Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sindre W. Aarsbog

[#12642] Norske sjømenn i VOC 1633 - 1794

Recommended Posts

Guest Sindre W. Aarsbog

Vennemoe:Jeg vet bare av denne Henrik Hess fra det jeg har lest om ham i 'Jon Olafssons oplevelser som Ostindiefarer under Christian IV', i serien Memoirer og Breve VII, København 1907. På s. 57 kan vi lese bl.a.:'Henrik Hess var en sønn av rådmann Anders Hess i Helsingør og Dorthe Henriksdatter. Han deltok i Ove Gjeddes tokt som Løytnant på Kompaniets skip 'København' under Erik Grubbe, og ble 31 mai 1621 Kommandant på det nybyggede fort ved Trankebar; Dansborg.' Jon Olafsson nevner ham som Guvernør.PS: Dersom noen har lest denne boken, er jeg svært nysgjerrig på 2 ord som møysommelig er fjernet fra s. 96 i den utgaven jeg har tilgjengelig. Her er det snakk om en en Cornelius Tømmermann som sannsynligvis har bedrevet sodomi. Hvorfor noen skulle ta seg så stor flid med å fjerne disse ordene skjønner jeg ikke, kanskje det er tilfelle i andre utgaver også?'En anden frygtelig og i højeste Grad vederstyggelig Forbrydelse, som han begikk, var at han, med Forlov at sige, havde (kønslig?) Omgang med en (????), i hvilken Misgerning og Synd han en sildig Aften i Bælgmørke blev greben i Smedien af den engelske Kvinde Temperance..'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Her er to brødre fra Trondheim i VOCs tjenste jeg tilfeldigvis kom over. Opplysningene er hentet fra SAT, Trondhjem domkapitel, Kapitelbøker 1636-1723, nr. II 1660-1682, f 80b-81a. 23/6 1671:Der omtales Niels Assersøn og Thomas Mathiesens på Susanna Krabbes, Lars Bastiansens enkes vegne, sak mot Jens Friis angående ”en egenmægtig negtelse” av å utlevere arven etter to av hennes døde sønner. Jens Friis ville ikke gi slipp på vergemålet og deres arv etter Lars Bastiansen. Det refereres til to attester fra Holland, den ene fra det Ostindiske kompani i Amsterdam som bevitner at Roluf Lorentzs. Stapel van Drontem skal være død 26/6 1658, den andre fra Hoorn at Otto Lorentss. van Dronthem seilte 1660 med skipet Nagelboom og døde 5/11 1667 Galee [Calais?]. Det vises også til en egenhendig notis av Lars Bastiansen om at hans sønn Olluf var død i Ostindien. Ifølge Nils Assersen døde Oluf samme år han reiste ut, han har derfor ikke vært gift eller etterlatt seg barn. Mvh.Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.