Jump to content
Arkivverket

Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Eg har i det siste freista nytta meg av kyrkjebokdatabasane på Digitalarkivet, men har oppdaga svært mange skjemmande feil, ikkje berre av personnamn, men ogso av stadnamn.  Er det ingen som les korrektur?  Erfaringane mine er først og fremst frå fleire prestegjeld i Sogn og Fjordane...

 

Eit anna problem som eg har, er at eg ved søk i FamilySearch etter personar som er fødde i eller nær eit visst årstal, til dømes Gjertrud Monsdotter, fødd mellom 1820 of 1825, får eg i tillegg til fødslene mellom 1820 òg 1825 opp alternativ som inneheld fødselsdatoar mellom 20. og 25. i alle år omfatta av basen, noko som verkeleg irriterer meg!  Er det andre som har gjort liknande erfaringar?

 

Takkar på førehand for kommentarar!

Link to comment
Share on other sites

Desverre Lars så har de  aller fleste bestemt seg for at dette er fremtidsrettet, så da er løpet kjørt. Du selv er jo også rimelig ivrig på DNA osv.

 

Vi solgte fossefallene våre til kapitalistene.  Nå har vi også solgt forfedrene sin DNA  og også kirkebøker og annen eldre informasjon  til utenlandske firma,  uten påtrykk fra politisk miljø, men kun utfra selviske intresser.

Så da får vi vel ha det så godt da ?

 

 

 

 

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Som så mye annet her i landet har DA kommet til at den eneste måten dette kan løses på er gjennom en Dugnad.

https://www.digitalarkivet.no/content/811/korrektur-av-transkriberte-kirkebøker-amf

 

Dette har jeg sett har vært tatt opp en rekke ganger både før prosjektet ble satt i drift, underveis, og etterpå.

Det jeg gjør selv er gjerne å se bort fra åpenbare feil i transkriberingen og heller klikke meg direkte inn i det scannede materialet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Lars Johannessen skrev:

og heller klikke meg direkte inn i det scannede materialet.

Det er jo det det ender opp med Lars J. - Men hva fa**  er da vitsen med transkibering ???????

 

Mvh

Ivar

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Ivar Moe skrev:

Det er jo det det ender opp med Lars J. - Men hva fa**  er da vitsen med transkibering ???????

 

Mvh

Ivar

 

Alternativet er jo at transkripsjonane ikkje er tilgjengeleg hos Digitalarkivet, og at ein må bruke AMF sine eigne sider for å kunne søkje i dei same transkripsjonane. Ein ville vel då ha måtta vente nokre tiår til før det var mogeleg å søkje i desse kyrkjebøkene hos Digitalarkivet.

 

Eg meiner dessutan at det går raskare å rette i dei filene som ein får tilsendt frå Digitalarkivet enn å nyregistrere kyrkjebøkene. Mykje av dei data som ligg der er trass alt rett, og det medfører mindre skriving enn om ein skulle gjere det frå grunnen av.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Alternativet er jo at transkripsjonane ikkje er tilgjengeleg hos Digitalarkivet, og at ein må bruke AMF sine eigne sider for å kunne søkje i dei same transkripsjonane. Ein ville vel då ha måtta vente nokre tiår til før det var mogeleg å søkje i desse kyrkjebøkene hos Digitalarkivet.

 

 

Nå må du forklare deg gamle venn. Hva med Family Search, osv. Transkripsjonene der står vel ikke mye tilbake mot norske amatører og indiske språkproblematikkerere

Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

Eg minner elles om at dei utskjelte kyrkjebokdatabasane for Sogn og Fjordane som låg i gamle Digitalarkivet framleis er tilgjengelege her: https://www.digitalarkivet.no/content/557/transkripsjonar-som-ikkje-er-publiserte-i-digitalarkivet

 

Desse held ikkje standarden i dag med kjeldetru transkribering, og inneheld ein del feil. Som eksempel har dei som har gjort dette arbeidet hatt problem med å lese eller forstå ord som enchemand eller lægdslem. Største problemet er likevel at store deler av kyrkjebokmaterialet aldri vart transkribert og at mange innførsler manglar. For Førde prestegjeld har ein i nokre tilfelle berre registrert data frå Naustdal og Vevring og utelatt dei andre innførslene, og for Kinn har ein på tilsvarande måte ofte berre teke med det som gjaldt Bremanger. Men eg vil likevel påstå at ein del av materialet i desse databasane langt overgår kvaliteten på AMF-transkripsjonane, og det gjeld f.eks. Gaular 1755-1900 og Fjaler 1755-1821 og 1835-1853. For Askvoll er det knapt registrert nokon ting, der er ein avhengig av Familysearch og AMF-darabasane.

Link to comment
Share on other sites

Så da er vi vel enig da om at ikke alt er bra i gamle landet også. 

Alt bunner i at Arkivverket har om ikke solgt oss billig til utlandet så hvertfall sovet i den timen , men det antar jeg de fleste har skjønt.

 

På tide å si opp ett par hundre ansatte. Utlendingene gjør jo alt arbeidet uansett ?

 

Ivar

Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Ivar Moe skrev:

 

Nå må du forklare deg gamle venn. Hva med Family Search, osv. Transkripsjonene der står vel ikke mye tilbake mot norske amatører og indiske språkproblematikkerere

 

No er vel ikkje akkurat Familysearch kjend for kvaliteten på transkripsjonane, sjølv om mykje er rett. Desse transkripsjonane manglar dessutan mogelegheit for søk på bustad. Eg tvilar på at det ville vere så enkelt å leggje desse inn i Digitalarkivet. I tillegg kjem evt. spørsmål om rettar til materialet.

 

Dei nye AMF-transkripsjonane er søkbare i Familysearch, og vil difor komme med i søkjeresultata der.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

No er vel ikkje akkurat Familysearch kjend for kvaliteten på transkripsjonane, sjølv om mykje er rett

 

Er det derfor hvert 3 innlegg her refererer/lenker til FamilySearch og ikke  Digitalarkivet  .

Den kjøper vi ikke Torbjørn.

 

Mvh

Ivar

Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Ivar Moe skrev:

På tide å si opp ett par hundre ansatte. Utlendingene gjør jo alt arbeidet uansett ?

 

Det hadde vore ynskjeleg at Arkivverket hadde hatt meir ressursar til transkribering, men også til skanning og indeksering av skanna kjelder. Men då er det like greit at dei ressursane som er blir brukt så fornuftig som mogeleg. Det finst mange kyrkjebøker frå før 1800 som framleis ikkje er søkbare. For "min" kommune, Fjaler er det nyleg lagt ut transkripsjonar av kyrkjebøker på 1700-talet registrert av tilsette i Arkivverket. Det meiner eg er ei fornuftig prioritering.

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Ivar Moe skrev:

 

Er det derfor hvert 3 innlegg her refererer/lenker til FamilySearch og ikke  Digitalarkivet  for der finnes ikke orginalen ???

 

Den kjøper vi ikke Torbjørn.

 

Mvh

Ivar

 

Trur du ikkje det finst like mange eksempel på det motsette?

 

Familysearch har databasar frå før AMF-registreringane, og det er fritt fram å bruke dette. Ein får då ofte vite at Ole Olsson var gift med Kari Olsdotter, men det går ikkje fram kvar dei budde. For å finne ut dette må ein gjette seg til kva kyrkjebok som er transkribert og bla seg fram til rett side.

 

I dei nye transkripsjonane (som også er tilgjengelege hos Familysearch) er det mogelegheit for søk på bustad, og rett side i den skanna kyrkjeboka er eit museklikk unna.

Link to comment
Share on other sites

Eller omvendt.

FS var først og solgte til MH. Vi må være ærlige her ellers blir det bare tull. FS registrerte utrolig mange begivenheter som ikke arkiverket hadde/har klart.

Derfor brukes de enda i Research, det vet også du Torbjørn, du bruker dem også.

Det beste eller verste er at oppdagelser på FS er omtrent like mye verdt som digitalarkives når det kommer til direkte bevis.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Ivar Moe skrev:

latsabbene i staten

 

Det kjem vel an på kor mykje eg og du er villige til å bla opp av skattepengane våre. Kor viktig er slektsdatabasar i Digitalarkivet samanlikna med skule, eldreomsorg, samferdsle osv.

 

Mykje av materialet i Digitalarkivet har ein ting til felles med Familysearch, nemleg at det er utført av frivillige. Slutt og klag, og gjer heller ein innsats med å transkribere nye kyrkjebøker eller meld deg på korrekturdugnaden av AMF-databasane! 🙂

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Ivar Moe skrev:

Det beste eller verste er at oppdagelser på FS er omtrent like mye verdt som digitalarkives når det kommer til direkte bevis.

 

Dette meiner eg er tull. Ein transkripsjon er aldri eit bevis. Også gode transkripsjonar inneheld feil. Ein bør difor alltid sjekke skanna kjelde.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Det kjem vel an på kor mykje eg og du er villige til å bla opp av skattepengane våre. Kor viktig er slektsdatabasar i Digitalarkivet samanlikna med skule, eldreomsorg, samferdsle osv.

 

Hvor mye skattepenger koster FS oss da, vennligst fortell ???. Men gir vi vekk  hele historien vår gratis ? Det kan vi gjerne diskutere.

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Dette meiner eg er tull. Ein transkripsjon er aldri eit bevis. Også gode transkripsjonar inneheld feil. Ein bør difor alltid sjekke skanna kjelde.

 

Huffda Torbjørn. Sier du at DA har bedre og flere transkripsjoner enn FS ?

Link to comment
Share on other sites

Transkriberingene som er utført av norske kirkebøker + noen folketellinger, som er gjort av det vi kaller AMF, er et samarbeid mellom Ancestry, MyHeritage og Familyserach. Alle de samme transkriberingene vil bli publisert på alle disse 3 aktørene sine hjemmesider + Digitalarkivet.

Dvs er det transkribert feilt, så er det samme feilen på alle nettsidene. 

 

Så er det slik at Digitalarkivet og Familysearch allerede hadde mange transkriberinger. Disse vil selvsagt ikke bli erstattet med nye transkriberinger fra AMF. 

 

Arkivverket har ikke solgt eller betalt noe som helt for disse transkriberingene. AMF ønsker å transkribere kirkebøkene og vi fikk en kopi for publisering på Digitalarkivet. 

Vi kunne selvsagt valgt å ikke publisere dette. Men da hadde AMF hatt transkriberingene på sine nettsider (2 av de mot betaling) og vi hadde ikke hatt dette. 

 

Vi har satt i gang en dugnad for å få korrekturlest transkriberingene, slik at de kan bli bedre. Mange deltar nå på dette og mange hundre filer er allerede ferdig og publisert på nytt. 

 

På Digitalarkivet har vi ca 80 millioner transkriberinger. Det er ingen andre som har like mye transkriberinger fra Norge som Digitalarkivet har. 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #20:

 

Hjarteleg takk til Ivar, Lars J., Torbjørn og Renathe-Johanne for ein livleg debatt om dette emnet.

 

Det er vel ingen som gjerne vil vera utan transkripsjonane som etter kvart finst, men det som eg gjerne ville setja fingeren på, er:

 

* Vanskane med å søkja i basen når søkjekriteriane ikkje er til stades!  Søkjer ein til dømes etter ein Iver, som er transkribert som Joen (dette har eg sett døme på - ogso omvendt), kan ein søkja både vel og lenge for å finna personen...

 

Difor er denne korrekturlesingi som Renathe-Johanne nemner, so viktig for å skaffa betre oversikt - og betre søkjeforhold!

 

Sjølv har eg sett i gang eit prosjekt med transkriberingar av folketeljingsmaterialet frå USA - særleg 1870-teljingi, som av mange har vore «sett til side», der eg freistar identifisera so mange norske som mogeleg - med fulle namn, fødestadar i Noreg og fødselsdatoar.  Eit døme frå Freeman township, Crawford Co., WI:

 

Freeman township page 12

Olesen, Muns 4(!) farmer Nor                                      Mons Olson Tisthammer f. Gloppen 26.10.1826 utv. 1868

Olesen, Mary 38 keeping house Nor                           Anna Marie Jacobsdotter Tisthammer f. Innvik 15.5.1832 utv. 1868

Olesen, Ole 13 at school Nor                                         + Ole f. Innvik 21.12.1856 utv. 1868

Olesen, Jacob 10 at school Nor                                    + Jacob f. Innvik 4.5.1860 utv. 1868

Olesen, Betsy 7 at school Nor                                       + Britha f. Innvik 8.3.1863 utv. 1868

Olesen, Andrew 4 – Nor                                                + Andreas f. Innvik 16.10.1866 utv. 1868

Olesen, Henry 1 – WI                                                    + Tale Marie f. Crawford Co., WI 4.5.1869

Olesen, Ole 26 farmer Nor                                            Ole Olson Frøystad f. Gloppen 20.1.1844 utv. 1867

Olesen, Susan 30 keeping house Nor                          Synneva Henriksdotter Aaland f. Innvik 24.3.1840 utv. 1868

Olesen, Betsy 1 – WI                                                      + Britta f. Crawford Co., WI 22.3.1869

Olesen, Betsy 3/12 – WI Mar                                       + Bertine f. Crawford Co., WI 26.4.1870

Olesen, John 47 farmer Nor                                         John Olson Hollevig f. Gloppen 30.6.1823 utv. 1870

Olesen, Caroline 44 keeping house Nor                      Karen Petrikke Ellingsdotter Hollevig f. Gloppen 10.7.1828 utv. 1870

Olesen, Isabel 18 at home Nor                                     + Inger Bergitte f. Gloppen 3.2.1852 utv. 1870

Olesen, Betsy 16 at home Nor                                      + Britha f. Gloppen 21.1.1855 utv. 1870

Olesen, Andrew 14 at home Nor                                  + Endre Olai f. Gloppen 11.2.1857 utv. 1870

Olesen, Olena 12 at home Nor                                      + Olina f. Gloppen 22.8.1860 utv. 1870

Olesen, Ellen 4 – Nor                                                    + Eli f. Gloppen 2.10.1865 utv. 1870

Olesen, Jenny 2 – Nor                                                   + Johanna f. Gloppen 6.4.1868 utv. 1870

Munsen, Betsy 70 – Nor                                               Britha Monsdotter Frøystad f. Vindsryg f. Gloppen 8.3.1801 utv. 1870

Sandal, Nels 32 farmer Nor                                          Nils Nilsson Sandal f. Gloppen 11.11.1832 utv. 1861

Sandal, Bertha 31 keeping house Nor                         Britha Simonsdotter Mølmesdal f. Lavik 19.9.1819 utv. 1861(?)

Strand, Ole 34 farmer Nor                                            Ole Erikson Strand f. Gloppen 25.9.1836 utv. 1861

Strand, Esther 35 keeping house Nor                         Aasta Olsdotter Offerdal f. Årdal 6.11.1835 utv. 1861

 

Freeman township page 14

Austin, Ener A 6 at school WI                                      + Einer Alexander f. Crawford Co., WI 19.9.1864

Austin, Emily 4 – WI                                                     + Ingrid Sophia f. Crawford Co., WI 21.8.1866

Austin, Christena 2 – WI                                              + Ingeborg Christine f. Crawford Co., WI 26.4.1868

Austin, Alice 4/12 – WI Mar                                        + Alice Johanna f. Crawford Co., WI 28.4.1870

Helgersen, Andrew 45 farmer Nor                              Anders Helgeson Hauge f. Lærdal 6.11.1823 utv, 1857

Helgersen, Martha 43 keeping house Nor                  Martha Jacobsdotter Haugen f. Lærdal 16.9.1826 utv. 1857

Helgersen, Jane 15 at home Nor                                  + Gjertrud f. Lærdal 28.9.1855 utv. 1857

Helgersen, Henry 13 at school Nor                              + Helge f. Crawford Co., WI 23.9.1857

Helgersen, Ole 10 at school WI                                    + Ole f. Crawford Co., WI 13.3.1860

Helgersen, Carolena 7 at school WI                            + Kari f. Crawford Co., WI 1.11.1862

Helgersen, Andrew 5 – WI                                           + Martha Andrea f. Crawford Co., WI 16.2.1865

Helgersen, Ole 3 – WI                                                   + Ole f. Crawford Co., WI 21.4.1867

Helgersen, Anna 4/12 – WI Mar                                 + Anna f. Crawford Co., WI 7.3.1870

Helgersen, H 62 farmer Nor                                         Halvor Helgeson Hauge f. Lærdal 10.1.1809 utv. 1856

Helgersen, Betsy 57 keeping house Nor                     Bertha Malene Pedersdotter Hjermann f. Lærdal 2.11.1813 utv. 1856

Helgersen, Lewis 28 farmer Nor                                  + Ludvig Lem f. Lærdal 22.12.1842 utv. 1856

Helgersen, Johanna 25 keeping house Nor               + Anna f. Lærdal 14.5.1845 utv. 1856

Helgersen, Ole 21 farming Nor                                    Ole Halvorson Hauge f. Lærdal 15.11.1849 utv. 1856

Helgersen, Christena 23 keeping house WI               Kirsti Olsdotter Fortun f. ?? 26.5.1846/1847

Helgerson, Betsy 6/12 – WI Jan                                  + Berthe Malene f. Crawford Co., WI 31.1.1870

Petersen, Andrew 35 farmer Nor                                 Henrik Pederson Høyum f. Luster 30.9.1834 utv. 1866

Petersen, Mary 42 keeping house Nor                        Maren Sørensdotter Lingjerde f. Luster 17.12.1824 utv. 1854

Petersen, Christena 12 at school WI                            + Christine (Hatland) f. Crawford Co., WI ?.11.1857

Petersen, Samuel 10 at school WI                               + Severin (Hatland) f. Crawford Co., WI 6.5.1860

Peterson, John 3 – WI                                                   + George David f. Crawford Co., WI 15.12.1867       

Johnson, Henry 35 farmer Nor                                    Hans Johannesson Jordanger f. Hafslo 6.7.1835 utv. 1857

Johnson, Caroline 27 keeping house Nor                   Kari Bottolfsdotter Moseng f. Hafslo 16.9.1843 utv. 1867

Johnson, Anna 6 – Nor                                                 + (fosterbarn?)

Johnsen, Sophia 5 – WI                                                + Sophie f. Crawford Co., WI 16.4.1865

Johnson, Caroline 9 – WI                                             + Anna Caroline f. Crawford Co., WI 1.12.1863

Barten, Peter 53 farmer Nor                                         Peder Erikson Bathen f. Hafslo 7.9.1817 utv. 1857

Barten, Caroline 37 keeping house Nor                      Kari Jørgensdotter Jordanger f. Hafslo 7.3.1832 utv. 1857

Barten, Alexander 12 at school Nor                             + Erik f. Crawford Co., WI 12.8.1858

Fladhammer, Andrew 55 farmer WI(!)                      Andreas Arneson Fladhammer f. Luster 4.2.1835 utv. 1860

Fladhammer, C 45 keeping house Nor                       Kirsti Torkildsdotter Sande f. Luster 11.2.1827 utv. 1860

Fladhammer, Anna 9 at school Nor                            + Arne Christian f. Vernon Co., WI 1.11.1861

Fladhammer, T 6 at school WI                                     + Thomas f. Crawford Co., WI 15.11.1863

Fladhammer, H 5 at school WI                                    + Hermund f. Crawford Co., WI 17.4.1866

Lewisen, Ove 42 farmer Nor                                        Ove Lasseson Øye f. Lærdal 8.8.1828 utv. 1857

Lewisen, Rodena 50 keeping house Nor                    Ragnhild Olsdotter Hunderi f. Lærdal 28.5.1821 utv. 1857

 

Freeman tonship page 17

Nash, Torger 24 farmer Nor                                         Torbjørn Torbjørnson Næs f. Luster 29.1.1846 utv. 1851

Hansen, Austen 50 farmer Nor                                    Østen Hansson Vigdal f. Luster 15.10.1830 utv. 1854

Hansen, Peter 11 at school WI                                      + Peter f. Crawford Co., WI 27.4.1859

Hansen, Tolle 9 at school WI                                       + Tollef f. Crawford Co., WI 20.12.1861

Hansen, Lewis 6 – WI                                                   + Lars f. Crawford Co., WI 1.8.1864

Hansen, Mary 4 – WI                                                    + Marie f. Crawford Co., WI 123.11.1866

Brudos, Tolle 65 carpenter Nor                                   Tollef Sem Tøgerson Brudaas f. Bergen 19.1.1807 utv. 1870

Brudos, Christena 50 keeping house Nor                   Sophia Kirstina Kattevold Olsd Aarvold f. Sogndal 10.6.1821 utv. 1870

Brudos, Ellen 23 at home Nor                                      + Ellend f. Lavik 14.2.1847 utv. 1870

Brudos, Jane 18 at home Nor                                       + Gjertrud f. Lavik 3.2.1853 utv. 1870

Brudos, Thomas 13 at home Nor                                 + Tøger f. Lavik 14.6.1857 utv. 1870

Brudos, Ole 9 – Nor                                                       + Ole f. Lavik 10.2.1860 utv. 1870

Brudos, Lewis 6 – Nor                                                   + Lars f. Lavik 20.4.1863 utv. 1870

Brudos, Charles 4 – Nor                                               + Carl Severin f. Lavik 9.7.1866 utv. 1870

Torgersen, Thomas 56 farmer Nor                              Thomas Torkildson Sande f. Luster 11.7.1813 utv. 1854

Torgersen, Anna 50 keeping house Nor                     Anna Andersdotter Bolstad f. Luster 22.10.1819 utv. 1854

Torgersen, Torger 25 farming Nor                              + Torkild f. Luster 13.10.1843 utv. 1854

Torgersen, John 23 farming Nor                                 + Johannes f. Luster 17.10.1847 utv. 1854

Torgersen, Andrew 14 at home WI                              + Anders f. Vernon Co., WI 4.2.1855

Torgersen, Thomas 12 at school WI                            + Thomas f. Crawford Co., WI 20.9.1856

Torgersen, Christian 9 at school WI                            + Christine f. Crawford Co., WI 2.10.1861

Christophersen, Torger 55 farmer Nor                       Torger Christopherson Drevdal f. Luster 3.10.1813 utv. 1853

Christophersen, Betsy 50 keeping house Nor            Kirsti Christensdotter Haugen f. Luster 9.6.1822 utv. 1853

Christophersen, C 25 farming Nor                              + Christen f. Luster 28.3.1844 utv. 1853

Christophersen, Betsy 22 at home Nor                       + Bertha f. Lusytert 23.1.1848 utv. 1853

Christopherson, Lulu 14 at school WI                         + Ragnhild f. Crawford Co., WI 8.3.1857

(mangler) Christopherson, Torbjorn 10 WI               + Torbjørn f. Crawford Co., WI 14.11.1860

Christophersen, Lena 8 at school WI                          + Christine f. Crawford Co., WI 23.6.1863

Torgersen, Peter 35 farmer Nor                                   Peder Torbjørnson Næs f. Luster 27.1.1836 utv. 1851

Torgersen, Emily 35 keeping house Nor                    Ingeborg Sjuirsdotter Holseter f. Vik 20.7.1835 utv. 1854

Torgersen, Christian 9 at school WI                            + Christine f. Crawford Co., WI 9.9.1859

Torgersen, Andrew 7 at school WI                              + Anders f. Crawford Co., WI 8.12.1861

Torgersen, Lewis 5 at school WI                                  + Lars f. Crawford Co., WI 8.5.1864

Torgersen, Inger 3 – WI                                                + Ingrid f. Crawford Co., WI 4.10.1866

Torgersen, Samuel 1 – WI                                            + Sjur f. Crawford Co., WI 4.1.1869

 

Då ser de andre sikkert kvifor desse søkberre transkripsjonane er so nyttige, men dei lyt sjølvsagt alle kontrollerast mot originalane...!

 

Eg har førebels gjort dette i Word, men det finst sikkert betre metodar...  Eg tek gjerne imot kommentarar...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det er ofte ein fordel å registrere i excel e.l., då blir det ein søkbar database med mogelegheit for publisering i Digitalarkivet.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, kyrkjebokavskriftene vrimlar av feil. Men eg må tilstå at eg er så rart samanskrudd at eg faktisk tykkjer det er eit ekstra krydder i kvardagen. Når alt etter kvart er så gjennom-registrert at vi slekts-leitarar ikkje har særleg utfordringar lenger, så gjer det seg i grunnen med nokre spenstige rebusar å løyse på vegen... Og originalen ligg berre eit par klikk unna, så det er ikkje så vanskeleg å sjekke sjølv.

 

 

 • Like 8
Link to comment
Share on other sites

Lars & co !

 

Tru det eller ei, men FT 1870, som nettopp er komen er transkirbert av AMF. Kvifor er kvaliteten her så god ? 

Fordi dei «såkalla» latsabbene i Staten (les: Statsarkiva) har revidert kvar linja av materialet.

Og kvifor veit eg dette ? Renathe fortalde meg dette ! 

——-

Og som Torbjørn (og Renathe) har forklart så godt han kan, Ivar, så har vi fått kjempemykje Transkriberte av AMF.

Sjølv har eg snart ferdig med å revidera Vigde i Balestrand. Stadnavn var det eg mest måtte retta opp i. Stor T og stor F, hadde AMF folka problemet med. Så Torsnes og Farnes, var eit problem. Ulvestad har dei ikkje lykkast med heller. 

 

Så eg oppfordrar deg Ivar til å ta tak og gjera noko nytte: Å revidera eit av desse matr som AMF har gjort.

Dersom du Ivar, og 1.000 andre hadde gjort det same, hadde vi nok merka forskjel når vi skulle søkja i DA.

 

Og når Lars er ferdig med å revidera FT 1870 i Wis, kvifor ikkje revidera ei kyrkjebok i Lyster ??

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #24:

 

Hjarteleg takk til Torbjørn, Aase og Jon for nye utfordrande innlegg!

 

Du, Jon, seier at «FT 1870, som nettopp er komen er transkirbert av AMF. Kvifor er kvaliteten her så god ?»

 

Tenkjer du på dei transkripsjonane som ligg ute hjå FamilySearch og likeins hjå ancestry.com?  Sjølvsagt inneheld dei ikkje berre nordmenn, men ogso «alle dei andre», og diverre må ein slå fast, at det ogso der er ein god del feil.  Uansett, kva dei IKKJE har, er identifikasjonsanalyser av dei folki som budde der, og det er jo heile poenget med den transkriberingi som eg no har teke til med og som eg vonar kan vera til hjelp, ogso for Aase og mange andre, som eventuelt leiter etter utvandrarar frå sine distrikt, t.d. frå Gloppen!

 

Når det gjeld kyrkjebøkene frå Luster og Jostedalen, vart dei i all hovudsak databaseregistrerte av underteikna sist på 1970-talet, i den grad bøkene då var tilgjengelege, og når det gjeld Hafslo, vart desse registrerte av Luster kommune sist på 1980-talet med påfølgjande profesjonell korrekturlesing på Statsarkivet i Bergen (ved Egil Iversen).

 

Når det gjeld EXCEL som registreringsprogram, lyt eg tilstå eg ikkje er so heilt fortruleg med dette.  Sikkert berre ei «vanesak», men eg tykkjer Word fungerer bra - med alle dei søkjefunksjonane ein treng...  Og det er vel ikkje til hinder for at eg kan leggja ut desse basane som delar av innlegg i debattforum?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har klokkerbøkene på nes hedmark (kun døpte) 1663-1800 skrevet på papir,  skal transrkibere de t til en søkbar base og legge til alt etter 1800 og oppover. Men det tar tid for akkurat nå er det emigrasjon...som går først.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.