Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest anne-lise mikalsen

[#13024] KLINGENBERG,sted (gård) i Norge eller?

Recommended Posts

Guest anne-lise mikalsen

Jeg ser etter Jens Jensen Klingenberg Grøn,f.1789(ifølge bygdebok for Austevoll.Men hvor kommer han fra,hvor er han født,gift osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Der er 65 gårder med navn Klingenberg i Ft 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

- - og i Ft 1801 er det ingen, så da var det kanskje en plass. Det finnes en familie som bruker Klingenberg som etternavn, men Jens Jensen f. 1789 er ikke der:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

På denne tiden fantes det flere ganske store Klingenberg-familier med utbredelse særlig i Trøndelag og på Vestlandet. Navnet er neppe avledet av noe norsk stedsnavn, men er vel trolig dansk (eller muligens tysk).Står det noen flere opplysninger i bygdeboka om denne Jens Jensen Klingenberg Grøn? Denne kombinasjonen av Klingenberg og Grøn forteller meg at kan være av en 'kondisjonert' familie. Faren kan kanskje ha vært prest, offiser eller handelsborger??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Losr

Navnet Klingenberg er opprinnelig tysk. Det ikke avledes fra Klinge = knivblad men fra det gammeltysk ordet Klinge = slukt, kløft (dtv-Atlas Namenkunde).'Klingenberg' er svært vanlig: Records hos Familysearch IGI: Tyskland 4300, Sverige 418, Danmark 333, Norge 313 ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Ser at en Jens Jensen Grøn fikk en sønn som fikk navnet Jens Klagenberg Grøn i Sund f. 6.3.1833, døpt 6.3.1833. Grøn var gift med Marie Gundersdtr. Navnet Klagenberg er sikkert feilskrift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I notatene til Einar Haarstad, Ættehistorisk Institutt (deponert ved Statsarkivet i Bergen), stå det om slekten Klingenberg: 'Slekten er av gammel tysk adel, men dei hadde inkje adelskap i Noreg-Danmark. Klingenbergerne sitt slott stod på ein haug ved eit skogagil pålag tvo timars gonga frå byen Konstantz ved Bodensjøen'. Og videre 'Wolfgang Klingenberg f. 1480, han kom til Noreg'.Klingenberg-navnet er knyttet til Christen Jensen (død 1653), sokneprest i Askvoll, og hans eterslekt, og det har også vært knyttet til slekten på Amla i Sogn.På Vestlandet har det vært en prestefamilie Grøn. Hans Grøn (1709-1745) var kapellan i Vik i Sogn, sønn av Johan Grøn, sokneprest i Strørdalen, gift med Christine Daae, og med bl.a. en sønn Jens Garmann Grøn (1743-1782), teolog og lærer på Kongsberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Ser også at Jens Grøn og Martha Grøns sønn, Erik Mikkelborg Grøn på Salthella konfirmeres i en alder av 16 1/2 år, Møgster sogn 1834.Men dette står gjerne også i bygdeboka.Andre døpte i Sund:David Klingenberg, f. 27.3.1821, døpt 15.4 (foreldre Jens og Mari Klingenberg)Florentine Jensdtr. Grøn, f. 14.7.1825, døpt 17.7.Carl Magnus Klagenberg Grøn Jensen, f. 26.10.1827, døpt 26.10.Dorthe Marie Grøn, f. 11.7.1830, døpt 1.8.Jacob Jensen Grøn, f. 13.1.1835, døpt 14.1.Fant ikke Eriks dåp. For de fire siste barna er foreldrene nevnt som Jens Jensen (Grøn) og Mari Jacobsdtr.Finnes det kanskje skifte etter Jens Jensen Klingenberg Grøn i 1834?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Kommentar til Yngve Nedrebøs referanse til Haarstads notater:Koplinga til den tyske adelsætta Klingenberg er berre sprøyt når det gjeld vestlandsætta/-ene Klingeberg. Namnet dukkar opp på slutten av 1600-talet hjå barna til Peder Jensson på Amla i Sogndal. Han var fødd i Sunnfjord, og kan tenkjast å vera ein son av sokneprest Jens Mauritsen i Askvoll, som vi veit hadde ein son Christen, som igjen var far til mellom anna ein Caspar Christenssøn Klingenberg. Koplinga til Wolfgang et co er forøvrig kjend frå eitt av banda i 'Heimbygdi vår Sogndal'. Ut over 1700-talet finn ein ein masse Klingenbergar i Sogn, alle etterkomarar etter ætta på Amla. Gjert Heiberg har relativt nyleg gjeve ut ein trykksak om Amla, og det kan vera mogleg å finna noko der. Hypotesen om opphavet til Peder Jenssøn på Amla, er også opphavleg Gjert Heibergs, og er truleg utgreidd i dette arbeidet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Vi har også en Hans Klingenberg som må ha levd på 1500-tallet. 14.7.1600 (Andreas Brandrud: Stavanger domkapitels protokol: 1571-1630, utgitt for Det norske historiske kildeskriftfond, Christiania, 1901, side 117-118) tok Peder Pedersen – borger i Bergen opp en sak om arven etter Lauritz (Hansen) skriver i domkapitelet i Stavanger. Peders svigermor var Anne Hansdatter og hennes far var Hans Klingenberg. Det var strid om arven etter Lauritz skriver. Hans Klingenberg hadde vært prest i Karmsund, Finnøy og Lye. Ingen hadde på møtet i Domkapitlet inntil nylig, - hørt at Hans Klingenberg skulle ha hatt en datter som het Anne. Lauritz skriver var fordums borgermester i Bergen. Lauritz var også sønn av Hans Klingenberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Til innlegg (10) om Hans Klingenberg.I Norske Herredagsdombøker for 1599 side 215-227 er det en lengre sak om Hans Klingenberg. Vi får der i tillegg vite at han hadde broren herr Jørgen Klingenberg, og at Hans Klingenberg var gift med hustru Karen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Kåre Larsen

Hvor hadde Klingenbergene på Amla i Sogn Klingenberg-navnet fra? Den trykksaken som Jo Rune Ugulen nevner i (9), hvor går det an å få tak i den? Finnes den på noe bibliotek? Noen som har lest den?Mvh. Jan Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lindis rokstad

Hei.Dette temaet var litt interressant.Grunnen er at nevnte Jens Jensen Grøn og konen kommer fra omstreifer slekt.Se tema 34669 og 35470.Jeg har også lurt på hvor Klingenberg navnet kommer fra i en reisende slekt.Noen som kan hjelpe ???? Vennlig hilsen Lindis Rokstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Hillersøy

Til Jo Rune i innlegg 9:Lurer på kvifor du synes det er så usannsynleg at Klingenberg-navnet i Sogn og Sunnfjord stammer frå Tyskland (kanskje via Bergen). Kan du forklare kvifor du meiner det er berre sprøyt?Helsing Torbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Dersom vi ser på hva Rygh skriver om Klingen, så synes det å være knyttet til fjell/berg LenkeDette skulle kanskje tyde på at navnet er norsk - eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Til (14): Eg har då ikkje sagt noko om at det er usannsynleg at namnet kan stamme frå Tyskland? Det eg skriv er at 'Koplinga til den tyske adelsætta Klingenberg er berre sprøyt', og det står eg inne for. Koplinga til den tyske adelsætta Klingenberg. Koplinga.Noko meir har ikkje eg teke stilling til i det innlegget mht Tyskland. Tvert om, kan gjerne Jens Mauritsen i Askvoll godt vera av tysk opphav (dersom han verkeleg er far til PJ i Amla), men det veit vi inkje om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lindis rokstad

Hei.Nå følte jeg at mitt innlegg datt ut i en annen diskusjon..Mitt SPØRSMÅL er på nr 13Lindis Rokstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Hei! Er det Klingenberg eller Klinkenberg? Det første kan jo være en gammel stavemåte. På Jevnaker i Oppland finnes masse Klinkenberg. Jeg vet ikke mer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Klokker til Kinn, Bjørn Jensen Klingenberg f ca 1690 død etter 1736 g med Maren (stor etterslekt). Kan han være en bror av Peder Jensen Klingenberg (Amla) g med Kirstina Dominicusdat Nagel ? Noen som vet alle barnene til denne Jens på Amla ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Hillersøy

Til Jo Rune: Litt upresist formulert av meg. Det eg ville ha svar på, var om du kan underbygge påstanden din om at Klingenberg-navnet i Sogn og Sunnfjord ikkje stammer frå tysk adelsætt.Helsing Torbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Kåre Larsen

Vi har en stor slekt Klingenberg som kom til Trondheim og. Den eldste av disse har jeg notert Hans Michael Klingenberg (1738-1822). Han var kaptein (ant. i forsvaret) Han var eier av Aarø gård pr. Molde. (Av familien Arentz og beslektet med Treschowslekten. (Se: Lidt om familien klingenberg i 'Lossius og Brandt', s 64). Denne linjen av Klingenbergfamilien var inngiftet i militær og kjøpmannsfamilier som Lossius, Sommerfeldt, Lysholm, Jebe, Vroom, Daae m.fl. Denne familien var og aktiv i det politiske liv.Noen som vet mer om hvor denne gren av familien Klingenberg stammer fra. Har den sammenheng med de andre nevnte familier Klingenberg?Mvh. Jan Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders J. Moen

Til Arne Kvitrud (10) og (11).Sognepresten til Askvoll fra 1627, kapellan fra 1598, Jens Mauritson var i følge Askvoll bygdebok IIA gift 2 ganger: med enken Anne Hansdtr. (sannsynligvis enke etter formannen Mads Støkson?) og Anne Christensdtr.Kan Klingebergnavnet ha kommet inn i slekten via første kona Anne Hansdtr. som datter til Hans Klingenberg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Til (20): Nei, kvifor skulle eg gjera det? Det er då ikkje min jobb. Der påstanden har vore fremma (som i tidsskriftet Heimbygdi vår) er det ikkje sett fram eitt einaste argument som viser til noko som helst kjeldemateriale som tyder på at påstanden har noko form for hald i verkelegheita. Det er reint gjettverk utan haldepunkt i kjelder. Det er såleis ikkje eg, som ikkje trur på denslags tullball, som skal leggja fram prov på at den ikkje held mål. Derimot er det dei som fremjar påstanden som også må prova, eller, i det minste, sannsynleggjera den. Og slik påstanden til no er lagt fram, er den alt anna enn sannsynleg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders J. Moen

Jo Rune: utenfor tema - og noe på kanten kanskje - men, hvor får jeg kjøpt doktorgradsavhandlingen din?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.