Jump to content
Arkivverket

Hvem er sokneprest Theodorus Dreyer/Drejer f. 24.12.1702 i Tingvoll i Møre og Romsdal sine foreldre?


Erik Gustavsen

Recommended Posts

Side 234 i Gardtales i Valsøyfjord er interessant, der redegjøres for Drejer-delen av Valsøya, og endel Drejer slektskap er nevnt. Kona til Lars Toresens kone ble underlagt militær skifte i 1745, og protokollen er bortkommet.

Edited by Olaf Larsen
Link to comment
Share on other sites

Kanskje det er derfor vi ikke har funnet skiftet til Thore Eriksen? - At han også er oppført i de militære skiftene? Det står jo at Lars Drejer hører til en «Krigerfamilie» i ene bygdeboka, tenker forfatter da på forfedre eller etterkommere? Dersom Elen (mor til Tore Jonsen Drejer) og denne Lars er søsken, er kanskje Tore også oppført i militæret.

Vi har jo også som hypotese at Drejer ikke kommer fra slektskap, så det er jo ikke sikkert at dette er broren, men det er en mulig kopling. Synd at det er så lite skannede kilder som vi kan benytte. Hmm, hvor kan bygdeboka (https://www.nb.no/items/64c9da0cc2b2575c9d87ce77b2078091?page=19&searchText=«Thoresen Drejer») ha fått infoen om at Lars kom fra en «vidgrenet ætt» og «krigerfamilie»?

 

Jeg fant Lars Drejer og hans etterkommere i Hornemans samlinger, men ikke noe om faren eller søsken: https://media.digitalarkivet.no/view/187395/208

Link to comment
Share on other sites

Hvis noen foretrekker å arkivere henvisninger til kirkebok:

Vielsen til Thore Drejer og Maren Ursin i Buksnes i Lofoten, 28.10.1734, øverst høyre side.

Nordland fylke, Buksnes, Borge, Valberg, Flakstad, Moskenes i Buksnes, Borge, Flakstad, Lofoten, Lofoten, Ministerialbok nr. 881A01 (1732-1744), Kronologisk liste 1734
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20071106610623

Link to comment
Share on other sites

Kanskje Ole Drejer (Leding) f. ca 1675 er bror til Ellen Thoresdatter (og Lars)? Han får ifølge MyHeritage blant annet en sønn Erik f. ca 1704 (kanskje oppkalt etter oldefar?) og Peder f. ca 1702. Peder er født på omtrent samme tid som vår Thore og blir sogneprest i vesterålen, også som Thore. I tillegg tok han eksamen i 1724 (3 år før Thore) ifølge filen for norske teologiske kandidater (s. 69): https://slaegtsbibliotek.dk/928065.pdf. Det andre navnet over Ditlev Knud har forbindelse til Tingvold «i det Trondheimske», som det står -ikke at det har noe spesielt å si.
 

Her ser vi en Ole Dreyer som blir tatt inn til Katerdralskolen i ca. 1740. Men dette er nok heller et barnebarn av Ole Drejer (Leding): https://www.nb.no/items/a33c39dbac9a54885bc8adbbdaf600db?page=169&searchText=Drejer. Siden før i boka nevner en gutt fra Valsøyfjord. Altså ser vi at områdene Tingvoll, Trondheim, Vesterålen og Valsøyfjord er på en måte litt «sammenkoblet» (litt feil ord). Jeg mener at selv om ulike personer i våre teorier oppføres i de gitte områdene senere i livet, trenges ikke teoriene å bli mindre sannsynlige.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Her står det at Lars Drejer er av folket på Mo: https://www.nb.no/items/9c9900f0823efd5935ad7b7917424acd?page=311&searchText=«Lauritz Drejer». At Lars og Tore er i slekt (sannsynligvis onkel og nevø) er vel nokså sikkert nå, da de er de eneste Drejerne i Nordmøre på denne tiden og navnene passer. Men hva betyr det at Lars er av folket på Mo? Hvor er dette?

 

Her står det at Lars er nært beslektet med lagmann Dreyer i Trondheim!: https://www.nb.no/items/d0107a7fa3757f8e35b58ec8366e2c58?page=81&searchText=«Lauritz Dreyer».

Edited by Erik Gustavsen
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Erik Gustavsen skrev:

Svigerfaren til captein des armes Lars Drejer var fra Mo. 

I panteboka, her på høyresida: Nordmøre sorenskriveri, Pantebok 1731-1740, s. 20 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670420 står det at Lauritz Drejer solgte garden sammen med sine to værbrødre Lars Iversen og Ole Iversen Todal.

Far deres, Iver Larsen Todal, var fra Mo i Surnadal.  Lars Drejer var gift med Helle Iversdatter Todal.

 

Link to comment
Share on other sites

I boken Gård og ætt : hendelser og historier på Hestnes : Oppigarden på Hestnes i Valsøyfjord er Lauritz Thoresen Drejer omtalt.

https://www.nb.no/items/64c9da0cc2b2575c9d87ce77b2078091?page=19

Sitat

Det var ved oppkjøp av skylden på den ene Valsøygården at Kpt. Lauritz Thoresen Drejer kom til bygda i ca. 1725 og ble bonde på Valsøya. Han var gift med Helle Maria Ivarsdatter Todal, og hadde seks barn. Iver, Halvor, Jørgen Christian, Anne Martha, Helle Maria, (døde ganske ung) og Ellen.
Lauritz Drejer hørte til en «krigerfamilie». Var selv offiser og stammet fra en vidgrenet ætt. Han skulle i forbindelse med striden med svenskene i 1716-19 blitt utkommandert og gjort tjeneste som korporal og steget i gradene senere. I 1733 nevnes Drejer som kaptein des armes ved kompaniet til major Fosse. (Sek. major Jørgen Foss, sjef for Vikske komp. Navnet forandret i 1731 til Gunnæsske komp. (Gimnesske ?) Kpt. d'armes = høyeste underoffisersgrad. Senere benevnelse = kommandersersjant.)
Året 1762 døde Lauritz Thoresen Drejer. Gjennom arveoppgjøret efter ham ble skylden, og dermed eierforholdet i Oppigarden, atter en gang oppsplittet. De tre sønnene fikk hver 8 marklag med bygsel og landskyld, mens døtrene fikk 4 marklag hver.


'Gammelkirken i Aure' av Hans Rodal, omtaler et pinlig opptrinn i Aure kirke, der Kapt. Holger Kofoed og underoffiser Lars Thoresen Drejer skjeller ut prestene i menighetens påhør. (Nidaros, 29.09.1928)

 

For å  unngå å lete etter feil person:
Bibliotheca Norvegica. b. 1 : Norsk boglexikon 1643-1813

Sitat

Dreyer
Værdig Ære-Minde Til Trøst Mod Sorrigs Minde For Sr. Lauritz Drejer Vel-meent fremsat af Hands oprigtig Svoger og Tiener. Tronhiem [1764], trykt hos Jens Christ. Winding. 4. (4) s. F. & A. [6]
Sergevers og Epitaphium over L. D.s hustru Elen Bruun af E. H. Der meddeles. at hun er f. 13 1704 i Schaanevig ved Bergen † 14/1 1764 i Fosnæs pgd. ved Thjem.

 

Det hadde jo vært interessant om denne "vidgrenete krigerfamilien" til Lars Thoresen Drejer hadde vært omtalt i detalj, det er jo fortsatt et spørsmål om hvem hans forfedre var.

Edited by Olaf Larsen
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Hvis man antar at Lars og Ellen (Tores mor) er søsken vet vi at faren heter Tore Eriksen. Men om han også het Drejer eller moren som vi ikke vet navnet på, er usikkert. Hvis det stemmer at Lars (og da mest sannsynlig Ellen) er i nær slektskap med lagmand Drejer i Trondheim, gir det mer mening om moren er en Drejer (altså Tores mormor) - men det trengs ikke å være slik. I tillegg kan det jo hende at Ellen og Lars er halvsøsken.

 

Vet noen om en Ellen Drejer, som med tanke på omtrentlig tidsperiode kunne ha passet som mormor eller mor til Lars/Ellen?

Edited by Erik Gustavsen
Rettet på skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

På 9.4.2024 den 18.20, Olaf Larsen skrev:

.....

For Sr. Lauritz Drejer Vel-meent fremsat af Hands oprigtig Svoger og Tiener. Tronhiem [1764], trykt hos Jens Christ. Winding. 4. (4) s. F. & A. [6]
Sergevers og Epitaphium over L. D.s hustru Elen Bruun af E. H. Der meddeles. at hun er f. 13 1704 i Schaanevig ved Bergen † 14/1 1764 i Fosnæs pgd. ved Thjem.  .....

 

Hvilken Sr. Lauritz [Lars] Drejer kan dette være
(som altså ble enkemann etter 'hustru Elen Bruun af E. H.' (1704-1764)) ?
 

(... og mon hva E. H. står for ?)  (... og hvem var hans svoger, som forfattet sørgeverset ?) 
(Elen's f.dato i 1704 ser ut til å være feillest eller feilskrevet ...)
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 9.4.2024 den 12.54, Tore Kristiansen skrev:

Svigerfaren til captein des armes Lars Drejer var fra Mo

I panteboka, her på høyresida: Nordmøre sorenskriveri, Pantebok 1731-1740, s. 20 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670420 står det at Lauritz Drejer solgte garden sammen med sine to værbrødre Lars Iversen og Ole Iversen Todal.

Far deres, Iver Larsen Todal, var fra Mo i SurnadalLars Drejer var gift med Helle Iversdatter Todal.

 

Det later altså til at Capitain des Armes, Lars (Lauritz) Thoresen Dreyer (c1690?-1762) (g.m. Helle Maria Ivarsdatter Todal) rundt 1731 erhvervet garden Fjellet i Rindal (øverst i Surnadal) sammen med sin svoger (?) Lars Ivarsson Todal (se link i innlegg lenger opp), og at han på et tidspunkt solgte en gard (Mo ?) (se link i innlegg lenger opp), som han (på vegne av sin hustru) sammen med hustruens brødre Lars og Ole Ivarsson Todal hadde overtatt etter deres far Ivar Larssen Todal, sønn av Lars (I) Larsen Mo (1641-c1716), sønn av Lars Ingebrigtson Røv (1609-1682), som også var far til Lars (II) Larsen (1661-1720) som kjøpte Henden i Valsøyfjord ca.1685 og var far til Jon Larsson Henden, som først bodde på Høvik, Tustna, og som senere (1751) kjøpte heimgarden Henden Jostun av enka der og flyttet dit.

 

Det virker som det her må være snakk om garden MoRøv i Surnadal. Jeg har riktignok tidligere, fra en annen kilde, oppfattet at det istedet var snakk om garden Mo på Kvanne, Stangvik (sørvest for Surnadal).

Kan noen bekrefte at dette siste er en misforståelse, og at det altså var garden Mo (Røv, Surnadal) som Lars (I) Larsson Mo sin sønn, lensmann Lars Larsson overtok i 1716. Sistnevnte var altså farbror til søsknene Lars, Ole og Helle Ivarsdatter Todal (sistnevnte g.m. Lars Thoresen Dreyer).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 10.4.2024 den 14.30, Per Nermo skrev:

.....

Det virker som det her må være snakk om garden MoRøv i Surnadal. Jeg har riktignok tidligere, fra en annen kilde, oppfattet at det istedet var snakk om garden Mo på Kvanne, Stangvik (sørvest for Surnadal).

Kan noen bekrefte at dette siste er en misforståelse, og at det altså var garden Mo (Røv, Surnadal) som Lars (I) Larsson Mo sin sønn, lensmann Lars Larsson overtok i 1716.

.....

 

Håper noen kan hjelpe meg med å få ryddet opp uklarheten om hvorvidt det her er snakk om Mo(e) på Kvanne (Kvande) eller MoRøv !

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.