Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest knut fasting

[#16955] Olav den Helliges etterkommere

Recommended Posts

Guest knut fasting

Jeg legger ut en ny tråd for foreslått etterslekt etter Olav H.Her er 1. slektslinje ned til Herman Nicolai Scharffenberg, i Trondhjem i FT 1801. Hermann Nicolai Scharffenberg-[19866] is the 21st Great Grandson of Olav II Haraldssøn Den Hellige Av Norge-[3694] Common Ancestor * Olav II Haraldssøn Den Hellige Av Norge-[3694] (0995-1030) * Astrid Olafsdottir Of Sverige-[29540] (1000- ) Married 1 Feb 1019-[1951] Ordulf Av Sachsen-[32184] (1020-1072) * Ulvhild Olavsdatter Av Norge-[24509] (Abt 1020-1071) Married 1042-[11711] * Magnus Av Sachsen-[30606] (1045-1106) Sophia Av Ungarn-[7356] (1044-1095) Married 1070-[4136] Otto Den Rike Ballenstädt Av Sachsen-[3690] (1075-1123) * Elica Av Sachsen-[7244] (1080-1142) Married 1095-[1946] * Albrecht Der Bär Av Brandenburg-[30542] (1100-1170) Sophie Av Winzenberg-[3762] (1107-1160) Married Jun 1124-[2045] * Otto I Margrave Brandenburg-[28100] (Abt 1126-1184) Judyta Princess Av Polen-[28103] (Abt 1132- ) Married 6 Jan 1148-114-[10866] * Albrecht II Margrave Brandenburg-[27828] (Abt 1174-1220) Mathilde Princess Of Lower Lusatia-[27844] (Abt 1184-1255) Married Aug 1205-[11026] * Johann I Av Brandenburg-[24419] (Abt 1213-1266) Judith Av Sachsen-[7095] Married -[11650] Erik Klipping Av Danmark-[12895] (1249-1286) * Agnes Av Brandenburg-[13181] (Cir 1250-1304) Married 0 ___ 1273-[5933] * Christoffer II Eriksson av Danmark-[13648] (1276-1332) Inger Iversdatter Lunge-[15109] (Cir 1275- ) Married -[6657] Peder Stigsen til Krapperup Krognos-[13644] * Regitze Rikiza Kristoffersdatter Løvenbalk-[13645] Married -[6656] * Gregers Pedersson Krognos-[13665] ( -1355) Åse Jonsdotter Kyrning-[13671] Married -[6673] * Holger Gregersson til Heireholm og Vidskj²l Krognos-[13571] ( -1382) Karen Eriksdatter Saltensee-[16695] Married -[6655] Otto Nielsen Rosenkrantz-[44273] (Abt 1380-1477) * Else Holgersdatter Krognos-[13561] (1379-1470) Married 10 Jan 1426-[6109] * Erik Ottesen til Bjørnholm Rosenkrands-[13094] (1425-1503) Sophie Henriksdatter Gyldenstierne-[13239] (1434-1487) Married omk 1446-[6108] Predbjørn til Vosborg og Kjørup Podebusk-[16346] (Abt 1466-1541) * Vibeke Eriksdatter til Bidstrup Rosenkrantz-[16616] (Abt 1470-1506) Married Abt 1491-[7172] Tønne til Harrested Parsberg-[16073] ( -1521) * Ingeborg Podebusk-[16322] (Abt 1508-1542) Married -[7011] * Verner til Harrested Parsberg-[15800] (1510-1566) Anna Holck-[16703] ( -1591) Married -[6894] * Valdemar til Jernit og Bonderup Parsberg-[20430] (1557-1607) Ide Jørgensdatter Lykke-[21586] (1560-1618) Married -[12440] Claus til Ravnstrup Daa-[19857] (1579-1641) * Ingeborg Valdemarsdatter Parsberg-[20321] (1592-1641) Married 2 May 1613-[12342] * Valdemar Daa-[19847] (1616-1691) Else Jørgensdatter Kruse-[19848] (1627-1667) Married 1645-[12340] Hermann Nicolai von Scharffenberg-[6647] ( -1727) * Elisabeth Dorothea Daa-[8440] (1663- ) Married -[4757] * Ulrich Detlef von Scharffenberg-[7229] (1708-1795) Mariane Christine Vind-[6798] (1700-1772) Married -[3840] * Hermann Nicolai Scharffenberg-[19866] (1738-1810)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

I min base er det registerrt 12818 etterkommere etter Olav H.Her finnes mange muligheter til å koble seg inn på en slektslinje ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Er det noe for DIStreff på nåværende stadium?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Neppe, dette er ikke noe jeg kan prioritere p.t.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Du kan jo få det jeg har som GEDCOM så kan du jo se om noe kan brukes.; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det vil jeg sette stor pris på da det vil forenkle betraktelig anvendelsen av det grunnlagsmaterialet, som det sammenlignes og kontrolleres mot.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Knut Fasting:Mange takk for oversendelsen.Jeg har nå gått gjennom dette og hva tror du jeg da mener om materialet?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Jeg kan da tenke meg hva du mener om materialet !!Spørsmålet er jo om det overhodet kan være hold i noen av de foreslåtte slektslinjene eller om alle skal forkastes som ikke verdt å debattere.ALLE slektslinjene er imidlertid tatt i bruk rundt omkring på nettet !!; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Uten å ha sett materialet, så er vel problemet kildekritikk - og logikk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Jeg har nettopp sjekket litt mot basen til Leo van de Pas http://www.genealogics.org/ og der bekreftes at flere av linjene fra Olav H går til Christoffer II og til Fredrik I. Hvor pålitelig er v.d.Pas?Poenget med disse 2 er at de har frillebarn med etterslekt.Jeg forsto på Tore Vigerust at linjen fra Jon Havtorson Sudreim var kartlagt og anerkjent.Gjenstår en linje fra Magnus den Gode via Orkenøyene til Stewart/Stuart i Scotland.Flere av Stuartene tok krigstjeneste i norden og har dokumenterte etterkommere.; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Nå har da Knut Fasting velvilligst oversendt det aktuelle materialet, kort kommentert i innlegg nr.: 7, i form av en gedcom fil.Det er selvfølgelig helt urimelig og totalt uaktuelt av meg å anvende dette materialet, ved å returnere vurderinger av dette i form av stadige 'bomber eller skudd' her i temaet.Jeg vil heller stille et generelt og et spesifikt spørsmål, noe på siden av temateksten, som følgende:Det oversendte materialet må være en sammensetning av flere kopier av kopier, bla. da en rask kontroll gir ca. 50 stk A-4 sider med feil - grove feil. Dette f.eks. av typen 'barnet født da foreldrene var under 10 år', 'født 20 år etter foreldrene var døde' osv.Ser også at materialet inneholder den 'ikke ukjente Marit Bielke (Bjelke)' - selvfølgelig uten noen form for kildebelegg. Forøvrig debattert død i et annet tema her.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Knut.Du har helt rett, det er et sammenstilt materiale, mye hentet fra flere åpne kilder på internett.Som jeg skrev: ta det for det det er.Du har vel også mye rart liggende, jeg har det i en datafil.Kanskje du finner noe du kan bruke, jeg har funnet en del..; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Til innlegg nr.12:Ofte er innrømmelser også en forutsetning for fremgang under nedbygging og oppbygging av sammenhenger, som senere kan fremstå som kildebelagte.Det mottatte materialet ble destruert straks før mitt forrige innlegg - men takk igjen for oversendelsen uansett.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Knut.Jeg er litt usikker på hva du legger i uttrykket 'innrømmelser'.Ikke glem at hensikten her er å finne etterslekt av Olav H i Norge. Min menig er at det er mulig å finne linker til Olav H gjennom flere nøkkelpersoner, sml. Fru Johanna.Disse kan være:1. Geseke Fredriksdatter.2. Erik Løvenbalk3. Havtor Jonson4. Johan (Hans) StuartDet tilsendte materialet skulle gi forslag til hvordan disse linjene kan være. Noen av disse linjene tror jeg er påvist/kan kildebelegges.Materialet skulle også vise en del muligheter til å koble seg inn på slektslinjene, noe i likhet med det M.C. Munthe har gjort, uten sammeligning forøvrig.Poenget er altså å finne MULIGHETER og ikke lete etter (opplagte) FEIL, vurdert som grove eller ikke. Jeg tror ikke det er så dumt å skjele litt til hva andre, kanskje vel så seriøse, har fremsatt som forslag til sammenhenger.; Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Ditt positive engasjement og kreativitet er helt sikkert like mye givende for andre som for meg selv. Jeg skal være den første til å anvende 'innrømmelser' hvis jeg med et innspill havner nær råken.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Nåda, en smule ironisk idag ?{(; o]} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Vil du kunne være først ute med ditt forslag nr.1:1. Geseke Fredriksdatter.Men valget er fritt.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

OK, jeg tar den. Her er forslag nr. 1:Relationship ChartOlav II Haraldssøn Den Hellige Av Norge is the 14th Great Grandfather of Geseke Frederiksdotter Common Ancestor * Olav II Haraldssøn Den Hellige Av Norge (0995-1030) * Astrid Olafsdottir Of Sverige (1000- ) Married 1 Feb 1019 Married 1 Feb 1019 Ordulf Av Sachsen (1020-1072) * Ulvhild Olavsdatter Av Norge (Abt 1020-1071) Married 1042 * Magnus Av Sachsen (1045-1106) Sophia Av Ungarn (1044-1095) Married 1070 Henry III Bavaria The Black Duke Av Spoleto (Abt 1074-1126) * Wulfhild Av Sachsen (1076-1126) Married Abt 1095 * Heinrich IV Den Stolte Duke Av Braunsweig (Abt 1100-1139) Gertrude Duchess Av Østerrike (Abt 1105- ) Married 29 May 1127 * Heinrich XI Der Löwe Av Bayern (1129-1195) Matilda Plantagenet Av England (1156-1189) Married 1 Feb 1168 Heinrich Burwin I Mecklenburg (1136-1227) * Mechtilde Av Sachsen (1172-1209) Married 1166 * Heinrich Burwin II Av Mecklenburg (1170-1226) Kristina Sophia Sverkersdotter Married Abt 1200 Günzel III Count Of Schwerin (Abt 1204-1274) * Margarethe Princess Of Mecklenburg (Abt 1204-After 1274) Married Abt 30 Oct 1230 * Nikolaus I Count Of Schwerin (Abt 1240-1323) Miroslawa, Princess Of Pommern (Abt 1267-Bef 1328) Married ABT MAI 1290 Gerhard IV Count Av Holstein (Abt 1277-Abt 1323) * Anastasie Countess Schwerin-Wittenberg (Abt 1287- ) Married 30 Jul 1313 Konrad I Count Of Oldenburg (Abt 1300-1347) * Ingeborg Countess Av Holstein (Abt 1316-Bef 1340) * Christian V Count Of Oldenburg (Abt 1340-After 1399) Agnes Countess Av Honstein-Heiringen (Abt 1340-1404) Married 1377 * Dietrich Den Lykkelige Av Oldenburg (Abt 1380-1440) Hedwig Av Holstein (Abt 1400-1436) Married 23 Nov 1423 * Christian I Oldenburg (1426-1481) Dorothea Av Brandenburg (1430-1495) Married 26 Oct 1449 * Frederik I Oldenburg Av Danmark (1471-1533) Hilleke Marike Degener * Geseke Frederiksdotter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Jeg skjønner hvertfall en ting: Det er noen intern-koder for humor og ironi som er vanskelig å få tak i. –Så her gjør man lurt i å holde seg unna…. –Selv om det gjerne kunne vært noe annet enn bare knuter på tråden !! (Var den morsom ???).IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Knut f: hvorfor skriver du 'Av Norge' med stor 'A' og married i stedenfor gift eller viet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Og hva mener du, Knut f, men 'Heinrich IV Den Stolte Duke' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Til innlegg nr. 19:Den synes jeg var veldig morsom - også fordi humoristisk sans øker kreativiteten.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Tore.Det er slektsprogrammet og ikke jeg som skriver married, jeg har prøvd å få det til å skrive vigde men det nekter !'Heinrich IV Den Stolte Duke' tror jeg på engelsk har tilnavnet The Proud. Han skulle vel likevel være mulig å identifisere.til 19 og 22: det er det som er feilen med maskiner, man må fremdeles lage all moroa selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Jeg konstanterer at slektsprogrammet har tatt overhånd og at Iver har humoristsik sans.Ellers er Knut Fastings fremgangsmåte ved å presentere lange slektsrekker uten å vise til kilder eller argumentasjon, ikke å anbefale. Som vanlig hviler bevisbyrden på den som fremsetter en påstand (i dette tilfelle Knut Fasting), og her har Knut Fasting skaffet seg mye å bevise.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.