Jump to content
Arkivverket

[#5270] Wogn-Vogn


Guest Torkil  Lier

Recommended Posts

Guest Torkil  Lier

Er interessert i opplysninger om familien Wogn(Vogn). Hans Nielsen Wogn på Fossnes i Stokke, gift 1.med Margrethe Sophie von Buchwaldt, 2.-med Maren Margrethe Jensdatter Qvist. Ved sin død 1733 etterlot han 12 barn,9 og 3. Er det noen som sitter med kilder fra kirkebøker, skifteprotokoller etc.som berører Wogn-familien ser jeg fram til det med takk. Skriftlige kilder (bygdebøker etc.)er av mindre interesse,da jeg stort sett har dette selv. Mvh.Torkil Lier.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Margrete Sofie von Buchwaldt ble begrevet 12. juni 1727.Hans Nilsen Vogn og Marie Margrete Jensdatter Qvist giftet seg 12. oktober 1729.Hans Nilsen Vogn ble begravet 25. november 1733, 64 år, 39 uker og 6 dager gml.Hans Nilsen var sønn av Maren Auensdatter som det var skifte etter på Østre Kile i Stokke 28.-29. februar 1704. Hun var da enke etter Tolf Torsen, men hadde tydeligvis vært gift med en Nils med hvem hun hadde 7 barn tidligere (2 sønner og 5 døtre). Nils' fulle navn er dessverre ikke nevnt i skiftet.Lorens Berg mente å vite at denne Nils var Nils Simonsson på Mellom Borge i Stokke (se Stokke bygdebok), men jeg har foreløpig ikke funnet bevis for dette. Nils Simonsson var sønn av Simen Torbjørnsson som var født ca. 1584 og nevnes på Mellom Borge fra 1624 til forbi 1664. Simen eide en del av gården Stein i Stokke, og denne eierparten, sammen med navnet, setter ham i forbindelse med en slektskrets som er kjent i forbindelse med et skifte på Bås i Botne 1587. Her mangler imidlertid minst ett mellomledd.Jeg undestreker at dette kun er teorier foreløpig, og at det eneste som er sikkert er at mor til Hans Nilsen (Vogn) het Maren Auensdatter og at han hadde 6 søsken.

Link to comment
Share on other sites

Guest Halvor Aaby

Jeg går ut fra at du kjenner Wogn/Vogn-slekta i Rakkestad. Anders Wogn gift med Else Colstrup var lensmann i Rakkestad midt på 1700-tallet. Sønnen Nils var også lensmann. Nils hadde bl. a. ei søster Else Cathrine. For øvrig kjenner jeg ikke mye til slekta. Hilsen Halvor.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Dette er trolig samme slekt, om jeg ikke husker feil. Ved skiftet etter Hans Nilsen Vogn 1734 bodde en av sønnene i Tune - mulig det var Anders.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne M. Gilhuus

jeg er etterkommer etter Margrethe Sophie...du kan kontakte meg på e-mail adresse: nfp7319@privat.cybercity.no om du vil

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Guest Jan Engedahl

Vedrørende innlegg 4 og 5. Det ikke utenkelig at Anders Wogn gift med Else Colstrup (innlegg 4) er identisk med Andreas Wogn og Else Nilsdatter Colstrup som døper datteren Margrete Maria i Sandar 28.09.1736. Lenke Jeg ser heller ikke bort i fra at denne Andreas, er identisk med Anders Hansen Wogn. Som ved skifte etter faren Hans Nilsen Wogn på Fossnes i Stokke, 10.03.1734 hadde opphold hos svogeren Michel Larsen Hansted på Bugaarden i Sandeherred. Den av Hans Nilsen Wogns sønner som var i Tune på denne tiden (Innlegg 5) var Fredrik Hansen Wogn.Jan

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest torkil lier

En sammenfatning av hva jeg hittil har greid å fatte av Vogn-familiens forgreninger: FAMILIEN WOGN (VOGN). 1.HANS NIELSEN WOGN, f.ca.1669, -gravl. i Stokke 25.nov.1733, 64 år gl. Eier av Fosnes i Stokke. Gift 1.-med MARGRETHE SOPHIA VON BUCWALDT, gravl. i Stokke 12.juni 1727; datter av Johan Christopher von Buchwaldt og hustru Anne von Ahnen til Fosnes. Gift 2.-i Stokke 12.okt.1729 med MAREN MARGRETHE JENSDATTER QVIST, f.1702, -gravl.13.nov.1741, 39 år gl.; datter av gjestgiver Jens Christensen Qvist på Sundby og hustru Elisabeth Iversdatter Stockmann. Barn:2A.ANNE MARGRETHE HANSDATTER WOGN, f.o.1695. Gift ca.1715 med CHRISTOPHER ELLEFSEN AARHOLT, f.ca.1688,-død 1758; sønn av Ellef Clausen Aarholt og hustru Maren Christophersdatter. Christopher Ellefsen overtok Årholt etter sin stefar Ole Christophersen i 1719. Fikk i 1741 bevilling til å skjære 1200 bord årlig på Årholts sag. Ved Christophers død var boet fallitt. Barn:3aA.HANS CHRISTOPHERSEN AARHOLT,1717-1788. Korporal og eier av Årholt. Gift i Stokke iflg.kongebrev 13.apr.1754 med sin kusine ANNA EVENSDATTER, død 1795. Barn: A.MAREN HANSDATTER AARHOLT, dpt.5.mai 1754. Gift 1779 med OLE FRANZEN BERGAN. B.CHRISTOPHER HANSEN AARHOLT, dpt.23.feb.1757, -død 1807. Fra 1788 eneeier av Årholt, men solgte 1797 halvdelen av gården til sin bror Iver for 800 rdlr., og i 1803 ytterligere ¼ part til samme for 1000 rdlr. Gift med MARIE NIELSDATTER, f.1767. Døtre: Else 1800, Anne 1804 og Ellen 1806-13. C.EVEN HANSEN AARHOLT, dpt.16.juli 1759, -død 1788. Gift med BERTE AMUNDSDATTER. 1 barn. D.ANNE HANSDATTER AARHOLT, dpt.25.nov.1761, -død 1841 på Holt, 80 år gl. Gift 1791 med OLE LARSEN HOLT, f.1765, -død 1839. Fra 1806 eier av bortimot halve Årholt. E.ANNE MARGRETHE HANSDATTER AARHOLT, dpt.7.juli 1765. F.NIELS HANSEN AARHOLT, dpt.31.mars 1768, -død 1788. G.IVER HANSEN AARHOLT, f.1771, -død 1839. Sersjant og eier av halve Årholt. Gift 1801 med GUNILD MARIE LARSDATTER TEM i Sem. Barn: Anne Helvig 1802, Grete Sofie 1806, Ellen Marie 1811, Hans Christian 1814-88, Lars, Cathrine Marie 1822 og Maren Olea 1825. 3bA.ELLEF CHRISTOPHERSEN3cA.IVER CHRISTOPHERSEN VENNERØD. Gift i Stokke 16.okt.1755 med ANNE HELGESDATTER HOLT. Barn: A.CHRISTOPHER IVERSEN, dpt.13.jan.1756. B.ANNE MARGRETHE IVERSDATTER , dpt.14.des.1760. C.HELGE IVERSEN , dpt.13.feb.1763. D.NIELS IVERSEN, dpt.9.feb.1766. E.HANS IVERSEN, dpt.9.nov.1768. F.INGEBORG SOPHIA IVERSDATTER, dpt.11.aug.1771.3dA.ANNE MARIA CHRISTOPHERSDATTER AARHOLT. Gift med OLE HELGESEN Nordre Holt. Barn: A.MARGRETHE SOPHIE OLSDATTER, dpt.12.sep.1740. B.ELLEN OLSDATTER, dpt.20.aug.1747. 3eA.MAREN CATHARINA CHRISTOPHERSDATTER AARHOLT. Gift med LARS MICHELSEN VENNERØD. Barn: A.THONETTE LARSDATTER, dpt.23.juli 1749. B.THONE LARSDATTER, dpt.6.juni 1751. C.MICHEL LARSEN, dpt.6.jan.1753. D.ANNE LARSDATTER, dpt.4.apr.1763. 3fA.MARGRETHE SOPHIA CHRISTOPHERSDATTER AARHOLT. Gift med PEDER JACOBSEN STAVNUM. Barn: A.JACOB PEDERSEN, dpt.14.apr.1765. B.CHRISTOPHER PEDERSEN, dpt.6.mars 1768. C.ANNE MARGRETHE PEDERSDATTER, dpt.30.des.1770. D.INGEBORG MARIA PEDERSDATTER, dpt.22.feb.1772. E.MARGRETHE MARIA PEDERSDATTER, dpt.13.juli 1777.2B.ELSE CATHRINE HANSDATTER WOGN, f.o.1697. Gift i Stokke 1.juni 1718 med skipper i Tønsberg MICHEL LARSEN HANSTED, f.ca.1687, -gravl. i Tønsberg 29.feb.1752, 65 år gl.; sønn av Lars Pedersen Hansted (ca.1642-1720). Michel Hansted var 1734-38 bosatt på Bugården i Sandeherred. Halvparten av Bjelland i Slagen kom 1738 på Michel Hansteds hånd for 190 rdlr. Else Cathrine Wogn solgte denne part med påstående bygninger i 1756 til brukeren Hans Asbjørnsen for 220 rdlr. Barn: A.ENEVOLD MICHELSEN HANSTED, dpt.3.feb.1734 i Sandeherred, -død ca.1777. Gift i Tønsberg 20.apr.1762 med DORTHE PETERSDATTER, f.ca.1730. Dorothea Hansted gift 2.-i Tønsberg 1779 med Henrich Berensten. I 1801 finner vi Dorthe Pedersdatter Bærentsen bosatt i Store Langgade nr.5 i Tønsberg; hun er husmoder og 71 år, enke etter 2.ekteskap og Lever af sin formue. Den 29.nov.1777 døpes i Tønsberg Enevold, oppkalt etter Enevold Hansted og sønn av matros Christen Larsen og hustru Inger Olsdatter. Denne er identisk med den senere Ingvald Hansted, gift med Pernille Sørensdatter i Tønsberg. B.NIELS MICHELSEN HANSTED, dpt.4.apr.1735 i Sandeherred. C.MARIE MICHELSEN HANSTED, dpt.1.mars 1736 i Sandeherred. D.HANS MICHELSEN HANSTED, f.11.mars 1738 på Bugården. E.ELIAS CORNELIUS HANSTED, dpt.22.aug.1739 i Tønsberg. F.MARGRETHE SOPHIA BUCHWALDT HANSTED, dpt.25.jan.1741 i Tønsberg, -død 30.nov.1814, 73 år gl. Gift 1778 med murmester i Larvik KNUD BIERCKHOLM i Stenene. Ekteskapet var barnløst. I 1801 finner vi Margrethe Sophie Bierckholm på Lille Ringsaker i Ringsaker hos kanselliråd og sorenskriver Christian Stangeby. G.MARIA ELISABETH HANSTED, dpt.22.juni 1743 i Tønsberg.2C.NIELS HANSEN WOGN, f.1700. Han var underofficer (vaktmester iflg.Tune kb.) før han 2.mars 1732 ble fenrik reformé ved Søndenfjeldske Nasjonale dragonregiment, og 1.mai 1741 virkelig fenrik ved samme regiments Jarlsbergske kompani. Ble i 1744 Løitnant. 1745 kaptein og sjef for Nordre Jarlsberg kompani, og 1746 sjef for Østre Smaalenske kompani. Han avsluttet sin karriere som kaptein ved samme regt., og tok avskjed 6.april 1757 med majoprs grad. Den tid Wogn var fenrik reformé innehadde han fenriks grad, men var ikke i tjeneste. Kornett var en tid kava- Leriets gradsbetegnelse for fenrik, med det ser altså ut til at kornett kunne benyttes om dragonfenrikers grad. Niels Wogn fikk 3.juli 1732 bygselseddel på Vestre Viste i Tune, men var der gårdbruker ganske kort tid, idet Sognepresten Hr.Lars Lange 24.nov.1733 fikk bygselseddel på gården. Selv overtok Niels Wogn Fossnes i Stokke på skiftet etter faren. Han ble sittende med gården til han i 1746 ble forflyttet til Østfold, og solgte da Fossnes til broren Preben for 2500 rdlr. Gift i Stokke 22.sep.1723 med MARIE SPARRE. Gift 2.-o.1757 med CHRISTIANE SOPHIE WEIEL, f.ca.1722, -død 1797, 75 år gl., enke etter lensmann og prokurator i Stokke (gift 1742) Ole Anholt (1695-1745). Deres datter Maria Anholt, dpt.22.okt.1744 i Tønsberg, -død 22.sep.1827 på Ballerud i Bærum, nærmere 83 år gl.,ektet oberst Hans Jacob Sparre, 1734-1827. Av barn kjennes:3aC.MARGRETHE SOPHIE WOGN, dpt.10.jan.1728 i Tune.3bC.MARGRETHE SOPHIE WOGN, dpt.28.mai 1758 i Rakkestad, -død 7.mars 1812 i Bærum hos sin svoger Hans Jacob Sparre. Hun hadde da vært 46 år hos familien Sparre (fra 1766!).3cC.MARIA SPARRE WOGN, dpt.15.feb.1761 i Rakkestad.3dC.ELSE SCHJØDT WOGN, dpt.16.apr.1762 i Rakkestad, -død 11.jan.1820 i Christiania, nærmere 58 år gl. Gift 1.-i Gjerdrum 15.okt.1783 med klokker i Ullensaker HANS MYGIND, dpt.9.feb.1744 i Nes, Romerike, -gravl. 7.mai 1788 i Ullensaker, 44 år gl.; sønn av Henning Mygind Hansen og hustru Anne Cathrine Muller. Gift 2.-1800 med skreddermester i Christiania CHRISTEN LODBERG, -død 28.nov.1800 i Christiania. Ved folketellingen 1801 finner vi Else Wogn bosatt i Kirkegaden (husnr.123) og driver skredderprofesjon ved hjelp av en svenn Hans Andersen Berg samt 2 tjenestepiker. I huset hennes stesønn Christian Lodberg, 11 år. Gift 3.-i Christiania 27.juni 1802 med skreddermester HANS BERG, som overlevde henne. Annet ekteskap var barnløst, med Berg hadde hun hatt et barn som var død før henne, og i 1.ekteskap flg.barn:4adC.ANNA CATHRINE MYGIND, dpt.16.aug.1784 i Ullensaker, -gravl.20.apr.1785.4bdC.ANNA CATHRINE MYGIND, dpt.13.nov.1785 i Ullensaker, -gravl.9.nov.1790 s.st.4cdC.NIELS MYGIND, dpt.18.okt.1787 i Ullensaker, -levde ved morens død i 1820. Sønner av ham (utenfor ekteskap) var Jens Gustav 1821 og Nils Martinius 1831. 3bC.MARGRETHE MARIA NIELSDATTER WOGN, f.ca.1762. Gift i Stokke 15.feb.1796 med RASMUS ANDERSEN, dpt.22.aug.1762; sønn av Anders Olsen og hustru Karen Rasmusdatter. I 1801 finner vi dem bosatt på Nordre Saltbostad i Nøtterø; Rasmus Andersen er husmann m.jord og arbeidsmann. Barn: Karen Anne Rasmusdatter, dpt.15.apr.1796 i Stokke og Andreas Rasmussen, Saltbostad, f.1804.2D.MAREN HANSDATTER WOGN, f.1702, -død i barselseng 2.juli 1742 på Sand i Sandeherred, 39 år, 9 mnd., 2 uker og 7 dager gl. Gift med skipper MATHIAS PETTERSEN (BERG), f.ca.1696, -død 4.juni 1746 på Sand, 50 år, 2 mnd., 1 uke og 3 dager gl. I ekteskapet flg. barn:3aD.KARI MATHIASDATTER BERG, f.ca.1722 (konfirmert 1737). Gift 15.apr.1747 i Sandeherred med CHRISTEN PEDERSEN. Døtre:4aaD.MAREN CHRISTENSDATTER, f.21.jan.1748 på Sand.4baD.MATHEA CHRISTINE CHRISTENSDATTER, f.27.juli 1751 på Sand, -død 4.feb.1831 på Vestre Kverne i Stokke, nær 80 år gl. Gift i Stokke 23.juni 1773 med ANDERS NIELSEN KVERNE, dpt.7.mars 1749, -død 3.juni 1821; sønn av gårdbruker Niels Simonsen Kverne og hustru Maren Andersdatter. Anders Nielsen var selveier på Vestre Kverne fra 1772. Barn: Christen 1777-1809, Maren Cathrine 1780, -gift m.Ellef Christophersen Haug i Ramnes, Karen Anne 1782, - gift 1803 med Christopher Hansen Bratte-Kverne, Simen 1786-1858, Marie 1792, -gift 1817 med Ole Pedersen Helgerød og Ingeborg Sophie 1795, gift 1812 med Abraham Abrahamsen Torød. 3bD.PETTER MATHIASSEN BERG, f.ca.1724 på Sand. Konfirmert 1741 i Sandeherred.3cD.INGEBORG SOPHIE MATHIASDATTER BERG, dpt.21.juli 1726 i Sandeherred, -død 1800 hos sin sønn Mathias på Tufte. Gift 1.-11.sep.1744 med vaktmester CHRISTOPHER INGEBRETSEN STANGEBYE på Nordre Stavnum i Stokke, f.1699 på Stangeby, Nøtterø, -begr. 25.feb.1750 i Stokke; sønn av Ingebret Hansen Stangeby og hustru Mari Olsdatter. Christopher Stangeby var gift 1.-1739 med enken Mari Jacobsdatter Stavnum, 1707-1743, og ved hans død i 1750 etterlot han 6 barn, to fra første ekteskap (som begge døde unge) og 4 fra 2.ekte. Gift 2.-med kongebrev i huset 9.okt.1752 med underofficer MATHIAS ANDERSEN LASKEN, f.1723 på Lasken i Sem, -død 1788 på Sundby. Ved sitt ekteskap med Ingeborg Sophie kjøpte han gården Sundby, hvor han var gjestgiver og dessuten drev en mangeartet forretningsvirksomhet; utlån av penger, gård- og trelasthandel, litt skipsrederi m.m., slik at han litt etter litt arbeidet seg opp til å bli en velholden mann. I ekteskapet 8 barn.4acD.MAREN CHRISTOPHERSDATTER STANGEBYE , f.1745. Gift i Stokke 30.des.1767 med ABRAHAM ANDERSEN BORGEN i Arnadal. Datter: Randi Andrea dpt.1.juni 1770.4bcD.INGEBRET STANGEBYE, lensmann i Andebu, bosatt på Gurijordet i Arnadal. Dpt.19.des.1746,- død 1792. Gift 11.aug.1769 med sin mors kusine MARIA ELISABETH PREBENSDATTER WOGN, dpt.25.mars 1743 i Stokke, -død 1819, 76 år gl. Barn: A.PREBEN WOGN INGEBRETSEN STANGEBYE, dpt.3.nov.1771 i Stokke. Gift 16.juli 1797 med CHRISTINE CHRISTENSDATTER LAANE, f.ca.1778, levde 1865. I 1801 bosatt på S.Haugene i Stokke med datter Inger Johanne, 2 tjenestepiker, hans mor og 2 søstre. Døtre:- Inger Johanne Helene Buchwaldt, dpt.23.sep.1798 i Stokke. Gift 1818 med Preben Crøger. -Karen Anne Prebensdatter, dpt.2.juni 1800. -Karen Andrea Prebensdatter, dpt.15.aug.1802. Gift 1826 med Ingebret Stangebye. B.KAREN MARGRETHE POST STANGEBYE, dpt.7.juli 1776, -25 år i 1801. C.MARTHE SOPHIE STANGEBYE, f.17.jan.1779. Gift 7.aug.1802 med OLE WALDEMAR WESSEL, eier av NedreKvern i Furnes. Barn: 1.CHRISTIANE LOVISE WESSEL, dpt.10.juni 1803 i Furnes. 2.JULIANE SOPHIE MARGRETHE WESSEL, dpt.22.mars 1805 i Furnes. I 1865 finner vi Juliane Wessel bosatt på Horgen i Øvre Eiker hos sin datter Christiane Lovise Pedersdatter, f.1840 s.st. og gift med sagarbeider Jacob Pedersen Horgen, f.1831. 3.JENS INGVOLD WESSEL, dpt.19.juli 1807 i Furnes. Gift i Trondhjem 11.nov.1832 med ANE MARTHA ØVRE, f.1814, datter av Lars Øvre. Barn: Minda Laurine 1832 og Peter Tordenskiold 1835. D.ENGEL DORTHEA INGEBRETSDATTER STANGEBYE,, dpt.26.mai 1782 i Stokke, -død 15.okt.1837 på Haraldsrød i Sandeherred, 55 år gl. Gift 1.-i Stokke 24.okt.1806 med CHRISTEN ANDERSEN KVERNE (Vestre), f.1777, -død 1809 barnløs. Gift 2.-i Stokke 30.nov.1810 med ANDERS HANSEN HARALDSRØD, Sandeherred, f.ca.1779, -død 6.mars 1838 på Haraldsrød, 59 år gl. 4ccD.IVER CHRISTOPHERSEN STANGEBYE, tvilling, dpt.19.des.1746, -gravl.13.mars 1780, 33 år gl. Han var ved sitt giftermål sersjant og ved sin død korporal Gift 1775 med sin tremenning ANNE SOPHIE CHRISTOPHERSDATTER FOSSNES, f.1753, datter av Christopher Christophersen Fossnes og Maren Cathrine Prebensdatter Wogn. SE SENERE.4dcD.CHRISTIAN STANGEBYE, sorenskriver i Nordre Hedemarken, kanselliråd. f. 30.juli 1749,-død på Lille Ringsaker i Ringsaker 28.nov.1806. Gift 13.mai 1777 i Slottskirken, København, med LOVISE MARIE ZVERGIUS, f.1732, -død 9.apr.1812 på Nedrekvern i Vang, 80 år gl. Ekteparets formue gikk til Stangebyes halvbror Jens Friis.4ecD.MATHIAS BERG MATHIASSEN, bosatt på Tufte, en tid lensmann over Stokke og Nøtterø. Dpt.19.juli 1753, -død 1830. Gift i Stavern 28.nov.1784 med MARIA HAMMELOW, f.1761, -død s.st.i mars 1790 under et opphold der; datter av murmester Jørgen Hammelow og hustru Anne Jacobsdatter. Mathias Berg kjøpte 1783 Tufte og Gile ved auktion for 2105 riksdaler, flyttet saa straks fra Sundby til Tufte hvor han siden blev boende. - Han var lensmand for Stokke hovedsogn og Nøtterø 1778-89; fik hvervet efter Johannes Wulf, blev avsat 1789; han hade ikke gjort noe egentlig galt, men var for lite mjuk mot fut, skriver og overinspektør, og de fik greven til at sætte ham av. Broren, Kristoffer Stangeby paa Sundby, blev lensmand efterpaa. (Nøtterø skiltes da fra, og Stokke prestegjeld blev lensmandsdistrikt). Mathias Berg giftet sig ikke igjen. Han levde til 1830. Skiftet viser at han ikke efterlot sig nævneværdig formue, men hans to gjenlevende barn hadde faat betydelige midler i morsarven. Etterlot sig 3 barn: A.ANNE MARIA BERG,dpt 2.mai 1786 i Stokke, -død på Tufte 1856, 70 aar; levde ugift. B.MATHIAS BERG, dpt.5.mars 1787 i Stokke, død som unggutt. C.JØRGEN HAMMELOW BERG, dpt.29.mars 1788 i Stokke, -død 1843. Fôr en tid som skipper. Kjøpte 1811 Østre Gile av faren for 3000 riksdaler; overtok Tufte efter faren 1830 for 2100 spd. Gift 1828 i Stokke m. MARIA SØRENSDATTER RAASTAD, f. 1794 i Tønsberg og datter av Søren Nilssøn Raastad og hustru Anne Hansdatter fra Grimestad I ekteskapet sønnen: Jørgen Hammelow Berg d. yngre, f.1833. 1855-83, overtok som enearving Tufte og Gile efter faren. Gift i Tønsberg 1857 m. Anne Margreta Hansen, f. 1833 og datter av kjøbmand Hans Hansen og h. Karoline Matilde Hansen. 4fcD.INGEBORG MARIA MATHIASDATTER LASCHEN, dpt.6.jan.1755, -død ca.1794. Gift 11.mai 1789 i Stokke med løytnant PETER SNORRE HALS, f.27.feb.1756 i Idd; sønn av Knud Hansen Hals og hustru Dorthea Christine Danielsdatter Dørker. Peter Hals ble gift 2.- i Ramnes 23.juli 1795 med Susanna Catharina Lorange, f.ca.1771. I 1801 finner vi dem på Gulbraar i Ramnes, hvor Hals er premierløytnant og gårdbeboer; barna er Hans Andreas 4, Caroline Dorthea Helvig 5 og Henricha Carine 2 år gl. Datter: Dorthe Kistine Hals, dpt.22.apr.1790 i Stokke.4gcD.HEDEVIG CHRISTINE MATHIASDATTER LASCHEN, dpt.30.jan.1757.4hcD.HANS SUNDBYE, dpt.27.nov.1758, -død 1799 i Tønsberg. Cand.jur. og i 1790 prokurator i Jarlsberg Grevskap. Ugift.4icD.CHRISTOPHER MATHIASSEN LASCHEN, dpt.19.okt.1760 i Stokke.4jcD.CRISTOPHER STANGEBYE MATHIASSEN, lensmann i Sem, Arnadal og Skjee, lensmann i Stokke fra 1792. Overtok Sundby etter sin far. Dpt.27.feb.1762, -død 1827. Gift i Stokke 2.mai 1791 med PETRONELLE KIRSTINE LINDBERG, f.1764, -død 1830; datter av kaptein Cornelius Lindberg og hustru Berte Marie Mandal. I ekteskapet 5 barn: A.JOHANNE BENEDICTA STANGEBYE, dpt.10.apr.1792. B.MATHIAS KRISTOFFERSEN STANGEBYE, f.1793. Gift 1.-m? Gift 2.-1834 med INGEBORG SVENDSDATTER. C.CORNELIUS LINDBERG STANGEBYE, f.1794, -død ung. D.JOHANNE BENEDICTA STANGEBYE, dpt.3.mars 1796. Gift 1828 med IVER JOHAN PEDERSEN HELGERØD. E.CHRISTIAN KRISTOFFERSEN STANGEBYE, lensmann i Stokke og eier av bruk 2, Sundby. Dpt.16.aug.1798, -død 1853. Gift 1828 med LOVISE RØD, f.1807 på Tjøme. 4kcD.ANDERS MATHIASSEN LASCHEN, dpt.11.okt.1764 i Stokke.4lcD.JENS FRIIS, prokurator på Hedemarken, eier av Lille Ringsaker i Ringsaker. Dpt.12.sep.1766 i Stokke, -død i Ringsaker 15.juni 1833, 66 2/3 år gl. Gift i Fåberg 6.des. 1800 med INGEBORG SIMENSDATTER RØNNE, f.1776 i Fåberg, -død 13.okt.1850 i Ringsaker, 74 år gl. I ekteskapet flere barn. A.HANS MATHIAS FRIIS, dpt.30.des.1801 i Ringsaker. Gift i Christiania 14.mai 1845 med RANDINE CATHRINE MORDT. B.SOPHIE MARIA FRIIS, dpt.28.des.1802 i Ringsaker. I 1865 og -75 bosatt hos sin søster og svoger på Graffer i Sør Fron. Ugift. C.CHRISTIAN STANGEBYE FRIIS, dpt.21.apr.1805 i Ringsaker. Gift 13.mai 1853 i Christiania med MAGDALENE MARIE WANG, f.1815 i Trysil, datter av sogneprest Marcus Fredrik Wang og hustru Johanne Munch. I 1865 finner vi Christian Stangebye Friis og hustru bosatt på Wold-Engeslet i Ringsaker hos Ingeborg Johanne Friis. Christian Stangebye Friis hadde muligens 2 barn: Rudolf Johannes Fabritius Friis, f.1833 i Ringsaker. Kaptein. Ingeborg Johanne Friis, f.1836 i Ringsaker. D.POULINE SEVERINE FRIIS, dpt.13.apr.1809 i Ringsaker. E.POULINE SEVERINE FRIIS, dpt.25.sep.1812 i Ringsaker. Gift med kaptein ISAK GEORG ROSENVINGE, f.1812 i Stod. I 1865 og -75 er Rosenvinge kaptein og kompanisjef, bosatt på Graffer i Sør Fron med sin hustru, sønnen Alexander Wilhelm f.1847, svigerinnen Sophie og tjenestepike. 3dD.MARGRETHE SOPHIE MATHIASDATTER BERG, f.1728, -levde 1801. Gift i Stokke 1.sep.1752 med DAVID HANSEN RINGDAL, Hedrum. I 1762 finner vi på Østre Ringdal oppsitter David Hansen og hustru Margareta Sophia Matthiisdtr., med datter Inger og 2 tjenestefolk. I 1801 er Margrethe Sophie enke og nyter opphold hos sønnen Mathias på Østre Ringdal. Barn:4adD.KAREN DAVIDSDATTER RINGDAL, dpt.15.des.1753 i Hedrum.4bdD.MAREN DAVIDSDATTER RINGDAL, dpt.3.des.1756 i Hedrum. Gift i Hedrum 1.nov.1781 med AMBIØRN HALVORSEN EFTEDAL, dpt.6.mai 1753. I 1801 finner vi dem på Eftedal, Ambiørn er bonde og gårdbeboer, 3 barn og 1 tj.pike. Barn: Birthe dpt.27.feb.1782, Else Katrina dpt.9.mars 1787, Hans f.ca.1789, Margrethe Sophie dpt.17.okt.1792, -død spe, Else dpt.17.feb.1795 og Halvor f.ca.1799.4cdD.MATHIAS DAVIDSEN RINGDAL, dpt.22.mai 1760 i Hedrum, -gravl.4.juni s.år, 3 uker gl.4ddD.MATHIAS DAVIDSEN RINGDAL, dpt.25.okt.1761. Gift 9.juni 1783 med BERTE RASMUSDATTER ODBERG, dpt.29.sep.1758. I 1801 er ”Matis” bonde og gårdbeboer på Østre Ringdal, med hustru og 4 barn, hans gamle mor + 1 pike. Barn: Maren dpt.17.mai 1789, Margrethe Sophie dpt.22.apr.1792, Sibilla dpt.17.mai 1795 og David f.ca.1798.4edD.KAREN DAVIDSDATTER RINGDAL, dpt.17.juni 1768 i Hedrum. Gift 28.okt.1791 med LARS RASMUSSEN ODBERG, dpt.27.des.1756. I 1801 finner vi dem på Odberg Nordre med 3 barn, hans mor Signe Iversdatter (82 år) og 2 tjenestefolk. Barn: David f.ca.1792, -Helvig dpt.15.des 1794, Signe dpt.27.des.1797 og Margrethe Sophia dpt.3.okt.1802.4fdD.HANS DAVIDSEN GJONE, dpt.20.des.1772 i Hedrum. Gift 20.okt.1796 med SIBILLA OLSDATTER GJONE, dpt.2.okt.1774; datter av Ole Sørensen Stor-Gjone og hustru Mette Pedersdatter. I 1801 finner vi Hans og Sibilla bosatt på Gjone,og det opplyses at de lever ved hennes foreldre. Sønn: David f.1799, Marte Maria 1803. 3eD.HANS MATHIASSEN BERG, dpt.1.jan.1735 i Sandeherred, -gravl. der 27.juni 1736, 1 år 6 mnd. 1 uke gl.3fD.MARTE MATHIASDATTER BERG, dpt.13.jan.1737 i Sandeherred.3gD.ELLEF MATHIASSEN BERG, f.1.nov.1739 på Sand i Sandeherred. Konfirmert 1755 fra Sand.3hD.PERNILLE MATHIASDATTER BERG, f. og død 2.juli 1742 på Sand. 2E.PREBEN HANSEN WOGN, f.1704, -gravl.14.feb.1782 i Stokke, om lag 78 år gl. Gift i Tønsberg 2.nov.1724 med MARTHE LARSDATTER HANSTED, f.ca.1700, -død 1778. I 1759 solgte Preben 2/3 parter av Fossnes til søn Lars for 1266 rdl., og i 1769 resten til svigersøn Cristopher Cristophersen for 2600 rdl. Med denne del fulgte pladsene Stubberød, Østre og Vestre Brataas og 1/3 part i gaardens sag og kvernebruk. Senere opstod der strid mellem Lars og hans søskende som mente han hadde faat for billig kjøp paa sin part av Fossnes. Striden endte med at Lars betalte dem 600 rdl. i tillæg til prisen. Da Preben døde i 1782, skiftet arvingene sig imellem uten skifterettens medvirkning. Gaarden Buer som tilhørte boet, blev samtidig tilskjøtet Lars for 900 rdl. I ekteskapet flg. barn:3aE.MAREN CATHRINE PREBENSDATTER WOGN, dpt.31.juli 1725 i Tønsberg, -død 1806. Gift i Stokke 24.juli 1749 med CHRISTOPHER CHRISTOPHERSEN, ca.1724-1806. I ekteskapet 6 barn:4aaE.ANNE MARIA CHRISTOPHERSDATTER, f.1750, -død 15.sep.1803. Gift med CHRISTOPHER WILHELM HANSEN.4baE.ANNE SOPHIA CHRISTOPHERSDATTER, dpt.13.mai 1753, -begr.11.mai 1813. Gift 1.-i Stokke 13.feb.1775 med sin tremenning, sersjant IVER STANGEBYE, 1746-1780. Gift 2.-i Stokke 12.juli 1782 med ISACH ANDERSEN BORGEN. Gift 3.-i Stokke 10.des.1791 med klokker og gårdbruker PEDER OLSEN HELGERØD, f.1755, -død 17.mars 1836; sønn av klokker Ole Pedersen og hustru Anne Olsdatter. I 1801 finner vi dem på Helgerød med felles barn Ole 9, Iver Johan 5 og Andreas 4. Foruten tjenestepike finner vi hennes barn Christopher Iversen Stangebye og Randi Andrea Isaksdatter på gården. Barn: 1.INGEBORG SOPHIA IVERSDATTER STANGEBYE, dpt.9.mai 1775. Gift 29.des.1797 med POVEL AUGRIMSEN BORGEN. 2.MAREN CHRISTINE IVERSDATTER STANGEBYE, dpt.20.juli 1777. Gift i Stokke 4.des.1799 med HANS OLSEN. Barn: Randi Andrea 1804, Iver 1806, Olea Maria 1814. 3.CHRISTOPHER IVERSEN STANGEBYE, dpt.15.apr.1779. Gift med KAREN MARIA CHRISTOPHERSDATTER. 4.RANDI ANDREA ISACHSDATTER, dpt.23.feb.1783. 5.OLE PEDERSEN, dpt.30.sep.1792. 6.IVER JOHAN PEDERSEN HELGERØD, dpt.11.sep.1796. Gift 1828 med JOHANNE BENEDICTE STANGEBYE. Barn: A.CHRISTOPHER STANGEBYE IVERSEN, dpt.26.juni 1829. B.PETRONELLE KRISTINE IVERSDATTER, dpt.28.des.1831. C.CORNELIUS LINDBERG IVERSEN, dpt.1.jan.1836. D.PEDER IVERSEN, dpt.13.mai 1840. 7.ANDREAS PEDERSEN, dpt.8.des.1797. 4caE.MARTHE CHRISTINE CHRISTOPHERSDATTER, dpt.9.mars 1755, -død 1806. Gift som enke 1790 i Stokke med klokker ABRAHAM OLSEN fra Helgerød, f.1759, -død 1808. I 1801 finner vi dem på Døvle i Stokke med fosterdatter Maren Sibylle 3 år gl., og Abraham Olsens foreldre. Barnløse.4daE.MAREN ELISABETH CHRISTOPHERSDATTER,dpt.18.sep.1757. Gift 8.juli 1783 med NIELS ANDERSEN HASAAS.4eaE.CHRISTOPHER CHRISTOPHERSEN, dpt.20.nov.1766.4faE.PREBEN CHRISTOPHERSEN, dpt.18.okt.1769.3bE.MARGRETHE SOPHIE PREBENSDATTER WOGN, dpt.12.mars 1728 i Tønsberg.3cE.LARS PREBENSEN WOGN, f.ca.1730 i Stokke, -død 1813, ca.83 år gl. Gift 1.-iflg. kongebrev i Stokke 28.juli 1756 med Jomfru KAREN SOPHIA ROTHE , f.1724 i Ramnes, død 1761 på Fossnes, 37 år gl.; datter av major Joseph Fredrich Rothe og hustru Anne Magdalena Jensdatter. Gift 2.-i Sem 4.juni 1762 med JOHANNE MARGRETHE POST, datter av løytnant Poul Post og hustru Margrethe Elisabeth Schilling. Gift 3.-i Våle 15.mai 1771 med ELSE JACOBSDATTER AGER, dpt.24.aug.1735 i Sem, -død 1779 i barsel- seng(?); datter av lensmann i Sem Jacob Olsen Ager og hustru Aase Svendsdatter. Gift 4.-i Botne 12.okt.1780 med DORTHE KARINE NYGAARD, f.ca.1764 i Larvik; datter av toller Christian Richard Nygaard og hustru Kirsten Samsing. I første ekteskap 2 døtre, i annet 1 sønn, i tredje en datter og i fjerde ekteskap 4 barn:4acE.ANNE MAGDALENE LARSDATTER WOGN, dpt.29.mai 1757 i Stokke. Gift 19.sep.1779 i Våle med JOHN ANDERSEN EG. I 1801 finnes hun som inderst på Huflaaten i Arnadal sogn; hun er enke etter 1.ekte og holder 1 pike. Barn: A.JOSEPH FREDERIC JOHNSEN, dpt.21.mai 1780 i Våle. B.ANNE MARIA JOHNSDATTER, dpt.22.nov.1781 i Våle.4bcE.JOSEPHA FRIDERICA LARSDATTER WOGN, dpt.15.okt.1758 i Stokke.4ccE.POUL POSTH WOGN, dpt.26.apr.1764 i Stokke.4ccE.KAREN JOHANNE LARSDATTER WOGN, dpt. 20.nov.1776 i Våle, -død innen 1800. Gift ca.1793 med sin fetter, løytnant PEDER CRØGER, dpt.6.jan.1767 i Ramnes. SE NEDENFOR.4dcE.PREBEN VON AHNEN WOGN, dpt.3.sep.1781 i Stokke. I 1801 hos foreldrene på Fossnes; han er landmåler og 20 år gl.4ecE.MICHAEL NICOLAI HANSTED, dpt.7.mars 1783 i Stokke. Gift i Tønsberg 28.mars 1815 med ELISABETH CHRISTENSDATTER, ant.f.1784 i Tønsberg og datter av matros Christen Jacobsen Presterød og Ingeborg Maria Jensdatter. Barn: A.LAURITZ WOGN HANSTED, dpt.9.juli 1815 i Tønsberg. B.DORTHE KARINE HANSTED, dpt.7.mars 1819 i Stokke. C.HANS HANSTED, dpt.1.juli 1821. D.KAREN JOHANNE HANSTED, dpt.31.mars 1823 i Stokke. Hun er i 1865 i tjeneste hos rittmester Christian Larsen på Meyerløkken i Gamle Akers Menighet. I 1875 finner vi henne som pasient ved Diakonissehuset i Ullevoldsvn.3. E.PREBEN VON AHNEN HANSTED, dpt.6.mars 1825. G.PETRINE HANSTED, dpt.4.feb.1827 i Stokke. H.ELIAS MICHAELSEN (HANSTED), dpt.24.jan.1830 i Stokke. Gift i Stokke 18.feb.1858 med MAREN ANDREA MADSDATTER, f.1836; datter av Mads Corneliussen og hustru Anne Andersdatter på Dybsjø under Fossnes. I 1865 finner vi ektefellene bosatt på Bakken under Fossnes med 2 barn og barnepike, Elias er matros. I 1900 er Maren Andrea bosatt som enke på Skaaum u. Fossnes, hos sin sønn Mathias. Barn: 1.ELEVINE ELIASDATTER (HANSTED), f.1861. 2.MATHILDE ANETTE ELIASDATTER (HANSTED), f.1865. 4fcE.CHRISTIAN RICHARD NYGAARD,dpt.30.juni 1785 i Stokke, -død 1853 i Fredrikshald, 68 år gl. Han overtok Fossnes ca.1806, og var foruten proprietær skipper, senere også skipsreder. Gift 1.-i Nøtterø 10.feb.1808 med BERTHE ANDREA AGERUP, f.1785 s.st., -død 14.mars 1845 på Fossnes , 59 år gl.; datter av skipper og reder Christen Nielsen Agerup (1762-1840) og hustru Rebecca Marie Rasmusdatter (1762-1841). Proprietær Rikard Nygaard var ordfører i Stokke og forlikskommissær. I 1836 møtte han på Stortinget som 2. representant for Jarlsberg og Larviks amt. Likeså på det overordentlige Storting 1836-37. På Stortinget var han medlem av toldkomiteen. Ved hustruens død ble auksjon holdt over løsøre, gården Fossnes med teglbrenneri etc. Etter at Nygaard var flyttet fra Stokke, kom Fossnes i noen år i 4 bønders eie. Det var visstnok Kristian Abrahamsen, Anders Sørensen, Lars Eriksen og Lars Nilsen. I 1853 kjøpte Hartvig M. Stangeby hele Fossnes for 12000 spd. hadde Gift 2.-i Fredrikshald 19.mai 1847 med GIERTRUD KAREN WAAGE DAHL, f.1805 og enke etter skipskaptein Nils Johan Knap. I 1.ekteskap 10 barn: 1.INGER JOHANNE HELENE NYGAARD,dpt.22.jan.1809 i Stokke. Gift 4.jan.1835 i Stokke med snekker CARL MARTIN VON AHNEN, f.1805 i Botne; sønn av kaptein Preben von Ahnen på Tejen i Sande (1769-1828) og hustru Karen Kirstine Larsdatter Holst (1780-1837). I 1865 er ekteparet bosatt på Vahr store i Stokke, Ahnen er gårdbruker og selveier, hjemme er 2 døtre. Barn: A.PETRINE AMALIA VON AHNEN, dpt.15.nov.1835 i Stokke. Gift i Stokke 10.apr.1861 med gårdbruker HANS CHRISTENSEN, f.1823 i Stokke. I 1865 finner vi dem på Vahr store i Stokke, Hans Christensen er gårdbr. og selveier , og foruten hans barn fra 1.ekteskap er det flg.felles barn: Klara Rikkardine 1862, Anato Erluff 1864 og Peder Joacim 65. B.CHRISTIAN RICHARD VON AHNEN, f.17.okt.1838 på Tejen i Sande. C.BERTHE ANDREA VON AHNEN, f.1843 i Stokke (dpt.7.jan.1844). Gift i Ø.Aker 7.des.1868 med handelsgartner LUDVIG AHRENST, f.1823 i Danmark; sønn av Fredrik Ahrenst. I 1875 er Ahrenst bosatt i Aakebergvn.36; han er enkemann handelsgartner og har husholderske. Barna er: Johanne M.H.Ahrenst f.1866, Anne C. 1869 og Wilhelm J. Ahrenst f.1871. D.LAURA CHRISTIANE VON AHNEN, dpt.2.juli 1848 i Stokke. Hjemme i 1865. E.KAREN KIRSTINE VON AHNEN, dpt.14.mars 1852 i Stokke. Hjemme i 1865. 2.MARTINE SOPHIA NYGAARD, dpt.6.jan.1811 i Stokke. Gift 1.-i Stokke 28.aug.1836 med farver MADS LOUIS DAHL. Gift 2.-i Tønsberg 29.okt.1841 med MATHIAS MONSEN. I 1865 finner vi enkefru M.Sophie Monsen bosatt i Skidenstredet i Tønsberg med 2 sønner: Louis Mathias Monsen f. 1844 og C.Richard Monsen f.1847, begge sjømenn. Barn: A.BREDINE CHRISTINE HEDEVIG DAHL, dpt.25.aug.1837 i Tønsberg. Gift i Stokke 8.aug.1858 med DANIEL MICHAEL ZARBEL. I 1865 finner vi Bredine Zarbel fraskilt og bosatt på Marienlyst i Tønsberg med sin datter. I 1900 er Bredine Zarbell enke og lærerinne i folkeskolen, bosatt i Langgaden med sin brorsønn Halfdan Monsen( f.1883 i Tønsberg, kontorist i Handelsbanken) og ugifte bror Louis. Datter: 1.SOFIE MARTINE ZARBELL, dpt4.mars 1860 i Tønsberg. Gift ca.1878 med HELGE SEM JACOBSEN, f.1853 i Horten; sønn av landhandler Lars Jacobsen og hustru Ellen Marie Helgesdatter Sem. I 1900 finner vi ekteparet bosatt i Øvre Langgade i Tønsberg; Jacobsen er kaptein og kompanisjef i 1ste Brigade samt lærer ved Tønsberg kommunale høyere Almenskole. 1 tjenestepike. Barn: Marie Louise Emilie f.1879 i X, Martha 1880 i X og Jens Helge f.1884 i Tønsberg. B.OTILIE BELFINE MONSEN, dpt.12.feb.1843 i Tønsberg. C.MATHIAS LOUIS DAHL MONSEN, dpt.27.apr.1845 i Tønsberg. Matros, -levde ugift hos sin søster Bredine i 1900. D.CHRISTIAN RICHARD MONSEN, skipsfører i Tønsberg, senere i Eidsvoll. Dpt.9.jan.1848 i Tønsberg. Gift i Tønsberg 23.okt.1883 med sin kusine ALVILDE LUCILLE BOCKELIE, f.1858 i Tjøme; datter av skipper Lars Bochelie og Nicoline Nygaard. I 1900 er ektefellene bosatt på Sydtangen i Eidsvoll med 4 sønner; Monsen er privat dampskipsfører. Barn: Halfdan 1883, Rolf 1885, Louis 1888, Kristian Rikard f.1897 i Eidsvoll og Einar f.1899 s.st. 3.PREBEN VON AHNEN NYGAARD, dpt.26.juli 1812. Gift i Tønsberg 13.mai 1839 med ANNE JOHANNE LYNGAAS, dpt.12.jan.1817 i Tønsberg; datter av Jacob Lyngaas og hustru Anne Margrethe Steen. Datter Anette , dpt.9.feb.1840 i Stokke. I 1865 er skipsreder Preben v.Ahnen Nygaard og hustru bosatt i Store Langgade i Tønsberg med 1 pike. 4.REBEKKA MARIE NYGAARD, dpt.14.aug.1814 i Stokke. Gift i Stokke 10.des.1843 med kjøpmann i Tønsberg ANDREAS CHRISTIAN SCHEEN, f.1812 i Tønsberg. I 1865 finner vi Scheen og hustru i Sandefjord; han er brennevinshandler i Storgaten, og hjemme er 8 barn. Barna var: Borghild 1846 Tb., Alfrida Rebekka 1847 Stokke, Thomas 1849 Tb., Preben 1852 Sandefjord, Olga 1854, Alfa 1855, ?Jarda 1856 og Halfdan f.1857 i Sandefjord. Sønnen: A.PREBEN VON AHNEN SCHEEN, grosserer i Fredrikstad. f.1852 i Sandefjord. Gift ca.1886 med ANDREA LEEGAARD, f.1862 i Fredrikstad; datter av trelasthandler Otto Christian Alexander Leegaard og hustru Johanne Marie Simonsen. I 1900 er ekteparet Scheen bosatt i Cicignongade i Fredrikstad med 4 barn og 2 tjenestepiker. Barn: Rebekka Marie 1887, Otto Leegaard 1889, Gudrun Dagny 1891 og Kristian Rikard 1894. 5.LORENZ CHRISTIAN NYGAARD, styrmann. f.1816, -død på Fossnes 17.jan.1844, 28 år gl. 6.NICOLINE KIRSTINE NYGAARD, dpt.26.apr.1818 i Stokke. Gift 1.- 24.jan.1843 i Stokke med skipskaptein HENRIK TORGERSEN i Sandefjord, f.1811 i Tjøme, -død 1849; sønn av Henrich Torgersen og hustru Rise Maria Larsdatter. Gift 2.-4.okt 1849 i Nøtterø med enkemann og styrmann LARS L. BOCKELIE, f.1822 i Tjøme, -død 20.okt.1869 til sjøs; sønn av Lars Olsen Bockeli og hustru Karen Larsdatter Svelvik. I 1865 finner vi styrmann Lars Bockelie og hustru Nikoline Nygaard bosatt til leie på Eidene i Tjøme med tjenestepike og flg. barn: Henrik 1850, sjømann, Lars 1852, Christian 1855 og Alvilde 1859. Barn: A.HENRIK BOCKELI, håndverker i Horten. f.8.des.1849 i Tjøme. Gift med NICOLINE, f.1858 i Horten. I 1900 er Henrik L.Bokelid håndverker ved artilleriet, bosatt i Sadelmagergangen i Horten med Hustru og 2 sønner: Nils Louis, f.1884 i Tjøme og fyrbøter på dampskip og Henry f.1892 i Horten. B.LARS BOCKELI, skipsfører i Tjøme. f.20.jan.1852 i Tjøme. Gift med DORTHEA, f.1855 i Tjøme. I 1900 bosatt på Ormelet med barna Anton f.1885 og Ingrid f.1888. Lars Bockeli er legterfører. C.CHRISTIAN RICHARD NYGAARD BOCKELI, dpt.20.aug.1854 i Nøtterøy. Levde 1865. D.CASPER SOPHUS BOCKELI, dpt.12.okt.1856 i Nøtterøy. E.ALVILDE LUCILLE BOCKELI, dpt.14.nov.1858 i Nøtterøy. Gift 1883 med sin fetter CHRISTIAN RICHARD MONSEN. 7.DORTHEA KARINE NYGAARD, dpt.6.aug.1820 i Stokke. Gift i Tønsberg 25.des.1851 med skipskaptein NICOLAI FRITZ LYNGAAS, f.13.apr.1821 i Tønsberg; sønn Av Jacob Lyngaas og hustru Anne Margrethe Steen. I 1865 var ekteparet bosatt i Skibsgaden i Tønsberg med 1 tjenestepike. 8.CHRISTEN NYGAARD, dpt.8.des.1822. 9.CHRISTEN NYGAARD, skipskaptein i Tønsberg. Dpt.8.mai 1825 i Stokke. I 1865 ugift og skipper i Tønsberg, bosatt i Store Tvergade hos kjøpmann Ole Lyngaas m. familie. 9.BERTE ANDREA NYEGAARD, dpt.13.jan.1828 i Stokke. I 1865 lærerinne i Sandefjord. Ugift. 10.CHRISTIAN RICKARD NYGAARD , f.1837 i Stokke, -død 29.des.1849 i Fredrikshald, 12 år gl.4gcE.MARTE PERNILLE WOGN, dpt.26.nov.1786 i Stokke.4hcE.INGER JOHANNE HELENE BUCWALD WOGN, dpt.25.feb.1792 i Stokke, -antakelig død ung.3dE.ANNE SOPHIE PREBENSDATTER WOGN, dpt.2.feb.1733 i Stokke.3eE.DORTHE SOPHIE PREBENSDATTER WOGN, dpt.28.feb.1734 i Stokke. Gift 3.jan.1754 i Stokke med SIMON ANDERSEN AAREVOLD, Vivestad anneks i Ramnes. Barn:4aeE.ANNE MATHEA SIMONSDATTER, dpt.31.mars 1755 i Ramnes.4beE.PREBEN SIMONSEN AAREVOLD, bonde og gårdbeboer på Aarevold i Vivestad. Dpt.4.apr.1756 i Ramnes, -død 16.feb.1825 Gift ca.1778 med MARI LARSDATTER., f.ca.1759, -død 15.aug.1813. Barn: 1.ANDREAS CHRISTOPHER PREBENSEN, dpt.30.okt.1779, -i 1801 bonde på Aarevold. 2.MAREN DOROTHEA PREBENSDATTER, dpt.29.sep.1781 i Ramnes, -død 18.mars 1833. Gift 18.apr.1807 med CHRISTOPHER AMBROSSEN, f.1776, -død 1851; sønn av Ambros Christophersen og hustru Marte Gullichsdatter. Sønn: A.ANDREAS CHRISTIAN CHRISTOFFERSEN, f.26.mai 1811 i Ramnes, -død 1885 på Gunnerød i Lunde. Gift 10.sep.1840 med ELLEN ANDERSDATTER. 3.PREBEN PREBENSEN, dpt.18.mai 1783. 4.MARTHE SOPHIE PREBENSDATTER, dpt.31.juli 1785. 5.JOHAN PREBEN WOGN PREBENSEN, dpt.31.des.1786. 6.GRETHE CARINE PREBENSDATTER, dpt.1.juni 1788. 7.SØNN, f.og d.1790. 8.LARS SIMON DANIEL PREBENSEN, dpt.27.mai 1797. 9.ELEN JOHANNE PREBENSDATTER, dpt.19.juli 1801. 4ceE.FREDRICH ANDREAS SIMONSEN, dpt.24.sep.1758 i Ramnes.4deE.MAREN SOPHIE SIMONSDATTER, dpt.11.okt.1760 i Ramnes.4eeE.KAREN SOPHIA SIMONSDATTER, dpt.1.jan.1763 i Ramnes.4feE.ANDREAS SIMONSEN, dpt.19.apr.1764 i Ramnes.4geE.PREBEN CRØGER ( SIMONSEN), dpt.6.jan.1767 i Ramnes. I 1801 finner vi han som avskjediget løytnant og gårdbruker på Fossane i Våle, med hustru Anne Olsdatter (Helgerød), f.1771 og 3 sønner, hvorav den yngste Christian Johan 1 år var av siste ekte. På gården 4 tjeneste- folk, hvorav Marthe Maria Eeg 18 år. Gift 1.-ca.1793 med sin kusine KAREN JOHANNE LARSDATTER WOGN, dpt.20.nov.1776 i Våle, -død ca. 1797; datter av Lars Prebensen Wogn og 3.hustru Else Jacobsdatter Ager. Gift 2.-1798 med ANNE OLSDATTER HELGERØD. Sønner: A.SIMON ELIAS CRØGER, dpt.27.juli 1794 i Våle. B.PREBEN CRØGER, dpt.9.aug.1795 i Våle. C.CHRISTIAN JOHAN CRØGER, dpt.14.mars 1800. D.OLAUS CRØGER, dpt.1.nov.1801. E.ANDREAS CRØGER, dpt.5.feb.1805.4heE.ANDERS SIMONSEN, dpt.14.des.1769 i Ramnes. 3fE.HANS PREBENSEN WOGN, f.ca.1737. Antok visstnok navnet Buchwald.3gE.MARIA ELISABETH PREBENSDATTER WOGN, dpt.25.mars 1743 i Stokke. Gift iflg.kongebrev i Stokke 11.aug.1769 med lensmann INGEBRET STANGEBYE. SE OVENFOR.2F.ANTONETTE HANSDATTER WOGN, f.ca.1705, -død 1761 Gift i Stokke 11.okt.1729 med kvartermester HANS CHRISTOPHERSEN FUSKE, død 1762. Hans Kristofferssøn var fra Borgen og var vaktmester ved dragonerne. Han gav i 1729 700 rdl. for Fuske I 1732 solgte Hans halve gaarden til kvartermester Ole Guttormssøn Nordbø for 450 rdl. I 1761 solgte han en fjerdepart i Fuske til sønnen Kristoffer Wilhelm for 350 rdl. Hans døde i 1762, og den fjerdepart av gaarden som han hadde beholdt gikk da over til arvingene. Disse sat med parten helt til 1782 da de solgte til bror Kristoffer Wilhelm. Barn:3aF.HANS MARTIN HANSEN, f.ca.1730. Bosatt på Morken i Ramnes.3bF.HELVIG MARGRETHE HANSDATTER, dpt.12.sep.1734, -død 1801. Gift 14.jan.1769 med OLE POULSEN DØVLE, f.1744; sønn av korporal Poul Larsen Døvle og hustru Mari Simonsdatter. Barn: Poul 1769, Hans 1771, Karen Anne 1778 og Anne Sophie 1781.3cF.CHRISTOPHER WILHELM HANSEN FUDSKE, f.1736, -død 1801. Gift 16.jan.1772 med ANNE MARIA CHRISTOPHERSDATTER HAUGAN, f.1751, -død ca.1803.3dF.MARGRETHE SOPHIA BUCHWALDT HANSDATTER, dpt.3.mars 1739. Gift 13.apr.1765 med ANDERS DITMANSEN SOLUM.3eF.JOHAN RICHARD HANSEN, mulig f.o.1744-45.3gF.ANNE MARIA HANSDATTER, dpt.30.apr.1747.3hF.MICHEN HANSDATTER, dpt.16.juni 1748.3iF.MAREN ELISABETH HANSDATTER, dpt.6.jan.1753.2G.MARIE CATHRINE WOGN, f.1710, -gravl. i Stokke 25.apr.1723, 13 år gl.2H.ANDERS HANSEN WOGN, skipper i Sandefjord. Kjøpte i 1735 kreierten St.Anna, 23 kl. Gift i Stokke 11.nov.1735 med ELSE NIELSDATTER COLSTRUP. Barn:3aH.MARGRETHE MARIA ANDERSDATTER WOGN, dpt.28.sep.1736 i Sandeherred. Gift med MARTIN SPARRE. Deres datter: Else Sparre, dpt.14.apr.1761 i Moss. En Else Mortensdatter, 40 år gl., er i 1801 gift med husmann Svend Thorersen på Kiernes i Rakkestad. Hjemme er barna Anne 13, Mathis 10, Johannes 7, Karen 4 og Hans 2 år gl.3bH.JOHAN NICOLAI ANDERSEN WOGN, dpt.6.juni 1742 i Stokke.3cH.NIELS COLSTRUP ANDERSEN WOGN, f.ca.1743-44. Gift 2.-ca.1785 med PERNILLE JENSDATTER, f.ca.1753-54. I 1801 finner vi Niels Wogn som husmann med jord på Gjølstad i Rakkestad, med hustru, 2 døtre og 1 tj.dreng. Barn:4acH.ELSE NIELSDATTER WOGN, dpt.16.sep.1787 i Rakkestad.4bcH.ANNE ELISABETH NIELSDATTER WOGN, dpt.16.sep.1787 i Rakkestad. Gift i Rakkestad 18.sep.1804 med NIELS ASLACHSEN SVERSTAD. Datter: Anne Maria Nielsdatter 1805-1841. Gift 1830 med Iver Andersen Solbrækken, 1798- Barn: Anders 1831, Anne Elisabeth 1833, Petrine Maria 1836 og Nils 1839. 3dH.ANNE MARIA ANDERSDATTER WOGN, dpt.5.apr.1750 i Rakkestad, -død 1.nov.1833 i Christiania,” 82 aar gl.” Gift 1.-ca.1779 med linvever på Fredrikshald JOHAN PETER BACKLER. Gift 2.-1796 med konsumpsjonsbetjent i Oslo TORSTEN TORBERSEN, f.1762, -død i Oslo 25.okt.1829, 67 år og 1mnd. I 1801 finner vi Torsten Torbersen og Anne Maria Wogn bosatt i Opsloe, gård nr.9, med hennes datter Anne Cathrine Bachler og Torbersens mor, 79 år gamle Karen Mathiasdatter. Barn:A.NIELS BACKLER f.20.jan.1780 på Fredrikshald. B.BASTIAN BACKLER, dpt.20.okt.1781. C.ANNA CATHARINA BACKLER, f.17.jan.1783, -1801 i Christiania. D.ANDERS BACKLER, f.8. okt.1785, -død 10.jan.1843 i Christiania, 58 år gl. Salmaker i Christiania. Gift ca.1818 med HELENE PAULSEN 6 barn, hvorav 4 gjenlevde. Barn: Johan Peter 1819, Marianne Johanne 1822, Jens Julius 1824, Mariane Johanne 1826, Hermana Augusta 1828 og Helene Andrea Julie f.1831.

Link to comment
Share on other sites

Guest torkil lier

Hans Nielsen Vogns 2.ekteskap med Maren Margrethe Jensdatter Qvist må heller ikke glemmes. Hennes døtre i 2.ekteskap med Anders Hansen veves også på en merkelig måte sammen med Vogn/Qvist:MAREN MARGRETHE JENSDATTER QVIST, f.1702 på Sundby, -død på Fuske i Stokke og gravl.13.nov. 1741, 39 år gl. Gift 1.-i Stokke 12.okt.1729 med HANS NIELSEN WOGN på Fossnes, f.ca.1669, -gravl. i Stokke 25.nov.1733, 64 år gl.; sønn av brukeren på gården Kverne Niels Simonsen. Hans Nielsen Wogn hadde , som bekjent , vært gift 1.med den adelige Margrethe Sophia von Buchwaldt, gravlagt 2.juni 1727; datter av Johan Richard von Buchwaldt og fru Anne von Ahnen til Fossnes. Wogn var en driftig mann som ved siden av gårdsbruket virket som ”grevelig procureur” på tingene og i tillegg eide skuteparter. Da han døde i 1733 etterlot han 12 barn, hvorav samtlige fra første ekteskap var godt voksne. Ved skiftet utgjorde boets inntekt 3337 rdlr., hvorav kun 267 ble igjen til deling. Boets ½ i skipet ”Ebenezer” (43 ½ l.) ble på auksjon solgt for 400 rdlr. Fossnes med underliggende 8 plasser , privilegert sag og ½ Kvernefossen ble overtatt av eldste sønn, kornett Niels Hansen Wogn. Maren Margrethe Jensdatter Qvist kjøpte året etter halvparten i nabogården Fuske for 475 rdlr. og bosatte seg der med sine 3 små barn. Gift 2.-i Stokke 25.okt.1736 med ANDERS HANSEN, mulig f.o.1700. Ved skiftet etter Maren Margrethe i 1742 viste boet seg å være fallitt. Fuske ble ved auksjon solgt til Halvor Hansen Bratte-Kverne for 530 rdlr. Hvor det ble av den etterlatte enkemann Anders Hansen vites ikke. Av barna var Johannes Wogn, Helvig, Elisabet og Anne Andersdøtre ved skiftets slutning på Tveten gård i Eidanger hos morbroren, lensmann Hans Jensen Qvist. Barn, 3 og 3:3aC.JOHANNES HANSEN WOGN, f.1730 på Fossnes i Stokke. Var ved morens død hos Hans Qvist på Tveten i Eidanger, hvor han vokste opp. Den 25.juni 1750 er smedsvenn Johannes Hansen Vogn fadder i Eidanger. Mer vites ikke.3bC.SØREN HANSEN WOGN, f. høsten 1731 på Fossnes,-gravl.31.mai 1754 i Stokke, 22 år gl. Antakelig oppfostret på Fossnes hos sine eldre brødre.3cC.MARGRETHE SOPHIA HANSDATTER WOGN, dpt.6.apr.1733, -død på Ask i Stokke 1797, 64 år gl. Gift 1.i Stokke 27.juni 1760 med gårdbruker DITMAN AMUNDSEN KVERNE, f.1728, -død 1773, 45 år gl.; sønn av Amund Ditmansen Kverne og hustru Berte Jacobsdatter. Ditmand Amundsen kjøpte i 1759 Nordre Kverne av sin far for 600 spdlr. Gift 2.- 14.juni 1780 med sersjant ANDERS PEDERSEN BACHE på Ask, f.1748, -død 1822, 74 år gl.; sønn av sersjant Peder Andersen Bache på Rørkoll og 1. hustru Maren Helgesdatter. Anders Pedersen ble gift 2.-18.juni 1799 med Helene Olsdatter Døvle, død 1800 og 3.-i 1800 med Helene Larsdatter, f.ca.1766. I 1801 finner vi dem på Ask med 1 tjenestepike. I dette ekteskap døtrene Margrethe Sophia og Maren Lovise, som med sine ektemenn overtok hver sin halve del av Ask. I første ekteskap 6 barn:4acC.HANS DITMANSEN KVERNE, dpt.27.feb.1761 i Stokke.4bcC.AMUND DITMANSEN KVERNE, dpt.19.sep.1762 i Stokke.4ccC.AMUND DITMANSEN KVERNE, dpt. 10.okt.1764, -død 1821. Han fikk en mindre part i gården da Margrethe Sophia Wogn i 1781 skiftet med barna. I 1787 kjøpte han sin stefars part for 500 rdlr. og i de følgende år også søstrenes parter, År 1798 satt han som selveier på Nordre Kverne, som han i 1810 solgte til sønnene Ditmand og Hans. Gift 1.- 21.april 1788 med ANNE HANSDATTER KVERNE, f.1763,- død 1806; datter av Hans Halvorsen Bratte- Kverne og hustru Else Christophersdatter. Gift 2.-ca.1809 med GRETE MATIASDATTER. Ved folketellingen 1801 finner vi ektefellene på Kverne Nordre med barna Ditmand 12, Olene Maria 9, Hans 6 og Grete Sophia 3 år gl. Barn: A.DITMAN AMUNDSEN, dpt.15.feb.1789,-død 1836. B.HANS AMUNDSEN, dpt.19.juni 1791. C.ELEN MARIA AMUNDSDATTER, f.1793. Gift i Stokke 4.mars 1813 med HENRIK MATIAS JENSEN, Mellem Hvaal. Datter: Inger Andrea f.1814. D.HANS AMUNDSEN, dpt. 20.juni 1795. E.GRETE SOPHIA AMUNDSDATTER, dpt.25.mars 1798, -død 13.sep.1869. Gift i Stokke 9.jan.1816 med JESPER HANSEN, Vestre Var , f.1793 i Stokke; sønn av Hans Pedersen og Dorthe Jespersdatter. I 1865 finner vi ektefellene på Vestre Vahr, hvor Jesper Hansen er selveier. Datteren Anne Dorothea Jespersdatter , f.1833, hjalp foreldrene i huset. Barn: Anne Helene 1817, Hans 1820, Andreas 1823, Hans Kristian 1827, Johan Peter 1830, Anne Dorthea 1833, Ditman 1836, Anne Helene 1841 og Johan Peter 1844. F.CHRISTOPHER AMUNDSEN, dpt.22.mars 1801. G.MAREN MARGRETHE AMUNDSDATTER, f.1804, -død 1888. Gift 1.-i Stokke 29.des. 1827 med sin fetter DITMAN JENSEN, se nedenfor. Gift 2.-i Stokke 11.juli 1835 med skipper HERMAN SØRENSEN i Melsomvik, f.1799; sønn av fisker Søren Hansen og hustru Elisabeth Hørbye. I 1865 finner vi ektefellene bosatt i Melsomvik; Sørensen er skipsreder og fører og foruten 1 tjenestepike er 4 barn hjemme. 5 barn i siste ekteskap. H.KARINE AMUNDSDATTER, f.1811. Gift 1833 med OLE JENSEN GILE. I.KAREN AMUNDSDATTER, f. 1812. J.ANNE ANDRINE AMUNDSDATTER, dpt.19.nov.1815. Gift 1838 med gårdbruker MIKKEL ABRAHAMSEN RAASTAD. I 1865 er Anne Amundsdatter enke og selveier på Raastad med 5 barn hjemme: Maren 1842, Nils 1845, Mine 1849, Helle 1853 og Anette f.1860. K.CHRISTIAN MATHIAS AMUNDSEN, f.1819 i Stokke, -død 1895 på Søndre Ilebrekke i Sem. Han var utlært hjulmaker og kjøpte i 1847 bruk nr. 1 av Søndre Ilebrekke i Sem for 1200 spdlr. Gift 1848 med sin brors jevnaldrende datter ANNE GURINE HANSDATTER, f.1822 og datter av Hans Amundsen Nordre Kverne; -død 1899 på Søndre Ilebrekke. I ekteskapet 6 barn. 4dcC.ANNE JACOBEA DITMANDSDATTER, dpt.27.sep.1767, -død 1821. Gift i Stokke 22.nov.1790 med gårdbruker ANDREAS LARSEN SOLBERG, f.1768, -død 1816; sønn av Lars Jensen Solberg og 3. hustru (av 5!) Ingeborg Maria Simonsdatter Bærevar. I 1801 finner vi ektefellene på Solberg med 5 barn og 1 tjenestepike. Ved skiftet etter ektefellene viste boet en netto formue på 3293 spdlr. Av 8 barn vokste 6 opp: A.LARS ANDREASSEN SOLBERG, dpt.31.aug.1791. B.DITMAND ANDREASSEN f.1793. C.HANS MATHIAS ANDREASSEN SOLBERG, dpt.des.1796, -død 1874. Gift 1825 med BOLETTE MARIA DAVIDSDATTER ALBY, f.1807. I 1865 er ektefellene bosatt på Tokenes i Nøtterø med 6 barn hjemme; Hans Mathias Andreassen er gårdbruker og selveier. Barn i 1865: Andreas S., styrmann, 37 år , David A., styrmann, 33 år , Hans A., matros 30 år, Bredine 26, Mathilde 23 og Elen M. 17 år, alle ugifte. Barna var: 1.ADELINE ANDRINE HANSDATTER, f.1826. 2.ANDREAS SOLBERG HANSEN, f.1829. 3.DAVID ALBYE HANSEN, f.1833. 4.HANS MATHIAS HANSEN, f.1836. 5.BREDINE MARIE HANSEN, f.1839. 6.MATHILDE HANSEN, f.1843. 7.ELEN MARIE HANSEN, f.1849. D.INGER MARIA ANDREASDATTER SOLBERG, dpt.21.apr.1799. Gift 1823 med skipper JOHAN BRYDE på Veier, f.21.juni 1785 i København, -død 1862 i Tangen på Veier; sønn av Andreas Hansen Bryde og hustru Caroline Marie Heimrath. Bryde var gift 1.-1813 med Anne Cathrine Sørensdatter Melsom 1784-1822. I ekteskapet 8 barn. E.MATHIAS ANDREASSEN, dpt.1.jan.1801. F.ANDREAS ANDREASSEN, dpt.10.feb.1804. G.MAREN SOPHIA ANDREASDATTER, dpt.18.mai 1806. Gift med styrmann HANS OLSEN på Store Vahr. I 1865 finner vi dem på Store Vahr med yngste datter hjemme; Hans Olsen er styrmann, gårdbruker og selveier. Barn: Olavus 1835, Andreas Solberg 1838, Anne Jacobea 1840 ,Olava Alette 1843 og Inger Marie 1847. H.ANDREAS ANDREASSEN, dpt.4.juli 1809. 4ecC.MAREN MARGRETHE DITMANSDATTER, dpt.24.mars 1771,- død 1795. Gift i Stokke 7.des.1791 med gårdbruker POVEL AUGRIMSEN BORGEN, f.1764, -død 1800; sønn av Augrim Andersen Borgen og hustru Sigri Povelsdatter Døvlen. Povel var gift 1.-med Jøran Guttormsdatter, -død 1789, -og 3.-med Ingeborg Sophie Iversdatter,-død 1829. I sitt kortvarige ekteskap hadde Maren Margrethe Ditmansdatter og Povel Borgen datteren: A.ANNE JOHANNE POVELSDATTER, dpt. i Stokke 9.des.1792. Hun var i 1801 fosterdatter på Nordre Kverne hos sin morbror Amund Ditmansen. 4fcC.BERTE JOHANNE DITMANDSDATTER, dpt.27.nov.1774 i Stokke, -død 1856 s.st., ”84 ”år gl. Gift 1.-i Stokke 25.jan.1798 med skipskaptein JENS RASMUSSEN , f.1773 i Stokke, død 1808 på reise til Holland, 35 år gl.; sønn av styrmann Rasmus Jensen i Melsomvik og hustru Kirsten Christophersdatter. Jens Rasmussen seilte for Ole Gokstad i Sandefjord. I 1801 finner vi fam.på Østre Kjølø i Nøtterø med sønn Ditmand og 1 tjenestepike. Senere solgte han Kjølø til Kaspar Barth og kjøpte i stedet Østre Hvaal i Stokke. Gift 2.- i Stokke 11.juli 1813 med den betydelig yngre skipskaptein MATHIAS ANDERSEN, f.1790 på Sjuestok i Stokke, -død på Ø. Hvaal 10.apr.1835, 45 år gl. 3 døtre. I 1855 ga Berte Johanne Ditmansdatter skjøte på Østre Hvaal til sin sønnedatter Akemine og hennes mann. Barna fra begge ekteskaper var: A.DITMAN JENSEN, f.1798 i Nøtterø, -levde 1801. B.DITMAN JENSEN, dpt.20.mars 1803,-død til sjøs. Gift 29.des.1827 med sin kusine MAREN MARGRETHE AMUNDSDATTER, 1804 –1888. Datter: Akemine Agathe Ditmansdatter, f.4.mai 1828. Gift 1849 med skipsfører Hans Kristensen, 1824-1863. I ekteskapet 2 døtre. C.MAREN SOPHIA JENSDATTER, dpt.4.okt.1806, -død 1870. Gift 1.-22.juli 1828 med enkemann GIERT HENRIKSEN BULL,dpt.5.okt.1788 i Stokke -død 1831 ved forlis på reise til Irland; sønn av Henrich Pedersen og hustru Karen Larsdatter. Datter: Gjertine Dorthea, dpt.17.des.1831 i Stokke. Gift 2.-16.okt.1839 med THEODOR GUNDERSEN, Grimestad, f.1811 i Vigens prestegjeld, -død 1878. I siste ekteskap 5 barn: Jens 0skar 1840, Nils Kristian 1842, Bernhard 1844, Theodora 1847 og Mathias Berg Gundersen f.1850. D.JOHANNE BOLETTE MATHIASDATTER, dpt.14.mai 1815, -død 1820. E.ANDRINE MARTINE MATHIASDATTER, dpt.27.des.1818, -død 1857 i London. Gift i Stokke 25.mars 1845 med skipsfører KRISTIAN HENRIKSEN, Skjersnes, f.1810 på Skaugen u. Gryte i Stokke; sønn av Henrik Christoffersen og hustru Gunhild Enersdatter. I 1865 finner vi Henriksen som gårdbruker, selveier og enkemann på Skersnes, med 6 barn og 4 tjenestefolk. Eldste sønn Giert f. 1840 var fra et tidligere ekteskap. De øvrige var: Johanne Bolette, f.1845, gift med sin fetter Bernhard Gundersen, Grimestad. Cristiane Dorthea, f. 1845, -ugift. Emanuel, f.1848,-sjømann, gift i Fredrikstad. Konstanse Mariane, f.1850, -gift med Jacob Melsom Jr., Vaarnes. Bernhardine ”Dina” Josephine Sedisia, f.1853, -ugift. Hans Vogn Henriksen, f.1856, -skipsfører og bosatt på Døvle i Stokke. Gift 2.-med Hjalmfridur Jønsdottir, f.1876 på Island. Barn: Emeli Grenman, f.1887, Selma Margarethe f.1888 og Frida f.1899. F.JOHANNE BOLETTE MATHIASDATTER, dpt.10.feb.1822 i Stokke.3dC.HELVIG (QVIST) ANDERSDATTER, f.på Fuske og dpt.16.sep.1736 i Stokke, -død 14.aug.1808 i Ø.Porsgrunn, 72 år gl. Vokste opp hos Hans Jensen Qvist og Karen Simonsdatter på Tveten, konf. i Eidanger, hvor hun 17.okt.1758 var fadder ved Jens Petter Larsen Herøens dåp: ”Helvig Andersdatter Tveten”. Tjente senere i borgerhjem i Porsgrunn og Brevik. Gift iflg. kongebrev 3.apr.1770 med koffardikaptein MICHAEL KRUUSE, f.1739 i Larvik, -død 1801 i Porsgrunn; sønn av skreddermester i Larvik Christen Kruuse og 1. hustru Anne Maria Josephsdatter Steen. Barn: Christen, Christian, Anne Maria, Jacob, Hans , Karen Margrethe og Niels Aall Kruuse. 3eC.ELISABETH MARIA ANDERSDATTER, f.1739 på Fuske i Stokke. Konfirmert i Eidanger okt.1757, 18 år gl. Fadder der Langfredag 1758 ved Marthe Hansdatter Herøens dåp. Vedrørende henne er alt usikkert: ? Christiania 11.okt.1771 viet feldtskjærsvenn Johan Pedersen Schaar og Elisabeth Maria Andersdatter. Sønner: Peder dpt.31.juli 1772, Peter dpt.13.nov.1773. ? 1801 Holden Jernverk, 56.fam.: Lisbeth Andersdatter, 60 år, enke etter 1.ekteskap, almisselem. ? Vestre Porsgrunn 1801, husnr.92: Simon Jensen, 62 år, huseier, murmester Lisbeth Andersdatter, hans kone 64, - gift i Gjerpen 10.feb.1770. Lars Simonsen, 29, søn, ugift, Tobakspindersvend. Lisbeth Andersdatter, enke etter murmester Simon Jensen, død 30.mai 1818 i Ø.Porsgrunn, 77 år gl.? Barn: A.Lars dpt.25.mars 1771 fra Osebakken, Lars dpt.Dom 10p.Trinit 1772. B.LARS SIMONSEN, dpt.Dom 10 p.trinit.1772. Gift i V.Pg. 22.aug.1802 med Maren Maria Larsdatter.(Olsdatter?) Barn: 1.Lars, dpt.14.nov.1802. 2.Anne Elisabeth, dpt.6.jan.1805 i Ø.P. 3. Simonine Simonsen, f.21.juni 1807. Gift i Ø.Porsgrunn 28.juni 1834 med ANDREAS ARNESEN AUGESTAD, dpt.26.feb.1809. Ektefellene flyttet i 1848 til Larvik, hvor Andreas Augestad i 1865 er handelsmann, bosatt på Torstrand; hjemme var da sønnen Anthon Martinius, handelsbetjent; to tjenestepiker. Barn: Arnt Lauritz f.27/5-1835 i Porsgrunn,- død der 30.des.1846. Anthon Marthinius f.15/7-1837. Lars Bernhardt, f.6.mai 1839. Realf, f.16.mai 1842. Realf, f.2.okt.1843. Thorvald, f.9.aug.1845. Arnt Lauritz, f.3.mars 1847. 4.Frederik Dahl (Simonsen), f.29.juni 1811. Ved sitt giftermål konstituert kirkesanger og skolelærer. I 1865 handelsborger. Gift 8.jan.1839 i Porsgrunn med Jomfru Anne Malene Hassel, f.1814 på Kongsberg, datter av Hans Christoffersen Hassel og hustru Gunild Marie Olsdatter Berg. I ekteskapet barna: Gustav Marcus 1841, Laurits Ferdinand 1844, Frederik Amandus 1846, Lars Hansinius 1849 og Laura Hansine 1850. 5.Charlotte Simonsen, f.13.jan.1815 i Ø.Porsgrunn. Gift i Porsgrunn 1.jan.1839 med skreddermester i Larvik Hans Nielsen, f.ca.1809 i Ramnæs, Sønn av Niels Jørgensen. 3fC.ANNE CATHARINE ANDERSDATTER, f.1739 på Fuske i Stokke. Konfirmert i Eidanger okt.1757, 18 år gl. Gift i Gjerpen 5.juli 1759 med NIELS HANSEN BUER, dpt. i Gjerpen 23.juni 1725, -gravl. der 28.mai 1785, nær 60 år gl..; sønn av proprietær Hans Gundersen Buer på Men og hustru Anne Cathrine Nielsdatter Vadum. Niels Hansen Buer og hustru var 1762 bosatt på Men med 1 tjenestepike. År 1778 finner vi familien på Løkenberg av Men, og etter sin manns død var Anne Catharine Andersdatter med sine barn bosatt på Båserød. I 1801 hadde hun tilhold hos sin yngste sønn på Bekkevald i Gjerpen, og angis da å være 60 år gl. Barn: Hans Buer, Maren Margrethe, Andreas Johan, Anne Catharine, Gunder Buer og Lars Gunderus Nielsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Flott oversikt!Jeg tillater meg å korrigere et par detaljer, etter å ha skummet raskt gjennom:Innlegg 8, person 2A: Ole Kristoffersen, Kristoffer Ellefsens stefar, døde allerede 1712. Jeg ser ikke bort fra at Kristoffer tok over allerede på det tidspunkt, selv om det står 1719 i Lorens Bergs bok.Innlegg 9, linje 5: Nils Simensen var på Mellom Borge, ikke på Kverne (selv om det også står hos Lorens Berg).

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Kjetil Andersen

Er også dette en gren av Vogn-slekta og hvor kan grenen innpodes ?Arve Mogensen Vogn, døpt 2 Jan 1735 Vaaler,Østfold, død 7 Feb 1793 Moss g. 16 Nov 1763 m. Inger Simonsdtr døpt 23 Sep 1736 Vaaler død 4 Feb 1814 MossArve sønn av Mogens Haagensen f.ca. 1692 Houger, Vaaler og Anne Baardsdtr f. ca. 1705Mogens sønn av Haagen Mogensen, f.ca. 1655 Hauger,Vaaler Dette er mine aner.Mvh Arne Kjetil Andersen

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Det er nok ikke samme slekt. Hans Nilsen tok navnet Vogn kort etter år 1700. Han var av bondeslekt i Skjee (Stokke kommune) i Vestfold.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Torkil: I den meget imponerende oversikten merker jeg meg at flg. to personer som jeg trodde var barn av Hans Nielsen Vogn og hans 1. hustru ikke er med : Fredrik (1705-1778) (bos. i Tune, ØF i 1734) (ref. innlegg 7) og Johan Kristoffer (f. ca. 1712) (jeg kan ikke angi kilde for sistnevnte). Dermed blir det ialt 10 barn i dette ekteskapet. Marie Cathrine dør jo i 1723, så 9 overlever riktig nok faren (død 1733).Blant barna til Anders Hansen Vogn nevner du ikke den Else Cathrine som iflg. innlegg 4 skulle være søster av lensmann Nils (Colstrup) Andersen Vogn.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Innlegg 12: Det sies at Hans Nielsøn Vogn (1669-1733) var den første i Stokke som kjørte med firehjuls vogn, derav navnet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Enig med Per (innlegg 13); skiftet etter Hans Nilsen Vogn oppgir 9 barn fra første og 3 barn fra andre ekteskap som arvinger. Med ei datter død før faren, blir det ganske riktig 10+3.Ad innlegg 14: Ja, så sier i alle fall tradisjonen. Noe samtidig belegg for det, har jeg aldri hørt om.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils Axel Braathen

Reidar Lerche Dahl Brekke skrev for noen år siden om opphavet til Hans Nilsen Vogn:'Bøndene i Stokke trodde at Hans Nielsen hadde tatt navnet Wogn (skal vel helst være Vogn) etter sin kjøredoning. En annen teori som har meget mere for seg og som jeg 'kjøper' helt ut, er fremsatt av en Mathilde Ambjørnsen og går ut på: Da kong Kristian IV i 1624 dro til Norge og grunnla Christiania, het sjefen på et av eskortefartøyene kaptein Vogn Vognsen. Han var fra Hjørring amt i Danmark.''I regnskapene for Tønsberg len 1624 er nevnt at kaptein Vogn Vognsen hadde Tønsberg-borgeren Niels Vognsen som styrmann i 14 stormfulle dager. Det kan ikke gis annen plausibel forklaring på dette enn at denne Niels er Vogn Vognsens bror Niels og dermed sønn av Vogn Vognsen til Stenhede og Maren Orning (samme slekt som Galtungene stammer fra). Fra papirene synes å fremgå at også Niels var fra Hjørringe. Denne Niels Vognsens datter har så giftet seg med Simen Torbjørnsen (IX-57). Slik ville både valget av etternavnet Vogn og valget av navnet Niels til sønnen, kunne forklares på en naturlig måte.''Som et apropos kan nevnes at Hjørringe amt var det sted hvor Preben von Ahnen fant sin annen kone og hvor von Buchwaldt hadde mellomstasjon før han reiste til Norge.''Familien Vogn var dansk lavadel. Deres historie begynner med marsken Skjalm Hvide som levet i slutten av det 11 århundrede. Hans sønnesønn var marsken Absalon som grunnla Kjøbenhavn. Skjalms datterdatter var gift med en viss Vogn, en etterkommer etter jomsvikingen Vagn Åkeson som levet ca 985. I året 1400 finner vi ætlingene som kaller seg Vognsen.''I 1440 sitter Ingerd Hermannsdatter Pennow som enke på Tveden gård, Karup sogn, Dronninglund herred, Hjørringe amt. Hun var enke etter Niels Pallesen Vognsen som døde ca 1425. Så følger sønnen Morten Nielsen Vognsen på Ellingaard i Hjørring, død ca 1475; -så sønnen Vogn Mortensen Vognsen på Stenshede (senere Ottestrup og beholdt i slekten), død ca 1508, gift med Kirsten Larsdatter Viffert, død ca 1546; så sønnen Godske Vognsen, død ca 1568, gift med Maren Eriksdatter Grøn (tilhørighet til Vestfold); så sønnen Vogn Godskesen Vognsen, død ca 1570, gift med Bodil, datter av Vogn Pedersen; sa sønnen Vogn Vognsen d.e., død ca 1635, gift med Maren Orning (kalte seg også Bølle); og så sønnene Niels Vognsen og Vogn Vognsen d.y. (se foran). Den siste Vogn var for øvrig gift med en tante til Preben von Ahnens annen kone.'Er det noen av de herværende eksperter som har sett nærmere på Reidar Lerche Dahl Brekke's teorier?M.h.t. Else Chatrine Hansdatter Vogn's ektemann, Mikkel Larssøn, så har jeg -- muligen feilaktig knyttet han til Mikkel Larssøn som døde på Vennerød i Stokke i 1749. Er dette feil? Er det uomtvistet at ektemannen hennes var Mikkel Larssøn Hansted fra Tønsberg?Nils Axel Braathen

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Det siste først: Else Katrine var gift med Mikkel Larsen Hansted. I skiftet etter Hans Nilsen Vogn 1734, står det at de bodde i Bugården i Sandar.Når det gjelder teorien om Vogn-navnet, var den i alle fall meget spennende, men jeg våger ikke akseptere den uten videre. Det blir litt for enkelt å si, at 'denne Niels Vognsens datter har så giftet seg med Simen Torbjørnsen (IX-57)' uten å henvise til kildebelegg. Hva er IX-57?Hvem Simen Torbjørnsens kone var, er så vidt meg bekjent helt ukjent. Et sted nevnes at Simen eide jord på sine stebarns vegne, så hun hadde vært gift før.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Man skal være klar over at navnet Vogn ikke kom i bruk umiddelbart etter at Hans Nilsen kom inn på Fossnes, men først etter noen år. Dernest har jeg aldri sett at hans søsken brukte navnet.Jeg skal naturligvis ikke avvise Brekkes teori, men argumentene som er presentert virker i utgangspunktet litt tynne. Kan det mystiske IX-57 være en nøkkel?

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils Axel Braathen

IX-57 er bare en referanse til generasjon og person i det slektstreet Reidar Lerche Dahl Brekke hadde stilt sammen i heftet 'Anders og Mimi Eugenie Fadum : slekt, etterslekt og familie' som han ga ut i 1986 -- ikke en referanse til en kilde.Heftet inneholder for øvrig også bl.a. omtale av von Ahnen-, Urne- og von Buchwald-slektene. I tillegg til hva jeg alt har sitert, så skrev han om Hans Nilsen Vogn:'(1) Selvom Hans Nilsen Wogn (VII-15) - etternavnet er tatt senere - var bondesønn, ble han prokurator og en fryktet mann i bygdene rundt Tønsberg.''Han giftet seg i 1699, 30 år gammel, med eneste datter av major Johan Richard von Buchwaldt og Anne von Ahnen av holstensk og pommersk adel, se punkt 24 f. Hun het Margreta Sofia von Buchwaldt (VII-16).''Da han skulle gifte seg inn i en adelig slekt, måtte han ha et etternavn. Han tok da navnet Wogn, da det skal ha vært det tilnavn bøndene i Stokke hadde gitt ham fordi han var den første mann deromkring som kjørte med firehjulet vogn. Men det var nok et hinder, majoren måtte dø først og deretter var det et sørgeår, - men omsider i 1699 greidde de å gifte seg.''(2) Ekteskapet ble velsignet med 12 barn hvorav Anne Margrete Hansdatter Wogn (VI-8), den som interesserer oss, var nummer 6. Hun giftet seg senere med Kristoffer Ellefssøn Aaholdt (VI-7) , se punkt 26 d.''En del av Wogn's barn har senere tatt navnet Ahnen. Det er en mengde etterkommere i Vestfold. Margreta Sofia døde i 1728 og Hans giftet seg igjen med Maren Margrete Jensdatter Quist, datter av skysskaffer og gjestgiver på Sundbye i Stokke, Jens Kristensønn Quist, - eier av Fuske gård -, og Elisabet Iversdatter Stockmann, datter av lensmannen i Arnadal skiprede, Iver Kristoffersønn Stockmann.''(3) Den medgift Margreta Sofia hadde med seg inn i ekteskapet var vel helst ingenting, - eller noe mindre. Men Hans Nilsen greidde å holde storgården Fossnes flytende i de f 34 år han drev den. Da Hans døde i 1733, var det 267 Rdl. til fordeling (bruttoen var hele 3337 Rdl.). Han må ha levet sparsomt for å ha greidd dette. Det var nemlig økonomisk sett, en meget vanskelig tid med en mengde konkurser.''De forhøyede ”greveavgiftene” 1679-1700, særlig under Jarlsberg, virket svært så uheldig da de kom i tillegg til økede og trykkende skatter til Kongen i forbindelse med Den store nordiske krig 1700--21.''( 4) Hans Nilsen Wogn har flere steder fått ord på seg for å være hard og hensynsløs, kranglevoren og prosessglad samt for å være en kjepphøy oppkomling. At han var hensynsløs har jeg ikke funnet dekning for, at han var oppfattet som kranglevoren og prosessglad hang nok sammen med det arbeidet som prokurator (advokat) som han hadde, at han var oppkomling var jo rigtig, - og var han 'kjepphøy' overfor enkelte, hang det vel sammen med at han var og følte seg på et annet samfunnsnivå enn vedkommende. Men han hadde alltid fullt opp av saker, det skulle kanskje borge for at 'kjepphøyheten' ikke var så alvorlig ment. Men hard må han ha vært, også mot seg selv og sin familie, - ellers ville han aldri ha overlevet.''(5) Et forhold som nok satte sitt preg på Hans Nilsens innsats, var forholdet til Jarlsberg-grevens øverste mann, amtsforvalteren og overbirkedommeren Jørgen Olufsen Mandal. De to røk allrede sammen ved skiftet etter von Buchwaldt. Etter dette var de stadig motparter i retten, hvor Hans Nilsen, ihvertfall i den første tid, forsvarte bøndenes interesser. Jarlsberg-greven var interessert i misforholdet mellom de to, han mente sin egen makt styrket ved antagonismen mellom dem. Ja, det gikk så langt at Hans Nilsen ble utnevnt som offentlig påtalemakt og greven forpaktet bort sine bøteinntekter til ham. Dette var en stilling som Mandal hadde hatt før. Men selv om det ble blanke knapper i frakken og kårde ved siden, var nok stillingen en Urias-post for Hans Nilsen Wogn.''(6) Hans arvet/kjøpte Fuskegård fra sin annen svigerfar. Fossnes med plassene Korsebrekke, Østre og Vestre Hvalberg, Skåum, Østre og Vestre Brattås, Dyrsrød, Kullerød, en priviligert sag og halve Kverne-fossen ble overtatt og drevet av sønnen, Nils Hansen Wogn.''Hans døde i 1733. Da eide han også en halvpart i skipet 'Ebenezer' på 43 1/2 lester.''(7) Til slutt og som et ettermæle etter Hans Nilsen kan det vel sies at han var en interessant person, noe helt utenom det vanlig, men samtiden har nok overdrevet hans betydning. Lorens Berg sier i Stokke-boken at 'Hans Nilsen Wogn var en driftig og gløgg kar'. Og Øystein Rian sier i Vestfolds historie at bøndene trengte en leder mot greve-makten, - og en slik mann var nettopp Hans Nilsen Wogn.'

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Noen unøyaktigheter kan påpekes: Ifølge Jan F.L. Engedahl (i en annen debatt), ble Hans og Margrete Sofie gift allerede 4. juni 1696. Så lenge bruken av navnet Vogn ikke kan påvises før et par år etter 1700, forvitrer etter min mening teorien om at navnet ble tatt fordi han måtte ha et adelig navn pga giftet.Anne Margrete Hansdatter Vogn var heller ikke barn nr. 6, men tvert imot eldst (f. ca. 1698). Misforståelsen har trolig oppstått fordi hun som jente nevnes etter sine fem brødre i skiftet etter faren.Eneste NST-artikkel der Hans Nilsen Vogn er nevnt, synes å være:Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. 'I slekt med canselliraaden.' NST 26 (1977): 75-80.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Hei igjen til alle forumets lesere. Avhandlingen om familien Wogn/Vogn er ikke ment å være fullstendig. Det er bare et forsøk på å samle informasjon, og ethvert bidrag til det er kjærkomment. Mvh.Torkil.

Link to comment
Share on other sites

Guest Hanne Luddvigsen

Hei Torkild Jeg er etterkommer av 2a Anne Margrethe Hansdatter Vogn. Min mail er hanicka@start.no. Vet jo litt om de yngre. Mvh Hanne

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Hei Torkil;håper det likevel at det er greit at vi som er interesserte diskuterer ting rundt slekta! Som sagt, så er det en flott oversikt. Å få den fullstendig skal vel la seg godt gjøres!

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Engedahl

Vedrørende inlegg 19 og 21. Kristian jeg tror det må være en annen artikkel. Jeg kan selvfølgelig huske feil, men jeg mener og huske at innlegget var på mindre en en side.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.