Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'sandnes'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Ørjan Hagerup Kvaløy

  Ektepar som forsvinner i Amerika i 1867

  Jacob Henriksen blir født på gården Sandnes i Nærøy, i 1810. (Fødselsdato ikke oppgitt, bare dåpsdato). Den 13.01.1835, blir han gift med Berith Marie Olsdatter (f. 1809) fra Åkvika i Vikna. De får tre barn sammen, som jeg vet om: 1. Ole Henrik Jacobsen, f. 13.04.1835, Sandnes 2. Anna Jacobsdatter, f. 12.05.1836, Sandnes. Registrert utvandra til Amerika, 17.04.1866 3. Anne Martha Jacobsdatter, f. 20.10.1838, Sandnes. Registrert utvandra til Amerika, 17.04.1866 Ole Henrik vet jeg ikke noe mer om, men de to jentene emigrerer i 1866. Anne Martha har jeg funnet igjen i Nord-Dakota. Kirkeboka har registrert at Jacob Henriksen og Berith Marie Olsdatter har flytta ut til Amerika, den 25.04.1867. Finner dem igjen i emigrasjonsprotokollene i Trondheim, med etternavn Sannes: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000044009 De emigrerer med skipet "Victor", og mål for reisa er Quebec. Kanadiske kilder melder at de ankom Quebec i juli, 1867, så de har kommet fram til Amerika. Etter dette finner jeg ikke igjen spor etter dem..... Hvor ble de av?
 2. Under arbeidet med eit anna tema: https://forum.arkivverket.no/topic/228118-haagen-andersson-fødd-i-luster-1743-busett-i-vik-1764-men-kvar-vart-det-av-denne-guten/ er det dukka opp ein spennande person i FT1801 som då var gardbrukar på Sandnes lille i Aure: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058432000599 Han budde der ogso i 1825: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051103000723 Finst det kan henda ei bygdebok for Aure eller annan lokal kunnskap derifrå som kan fortelja meg kven denne Haagen Andersson på Sandnes lille kan ha vore? Det var ei viss utflytting frå indre Sogn til Møre og Romsdal i siste helfti av 1700-talet, so kanskje Haagen kom herifrå? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. I forbindelse med en tråd om Lars Hansen Mo her på forumet, ble det foreslått å lese en dom fra Steigen i 1699. Jeg har nå fått dommen fra Arkivverket. Fordi det nå er avklart at Lars Hansen Mo ikke kom fra Sandnes, men det allikevel var et interessant dokument når det gjelder Sandnes, legger jeg ut det jeg finner i dokumentet i en ny tråd her - med mer relevant tittel. Dokumentet er på 24 sider og alt for stort til å lastes opp her, men jeg sender med glede dokumentet til de som måtte være interessert om dere sender meg en epostadresse i PM. Som sagt et stort dokument, men relativt tydelig og lettlest og en del slektsopplysinger var greie å sile ut. Rettsaken omhandler striden mellom Peder Nilsen Aars/Aarshus, borger og handelsmann i Trondheim, og de to brødrene Absolon og Iver Nilssønner på Sandnes. Peder Nilsen har overtatt en del av Sandnes ved et pantebrev som ikke ble innfridd, men Absolon og Iver ønsker nå å løse inn pantebrevet ca 30 år etter. Om jeg forstår dommen riktig får de ikke det. Men i prosessen listes det opp en del slektskap. Jeg finner disse opplysningene i kronologisk rekkefølge: - mannen som pantsatte gården til Aars, var Erland Olsen. - Mor til Iver og Absolon Nilssønner var salige Kirsten Hansdatter, som var enke en stund. - Erland Olsens kone het Ane Hansdatter, og Erland hadde tidligere samlet 1 wogs land i Sandnes fra sin kones odelsrett og sine svigersøstre (flertall) og deres menn. - Erland Olsen har en svoger Jon Abrahamsen Sandnes. Peder Jørgensen er en nabo, men tydligvis ikke i slekt. - Slektens odel i Sandnes startet ved at Iver og Absolons mormors far Anders Thomasen kjøpte 2 pund av Lunde Eriksdatter i 1606. - I 1615 ble nye 2 pund i Sandnes pantsatt til "voris morfader" Hans Hansen av Ane Eriksdatter - I 1621 ble enda 2 pund pantsatt til "voris morfader" av samme Ane Eriksdatter. Familien satt da på land med landskyld på 2 våg fisk. - I 1668 pantsetter "voris Moders Søsters Mand Erland Olssen" 4/5 våg til Peder Nilsen Aars. - Peder Nilsen har søkt odelsrett hos Kristen Hansen Kruse, Ane Hansdatter Kruse, Sakarias Hansen Kruse og Ole Kristensen. "Men hvorlediss kand disse menischer giffve fra sig noen Odelssrett, naar jorden har værit fra dem eftter de første 2 pds ciøb 93 aar, eftter de andre 2 pds pant 84 aar, eftter de sidste 2 punds pant 78 aar, som overindført udviser at det har fult vor ættebolch" - Nils Erlandsen nevnes med sin bror Kristoffer. - Anders Tomasen som kjøper fra Lunde Eriksdatter bor på Sund i Vefsn fjerding. - Ane Eriksdatter var gift med Ole Nilsen - Nils Erlandsen på Tormosvold gir sin odelsrett til Iver og Absolon, og han er sønn til mannen som pantsatte til Peder Nilsen Aars. - Berit Erlandsdatter forteller at faren pantsatte 4 deler av en våg til Aars. Den femte var ikke hans å pantsette. Hennes yngste bror het Nils. - Erland Olsens eldste sønn het Hans Erlandsen og bor i Åkvika (det sies ikke hvilken) - I 1669 er Erland gammel og barna Kristoffer og Peder lover å skaffe ""et døctig qvindfolch til at opvarte sin fader Erland udi hans aldersom og svaghed", men Peder Nielsen skal betale kost og lønn. - 1658 (eller 68) bor Kristoffer Erlandsen i Røst. - Så delen som gjorde at Knut Skorpen tipset meg om denne dommen: "Kiendis vi eftterskrefne Christen Hanss: Krusse beonde ved Hundalsvatne, Peder Erichss: Offverhundalen, paa min hustru Ane Hansdatter Krusse hindis veigne, Zacharias Hanss: boende i Dyrdalen, sampt Oluff Christenss: boende ved Kulstadsøen, og hermed Krafft dette witterligt giør, at efttersom vj samptl: tilstod eftter voris sl: faders oldemoeder sl: Ane Krusse, da boen: de paa Sandnes, een Odels Jordepart udj for=ne Sandnes gaard i Al: stahoug fiering beliggende, som er af aarlig landskyld een vog fisch. Hvilchen odelspart sigis schall for lang tid siden være pantsatt till afgangne sl: Hans Hansen ogsaa boende paa be=te gaard" - Til slutt en utredning fra Aars som sier at Erland døde for "ungefehr 30 aar siden" og at Hans Hansen var brødrenes oldefar. Om man oppsummerer dette får man: To Eriksdøtre - Lunde uten nevnt mann og Ane gift med Ole Nilsen, selger/pantsetter tilsammen 2 våger til Anders Thomasen Sund og Hans Hansen Sandnes. Hans Hansen er gift med en datter av Anders. Hans får minst tre døtre. Ane gift med Erland Olsen (Erlend dør ca 1669-70). En datter gift med Jon Abrahamsen. En datter Kirsten gift med en Nils. Ane og Erland får barna Hans Erlandsen Åkvik, Kristoffer Erlandsen Røst, Peder Erlandsen, Nils Erlandsen og Berit Erlandsdatter. Hans er eldste sønn, Nils er yngste. Nils og Kirsten har sønnene Absolon og Iver. Og i forhold til påstander bl.a. av Mikal Jakobsen og viktigere lokalhistoriewiki - Hans Hansen Sandnes som blir eier av 2 våg i Sandnes er IKKE en Kruse. Det kommer fram både gjennom vitnemålet til Absolon og Iver som sier at Kruse-familiens odelsrett ligger 80-90 år tilbake i tid, og gjennom vitnemålet til Krusene som sier at Odelparten etter Ane Kruse for lengst er gått til Hans Hansens familien.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.