres det imidlertid navn på far, mor og syv søsken, fødselsår og -sted på Jens og fødselsår på Peder.

...

 

Siden så mye av Hattings tavle har vist seg å ikke stemme, mener jeg at vi ikke kan bruke den til å argumentere for hverken Jens patronym, når han er født eller foreldre og søskens navn. Jeg mener derfor det vi har dekning for å si om Jens' tidlige liv er:

 

Jens Skjeldrup ble sannsynligvis født på Jylland og familienavnet kommer nok fra byen Skjeldrup i tidligere Hobro Sogn på Jylland. Om han var de sedvanlige 20 årene da han begynte på universitetet var han født ca 1520. Faren døde i 1563 og moren var da fremdeles i live.

 

Men det er selvfølgelig min helt personlig mening, og skal ikke være førende for andre 🙂 

 

Vi kan leggje til at det var fleire søsken som var i live og budde i Danmark, truleg Jylland, i 1563, dersom vi skal feste lit til Absalon Pederssøns formulering i dagboka. Sannsynlegvis hadde han sjølv vore til stades då biskop Jens opna og las brevet. 

 

Den som mig dette forn[ævnt]e breff framførde war en Judsk mand hidsentt fra Doctor Jens Schellerups Moder og Sysken, med breff tilkenne gifuendes at hans oc deres fader var dødt, heden ved Sancte Michels tid. (1963-utgåva, s. 54) 

 

 

Edited by Lars Rottem Krangnes
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kanskje ta med for ordens skyld Absalons notater om Jens sin reise til Danmark for å hente sin fedrene arv. Reiste i april 1565 og tilbake i juli:

 

April:

"19. Drog doctor Jens Schellerup til Danmarck, att hente arff effter
      hans faders dødtt oc var vdi stor liffsfare vnder Jullandt."

 

Juli:

"25. Kom Doctor Jens Schellerup hiem fra Danmarck mod afften,
      kom fra Randers til Skien, oc siden til lands indtil Hardanger,
      oc saa til Byen,"

 

Altså Jylland

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ivar, her må du forklare hva du tenker på. De fleste av oss ser hva som er spekulasjoner og hva som er skrevet i de forskjellige primære og sekundære kildene. Uten en forklaring over hva du spesifikt tenker på, så kan det se ut som om du formidler at alle di forskjellige primære og sekundære kildene vi har funnet blir forkastet av deg, og at det vi gjør er ikke verd noen ting. Du burde vite bedre enn å si at slektsforskning på 1500-tallet er et enkelt forsøk!

 

Siden du synes at det vi har kommet fram med så langt er et enkelt forsøk på slektsforskning, så utfordrer jeg deg til å finne bedre kilder enn det vi har gjort i de problemstillingene som er presentert i denne diskusjonen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her kommer den lovede listen. Mye er repetisjon, noe er nytt. Det er i hvert fall organisert kronologisk. En liten forklaring: Jeg har merket kildene med Primær, Avskrift av primær og Sekundær. Avskriftene er sortert etter opprinnelsesår med publiseringsår i parantes. Siden mange gamle titler er veldig lange, har jeg forkortet noen av dem, men mener det skal være fullt forståelig og det er også link til alle. Etter linken i uthevet skrift er Jens Skjelderups navn slik det er skrevet i kilden. (Ikke først og fremst stavemåten, men hvilke navn som brukes.) Under navnet kommer evt. opplysninger om opphav og den helt nære familie som finnes i kilden (foreldre, søsken, barn). Kun det viktigste er med - det er mer å hente ved å gå inn på linkene. 

 

Håper jeg ikke har gjort for mange skrive og kopieringsfeil.. 🙂 

 

1551 (1868-74) Avs Kjøbenhavns Universitets Historie IV – Uddrag af Acta Consistorii

https://slaegtsbibliotek.dk/911588.pdf s. 140

Magister Johannes Skellerop

 

1552 (1868-69) Avs Kjøbenhavns Universitets Historie I – Univ. regnskab 1552

https://slaegtsbibliotek.dk/911585.pdf s. 630 fotnote 4

Mester Jens Skelleroppe

 

1556 (1868-69) Avs Kjøbenhavns Universitets Historie I – Brev fra D. Petrus Capitaneus

https://slaegtsbibliotek.dk/911585.pdf s. 631 fotnote 2

Magistrum Johannem Scheldorp

 

1556 Pri Matrikkel Rostock, juni

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061207087?page=239

Ioannes Scheilderup, Doctor Medicinae, Danus

 

1557 (1868-74) Avs Kjøbenhavns Universitets Historie IV – Nils Hemmingsens tavle om nattverd.

https://slaegtsbibliotek.dk/911588.pdf s. 84

Johannes Schielderup, Doctor et Academiæ Hafniensis.

 

1557-1571 (1861) Avs Norske Rigs-Registranter I

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061207087?page=235

Dr. Jens Skjelderup

 

1556 Propositiones medicæ, de quibus, præside Jacobo Bordingo , pro licentia in Medicina consequenda, die 12 Junii 1556 disputabit Johannes Scheldrop, Danus, artium Magister et Medicinæ Baccalaureus.

Ikke funnet fysisk, men gir en dato i tillegg til år på hans doktor-disputas.

 

1560-1572 (1858) Avs Norske Magasin I med Absalon Pedersens kapitelbok 1552-1572

https://www.nb.no/items/143742df7f0bf849f7d4a79383adc31c?page=227

Doctore Iohanne Scheldorpio

s. 206 Tobern fødes

s. 212 Torbern død med mor Susanna, eldste bror Daniel, eldste søster Adrian. En død søster Katrine, kalt opp etter M. Christopher predikant til St. Morgens kirke (i Bergen) sin kone.

s. 244 En jysk mann kommer med dødsbudskapet om faren fra mor og søsken i januar 1564.

s. 278 Otto fødes

s. 281 Jens drar for hente farsarven og var i stor fare under Jylland.

s. 286 Jens kommer tilbake fra Danmark. Kommer fra Randers, rett sør for Skjeldrup på Jylland.

s. 306 Jens Bonde nevnt som kannik i Bergen.

s. 319 Otto dør. Adrian var syk men overlevde.

s. 321 Jens Bonde, doctor Jens Schellerups søstersønn dør av pesten. Han var predikant til Domkirken. Han begraves i koret i Domkirken hos Otto, bispens sønn.

s. 360 Jens fødes. Oppkalt etter Bispens søstersønn Jens Bonde, som døde i pesten.

s. 388 Adrian forloves med Jørgen Eriksen 1571.

s. 434 Peder fødes.

 

1565 (1868-69) Avs Kjøbenhavns Universitets Historie I – Univ. regnskap 1565

https://slaegtsbibliotek.dk/911585.pdf s. 635 fotnote 1)

Doctori Johanni Schelderup

Viser at han var i Köbenhavn under reisen for å hente sin fars arv.

 

1571 Pri Demonstratio indubitatae veritatis..: Nils Hemmingsen s. A3

https://books.google.no/books?id=ED1SAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Iohannes Scheldrupius

 

1572 Pri En Christelig Vnderuisning aff den hellige Scrifft : Skjelderup

https://www.nb.no/items/0e75677a7cdc170ea4fa07e971d3a931?page=5

😧 Jens Skielderup

 

1573- (1863) Avs Norske Rigs-Registranter II

https://www.nb.no/items/96bfe7e8c5412cfca2bb2de4fcaab57f?page=63

Doctor Jens Skjelderup

s. 509 afgangne Doctor Jens Skjeldrup. Den etterlatte hustruen ber om at det ikke skal bli noen hindring i rettighetene hennes udi Naadens Aar, og at hun får betalt hans pensjon fram til han er avgått ved døden. 8. mars 1583.

s. 571 Susanne Lennersdatter, Doctor Jens Skjelderups efterladende hustru. Får brev på at hun kan bosette seg i valgfri kjøpstad i Norgen forskånet fra skatt. 21.9.1584

 

1583 Pri Diplom på pergament, Marcus-samlingen, UBB

https://www.slektogdata.no/slektsforum/viewtopic.php?f=2352&t=62420

http://marcus.uib.no/instance/charter/ubb-1583-01-16.html

Doctor Jens

16. januar 1583 Jegh Susanna Leinersdaatter saligh Doctor Jensis efftherliffuerske selger Gasse grunn til Dominicus Friis og hans kone Heill Teisdaatter. Sønnen Daniel (og svoger Jørgen) samtykker.

 

1585 (1894) Avs Norske Herredags-Dombøger. Første Række 3

https://www.nb.no/items/1802e4b0c384a7e62a65f4beb57f8048?page=33

Adrianes mor (Susanne Lennertsdatter) er tydeligvis i live 30. juni 1585

 

1590 (1849-52) Avs Kirkehistoriske samlinger: Barfod

https://slaegtsbibliotek.dk/920223.pdf s. 262ff

Doctor Jens Skellerop

s. 271 et brev til Jens' sønn Daniel 1576 underskrevet Johannes Skelderop.

s. 278 Salig Mgr. Jens Block var S. D. Jens Skielderops søstersønn.

 

ca. 1600 (1880) Avs Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger i 16de Aarhundrede.

https://www.genealogi.dk/images/pht/1880/1880-1.pdf s. 148

Doctter Jens Skillrop

Hustru Susanne. Barn Peder, Marien, Adriana, Elin. Adriana gift med biskop Jørgen, Peder med Anne Nilsdatter mm.

 

1665 Sek Regia Academia Hauniensis: Vinding

https://www.nb.no/items/0a9a7b2f2c651aadf89735efcd966b11?page=109

Janus Skelderupius

 

1684 Sek Bergen Anden Part : Edvardsen

https://www.nb.no/items/a5e04e37b47e9c52d81d2c971adb6c4c?page=101&searchText=jens

Jens Skelderup

Hans fader døde 1563 St. Michels tid. Hans hustru Susanna. Mange barn. bl.a Doctor Peder Schelderup

 

1747 Sek Annales ecclesiae Danicae Diplomatici: Pontoppidan

https://www.nb.no/items/9d7c9c4be131125606f017bfa43c5efa?page=247

Janus Skelderup

Kanskje fra Skielderup i Fyn.

 

1764 (1870) Sek Norske Magasin III / Samlinger til den Bergenske kirkehistorie : Meyer

https://www.nb.no/items/6093dd03bc921a30666b108885868844?page=271

Biskop doktor Skielderup

 

ca 1770 Sek Schønings slegteregister

http://www.nose.dk/GerhardS/large/De Skelderupers Slegte-Register.pdf

Jens Skelderup

fød i en Bondebye i Jydland, Faderen bonde, moderen landflyktig fra Dau De Alba

 

ca. 1770? Sek Ms. 99 i Universitetsbiblioteket i Bergen/Genealogia Schielderupiana : Tønder?

https://forum.arkivverket.no/topic/274124-noen-spørsmål-om-den-eldste-schjelderup-slekta-biskop-jens-ca-1510-1582/?do=findComment&comment=2286938

Jens Skielderup

"var fra Danmark, og tog sig Tilnavn af sin Fødebye"

 

1774 Sek Forsøg til en Præste-Historie.. 1. utg. : Hatting

https://www.nb.no/items/861b2795b35a001f4a8c5d5032b38d87?page=41

Doct. Jens Pedersen Schielderup

Vet ingenting om opphavet, men ant. født i Fyn, ref til Pontoppidan.

Barn: Saa vidt man ved - en sønn Peder som ble biskop og en datter gift med Jørgen Eriksen, biskop i Stavanger.

s. 128 Jens Jensen Bonde. Født på gården Ulvik i Hardanger 1525. Hans foreldre var ordinære bondefolk.

 

1775 Sek Forsøg til en Præste-Historie.. 2. utg. : Hatting

https://digitalt.uib.no/bitstream/handle/1956.2/2662/Mag 42. Forsøg til en Præste-Historie..Hatting%2c Albert.1775.pdf?sequence=5&isAllowed=y s. 71ff

Doctor Jens Pedersen Schielderup

I hovedteksten: f. 1499, Schielderup Sogn, Fyn. Foreldre Peder Jensen og Maren Nielsdatter

Tavlen (mlm s. 70 og 71): Peder Jensen, bonde av Schielderup Sogn, Fyn. Født 1454. Maren Nielsdatter av Shielderup Sogn. Barna: Gurie Marie, Lars Nicolai, Povel Johan, Niels Christian, Jens (biskopen f. 1499, død 1482), Dalette, Magnilde og Bodil gift først med Thomas Jørgensen, en bonde i Fyn, så med Jens Jensen, en bonde i Hardanger. Barn av Jens: Peder og Adriane.

Magister Absolon og Edvardsens manuskrifter er nevnt i slutten av hovedteksten, men "gaaes her forbie"

s. 126 Jens Jensen Bonde: Skal være født 1525 i Ulviks kall i Hardanger. Faderen en bonde, moderen en søster til Biskop J. Schielderup.

 

1784 Sek Lexicon over lærde mend: Worm s. 680

https://books.google.no/books?id=SaJSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Janus Schelderup

Født av bondefolk i Skielderup i Fyen 1499. Peder Jensen og Maren Nilsdatter

 

1854 Sek Biographiske efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns universitet.. : Hundrup

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010021603009?page=141

Jens Pedersen Schelderup

f. 1499 i Skjelderup i Fyn, Peder Jensen og Maren Nilsdatter

 

1867 Sek Bidrag til den danske Literaturs Historie : Petersen, Secher

https://archive.org/details/bidragtildendan02sechgoog/page/n264/mode/2up

Jens Pedersen Skelderup

Efter Nyerup f. af Bønderfolk i Skelderup i Fyn 1499.

 

1868-69 Sek Kjøbenhavns Universitets Historie I : Rørdam

https://slaegtsbibliotek.dk/911585.pdf s. 629

Jens Skjelderup (Janus s. Joannes Scheldorpius)

Uten tvil Jyde av fødsel. Antar byen Skjellerup ved Hobro for hans fødested. Justerer fødeåret minst 10 år. Foreldrene skal ha hett Peder Jensen og Maren Nilsdatter (referer til Hatting)

 

1895 Sek Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen I: Lampe

https://www.nb.no/items/527d8d56e5c9183846b1bd646291b123?page=15

Dr. Jens Pedersen Schjelderup

f. 1499 Fyn, Peder Jensen †1564, Maren Nilsdatter

 

1909 Sek Den danske lægestand - læger 1479-1788 : Carøe

https://www.wadschier.dk/litteratur/den-danske-lægestand---læger-1479-1788---bind-1/kristian-carøe/34/130

Jens Skjelderup

Sønn av Peder Jensen og Maren Nielsdatter. F.c. 1510 (visstnok i Skjellerup ved Hobro)

 

1915 Sek Slægtshistoriske meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson : Skjelderup

https://www.nb.no/items/beabc713bf57f802043375205eff4588?page=21

Jens Pedersen Skielderup

F. ca. 1510, visstnok på Jylland. Peder Jensen † høsten 1563 og Maren Nilsdatter, død før Peder. En søster gift med Nils Block.

 

1916 Sek Den vestlandske slegt Sundt : Finne-Grønn

https://www.nb.no/items/e10d5617cdc7c0ccce8cebfd3141e9ff?page=19

Dr. Jens Pedersen Schjelderup

F. ca 1509 i Skjellerup, Jylland. Far Peder Jensen, bonde f. ca 1485, d. 1564. Peder hadde hustru Maren Nilsdatter, en datter gift mor til Jens Bonde og en datter gift med herredsfogd Niels Block i Viborg.

Spekulerer i en fotnote om han var i slekt med den tyske presten Hr. Christopher Mittens fra Flandern eller hans hustru Catharina fra Bremen, siden biskopen kaller opp en datter etter henne.

 

1942 Sek Studenterne ved Københavns Universitet

https://www.genealogi.no/3d-flip-book/studenterne-ved-kobenhavns-universitet-1479-1611/

(krever medlemskap i NSF)

Johannes Petri Schjelderup

Født ca 1509.

 

1947 Sek Niels Block i Rold : Aage Brask

https://slaegtsbibliotek.dk/909246.pdf

Biskop Jens Pedersen Skjelderup

s. 21. Far til Jens Block oppgis å være gift med en Kirsten Jensdatter, men det oppgis ingen referanser til dette. Kirsten burde da være Jens Blocks mor og Jens Skjeldrups søster.

 

2015/2018 Sek En Schjelderup mer – og en mindre : Rostrup

https://rrostrup.no/Schjelderup.pdf

Jens Pedersen Schjelderup

 

 

 

 

--- 

 

Etter denne lista mener jeg det er grundig belyst at faren Peder Jensen stammer fra Hattings utgave av 1775 alene, og framsettes der uten kilder og sammen med andre påstander som man ikke lenger har tiltro til. Jeg kan heller ikke se at det er dekning for patronymet Pedersen, da det heller ikke er brukt i noen kilde før Hatting - patronymet blir imidlertid også brukt i hans første utgave. Det betyr ikke at jeg mener å ha dekning for å si at han ikke er en Pedersønn eller for den del sønn av Peder Jensen. Jeg sier bare at det ikke er dekning for å slå det fast.

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Lagt til Edvardsen og Skjelderup selv
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

ca 1770 Sek Schønings slegteregister

http://www.nose.dk/GerhardS/large/De Skelderupers Slegte-Register.pdf

Jens Skelderup

fød i en Bondebye i Jydland, Faderen bonde, moderen landflyktig fra Dau De Alba

 

Angående denne. Ola Teige viste jo at det ikke kan stemme. Men dersom hun slik det tyder på - er stedatter til Peter Capeteyn, var han fra Nederland (Rørdam s. 614) og jobbet i Köln og Rostock før han kom til København. Han tok utdannelse i Leuen og Paris. Jeg ser at navnet Lennert/Lennart har sin største utbredelse i Sverige og Belgia:

https://no.geneanet.org/fornavn/Lennart

 

Kan hun være fra Leuen, mon tro? 

Link to comment
Share on other sites

35 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

1947 Sek Niels Block i Rold : Aage Brask

https://slaegtsbibliotek.dk/909246.pdf

Biskop Jens Pedersen Skjelderup

s. 21. Far til Jens Block oppgis å være gift med en Kirsten Jensdatter, men det oppgis ingen referanser til dette. Kirsten burde da være Jens Blocks mor og Jens Skjeldrups søster.

 

Og så skulle jeg gjerne visst hvor Kirsten Jensdatter kommer fra. Er det mulig å finne noen kilde på Nils Blocks kone?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.