Jump to content
Arkivverket

Født ca. 1724 Guri Tostensdatter i Jondal, Buskerud og Lardal, Vestfold. Samme person?


Ove Gunnar Jacobsen

Recommended Posts

Det er mulig at Ragnhild Andersdatter og Rakkestad er et blindspor. Uansett ville jeg ikke forvente å finne Ragnhild Andersdatter gravlagt i Rakkestad før 1740 når hun nevnes i live i 1757.

 

Jeg gikk inn i hovedmanntallet for ekstraskatten av 1762 for Sandsvær, og der finner jeg Jens Abrahamsson og kona nevnt under Prestsetra under Efteløt prestegård.

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R24/L1672: Ekstraskatten Numedal og Sandsvær, 1762-1767, s. 112

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051110180115

 

Av listene ser jeg at det er litt ymse om konas navn nevnes eller ikke for husmannsfolk. Det neste navnet på lista er ei Berte Henriksdatter, og oppsettet er slik at jeg ikke vil utelukke at det har hun som var gift med Jens:

Jens Abrahamß.

og Hans Kone

Berthe Hendrichsd.

 

Men denne Berte kan også kan også ha bodd på et annet bosted i Surlikroken eller i husstanden til Jens som innerst. Jeg kan ikke se at hun nevnes der i bygdeboka. Men samme hvordan jeg teller med kvinnenavnene blant husmannsfolkene, har jeg vanskelig for å komme frem til summen 33 for gården som helhet. Dermed må i hvert fall ett eller to av disse navnene være konas navn.

 

Hovedhensikten min med å gå gjennom dette skattemanntallet var imidlertid å se om jeg kunne finne Guri Torsteinsdatter og evt. Abraham Jensson et eller annet sted i Sandsvær, men det gjorde jeg ikke. I den forrige saken vår lærte jeg at dette manntallet ikke er bevart for Vestfold slik at det ikke er mulig å få sjekket om hun/de fortsatt bodde der da. Som jeg tidligere har skrevet, er de heller ikke å finne i Jondalen. Det mest logiske stedet å lete vil da være Kongsberg, men det bodde en 8-9.000 mennesker der på den tiden, så det vil være ganske omfattende å gå gjennom.

 

 

Jeg har også prøvd å nøste litt videre fra en annen kant, og da fant jeg en indirekte forbindelse mellom Landegga i Sandsvær og Hogstvedt i Lardal – og muligens også mellom Guri Torsteinsdatter og hennes første ektemann.

 

Historien er som følger:

 

Tollef Dyresson fra Gravdal, Tuft i Sandsvær bodde et drøyt tiår tidlig på 1600-tallet på Skui før han overlot gården til en sønn og selv flyttet over til Skjerven nedre. Blant hans gods finner vi bl.a. 1 skpd. korn i Ås nordre, 3 lpd. korn i Landegga og 15 lpd. mel i Hogstvedt. Alt dette ble overtatt av sønnen Ingebret Tollefsson (c1604-f1668) som bodde på Ås nordre og som vi har et vitnesbyrd om at naboen Åse Torkildsdatter Hovdebø/Landegga, som jeg har en arbeidshypotese om at var Guri Torsteinsdatters mormor, hadde en del med å gjøre i ungdommen.

 

Tollef Dyresson hadde også datteren Marte Tollefsdatter g.m. Ola Akselsson på Jonsrud i Våle. Blant deres døtre var Eli Olsdatter (d. 1676) g.m. Gullik Pålsson (c1632-1708) på Otterstad, Svarstad i Lardal. Her var det faktisk en datter Guri, men hun er gjort rede for og kan dermed avskrives som samme dame som «vår» Guri Gulliksdatter.

 

I sitt neste ekteskap med ei Inger (Ingeborg) Kristensdatter (skifte 1691) fikk han bl.a. sønnen Gullik Gulliksson (c1688-1733) som i 1720 fikk skjøte på Hogstvedt søndre. Da Guri Torsteinsdatter og hennes to ektemenn bodde på gården, var det dennes sønn, som også het Gullik Gulliksson (1722-1804) som var eier og bruker.

 

Gullik Gulliksson d.e. hadde bl.a. helbroren Halvor Gulliksson (c1680-1766). Hans yngstedatter het Mette Halvorsdatter og var g.m. Ola Glødersson Hem (1714-1801), bror til Guri Torsteinsdatters første ektemann Jens Glødersson.

 

Dette forklarer i det minste langt på vei hvorfor Guri og ektemannen fikk innpass på Hogstvedt, men kan også være et indisium om at Guri gjennom hennes mulige morsslekt hadde et bredt kontaktnett i Lardal som kanskje kan gi et pek til hvordan hun og Jens kom i kontakt med hverandre.

 

Link to comment
Share on other sites

En liten oppklaring. Jeg har lett etter Ragnhild Andersdatters begravelse i perioden fra de var nevnt på Surlien i 1757 (og litt før) og til Jens Abrahamsen ble gift med Anne Larsdatter i 1773. Lenken til avskriften av Rakkestad kirkebok 1722 - 1740 var mest ment som info om at den fantes.

Jeg bør nok gå løs på kirkeboka for Kongsberg nok en gang. Den er tidkrevende. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil gjøre dere oppmerksom på at i tillegg til selve ekstraskatten så finnes det noen steder også av og tilgangslister, for Eiker har jeg brukt disse i perioden 1765-1770. Hvorvidt de finnes for relevante områder i denne saken kjenner jeg ikke til. Der kan det f.eks. nevnes når folk dør, flytter, gifter seg og fyller 12 år.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.