Jump to content
Arkivverket

[#17170] Tobias Tobiassen Hickman/Hichmann..... En nøtt


Guest Rigmor Waler Iversen

Recommended Posts

Guest Gine Olsen

Hei Rigmor :-)Hadde ikke disse opplysningene om Gieddefamilien, men det er vel ikke helt umulig at Tobias Mortensen Hickmann kaldte opp sin datter Elsebe etter Gieddes kones søster, Else, spesielt som du nevner med tanke på den senere forbinnelsen mellom Hickmann og von Hadeln.Tenk om noen visste mer om Hakadal-verkets tidligste medarbeidere! Det står nemlig ikke mer i bygdebok for Nittedal og Hakadal enn det jeg nevnte i innlegget mitt ang. tyskeren Martin Hickmann. (jf. innlegg 24). Men det ligger jf. boka (s. 72) regnskaper og korte notater til statholderen fra denne tiden på Riksarkivet.Jeg har skrevet meg det bak øret, men har ikke helbred til å undersøke selv som situasjonen er nå. For øvrig, når en tenker på dette med å navngi etter sjefer, så het faktisk sjefen til Martin Hickmann og de andre tyskerne Tobias (Kupfer). kanskje ingen betydning, men hvem vet?Om Tobias Mortensens evt. koner vet jeg ikke noe - jeg har først i denne debatten sett at det finns en artikel i NPT bd. 2, 1920 om ham. At en kone har hett Anna høres ikke helt galt ut siden en av døtrene også hadde dette navnet. Får lese artikelen og se om jeg blir klokere. Til nå har jeg bare sett Anna Nilsdtr. lansert på nettsider uten kildehenvisninger.Mvh. fra Gine.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Gine :)Jeg hadde ikke oppført at Tobias Mortensen Hickmann hadde noen datter Elsebe.Jeg har bare 4 barn. Disse er: Tobias, (min) Ove Daniel, Martinus og Anne (Anna) Marie.Ellers er det interessant det du nevner om Hakadal etc.Du sier kanskje ifra om det skulle dukke opp noe interessant?Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei - bra du sa fra ;-), Rigmor!Trodde bare Marie var tastefeil i farten for Elsebe. Som du ser i mitt innlegg nr. 13 er det to døtre: Anne og Elsebe som begge bodde i Skien. Her ses i den lenken jeg har til Elsebe bl.a. at Annes mann Frantz Cudrio/Coudrioux var verge for Elsebe ved mannens skifte.Såvidt jeg fandt på FamilySearch på et tidspunkt så er Elsebe det ene av de barna som er registrert som født i Seljord:Individual Record FamilySearch Vital Records IndexElsebea Sex: FEvent(s): Christening: 06 Feb 1656 Place: Seljord, Telemark, NorwayParents: Father: Tobias MORTENSONSource Information: Batch Number: C425951 Source Dates: 1655 - 1686 Film or Fiche Number: 127038 Collection Details: Seljord; Den Norske Kirke Også en Ove er i FamilySearch angitt født i Seljord:Individual Record FamilySearcht Vital Records Index NorwayOufver Sex: MEvent(s): Christening: 02 Feb 1657 Place: Seljord, Telemark, NorwayParents: Father: TobiasSource Information: Batch Number: C425951 Source Dates: 1655 - 1686 Film or Fiche Number: 127038 Collection Details: Seljord; Den Norske KirkeOm det er den senere byskriveren Ove Daniel vet jeg ikke, siden det ikke står mer enn første navnet.Har ikke sett at Anna Tobiasdtr. også het Marie - hvor har du funnet det? Det står bare Anne i skiftet etter henne (lenke i innlegg 13).Likeså i dåpsinnførselen jf. FamilySearch:Individual Record FamilySearch Vital Records Index NorwayAnna Sex: FEvent(s): Christening: 15 Sep 1661 Place: Seljord, Telemark, NorwayParents: Father: Tobias MORTESONSource Information: Batch Number: C425951 Source Dates: 1655 - 1686 Film or Fiche Number: 127038 Collection Details: Seljord; Den Norske KirkeKommer naturligvis tilbake hvis jeg finner mer!Mvh. fra Gine.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Gine :)Ser jo nå at jeg ikke har vært helt 100% med når jeg har lest innleggene.Tenkte ikke over det at du nevnte Elsebe i nr. 13.Som sagt var dette navnet ukjent for meg, og jeg hadde kun de 4 jeg nevner ovenfor, som barn av Tobias Mortensen Hickmann.Vet du noe mer om denne Elsebe? Hvem hun ble gift med e.l?Grunnet en datakrasj for et par år siden, har det meste av mine notater om mine kilder forsvunnet.Jeg har enormt mye jeg må gå tilbake på og få rettet opp, men i mitt oppsett står Anne oppført som Anne (Anna) Marie, men grunnen til det kan jeg desverre ikke gi deg.Kan være jeg kan finne det igjen i bunken av papirer, tiddskrifter eller annet, men det er enormt mye å gå gjennom.Skal informere om jeg finner det.Vennlig hilsen og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

P.S.Anne (Anna) Marie har jeg ført opp som f. 1661 Seljord, Telemark og død 1685. Gift med Frantz Frantzen Cudrio.4 barn av disse: Frantz, Magdalena, Christen, Anne Daarte og Maren.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei igjen Rigmor!Elsebe var jf. lenken i nr. 13 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sk08061666&gardpostnr=546&personpostnr=3342&merk=3342#ovre>Lenke gift med en Christen Tordsen som altså var død på denne tiden da skiftet foregikk (1683), tror en kan finne litt mer om ham og henne i 'Skiens første kirkebøker' på Skiens genealogiske side, men som sagt er jeg uten mine notater til Hickmanns akkurat nå, så jeg kan huske galt.Derfor kan jeg heller ikke si sikkert om du har med alle barna til Anna og Frantz Cudrio, men de som levde ved skiftet etter henne var som i lenken i innlegg 13:

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Til innlegg nr. 13 mv: Jeg er redd dere driver og dikter opp barn til Tobias Mortensen her. Det er faktisk ikke nevnt andre barn enn de tre sønnene i skiftet av 1694. Vanligvis skyldes det at det ikke er flere barn eller at andre barn er døde uten etterkommere.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Leif :)Som du helt korrekt påpeker nevnes bare Ove Daniel, Tobias og Martinus i skifte etter Tobias Mortensen Hickman 2.mai 1694.Datteren Anne (Vet ikke hvor jeg har fått dette Anne Marie fra) er det skifte etter 31.mars 1693. (Året før faren) Nr. 37 b. http://www.slekt.org/skiensk2.htmlHer står det svart på hvitt at Tobias Mortensen Hickmann er Annes far.Som jeg skriver i innlegg 27 hadde jeg ikke hørt om noen datter Elsebe.Kjempefint om du retter det opp hvis det ikke medfører riktighet.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Takk, Rigmor, for lenken til skiftet etter Anne. Dette var nytt for meg.Nå har jeg sett litt mer på skiftet etter Tobias Mortensen, og ser at det er bortimot uleselig i min kopi. I mitt referat av skiftet har jeg tildels brukt opplysninger fra en eldre avskrift som er gjort av Erling Gjærum. Dermed kan jeg ikke si med sikkerhet at det ikke er nevnt andre arvinger her. Jeg håper derimot at andre kan komme med en litt mer autoritativ avlesning.

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei!Bra at linken min ang. Anne Tobiasdtr. nå ble beskrevet så grundig at det fremgikk at det ikke var noe 'dikting' ute og gikk her mht. at hun var datter til Tobias Mortensen Hickmann.I den lenken jeg her har sitert et par ganger fra Digitalarkivets skifteregister for Skien Lenke står Elsebe som 'Elsebe Tobiædtr Hichman'. Dette er jo ikke primærkilde siden det er transkribert, men umiddelbart syns jeg heller ikke det smaker av 'dikting' som Leif kaller det, bl.a. også siden Vital Record Index har en Elsebe født i Seljord med en Tobias Mortensen som far - Vital Record Index er transkribert direkte fra kirkebøkene og er den mest pålitelige av FamilySearch' kilder. Stort sett holder visst disse vann, såvidt jeg er orientert?Beklager om jeg ble litt hårsår av innlegget (nr. 32) ditt, Leif, men jeg forsøker å følge de for meg tilgjengelige data så godt det er meg mulig og hiver meg ikke ut i å oppfinne familiemedlemmer. Men feil kan jeg naturligvis ta som alle andre og årsaken til at ikke de to døtrene er med i skiftet etter Tobias Mortensen må andre som vet mere om denslags heller uttale seg om. Men jeg leser ditt senere innlegg som om du har tatt i deg denne kritikken, iallfall til en mer autorativ lesning av hele skiftet til Tobias Mortensen Hickmann kan ordnes. La oss håpe på det! Mvh. Gine.

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Vil bare understreke det jeg nevnte i innlegg 28 om at Annas mann, Frantz Cudrio/Cudrioux står som formynder for Elsebe Tobiasdtr. ved mannens skifte (jf. lenke i forrige innlegg) og at han er oppført som ' enkens svoger', hvilket her skulle være en god indikasjon på at Anna og Elsebe var søstre, og altså begge barn til Tobias Mortensen, også siden navnet Tobias ellers ikke er et navn jeg har sett noe til utover i akkurat Hickmann-familien og senere forgreninger.Mvh. Gine.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Gine :)Det kan overhodet IKKE være noen tvil om at Elsebe og Anne var søstre.Hvorfor de ikke nevnes sammen med brødrene er ganske enkelt underlig.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei Rigmor :-)Nei, umiddelbart er det rart, spesielt siden jeg vet at iallfall Anna hadde etterkommere, bl.a den Maren Christensdtr. Hofgaard som ble 2. hustru til sorenskriver i Senja, Tobias Hickmann (sønn av Ove Daniel Hickmann). De måtte jf. slektsboka om Hofgaard-slekten (se innlegg 12) ha kgl. tillatelse til giftermål pga slektskapet.Elsebe står på den andre siden som enke bare med en liten sønn som kan ha dødd senere, så hun kan jo ha forlatt verden uten etterkommere. Men kanskje blir vi klokere hvis det kommer en ny utgave av skiftet etter Tobias Mortensen Hickmann, slik Leif håper på. __________________________________ Har forsøkt for til eget bruk å resymere det som hidtil er funnet i debatten, vet ikke om det bare er lov å gjøre her for den som starter en Debatt, men nå setter jeg det hit, så får noen si fra hvis det er galt eller jeg har oversett vesentlige ting.Rigmor etterlyser aner og fakta rundt Hickmannslekten.Til nå er det kommet frem bl.a. via Leif Biberg Kristiansens utlagte skifte etter Tobias Mortensen Hickmann i 1694 http://solumslekt.org/kilder/skifter/ at han hadde tre sønner, Ove Daniel (som var byskriver i Skien og gift med Sarcha Pedersdtr. Baad, datter av en tidligere byskriver i Skien, Peder Lauritzen og hans kone Ide Pedersdtr. Baad - dette kan finnes i Skiens første kirkebøker på www.genealogi.no), Tobias (Rigmors ane) som var fenrik (og gift med Sophie Eleonore von Hadeln, datter av Knud von Hadeln og Anne Zitlow/Zeitlose von Schenken. (Knud v.h. var oberstløytnant i Opplandske inf.regiment)) samt Martinus/Morten som også var fenrik (og som jf. Ovenstads militærbiografier ikke ser ut til å ha vært gift). Det i parentes står ikke i det offentliggjorte skiftet på 'Solumslekt' etter Tobias Mortensen Hickmann, men kan finnes i de øvrige innleggene.Utover de tre sønnene som nevnes i Leifs skiftetranskripsjon påpekes det i innlegg 13, siste avsnitt, med lenker til Digitalarkivets skifteprotokol for Skien at det også var to døtre, Anne Tobiasdtr. som direkte i lenken Lenke er nevnt som datter av Tobias Mortensen Hickmann samt Elsebe som i registeret på Digitalarkivet Lenke er notert som 'Elsebe Tobiædtr. Hichman' og som i tillegg har Anna Tobiasdtr.'s mann Frantz Cudrioux, nevnt som Elsebes svoger, som verge da hun blir enke etter Christen Tordsen, borger i Skien. Jf innlegg 35 vil en revidert tolking av skiftet etter Tobias Mortensen Hickmann på bakgrunn av et mer leselig utgangspunkt muligvis kunne vise flere arvinger enn de tre sønnene.Tobias Mortensen Hickmann var jf. Øystein Rians bok om Bratsberg len, 1997, opprinnelig tjener for Ove Giedde, senere var han sorenskriver i Seljord i Telemark, Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri og senest (fra 1680) konfiskasjonsdommer og havnefogd i Langesund som han overtok etter Poul Drucken. Han bodde da han døde i Porsgrunn.I Vital Record Index på FamilySearch er det fra Seljord kirke (Source Information: Batch Number: C425951 Source Dates: 1655 - 1686 Film or Fiche Number: 127038 Collection Details: Seljord; Den Norske Kirke) nevnt to piker med en Tobias Mortensen som far, en Elsebea døpt1656 og en Anna døpt 1661. I 1657 er nevnt døpt en Oufver (uten navnet Daniel) som sønn av en Tobias. Gine nevner med Øystein Rians bok som hjemmel at det ikke er usett at tjenere til høyt plasserte embetsmenn (her Ove Giedde) kaldte opp sine barn etter sjefen. Dette kunne være forklaringen på navnet Ove.Muligvis har Tobias Mortensen Hickmanns (første?) kone hett Anna Nielsdt., dette sies å være nevnt i NPT bd. 2, 1920.Familien nevnes bl.a. i J. A. Schneiders Skienshistorie som også kan finnes på Skiens genealogiske side (jf. lenke ovenfor), hvor bl.a. Ove Daniel Hickmanns sønnesønn, Nils Justen Hickmanns delvise selvbiografi er trykt. Her er også nevnt at familien stammer fra Tyskland.Forskjellige forslag til tidligere ledd i slekten krever nærmere undersøkelser; et av dem nevner en tysker Martin Hickmann som var ansatt på Hakadal Verk 1622-23, hvilket kronologisk ikke ser helt galt ut. Det finns jf. s. 72 i bygdebok for Nittedal og Hakadal regnskaper og korte notater til stattholderen fra denne tiden på Riksarkivet som kanskje kunne belyse denne evt. muligheten.Håper dette kan brukes og at det blir supplert hvis jeg har oversett noe.Mvh. Gine.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Wow :)Litt av et sammendrag du har laget her Gine.Det var kjempefint og jeg har ingen ting annet å tilføye enn at Ove Gieddes kone Dorthe Knudsdatter Urne,som sagt var søster av Else Knudsdatter Urne, som igjen var gift med Christian von Hadeln.Mange hilsener og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

I Norsk Slektshistorisk tidsskrift bind XX hefte 2 s. 130, i artikkelen 'Familien Cudrio', skrevet av Solveig Ording Sigmond etter en gjennomgåelse av Ch. Delgobes og W. Lassens samlinger og deretter gjennomgått av Elisa Tandberg, står det om Frantz Frantzen Cudrios hustruer:Sitat:Gift 1. ca 1680 med Anne Tobiasdtr. Hichmann, døpt i Seljord 15/9 1661, død i Skien mars 1693, datter av Tobias Mortensen Hichmann som i 1662 er kalt 'forrige sorenskriver her i østfjellene'(den østlige del av Øvre Telemark bestående av Tinn, Hjartdal, Seljord og Kviteseid)og dennes 2. hustru. Ved skiftet efter Anne eide boet bygård, bondegården Hoppestad i Gjerpen, sjøbod og trelast. Formuen var 2235 rd. - gjeld 510 = 1725 rd. 5 barn. Sitat slutt.Kort om de fem barna:1. Frants, f.27/8 1682 i Skien, d. i Fredrikstad i juni? 1716. Han ble res. kapellan i Fredrikstad.2. Christen, f. ca 1683, var tilsjøs i 1708, levde ved farens død.3. Tobias, kalt opp efter sin morfar, levde i 1693, var død før 1710.4. Magdalene (Malene) f. ca. 1685 i Skien, begr. i Skien 28/6 1764, 79 år gl., gift der før 1710 med kjøpm. overformynder Christen Jensen Hofgaard, f. på Bragernes ca 1674, begr. i Skien 1/6 1743, 68 år. 11 barn.5. Thomas, født i Skien ca 1693, død 12 dager efter sin mor.I sitt andre ekteskap ca. 1685 med Gjertrud Johanne Simonsdatter Hyld hadde Frants to døtre:6. Anne Dorthea, f. ca 1698, d. 1720, 22 år gl.7. Maren, f. ca 1701, begr. i Brevik 21/2 1785, 84 år,som P. P. Høghs enke. Hun var først gift med Johan Krøger.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei Laila!Kjenner igjen opplysningene dine fra de papirene jeg desverre ikke har i nærheten her. Det fullstendiggjør jo Anne Tobiasdtr. Hickmanns livsløp som jeg, om enn ikke Rigmor, har som ane (det jeg vet av, iallfall).Åpenbart er det mindre viten om Elsebe Tobiasdtr. - kanskje hun virkelig døde uten livsarvinger? Finner henne iallfall ikke i skifteregisteret for Skien som død. Men litt lesestoff er det jo også pekt på her i debatten, jeg mangler selv å lese artikkelen i NPT bd. 2, 1920 hvor det skulle stå noe om Tobias Mortensens Hickmanns ene kone. Kanskje finns det noe mer der? Den som leser får se...Mvh. Gine.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Snufs og æsj og gosj og gru..... :)Influensa er noe herk!Det er sønnen Tobias som var gift med Sophie Eleonore Von Hadeln som er min ane.Tusler meg tilbake til sofaen og ser på skiskyting og syns synd på meg selv, og håper på å komme sterkere tilbake.Snufs og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Hei og god bedring! Et par 'klipp' om Tobias Mortensen Hickmann:'Ved den kongelige tollbods flytning til Porsgrunn i 1652 kom et nytt trekk inn i befolkningsbilledet idet det efterhvert flyttet en hel del tollfunksjonærer til stedet: Controllører, visiterere, skibs- og kornmålere, over- og undertollbetjenter, røyerter, folk hvis inntekter gjennemgående i vesentlig grad oversteg de fleste av strandsittere og «husmænds» inntekter.Denne befolkningsgruppen slog sig hyppig, kanskje for det meste, ned på Vestsiden - stedet lå vakkert, lunt og solrikt til og bød på velskikkede byggetomter. I 1683 bodde således på Vestsiden controllør Erik Eriksen Grønvold som hadde både hus på Bjørntvetsiden ved Klyvebekkens munning samt konfiscasjonsdommer og havnefoged Tobias Mortensen Hickmann som hadde hus på Klyveberget. ' Fra [url="http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/vessia/07-vessia.html>Lenkesamt:'Tobias Mortensen Hickmann ble i 1676 havnefoged i Langesundsfjorden og konfiscasjonsdommer og året efter ble han veier og måler i Porsgrunn. I koppskattmanntallet for Solum og Porsgrunn 1683 omtales han som strandfoged. Han var ifl. manntallet gift, hadde 1 tyende og 1 svin. I skattemanntallet 1691 oppgis han å være havnefoged og konfiscasjonsdommer. Han var da enkemann og hadde 1 tyende. Hans skatt ble sat til 3 rdlr. Han døde 1694. I skiftet efter ham beskrives hans hus således: En stue med jernovn, 1 litet bord, et sengested, om veggene 16 små «papirstøcker», et litet kjøkken med «skårsten» og et litet spiskammer. På nordre side en matbod. Ved siden av huset «brøggerhus» av fjeler og stolper med skorsten og bakerovn udi samt vedskjul og svinehus. ltem en svale på søndre side med brygge til vannet «så och en liden haugeplads til madurter og kål indhegnet nordvest fra huset». Husets skiftetakst var 50 rdlr. Fjordens havnefoged levet altså i temmelig beskjedne kår.' Fra

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Tor Olav Haugland

Nå ved påsketider passer det å nevne at også salmedikteren Johan Halmrast (Å salige stund uten like) stammet fra Hickman på Midtberg. Sammenhengen er slik, generasjon for generasjon:(I) Tobias Tobiassen Hickman og Sophie Eleonore von Hadeln, foreldre til (II) Anne Marie Tobiasdatter Hickman, gift med Michel Taraldsen Midtberg, foreldre til (III) Lisbet Cathrine Michelsdatter Midtberg, gift med Hans Larsen Skude, foreldre til (IV) Lars Hansen Skude, gift med Marit Pedersdatter Askvig, foreldre til (V) Anne Larsdatter Skude, gift med Ole Syversen Haugner, foreldre til (VI) Gunhild Mathea Olsdatter Haugner, gift med Gulbrand Gundersen Halmrast, foreldre til (VII)Andreas Gulbrandsen Halmrast, gift med Hulda Johansen, foreldre til (VIII) Johan Halmrast, journalist, forfatter og salmedikter.Alle opplysningene her er hentet fra en artikkel av Birger A. Lie i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift, nr 2 for 1992.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Gine og Tor Olav :)En stoooor takk til dere begge for nye opplysninger vedrørende Tobias.Jeg beklager så mye at jeg ikke har gitt lyd fra meg tidligere. Jeg føler meg skamfull når jeg ser ditt innlegg for snart 2 måneder siden Gine og jeg har unnlatt å svare. Jeg har tydeligvis hatt nok med meg selv den siste tiden.Tusen hjertelig takk til dere begge for fin informasjon.Med vennlig hilsen og påske *Smil* fra Rigmor på en regnværsdag i Drøbak

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei :)Kan noen hjelpe meg med hva som er skrevet ved dåpen til denne Morten?Jeg tror hans far er Tobias Mortensen Hichman, men ser ikke navnet Hichman nevnt LenkeMvh og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

'26 Decemb. [...] døbt oc Christnet Morten, Tobias Mortenssøns Søn, Landscrifver i Østfieldene.'Det er vel ikke så mange Tobias Mortensen å velge på, og det er nok særdeles rimelig å anta at dette er hr. Hickmann. Men jeg klarer ikke å tyde årstallet her. Det hadde vært fint om du kunne poste en sidelenke slik at man fikk opp konteksten. Jeg ser at det er kirkebok for Seljord, men hvilket år er det?mvh Leif

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Leif, og takk for at du vil prøve :)Det er Seljord MINI, I 1, |654-|686, s.10 (1655)LenkeJeg tror dette må være min Tobias Mortensen Hickman, som også får sønnen Tobias omkr. 1650(?)Tobias Mortensen Hickman fikk også datteren Elsebea 6.februar 1656, sønnen Ove 2.februar 1657, og datteren Anna 15.sept.1661. Jeg finner Elsebea og Anna, som jeg vet var hans barn, men klarer ikke tyde det som står der heller.Sønnen Ove har jeg ikke funnet. Jeg har kanskje oversett noe, for øynene mine renner så veldig. Denne Morten tror jeg ikke er blitt nevnt før. Er også veldig spent på om det står noe om hvem som er Tobias kone, eller om fadderne kan fortelle noe mer.Mange hilsener og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.