Jump to content
Arkivverket

"Dito" - hva omfatter det i Oslo domkirke, lysninger 1648-1678?


Recommended Posts

I kirkeboken for Oslo domkirke, lysninger 1648-1678 brukes "dito" som gjentakelsestegn. I følge Kyrre skal vi gjenta "den opplysninga det refereres til" (s.18).

 

Omfatter dette gjentakelse av både måned og "3. gangs" (utlysning), eller kun måned?

Hvis "dito" omfatter både måned og "3.gangs" så betyr det at dette stort sett er en liste over 3.gangs utlysninger.

 

Skal dette føres slik: "09.01 3.gangs" i Augustus-rubrikken "Lysning"?

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20060217020211

 

image.thumb.png.72e160be61a542f417ec6cfe5ac50730.png

Edited by Sølvi Løchen
Link to comment
Share on other sites

Slik jeg leser teksten, kan jeg ikke forstå annet enn at dito er brukt for å repetere måned.

Edited by Werner Kvalem Vesterås
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Werner Kvalem Vesterås skrev:

Slik jeg leser teksten, kan jeg ikke forstå annet enn at dito er brukt for å repetere måned.

 

Det kan være riktig, men jeg oppdaget at "3.gangs" (utlysning) er notert kun på første lysning i hver måned. Er det ikke litt for tilfeldig at ingen andre i samme måned er det. Dette kunne jo tyde på at "dito" inkluderer måned og "3.gangs"? Jeg må ha det riktig til transkribering av listen 

Link to comment
Share on other sites

Dito refererer til 3 gangs 

Januarius er på en måte "overskriften" og alle datoer under er januar og så kommer det en linjen som skiller neste måned

 

for Anders Olsøn er datoen Januarius den 16 

for Søffre Nielsøn er datoen Januarius den 23

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hvis man blar videre i boken, synes jeg det er vanskelig å konkludere med hva "dito" refererer til da det også benyttes der det ikke er spesifisert 3. gangs utlysning i første innføring for angjeldende måned. Jeg heller til at det enten refererer spesifikt til måned, eller bare er brukt som et fyllord i betydningen "neste post" (slik man også ser bruk av "noch" i samtidige kilder).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Ketil Firing Hanssen skrev:

Hvis man blar videre i boken, synes jeg det er vanskelig å konkludere med hva "dito" refererer til da det også benyttes der det ikke er spesifisert 3. gangs utlysning i første innføring for angjeldende måned. Jeg heller til at det enten refererer spesifikt til måned, eller bare er brukt som et fyllord i betydningen "neste post" (slik man også ser bruk av "noch" i samtidige kilder).

 

De forskjellige tolkningsmulighetene gjør alltid transkriberingsarbeidet vanskelig synes jeg.

 

Jeg har valgt å følge Renathes råd om å inkludere måned og "3.gangs" der skriveren noterer "dito". Utover i listen har du rett i at "dito" benyttes både når det står "3.gangs" og ikke. Lenger uti listen slutter han dessuten helt å bruke "dito" og "3.gangs". Jeg prøver å være så kildetro som mulig og følger teksten så slavisk jeg kan.

 

Jeg tror det er mest sannsynlig at listen bare omfatter 3.gangs-utlysningene, men det registrerer jeg ikke i Augustus. Det må leseren i så fall selv finne ut av/tolke

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.