Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'kruse'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Jacob Larsen Kruse, død i Trondheim 1761, oppgis som stamfar til Kruseslektene på Smøla og Kristiansund. Kilde: Smølaminne 1976, samt "Kruseboka" side 202. Det har tidligere, så lang jeg kjenner til, ikke vært mulig å finne hvor Jacob Larsen Kruse kommer fra eller hvem som er hans far. Imidlertid har jeg funnet følgende informasjon i bygdebok for Sømna: Lars Olsen Kruse, født 1667 fikk følgende barn: Lars Olsen Kruse Vennesund,f ca. 1667 d:?; g. 1696 Malene Olsdtr. Rossvika f. '? d. ?. a ? f. ca. 1694 (se puhl. abs. Bm. KB). Mor var Anne Nilsdtr. b Jakob f. 1696. I Vennesund i 1701 c Kirsten f. 1698 d Gjertrud f. 1700 Flagholmen Velf. e Maren f. 1702 Flagholmen f Kirsten f. 1708 Min teori /spørsmål er da: Er denne sønnen (b), Jacob Larsen Kruse født 1696 den samme Jacob Larsen Kruse som oppgis som "stamfar" for bl.a Krusene på Smøla/Kristiansund? Alder og navn stemmer veldig bra med Jakob f. 1696, han fikk bl. a en sønn, Ole i 1723. Faren, Lars Olsen Kruse med barn reiste senere (etter 1708) sørover (ant tilbake til Tr.heim der hans aner kom fra). Opplyses det i bygdebok for Sømna. Lars Olsen Kruse, født i Vennesund 1667, er kjent som etterkommer etter Hans Ottesen Kruse 1595 (Nordlandshandler, bosatt etter hvert i Vikna og Sømna) og tidligere Otte Kruse, som nevnes som handelsborger i Trondheim allerede på slutten av 1500. Kan denne sammenhengen bekreftes faller mye på plass. Mulig denne informasjonen /teorien allerede er kjent, man jeg har foreløpig ikke funnet noe som tyder på det. Jeg er helt uerfaren med slektsforskning, og har ikke peiling på hva jeg videre kan gjøre for å få bekreftet eller avkreftet dette. Er det noen som kan hjelpe? Mvh Åge Kruse
 2. I forbindelse med en tråd om Lars Hansen Mo her på forumet, ble det foreslått å lese en dom fra Steigen i 1699. Jeg har nå fått dommen fra Arkivverket. Fordi det nå er avklart at Lars Hansen Mo ikke kom fra Sandnes, men det allikevel var et interessant dokument når det gjelder Sandnes, legger jeg ut det jeg finner i dokumentet i en ny tråd her - med mer relevant tittel. Dokumentet er på 24 sider og alt for stort til å lastes opp her, men jeg sender med glede dokumentet til de som måtte være interessert om dere sender meg en epostadresse i PM. Som sagt et stort dokument, men relativt tydelig og lettlest og en del slektsopplysinger var greie å sile ut. Rettsaken omhandler striden mellom Peder Nilsen Aars/Aarshus, borger og handelsmann i Trondheim, og de to brødrene Absolon og Iver Nilssønner på Sandnes. Peder Nilsen har overtatt en del av Sandnes ved et pantebrev som ikke ble innfridd, men Absolon og Iver ønsker nå å løse inn pantebrevet ca 30 år etter. Om jeg forstår dommen riktig får de ikke det. Men i prosessen listes det opp en del slektskap. Jeg finner disse opplysningene i kronologisk rekkefølge: - mannen som pantsatte gården til Aars, var Erland Olsen. - Mor til Iver og Absolon Nilssønner var salige Kirsten Hansdatter, som var enke en stund. - Erland Olsens kone het Ane Hansdatter, og Erland hadde tidligere samlet 1 wogs land i Sandnes fra sin kones odelsrett og sine svigersøstre (flertall) og deres menn. - Erland Olsen har en svoger Jon Abrahamsen Sandnes. Peder Jørgensen er en nabo, men tydligvis ikke i slekt. - Slektens odel i Sandnes startet ved at Iver og Absolons mormors far Anders Thomasen kjøpte 2 pund av Lunde Eriksdatter i 1606. - I 1615 ble nye 2 pund i Sandnes pantsatt til "voris morfader" Hans Hansen av Ane Eriksdatter - I 1621 ble enda 2 pund pantsatt til "voris morfader" av samme Ane Eriksdatter. Familien satt da på land med landskyld på 2 våg fisk. - I 1668 pantsetter "voris Moders Søsters Mand Erland Olssen" 4/5 våg til Peder Nilsen Aars. - Peder Nilsen har søkt odelsrett hos Kristen Hansen Kruse, Ane Hansdatter Kruse, Sakarias Hansen Kruse og Ole Kristensen. "Men hvorlediss kand disse menischer giffve fra sig noen Odelssrett, naar jorden har værit fra dem eftter de første 2 pds ciøb 93 aar, eftter de andre 2 pds pant 84 aar, eftter de sidste 2 punds pant 78 aar, som overindført udviser at det har fult vor ættebolch" - Nils Erlandsen nevnes med sin bror Kristoffer. - Anders Tomasen som kjøper fra Lunde Eriksdatter bor på Sund i Vefsn fjerding. - Ane Eriksdatter var gift med Ole Nilsen - Nils Erlandsen på Tormosvold gir sin odelsrett til Iver og Absolon, og han er sønn til mannen som pantsatte til Peder Nilsen Aars. - Berit Erlandsdatter forteller at faren pantsatte 4 deler av en våg til Aars. Den femte var ikke hans å pantsette. Hennes yngste bror het Nils. - Erland Olsens eldste sønn het Hans Erlandsen og bor i Åkvika (det sies ikke hvilken) - I 1669 er Erland gammel og barna Kristoffer og Peder lover å skaffe ""et døctig qvindfolch til at opvarte sin fader Erland udi hans aldersom og svaghed", men Peder Nielsen skal betale kost og lønn. - 1658 (eller 68) bor Kristoffer Erlandsen i Røst. - Så delen som gjorde at Knut Skorpen tipset meg om denne dommen: "Kiendis vi eftterskrefne Christen Hanss: Krusse beonde ved Hundalsvatne, Peder Erichss: Offverhundalen, paa min hustru Ane Hansdatter Krusse hindis veigne, Zacharias Hanss: boende i Dyrdalen, sampt Oluff Christenss: boende ved Kulstadsøen, og hermed Krafft dette witterligt giør, at efttersom vj samptl: tilstod eftter voris sl: faders oldemoeder sl: Ane Krusse, da boen: de paa Sandnes, een Odels Jordepart udj for=ne Sandnes gaard i Al: stahoug fiering beliggende, som er af aarlig landskyld een vog fisch. Hvilchen odelspart sigis schall for lang tid siden være pantsatt till afgangne sl: Hans Hansen ogsaa boende paa be=te gaard" - Til slutt en utredning fra Aars som sier at Erland døde for "ungefehr 30 aar siden" og at Hans Hansen var brødrenes oldefar. Om man oppsummerer dette får man: To Eriksdøtre - Lunde uten nevnt mann og Ane gift med Ole Nilsen, selger/pantsetter tilsammen 2 våger til Anders Thomasen Sund og Hans Hansen Sandnes. Hans Hansen er gift med en datter av Anders. Hans får minst tre døtre. Ane gift med Erland Olsen (Erlend dør ca 1669-70). En datter gift med Jon Abrahamsen. En datter Kirsten gift med en Nils. Ane og Erland får barna Hans Erlandsen Åkvik, Kristoffer Erlandsen Røst, Peder Erlandsen, Nils Erlandsen og Berit Erlandsdatter. Hans er eldste sønn, Nils er yngste. Nils og Kirsten har sønnene Absolon og Iver. Og i forhold til påstander bl.a. av Mikal Jakobsen og viktigere lokalhistoriewiki - Hans Hansen Sandnes som blir eier av 2 våg i Sandnes er IKKE en Kruse. Det kommer fram både gjennom vitnemålet til Absolon og Iver som sier at Kruse-familiens odelsrett ligger 80-90 år tilbake i tid, og gjennom vitnemålet til Krusene som sier at Odelparten etter Ane Kruse for lengst er gått til Hans Hansens familien.
 3. Kjetil Arntzen

  Kruse i Lofoten

  Kan noen tyde vedlegget. Søker informasjon om Kruse https://media.digitalarkivet.no/view/24995/310
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.