Jump to content
Arkivverket

Gloppen Sfj: Vilhelm Valterson Lote - dottera Susanne Slagstad og andre familiemedlemer på 1600-talet - kva veit vi?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

I samband med det gamle Slekt i Gloppen-temaet mitt har det kome fram interessante opplysningar om denne slekts-krinsen. Eg legg inn ei lenke til Susanne her, men ho har ein ektemann til som eg ikkje har fått med sidan dette er ein låst hovudprofil - https://www.geni.com/people/Susanne-Slagstad/6000000000176567268

 

Kan eg be deg Grete Singstad om å legge ut dei funna du har gjort? Eg kan nemne at vi med det fyrste sender inn ein gentest som har rein kvinnelinje til Susanne. 

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om Valter på Lote:

I boka «Soga om Gloppen og Breim. 1 : Frå dei eldste tider til om lag år 1800» blir han kalt Valter Vilhjelmsen , og det stemmer. I odelsjordeboka fra 1624 er han kalt Walter Willumssøn på Lote.

Da er det nok samme mann som fikk borgerskap i Bergen i 1606, innskrevet som Wolter Willumssen, dessverre uten at vi får vite hvor han kom fra.

 

Stattholderembetet 1572-1771, RA/EA-2870/Ek/L0011/0001: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626: / Odelsjordebøker for Bergenhus len, 1624, s. 223

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/jo10051103293224

 

Odelsjordeboka 1624:

WW.png

Edited by Grete Singstad
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

En ukjent sønn av Walter Willumsson - Valter Vilhelmson -  dukket opp i København.

Fra Holmens kirke, København:

Gravlagt 22. juni 1655 David Walterssen Loed i Nordfiord, båtsmann, 38 år (Loed = Lote).

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151586#151586,25194036

 

Dette er trolig samme mann:

David Walterssøn og Anne Gydesdatter fikk sin datter Anne døpt i Holmens kirke i København 29. okt. 1654.

Jeg finner ingen flere barn, ei heller paret gift.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151546#151546,25182044

Edited by Grete Singstad
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Så dukket det trolig ei datter opp i Fogderegskap 1638-39, Gjemmestad skipreide:

 

Erich Jacobssøn paa Loutthe, for hand besov hans festemøe Madalene Waldtersdotter, Noget før Deris Brøllup.

 

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, RA/EA-5023/R/Rb/Rbt/L0081: Bergenhus len, 1638-1639

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080903660304

 

 

Broren til Madelene måtte også bøte for det samme, men dessverre nevnes ikke hans kones navn - Fogderegskap 1638-1640, sakefall, Gjemmestad skipreide:

Willumb Waltersen Loute for hans Quinde hand belaa før Brølluppet

 

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, RA/EA-5023/R/Rb/Rbt/L0084: Bergenhus len, 1638-1640

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080903670370

 

-----

Willum Valtersen, født i Nordfjord, fikk borgerskap i Bergen 10. des. 1639.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000018048

Edited by Grete Singstad
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk for fantastisk flotte funn! Erik Jakobson på Lote er eit nytt namn for meg, og Magdalene Valtersdtr like eins.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eg nemner i fyrste innlegg at vi får ein gen-test i kvinnelinje til Susanne Slagstad, men det er berre ein autosomaltest, og h* som blir testa har ikkje stor nok interesse til å betale dei ekstra 1200 kr som ein mt-test vil koste (på tilbod fram til amerikansk midnatt 30.11). 

 

Kan det tenkjast at nokon her vil vere med på å spleise på det utvidinga vil koste? Bruk i så fall Donate-knappen til SFj-prosjektet, til venstre her, og merk gåva med "Susanne Slagstad"  - https://www.familytreedna.com/groups/norway-sfj/about/background - eller send meg ein melding så kan eg vere mellom-menneske.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg nemner i fyrste innlegg at vi får ein gen-test i kvinnelinje til Susanne Slagstad, men det er berre ein autosomaltest, og h* som blir testa har ikkje stor nok interesse til å betale dei ekstra 1200 kr som ein mt-test vil koste (på tilbod fram til amerikansk midnatt 30.11). 

 

Kan det tenkjast at nokon her vil vere med på å spleise på det utvidinga vil koste? Bruk i så fall Donate-knappen til SFj-prosjektet, til venstre her, og merk gåva med "Susanne Slagstad"  - https://www.familytreedna.com/groups/norway-sfj/about/background - eller send meg ein melding så kan eg vere mellom-menneske.

Se vipps 🙂

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg undrar meg litt over - kva gjorde ein borgar på Lote, av alle stader? 

 

På Nordfjordeid, rett over fjellet, var det mange av dei; nærmast ein filial av Bergen, men Lote var berre nokre få gardar, litt "in the middle of nowhere" - har eg tenkt..

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" - som borger/utligger og leve av det i tillegg. Kanskje bodde det nok sjeler i "Lotebygda" på denne tida til at man kunne leve av handelen?

 

Jeg ser av borgerskatt 1646-47 at Wilhelm Valtersen har flyttet til Hennane, der var det vel enda færre folk?

Willum Waltersen Henden

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, RA/EA-5023/R/Rb/Rbt/L0110: Bergenhus len, 1641-1648

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080904680655

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Familieoversikt

 

Valter Vilhelmson, fikk borgerskap i Bergen 1606. Handelsmann på Lote.

Hans kjente barn:

 

Vilhelm Valterson, fikk borgerskap i Bergen 1639, dvs født før 1614.

Gift med n.n. ca 1639.

Barn:

Susanne (delvis kjent etterslekt)

 

David Valterson, båtsmann. Gravlagt i København 1655, 38 år gammel, født ca 1617.

Trolig gift med Anne Gjødesdotter.

Barn:

Anne f. okt. 1654 i København (uviss skjebne)

 

Magdalene Valtersdotter.

Gift ca 1638 med Erik Jakobsen, som enten var fra Lote eller flyttet til Lote ifm giftermålet.

Her må vi lete etter etterkommere.

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Grete Singstad skrev:

Fogderegskap 1638-39, Gjemmestad skipreide:

Erich Jacobssøn paa Loutthe, for hand besov hans festemøe Madalene Waldtersdotter, Noget før Deris Brøllup.

 

Erik Jakobsen fra Nordfjord fikk borgerskap i Bergen 28. april 1637.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Takk, jeg er i hvert fall en slektsforskernerd.

Det kan bli vanskelig å finne etterkommere, men vi får gjøre et forsøk. Er vi heldige kommer vi over et skifte med utarvinger eller et skifte med gjenstander med initialer som kan være til hjelp. Min erfaring er at mange små puslespillbrikker fra kildene kan føre til gode løsninger.

 

Akkurat nå forfølger jeg denne mannen – kan han være sønn av Vilhelm Valterson?:

 

En Walther Willumsøn forlovet seg med Guri Mogensdatter i Bergen domkirke 19. sept. 1675. Forlovere var Jacob Davidsøn og David Frandtsøn.

Ingen dåp er ført i DK før 1719, så evt. barn må finnes andre veier.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000636144

Domkirken sokneprestembete, SAB/A-74801/H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1663-1683, s. 51

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650014

 

 

Koppskatt 1683 for Bergen:

Båtsmann Walter Willumsen

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jeg klarer ikke å se hvordan Susanne Slagstad passer inn som datter av Vilhelm Valterson, både kronologisk og standsmessig. Hun skal være mor til Sophie Pedersdatter, som døde nesten 88 år i oktober 1731, dvs født ca 1644. Hun virker heller å være av samme generasjon som Valtersøsknene. Jeg tror koblingen til Vilhelm Valterson er feil.

 

Gloppen sokneprestembete, SAB/A-80101/H/Haa/Haaa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1712-1735, s. 304-305
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228290601
 

Link to comment
Share on other sites

Takk for god observasjon! Eg har nok "kjøpt" opplysinga frå bygdeboka, og der er som kjent mykje som viser seg å vere snarvegar. Så lenge vi ikkje visste om andre Valtersborn såg vi ikkje denne generasjons-skilnaden, men dette er openbart problematisk, om det ikkje er snakk om ulike mødre med stor aldersskilnad - eller kan Susanne si tilknyting vere endå ein generasjon før, som faster til desse nyare Valter-borna? 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Dei to ektemennene til Susanne er brukarar på Slagstad rundt 1630, og ho skal ha born med begge, såvidt eg kan sjå. Ho bør vere fødd rundt 1600. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Anders Pederson, sønn av Peder Andersson og Susanne, er vel han som fikk borgerskap i Bergen 25. jan. 1666 - fra Gloppen i Nordfjord, bor i Dreggen.

 

En fin kilde er Manntall og mønstringsrulle 1653-1655 hvor alle tjenestedyktige unge menn er ført. Her tas det også med enkesønner og tjenestedrenger, bondelensmenn- og skysskaffer drenger, preste- og klokkerdrenger - og sønner og tjenestedrenger av borgere og utliggere. På side 14 finner vi en Anders Pederson nevnt under borgere og utliggere i Gjemmestad skipreide. Dette kan vel godt være det nevnte par sin sønn.

 

Danske Kanselli, Skapsaker, RA/EA-4061/F/L0017: Skap 8, pakke 168-174, 1653-1754, s. 11
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110209660900
 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Det må det vere! Vi kjenner han frå eit skifte på Fitje i 1707, der Peder og Lars Anderssøner er nemnde.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24219/50/

 

Eg trudde fyrst at Peder Fitje måtte vere son til Susanne, men har konkludert med at han heller må vere gift med ei dotter av henne. 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

I skiftet på Fitje er det referanse til eit skifte etter Lusie Monsdtr Almenning, som eg meiner må vere ei anna dotter av Susanne.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

I dag fekk eg resultatet av mtdna-testen som går bak til Susanne Slagstad.  Haplogruppa hennar er ikkje akkurat den vanlegaste; ikkje eit einaste norsk treff så langt. 

image.png.c7533e03ff51899a3b50351ef16322df.png

Link to comment
Share on other sites

Spennende! Vet du hvor denne haplogruppa er mest vanlig?

Vi får håpe flere tester seg og at vi kan finne koblinger til andre, siden vi ikke vet hvem hun var. Det er ingenting som tyder på at hun er i slekt med Valter Wilhelmson - som med det navnet trolig var skotte.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.