Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Pettersen

[#10337] slekten Walther, hvor kommer navnet og slekten fra

Recommended Posts

Guest Magne Pettersen

Hei....Hei er det noen som hvet noe om denne slekten her. Alt er av interesse.Leter først og fremst etter min formoder som het Christiana Christiansdtr Walther f.ca 1737 d.eft 1808 (i følge 1801 tellingen). Hun gifter seg 17.08.1763 i Frogner kirke, Lier med Christopher Jensen Hæg (han fra Lier 1732-1788, dør på Brastadholmen).Christiana bor i 1801 sammen med datteren Berthe og svigersønnen, og bor fortsatt på Brastadholmen.Da hun gifter seg er det ikke oppgitt noe fødested på henne. Men i 1765 tellingen på Eiker, finnes det 3 med ettternavnet Walther, og jeg innbiller meg at de er i slekt på en eller annen måte..Håper det finnes noen som vetnoeM.Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Prøv Familysearch. Søk på bare etternavn Walter i Norge. Da finner du Walter fra Hole i Buskerud, til Moss og Christiania. Det burde vel kanskje gi en pekepinn om ikke annet, for det er nevnt gårdsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Kan det kanskje være en ide å kontakte nålevende personer med dette navnet? Forbausende mange vet faktisk en hel del om slekten sin. Start f.eks. med telefonkatalogen. God jakt!MVH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Takk for svar begge to.Jeg tror jeg har funnet Christianas foreldre. Christian Jacobsen Walther og Margrethe Willumsdtr. De ble gift i Hole. Men i følge bygdeboka for Hole, så flyttet Fredrik og Christian Walher ned til Eiker, tror de slo seg ned på Ulveland. og da er det jo ikke så velig langt til Lier heller..Mvh. M. Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Er du Magne merksam på at det var fleire Walther og Walter personar i Bergen på 1600- og 1700-talet?Ein av dei var Lars Walter, fødd kring 1665, som gifte seg første gongen kring 1694 med Elisabeth Ludvigsdotter Paus (1675-1697), andre gongen kring 1705 med Christine Marie Hansdotter Alstrup (1680-1711) og tredje gongen i 1713 med (namn ukjend).Lars budde stort sett i Bergen, men hadde òg opphald i Hafslo i Sogn der i alle fall to døtrer frå andre ekteskapet vart buande (Margrethe og Pernille Lovise).Eg kjenner ikkje opphavet til Lars Walter, men er svært interessert i opplysningar om dette!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Her er det jeg har om Lars Walther.Han var proprietær i Hafslo, landhandler i Førde, kjøpmann i Bergen, fikk borgerskap der 1695.Han døde ifølge 'Førde bygdebok, B II, Finn Borgen Førsund, 1992' i Hafstad i Førde i Sunnfjord 1729. Han var kanske født i Kinsarvik.I 1713 ble han gift med Anna Christina Volkvartsdatter Riisbrich, død 1739. De fikk en sønn Folkvard Walther.Han er muligens sønn av sorenskriver i Hardanger, Lars Walther, som gled og falt i fjorden 1661.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Erik Sanne

Jeg fikk for en del år siden kopi av et manuskript som omhandler deler av slekten Walter (uten h) i 10 generasjoner. Denne tavlen som strengt tatt er en anetavle for en gren Walter, innbefatter før omtalte personer i Hole, Moss og Bergen. Denne slekten kom fra Danmark, først kjente ane var lærer ved latinskolen i Haderslev der han døde ca. 1600, hans sønnesønn var skovridder i Valby, Danmark, dennes sønn, Jacob, født ca 1632 ble fogd på Ringerike og Hallingdal. Jacobs datter Edel, fikk 5 sønner og 1 datter, og med unntak av en sønn Ole Schjerdal (Hafnor) tok barna Walternavnet etter moren. Ingen av disse 5 barna fikk imidlertidig barn som brakte slektsnavnet videre. Ole derimot fikk 11 barn, men kun en av hans sønner forplantet slekten videre etter å ha tatt navnet Walter. Manuset sier ingenting om en Christian eller en Lars, men ettersom det omhandler kun en gren er det vel ikke å vente.mvh Rolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Heisann du.Jeg tror det er riktig slekt. Denne Jacob Walther, var vistnok gift 2 ganger. første gang med Gunhild Eskildsdtr. De fikk datteren Edel Malene Walther ca 1663-1720Annen gang var Jacob gift med Anne Christiansdtr. Tror de fikk 6 barn. Deriblant Christian og Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei! siden navnet Walther og Eiker nevnes. Hvis jeg ikke husker feil så er det et skifte på Rakkestad på Eiker på 1700-tallet hvor det nevnes noen med navnet Walther. Mvh. Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Huska vel ikke helt riktig.22.06.1716/17? var det skifte på Dramdal på Eiker etter Jørgen Larsen som var g.m. Helge Mikkelsdatter. De hadde datteren Kirsten som var gift med Fredrik Valter. Forbindelsen til Rakkestad var skifte i 1739 etter Mari Jespersdatter hvis mors søster var overnevnte Helge Mikkelsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg vil gjerne få henta fram att dette gamle tema frå arkivet, for eg sir framleis med uløyste spørsmål om denne ætti. Eg vil samstundes nytta høve til ein forseinka takk til Sølvi, Rolf, Magne og Jan for bidrag frå 2002.Eg syner særleg til innlegg #6 der det m.a. setjast fram ein teori om at:* Lars Walt(h)er, anteken fødd kring 1665, kanskje nokre år før, KAN vera son av sorenskrivaren i Hardanger Lars Walter, som bleiv i 1661. Er det nokon som sit med meir kunnskap om denne sorenskrivaren, særleg med omsyn til bustad og namn på kona m.m.?* Lars Walt(h)er skal, ifølgje Førsund, ha vore landhandlar i Førde og døydde på Hafstad i Førde i 1729. Finst det noko prov for at dette stemmer? Og i so fall: kva tid flytte han til Førde (frå Bergen)?* Fadderlista for Hafslo 1717-1750 syner INGEN Lars Walt(h)er; derimot finn me dei to døtrene Margretha Walter (1708-1776) og Pernille Lovise Walter (1710-1789), som bår vart giofte og budde i Hafslo. Dessutan finn me i 1739 ei:ELISABETH KIRSTINE WALTERsom fadder. No veit me at mor til Margretha og Pernille Lovise var Christina Hansdotter Alstrup, prestedotter frå Hafslo, som døydde kring 1712. Samstundes veit me at den første avlidne kona til Lars Walter var Elisabeth Ludvigsdotter Paus, som igjen var dotter av Kirsten Ørbech. Eg trur at Elisabeth Kirstine MÅ vera ei tredje dotter av Lars og Christina, truleg den eldste av dei (oppkalla etter første kona til faren) og at dei, etter deira eige mor sin tidlege død, vart oppalne hjå bestemori og mosteri på Hafslo prestegard. Men denne Elisabeth Kirstine Walter forsvinn frå Hafslo, og eg undrar no på om nokon har høyrt gjete ho nokon stad? Kanskje hamna ho i Bergen?Eg vonar på fleire innspel i denne saki og takkar nok ein gong for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Heisan, Magne, eg hadde dette lagra og var overtydd om at det i utgangspunktet var mitt tema. Du må orsaka...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Røed

Fant dette temaet om familien Walter og ber om hjelp til å spore opp foreldrene til Sara Walter som ble født ca 1690 i Hole og døde i Kongsberg 8 mai 1744. Kan hun være den ene datteren til Fogd Jacob???mvh Jan Erik Røed

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Ja, Sara Walter var datter til fogd Jacob Luth på Ringerike. Hun var gift med markscheider, overeinfahrer og senere bergmester (tror jeg) Gottfried Klem, en tysk bergverksekspert innvandret rundt 1710.Navnene Luth og Walter ble brukt side om side. Jeg har notert en artikkelreferanse som jeg tror gjelder slekten, nemlig Dansk Personalhistorisk Tidsskrift, 8. rekke, nr. 5 (år 1926), s. 134.Sara hadde en eller trolig to søstre på Kongsberg. Den ene var Maren Luth, gift med geschworner Anthon Tax, og den andre - som kan være identisk med en Gunil Lut, som jeg har sett i Kongsbergs kirkebøker - var gift med Johannes Andersen Kahn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Røed

Takk, jeg er i tvil ettersom fogden visstnok er født omkring 1630 mens Sara er født ca 1690. Kan det være ett ledd i mellom?mvh jan erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Røed

Takk, jeg er i tvil ettersom fogden visstnok er født omkring 1630 mens Sara er født ca 1690. Kan det være ett ledd i mellom?mvh jan erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Nei, det skal ikke være noe ledd imellom. Både Sara Walter og Maren Luth skal være døtre av Jacob Luth og hans 2. kone, Anna Christensdatter (1649 - 1719). I skiftet etter Marens datterdatter Elisabeth Sophie Hoff i Kongsberg 1802, står det at prost Klem i Sandsvær skal være søskenbarn til avdødes mor. Han var altså sønn av Sara og Gottfried Klem. Prost Johannes Michael Klem (født 1719) hadde selv en sønn ved navn Jacob Luth Klem (født 1765), oppkalt etter fogd Jacob Luth på Ringerike. Tilsammen viser dette at Sara Walter og Maren Luth var søstre. Et sted i panteboken for Kongsberg kalles også Maren for Maren Walter. Marens fødselsår er litt usikkert. Ved hennes død i 1741 ble det notert at hun var 74 år gammel, men dette er trolig 10 år for mye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Røed

Dette var flott! Men vet du hvor Jacob Luth eller Walter kom fra. Det finnes flere Walter i Danmark men jeg har forgjeves prøvd å finne fobindelsen til Nrge.jan erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Nei, jeg vet ikke hvor de kom fra. Det har egentlig ikke vært mitt forskningsfelt. Men sjekk den artikkelen jeg nevnte i innlegg 14. Jeg tror jeg har sett den på Nasjonalbiblioteket i Oslo. De kan vel tenkes å ha den på Riksarkivet også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Nei, jeg vet ikke hvor de kom fra. Det har egentlig ikke vært mitt forskningsfelt. Men sjekk den artikkelen jeg nevnte i innlegg 14. Jeg tror jeg har sett den på Nasjonalbiblioteket i Oslo. De kan vel tenkes å ha den på Riksarkivet også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Røed

Takk for hjelpen. Jeg erfarer at siste nr av Genealogen har stoff om Jacob Luth.mvh jan erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei Jan Erik!Vil gjøre deg oppmerksom på en artikkel i bladet Hringariki,medlemsblad for Ringerike slektshistorielag,nummer 1-2004!.Den er skrevet av Gudmund Bakke og heter 'blant fogder og sageiere på Ringerike på 1600-tallet'.Jacob Luth og hans slekt nevnes ført av flere navn,og det sies at denne slekten Walther,som altså er det egentlige navnet,kommer fra grensetaktene mellom Danmark og Tyskland,rimligvis Slesvig.Ingenkildereferanser står å lese,så jeg vet ikke hvilken kilde Bakke bygger på.Det er vel muligens hans egne undersøkelser som ligger til grunn, men dette er kanskje et spor å følge??.Mvh Sven Erling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigfrid Næss

Hei! Via glassfabrikantene på Hurum & Jevnaker har jeg kommet over foreldrene til en av mine formødre. Maren Sophie Berntzen døpt 31.05.1764 på Jevnaker. Hun var datter av Hans Andreas Berntzen skoleholder på Jevaker død/begravet 26 januar 1783 på Jevnaker. Alder var 60 år 4 mnd 3 uker og 5 dager, dvs født 01.09.1722. Han var skoleholder. Hans enke Anne Cathrine Christiansdatter Berntzen født Walther overtok som skoleholder. Hun bodde på glassverket på Jevnager/Hadeland ved 1801-tellingen (81 år) og døde 16.01.1806.Jeg har fått oversend skifte informasjon om henne fra Anne Minken: I skiftet etter Anne Berntzen, Madame og Skoleholdende, datert Hadelands glassverk 23.7. 1806 er det oppgitt to barn: Wilhelm Berntzen, myndig og Maren Sophie Berntzen, død, samt Maren Sophies barn:...... Fra andre diskusjonslinker har jeg fått at Wilhelm Valter Berntsen sansynligvis var døpt på Gran 24 juli 1768 og jeg har funnet ham konfirmert på Jevnaker 1785.Videre kunne Anne Minken opplyse om Hans Andreas Berntzen og Anne Walthers ekteskap fra FS. De skal ha giftet seg i Gjerdrum 17.2.1758. Det ser ut til å være en J Veideman og en Muus som var trolovere ved ekteskapsinngåelsen.Skriftstørrelser, faddernavn, bruk av Madame om Anne CC Walter tyder på at hun er 'prominensiea'.Jeg har sett gjenneom fødte i Gjerderum i perioden 1718-1724 uten å finne noen av dem.Fra bygdebok for Hole - tilgjenglig på nettet - har jeg funnet en del om slekten Walter:JACOB LUTH (d. 1706) var fogd på Ringerike 1657–1667. Han tilhørte slekten Walter, men kalte seg Luth (hans 16 barn valgte mellom de to slektsnavnene). Jacob Luth var i første ekteskap gift med GUNHILD ESKILDSDATTER (d. i 1660-årene). De fikk to barn:....Jacob Luths andre kone var ANNE CHRISTENSDATTER MOE (1649–1719) fra Mo på Røyse. De fikk 14 barn:....Hans barn Nr. 7 i andet ekteskap var * Christian Walter (d. ca. 1740), seinere eier av del av Stigsrud, bosatt på Ulleland på Eiker, g. 1718 i Hole m. Margrethe Wilhelmsdatter Klinkhammer, bl.a. sønnene Wilheim (døpt 1719) og Mathias, og en datter Helene (1720–1769, ugift).(Hole boken nevner ikke noe om Mathias, men jeg har funnet en ref over norske jurister: – Matthias, 20 jan. 1758: bekvem. Pet.: dat. Chr.borg slott 10 jan. 1758: 30 år gl., født på Ulveland gård i Eker, sønn av Chr. W. (død ca. 1750) og Margarethe Klinkammer, siden 1743 kondit. hos fru overhoffmesterinne Huitfeldt. http://www.genealogi.no/kilder/Juris/s-.htmsamt: På herregården Ulleland i Eiker bodde forvalteren Christian Walter i hovedbygningen Mathias de Tonsberg hadde oppført.Luth hadde i august 1664 lånt ut penger («1⁄8 hundre riksdaler») til presteenka Maren Lund mot pant i 1 skippund i Helgeland (også tinglyst i februar 1666), et pant han synes å ha innløst kort tid etter. Dermed satt Jacob Luth som eier av 60 lispund gods i Helgeland. 2 1⁄2 lispund ble fortsatt eid av Hole prestebord.Om husmann under Helgeland i 1762 står det: * Hans Berntsen og Anne Walter med «dreng» Kristian Jørgensen og «pige» Berte Ådalen.For de andre husmennene oppgir de barnas navn. dvs HB & AW hadde ikke barn hjemme i 1762.Det står mer om Jacob Luth's barn i Hole boken, men jeg er mest opptatt av sønnen Christian - i og med at Anne Catrine Walter het Christiansdatter.Er det noen som vet mer?mvh Vigfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift nevner disse personene:Walter Christian 14: 253Walter kanselliråd 23: 261Walter kromann 5: 318 flgWalter Margrethe 14: 253Walter Maria, g.m. Class. 24: 224Walter Theobald 30: 108Waltersd. Anna Marie, g.m. Jens Peterss. Krog 32: 146, 154Walther Christian 13: 351Walther Lorentz Wilhelm 3: 271Walther Maria 33: 197Walther Rebekka, g.m. Meier 1: 319http://www.genealogi.no/nst_reg/w/w-1.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne N. G. Hagen-Pettersen

Christian Walther og kona Margrethe W. Klinchammer. Hadde også barna Christiana i følge 1801, f 1737, ved sin død i Skoger i 1809 oppgitt å være født 1719. Hun ble gift med Christopher Jensen Waaler Anne Cathrine ca 1720-1806 g.m Hans Andreas Berntsen Helena Helvig 1720-1789 født i Oslo Margrethe 1727 pådt på Eiker Gunhild død før 1789 g.m Skreddermester Nicolai Frank Mathias f. 1731 på Eiker,Borgermester i Naskaug, Lolland, Danmark. Gift 2 ganger, 1 datter fra 2 ekteskap Wilhelm 1719

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.