Jump to content
Arkivverket

[#5270] Wogn-Vogn


Guest Torkil  Lier

Recommended Posts

Guest Gine Olsen

Til Torkil Lier i innlegg nr. 8: Jeg har for nylig i en annen webdebatt [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=24344&sok=wejel&startnr=&antall=&spraak=>Lenke forsøkt å finne ut slekten til Anne Sophie Weiel, som jf. ditt innlegg heter Christiane Sophie? Alle de opplysningene som du har nevnt her var nye for meg, så har du mulighet for å gi meg tips om hvor du har funnet dem og om det er mer å hente, så ville jeg være veldig takknemmelig. Jeg var klar over at Ole Anholt var forlover da madame Marie Sparr og Nils Vogn giftet seg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest torkil lier

Hei igjen Wogn-Vogn ineresserte: I kirkebøkene for Rakkestad som nå er lagt på nettet fant jeg blant døpte: Hr.Major Nils Wogn og Christiane Sophie Weils barn Margrethe Sophie Do 1.a Trinit 1758. 11.mars 1760 døpes Major Wogn og Christiana Sophie Weils sønn Hans. 15.feb.1761 Hr.Major Wogn og Christiana Sophie Weils barn Marie Sparre, og 16.apr.1762 Hr.Major Wogn og Anne Sophie Vejls datter Else Schött.Så det må også i samtiden ha vært uklart om hun het Christiana Sophie eller Anne Sophie, om hun da ikke bar alle de tre navn. Mvh.Torkil Lier.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Torkil Lier

Nye opplysninger:NIELS HANSEN WOGN, f.1707,-begr.Junius Fer.2.Pentec.1763 i Rakkestad,56 år gl. Gift 2.-i flg.kongebrev 18.mai 1757 i Rakkestad CHRISTIANE SOPHIE WEIEL, f.ca.1722, -død 1797, 75 år gl., datter av skipper Lars Hansen Weiel og hustru ?Malene Thomasdatter i Tønsberg. Hun var enke etter henholdsvis lensmann og prokurator i Stokke (gift 1742) Ole Anholt (1695-1745), og etter løytnant Peder Hansen Leth (d.1756 i Rakkestad). Datter Maria Anholt,dpt.22.okt.1744 i Tønsberg, -død 22.sep.1827 på Ballerud i Bærum, nærmere 83 år gl.,ektet oberst Hans Jacob Sparre, 1734-1827. Barn med Leth: Lars Weiel Leth, dpt.23.feb.1753 i Rakkestad, og Anne Margrethe Leth, dpt.(des.) Fer.3.nat.1754

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
Guest Torkil Lier

Vogn/Wogn igjen. Denne slektskretsen blir vi aldri ferdig med. Kommer med endel tilleggsopplysninger til endel personer nevnt tidligere:2B.ELSE CATHRINE HANSDATTER WOGN, f.o.1697. Gift i Stokke 1.juni 1718 med skipper i Tønsberg MICHEL LARSEN HANSTED, f.ca.1687, -gravl. i Tønsberg 29.feb. 1752, 65 år gl.; sønn av Lars Pedersen Hansted (ca.1642-1720). Michel Hansted var 1734-38 bosatt på Bugården i Sandeherred. Halvparten av Bjelland i Slagen kom 1738 på Michel Hansteds hånd for 190 rdlr. Else Cathrine Wogn solgte denne part med påstående bygninger i 1756 til brukeren Hans Asbjørnsen for 220 rdlr. I ekteskapet kjennes 17 barn:3aB.JAN LORENTS MICHELSEN HANSTED, f.1718. Konf.des.1736. Fadder ved Hans Michelsens dåp 1738.3bb.HANS MICHELSEN HANSTED, dpt.2.s.e.påske 1719 i Sandeherred.3cB.LARS MICHELSEN HANSTED, dpt.9.jan.1721 i Sandeherred. Konf.1738.3dB.MARGRETHE MARIA HANSTED, dpt.11.aug.1722 i Sandeherred, -død på Fossnes og gravl.11.feb.1746, 23 1/2 år gl.3eB.HANS ARNT MICHELSEN HANSTED, dpt.5.apr.1724 i Sandeherred, -begr.26.jan.1725.3fB.JOHAN RICHARDT HANSTED, dpt.11p.trinit 1725 i Sandeherred.3gB.DITLEW MICHELSEN HANSTED, dpt.6.s.e.påske 1727 i Sandeherred.3hB.MICHEL MICHELSEN HANSTED, dpt.Fest.Circumsis 1729 i Sandeherred.3iB.HANS MICHELSEN HANSTED, dpt.Dom Rogate 1731 i Sandeherred, -begr.9.mai 1731, 14 dager gl.3jB.PREBEN VON AHNEN HANSTED, dpt.Dom:22 1732 (nov.). Fadder i Stokke 1757 og var da fenrik.3kB.INGVOLD (ENEVOLD) MICHELSEN HANSTED, dpt.3.feb.1734 i Sandeherred, -død ca.1777. Gift i Tønsberg 20.apr.1762 med DORTHE PETERSDATTER, f.ca.1730. Dorothea Hansted gift 2.-i Tønsberg 1779 med Henrich Berensten. I 1801 finner vi Dorthe Pedersdatter Bærentsen bosatt i Store Langgade nr.5 i Tønsberg; hun er husmoder og 71 år, enke etter 2.ekteskap og Lever af sin formue. Den 29.nov.1777 døpes i Tønsberg Enevold, oppkalt etter Enevold Hansted og sønn av matros Christen Larsen og hustru Inger Olsdatter. Denne er identisk med den senere Ingvald Hansted, gift med Pernille Sørensdatter i Tønsberg.3lB.NIELS MICHELSEN HANSTED, dpt.4.apr.1735 i Sandeherred.3mB.MARIE MICHELSEN HANSTED, dpt.1.mars 1736 i Sandeherred. Maren Hansted fadder i Stokke 1757.3nB.HANS MICHELSEN HANSTED, f.11.mars 1738 på Bugården.3oB ELIAS CORNELIUS HANSTED, dpt.22.aug.1739 i Tønsberg (St.Laurentii)med faddere: Hans Larsen Seeberg, Jan Lorentz Michelsen, Lars Michelsen, Margrethe Hans Larsens, Margrethe Marie Michelsdatter.3pB. MARGRETHE SOPHIA BUCHWALDT HANSTED, dpt.25.jan.1741 i Tønsberg, -død 30.nov.1814 på Nedrekvern i Vang hos O.W. Wessel, 73 år gl. Gift 1778 med murmester i Larvik KNUD BIERCKHOLM i Stenene. Ekteskapet var barnløst. I 1801 finner vi Margrethe Sophie Bierckholm på Lille Ringsaker i Ringsaker hos kanselliråd og sorenskriver Christian Stangeby.3qB.MARIA ELISABETH HANSTED, dpt.22.juni 1743 i Tønsberg. ? Lisbeth Michelsdatter, gift 1.- med pottemaker Ole Guttormsen. Sønn Michel dpt.6.des.1764 (St.Laurenti) med faddere: Dorthe Enevold Hansted og Margrethe Michelsdatter Hansted. Gift 2.-(trol.30/5-1767) med Jacob Abrahamsen.2C.NIELS HANSEN WOGN, f.1700, -begr.Junius Fer.2.Pentec.1763 i Rakkestad, 56 år gl. (Må være feil). Han var underofficer (vaktmester iflg.Tune kb.) før han 2.mars 1732 ble fenrik reformé ved Søndenfjeldske Nasjonale dragonregiment, og 1.mai 1741 virkelig fenrik ved samme regiments Jarlsbergske kompani. Ble i 1744 Løitnant. 1745 kaptein og sjef for Nordre Jarlsberg kompani, og 1746 sjef for Østre Smaalenske kompani. Han avsluttet sin karriere som kaptein ved samme regt., og tok avskjed 6.april 1757 med majors grad. Den tid Wogn var fenrik reformé innehadde han fenriks grad, men var ikke i tjeneste. Kornett var en tid kavaleriets gradsbetegnelse for fenrik, med det ser altså ut til at kornett kunne benyttes om dragonfenrikers grad. Niels Wogn fikk 3.juli 1732 bygselseddel på Vestre Viste i Tune, men var der gårdbruker ganske kort tid, idet Sognepresten Hr.Lars Lange 24.nov.1733 fikk bygselseddel på gården. Selv overtok Niels Wogn Fossnes i Stokke på skiftet etter faren. Han ble sittende med gården til han i 1746 ble forflyttet til Østfold, og solgte da Fossnes til broren Preben for 2500 rdlr. Gift i Stokke 22.sep.1723 med MARIE SPARRE, f.ca.1688, -gravl. i Rakkestad 15.aug.1754, 63 aar ; datter av apoteker på Bragernes Hans Spar (skifte 1700) og hustru Anne Maria Stobbæi, prestedatter av Stokke. Gift 2.-i flg.kongebrev 18.mai 1757 i Rakkestad CHRISTIANA SOPHIE WEIEL, f.1722, -død 17.okt.1797 på Ballerud i Bærum Frue Majorinde Xstiana Sophia Wogn, 75 år gl.; datter av skipper Lars Hansen Weiel og hustru Malene Thomasdatter i Tønsberg (1680-1768). Hun var enke etter henholdsvis lensmann og prokurator i Stokke (gift 1742) Ole Anholt (1695-1745), og etter løytnant Peder Hansen Leth (d.1756 i Rakkestad). Datter Maria(Jacobine?) Anholt, dpt.22.okt.1744 i Tønsberg, -død 22.sep.1827 på Ballerud i Bærum, nærmere 83 år gl., Gift 12.jan.1770 i Rakkestad med løytnant, senere oberst Hans Jacob Sparre, 1734-1827. Barn: Hans Ernst Sparre, dpt.28.apr.1768 i Rakkestad. Else Jørgine Sparre, dpt.Gjerdrum 5.aug.1770. Gift med Ole Jacob Broch. Christiana Sophia Sparre 1772-73, Christiana Sophia Olea Sparre 1774-75, Maren Magdalena Sparre 1775-76, Christiana Sophia Maria Sparre 1777-78, Theodor Christian Anton Sparre dpt.23.mars 1779, Christiana Sophia Maria Sparre dpt.1.juni 1781, Jørgen Sparre dpt.29.mai 1783 og Maren Sophia Sparre dpt.13.mars 1786, samtlige i Gjerdrum. Barn med Leth: Lars Weiel Leth, dpt.23.feb.1753 i Rakkestad, -Anne Margrethe 1754-56 og Hans Peter Leth 1756-56 Av barn kjennes:3aC.ANNE MARIA WOGN, dpt.Fer.2.Pasch(april) 1724 i Sandeherred, -død på Vennerød og gravl. i Stokke 11.feb.1746, 21 år, 9 mnd.og 10 dager gl.3bC.BARN, dpt.20.feb.1726 i Sandeherred.3bC.MARGRETHE SOPHIE WOGN, dpt.10.jan.1728 i Tune, -begr.1732 i Tune: nr.21 Cornet Nils Wogns datter Grete 5 aar.3cC.MARGRETHE SOPHIE WOGN, dpt.28.mai 1758 i Rakkestad med faddere: lensmanden Anders Wogn og hustrue, Martin Sparre og hustru, Maren Cathrine Wogn. Konfirmert 1774 i Gjerdrum. Fadder 1787 ved Niels Myginds dåp. Død 7.mars 1812 i Bærum hos sin svoger Hans Jacob Sparre. Hun hadde da vært 46 år hos familien Sparre (fra 1766!).3dC.HANS WOGN, dåpskonfirmert .11.mars 1760 i Rakkestad, døbt hieme i huset af Faderen.3eC.MARIA SPARRE WOGN, dpt.15.feb.1761 i Rakkestad med faddere:Anders Wogn og Niels Andersen Wogn, quartermester Leth, Else Wogn og Maren Cathrine Wogn.3fC. ELSE SCHJØDT WOGN, dpt.16.apr.1762 i Rakkestad med faddere: lensmand Anders Wogn og hustrue, Niels Colstrup (Wogn?)og hans søster, Jomfru Anholt. Død 11.jan.1820 i Christiania, nærmere 58 år gl. Konfirmert 1777 fra Borgenhus under Giølstad. Ved sitt bryllup oppholdt hun seg hos løytnant Sparre på Smestad i Gjerdrum. Gift 1.-i Gjerdrum 15.okt.1783 med klokker i Ullensaker HANS MYGIND, dpt.9.feb.1744 i Nes, Romerike, -gravl. 7.mai 1788 i Ullensaker, 44 år gl.; sønn av Henning Mygind Hansen og hustru Anne Cathrine Müller. Gift 2.-i Christiania 7.feb.1800 med skreddermester i Christiania CHRISTEN LODBERG, -død 28.nov.1800 i Christiania. Ved folketellingen 1801 finner vi Else Wogn bosatt i Kirkegaden (husnr.123) og driver skredderprofesjon ved hjelp av en svenn Hans Andersen Berg samt 2 tjenestepiker. I huset hennes stesønn Christian Lodberg, 11 år. Gift 3.-i Christiania 28.mai 1802 med skreddermester HANS BERG,f.1781.,-som overlevde henne. Han inngikk nytt ekteskap i Christiania 19.jan.1821 med jomfru Susanne Korsberg, f.1801; datter av skreddermester Korsberg. Deres datter Caroline Christence ble f.21.nov.1822 i Kirkebakken i Christiania. Annet ekteskap var barnløst, med Berg hadde hun hatt et barn som var død før henne: Blant dødfødt i Christiania 1803 finner vi flg: 13de februarii ... Mester=Skredder og Borger Hans Andersen Bergs hustru Else Nielsdatters fuldbaarne Drengebarn, som kun 1/2 time havde været dødt i Moderens liv; alle midler bleve anvendte, ... efter Moderens formening var Aarsagen til dette utfald at hendes maanedlige vedvarede under den hele frugtsommelighed. Denne anmeldelse var af den u=examinerede og upriviligerede Jordemoder Dorothea Jacob Johannesens Enke.... I 1.ekteskap flg.barn:4aeC.ANNA CATHARINA MYGIND, dpt.16.aug.1784 i Ullensaker, - gravl.20.apr.1785.4beC.ANNA CATHRINE MYGIND, dpt.13.nov.1785 i Ullensaker, gravl.9.nov.1790 s.st.4cdC.NIELS MYGIND, dpt.18.okt.1787 i Ullensaker, -død 31.okt.1833 av kolera på Sagene (DK), tømmerfløter, 46 aar. Gift i Aker 9.des.1815 med MARTHE GULBRANDSDATTER ROMMI, dpt.20.sep.1789 i Nittedal; datter av Gulbrand Larsen Glemi og hustru Dorthe Nielsdatter. Sistnevnte ektet som enke 1790 gårdbruker Jens Ellingsen Rommi i Aker og der finner vi henne i 1801 med datteren Marthe fra 1.ekteskap. Blant innflyttede 1826 til Christiania (DK) finner vi notert: foraaret 1822: Niels Mygind 39 med hustru Marthe Gulbransdatter 37 og børn Dorothea 9, Hans Jacob 7, Jens Gustav 5, fra Aggers sogn, hvor Børnene ogsaa ere fødte, men manden er født i Ullensager og hustruen i Nittedal. Hensikt med flyttingen: for at drive handel. Bopel: Vaterlands Tvergade No.226. Barn: A.ELSE DORTHEA MYGIND, f.1.sep.1817 på Bånkall i Aker. Aker kb.1850: Hilda Elise Holmsdatter, død 20.okt.1850, 1 år gl. Mor Else Dorothea Nielsdatter. B.HANS JACOB MYGIND, f.14.sep.1819 i Aker. Foreldre: Niels Mygen og kone Marthe Mygin fra Sørum Sogn, Lagde i Barselseng hos sine forældre paa gaarden Rommi i Aggers sogn. Konf.DK. 4.okt.1835 - Meget godt. C.JENS GUSTAV MYGIND, f.31.des.1821 på Rødtvedt i Aker. Konf. DK.1.okt.1837: God kundskab, ret godt forhold. D.NIELS ANTON MYGIND, f.6.mai 1824, -død 22.juni før hjemmedåps bekreftelse. Faren er baadeier. E.ALETTE MARTINE MYGIND, f.25.sep.1826 i Vaterland Faren er tømmer kommissionair, boende i No.226 i Vaterlands Tvergade. F.ELLINE MARIE MYGIND, f.3.des.1828, -død 1829. Faren er dagleier ... G.NILS MARTINIUS MYGIND, f.28.des 1829 Faren er Niels Mygind, dagleier, og hustru Marthe Gulbransdatter, boende i egen gaard No.226 i Vaterlands Tvergade. Fabrikkarbeider ved Hjula Veveri. Gift 1.-i Trefoldighet 2.apr.1862 med JOHANNE JOHANNESDATTER, f.1833 i Lier., datter av Johannes Andersen. Gift 2.-i Gamle Aker 4.des.1870 med MAREN HELENE NIELSEN, f.26.jan.1842 (april?) i Norderhov;-død 12.jan.1873 i Maridalsveien (Gamle Aker), 31 år gl.; datter av Niels Eriksen og Olea Halvorsdatter.. Gift 3.-i Gamle Aker 28.jan.1877 med MAREN EMERENTZE HANSEN, f.1843 i Asker, datter av Hans Evensen. Barn: Martine 1862 Josefine Natalie f. 14.aug.1863 i Trefoldighet. Anette f.27.mars 1865 i Trefoldighet. Hans Gustav, f.23.mars 1867 i trefoldighet (Kanten nr.5), -død 15.des.1867 av meslinger i Maridalsveien, 2/3 år gl. Nicolai Anton f.3.feb.1871 i Gamle Aker (Maridalsveien 72) Maren Sophie f.11.april 1879 i Gamle Aker. 2D.MAREN HANSDATTER WOGN, f.1702, -død i barselseng 2.juli 1742 på Sand i Sandeherred, 39 år, 9 mnd., 2 uker og 7 dager gl. Gift med skipper MATHIAS PETTERSEN (BERG), f.ca.1696, -død 4.juni 1746 på Sand, 50 år, 2 mnd., 1 uke og 3 dager gl. sønn av Peter Mathiassen Berg og hustru Ingeborg Bentsdatter Lindberg (d.1760 på Sand, 97 år gl.) Mathias Pettersen ble gift 2.-i Aker 20.mars 1744 iflg.kongebrev med pigen Gunild Olsdatter hos Justisråd Schøjendal. Hun ble gravl. i Arendal 22.nov.1769 : Gundil Olsdatter Mathis Sands Enke 75 aar.. I ekteskapet kjennes 11 barn: 3aD.KAREN MATHIASDATTER BERG, dpt.29.juli 1721 i Sandeherred, -begr.22.mars 1801 i Oslo, 80 år gl.(Oslo Hospital): Karen Mathiasdatter Berg af Opsloe 80 aar. Konfirmert 1737. Gift 15.apr.1747 i Sandeherred med CHRISTEN PEDERSEN. Gift ? 2.-med Torber ........... I 1801 bosatt hos sin sønn i Oslo, enke etter 1.ekteskap (?). Barn: A.MARI CHRISTENSDATTER, f.21.jan.1748 på Sand. B.MATHEA CHRISTINE CHRISTENSDATTER, f.27.juli 1751 på Sand, -død 4.feb.1831 på Vestre Kverne i Stokke, nær 80 år gl. Gift i Stokke 23.juni 1773 med ANDERS NIELSEN KVERNE, dpt.7.mars 1749, -død 3.juni 1821; sønn av gårdbruker Niels Simonsen Kverne og hustru Maren Andersdatter. Anders Nielsen var selveier på Vestre Kverne fra 1772. Barn: Niels 1773, -Maren Katrine 1775, -Christen 1777-1809, -Maren Cathrine 1780, -gift m.Ellef Christophersen Haug i Ramnes, -Karen Anne 1782, gift 1803 med Christopher Hansen Bratte-Kverne, Simen 1786-1858, Marie 1792, -gift 1817 med Ole Pedersen Helgerød og Ingeborg Sophie 1795, gift 1812 med Abraham Abrahamsen Torød. C.PEDER CHRISTENSEN, f. på Vagtberg i Stokke og døpt 30.mai 1754. D.PETER CHRISTENSEN, dpt.28.des.1756 i Stokke. E.TORSTEN TORBERSEN, f.1762 hvor?3bD.INGEBORG SOPHIA MATHIASDATTER BERG, dpt.7.des.1722 i Sandeherred, -begr.Dom 5p.Purif.1723, 6 uker gl.3cD.PETTER MATHIASSEN BERG, dpt.11.juli 1724 fra Sand. Konfirmert 1741 i Sandeherred.3dD.INGEBORG SOPHIE MATHIASDATTER BERG, dpt.21.p.trinit.1726 i Sandeherred, -død 1800 hos sin sønn Mathias på Tufte. Gift 1.-11.sep.1744 i Sandar med vaktmester CHRISTOPHER INGEBRETSEN STANGEBYE på Nordre Stavnum i Stokke, f.1699 på Stangeby, Nøtterø, -begr. 25.feb.1750 i Stokke; sønn av Ingebret Hansen Stangeby og hustru Mari Olsdatter. Christopher Stangeby var gift 1.-1739 med enken Mari Jacobsdatter Stavnum, 1707-1743, og ved hans død i 1750 etterlot han 6 barn, to fra første ekteskap (som begge døde unge) og 4 fra 2.ekte. Gift 2.-med kongebrev i huset 9.okt.1752 med underofficer MATHIAS ANDERSEN LASKEN, f.1723 på Lasken i Sem, -død 1788 på Sundby. Ved sitt ekteskap med Ingeborg Sophie kjøpte han gården Sundby, hvor han var gjestgiver og dessuten drev en mangeartet forretningsvirksomhet; utlån av penger, gård- og trelasthandel, litt skipsrederi m.m., slik at han litt etter litt arbeidet seg opp til å bli en velholden mann. I ekteskapet 8 barn.4adD.MAREN CHRISTOPHERSDATTER STANGEBYE , f.1745. Gift 1.-i Stokke 30.des.1767 med ABRAHAM ANDERSEN BORGEN i Arnadal, f.ca.1738, -gravl.18.juli 1770 i Stokke, 32 år gl. Datter: Randi Andrea dpt.1.juni 1770. Gift 2.-i Stokke 17.nov.1773 iflg.kongebrev med OLE ANDERSEN HOLMEN.4bdD.INGEBRET STANGEBYE, lensmann i Andebu, bosatt på Gurijordet i Arnadal. Dpt.19.des.1746,- død 1792. Gift 11.aug.1769 med sin mors kusine MARIA ELISABETH PREBENSDATTER WOGN, dpt.25.mars 1743 i Stokke, -død 1819, 76 år gl. Barn: A.PREBEN WOGN INGEBRETSEN STANGEBYE, dpt.3.nov.1771 i Stokke, -død 8.mai 1836 på Gurijordet, nærmere 65 år gl. Konfirmert 1787 i Stokke Preben Wogn, 16 år. Gift 16.juli 1797 med CHRISTINE CHRISTENSDATTER LAANE, f.ca.1778,-død 1867. I 1801 bosatt på S.Haugene i Stokke med datter Inger Johanne, 2 tjenestepiker, hans mor og 2 søstre. Døtre: -Inger Johanne Helene Buchwaldt, dpt.23.sep.1798 i Stokke. Gift 1818 med Preben Crøger. -Karen Anne Prebensdatter, dpt.2.juni 1800. -Karen Andrea Prebensdatter, dpt.15.aug.1802, -død 14.aug.1877 på Russeltvedt, 75 år gl. Gift 1826 med Ingebret Stangebye. B.KAREN MARGRETHE POST STANGEBYE, dpt.7.juli 1776, -død 21.mars 1846 på Fosnes Eie i Stokke, 70 år gl. Kirkeboken angir 60 aar Gift 18.feb.1808 iflg.bevilling på Nedreqvern i Vang med lensmann NIELS GUNDERSEN. Han hadde tidl.vært skriverkar hos fogden Floer. Ekteparet var bosatt på Nedreqvern og flyttet i 1810 til Søndre Lier i Vinger. Ved sønnen Theodors dåp i 1814 kalles Niels Gundersen forrige lensmand. ekteparets yngste datter døpes 1817 i Hof, Hedmark. Barn: 1.ANNE CATHRINE GUNDERSEN, f.25.mars 1808 på Nedrekvern i Vang. 2.CARL EDVARD STANGEBYE GUNDERSEN, f.22.april 1809 på Nedrekvern. Konfirmert 1826 i Stokke: maadelig. -bopel Fosnæs. Død 2.des.1851 Carl Gundersen, matros Skaaum (under Fosnes).. faldet overbord i Nordsøen og druknet, nærmere 43 år gl. 3.LOVISE SEVERINE MARIA GUNDERSEN, f.20.juli 1810 på Nedrekvern i Vang, -død 16.sep.1894 som oppholdsenke på Sunde i Sandeherred av koldbrann, 84 år gl. Konfirmert 1826 i stokke: slet... -bopel Sundbye. Gift i Stokke 29.okt.1830 med HANS GULLICHSEN, f.1801, -død 30.nov.1876 på Haslestad s.st., 76 år gl.; sønn av Gullich Knudsen Aas. I 1865 finner vi ekteparet på som selveiere på Haslestad med 5barn hjemme. Barna var: Inger Johanne 10/1-1831 Skarpeborge, Gunild Maria 21/4-1834 Skarpeborge, Gullik dpt.12.juni 1836, Karen Helene f.12/3-1837 Haslestad, -Niels Edvard dpt.22/3-1839, -Gullik f.10/4-1840, Niels 1843, Severine Henrikka dpt.23.nov.1845, Hans dpt.19/8-1849 og Othar dpt.1/1-1853. 4.KAREN JOHANNE GUNDERSEN, dpt.14.nov.1811 i Vinger, -død 31.juli 1850 på Søndre Borge i Stokke, 14 dager etter barselseng, nærmere 39 år gl. Konfirmert 1828 i Stokke: forsømt i sin opdragelse formedelst forældrenes fattigdom... Gift i Stokke 1.des.1846 med snekker OLAUS OLSEN, f.ca.1815 i Tønsberg og sønn av Brede Stoud (?). Karen nedkom 16.feb.1845 med et dødfødt barn, 19.juli 1847 nok en dødfødsel, 1.sep.1848 dødfødt pike og 20.juli 1850 med en dødfødt sønn som kostet moren livet. 5.LARS GUNDERSEN, f.6.feb.1813 og dpt.24.sep.1814 i Vinger. 6.MARIA ELISABETH GUNDERSEN, f.6.feb.1813 og dpt.24.sep.1814 i Vinger. 7.THEODOR GUNDERSEN, f.4.mai 1814 på S.Lier i Vinger (dpt.24.sep.1814!), -død 11.okt.1895 på Strandlien i Stokke, 81 1/2 år gl. Presten har notert: Theodor Broch Preuss Gundersen... (Han er kun døpt Theodor). Konfirmert 1828 i Stokke: maadelig. Gift i Stokke 16.okt.1839 med MAREN SOPHIA JENSDATTER, dpt.4.okt.1806, -død 23.jan.1870 på Grimestad, 63 år gl., enke etter Giert Henriksen Bull (1788-1831) og datter av skipskaptein Jens Rasmussen Ø.Hvaal og hustru Berte Johanne Ditmandsdatter. I 1865 finner vi Theodor Gundersen som selveier, skipsreder og skipsfører på Grimestad. Hustru og 5 barn er hjemme: Jens Oscar 1840 -skipsfører, Nils Christian 1842 -styrmann, Bernhard 1844 -styrmann, Theodora 1847 og Mathias Berg Gundersen 1849 -sjømann. 8.ENGEL DORTHEA GUNDERSEN, f. 20.des.1816 (i Vinger?)og dpt.23.feb.1817 i Hof, -død 15.feb.1896 på Borgen Fattiggaard i Stokke, 79 år gl. Gift i Stokke 14.feb.1851 med sin svoger, snekker OLAUS OLSEN, f.1815 i Tønsberg. I 1865 finner vi dem bosatt til leie på Døvle i Stokke med sønn Gullik 13 år gl. Barn, samtlige født på Søndre Borge: Carl Johan 1851-53, Gullik f.13.mars 1853 og Caroline Mathilde1857-63. 9.MARIA ELISABETH GUNDERSEN, f.5.des.1820 på Fossnes Eie, -død 21.jan.1891 på Østre Halsen, 70 år gl.. Faren anføres som lehnsmand Gundersen (!) Gift i Nøtterøy (Tjøme) 4.jan.1849 med skipper CHRISTEN A.KRUGE, f.ca.1815, -død 27.juni 1882 på Østre Halsen;sønn av Anders Christensen. Ektefellene flyttet rundt 1850 til strandstedet Østre Halsen i Tjølling, hvor vi finner dem i 1865 med 3 barn. Barn: Anders f.11.nov.1848 på Sandø Nøtterøy, -Caroline Mathea f.9.des.1850 Østre Halsen (d.før dåpsbekr.), Nicolai og Carl f.13.des.1852, død hholdsvis 20/2 og 14/3-1853, Hartvig og Christopha Marie f.8.des.1854, Hjalmar f.7.okt.1858, -død 4.feb.1859. Anders Christensen Kruge, f.1848, -død 16.apr.1896 på Østre Halsen. skipsfører. Gift i Tjølling 14.des.1883 med Marie Olsen, f.4.apr.1858 i Furnes i Vang, datter av Ole Torstensen. Barn: Carl Oscar f.11.des.1884, -Kristiane Aagot f.7.jan.1887, -Peter Emil f.27.aug.1889, -Ingvard Eugen f.31.des.1890, -død 1891, -Ingvard Eugen f.16.sep.1892, -død 1893. I 1900 er Marie Kruge bosatt på Østre Halsen, enke og syerske med barna Carl, Aagot og Petter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Flere tillegg:3cE.LARS PREBENSEN WOGN, f.ca.1730 i Stokke, -gamle Lars Wogn paa Fosnæs begr.18.nov.1813, gl.85 aar. Gift 1.-iflg. kongebrev i Stokke 28.juli 1756 med Jomfru KAREN SOPHIA ROTHE , f.1724 i Ramnes, begr.27.juni 1761 i Stokke, 37 år gl.; datter av major Joseph Fredrich Rothe og hustru Anne Magdalena Jensdatter. Gift 2.-i Sem 4.juni 1762 med JOHANNE MARGRETHE POST, datter av løytnant Poul Post og hustru Margrethe Elisabeth Schilling, f.ca.1727, -død 30.juni 1765 på Fossnes, 38 år og 7 mnd.gl. Gift 3.-i Våle 15.mai 1771 med ELSE JACOBSDATTER AGER, dpt.24.aug.1735 i Sem, -død 1779 i barsel seng(?); datter av lensmann i Sem Jacob Olsen Ager og hustru Aase Svendsdatter. Gift 4.-i Botne Prestegaard 12.okt.1780 med DORTHE KARINE NYGAARD, f.ca.1764 i Larvik, -død 8.mai 1818 på Fossnes, 54 år gl.; datter av toller Christian Richard Nygaard og hustru Kirsten Samsing. I første ekteskap 2 døtre, i annet 1 sønn, i tredje en datter og i fjerde ekteskap 4 barn:4acE.ANNE MAGDALENE WOGN, dpt.29.mai 1757 i Stokke, -død 25.des.1823 på Huflaaten, 73 aar gl. Gift iflg.kongebrev 19.sep.1779 (hjemme i huset )i Våle med sersjant JOHN ANDERSEN EEG, f.ca.1749, -begr. i Botne 4.juli 1797, 48 år gl. I 1801 finnes hun som inderst på Huflaaten i Arnadal sogn; hun er enke etter 1.ekte og holder 1 pike. I ekteskapet fødtes flg. barn: A.JOSEPH FREDERIC JOHNSEN EEG, dpt.21.mai 1780 i Våle. B.ANNE MARIA JOHNSDATTER EEG, dpt.22.nov.1781 i Våle, -begr.i Botne 11.des.1782, 1 år gl. C.MARTHE MARIA EEG, dpt.12.mai 1784 i Botne. I 1801 i tjeneste hos sin slektning Preben Crøger. ? ANNE CARINE JOHNSDATTER EEG, konfirmert 1803 i Larvik. (f.ca.1786-87?) D.LEENE JOHNSDATTER EEG, dpt.1.feb.1788 i Botne. E.LARS JOHNSEN EEG, dpt.23.aug.1789 i Botne. Konfirmert 15.nov.1807 i Stokke, -fra Fossnes. F.PEDER JOHNSEN EEG, dpt.27.mars 1791 i Botne. 4bcE.JOSEPHA FRIDERICA WOGN, dpt.15.okt.1758 i Stokke.4ccE.POUL POSTH WOGN, dpt.26.apr.1764 i Stokke, -gravl.4.nov. s.år, 6 mnd.gl..4dcE.KAREN JOHANNE WOGN, dpt. 20.nov.1776 i Våle, -død innen 1800. Gift ca.1793 med sin fetter, løytnant PEDER CRØGER, dpt.6.jan.1767 i Ramnes. SE NEDENFOR.4ecE.PREBEN VON AHNEN WOGN, dpt.3.sep.1781 i Stokke, -død 27.okt.1805, 24 år gl. Begravet 5.nov.1805 i Stokke: Præben v.Ahn paa Fosnæs Second Lieutnant i det Siellandske Landevern Regiment der den 27de October omkom i Vandet ved at Løbe paa Skøyter .. gamel 25 aar... I 1801 hos foreldrene på Fossnes; han er landmåler og 20 år gl. Den 24.aug.1800 døpes Gullich, hvis mor Anne Larsdatter Schaaum var blitt besvangret i Brattås av løytnant Preben von Ahn. Denne sønn fantes 1801 som fostersønn på Solum i Stokke.4fcE.MICHAEL NICOLAI HANSTED, dpt.7.mars 1783 i Stokke, -død 25.april 1860 på Bakken u.Fossnes, 77 år gl. Kalles i 1825 styrmann. Gift i Tønsberg 28.mars 1815 med ELISABETH CHRISTENSDATTER, ant.f.1784 i Tønsberg , -død 30.apr.1861 på Bakken u.Fossnes, 77 år gl.; datter av matros Christen Jacobsen Presterød og Ingeborg Maria Jensdatter. Ektefellene flyttet til Stokke sent på høsten 1818. Barn:5afcE.LAURITZ WOGN HANSTED, skipper. f.2.juli 1815 i Tønsberg. Konfirmert 1833. Fadder 1852 for Karen Kirstine Holst von Ahnen og 1859 for Mathias Eliassen.5bfcE.NICOLAI HANSTED, skipper i Christiania. f.8.feb.1817 i Tønsberg, -død 13.sep.1874 i Kristiania Sindsygeasyl av Paralysis generalis, 57år gl. Konfirmert 1835. Fadder 1859 for Mathias Eliassen, var da styrmann. Gift 16.des.1863 med jomfru OTILIE BERTOLDINE BJØRNSEN, f.4.des.1830 i Christiania (DK), datter av opvarter Peter Bjørnsen og hustru Karen Mathea Olsdatter. I 1865 finner vi ektefellene bosatt i Christiania, Eugens Gade nr.1. I 1875 er Otilie Hansted enke og pasient ved Kristiania Sindsygeasyl, Storgaten 36.5cfcE.DORTHE KARINE HANSTED, f.2.mars 1819 på Fossneseie i Stokke. Konfirmert 1837.5dfcE.HANS HANSTED, f.14.juni 1821 på Nordre Skaaum under Fossnes., -død 24.feb.1851 s.st., 29 1/2 år gl. Matros.5efcE.KAREN JOHANNE HANSTED, f.20.mars 1823 på Nordre Skaaum i Stokke. Konfirmert 1839. Hun er i 1865 i tjeneste hos rittmester Christian Larsen på Meyerløkken i Gamle Akers Menighet. I 1875 finner vi henne som pasient ved Diakonissehuset i Ullevoldsvn.3.5ffcE.PREBEN VON AHNEN HANSTED, f.27.feb.1825 på Nordre Skaaum, -død 7.sep.1826, 1 1/2 år gl.5gfcE.PETRINE HANSTED,f.21.jan.1827 på Skaaum under Fossnes.5hfcE.ELIAS MICHAELSEN (HANSTED), f.11.jan.1830 på Skaaum. Konfirmert 1845. Gift i Stokke 18.feb.1858 med MAREN ANDREA MADSDATTER, f.1836; datter av Mads Corneliussen og hustru Anne Andersdatter på Dybsjø under Fossnes. I 1865 finner vi ektefellene bosatt på Bakken under Fossnes med 2 barn og barnepike, Elias er matros. Senere gårdbruker på Skåum. I 1900 er Maren Andrea bosatt som enke på Skaaum u. Fossnes, hos sin sønn Mathias. Barn:6ahfcE.MATHIAS ELIASSEN (HANSTED), f.1.jan.1859 på Bakken, -død der 5.nov.1862, nærmere 4 år gl.6bhfcE.ELEVINE ELIASDATTER (HANSTED), f.20.juli 1861. Gift 29.okt.1891 med styrmann HANS CHRISTIAN PEDERSEN, f.23.juni 1860 i Sem; sønn av gårdmann Peder Sørensen Skaaum.6chfcE.DØDFØDT SØNN 29.mars 1864.6dhfcE.MATHILDE ANETTE ELIASDATTER (HANSTED), f.9.nov.1865. Gift i Skjee 10.des.1885 med gårdmann HANS ANTON PEDERSEN BORGE, f.4.mai 1860 og sønn av Peder Andersen Undelstvedt. I 1900 finner vi Hans Anton Borge som selveier og skipsreder på Søndre Borge, som han hadde overtatt fra sin far i 1884 for kjøpesummen kr.12000. Barn: Trine Regine f.19/12-87, -Peder Emanuel 24/8-89, -Hans Martin 30/9-91, -Maren Andrea 1893-95, -Maren Andrea f.30/1-1896, -Jørgen 28/10-1903.6ehfcE.MATHIAS ELIASSEN(HANSTED), styrmann. f.7.okt.1868.6fhfcE.HILDA ELIASDATTER (HANSTED), f.14.okt.1871, -død 28.april 1879, 7 1/2 år gl.6ghfcE.NICOLINE ELIASDATTER (HANSTED), f.3.jan.1875. Gift 13.nov.1908 i Arnadal med hvalfanger HANS ANTON HANSEN (VANGENSTEN), f.1875.6hhfcE.ELISE MARIE ELIASDATTER (HANSTED), f.26.juni 1877. Gift 3.mai 1900 i Skjee med dampskipskokk KRISTIAN KARLSEN, f.5.jan.1866 4gcE.CHRISTIAN RICHARDT WOGN, tvilling, -begr.9.juli 1783 i Stokke, 5 mnd.gl.4hcE.CHRISTIAN RICHARD NYGAARD,dpt.30.juni 1785 i Stokke, -død 5.juli 1853 i Fredrikshald, 68 år gl. Han overtok Fossnes ca.1806, og var foruten proprietær skipper, senere også skipsreder. Gift 1.-i Nøtterø 10.feb.1808 med BERTHE ANDREA AGERUP, f.1785 s.st., -død 14.mars 1845 på Fossnes , 59 år gl.; datter av skipper og reder Christen Nielsen Agerup (1762-1840) og hustru Rebecca Marie Rasmusdatter (1762-1841). Proprietær Rikard Nygaard var ordfører i Stokke og forlikskommissær. I 1836 møtte han på Stortinget som 2. representant for Jarlsberg og Larviks amt. Likeså på det overordentlige Storting 1836-37. På Stortinget var han medlem av toldkomiteen. Ved hustruens død ble auksjon holdt over løsøre, gården Fossnes med teglbrenneri etc. Etter at Nygaard var flyttet fra Stokke, kom Fossnes i noen år i 4 bønders eie. I 1853 kjøpte Hartvig M. Stangeby hele Fossnes for 12000 spd. Gift 2.-i Fredrikshald 19.mai 1847 med GIERTRUD KAREN WAAGE DAHL, f.1805 og enke etter skipskaptein Nils Johan Knap. I 1.ekteskap 10 barn:5ahcE.INGER JOHANNE HELENE NYGAARD,f.26.nov.1808 på Fossnes i Stokke. Gift 4.jan.1835 i Stokke med snekker CARL MARTIN VON AHNEN, f.1805 i Botne; sønn av kaptein Preben von Ahnen på Tejen i Sande (1769-1828) og hustru Karen Kirstine Larsdatter Holst (1780-1837). I 1865 er ekteparet bosatt på Vahr store i Stokke, Ahnen er gårdbruker og selveier, hjemme er 2 døtre. Barn: A.PETRINE AMALIA VON AHNEN, f.6.nov.1835 i Stokke Gift i Stokke 10.apr.1861 med gårdbruker HANS CHRISTENSEN, f.1823 i Stokke. I 1865 finner vi dem på Vahr store i Stokke, Hans Christensen er gårdbr. og selveier. I 1900 finner vi dem bosatt hos datter og svigersønn i Schweigaards Gade 72 i Kristiania; Hans Christensen er forhenv.gaardbruger (lever.)delv. af sin Formue. 1.Clara Rikkardine Christensen, f.9.mai 1862, -død 24.nov.1882 i barselseng på StoreVahr, 20 år gl. Gift 19.mai 1882 i Stokke med skipsfører Hans Olaf Hansen, f.1853 og sønn av Jens Jørgen Hansen. 2.Anato Herluf Christensen, f.7.feb.1864. 3.Peder Joakim Christensen, f.11.nov.1865. 4.Hans Christensen,f.3.okt.1867. 5.Claudia Marie Christensen, f.9.mai 1870. 6.Pauline Anette Christensen,f.8.apr.1873, -død 1948.. Gift ca.1898 med innrednings-snekkermester Olaf Barthold Edvin Gundersen, f.26.feb.1867, -død 1926. I 1900 bosatt i Schweigaards Gade 72 med sønn Erling Olaf Ragnar (f.1899) og tjenestepike. B.CHRISTIAN RICHARD VON AHNEN, f.17.okt.1838 på Tejen i Sande. C.CHRISTOPHA PAULINE VON AHNEN, f.27.jan.1841 på Store Vahr, -levde 1900 i Tønsberg. Gift 31.des.1863 med styrmann HANS HERMANSEN, f.1833 på Vestre Vahr og sønn av Herman Hansen. I 1865 finner vi dem til losji på Store Vahr; i 1870 flyttet ekteparet til Sandeherred. I 1875 bosatt på Gogstad i Sandeherred som skipsfører med 4 barn. Barn: 1.CHRISTIAN RICKARD NYGAARD HERMANSEN, f.5.okt.1865 på Store Vahr, -død 4.mars 1885 på Hafaldeiet i Sandeherred av epilepsi, 19 1/2 år gl.: idiot .. ukonfirmeret.. 2.JULIE MARIE HERMANSEN, f.4.sep.1867 på Store Vahr. Konfirmert 1882 i Sandeherred. Jomfru Julie Hermandsen er fadder for sin nevø i Tønsberg 1900. 3.HILDA CHRISTOPHA HERMANSEN, f.7.okt.1870. 4.HEDDA CAMILLA HERMANSEN, f.24.nov.1873. Konfirmert 1888 i Sandeherred og da bosatt på Gogstad.. Gift i Tønsberg 9.apr.1895 med politikonstabel BERNT RIMSTAD, f.5.jan.1859 i Kvelle, Hedrum; sønn av husmann Anders Mathisen Rimstad. I 1900 finner vi dem bosatt i Store Langgd.49 med 2 barn og svigermoren Pauline Hermansen. Barn: A.HERBORG PAULINE RIMSTAD, f.13.aug.1895 i Tønsberg. B.BREDO KONRAD VON AHN RIMSTAD, f.6.mai 1900. D.BERTHE ANDREA VON AHNEN, f.8.okt.1843 i Stokke, -død 7.aug.1874 på Sommerfryd i Oslo, nær 31 år gl. Gift i Ø.Aker 7.des.1868 med handelsgartner LUDVIG AHRENST, f.1823 i Danmark; sønn av Fredrik Ahrenst. 1875 er Ahrenst bosatt i Aakebergvn.36 (Løkken Sommerfryd); han er enkemann handelsgartner og har husholderske. Barna er: Marie Johanne Helene f.29.sep.1866 på Rikshospitalet, Anne Emilie 18/4-1869 ,Wilhelm Joachim Ahrenst f.17/1-1871 og Carl Martin f.25.mai 1873. Ved folketelling 1885 i København finner vi Wilhelm Joachim og Carl Martin Ahrenst som pleiebarn hos skolelærer Hans Jørgen Christiansen og hustru i Bjelkes Allé No.23. E.LAURA CHRISTIANE VON AHNEN, f.16.mai og dpt.2.juli 1848 i Stokke. Hjemme i 1865. F.KAREN KIRSTINE HOLST VON AHNEN, f.23.jan.og dpt.14.mars 1852 i Stokke. Hjemme i 1865. Konfirmert 1866.5bhcE.MARTINE SOPHIA NYGAARD, f.26.okt.1810 i Stokke, -død 8.mars 1879 i Tønsberg av lungebetennelse, 68 år gl.. Gift 1.-i Stokke 28.aug.1836 med farvermester MADS LOUIS DAHL, f.1805, -død 30.juni 1838 i Tønsberg av diarré, 33 år gl. Gift 2.-i Tønsberg 29.okt.1841 med bakermester MATHIAS MONSEN, f.1806, -død 16.des.1863, 56 år gl.; sønn av kjøpmann i Tønsberg Ole Monsen. I 1865 finner vi enkefru M.Sophie Monsen bosatt i Skidenstredet i Tønsberg med 2 sønner: Louis Mathias Monsen f. 1844 og C.Richard Monsen f.1847, begge sjømenn. Barn: A.BREDINE CHRISTINE HEDEVIG DAHL, f.14.aug.1837 i Tønsberg. Gift i Stokke 8.aug.1858 med kjøpmann i Tønsberg DANIEL MICHAEL ZARBELL, f.1832 i Hurum; sønn av styrmann Michael Zarbell. I 1865 finner vi Bredine Zarbel fraskilt og bosatt på Marienlyst i Tønsberg med sin datter. I 1900 er Bredine Zarbell enke og lærerinne i folkeskolen, bosatt i Langgaden med sin brorsønn Halfdan Monsen ( f.1883 i Tønsberg, kontorist i Handelsbanken) og ugifte bror Louis. Barn: 1.MADS LOUIS ZARBELL, f.5.sep.1858 i Tønsberg, -død 20.aug.1865 i Tønsberg, 7 år gl. 2.SOFIE MARTINE ZARBELL, dpt4.mars 1860 i Tønsberg. Gift 6.okt.1894 i Tønsberg med HELGE SEM JACOBSEN, f.29.mai 1853 i Horten; sønn av landhandler Lars Jacobsen og hustru Ellen Marie Helgesdatter Sem. I 1900 finner vi ekteparet bosatt i Øvre Langgade i Tønsberg; Jacobsen er kaptein og kompanisjef i 1ste Brigade samt lærer ved Tønsberg kommunale høyere Almenskole. 1 tjenestepike. Barn: Marie Louise Emilie f.1879 i X, Martha 1880 i X og Jens Helge f.1884 i Tønsberg, samtlige fra Jacobsens første ekteskap med Jensine Gundille Fadum. B.OTTILIE BELFINE MONSEN, f.6.jan.1843 i Tønsberg. Konfirmert 3.okt.1858 i Tønsberg. C.MATTHIAS LOUIS DAHL MONSEN,f.1.apr.1845 i Tønsberg, -død 16.okt.1919 på Gamlehjemmet i Tønsberg av nyresykdom, fhv.sjømand og rentenist. Matros, -levde ugift hos sin søster Bredine i 1900. D.CHRISTIAN RICHARD MONSEN, skipsfører i Tønsberg, senere damskipsfører i Eidsvoll. f.15.des.1847 i Tønsberg, -død 20.sep.1906 i Tønsberg av kreft, nærmere 59 år gl.. Gift i Tønsberg 23.okt.1883 med sin kusine BOLLY ALVILDE LUCILLE BOCKELIE, f.1858 i Tjøme, -begr.19.feb.1919 i Tønsberg, 61 år gl. (bopel Huitfeldtsgt.7); datter av skipper Lars Bochelie og Nicoline Nygaard. I 1900 er ektefellene bosatt på Sydtangen i Eidsvoll med 4 sønner; Monsen er privat dampskipsfører. Barn: Halfdan f.3/11-1883, Rolf 1885, Louis 1888, Kristian Rikard f.1897 i Eidsvoll og Einar f.1899 s.st. 5chcE.PREBEN VON AHNEN NYGAARD, f.1.mai 1812, -død 15.juni 1870 i Tønsberg, 58 år gl. Gift i Tønsberg 13.mai 1839 med ANNE JOHANNE LYNGAAS, dpt.12.jan.1817 i Tønsberg, -død 2.jan.1878 s.st., 61 år gl.; datter av Jacob Lyngaas og hustru Anne Margrethe Steen. Datter Anette,dpt.9.feb.1840 i Stokke. I 1865 er skipsreder Preben v.Ahnen Nygaard og hustru bosatt i Store Langgade i Tønsberg med 1 pike.5dhcE.REBECHA MARIE NYGAARD, f.31.mai 1814 i Stokke, -død 1882. Gift i Stokke 10.des.1843 med kjøpmann i Tønsberg ANDREAS CHRISTIAN SCHEEN, f.1812 i Tønsberg, -død 1890. I 1865 finner vi Scheen og hustru i Sandefjord; han er brennevinshandler i Storgaten, og hjemme er 8 barn. Barna var: A.SOPHUS MATTHIAS SCHEEN, f.25.des.1844 i Tønsberg. I 1900 er Sophus M.Scheen agent i papirmapper, bosatt i Valkyriegaten 9 i Kristiania. Han er ugift og medlem av 7.dagers Adventisters samfund. B.BORGHILD ANDREA SCHEEN, f.25.feb.1846 i Tønsberg. Gift 21.jan.1875 i Bergen (Sjømannsmisjon) med hattemakermester ADAM CARSE, f.1826 i Scotland og sønn av Duncan Carse. I 1881 finner vi dem bosatt i 13 Granville Road, Jesmond i Northumberland med 3 barn og 2 norske tjenestepiker. I 1900 er adressen 79 Shorters Hill, Greenwich -London. Datteren er i Kristiania, sønnene er hjemme, 2 piker. Barn: 1.ANDREAS DUNCAN CARSE, f.30.okt.1875 i Newcastle. 1900 Artistic Decorator. 2.HILDA ISABELLA CARSE, f.20.jan.1877 i Newcastle. I 1900 er Hildetta Carse oppholdende i Kristiania hos sin tante Frida Scheen. 3.ADAM VON AHNEN CARSE, f.19.mai 1878 i Newcastle. 1900 Musical Student. C.ALFRIDA REBEKKA SCHEEN, f.26.juli 1847 i Stokke. I 1900 er Frida Scheen hotelvertinde i Kristiania, Prindsens Gade 26 b. Staben består av husjomfru, kassererske, kokkepige, oppvarterske, 3 stuepiker, 1 vaskepige og 1 hotelltjener. Foruten niecen Hildetta Carse er der 16 hotellgjester. D.THOMAS LEONHARD SCHEEN, f.21.jan.1849 i Tønsberg. E.CHRISTIAN RICHARD PREBEN VON AHNEN SCHEEN, grosserer i Fredrikstad. f.10.jan.1852 i Sandefjord. Konfirmert 1867 i Hamburg. Gift 16.feb.1887 i Vestre Fredrikstad ANDREA LEEGAARD,f.s.st.1861; datter av trelasthandler Otto Christian Alexander Leegaard og hustru Johanne Marie Simonsen. I 1900 er ekteparet Scheen bosatt i Cicignongade i Fredrikstad med 4 barn og 2 tjenestepiker. Barn: Rebekka Marie f.25/11-1887, Otto Leegaard 15/9-1889, Gudrun Dagny 3/5-1891 og Kristian Rikard 24/3-1894. F.OLGA ELVIRA SCHEEN, f.1854 i Sandefjord. Gift med JOHAN CASTBERG. G.ALFA ELEONORE SCHEEN, f.26.jan.1855 i Sandefjord. H.INGA GARDA SCHEEN, f.4.juni 1856 i Sandefjord. I.HALFDAN SVERRE SCHEEN, f.23.mars 1857 i Sandefjord.5ehcE.LORENZ CHRISTIAN NYGAARD, styrmann. f.20.mars 1816, -død på Fossnes 17.jan.1844, 28 år gl.5fhcE. NICHOLINE KIRSTINE NYGAARD, f.12.april 1818 i Stokke, -død 14.jan.1871 på Ormelet av apoplexi, nærmere 53 år gl. Gift 1.- 24.jan.1843 i Stokke med skipskaptein HENRIK TORGERSEN i Sandefjord, f.1811 i Tjøme, -død 184..; sønn av Henrich Torgersen og hustru Rise Maria Larsdatter. Gift 2.-iflg.kongebrev 4.okt 1849 i Nøtterø med enkemann og styrmann LARS L. BOCKELIE, f.1822 i Tjøme, -død 20.okt.1869 til sjøs: skibsfører Lars Bockelie, Ormelet skyldet overbord i Nordsøen; sønn av Lars Olsen Bockeli og hustru Karen Larsdatter Svelvik. I 1865 finner vi styrmann Lars Bockelie og hustru Nikoline Nygaard bosatt til leie på Eidene i Tjøme med tjenestepike og flg. barn: Henrik 1850, sjømann, Lars 1852, Christian 1855 og Alvilde 1859. Barn: A.HENRIK BOCKELI, håndverker i Horten. f.8.des.1849 i Tjøme. Gift 9.jan.1883 i Horten med NICOLINE OLSEN, f.1858 i Horten; datter av overkanonér Niels Olsen. I 1900 er Henrik L.Bokelid håndverker ved artilleriet, bosatt i Sadelmagergangen i Horten med hustru og 2 sønner Nils Louis, f.9/10-1884 i Tjøme og fyrbøter på dampskip og Henry Ansgar f.4/2-1892 i Horten. B.LARS BOCKELI, skipsfører i Tjøme. f.20.jan.1852 i Tjøme. Gift med DORTHEA AGATHE MELLBY, f.1855 i Tjøme; datter av gårdbruker Christian Mellby og hustru Dorthea Wahlstrøm på Goen i Nøtterøy. I 1900 bosatt på Ormelet med barna Anton f.6/10-1885 og Ingrid f.1888. Lars Bockeli er legterfører. C.CHRISTIAN RICHARD NYGAARD BOCKELI, f.22.april 1854. Levde 1865. D.CASPER SOPHUS BOCKELI, f.17.sep.1856 i Nøtterøy. E.BOLLY ALVILDE LUCILLE BOCKELI, dpt.14.nov.1858 i Nøtterøy. Gift 1883 med sin fetter CHRISTIAN RICHARD MONSEN. 5ghcE.DORTEA KARINE NYGAARD, f.20.juli 1820 i Stokke. Gift i Tønsberg 25.des.1851 med skipskaptein NICOLAI FRITZ LYNGAAS, f.13.apr.1821 i Tønsberg; sønn av Jacob Lyngaas og hustru Anne Margrethe Steen. I 1865 var ekteparet bosatt i Skibsgaden i Tønsberg med 1 tjenestepike.5hhcE.CHRISTEN NYGAARD, f.1.des.1822 på Fossnes, -død 18.des.1823, 1 år gl.5ihcE. CHRISTEN ( RICHARD) NYGAARD, skipskaptein i Tønsberg. f.6.mai 1825 i Stokke, -død 2.mai 1870 i Tønsberg, 45 år gl. I 1865 ugift og skipper i Tønsberg, bosatt i Store Tvergade hos kjøpmann Ole Lyngaas m. familie.5jhcE. BIRTE ANDREA NYEGAARD,f.31.aug.1827 i Stokke. I 1865 lærerinne i Sandefjord. Ugift. I 1875 bosatt i Kirkegade 124 i Sandefjord?5khcE.CHRISTIAN RICKARD NYGAARD , f.1837 i Stokke, -død 29.des.1849 i Fredrikshald, 12 år gl. 4gcE.MARTE PERNILLE WOGN, dpt.26.nov.1786 i Stokke, -gravl.9.des.s.år, 14 dager gl.4hcE.INGER JOHANNE HELENE BUCWALD WOGN, dpt.25.feb.1792 i Stokke, -død på Fossnes og gravl.23.nov.1808, 16 1/2 år gl. SPØRSMÅL: Er det noen som vet hvor det ble av Carl Martin von Ahnen og hustru Inger Johanne Helene Nygaard ?Mvh.Torkil Lier

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Jeg kan nevne at jeg har skrevet en del om Hans Nilsen Vogn i min nettopp leverte masteroppgave ved Universitetet i Oslo, 'Jordeiendom i Stokke 1624-1750. Interesser knyttet til å eie jordegods.'Oppgaven vil etter hvert bli tilgjengelig fra denne siden (http://www.duo.uio.no/), sannsynligvis så snart sensuren har falt (om ei drøy uke) og oppgaven eventuelt (forhåpentligvis) har fått ståkarakter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Enda et tillegg:2H.ANDERS HANSEN WOGN, skipper i Sandefjord, lensmann i Rakkestad. f.ca.1709, -gravl.3 pinsedag 1769 i Rakkestad, 60 år gl. Kjøpte i 1735 kreierten St.Anna, 23 kl. Gift i Stokke 11.nov.1735 med ELSE NIELSDATTER COLSTRUP, f.o.1715; datter av sogneprest Niels Jensen Colstrup og 2.hustru Marthe Maria Thue (1692-1753). Colstrups 1.hustru var Johanne Maria Stobbæi. I 1747 bosatt på Lind i Rakkestad. Ekteparet var bosatt på Bergenhus under Giølstad. I ekteskapet kjennes 9 Barn:3aH.MARGRETHE MARIA ANDERSDATTER WOGN, dpt.28.sep.1736 i Sandeherred, -gravl.28.apr.1763 i Moss, 26 1/2 år gl. Gift i Rakkestad 28.apr.1752 med MARTINUS SPARRE. Barn: A. MARIA ELISABETH SPARRE, dpt.15.okt.1755 i Rakkestad med faddere: Capit.Wogn, Anders Wogn, quartermester Leth, Anne Maria Arveschou, Elisabeth Sparre. Gift i Moss 29.mai 1785 med gårdskar på Kambo ENER NIELSEN, f.ca.1735, -begr.1.feb.1808, 78 år (iflg.kb). I 1801 finner vi Ener Nielsen og hustru på Kambo i Moss landsogn; han er husmann uten jord. Hjemme er 3 sønner samt tjenestepike. Sønnene er: 1.NIELS ENERSEN, f på Kambo 31.juli 1784 og dpt.7.aug. i Moss. Gift 1.-i Moss 4.mai 1817 med ANNE MARGRETHE PETTERSDATTER. Gift 2.-i Moss 1.mai 1835 med ANNE MARIA SVENDSDATTER. Barn: Elisabeth Margrethe f.27.sep.1836, Martine Sophie f.28.fef.1839 og Ener f.24.apr.1842. 2.ANDREAS ENERSEN, dpt.23.juni 1786. 3.ANDERS ENERSEN, dpt.29.aug.1790, født på Kubberød plassen. 4.ANDERS ENERSEN, dpt.6.des.1793. 5.MATHIAS ENERSEN, dpt.18.des.1796. Gift 16.juni 1822 i Moss med KIRSTINE PEDERSDATTER ABOR. Barn: Else Maria f.11.apr.1822, Grethe Elisabeth f.2.mai 1824 og Peder f.16.feb.1826. B.ELSE MARIA SPARRE, dpt.17.feb.1758 i Rakkestad med faddere: Else Wogn, Anne Chirstine Major Wogn, Hans Prebensen, Peder Tyrholm. C.ANDREA SEVERINE SPARRE, dpt.25.apr.1759 i Rakkestad med faddere: Elisabeth Sparre, Sophia Amalia Lien, Maren Cathrine Wogn, lensmand Anders Wogn,Peder Tyrholm. D.ELSE SPARRE, dpt.14.apr.1761 i Moss. 3bH.MAREN CATHRINE WOGN, f.ca.1739. Konfirmert i Rakkestad 1755. Gift ca.1774 med borger og smed JØRGEN JENSEN SMIDT på Sagbanken, Frederikshald. I 1801 finner vi Maren Cathrine Wogn som enke, bonde og gårdbruker på Søndre Svarstad i Rakkestad. Hjemme er sønnen Jens, 23 år gl.og skomaker. Sønner: A.JENS JØRGENSEN SMIDT, f.25.des.1774 og dpt.6.jan.1775 i Halden. B.ANDERS JØRGENSEN WOGN, stampemester på Strømsholm under Gjølstad, senere på Levernes. f.9.april og dpt.13.apr.1776 i Halden, -død 9.sep.1857 på Levernes som føderådsmann, 81 år gl. I 1802 høker og borger på Busterud, i 1804 skredder og borger. Gift 1.-i Rakkestad 24.apr.1801 med MARIA MORTENSDATTER, f.ca.1775, -død 17.mai 1817 på Gjølstadplass, 42 år gl. Gift 2.-i Rakkestad 8.okt.1818 med INGEBORG SVENUNGSDATTER FILTVEDT, f.ca.1786, -død 25.feb.1868 hos sin sønn Jens på Levernes, 82 år gl. I 1.ekteskap 3 døtre, i annet ekteskap 7 barn: 1.GEORGINE MATHEA ANDERSDATTER LEVERNES, f.18.mai 1802 i Halden. Konf.1818. Gift i Rakkestad 20.mars 1828 med GUNDER OLSEN FINNESTAD, f.1799. I 1865 er han enkemann med føderåd på Nordre Finnestad hos sin sønn Ole. Barn: Ole 19/1-1830, -Anne Maria 11/4-1831, Maren Johanne 27/10-1832, -sønn død 19 timer gl.2/9-1835 og Anders Bernt f.5/2-1840. 2.MAREN CHRISTINE ANDERSDATTER WOGN, f.12.sep.1804 i Halden, -begr.22.okt.1809 i Rakkestad, 5 år gl. 3.ELISABETH ANDERSDATTER LEVERNES, dpt.1.mars 1807 i Rakkestad. Gift 22.jan.1831 i Rakkestad med HANS HANSEN GREAGER, f.1799 og sønn av Hans Hansen Tolfsbye. I 1865 er ektefellene føderådspar på Nordre Greager i Rakkestad. Barn: Hans 1832, -Anders 1836, -Johannes 1844, -Johanne k 1847 og Andrine f.1850. 4.SIDSEL MARIA ANDERSDATTER LEVERNES, f.2.okt.1819 i Rakkestad. Gift 9.jan.1845 i Rakkestad med skolelærer og organist i Fredrikstad PEDER OLSEN HOLTE, f.1821 i Rakkestad. Familien flyttet ca.1861 til Ullensaker, hvor vi i 1865 finner Holte som lærer og kirkesanger på Lille Frogner, med hustru og 8 barn. I 1900 bosatt på Lille Frogner med føderåd hos sønnen Johannes. Barn: Laurine Olava 3/9-1845, -Andrea Mathilde 15/3-1847, i 1900 ugift på Lille Frogner, -Hans Edvard f.og død 1849, Johanne og Emilie f.14/5-1850, Johanne i 1900 ugift på Lille Frogner, -Poul Sigurd 30/8-1852, i 1900 gårdbruker og selveier på Lauten Store i Ullensaker, -Anette Helene 2/11-1854, -Olaf Emil 1858, -Anton Bernhard 1860, Dina Josephine 7/10-1862 og Johannes Disen f.27/9-1864, i 1900 selveier på Lille Frogner. 5.JØRGEN ANDERSEN , f.2.mai 1821 på Strømsholm. 6.IVER ANDERSEN, f.18.feb.1822 på Gjølstadplass. 7.Dødfødt datter 1/12-1823. 8.JENS ANDERSEN LEVERNES, gårdbruker og selveier på Levernes. f.18.juli 1825 i Rakkestad. Gift 1.-i Rakkestad 3.nov.1848 med MARTHE CHRISTINE MICKELSDATTER DEHLI, f.1820. Gift 2.-i Rakkestad 25.sep.1863 med INGEBORG PEDERSDATTER SKJØRTORP, f.1824, -datter av Peder Olsen. i 1865 selveier på Levernes med hustru Ingeborg Pedersdatter og 4 barn samt tjenestepike. Barn: -Johan Anton 19/9-1849, -Maren Lovise 11/1-1852, sønn 13/1-1854, Anne Marie 20/5-1855 og Peder Martin f.2.sep.1864. 9.IVER ANDERSEN LEVERNES, f.8.mai 1828 i Rakkestad. I 1865 tjenestekar hos sin søster og svoger Holte på Lille Frogner i Ullensaker. 10.MAREN CHRISTINE ANDERSDATTER LEVERNES, f.27.aug.1830 i Rakkestad. C.JENS JØRGENSEN, dpt.11.juli 1778 i Halden. I 1801 skomaker og bosatt hos moren på Søndre Svarstad i Rakkestad. D.JØRGEN JØRGENSEN, f.21.mars og dpt.27.mars 1781 i Halden. 3bH.JOHAN NICOLAI ANDERSEN WOGN, dpt.6.juni 1742 i Stokke.3cH.NIELS COLSTRUP ANDERSEN WOGN, lensmann i Rakkestad. dpt.18.okt.1743 i Stokke (født på Vennerød), -gravl. i Rakkestad 29.jan.1805, 62 år gl. Konfirmert 1761 i Rakkestad. Lensmann i Rakkestad fra 1769. Gift 1.-i Rakkestad 16.juni 1769 med PERNILLE AMUNSDATTER FILTVEDT, f.1747,-død straks etter bryllupet og begr.Dom.1 a.trinitatis 1769, 22 år gl. Trolovet 9.mars 1772 med enken Mari Larsdatter Kiærnes. Denne Trolovelse blev ei fullbyrdet til ægteskab…. Gift 2.-i Rakkestad 20.sep.1785 med PERNILLE JENSDATTER GIØLSTAD, f.1753, -gravl.29.nov.1803 i Rakkestad, 50 år gl. I 1801 finner vi Niels Wogn som husmann med jord på Gjølstad i Rakkestad, med hustru, 2 døtre og 1 tj.dreng. Barn:4acH.ELSE MARIA NIELSDATTER WOGN, dpt.30.apr.1786 i Rakkestad, -begr. 30.juli s.år, 12 uker gl.4bcH.ANNA ELISABETH NIELSDATTER WOGN, dpt.16.sep.1787 i Rakkestad., -død på Gjerberg og begr.der 16.apr.1809, 21 ½ år gl. Gift i Rakkestad 18.sep.1804 med NIELS ASLACHSEN SVERSTAD, -død før sin kone. Datter: Anne Maria Nielsdatter Gierberg, dpt.14.juli 1805-1841. Gift 23.nov.1830 med Iver Andersen Solbrekke, f.1798 og sønn av Anders Larsen Solbrekke. Barn: Anders 1831, Anne Elisabeth 1833, Petrine Maria 1836 og Nils 1839.4ccH.PERNILLE MARIA NIELSDATTER WOGN, dpt.19.jan.1791 i Rakkestad, -begr. der 2.sep 1808, 17 ½ år gl. Gift i Rakkestad 15.feb.1807 med trompeter JOHANNES ANDERSEN GIERBERG. 3dH.ANNE MARIA ANDERSDATTER WOGN, f.og død 4.juni 1746 på Vennerød i Stokke.3eH.JENS ANDERSEN WOGN, dåpskonfirmert 20.aug.1747 i Rakkestad, -begr.19.okt.s.år, 2 mnd.gl.3eH.ANNE MARIA ANDERSDATTER WOGN, dpt.5.apr.1750 i Rakkestad, -begr.Dom 13.a trin., 5 mnd gl.3fH.ANNE MARIA ANDERSDATTER WOGN, dpt.18.nov.1751 i Rakkestad, -død 11.nov.1833 i Christiania hos salmaker Bachler av kolera,” 82 aar gl.” Konfirmert fra Bergenhus 1769. Gift 1.-ca.1779 med linvever på Fredrikshald JOHAN PETER BACKLER på Sagbanken. Gift 2.-1796 med konsumpsjonsbetjent i Oslo TORSTEN TORBERSEN, f.1762,-død i Oslo 25.okt.1829, 67 år og 1mnd. I 1801 finner vi Torsten Torbersen og Anne Maria Wogn bosatt i Opsloe, gård nr.9, med hennes datter Anne Cathrine Bachler og Torbersens mor, 79 år gamle Karen Mathiasdatter. Barn: A.BASTIAN BACKLER, f.6.juni 1778, -død 13.juni. B.NIELS BACKLER, f.6.juni 1778, -levde 2 ½ dag. C.NIELS BACKLER f.20.jan.1780 på Fredrikshald, -gravl.12.april 1801 i Oslo, 22 aar gl. D.BASTIAN BACKLER, f.12 okt. og dpt.20.okt.1781. E.ANNA CATHARINA BACKLER, f.17.jan.1783, -død 10.nov.1833 i Christiania av Cholera Morbus eller Asiatiske, bopel Kirkegaden, 50 år gl. Gift i Oslo (Oslo Hospital) iflg.kongebrev 29.mars 1811 i kirken med gullsmedmester CHRISTIAN JUELL, lever 1833. Barn: Johan Peter Juell f.23.apr.1812 i Vaterland.Bl.faddere 5 juni skredder Hans Berg og kone (Else Schjødt Wogn) Martine Maria Juell f.15.sep.1814. Blant innflyttede høsten 1830 til Domkirkens menighet: Martine Juul 17 aar fra Opsloe, men født i Christiania. Med sin Mormoder Enken Mad:Torbersen ... I Sadelmager Bachlers Gaard i Kirkegaden.. Gift DELPHIN. Christian Frederik Juell f.17.aug.1816. Konf.DK.7.nov.1832. Gift 31.des.1843 i Tønsberg med Berthe Maria Thorsen, f.ca.1804. 2 barn i Holmestrand. F.ANDERS BACKLER, f.8. okt.1785, -død 10.jan.1843 i Christiania (Raadhusgade DK) av tæring, 58 år gl. Salmaker i Christiania. Gift ca.1818 med HELENE PAULSEN 6 barn, hvorav 4 gjenlevde. Barn: Johan Peter Alexander Bachler f.2.mai 1819. Konfirmert DK.7.26.apr.1835 - udmærket godt. Mariane Johanne Bachler f.5.april 1822, Jens Julius Bachler, mekanisk arbeider f.26.juli 1823,- død 31.mars 1860 på Vøyen Mølle av tæring, 36 1/2 år gl.(Grønland kb.) Konfirmert 1.april 1839 (DK) -Godt. Mariane Johanne Marie Bachler f. 5.sep.1825 (Raadstugt.No.196). Konf.26.april 1840 (DK) -Meget godt. Gift 6.juni 1851 i Christiania (DK) med Anders Johannesen. Datter: Hilda Antonette dpt.13.juni 1852 DK. . Hermana Augusta Bachler f.11.aug.1828. Død før hjemmedåps bekreftelse. Helene Andrea Julie Bachler f.16.juli 1831, -død 5.apr.1859 av tæring (Maridalvn.Sagene, Grønl.m.), 27 3/4 år gl. 3gH.HANS CHRISTOFFER BUCHWALD WOGN, dpt.18.des.1754 i Rakkestad, gravl. der langfredag 1756, 1 ½ år gl.3hH.JOHAN FRIDERICH ANDERSEN WOGN, dpt.1.mai 1759 i Rakkestad, -begr. 5.feb.1760 s.st., 9 mnd.gl.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Bare gjør oppmerksom på et vedvarende problem. Det dukker stadig opp nye barn som forskyver tallet/bokstaven i rekken. Dette kan bli litt forvirrende!

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Flere tillegg:3eE.DOROTHEA SOPHIE PREBENSDATTER WOGN, dpt.28.feb.1734 i Stokke,-gravl.21.mai 1797 i Ramnes, 63 år gl. Gift 3.jan.1754 i Vivestad kirke ( Stokke kb)med SIMON ANDERSEN AAREVOLD, Vivestad anneks i Ramnes, f.ca.1728, -gravl.17.mai 1792, 64 år gl. Barn:4aeE.ANNE MATHIA SIMONSDATTER, dpt.31.mars 1755 i Ramnes, -begr.16.april s.år, 10 dager gl.4beE.PREBEN VON AHNEN SIMONSEN AAREVOLD, bonde og gårdbeboer på Aarevold i Vivestad. Dpt.4.apr.1756 i Ramnes, -død 16.feb.1825. Gift 21.okt.1778 i Hof med MAREN LARSDATTER AGERHOLT., f.ca.1759, -død 15.aug.1813. I 1801 bosatt på Årvold med hustru, 5 barn og 2 tjenestefolk. Barn: A.ANDREAS CHRISTOPHER PREBENSEN, dpt.30.okt.1779,-død 29.okt.1835. I 1801 bonde på Aarevold. Gift 21.feb.1801 i Ramnes med MARTHE ARNESDATTER WALLUMSTAD. Barn: Elen Dorothea dpt.29.aug.1802, Ingeborg Maria 3.nov.1803. B.MAREN DOROTHEA PREBENSDATTER, dpt.29.sep.1781 i Ramnes, -død 18.mars 1833. Gift 18.apr.1807 med CHRISTOPHER AMBROSSEN, f.1776, -død 1851; sønn av Ambros Christophersen og hustru Marte Gullichsdatter. Sønn: 1.ANDREAS CHRISTIAN CHRISTOFFERSEN, f.26.mai 1811 i Ramnes, -død 1885 på Gunnerød i Lunde. Gift 10.sep.1840 med ELLEN ANDERSDATTER. C.PREBEN PREBENSEN, dpt.18.mai 1783, -begr. 12.juni 1785, død av barnekopper, 2 år gl. D.MARTHE SOPHIE PREBENSDATTER, dpt.31.juli 1785, -død 8.apr.1833 i Hof. Hjemme i 1801. E.JOHAN PREBEN WOGN PREBENSEN, dpt.31.des.1786, -begr.1.april 1787, 4 mnd.gl. F.GRETHE CARINE PREBENSDATTER, dpt.1.juni 1788. Hjemme i 1801. G.SØNN, f.og d.1790. H.JOHAN PREBENSEN, dpt.25.feb.1792. Hjemme i 1801. I. KAREN MARIA PREBENSDATTER, dpt.16.nov.1794, -begr.7.mai 1797, 2 1/2 år gl. J. LARS SIMON DANIEL PREBENSEN, dpt.27.mai 1797, -død 2.apr.1863 i Sande. Hjemme i 1801. K.ELEN JOHANNE PREBENSDATTER, -begr.26.mars 1800, 2 dager gl. L.ELEN JOHANNE PREBENSDATTER, dpt.19.juli 1801. 4ceE.FREDRICH ANDREAS SIMONSEN, dpt.24.sep.1758 i Ramnes, -begr.29.april 1759, 7 mnd.gl.4deE.MAREN SOPHIE SIMONSDATTER, dpt.11.okt.1760 i Ramnes. Gift 11.nov.1780 iflg.kongebrev på Årvold korporal HALVOR OLSEN BERG i Hof, f.ca.1755. I 1801 finner vi dem boende som gårdbeboere på Nordre Berg i Vasås med 5 barn. Maren Dorthea 15, Ole 13, Karen Sophia 10, Ingebret Stangebye 7, Simon 5. Barna var: A.PREBEN WOGN BERG, dpt.4.april 1784 i Hof -begr.12.april, 10 dager gl. B.MAREN DORTHEA BERG, dpt.1.sep.1785 i Hof, -konf.1800. C.OLE BERG, dpt.3.aug.1788, -konf.1803. D.KAREN SOPHIA BERG, dpt.6.mars 1791, -konf.1806. E.INGEBRET STANGEBYE , gårdbruker og selveier på Nordre Berg. Dpt.13.okt.1793. Konfirmert 1808. Gift 1826 med KAREN JOHANNE PREBENSDATTER STANGEBYE, f.1802 og datter av Preben Wogn Stangebye. ! 1865 finner vi dem på Nordre Berg med datter Dorthea og sønnensønn Christian Prebensen. F.SIMON, f. konf.1811. 4eeE.KAREN SOPHIA SIMONSDATTER, dpt.1.jan.1763 i Ramnes, -begr.6.feb., 5 uker gl.4feE.ANDREAS SIMONSEN, dpt.19.apr.1764 i Ramnes, -død 24.aug.1767, 3 år og 4 mnd.gl.4geE.PREBEN CRØGER ( SIMONSEN), dpt.6.jan.1767 i Ramnes, -gravl.i Våle 21.mai 1806, 38 år gl. I 1801 finner vi han som avskjediget løytnant og gårdbruker på Fossane i Våle, med hustru Anne Olsdatter (Helgerød), f.1771 og 3 sønner, hvorav den yngste Christian Johan 1 år var av siste ekte. På gården 4 tjeneste- folk, hvorav Marthe Maria Eeg 18 år. Gift 1.-ca.1793 med sin kusine KAREN JOHANNE WOGN, dpt.20.nov.1776 i Våle, -gravl.23.des.1795, 19 år gl.; datter av Lars Prebensen Wogn og 3.hustru Else Jacobsdatter Ager. Gift 2.-1798 med ANNE OLSDATTER HELGERØD. Hun gift 2.i Våle 18.juli 1807 iflg.kongebrev med JACOB HANSEN FOSSAN. Sønn: Peder dpt.17.juni 1810 Sønner: A.SIMON ELIAS CRØGER, dpt.27.juli 1794 i Våle. B.PREBEN CRØGER, dpt.9.aug.1795 i Våle, -død 2.sep.1877 på Gurijordet, 82 år gl. Konfirmert 6.okt.1811 fra Fossnes i Stokke, hvor han bodde hos morfaren Lars Wogn. Kjøpte 1829 Søndre Haugene av sin svigerfar for 1800 spdlr. Han var også eier av 1/2 i Solum og disse gårdparter ble slått sammen under navnet Gurijordet. Gift 14.juli 1818 i Skjee kirke med INGER JOHANNE PREBENSDATTER Søndre Haugene, f.1798, -død 13.juni 1874 på Gurijordet, 75 år gl. Barn: Ingebret Christian Stangebye 1818, -Carl Johan 1824, -Ellen Andrea 1829, -Maren Lovise 1831, -Simon Edvard 1835, -Karen Johanne 1838 og Karoline 1845. C.CHRISTIAN JOHAN CRØGER, dpt.14.mars 1800. Eier av 1/2 Solum til ca.1874. D.OLAUS CRØGER, dpt.1.nov.1801. E.ANDREAS CRØGER, dpt.5.feb.1805. 4heE.ANDREAS CHRISTOPHER SIMONSEN, dpt.14.des.1769 i Ramnes. Gift iflg.kongebrev 16.nov.1795 på Årvold med GRETHE KARINE HANSDATTER AGERHOLT, f.ca.1773. I 1801 finner vi dem på Øvre Agerholt i Vassås, Hoff, -som bonde og gårdbeboer med 2 sønner og 3 tjenestefolk. Barn: A.SIMON JOHAN HANSTEEN ANDREASSEN, dpt.11.sep.1796 i Ramnes. 3fE.HANS PREBENSEN WOGN, f.ca.1737. Antok visstnok navnet Buchwald. Fadder 1758 i Ramnes for Frederich Andreas Simonsen.3gE.MARIA ELISABETH PREBENSDATTER WOGN, dpt.25.mars 1743 i Stokke,-død 4.des.1820 på Gurijordet i Stokke, nærmere 78 år gl. Gift iflg.kongebrev i Stokke 11.aug.1769 med lensmann INGEBRET STANGEBYE. 4faE. PREBEN VON AHNEN, kaptein - bosatt på Teien i Sande. Dpt.18.okt.1769 i Stokke, -død 4.aug.1828 på Teien, nærmere 59 år gl. Gift i Botne 9.mai 1803 med KAREN KIRSTINE HOLST, f.ca.1780, -død 27.feb.1837 på Teien, 57 år gl. Barn: A.CAROLINE LOUISE VON AHNEN, dpt.21.des.1803 i Botne, -død 29.mars 1881 på Teien, nærmere 79 år gl. Gift 1.-i Sande 19.mars 1837 med MAGNUS HALVORSEN f.ca.1797, -død 25.mars 1842 på Bergan i Botne, 45 år gl. sønn av selveierbonde Halvor Stenersen Tejen og hustru Anne Olsdatter. Den 8.mars 1842 flyttet ekteparet med 2 barn til sin kjøpte gård Nordre Bergan i Hillestad anneks til Botne, hvor Magnus døde 14 dager senere! Som enke flyttet Caroline i 1849 fra Botne til Teien i Sande med 2 barn. Gift 2.-15.okt.1852 i Sande med enkemann ANDERS NILSEN DYET, f.24.jan.1796 på Lersbryggen i Sande, -død 19.mars 1880 som livørsmann på Teien, 84 år gl.; sønn av Nils Andersen Bjørndalen. I 1865 finner vi Anders og Caroline som selveiere på Teien, med hans sønn Andreas 27 og hennes sønn Halvor Preben 26. I første ekteskap 3 barn: 1.KAREN ANETTE MAGNUSDATTER DUNEN, f.25.sep.1838 på Løvås i Sande, -død 11.feb.1898 på Duni, 59 år gl. Gift 3.des.1861 i Sande med JOHAN MIKAELSEN BORGEN, f.1829 i Skoger; sønn av Mikael Hansen. I 1865 finner vi dem på Dunen i Sande, hvor Karen Anette er fosterdatter hos gårdbrukerparet Christen Olsen og Thale Halvorsdatter (hennes faster). Johan Borgen overtok Duni, hvor vi i 1900 finner ham som selveier, enkemann med 4 barn hjemme. Barn: Michael 1862, -Christen Theodor 1865, -Martine Lovise 1867, -Anna Thalette 1870, Christen 1873 og Axel 1881. 2.HALVOR PREBEN MAGNUSSEN TEJEN, f.6.apr.1840 på Løvås i Sande, -død 6.apr.1882 på Teien av lungebetennelse, nøyaktig 42 år gl.og ugift. Konfirmert 1855. 3.MAGNUS MAGNUSSEN, f.3.mai 1842 på N.Bergan i Hillestad. B.CARL MARTIN VON AHNEN, dpt.27.sep.1805 i Botne. C.CHRISTIAN AUGUST VON AHNEN, gårdbruker på Vestre Kaldager i Botne, senere husmann på Fjøserud og Dalsrud i Sande. f.18.mai 1811 i Sande, -død 11.mai 1901 på Dalsrud, 90 år gl.. Gift i Botne 1.apr.1841 med DORTHEA JØRGENSDATTER LØKEN, f.1816, -død 10.nov.1891 på Dalsrud i Sande, 75 år gl.; datter av Jørgen Andersen Løken. Barn. 1.PREBEN NICOLAI VON AHNEN, f.4.sep.1841 på Kaldager. I 1865 tjenestekar på Sande prestegård. 2.JØRGEN CHRISTIAN VON AHNEN, f.24.mars 1843 på Kaldager, -død 5.nov.1876 på Dalsrud i Sande av lungebetennelse, 33 1/2 år gl. og ugift. 3.LARS EMANUEL VON AHNEN, jernbanearbeider, bosatt på Dalsrud i Sande. f.30.okt.1849 på Dalsrød (Botne). Gift i Sande 14.mai 1883 med GRETHE CHRISTIANSDATTER, f.23.aug.1857 på Bondeneie. Barn: Dorthea Susanne 1883, -Ingeborg Marie 1885, -Kristiane 1887. 4.KARL MAGNUS VON AHNEN, f.24.juli 1852 på Stubsrød i Botne. 5.KAREN KIRSTINE VON AHNEN, f.23.des.1854 på Teien i Sande. Konf.1869 i Sande. 6.JØRGINE CHRISTINE VON AHNEN, f.12.apr.1859 i Sande, -død 23.juni 1867 på Fjøserud, 8 år gl. D.HANS DANIEL HAMMER VON AHNEN, f.26.apr.1813 i Sande, -død 4.des.1875 i Tønsberg, 61 år gl.. Fadder ved Previne Bentzens dåp 1839: Hans Daniel v.Ahnen paa Artilleri-Underofficerskolen i Christiania. Ved sin død dagarbeider i Tønsberg. E.HENRIETTE MATHILDE VON AHNEN, f.1.juli 1815 i Sande, -levde 1875. Gift i Sande 11.juli 1834 med organist OLE BENTZEN, f.1804 i Sande, -død 9.juli 1868 på Rød i Botne, 63 år gl.. Ektefellene bosatt på Vestre Rød i Botne, hvor vi i 1865 finner dem som selveiere med 5 barn. Barn: 1.KARENTZE THALETTE BENTZEN, f.20.feb.1838 i Botne. Gift 2.jan.1874 i Botne med skipskaptein CHRISTEN HANSEN, f.13.jan.1846 i Stokke; sønn av Hans Christensen Storevahr og 1.hustru Anne Dorthea Hansdatter. Christen hansen og hustru var bosatt på Bentsrød i Botne så sent som i 1882. I 1900 er Karense Hansen enke og gårdeierske, Elisenbergvn.26 (8 leiligheter) i Kristiania. Hjemme er de 2 eldste døtre, hennes søster Henriette og nevø, medisinerstudent Ole Lundbye (f.1877 i Onsø). Døtre: Andoris Olvina f.20.aug.1875 på Tolfsrud i Botne, -Harriet Mathilde von Ahn, f.19.feb.1879 på Bentsrød og Kirsten Kathinka f.15.sep.1882 på Bentsrød. 2.PREBINE BENDICTE BENTZEN, f.3.des.1839 på Vestre Rød. Gift i Borre 18.jan.1863 med smedmester i Horten JOHAN BERNHARD OTTE®SEN, f.10.okt.1838 i Fredriksvern; sønn av dreier Bernt Ottersen og hustru Inger Marie Olsdatter. I 1865 bosatt i Storgaten i Horten med sønn Bendix Olai f.1865. I 1875 er ekteparet bosatt i Kristiania, Tøiengade 12, med 3 barn. Ottersen er maskinist paa dampskibet Halden. I 1900 er Johan Bernhard Ottesen gårdeier i Kristiania Firkanten 9 (Sporveisgaten 2E) med 22 leiligheter. Barn: Bendix Olai f.15/9-1865 i Horten - i 1900 agent og gift i Fredrikstad. Hakon Julius f.16/4-1868 i Horten - i 1900 tolloppsynsmann og gift i Kristiania. Signe Lovise f.1872 i Kristiania - i 1900 g.m.møbelsnekker Anton Johansen i Kristiania (5 barn) Carl Louis f.1876 i Kristiania - i 1900 hjemme hos faren, kadett. 3.MARTILLA SOPHIE BENTZEN, f.4.juni 1844. Hjemme i 1865. Gift med MIKAEL LUNDBYE, f.1840 i Stange. I 1900 finner vi ekteparet bosatt på Onsøy Græsvik Bruksskole, han som sløydlærer, hun som lærerinne. 4.JACOBA BOLETTE BENTZEN, f.13.apr.1847. Hjemme i 1865. I 1900 husbestyrerinne hos gårdeier Lorentz J.F.Wærenskiold i Daaes Gade 7, Kristiania. 5.HENRIETTE OLINE BENTZEN, f.13.jan.1850. Hjemme i 1865, og 1900 i huset hos sin eldste søster. 6.DANIEL SOPHUS HAMMER BENTZEN, f.20.mai 1857. Hjemme i 1865. 1875 handelsbetjent i Kristiania og 1882 kjøpmann i Kristiania (ved Kirsten Kathinka Hansens dåp). 4daE.MAREN ELISABETH CHRISTOPHERSDATTER,dpt.18.sep.1757. Gift 8.juli 1783 iflg.kongebrev med gårdbruker NIELS ANDERSEN HAFSAAS, f.ca.1761. I 1801 finner vi dem som gårdsfolk på Østre Hafsås i Andebu med 2 sønner og tjenestepike. Barn: A.ANDERS NIELSEN HAFSAAS, dpt.5.mai 1785. B.MARTE MARIA NIELSDATTER HAFSAAS, dpt.29.mars 1788. C.CHRISTOPHER NIELSEN HAFSAAS, dpt.16.nov.1789. D.MARTE SOPHIA NIELSDATTER HAFSAAS, dpt.8.feb.1794.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ketil Firing Hanssen

3dF.MARGRETHE SOPHIA BUCHWALDT HANSDATTER, dpt. 3.mars 1739. Gift 13. apr. 1765 med ANDERS DITMANSEN SOLUM.De døper datteren Antonette 20. januar 1765, bosted Solum.Antonette Andersdatter Solum begraves 20. februar 1780, 2(!) år gammel.Magrete Sophia Hansdtater dør på Døvle 1781, 38 år gammel. Jeg vil tro at hun er identisk med Margrethe Sophia Buchwaldt Hansdatter.Enkemann Anders Ditmansen gifter seg på Tjøme 24. august 1785 med piken Tolline Rasmusdatter Holtekjær.Anders Ditmansen dør av brokk i Storebukt på Nøtterøy 3. september 1808 og blir begravet 11. september, 70 år gammel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Hallo Ketil Firing Hanssen! Flott innspill. Slik kan vi muligens engang få en ordentlig oversikt over Vogn-familiens etterkommere. Mvh.Torkil

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Er det noen som sitter med opplysninger om Carl Martin von Ahnen og hustru Inger Johanne Helene Nygaard? Hvor ble dette ekteparet av? I 1865 finnes de på Store Vahr i Stokke,men gården selges i 1867. Etter dette har det vært umulig å finne ut mer om dem.Torkil

Link to comment
Share on other sites

Guest Liv S. Hansen

Er dette i de lange innlegga over her hentet fra den store boka om slekten Wogn (Rakkestad)? Det var mange intressante forbindelser her.Liv

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkil Lier

Hei Liv. Mesteparten av dette er nytt stoff, forsket i kirkebøkene. Du nevner 'den store boka om slekten Wogn'. Den har jeg aldri før hørt om. Torkil

Link to comment
Share on other sites

Guest Liv S. Hansen

Nå har jeg sjekket biblioteket og det de har der nå er bare et hefte om 'Maren Catrine Wogn og hennes aner og etterkommere', Dette er skrevet av Anna og Astrid Sønstegaard. Kjente slektsforskere i Rakkestad fra midt på 1900 tallet.Men jeg har vært borti en annen tykk bok om slekta Wogn. Hvor dette kan ha vært husker jeg ikke. Disse eldre bøkene er som regel fjernet fra hyllene, og ikke alltid registrert på data.Liv

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Ketil (36):Den Antonette Andersdatter Solum som døde 2 år gammel i 1780, var faktisk 2 år gammel. Hun var søskenbarn av den Antonette Andersdatter som ble født 1765. Sistnevnte døde etter ei ukes tid, men ved begravelsen er hun kalt Anne. (Med forbehold; dette er basert på hukommelsen.)Antonette Andersdatter (1778-1780) var datter av Mikken Hansdatter, søster av Margrete Sofie (1739-1782) - sistnevnte døde (tror jeg) ikke på Døvle i 1781, men på Solum i 1782, angivelig 52(!) år gammel (kalt 'Marte Sophia Hansdatter').

Link to comment
Share on other sites

Guest Ketil Firing Hanssen

Kristian,Du har tydeligvis en god hukommelse. Anne Marie Solum døde 9 dager gammel og ble brgravet 27. januar 1765. Hun er derfor utvilsomt identisk med Antonette Andersdatter Solum som ble døpt 20. januar s. å.Når det gjelder moren, Margrethe Sofie Hansdatter Solum, ble hun begravet 29. september 1783, ikke 1782. Presten har rotet med årstallene, noe man raskt finner ut ved å bla litt framover i kirkeboka. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8213&idx_id=8213&uid=ny&idx_side=-166>LenkeFaren til Antonette, Anders Ditmansen Solum, må være identisk med det navnløse barnet fra Solum som døpes 7. desember 1738. Foreldrenes navn er heller ikke ført i kirkeboka, bare introduksjonsdatoen. Det stemmer perfekt i forhold til barnerekka som fremkommer i skiftet etter faren Ditman Andersen Solum 7. august 1745.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Mht 1782/1783 har du selvsagt rett. Jeg hadde registrert 1783 i databasen hjemme, viste det seg. Og når det gjelder identifikasjonen av Anders Ditmansens dåp, er jeg enig. Det er til alt hell mulig å rekonstruere en håndfull av de upresise dåpsinnførslene fra rundt 1740 på omtrent samme måte.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Davidsen

Som en etterkommer av 1.Hans Nilsen Vogn, (f.1669), 2D. Maren Hansdatter Vogn (f.1702), 3dD. Margrethe Sophie Mattiasdatter Berg (f.1728) og 4fdD. Hans Davidsen Gjone (f.1772), min tip-tip oldefar, har jeg selvsagt fulgt med denne diskusjonen med interesse over lang tid. Men det er bare i det siste at jeg har hatt ”tid” til å sammenligne alle de fantastiske detaljene Torkil har har lagt inn med hva jeg allerede hadde i min database og se hvor mye nytt jeg kunne legge inn.Jeg har også som aner Henrik Spar/Sparre (f.ca1615), Kirsten Sparre (d.e.) gift med Johan Stobbæus (f.ca1631) og Johanne Stobbæus (f.1679) gift med Nils Jensen Colstrup (f.1679), alle nevt i denne diskusjonen.Blant all den informasjon som er lagt inn her kan det tenkes jeg har oversett det, men hva jeg er interessert i å finne ut er blant annet:(2C) Nils Hansen Wogn (f 1700) giftet seg først med Maria Hansdtr Sparre (f ca 1687). Maria var datter av Hans Henriksen Spar/Sparre og Anne Marie Stobbæus (d 1708). (2H) Anders Hansen Wogn (f ca 1709) var gift med Else Nilsdtr Colstrup. Else var datter av Nils Jensen Colstrup (f 1679) og hans andre kone, Martha Marie Thue. Den første konen til Nils var Johanne Marie Stubbæus og hennes foreldre var Johan Mikkelsen Stubbæus (d 1717) prest i Stokke og Kirsten Sparre (d.e.). Er det noen som vet om Johan og Anne Marie Stobbæus var i slekt, bror og søster kanskje?Det andre spørsmålet er: (2H) Anders Hansen Wogns datter Margrethe Maria Wogn (f 1736) var gift med Martin/Martinus Sparre. Er dette en av Martin eller Martinus Sørensen Spar, barnebarn av Hans Henriksen Spar/Sparre, nevt i Torbjørn Steen-Karlsens omfattende artikel om Spar/Sparre familien i Gjallarhorn Nr 16, 1996?Takk til alle for mye hjelpfull data.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Pettersen-Dahl

Til innlegg 47, spørsmål 2:Martin Spar, gift med Margrethe Maria Wogn, erMartin (Martinius) Sørensen Spar(re), døpt 4. februar 1731 i Tønsberg (Vor Frue) som sønn av Søren Pedersen Berg (Spar) og Elisabeth Maria Hansdatter Spar(re).Søren Pedersen Berg er født rundt 1696 og begravet 19. september 1745 i Stokke. Han flyttet rundt, men døde på Stubberød under Fossnes i Stokke. Foreldre er for meg ukjent.Elisabeth Maria Hansdatter Spar(re) er døpt 31. mars 1686 i Bragernes som datter av Hans Henriksen Spar(re) og Anne Maria Stobbæus (som du antar).Elisabeth er begravet 1. januar 1766 i Skjeberg. Søren og Elisabeth gifter seg 26. november 1718 i Slagen. (Trolovet 15. mai.)Terje Pettersen-Dahl

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Terje Pettersen-Dahl

Torkil Lier har i denne tråden satt opp en god del etterslekt til Hans Nilsen Wogn. Jeg kommer i dette og en del følgende innlegg til å legge inn tilsvarende oversikt. Jeg kommer ikke til å følge Torkils nummerering - jeg har litt problem med å følge den, og i hvert fall til å gi referanser. Jeg vil prøve å gi referanser til Torkils nummerering. Selv om det blir en del reposting av stoff, håper jeg det likevel er interessant.I utgangspunktet starter jeg på Preben von Ahnen, derfor har jeg ikke fulgt opp Hans Nilsen Wogns 2. ekteskap så mye.Jeg har lest ett eller annet sted at Wogn-familien alltid skrev navnet med W. Jeg har dog ikke kontrollert selv om dette er korrekt og husker selvfølgelig ikke hvor jeg har det fra... Men dette er bakgrunnen for at jeg selv konsekvent bruker W i Wogn - i hvert fall for denne familien.Når det gjelder skriving av navn, har jeg normalisert disse til tilnærmet dagens skriveform.Informasjonen om personene er ikke utfyllende.Alle årstall uten dato eller måned er omtrentlig.Jeg begynner enkelt med Hans Nielsen Wogn og hans barn. (Selv om jeg ikke har gjort noe spesielle undersøkelser om Hans Nilsen Wogn selv.)HANS NILSEN WOGNFødt rundt 23. april 1669 (Stokke kb), død 1733 på Fossnes i Stokke (Stokke kb), begravet 25. november 1733 i Stokke (Stokke kb). Gift 1. gang antageligvis 1696/1697 (Fogderegnskaper) med MARGRETA SOFIA VON BUCHWALDT, født 1675/1680 (Mormon), død 1727 på Fossnes (Stokke kb), begravet 12. juni 1727 i Stokke (Stokke kb). Datter av Johan Rikard von Buchwaldt på Fossnes og Anne von Ahnen. Gift 2. gang 12. oktober 1729 i Stokke (Stokke kb) med MAREN MAGRETE JENSDATTER QVIST, født 1702 (T. Lier), død 1741 (T. Lier), begravet 13. november 1741 i Stokke (T. Lier). Datter av gjestgiver Jens Christensen Qvist på Sundby i Stokke og Elisabet Iversdatter Stockmann (T. Lier).Hans og Margreta hadde følgende barn: 1. Anne Margrete Hansdatter Wogn, 2. Else Katrine Hansdatter Wogn, 3. Nils Hansen Wogn, 4. Maren Hansdatter Wogn, 5. Preben Hansen Wogn, 6. Antonette Hansdatter Wogn, 7. Marie Katrine Hansdatter Wogn, 8. Anders (Andreas) Hansen Wogn, 9. Fredrik Hansen Wogn og 10. Johan Kristoffer Hansen Wogn. (Rekkefølgene følger så langt mulig Torkil!)1. ANNE MARGRETE HANSDATTER WOGNFødt 1689! (Stokke kb), 1695 (T. Lier), 1718! (Mormon), død 1760 på Fossnes (Stokke kb), begravet 22. desember 1760 i Stokke (Stokke kb) alt. død 1776 i Stokke (Stokke kb), begravet 15. november 1776 i Stokke (Stokke kb). Gift 1715 (T. Lier/Mormon) med KRISTOFFER ELLEFSEN, født rundt 9. februar 1688 (Stokke kb), død 1758 på Aarholt i Stokke (Stokke kb), begravet 13. november 1758 i Stokke (Stokke kb). Sønn av Ellef Klausen på Aarholt og Maren Kristoffersdatter (Stokke bb; Berg).Kristoffer var bruker av Aarholt fra 1719 til 1758 (Stokke bb; Berg).2. ELSE KATRINE HANSDATTER WOGNFødt 1697 (T. Lier), 1701 (Mormon), død etter 1764 (Tønsberg byregnskaper). Gift 1. juni 1718 i Stokke (Stokke kb) med MIKKEL LARSEN HANSTED, født 1687 (Tønsberg kb), død 1752 i Tønsberg (Tønsberg kb), begravet 29. februar 1752 i St. Laurentii kirke i Tønsberg (Tønsberg kb). Sønn av høker og borger Lars Pedersen Hansted i Tønsberg og Maren Mikkelsdatter (Tønsberg kb).Mikkel er bosatt på Bugården i Sandar fra 1720 til 1737 (Sandar bb). Senere var de bosatt i Tønsberg (Sandar bb). Han overtok 1738 odelsretten på halve Bjelland i Sem og Slagen (Sem og Slagen bb). Else selger retten 1756 til brukeren (Sem og Slagen bb).3. NILS HANSEN WOGNFødt 1700 (32b), 1702 (Mormon), 1707 (Rakkestad kb), død 1763 i Rakkestad (Rakkestad kb), begravet (Fer 2 Pentec / Panium Fev 2. Tenter) juni 1763 i Rakkestad (Rakkestad kb). Gift 1. gang 11. september 1723 i Stokke (Stokke kb) med MARIE HANSDATTER SPAR(RE), født 1691 (Rakkestad kb), død 1754 i Rakkestad (Rakkestad kb), begravet 15. august 1754 i Rakkestad (Rakkestad kb). Datter av apoteker Hans Spar og Anne Maria Stobbæus (). Gift 2. gang 18. mai 1757 i Rakkestad (Rakkestad kb) med KRISTIANE SOFIE WEIL (WEIEL), født 1722 (Stokke bb; Berg), død 17. oktober 1797 på Ballerud i Bærum (T. Lier). Datter av skipper Lars Hansen Weiel i Tønsberg og Malene Thomasdatter (T. Lier). [selv har jeg et patronymikom på Kristiane som Hansdatter, men dette kan også være Hansen som faren.]Nils var bosatt på Vestre Viste i Tune fra 1732 til 1733 (NST). Overtok Fossnes 1734 og hadde den frem til 1746 da han solgte til broren Preben (Stokke bb; Berg). Han var eier av Bekkevar i Stokke en kort tid i 1736 (Stokke bb; Berg). Han var eier av halve Hauger i Os i Rakkestad fra 1755 (32b). Han var også militær og avsluttet karrieren 1757 med majors rang (Stokke bb; Berg) (Se også Ovenstad: Militærbiografier).4. MAREN HANSDATTER WOGNFødt rundt 17. september 1702 (Stokke kb), død 2. juli 1742 på Sand i Sandar (Sandar kb), begravet 7. juli i Sandar (Sandar kb). Gift (Stokke bb; Berg) med MATHIAS PETTERSEN BERG, født rundt 25. mars 1696 (Sandar kb), død 4. juni 1746 på Sand (Sandar kb), begravet 9. juni i Sandar (Sandar kb). Sønn av Petter Mathiassen Berg på Sand og Ingeborg Bentsdatter Lindberg (Sandar bb).Mathias var bruker av Sand i Sandar fra 1716 til 1746 (Sandar bb). Han seilte med mindre skuter (Sandar bb).5. PREBEN HANSEN WOGNFødt 1704 (Stokke bb; Berg), død på Fossnes (Stokke kb), begravet 14. februar 1782 i Stokke (Stokke kb). Gift 2. november 1724 i St. Laurentii kirke (Tønsberg kb) med MARTE LARSDATTER HANSTED, født 1699 i Tønsberg (Tønsberg kb), døpt 26. mai 1699 i St. Laurentii kirke (Tønsberg kb), død 1777/1778 på Fossnes (Stokke kb), begravet 5. januar 1778 i Stokke (Stokke kb). Datter av høker og borger Lars Pedersen Hansted i Tønsberg og Maren Mikkelsdatter (Tønsberg kb).Preben var eier av Gryte i Stokke fra 1729 til 1733 (Stokke bb; Berg). Han var senere bruker av Søndre Haugan (1733) og Gurijordet (1734) (Stokke kb). [søndre Haugan ble arvet fra svigerforeldrene.] Han kjøpte 1746 Fossnes av broren Nils og hadde gården frem til 1759 og 1769 (Stokke bb).6. ANTONETTE HANSDATTER WOGNFødt 1705 (Stokke bb), død 1761 på Fuske i Stokke (Stokke kb), begravet 5. april 1761 i Stokke (Stokke kb). Gift 11. oktober 1729 i Stokke (Stokke kb) med HANS KRISTOFFERSEN, født rundt 16. mars 1704 (Stokke kb), død 26. mars 1765 på Fuske (Stokke kb), begravet 2. april 1765 i Stokke (Stokke kb). Sønn av Kristoffer Hansen på Borgen i Stokke og Mari Kristensdatter (Stokke bb; Berg).Hans var eier og bruker av Fuske fra 1729 til 1762 (Stokke bb; Berg). Han kjøpte hele gården 1729, men solgte fra halvparten 1732 og 1/4 1761 (Stokke bb).7. MARIE KATRINE HANSDATTER WOGNFødt 1710 (T. Lier), død 1723 i Stokke (T. Lier), begravet 25. april 1723 i Stokke (T. Lier).8. ANDERS (ANDREAS) HANSEN WOGNFødt 1706 (32b), død 1769 i Rakkestad (Rakkestad kb), begravet 3. påskedag 1769 i Rakkestad (Rakkestad kb). Gift 11. november 1735 i Stokke (Stokke kb) med ELSE MARIA NILSDATTER COLSTRUP, født 1718 (32b), død etter 1759 (32b). Datter av sogneprest Nils Jensen Colstrup i Stokke og Martha Marie Thue (32b).Anders bodde 1733 på Bugården i Sandar hos sin søster og svoger (32b). Han var bosatt på Vennerød i Stokke til 1746 (32b). Han var bosatt på Lien i Rakkestad fra 1747 (32b). Han var borger i Tønsberg fra 1726 og drev med sjøfart og handel (22a). Senere var han lensmann i Rakkestad (32b).9. FREDRIK HANSEN WOGNFødt 1705 (Stokke bb; Berg), død 1777/1778 i Stokke (Stokke kb), begravet 6. januar 1778 i Stokke (Stokke kb). Gift 15. august 1733 i Tune (32b) med KARI KLAUSDATTER.Fredrik var 1733 bosatt på Tune i Tune (32b). Han overtok 1736 Lundestad i Tune, men hadde problemer med å klare seg og hadde mye divergens om gården med andre eiere (Tune kb). Antagelig har han flyttet fra Lundestad en gang i 1750-årene (Tune kb).10. JOHAN KRISTOFFER HANSEN WOGNFødt 1712 (Stokke bb).Johans oppholdssted er ukjent ved skiftet etter faren 10. mars 1734 (Skifte H.N.Wogn). Han er fadder 1735 i Sandar (Sandar kb). KILDER:Kilde 32b er 'Maren Cathrine Wogn og hennes aner' av Anna og Astrid Sønstegaard.[Januar er som vanlig en travel måned, så jeg kan ikke love noe når neste innlegg vil komme.]Terje Pettersen-Dahl

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.