Jump to content
Arkivverket

Anna Livia - Hr. Christian Arboes, Neé de Wølner


Ketil Firing Hanssen

Recommended Posts

Her er det flere muligheter for å registrere den avdøde prestefruens etternavn, i hvert fall følgende:

 

 • Arboes, Neé de Wølner
 • Arboe, Neé de Wølner
 • Neé de Wølner
 • de Wølner
 • Wølner

 

De to siste bør akkompagneres av en merknad som viser konteksten.

 

Men hvilket alternativt er mest korrekt hvis man skal følge registreringsstandarden Kyrre? Årstallet er for øvrig 1769.

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20070403670248

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke fasiten, men deler gjerne måten jeg har praktisert det, beklager at det blir litt langt.

 

Dette har jeg også lurt på, og jeg har spurt et lignende spørsmål om plassering av kvinners etternavn i Augustus-skjemaet (pikenavn kontra mannens navn) i dette forum, se:

https://forum.arkivverket.no/topic/296338-registrering-av-1700-talls-faddere-i-augustus/#comment-2403019

 

Jeg tror ut fra svarene på mitt innlegg den gangen at ektemannens navn, Hr. Christen Arboes, skal plasseres i kvinnens Stilling/stand når det er lagt til genitiv-s som her. Vi kan ikke være sikre på at kvinnen brukte mannens navn som sitt etternavn, og det finnes ikke faste regler for dette. Hennes tittel er "Christen Arboes" (hustru).

 

Når navnet til ektemannen skrives uten genitivs-s kan vi likevel plassere navnet i Etternavnsfeltet til kvinnen fordi det tyder på at hun faktisk brukte mannens navn. (Jeg fant flere eksempler på at presten/skriveren skrev mannens etternavn både med og uten genitivs-s, og da fulgte jeg bare forskjellig praksis slavisk i hvert tilfelle). Pikenavnet plasseres i kvinnens Etternavnsfelt. For å være kildetro har jeg tok jeg med "nee", ex. "nee de Deichman".

 

Jeg hadde mange eksempler på varianten "nee" i transkriberingen av Oslo domkirke på 1700-tallet. Her er noen eksempler på hvordan jeg registrerte navnene: 

 

Uten genitivs-s i ektemannens navn: Stilling/stand: Fru Cancellie Raadinde Etternavn: Rasch nee de Deichman

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=1740&to=1790&m[]=0301&firstname=&lastname=nee&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

 

Med genitivs-s i ektemannens navn: Stilling/stand: Niels Leuchs Etternavn: Catarina Hellesdatter

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=1740&to=1790&m[]=0301&firstname=&lastname=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=leuchs&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

 

Det ligner på ditt eksempel 3. Arkivverket kan helst rette meg hvis jeg tar feil

Edited by Sølvi Løchen
Link to comment
Share on other sites

Takk for utfyllende svar. Jeg har også foreløpig havnet på alternativ 3.

 

Dette med genitivs-s kan være problematisk - det vil selvsagt være en fordel for søkefunksjonaliteten å få inn etternavn i etternavnsfelt, selv om de er på genitivsform. Dette kommer tydligere frem i dåpslister der det f.eks. kan være oppført "Døbt Christen Arboes sønn Andreas". Da vil jeg registrere far som Christen Arboe. Skal man da tilføre en stjerne for å indikere at etternavnet er konstruert (fra genitivsform), eller føre opp farens etternavn som "Arboes"? Det finnes ikke noe felt Stilling/stand for dåpsbarn der man kunne ført inn "Christen Arboes sønn". En kuriositet fra Kongsberg er at det der på 1700-tallet fantes en slekt Poppe og en slekt Pop(p). For begge navnene er genitivsformen Poppis, og det blir derfor vanskelig å konvertere dette uten å konferere andre kilder.

Link to comment
Share on other sites

Andre kan sikkert svare bedre på dette enn meg, men her er mine tanker om dette 😊

 

I tilfellet med "Christen Arboes sønn Andreas" i liste over fødte/døpte ville jeg satt Christen Arboe, uten genitivs-s fordi det ikke er noen tvil om at det er han som er faren til Andreas, og slektsnavnet er Arboe uten s. Ordet sønn tar jeg ikke med fordi man registerer m for mann i feltet Kjønn.

 

At slektsnavn alltid har genitivs-s i fødte og døpte gjør det ofte vanskelig å avgjøre hvordan slektsnavnet skal bokstaveres. Et annet eksempel enn Poppe/Pop med genitivsformen Poppis er Christianiaslekten Flygg/Flyg, der genitivsformen oftest er Flygges/Flyges, og hva er da riktig slektsnavn, Flygg eller Flygge? Jeg prøver da å søke i kildene for å finne ut hva som er brukt i litteraturen. Kan jeg spørre om hvilke kilder du pleier å søke i?

 

Spesielt blant fadderne finner jeg mange eksempler på kvinner som kun registreres med fornavn og med ektemannens yrke og navn, feks. "Abraham Smeds Ane". Da plasserer jeg "Abraham Smeds" i Stilling/stand og Ane i fornavnsfeltet til fadderen.

 

Mvh Sølvi

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

hennes stiling/stand er Hr. Christian Arboes Præstekone

fornavn: Anna Livia

etternavn: Nee de Wølner

Står ingen steder at hun heter Arboe til etternavn, derimot er hun Hr Christian Arboes.

Så å skrive Arboe som etternavn på konen er feil.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
På 25.3.2024 den 15.30, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

etternavn: Nee de Wølner

 

Her må jeg være uenig med deg, Renate. "Nee" eller slik det står i kilden "Née", betyr "født som", så etternavnet før vielse blir da "de Wølner" uten Nee som du skriver.

 

Hele teksten er: "15) Anna Livia, Hr. Christian Arboes, Née de Wølner. Prestekoene i 2 aar p. Ramnæss, død d. 27de Maij  og ... Jordet d. 3. Junij ... æt. 44 aar, 20 uger og 3 dage."

 

Utover det er jeg enig med deg.

 

Med forbehold om at tallet 2 "i 2 aar p. Ramnæss" kan være feiltolket.

 

Remi

Edited by Remi Pedersen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.