Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'gausdal'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 5 results

 1. Nils Aksel Horvei

  Einstad, Gausdal, 1600-tallet

  Jeg har stilt følgende spørsmål i Gudbrand Nr. 4 - 2018: "I ”Kjente gårder i Gudbrandsdalen” utgitt av Gudbrandsdal slektshistorielag i 1991 står det [om Bø i Østre Gausdal] side 28. ”Ved skiftet etter ovennevnte Erland tilfalt odelsgodset søsteren Kari, som første gang var gift med Iver Eriksen Kongsli som hadde Einstad, annen gang ble hun gift med Ivers bror, Ole Kongsli.” Det samme står også i Iver Pedersen Bøes artikkel i Bygd og Bonde 1926. Jeg har dessverre ikke sett dette skiftet. Er det tilgjengelig? Jeg mener jeg en gang har lest – men husker ikke hvor - at denne forbindelsen til Kongsli er basert på en sammenblanding av personer? Jeg har gått gjennom skattelister og tingbøker mht til gården Einstad, og dette er hva jeg har funnet: Fra Fogderegnskapet 1606-07 står Erik som bruker av Einstad. Han står i skattelistene lenge etter at han må være død - helt til Fogderegnskapet 1659-60. I Fogderegnskapet 1638-39 heter det ”Olle Erichssen stede och feste wdj Einstad ij huder ij schind som hans foreldre fraadøde”, så Erik må være død, og Ole Eriksen må være sønn av denne Erik. Fra og med Fogderegnskapet 1641-42 nevnes Oluf sammen med en Niels, og de har til sammen 3 huder. Niels og Oluf Einstad nevnes til og med Koppskatten 1645 I Fogderegnskapet 1645-46 har en Iver Jacobsen betalt for bygsel av 1 1/2 hud krongods i Einstad. Senere har jeg ikke funnet Iver nevnt med patronymikon noe sted i skattelistene. Allerede i Skattematrikkelen 1647 nevnes Iver Einstad alene med 3 huder krongods. I Kontribusjonsskatten 1655 bygsler han 3 huder krongods I Kvegskatten 1657 nevnes Oluf og Iver. I Jordebok 1661 har Oluf overtatt halve gården. Iver og Oluf nevnes for siste gang sammen i Jordebok 1664. I Leilendingsskatten 1664 bygsler Oluf og enken til sammen 3 huder. Iver Einstads barn er født mellom ca 1647 (Ingeborg gift med Peder Erlandsen Aulstad på Bø i Follebu) og ca 1663 (Berit gift med Torger Gundersen Rolstad på Einstad). Dette skulle tilsi at Iver Einstad død ca 1664 er den samme som Iver Jacobsen på Einstad i Fogderegnskapet 1645-46. En rettssak fra 25. februar 1694 tilsier at enka Kari Einstad ble gift med en Ole Einstad På tinget 25. februar 1694 (med min egen LITT moderniserte skrivemåte): ”Gunder Eriksen og Gudmund Lassesen (Toft) lader stevne Peder (Erlandsen) Bøe (gift med Ingeborg Iversdtr Einstad) og hans medarvinger Østen (Andersen) Snertingdal (gift med Sigrid Iversdtr Einstad), Amund (Larsen) Frøsen (gift med NN Iversdtr Einstad), Torger (Gundersen) Einstad (gift med Berit Iversdtr Einstad), Kari og Marthe Einstad for 18 rd 2 ort 22 sk som ei på skiftet etter salig Olle Einstad skal være angitt, som de samme med rette bør tilkomme. Hertil at svare møtte i retten Peder Bøe og fremla et skiftebrev av dato Einstad 1693 24de mars (finnes ikke i skifteprotokollen) hvilket skiftebrev ei melder at Kari Einstad hadde noe å kreve hos Peder Bøe, mens derimot ??? Gunder Eriksen og Lasse Gumundsen satt med et skiftebrev av dato 30. september 1691 (etter Ingeborg Iversdtr) at Kari Einstad var arveligen tilfalt på Bøe etter sin salig broder Elluf Bøe 18 rd 2 ort 22 sk som ikke kom til skiftet på Einstad (1693) efter salig Olle Einstad. I en rettssak om Bølia i 1686 vitnet Oluf Einstad og da står det: ”Olle Endstad møder og siger ej andet at være beuist end samme ord hans broder Lasse Toft ?vundet? hafuer." (https://media.digitalarkivet.no/view/28789/16 midt på høyre side) Lasse Eriksen Toft var 65 år i Manntallet 1665 (https://www.digitalarkivet.no/ft10051005111073) Dette forklarer hvorfor Gudmund Lassesen 29 år og gårdbruker på Toft i 1697 kunne kreve arv etter den barnløse Ole Eriksen Einstad – det var hans farbror Gunder Erichsen KAN ha vært en yngre bror av Lasse og Ole. Noe av denne saken i 1686 er transkribert av Richard Fauskrud her side 4 Min konklusjon er derfor at påstanden om at Karis ektemenn var fra Kongsli, må være feil: Kari Jonsdtr var KANSKJE gift 3 ganger, Først, men svært usikkert, med Olle Eriksen som var fra Einstad (som hans foreldre fraadøde) og ikke fra Kongsli. Ingen barn Så med Iver, som trolig var en Jacobsen (kanskje sønn av Jacob Steine som i det minste nevnes fra Landskatten og skatt av drenger 1629-30 og var 70 år i Manntallet 1665) Og så etter 27. april 1665 (dato for manntallet - da hun opplagt var enke) med Olle Eriksen fra Toft. Ingen barn Jeg vil sette pris på alle slags kommentarer." Jeg fikk nokså umiddelbart et svar med hensyn til forbindelse til Kongsli fra Torbjørn Hagen: "På Kongsli var det ein Erik Johannessen fødd ca 1600, skifte etter han i 1676 på Kongsli. Hans eldste søn var Ole Eriksen Kongsli fødd 1636. Det var ingen Iver Eriksen Kongsli på den tida. Ole Eriksen Kongsli var bruker på Kongsli, han var gift med Rønnaug Amundsdtr. Tune som det vart skifta etter på Kongsli i 1691. Dei eig 3 huder 8 skind i sygard Dalseg på Fron. Dette kjøpte Ole av futen Jørgen Pillipsen i 1681. I tillegg åtte dei og 1 1/2 hud i Romsås i Ringebu. Eg ser ikkje noko tegn på at desse Kongsli karane på noko tidspunkt har budd i Gausdal. Med vennlig hilsen Torbjørn Hagen" Jeg fant så en NST-artikkel som jeg fikk publisert et lite utdrag av i Gudbrand Nr.1 - 2019: "O.T. Forseth har påvist at Berit Fougner var datter av Jacob Olsen Nordre Steine. (”Om eldre ætte-tilhøve i Fogne-gardom og på Heggen i Gausdal” i NST XXVIII, s. 373-383), men han skriver videre: "At Kristen Nilsson Bø fekk gjort vitnemålet åt "Birgitte Fogner"ugildt, fordi ho "var besvogret med Peder Bøe", synes å kvile på eit veikt grunnlag, etter det ein kan rekne seg til - med det ein nå veit." Hvis Kari Jonsdatter Einstads mann, Iver Einstad, ikke var en Iver Eriksen, men den Iver Jacobsen som i Fogderegnskapet 1645-46 hadde betalt for bygsel av 1 1/2 hud krongods i Einstad, og denne Iver Jacobsen var sønn av Jacob Steine, har vi ikke lenger noe "veikt grunnlag", for da ville Berit Fougner ha vært besvogret med Peder Bøe ved at hennes bror var svigerfar til Peder Bøe. Denne Iver Einstad kalles Eriksen i flere sekundærkilder, men spørsmålet er om det finnes noen PRIMÆRkilde som sier at hans patronymikon var Eriksen? Hvis det ikke gjør det, er det mest sannsynlig at noen har ANTATT at han var bror av forgjengeren, Ole Eriksen Einstad (som for øvrig heller ikke var fra Kongsli)."
 2. Gunder Larsen Søndre Solberg gift med Anne Olsdatter gift 28.10.1732 Vielsen 28.10.1732 SAH, Gausdal prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1729-1757, s. 28 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603640425 Anne Olsdatter døpt 30-07.1713 SAH, Gausdal prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1693-1728, s. 93 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603640293 Visstnok død mars 1772 Finner ikke hennes død. Savner informasjon om hennes mann dåp og død. Lurer også på om noen vet hvem Anne Olsdatter foreldre het, deres dåp og deres død. På forhånd tusen takk
 3. Jesper Heiberg Daae (1795-1834) var den siste offiseren som budde på garden Ottum i Luster. Han døydde tidleg, og enkja Henningine, som delsvis var oppvaksi på offisersgarden Kvale i Luster, gifte seg att med kjøpmann Petter Coucheron på Lillehammer, som eg ikkje veit noko særleg om, og fekk fleire born med han. Dette er ein interessant huslyd. Ei av døtrene gifte seg med ein husmannsson frå Jostedalen, og ei av døtrene deira gifte seg med morbror sin, overlærar Theodor Coucheron i Skien. Ein annan etterkomar etter desse vart første kona til den kjende eventyraren Thor Heyerdahl! Men eg har hatt vanskar med å finna alle dei opplysningane som eg ønskjer om denne huslyden, og no vonar eg at nokon kan hjelpa meg vidare. Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Jesper Heiberg Joachimson Daae, fra Nygård, vart døypt 8.10.1795 og d. på Ottum 8.10.1834. Jesper fekk odelsskøyte på bruket hjå Ole Christenson alt 6.6.1815, men ser ikkje ut til å vera flytt hit før kring 1820. Han gifte seg i Luster 28.12.1827 med Henningine Jacobine Jensdotter de Coucheron, ei dotter av premierløytnant Jens Munthe Antonson de Coucheron (1774‑1809), som ei tid budde på Vollen under Kvale i Luster (s.d.). Ho vart døypt i Askvoll 1.11.1805. Jesper Daae vart premierløytnant liksom svigerfaren, so det var vel helst med tenarhjelp at han dreiv garden her på Ottum. I 1830 fekk han òg skøyte på farsgarden Nygard, og sonen Joachim d. der i 1831, men det ser ut til at det helst var her på Ottum at huslyden budde. Enkja Henningine Daae selde garden i 1835. Henningine Daae flytte som enkje til Lillehammer og gifte seg 6.4.1836 att i Gausdal med Paul Petter Montague, kjend som Petter ##### (farsnamnet hans?) Coucheron frå ##### (kvar oppvaksen?) Han var son av ##### (foreldri hans?) ##### (dato og stad for fødsli hans?) Petter var kjøpmann, og han og Henningine budde i mange år på Lillehammer og frå kring 1846 i Namsos, men ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – mellom 1851 og 1865?) Henningine flytte som enkje i 1865 med sokneprest Leigh til Bauker i Austre Gausdal og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1865) Jesper og Henningine Daae på Ottum fekk ein son i lag: 1. Joachim Jesperson Daae (1827‑1831). Men i andre ekteskapet med Peter Coucheron fekk Henningine desse fem borni: ##### (hadde dei kanskje fleire – oppl.?) b. Bernhard Jens Nobel Petterson Coucheron, f. på Lillehammer 20.1.1837, d. som ingeniør i Bergen 14.12.1894. Han gifte seg første gongen i Nykyrkja i Bergen 1.5.1878 med Marie Elina Jacobsdotter Christensen frå Bergen, f. i Bergen 16.4.1850. Men ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) og Bernhard gifte seg 8.12.1884 att i Domkyrkja i Bergen med Henrikke Karlsdotter Tresselt frå Bergen, f. i Bergen 6.4.1860. ##### (KK, Bergen – finn ikkje denne fødsli!) Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!) Bernhard Coucheron var mekanisk verkstadingeniør og budde i Bergen. ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.: * Peter Paul Montague, f. DK, Bergen 9.8.1880 * Marius Jakob Kristensen, f. DK, Bergen 28.10.1883 – n. 1891/1900 * Katarine, f. DK, Bergen 15.10.1885 – n. 1891/1900 * Bernhard Jens Nobel, f. JK, Bergen 20.8.1889 – n. 1891/1900 c. Anna Marie Fredrikke Pettersdotter Coucheron (1841-1923), vart gift med gardbrukar Jacob Knudtsøn på Bauker i Austre Gausdal (1827-1902), opphavleg husmannsson frå Mosevoll under Bakken i Jostedalen (s.d.). d. Theodor Nils Dahl Petterson Coucheron, f. på Lillehammer 15.10.1844, d. i Skien 3.7.1907. Han gifte seg i Austre Gausdal 21.5.1893 med søsterdotteri Anna Henningine Jacobsdotter Knudtsøn frå Bauker i Austre Gausdal, dotter av gardbrukar Jacob Knudtsøn på Bauker i Austre Gausdal (1827-1902), opphavleg husmannsson frå Mosevoll under Bakken i Jostedalen. Ho var f. i Austre Gausdal 6.8.18667 og d. i Skien 7.10.1905. Theodor Coucheron var frå 1880 overlærar i Skien der han og Anna budde levetidi ut. Dei fekk tre born i lag. e. Valdemar Daae Petterson Coucheron, f. i Namsos 17.8.1847, d. som handelsreisande på Bauker i Austre Gausdal 19.6.1902. ##### (n. 1865 hjå mor si på Bauker i Austre Gausdal – 1875 ugift agent i Bergen (tilreisande) – 1885 handelsreisande i Arendal! – ugift!) f. Dagmar Justine Must Pettersdotter Coucheron, f. i Namsos ##### (fødselsdato?) 1851, ##### (n. 1865 hjå mor si på Bauker i Austre Gausdal – 1900 ugift selskapsdame og hushaldar i Bergen – lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Mari Schumann Nicolaisen

  Dåp, Gausdal 1807, ministerialbok

  Hei! Kan noen være behjelpelig med å tyde innførselen ved barn nr. 9 på venstre side; Johanna? Se: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603650215 Navnet på faren ser ut til å være Ola(e?) Jonsen, moren Marit ?. Og 30. september, er det dåpsdatoen eller innføringen i kirkeboka?
 5. Har en ukjent Svensk soldat blant mine aner. Alt jeg vet er at han heter Lars Pederson, er født ca. 1663 i Sverige. Han kom til Svatsum i Gausdal, Oppland og ble først boende i Nistuen Solberg, er ikke helt klart om han kjøpte den eller ble gift til gården. Han var Svensk soldat, og det var kort etter krigen med Kong Carl den 12. som sluttet i 1720. Han kjøpte senere også Upistuen Solberg, da eieren der døde. Noe senere også Kangaarden, nå hadde han alle 3 brug under ett. Han overlot Søndre Solberg til sønnen Torger. Ble gift med Marit Torgersdatter. født ca. 1667, død 1747, jeg har 4 kjente barn på dem: Perder, Torger, Ole og Gunder. Noen mulighet for å kunne finne noe mer om ham når man ikke vet hvor han kom fra i Sverige? Finnes det der noen fortegnelser over soldater?
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.