Jump to content
Arkivverket

[#2765] Slekt som heter Bay?


Guest Jarleif Nordheim

Recommended Posts

Guest Jarleif Nordheim

I min kones aner på Toten finner jeg et par personer med etternavnet Bay (fra ca 1650 og framover).I folketellingen for 1801 er det noen (få) rundt om i landet som har dette som familienavn. Kjenner noen til om dette er en samlet slekt, eller om hvor opphavet til navnet kommer fra?MVH

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aastorp

Det finnes flere Bay slekter. Navnet kommer antagelig fra Danmark. Det finnes en bok om "Slektene Bay i Norge" Slektbok for Bay-slekten fra Vinger, Odal, Skånes samt Fron i Gudbrandsdal og fra Fleberg. Med tillegg om Bay-slekten fra Christiania, Drammen, Drøbak m.fl. Den er utarbeidet av O. Delphin Amundsen. Trykket hos Grøndahl & søns Bogtrykkeri i 1943. Du finner den på BIBSYS og kan lånes via bibliotek. Jeg fikk låne den i fjor.

Link to comment
Share on other sites

Guest Elisabeth Augdahl

Jeg stammer fra familien Bay fra Vinger, denne grenen stammer fra Oluf Bay fra Toten. Min stammor Marie Christine Bay var født 1805 i Vinger og var datter av Hans Christian Bay på Magnor (Løvnesset på Magnor). Hans far Jens Christopher Bay var datterdattersønn av Oluf Bay (gjennom datteren Johanne g.m. Helmen og datterdatteren Sophie g.m.Hans Jensen Slagter på Holtet i Vinger)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Irene Denman

Der findes også en Lorentz Lauridsen Bay født 1761 i Bergen som blev skomager i Rise, senere Marstal på Ærø, Danmark. Han døde 3/7-1849 i Marstal. Han blev gift 1. 4/12-1791 i Rise med Else Hansdatter Døbt 13/10-1765 Død 1805 2. 1805 Anna Magdalene Caspersdatter Welkens Født 1762 Død 24/8-1821.Jeg er interesseret i oplysninger om hans familie.Jeg er efterkommer af ham langt ude.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

'Oluf Bay på Rise (Lena, Ø.Toten) er en av de eldste kjente av denne slekt i Norge og hørte vistnok til de militære befalingsmenn, som blev innkalt til landet av stattholder Hanibal Sehested fra Danmark og Nederland en tid før 'Hanibalsfeiden' (1644-45) i anledning av gjenreisingen av den norske hær.....'Dette er sitat fra 'Rustadslekten fra Ø.Toten' (N.Rustad, 1942) Det står mer om Oluf der, og mye litt. forefinnes ellers om han og slekten. Han hadde to barn; Johanne gift Helmen (Gran, Hadeland) og Even Olsen (Oufsen) Bay. Even ble gift med Marte Gundersdatter Skramstad på Toten, de fikk 7 barn, en av dem, Bernt Evensen Dyste (1677 - 07.12.1703 ble gift med Dorte Michelsdatter Rustad som er av mine aner fra Rustad.Det er verdt å merke seg at Oluf Bay var gift med SIRI BAARDSDATTER hvis aner og slekt det står endel om i samme slektsbok, som finnes på større biblioteker. Stor etterslekt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Rustad

Jeg tilføyer at for de som nedstammer fra Bernt Evensen (Bay) Dyste og Dorte Michelsdatter Rustad står det en god del i Rustadboken. Eller kontakttor.rustad@c2i.netTil Elisabeth Augedahl: Dorte M. Rustad's søster Kirsti Michelsdatter Rustad ble'vigd i huset på Teiterud med Anders Nilsen Augedahl den 5. juli 1713'...... Er det av dine aner??

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Hårstadsveen

Joda, Oluf Bay er nok den eldste kjente stamfar, og han bodde, som Tor skriver, på Toten. Oluf Bay er således stamfar for både Bay-slekten og miltærslekten Helm (hans datter gift Helmen). Det finnes også mange etterkommere av Bay-slekta i Gudbrandsdalen (Fron, Ringebu).Vær imidlertid oppmerksom på at angående Siri Bårdsdatters slekt, er hennes avstamning til Rosensværdene (Østby-ætten) ikke påvist! (Jfr. Herman Nettums artikkel i Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag 4/1986).M.v.h. Rune

Link to comment
Share on other sites

Guest Christian Arentz

Mulig at jeg starter langt fra stamfaren, men hvem var tollvisitør Diderich Janssøn Bay, g.1) m. Cathrine Mauritzia Høyer, f. 1705 (datter av Mauritz Høyer og Abel Holberg - Ludvig Holbergs søster), og 2) m. Anne Madsdatter (datter av Mads Sørensen Heiberg)?

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Guest H. Bjørnholt

I Bayboken nevnes det at en en bok om Helmenfamilien er under utgivelse. Jeg er imidlertid ikke istand til å finne noen slik bok. Er den utgitt?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Christian Arentz, du skriver at Diderich Janssøn Bay var g. 2) m. Anne Madsdatter (datter av Mads Sørensen Heiberg). Er det snakk om Mads Søfrensen Heiberg (1618-1697) fra Luster i Sogn ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Christian Arentz

Jeg har notert at Anne Madsdatter (f. ca.1668 i Luster, d. 1726 i Kvitingsø, Ryfylke) var søster av Thomas og Laurits, alle barn av Mats Sørensen Heiberg i hans 2. ekteskap med Dorothea Knudsdatter (f. ca. 1640, d. 1708 i Luster). Vet du forøvrig hvem Dorotheas foreldre var, eller foreldrene til Mats’ 1. hustru Elisabeth (Lisbeth) Thomasdatter, d. ca. 1664, og når/hvor Elisabeth var født?Tollvisitør Didrik Janssøn Bay var også g. 14. juni 1729 m. Cathrine Mauritzia Høyer(f. 1705). Jeg har dessverre heller ikke Didrik Janssøn Bays data. Kan han ha vært sønn av baker Jan Bay som i 1657 bodde i 22. rode i Bergen, og baker og borger Johan Bay som i 1645 bodde i 20. rode? Denne var muligvis identisk med Johan Willomsen f. i Amsterdam som tok borgerskap i 1620. (Otto Delphin amundsen: Slekten Bay i Norge).Jeg lurer også på om Didrik kan ha hatt en bror Willum Janssen Bay f. i Bergen. Denne Willum tok 1648 borgerskap som baker og hadde hus i eller ved Dræggen før han må ha flyttet til Nordnes der han er registrert i 1. rode 1677-79. Willums enke Elen Groot bodde i 1. rode 1683-91. Willums sønner, kjøpmennene Jan (Johan) Willumsen (borger 1683, g.m. Karen Jonsdatter) og Willum Willumsen (borger 1695, begr. 1739, g.m. Berithe Jørgensdatter) kalte seg først Bay/Møller, etter 1702 bare Møller.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Hvis alle disse er i nær familie, hvilket vel ikke er usannsynlig, virker det kronologisk som om Bergensbakerne rundt 1650, Willum, Johan og Jan Bay, alle kan være sønner av Johan (Jan) Willumsen Bay (borger i 1620), og at denne Willum er den Willum Jansen Bay du nevner (g. Elen Groot), som altså da ikke blir Didrik's bror men hans farfar, dersom kjøpmann Jan Willumsen Bay Møller (borger 1683) og Karen Jonsdatter er foreldre til tollvisitør Diderich Jansen Bay, som vel må være f. ca. 1670.Jeg kjenner dessverre ikke herkomsten hverken til Mats' to koner.

Link to comment
Share on other sites

Guest Trond Lunde

Bay i Eidsvoll 1865:Svend Bay, losjerende snekker på Åsbakken 1865, f. i Vinger, 42 år. Kona Marie Larsd. fra Eidsvoll, 41 år. Barna står alle oppført med Bay som slektsnavn: Frantz Lauritz Oskar 16, Hans Christian 9, Gina Oleanna, 11, Anne Dorthea 7, Ingeborg Marie 4 og Laura Amalie 1. Alle født i Eidsvoll. Ingeborg Marie ble født 31.08.1862, døpt 18.01.1863. Foreldre var snekker Sven Hansen Bay og Marie Larsd. Fjellhamar, Dokken. Laura Amalia ble født 27.01.1865 og døpt 07.05.1865. Foreldre innsitter Svend Bay og Marie Larsd. Næss, ÅsFredrik Vilhelm A. Bay, gardbruker og forpakter på Ås østre 1865. 40 år, født i Alstahaug. KOna Thorine Bergitte Bay, f. i Elverum, 46 år. Barn Anna Sophie 12 og Herman Henrik, 10, begge født i NannestadAnne Dorthea Kaasen, f. Bay, losjerende husmor, enke på Mork. 68 år, f. i Eidskog, Kongsvinger

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest kai m kveum

hei! kan nevne at Bay blant annet er nevnt i norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 3, s. 209, bind 8 s. 297 og bind 9, s. 209 kai

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Jens Lorentz Bay

Lorentz Lauridsen Bay, som angives at være født i Bergen i 1761, han er født i Skjelskør og dattersøn af Lorentz Jensen Bay født i Bergen i 1683. Lorentz Lauridsen Bay havde en talrig efterslægt af sømænd i Marstal på Ærø. På grund af navnegivningen, mener jeg med rimelig sikkerhed at kunne antage at han er søn af Lorentz Jensen Bay ældste datter. Hun hedder Anna Lorentzdatter Bay født 1719 i Kbh, og død 1772 i Skjælskør. Men jeg mangler endeligt bevis.Christian Arentz nævner tollvisitør Diderich Janssøn Bay, han er en bror til den ovenfornævnte Lorentz Jensen Bay.Deres far er Jens Lauridtsen Bay, født i Randers, og gift i Bergen med Dorothea Messing. I digitalarkivet kaldes han Jan Bejer.Der er ingen forbindelse til Oluf Bay, den norske slægt Bay.Hvis Irene Denman eller Christian Arentz læser dette må du/I gerne kontakte mig.mailadresse jens.bay@toldskat.dk

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Jeg sitter med boka Slektene Bay i Norge , foran meg. Det er den før omtalte Bok fra 1943, Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Oslo. Utarbeidet av O. Delphin Amundsen.Under Bay i Bergen finner jeg følgende:' Jan Bay, bager, bor 1657 i Bergen, 22.rode, has hus og grund, taxt 637 dlr. ( Koppskattmantall)Johan Bay, Bager og borger, bor 1645 med Quinde og 1. søn i 20.rode. Hans hus med ildsted, taxt 400 dlr .( Muligens den samme som foranstående)Willum Jansen Bay, f. Bergen ,løste borgerskap s.st.8/10 1648. Eiet 1659 hus i eller ved Dreggen, ved siden av Catharina Munthe sal.Hr. Otte R. Studs. ( Dipl. 29/3 1659 Berg. Mus.)Hans enke Elen Groot bor 1683 i 12. rode med datteren Dorthe. Sees ikke i mantall 1686.Hans Bay, født ved Mechlenburg. Løste 26/8 1653 borgerskap i Bergen som snekker. I 1657 utgjør hans formue inkl. hus og grunn i 18. rode, 240 dlr ( koppskatt).Jens Lauritsen Bay . 1686, 20 Jan, får Jens Lauritsen Bay ' Borger og Indvaaner i Bergen' skjøte på noget jordegods i Nør-Jylland i Caløe og Dronningborg Lehn, av Baltazar Bay Jensen ( på Skorup gård) og Kristen Jensdatter Bay.1697, 22 jul selger Jens Bay ' Borger og Handelsmand i Ebeltoft' og Dorette Messing ( de samme?) eiendommer.Skj. tgl 30/9 1697. Viborg Landsting.Det er mulig at dette er eiendommer som tidligere tilhørte en Lauritz Jensen Bay, der var skriver 1649 ved Mariager Kloster, senere til 1661 ved Hald og Skivehus Len, og soms. å. bosatte sig på Skorup Gård, hvor han døde 1680, og at Jens Lauritsen Bay er hans sønn.Jens Lauritsen Bay bosatte sig igjen(?) i Bergen, hvor han 9/5 1698 kjøper borgeren Henrich Mortensen Blanche og hustru Alchie(?) Sembs ' Iboende hus, grund, haugeplads, ildhus, bryggers med redskap.'Gift med Dorette Didriksdatter Messing, datter (?) av Didrik Messing, borger i Bergen , boende i Stolmevåg, borgerskap 1648, d. f. 9/7 1692.En del av hans ( danske) efterslekt skal være behandlet og samlet av dommer Hans Bay i Hobro, der hadde utarbeidet manuskript til Skelsør og Kosør- Bayèrnes stamtavle.Etter utdrag mottatt av denne stamtavle skal Jens bay være far til:1. Christine Bay g.m Jochum Schrøder2. Lorentz Bay der levde i 1760 i Skelsør3. Abraham Bay, der levde 1760 i København g.m Benthe Nielsdatter, d. 20/8 1766, 70 år gammelog muligens 4. Didrik Jansen Bay.Ovennevnte Christine Jensdatter Bay , begravet 19/7 1724, fra Nykirken i Bergen. g.1/5 1720 s.st. m. enkemann Jochum Jansen Schrøder, dpt 17/10 1680 i Korskirken i Bergen.Begravet 28/4 1727 Nykirken , skifte 21/5 s.å.han var gift i alt 3 ganger , hadde 6 barn, hvorav en sønn var dpt Jens Bay ( som fornavn) 29/5 1724,'Med forbehold om rett avskrift.Ved ikke om dette er til noe hjelp?Hvis noen ønsker flere opplysninger om Bay-slekt fra denne boka , gjør jeg gjerne oppslag.Mvh. Gunn Huglen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Christian Arentz

Til Jens, Mange takk for at du tok opp igjen denne debatten. Det var nyttig å få vite at Lorentz og Diderik var brødre. Kan du si meg hvor i Digitalarkivet Jan Bejer er omtalt?Til Gunn, Her var det mange nyttige opplysninger! Og et par spørsmål også til deg: Hvordan vet vi at Didrik (Clausen) Messing døde før 9 juli 1692 ? Hva skjedde da? Står det noe mer om ham eller hans familie i 'Slektene Bay i Norge'? Jeg er spesielt interessert i stoff om hans virke i Stolmevåg (han er omtalt 30. sept. og 1. okt. 1662 ved Ledings- og Sagetinget på Wiig i Sunnhordland).Vet du hvem Jochum Jansen Schrøder var sønn av og hvem han var gift med foruten Christine, samt navn på barna? Du kan gjerne svare meg på hcarentz@aol.commvh Christian

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Her passer dato for dpå bedre med boka.LenkeDen forrige kan være en bror med samme navn, død før neste blir kalt opp ?Mvh. Gunn. H.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.