Jump to content
Arkivverket

[#8517] Kjenner noen til Schaanning familien?


Guest David Widerberg Howden

Recommended Posts

Guest Rolf Erik Sanne

Jeg hadde samme spørsmål oppe i debattforum for rundt et halvt år siden og fikk endel innspill. Ingen var så konkrete at de angav navn på foreldre. Det ble spekulert i om Peder Christian var fra Skåne, jfr. etternavnet. Imidlertid har jeg senere funnet (i eldre lokallitteratur for Grenland) at han skulle komme fra Danmark. Dette kan vel være det mest nærliggende, han var sorenskriver i 1801 og den eneste Schaanning som er å finne i Norge dette året. Om han var 1.generasjon innvandrer vil jeg tro at en danske hadde langt større mulighet til å bekle en sorenskriverstilling i Norge på denne tiden enn en svenske. mvh Rolf

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Får jeg bryte inn!. Jeg kan fortelle dere hvor Peder C.(7/10-1769-29/12-1832) kom fra. har dere hørt om Skaanning boken opptegnet av J.C.B.Schaanning. (Jeg har en kopi). Jeg vet at faren hans het Tolbøl og han skulle vært kirkesanger i eller omkring Thisted på Jylland(Ved Limfjorden). Jeg vet at han hadde en broder som døde tidlig(vet ikke navnet). han etterlot seg en datter Caroline Tolbøl. besøkte familien på Fossum flere ganger bla. i 1829 og 1831. Henne vet jeg hadde noen søskenbarn: Anne og Stina. HAN KOM TIL NORGE I EN ALDER AV 16-17 ÅR. .... HVORDAN STAMMER DERE FRA SCHAANNING FAMILIEN JEG HAR EN GOD DEL OPPLYSNINGER OM DERES FORFEDRE. Jeg er sønn av Solveig Widerberg-Gustav Widerberg-Frantz Gustav Widerberg gm:Anna Johanna Schaanning.hun var igjen datter av Peder Schaanning,han var sønn av doktor Johan Jørgen Lange Schaanning(Sønn av forvalteren). JA DET STEMMER AT FAMILIEN ER NØDT TIL Å STAMME FRA SKÅNE.

Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Erik Sanne

Først, joda, jeg er klar over at Skåne opprinnelig tilhørte Danmark. Det jeg ville frem til, men som vel ikke kom tydelig nok frem, var at Peder Christian ikke kom direkte fra Sverige for å bygynne sitt virke her i landet, men fra Danmark. Så kan hans aner troligvis kommet fra Skåne. Min befatning med Schaanning er ikke annen enn at hans kone, Anna Catharina Folkmann var datter av tollskriver i Porsgrunn, Folkmann Arnessøn Freck og hans første hustru, Anne Bolette Lange.Disse er mine aner. Har du informasjon om Folkmann, ville jeg satt pris på å motta slikt. mvh Rolf

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Replikk til Rolf Erik Sanne:Jeg satt akkurat og registrerte vielser i Holla, og der fant jeg denne:Holla kirkebok nr. 2 (mikrofilmkort 4/5), trolovede og copulerede 1789 nr. 8, Hr. ToldSkriver Folkman Frek og Jomfrue Andrea Maria Rougtved bleve eftter Kongel. Bevilgning uden foregaaende Trolovelse copulerede i Romenæs Kirke d. 15 Martii. Caut: Hr. Foged Thornsohn og Hr. SorenSkr. Lange.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Erik Sanne

Takk for opplysningen. Jeg visste at Folkman i sitt 3.ekteskap ble gift med Andrea Maria, men ikke når og hvor. Paret fikk, såvidt jeg har kunnet registrere, 10 barn, hvorav flere fikk/tok etternavnet Folkman. I sitt første ekteskap fikk Folkman Freck to barn, i sitt annet et barn som ble begravet like etter fødselen sammen med moren Anne Dorothea Rasch som må ha dødd i barsel. mvh Rolf

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei! tusen takk for alle svara selv om jeg visste det meste fra før. Folkmann Arnessøn Freck.var sønn av myntslager Arne Arnessøn(Har papirene hjemme). Som igjen hvis jeg husker riktig giftet seg inn i en familie som stammet fra Tyskland. Det er fra denne familien navnet Folkmann kommer inn i bildet.

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Ja her har jeg datoene for folkmann familien: FAMILIEN FOLKMANN. Familienavnet var Freck og slekten er tysk avstamning. Dens norske stamfar kom til Kongsberg. Det var Arnt Arntsen Freck som var myntmester og ble g.2 m. Anne Katrine Volkmansdtr. Paulsen. Deres sønn var Folkman Arntsen Freck, tollskriver f. på Kongsberg 1745 d. 1809, g. 1 i 1777 m. Anne Bolette Lange f. 1748 d. 1785, datter av tolder Tomas Lange og Barbara Abigael Monrad, g. 2 i 1786 m. Anne Dorothea Rasch f. 1760 d. 1787 dtr. av megler Ditlef Rasch og Constanse Bergh, g. 3 m. Andrea Marie Rougtvedt f. 1766 d. 1831. Tollskriver Folkman Freck hadde følgende barn:Barbara Abigael Folkman f. 1777 d. 1839, g. 1797 m. Eilert Wright - se brmnr.70. Anna Cathrine f. 1778 d. 1854 g. i 1803 forvalter Peder Christian Schaaning, Fossum, se brmnr. 69. Inger Andrea f. 1803 d. 1881 g. 2 m. Peder Nils Pedersen f. 1799 d. 1847. DETTE FANT JEG PÅ ADRESSE: Lenke

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Rolf Erik Sanne

David.Takk for opplysninger i dine innlegg. Du nevner en bok som omhandler Schaanning-slekten. Er den publisert og hvis ja, er den norsk eller dansk ? Du gjengir Peder Christians dødsdag til å være 29.12.1832. En av de kildene jeg har brukt sier han døde 20.12. Kan du bekrefte om din dato er døds- eller begravelsesdag. Videre, sier boken noe om hvor mange barn Peder fikk i sitt ekteskap med Anna Catharina Folkmann. Jeg har via diverse kilder kommet til 6 barn.mvh Rolf

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Boken er jeg neimen ikke sikker på om er blitt trykket-jeg har ikke funnet bokutgaven av den ennå-den jeg har kopi av er håndskrevet-med tegninger av Hyni og Gjerpen+fotografier av hvor de bodde. Den er opptegnet i året 1872 av Sogneprest Johan Christian Bruun Schaanning(Sønn av Johan Jørgen Lange Schaanning).Den skal finnes i flere håndskrevne versjoner innenfor familien.-den er forøvrig på 56 sider.Peder Christian hadde 9 barn ifølge boka:Jens Christian(1804),Arnt Nicolay(1805),Hans Thomas(1807),Hedvig Bolette(1809),Folkmann(1811),Kirstine Marie(1814),Andrea Marie(1816),Johan Jørgen(1818),Anne Dorthea(1820).Datoen for hans dødsdag regnet jeg som ganske sikker.jeg siterer fra nevnte bok: 'Denne stilling indehavde han til sin død den 29 december 1832,han døde efter længre tids sygelighed,rimeligvis af leverkræft eller mavekræft' men det er selvfølgelig ikke umulig at dette kan være begravelsesdatoen

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
Guest David Widerberg Howden

Hei nå har jeg sett et trykt eksemplar av boken-den finnes på Deichmanske bibliotek i Oslo-mangler bildene men det meste av teksten er med(untatt det som er blitt tilføyd i den håndskrevne jeg har!).

Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Hei David. Hvordan kommer Christen Bentsen Schaaning inn i bildet for Schaaning slekten? Han var sogneprest i Avaldsnes 1641-1679. Han er en av mine aner fra Avaldsnes. Jeg vet lite om ham annet enn at han giftet seg med Mette Sørensdatter ca.1636, og at de fikk iallefall en sønn, Søren Christensen Velde f.ca.1638. Står det noe om Christen i den slektsboken du har fått tak i?

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Johan Fredrik! Jeg har fundert litt på slekta til den personen du nevner,men jeg mener det var nevnt en Søren Skånning som var høvedsmann? på Båhuslen festning?(har ikke de papirene foran meg akkurat nå!). videre vet jeg det finnes en Skånning slekt som holdt til i Larviksområdet.Da min Schaanning familie ikke kom til Norge før 1800-tallet.Hvis det hadde vært en forbindelse mellom disse så må nok den spores tilbake til Danmark.Schaanning,Schonning,Schåning,Skånning er et veldig vanlig navn i Danmark,og det betegner jo en person som kom fra Skåne.Eneste er jo å få kartlagt hvor mange familier som het Schaanning som bodde i Nord-Jylland.Siden min forfader som skal ha hett:Tolbøl Skånning var nevnt som degn(=kirkesanger) kan han muligens være etterkommer av Christen Madsen Schonning(degn i Rær)-nevnt i matrikkel av 1688.

Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Emil Sævereide

Bygdeboka for Avaldsnes bind nr. 1 side 278 og side 358. Der finner du Christen Bentsen Schaaning omtalt. Avaldsnes ligger i Karmøy kommune i Rogaland.Hilsen Ketil E.S.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

til David og Ketil. Takk for hjelpen. Det var en god del nye ting for meg! Til Ketil: Jeg har ikke tilgang til Avaldsnes boka her i Kina. Hva står det om Christen Benstsen der? Kan du eventuelt sende meg en e-mail om dette? adressen er fbockelie@hotmail.com Hilsen Fredrik

Link to post
Share on other sites
Guest Thale Schaanning

Hei! Her diskuteres mye om Schaanning slekta. Jeg heter Thale Schaanning(1990).Min far er Jan Gustav Schaanning(1950), hans far er Leif Schaanning(1916), hans far er Johan Jørgen Lange Schaanning(1883). De som er de norske schaanningenes stamforeldre er Peder Christian Schaanning, gift med Anne Cathrine Freck som er datteren til Folkman Freck. Peder Christian og Anne Cathrine fikk 9 barn: Jens Christian Folkman 1804, Arnt Nicolai 1805, Hans Thomas Lange 1807, Hedvig Bolette 1809, Folkman Freck 1811, Kristine Marie 1814, Andre Marie 1816, Johan Jørgen Lange 1818, Anne Dorothea Rasch 1820. Har en hel slektstavle her, men vet ikke hvem foreldrene til Peder Christian var.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvem var far til Johan Jørgen Lange Schaanning f. 1883 ?Folkmann Freck's 3. kone er vel d. av Bamble-fogden Andreas Thøgersen Rougtvedt og Marie Olsdatter Himmarck ? Og Folkmanns datter Barabara's mann Eilert Wright s. av Lars henrichssøn Wright (1727-1782) i Porsgrunn og Inger Jørgensdatter Wesseltoft ?Er man sikker på at Tolbøl var et fornavn og at vedkommende het Schaanning/Schonning ?Christen Madsen Schaanning (degn i Rær, nevnt 1688), kan han være s. av sogneprest i Volda (Sunnmøre), Mads Skaanning og Ingeborg Hansdatter Glad (f.ca.1615?) ? Hvor er Rær ?

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Thale!.Lurte på bare hvem din Oldefar Johan Jørgen Lange Schaanning var sønn av!,er han sønn av min Tippoldefar Peder Schaanning(Han giftet seg to ganger,først med:Sophie Wiese og så med min tippoldemor:Agnes H.Salvesen).Hvis han var det,så er du min Firmenning!.og det hadde jo passet bra siden jeg bare er rundt 7 år eldre enn deg(Altså født i 1983).Har du akkurat begynt med slektsforskning?. Jeg har nå holdt på i rundt 10-11 år allerede.

Link to post
Share on other sites
Guest Thale Schaanning

Hei David! Jeg har akkurat begynt med litt slektsforskning. Har ikke kommet så langt enda da. Jeg prøver og finne ut av dette med din tippoldefar Peder Schaanning. Han var ikke faren til Johan Jørgen, men jeg skal skjekke om han kan ha vært en onkel eller lignende. Faren til Johan Jørgen var Gustav Adolf Lammers Schaanning(1854), han var gift med Hilda Birgitte Svennevig. Han var apoteker i Tvedestrand. Om vi ikke er firmenninger er vi nok i slekt på en eller annen måte!

Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Folkmann Schaanning: Bare av sentimentale grunner vil jeg vise til at det i min ungdom var en glimrende komedie-skuespiller ved Det Nye Teater i Oslo, som het Folkmann Schaanning, et navn som tydeligvis hörer litt med i det som diskuteres her.

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hvis du går inn på denne adressen så kan du laste ned et PDF dokument som omhandler Christen(degn i Rær).www.thistedmuseum.dk/historisk%20årbog/Årgang%201977/Christensen,%20Poul%20%20%20Christen%20Madsen%20Skåning%20-%20degn%20i%20Rær%20og%20.pdfNår det gjelder navnet Tolbøl er jeg sterkt i tvil selv,for ikke langt fra Thisted så er det nemlig en plass som heter nettop Tolbøl(Tolbøl by i Lodberg sogn i Viborgs Amt).og det er jo ikke få Danske slektsnavn som har sitt utspring i navnet på landsbyen/byen/gården de kom fra.Schaanning tror jeg vel kansje er et navn han kan ha tatt da han studerte på Universitetet i København.Angående Prestefamilien Schaanning i Volda/Ørsta er jo det en spennende tanke-ja kansje er det noe i det??.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.