Jump to content
Arkivverket

Modum 1817-1829: Oline Andersdatter og Ole Kristoffersen giftet seg og fikk barn. Men hvor kom Oline fra?


tom askerøi

Recommended Posts

Oline og Ole giftet seg 7/10 1817 (nederst på høyre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20061220660424

 

De fikk sønnen Anders 11/10 1819 (nr 6 på venstre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20051109010352

og her (øverst på venstre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070312620048

 

De fikk sønnen Even 21/3 1822 (nr 51 nest sist på venstre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20070312620115

 

Og de fikk sønnen Magnus 6/10-1828 (nr 88 på venstre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010428

 

Det finnes bare to stk Oline Andersdatter i Modum i folketellingen 1801. Den ene er en over 60 år gammel enke og er helt utelukket som mor 20-30 år senere. Da gjenstår bare denne:

011 Oline Andersdatter - 0002 Fure - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0623P Modum prestegjeld - Digitalarkivet

 

og da "måtte" det jo være henne. Og her fikk jeg "gratis" hennes far og en bestemor.

 

Og her er Olines dåp 20/1 1788 (3. på venstre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20061220660029

 

Og her er vel farens vielse 20/5 1783 (siste på høyre side):  https://www.digitalarkivet.no/kb20061220660348

 

Og det rimer med dette skiftet etter moren 4/4 1081:  https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631283

 

-------

Og dermed trodde jeg alt var vel i 15-20 år - til jeg i går snublet over dette skiftekortet:  https://www.digitalarkivet.no/sk20100224631288

 

Hvor det står at denne Oline'n var gift med en helt annen...

 

Det var DEN anerekka.  Men hvem var da den Oline som giftet seg med Ole Kristoffersen Grøterud i 1817??

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Ved ekteskapsinngåelsen het bruden Oline Andersdatter Stensrud. Ved søk på Oline Andersdtr navnet fant jeg en Oline Andersdatter Fr(erdriks)minde, det er Stensrud. Hun var i 1812 fadder ved dåpen til Anders Stephensen. Det er en kanditdat

SAKO, Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0003Ministerialbok nr. 3, 1783-1819, s. 392-393
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061220660205

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Denne kandidaten hadde jeg aldri(!) funnet på egen hånd - hva skulle jeg gjort uten lokalkunnskapen din?

 

Jeg ser hun ble konfirmert fra Nykirke 1807 (ikke 1808 beklager) - 16 år gammel:  https://www.digitalarkivet.no/kb20061220660281

 

Men det var ikke like lett å finne hennes dåp. Nå har jeg bladd igjennom 1787-1795 to ganger... 

 

Får prøve igjen senere. (Kan de ha vært "innflyttere"...?)

 

Edited by tom askerøi
korrigert årstall
Link to comment
Share on other sites

Ja, jeg så det var mye "Hassel" i kirkeboka da jeg lette etter dåpen. Får se en gang til - jeg lette jo etter Stensrud/Fr(edriks)minde...

 

Enda en gang: 1000 TAKK!

Link to comment
Share on other sites

Farfar til min oldefars første kone ble konfirmert i samme kull som Oline i 1807, også han fra Fredriksminde. Men slekten hans var fra Hasselverkets hovedvirksomhet i Skotselv, Øvre Eiker. Det er rett ved grensen til Modum, og verket hadde virksomhet på begge sider av denne grensen.

 

Kandidaten Bodil peker på var født i nettopp Skotselv. Hun var oppkalt etter moren, som ble gravlagt samme dag som datteren ble døpt:

Oline Olsd - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1789-1806 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Faren giftet seg igjen som enkemann i 1795 med ei Ingeborg Eriksdatter:

Anders Christophersen - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1789-1806 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Her er familien i ft 1801:

163 Anders Christophersen - 0226 Skotselv - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0624P Eiker prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Problemet er bare at Oline mangler i ungeflokken de har hjemme, men jeg finner henne heller ikke gravlagt på Eiker i mellomtiden.

 

En hypotese kan dermed være at hun ble satt bort rett etter fødselen, kanskje til nære slektninger. Det er min erfaring at det hendte ikke så sjelden at pleiebarn i ft 1801 er oppført med feil patronymikon. Da kan hun være verre å finne. Og så skal en ikke helt se bort fra at hun alt var sendt ut for å tjene. Den yngste tjenestejenta jeg har funnet nevnt i den tellingen ble oppgitt å være 5 år. I virkeligheten var hun nettopp fylt 6 år, foreldreløs, og "tjente" hos en tante (hvor nye nytte hun da kunne gjøre). En kan heller ikke helt se bort fra at hun er utelatt fra tellingen selv om hun levde i beste velgående.

 

Edited by Dag Thorsdalen
Korrektur
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Først en takk til dere alle tre!

 

Jeg har knota litt med de samme folkene - og tankene - selv. Jeg finner ikke Oline som konfirmant i Eiker så det utelukker ikke at konfirmanten i Modum er den samme person.

 

En Anders Kristoffersøn dukker "plutselig" opp som fadder fra Stensrud i Modum 1818 og en periode. Men han ser ut til å være far til en Kristoffer Andersøn - og noen slik sønn tilhører heller ikke familien i FT 1801 - og kan vel utelukkes?

 

Og, som du sier, så kan Oline være satt bort kort etter fødselen - men siden hun dukker opp i Modum (før) 1807 er det vel sannsynlig at hun var der også i 1801. Og i folketellingen der er det vel to kandidater som skiller seg ut: Oline Madsdatter på nettopp Stensrud hvis far(?) heter Mads Kristoffersøn og godt kan være en bror av Olines far Anders. (Iflg bygdeboka hadde det vært folk fra Skotselv tidligere på denne gården - en Mikkel Olsøn fra 1658 (uten at jeg kan se noen forbindelse foreløpig)).

 

Den andre kandidaten er Oline Ingebretsdatter på Skinstad - gården som Oline endte sine dager på - og som hun og mannen fikk sønnen Magnus på i 1828. Her er faren(?) død og jeg har foreløpig ikke funnet hans navn (og jeg må jobbe videre).

 

Men mye gjenstår...

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg legger ved noe av det som står om Stensrud i Modums Historie  bd VI. Anders Herlovsøn kunne være en kandidat som far til Oline. Det står at han hadde tre døtre, blant disse Aase f 1791. Det er ikke alltid at slike lister er komplette. https://www.nb.no/items/5df46e4fcc30717c333fe2849e074228?page=173&searchText="Anders herlovsøn".

 

Listen over foreldre og faddere ved dåpen jeg nevnte i mitt første innlegg, i 1812, kan kanskje gi noen ledetråder.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

1) Både Oline Madsdatter og Oline Ingebretsdatter kommer igjen i kirkebøkene etter at Oline Andersdatter ble konfirmert, så dette er nok tre forskjellige personer.

 

2) Jeg må innrømme at jeg har "smugtittet" i bygdeboka, jeg også - og tenkte umiddelbart på Anders Herløvsøn som far, men slo det fra meg fordi jeg trodde bygdebokforfatteren hadde de tre andre navnene fra et skifte - et skifte jeg dog ikke har funnet. Kanskje jeg skal flytte ham opp på "førsteprioritet" igjen...

 

Link to comment
Share on other sites

Anders Kristoffersen og Oline Olsdatter, begge fra Skotselv, giftet seg i 1780:

Anders Skotselven Christophersen - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1764-1788 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Og selvsagt ble første sønn døpt Kristoffer:

Anders Christophersen - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1764-1788 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Han ble konfirmert i 1797:

Christopher Andersen - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1789-1806 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Men heller ikke han er å finne på Eiker eller Modum ved ft 1801. Jeg finner ingen som med rimelighet kan være ham gravlagt i mellomtiden. Kan han og Oline ha "gjemt seg" sammen?

 

PÅ den andre side blir jeg en smule skeptisk til om Oline f. 1791 virkelig vokste opp når jeg ser at faren og hans nye kone døpte et barn Oline Maria i 1799 (d. 9 mnd. gammel i 1800). Det burde da være oppkalling av den første kona, noe som ville være litt "smør på flesk" hvis den eldre Oline fortsatt levde:

Anders Christophersen - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1789-1806 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Men det kan jo også ha vært flere med samme navn som skulle kalles opp. Jeg finner dem med barn døpt på Eiker t.o.m. 1803. Den andre kona hans døde som enke i 1825, men jeg finner ingen begravelse som synes å stemme for Anders.

 

 

Den Anders Kristoffersen som "dukker opp" i fadderlistene fra Steinsrud opptrer der alt fra 1809. Og av sammenhengen synes det å være denne karen, som for øvrig ble konfirmert i 1808:

005 Anders Christophersen - 0153 Steensrud - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0623P Modum prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Og da er det snakk om en annen gren av den slekten som Jon lenket til fra Modums Historie.

 

 

Oline Madsdatter på Steinsrud ved ft 1801 må det også settes et spørsmålstegn ved i denne sammenhengen. Faren hennes het Mads Nilsen (ikke Kristoffersen), og da er nok dette hennes dåp selv om hun har blitt et par år for ung i tellingen:

Olene - Ministerialbok for Modum prestegjeld 1783-1819 (0623P) - Digitalarkivet 

 

Jeg finner henne riktignok ikke konfirmert, men i 1804 konfirmeres ei Anne Madsdatter Steinsrud, som ikke er å finne der i 1801. Kan det ha skjedd en navneforveksling?

 

 

Også Anders Herlofsens datter Åse fins som konfirmert. Så der har det neppe skjedd noen navnesammenblanding, men hun viser seg å være noen år eldre enn bygdeboka og ft 1801 skal ha det til:

Aase - Ministerialbok for Modum prestegjeld 1783-1819 (0623P) - Digitalarkivet 

 

Hun er det siste barnet hans jeg finner døpt. Men hvis det er rett at kona var født ca. 1750, kan det jo teoretisk ha vært flere. Jeg tror likevel ikke at han var Olines far. Hun konfirmeres fra Fredriksminde - ikke Steinsrud. Og de andre konfirmantene som også konfirmeres fra Fredriksminde synes alle å være tilknyttet verket, ikke Steinsrud-gårdene. et synes som om konfirmantlistene sondrer mellom de to.

 

 

Oline Ingebretsdatters dåp i 1794:

Oline - Ministerialbok for Modum prestegjeld 1783-1819 (0623P) - Digitalarkivet 

 

Hun konfirmeres i 1808, og skrives da fra Haugerud.

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

1000 TAKK for kjempearbeid!

 

Jeg har (som antydet i tillegget i forrige innlegg) forkastet Anders Herlovsøn som far til Oline - at hun blir "glemt" to ganger virker usannsynlig. Men hun kan jo likevel godt være datter av et (annet) barnebarn av Torger Pedersøn Stensrud - men å finne ut av hele Torgers etterslekt basert på skiftene på Stensrud (og Åsterud?) (og bygdeboka) ser ut til å være utenfor min rekkevidde - det er for fragmentert.

 

Når det gjelder Olines "medfaddere" i 1812 ser det ut som om det er kolleger og deres familier for meg - de kan selvfølgelig også være i slekt, men å vite det forutsetter kunnskap om tidligere ledds etterkommere og slektsforbindelser - kunnskap som jeg ikke har.

 

(Ja, jeg har aldri helt forstått dette "universalhjelpemiddelet" (å se på fadderne) som "alle" bestandig foreslår. Jeg forsker kanskje på feil måte?)

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Et håpløst skudd i mørket:

Olines stadige "gjemsel" - kan det ha noe med falitten til Anders Andersøn d.e. på 'Sønju', Ristvetfjerdingen i Øvre Eiker i 1774-75?

Kanskje sønnen Anders Andersøn d.y. er Olines far?

(eller er Oline datter av en datter gift med en Anders)?

- barna til d.e. kan ha hatt det trangt etter farens falitt...?

 

Falittskiftet: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635113

 

Og det ER forbindelse til Steinsrud: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224634888

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Skuddet ditt i blinde traff kanskje heller Ødeskogen, som Sønjus nabogård i vest heter! Sønju er et langt lerret å bleke, og det var Anders og Anders Andersen på flere av brukene på 1700-tallet og "alle var i slekt med alle". Eiker mangler utgitt gårds- og slektshistorie, men for noen av gårdene ligger dette ute på lokalhistoriewiki.no, og Sønju-gårdene er blant disse. Oppgivelses- og fallittskiftet var nok ikke så dramatisk som det kan virke i utgangspunktet. Jeg har ikke lest selve originalskiftet, men mistenker at dette var et kunstgrep foretatt for å lette generasjonsskiftet til sønnen Anders d.y.

 

Anders Andersen d.e. hadde da vært gift igjen i ca. et tiår og fikk to barn som vokste opp med den nye kona si, sønnen Ola og datteren Kari (19 år i 1784).

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 5091
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635093 
 

Datteren Kari har ikke lokalhistoriewiki fått med seg. Her er hennes ekteskap i 1788:

Kari Andersd - Ministerialbok for Eiker prestegjeld 1789-1806 (0624P) - Digitalarkivet 

 

Og henne i ft 1801, der hun har blitt et tiår for ung:

037 Kari Andersdatter - 0047 Synje - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0624P Eiker prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Hun kan dermed neppe være Olines mor.

 

Det nevnes også en datter, Eli (20 år) i skiftet etter den første kona til Anders Andersen d.e. i 1763/64. Men siden hun ikke nevnes i oppgivelsesskiftet, har hun vel gått bort i mellomtiden uten livsarvinger.

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, p. 2428
Quick link: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224632430 
 

 

Anders Andersen d.y.s barn er gjort rede for både på lokalhistoriewiki og i hans eget skifte.

Lokalhistoriewiki: Sønju (Øvre Eiker, 180/4) – lokalhistoriewiki.no 

Skiftet: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 5096
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635098 
 

Også han kan nok dermed avskrives. 

 

 

Ja, det er en rekke forbindelser mellom Sønju og Steinsrud, og enda flere om en trekker inn Hovenga, som ligger mellom dem og på denne tiden også tilhørte Sønju-folkene og der Anders Andersen d.e. og den første kona hans bodde. Du finner også andre både Steinsrud- og Sønju-forbindelser hvis du kikker på resten av gårdene på begge sider av Bingselva nedover mot Skotselv og derfra oppover mot Nykirke. Dette er et litt krevende område å skaffe seg oversikt over fordi forbindelsene hele tiden går frem og tilbake over grensa mellom Modum og Øvre Eiker og mellom verksfolk og bondebefolkningen.

 

Grunnen til at jeg nevnte Ødeskogen var at jeg luktet også på den som et mulig opphav for Oline, men skiftet etter kona til brukeren, Anders Hansen, viser at hun ikke var deres datter.

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 5994
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635996 
 

 

Hemmelighet med å se på fadderne er at disse ofte var hentet fra foreldrenes nærmeste familie og dermed mange ganger kan gi pek til disses opphav. Særlig gjelder det de eldste barna, født før foreldrene ble altfor veletablerte med egne nettverk. Tilsvarende kan det ofte være en ide å se på hvem paret selv stod faddere for. Men var en eller begge innflyttere, er dette selvsagt til mindre nytte.

 

Edited by Dag Thorsdalen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Her jobber vi parallelt - jeg har også fastslått at "min" Oline ikke nedstammer fra han som gikk konkurs - dels fordi han bare hadde to (overlevende) barn (og ingen av dem het Anders) og det da ikke blir "tid til" en generasjon i mellom. Jeg har også funnet forbindelsene mellom Steinrsrud og Sønju. Og dessuten Åsterud i Modum. Men kobling til Ødeskogen var ukjent for meg. Så jeg skal kaste meg over den, også!

 

Nok en gang 1000 TAKK!

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Prøver med et nytt skudd i mørket:

 

HVIS Bodil har truffet på første forsøk så het faren Anders Kristoffersøn. Og hvis vi skuler til Hovengen så finner vi en 11 år gammel potensiell far (Anders Kristoffersøn) der i et skifte fra 1764:  https://www.digitalarkivet.no/sk20100224632431

 

og på Steinsrud finner vi en 24 år gammel potensiell farfar (Kristoffer Andersøn) i skiftet etter kona til Anders Torgersøn i 1742:   https://www.digitalarkivet.no/sk20100224634879

 

Nå kan jeg ikke bevise noen av farskapene så det virker vel litt søkt, men en treffer i hvert fall ikke  blinken hvis man ikke våger å skyte...

 

 

Edited by tom askerøi
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kanskje jeg skal tenke i helt andre baner? 

 

I folketellingen 1801 finnes det tre Oline Andersdattere i Buskerud - to i Lier og en i Skoger:

1) f. ca. 1791. Drag sydre i Lier. foreldre: Anders Ingebretsøn (33 - bonde og gaardbeboer) og h. Kirsti Wergensd (34)

2) f. ca. 1792. Horn Hovedgaard i Lier. foreldre: Anders Jakobsøn (44 - husmand m jord) og h. Ågot Olsd (34)

3) f. ca. 1791. Egholt i Skoger. foreldre Anders Poulsøn (42 - jorbruger) og h. Anne Olsd (47)

 

nr 1 ble gift 29/7-1812 med Hans Olsøn og utgår vel siden "min" Oline er omtalt som "pige" ved vielsen i 1817.

nr 2 ble konfirmert i Lier i 1808 og utgår siden "min" ble konfirmert i Modum i 1807.

 

men nr 3 fremdeles er på Egholt ved folketellingen 1801. Senere kan jeg ikke finne spor etter disse på Egholt. Men navnene er for vanlige til at jeg kan utelukke at de er annensteds i Skoger - eller om det er denne datteren (eller familien) som har flyttet til Modum (Steinsrud)?

Link to comment
Share on other sites

Eikholt i Konnerud i Skoger virker i det minste som et logisk opphavssted for ei som konfirmeres fra Fredriksminde, da også det var et verkssamfunn. Når jeg blar nedover de oppførte der ved ft 1801 kjenner jeg igjen en del navn med opphav på Kongsberg. Jeg prøvde å se i Skogerboken, men fant hverken henne eller foreldrene nevnt under den gården.

 

Men på samme gård var det jo også en et par år yngre navnesøster:

073 Oline Andersdatter - 0039 Egholt - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0712P Skoger prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Med foreldre Anders Halvorsen og Kari Olsdatter. Dem finner jeg nevnt i Skogerboken, men uten at det gjøres rede for denne datterens skjebne:

Skogerboken : herredets historie m.v (nb.no) 

 

På den annen side virker det lite trolig at datteren skulle bli konfirmert så langt hjemmefra siden foreldrene levde på samme sted til de begge døde i 1833.

 

 

En annen innfallsvinkel: Navnene på barna til Ole og Oline. Her har du først opp tre stykker: Anders, Even og Magnus.

 

Jeg vil anta at Anders er oppkalt etter Olines far. Det tyder på at hun hadde kontakt med familien sin og følte seg knyttet til den. Og som eldste sønn, tyder det at hennes far bør ha stått høyt i kurs. Det vanlig var jo at eldste sønn ble oppkalt etter farfar. Hovedregelen var at kun hvis paret bodde hos konas foreldre skulle de kalles opp først. 

 

Sier de to andre navnene, Even og Magnus, deg noe? Hvem er de oppkalt etter? Og så savner jeg at Oles far kalles opp. Videre ser jeg at det går hele 6 1/2 år mellom barn nr. 2 og 3, mot bare 2 1/2 år mellom de to første. Det er et mistenkelig langt opphold. Kan de ha bodd borte fra Modum noen år og fått flere barn andre steder? 

 

Videre: fins det skifte etter noen av dem? Skiftekortene går ikke så langt som til da Oline døde. Da må man lete i selve skifteprotokollene, evt. skifteutlodningsprotokollene. Er en heldig kan da en eller flere av hennes slektninger være nevnt. 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1000 TAKK, Dag, for fortsatt gode innspill.

 

Vedr. oppkalling:

Anders er nok ganske sikkert oppkalt etter sin morfar.

 

Grunnen til at morfaren ble oppkalt først skyldes nok at farfaren og farmoren begge ble oppkalt i Ole Kristoffersøns første ekteskap (inngått i 1792) med Berte Narvesdatter. I første ekteskap ble også Narve oppkalt - og sannsynligvis er det fjerde barnet, Gyrid, oppkalt etter Bertes mor - men hennes opphav har jeg foreløpig ikke fått lett etter siden hun "bare" er en "steformor".

 

Da gjenstår, som du påpeker, Even og Magnus og de er sannsynligvis oppkalt etter Olines slekt - men så lenge jeg ikke har funnet den blir det i beste fall noe en kan bruke når man tror man har funnet noe.

 

(Men det ER et par Even'er i slektskretsen rundt Steinsrud/Sønju. Noen Magnus'er i den slektskretsen har jeg ikke funnet.

 

Jeg er den siste til å påstå et det ikke er flere barn (spesielt i "gleppen"), men foreløpig har jeg ikke funnet noen i Modum. (Hvor mange (spesielt "kvinnesider") er svært vanskelige å lese.

 

Og de flyttet nok rundt - Anders er født på Grøterud og Even på Haraldsrud. Magnus er født på Grøterud iflg presten og på Skinstad iflg klokkeren så vidt jeg kan se.

 

PS

Skulle gjerne ha sett skiftene deres, men har ikke funnet noen og tviler på at det eksisterer noe sånt. (Jeg HAR lett, men er laaaaangt fra ekspert på annet enn skiftekort...)

Edited by tom askerøi
La til et PS
Link to comment
Share on other sites

Anne Olsdtr Egholt blir begravet 15.04.1811, 60 år gml, ektemannen er Anders Paulsen, de gifter seg i 1787 og begge er oppgii å være av Værkets menighet

 

Anders Paulsen er fortsatt på Egholt i 1815, sammen med en sønn. Så forsvinner han fra Skoger ser det ut til

 

OJeg har ikke funnet Oline som konfirmert, gift eller død i Skoger, men det kan jo tenkes at de brukte Strømsø/Tangen kirke også. Noen i min egen slekt døpte vel barne sine annen hver gang i Verket kirke og Strømsø kirke

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Et annet skudd i blinde, Torger Andersen Stensrud gift 31.03.1750 i Haug kirke, Eiker med Anne Rasmusdtr Knive

Jeg har notert at de bodde på Hasselverket, har ikke gått noe videre her selv (Anne er søster av min formor), men teoretisk sett så kan de jo ha en sønn Anders (desverre er jo kirkebøkene for Eiker 1753-1764 borte. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Magne, er det disse du sikter til?

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 4323
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224634325 
 

Det er trolig samme par vi finner i ekstraskattemanntallet av 1765 som barnløse husmannsfolk under Daler:

Torger Andersen - Ekstraskatt 1765 for Eiker prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Fikk de en sønn Anders etter dette, vil han være å finne i de søkbare kirkebøkene for Eiker fra 1764 og utover. Og det samme vil han være som konfirmant hvis opplysningen her om at Torger og Anne var barnløse i 1765 skulle vise seg å være feil.

 

Ellers deler jeg din erfaring med at folk fra Konnerud svært ofte er å finne i kirkebøkene for Strømsø og Tangen - samt for Skoger hovedsogn etter at det ble utskilt fra Sande, også i perioden Konnerud(verket) hadde egne kirkebøker. 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tom, at Ole hadde vært gift før forklarer jo hvorfor navnene på hans side alt var "oppbrukt". Jeg ser i likhet med deg at det var noen Even'er på gårdene i Bingen og rundt Steinsrud. På samme måte har jeg notert noen forekomster rundt Skotselv. Men jeg ser ingen mulig forbindelse til noen av dem. Magnus var et sjeldent navn på de tider, det vil si at det var vel akkurat da det begynte å komme tilbake etter å ha vært nesten borte i flere århundrer. Men i den mellomliggende perioden har vi jo variantene Mons og Mogens, som begge er avledet fra Magnus. Så hvis han var oppkalt, var det helst etter en Mons eller Mogens i en tidligere generasjon. 

 

Jeg finner heller ikke flere barn i noen av de databasene jeg har tilgang til. Det var derfor jeg lurte på om de kan ha vært borte fra Modum noen år. Med av det søkbare dødsfallsregisteret for Modum ser jeg at det bare var sønnene Anders og Magnus som var i live ved morens død:

Oline Andersd - Dødsfall i Modum 1821-1840 - Digitalarkivet 

 

Dette synes å vøre hentet fra lensmannens dødsfallsprotokoll, som for Modums vedkommende dessverre ikke fins i skannet utgave. For andre steder med skannet utgave har jeg hatt stor nytte av denne kildeserien.

 

Jeg har skumlest skiftejournalen for Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri for 1837 og 1838 uten å finne noe skifte etter Oline. Men i likhet med deg tviler jeg på om det er noe å finne. På denne tiden vanligere at gjenlevende ektefelle ble sittende i uskiftet bo, noe som i tilfelle ble tinglyst. 

 

Oline står ved sin død oppført som husmannkone på Skinstadeiet. Det burde bety at de i hvert fall på den tiden hadde et fast bosted. Det var da påbudt med skrevne og tinglyste husmannskontrakter, noe som imidlertid ikke alltid ble etterlevd. Likevel er det store sjanser for å finne dem - eller i det minste Ole - nevnt i forbindelse med en tinglysning.

 

Så er vel dette dødsfallet til "din" Ole?

Ole Christophersen - Dødsfall i Modum 1841-1860 - Digitalarkivet 

 

Og med de opplysningene som står det, er det neppe verdt en gang å lete etter noe skifte.

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Dag Thorsdalen skrev:

Magne, er det disse du sikter til?

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H, 1676-1828, s. 4323
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224634325 
 

Det er trolig samme par vi finner i ekstraskattemanntallet av 1765 som barnløse husmannsfolk under Daler:

Torger Andersen - Ekstraskatt 1765 for Eiker prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Fikk de en sønn Anders etter dette, vil han være å finne i de søkbare kirkebøkene for Eiker fra 1764 og utover. Og det samme vil han være som konfirmant hvis opplysningen her om at Torger og Anne var barnløse i 1765 skulle vise seg å være feil.

 

Ellers deler jeg din erfaring med at folk fra Konnerud svært ofte er å finne i kirkebøkene for Strømsø og Tangen - samt for Skoger hovedsogn etter at det ble utskilt fra Sande, også i perioden Konnerud(verket) hadde egne kirkebøker. 

 

Ja det er de jeg sikter til, Ekstra skatten for 1765 gjelder vel for personer over 15 år? eller tar jeg feil?,de får en datter Marthe i 1753, Rangdi i 1765 (de er på Hasselverk ved hennes dåp og sønnen Herlov i 1768. Anne Rasmusdtr dør 1768 på Hassel Jernverk, det ser ut til at de bodde på en plass Backen under Jernverket. Et skifte etter disse hadde vært fint, men jeg fant ikke noe under Hasselverket. Torger døde i 1788 fortsatt på Hasselverket, født ca 1716.

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.