Jump to content
Arkivverket

[#17170] Tobias Tobiassen Hickman/Hichmann..... En nøtt


Guest Rigmor Waler Iversen

Recommended Posts

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :o)Takk skal du ha for at du bidrar Gunn :o) Jeg tror jeg har de fleste skiftene som dreier seg om disse.Det jeg fortsatt står bom fast på, er når min Tobias ble født.Det sies at han er født i 1668. Jeg vet ikke om det er p.g.a. at han sies å være 61 år når han dør i 1729.Han gravlegges Østsinni kirke, S.Land, Oppland 9.des. 1729. Det skal være et arveskifte etter ham i 1730. Dette har jeg foreløpig ikke funnet.Jeg har ikke funnet noen Tobias f. 1668 i Seljord, og heller ikke i Skien.Det er sagt at han skal være fra Tobias Mortensens 1. ekteskap, og vi vet jo da at moren Anne Nielsdatter døde 22.januar 1658.Jeg har også flere ganger lett for å se om jeg fant hans konfirmasjon i kirkeboka for Seljord, men jeg har ikke lyktes med det så langt, og flere med meg har lett.Gine :o) Det står noe om Zacharias Jonsen Schanke her s. 2, høyre side: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7961&idx_id=7961&uid=ny&idx_side=-3>LenkeKan denne Rosina Mortensdatter kanskje være en søster av Tobias Mortensen?Denne Morten Heckman i Trondheim, skulle jeg selvfølgelig ha skrevet var av første ekteskap og født i 1655.Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor Anne Nielsdatter nevnes 2 ganger i kirkeboka. Er det noen som kan hjelpe til her, hva som står på høyre side?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Hei, jeg vil bare gjøre dere oppmerksomme på at det finnes flere Hickmann/Heckmann på 1600-tallet. Også her går navnene Tobias og Morten igjen. Blandt de tidligste sølvverksarbeiderne på Kongsberg finnes en Morten Hickmann, som skal være sønn av bergfogd Hickmann ved Bærums verk, arbeidet 1624-1625 i smeltehytten på Eiker, 1636-41 hauer i Kongsberg. Mulige barn: Martinus H. som var hauer 1641-50, Christian H. som var hauer i 1650 og understiger 1665-73, Tobias H. som var sjiktmester 1673.

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Tusen takk for informasjonen fra deg Bjørg :o)Ja, her er det tydeligvis masse som må stilles opp mot hverandre og undersøkes.Det spørs om jeg får til det før jul, med en mann som om få dager blir 60, en sønn og et barnebarn som har bursdag før jul. + + + + + + Alt det andre som kommer i tillegg.Har du kanskje noen bøker å henvise meg til Bjørg, som jeg kan få bestilt via biblioteket, hvor jeg kan finne ut mer om de du nevner?Mange hilsener og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Nei, jeg har ikke noen bøker å vise til. Skal kikke litt i Kongsberg-bøkene som står i hylla. Opplysningene over kommer fra heftet 'Verzeichnis der deutschen Einwanderer in Kongsberg' som trolig er en del av 'Beitrage zum Geschichte der Deutschentum in Norwegen' av Einar Thurn Christensen. Kilde for heftet er nok sølvverkets regnskaper og papirer.Lykke til videre med slektsleting, bursdager og juleforberedelser!mvh Bjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :o)Veldig fint det Bjørg hvis du ved anledning kan ta en titt i i Kongsberg-bøkene.Jeg tok en rask kikk på skifteprotokollen for Kongsberg, som ligger ute her på DA.Jeg fant da følgende: En Tobias Heckmand som var gift med Anne Marie Christensdatter Brandt. De var bosatt på Kongsberg og han var bergsmed.Han nevnes ved skifte etter svigermoren Margrete Marie Lobensteen i 1739, og ved skifte etter svigerfaren Christen Sørensen Brandt. Svigerforeldrenes bosted var `paa saakaldet Hougene´.Så var det skifte etter en Jacob Hæckmand `paa Dyremyr´ i 1739. Han var gift med en Mari Olsdatter, og disse hadde barna: 1.) Johannes Heckmand 24 år, g.m. Karen Knutsdatter. 2.) Martinus Heckmand `paa Berget i Kongens tjeneste ´, 14 år.Moren Mari Olsdatter blir senere gift med en Erik Jensen Kienerud, som det er skifte etter i 1748.Da nevnes Martinus Heckmand som stesønn, og sønn av Jacob Heckmand og Mari Olsdatter. Sønnen Johannes nevnes ikke.I 1740 var det skifte etter Christian Hæckmand. Han døde før kona Marie Christine Christensdatter. Disse hadde sønnen Christain Heckmand, som var 19 år gammel, og arbeidet ved sølvverket.Det brakte meg vel ikke noe nærmere min Tobias, men det må jo sjekkes ut nærmere, og da helst i en enda tidligere skifteprotokoll og diverse kirkebøker.Det får jeg skrive meg bak øret når `stria´ har lagt seg litt.Takker så mye for alle innspill, og all hjelp :o)Med vennlig hilsen og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Trond Øivindsson Lunde

Morten - som var døpt 26.12.1654 har jeg ikke dødsår på. Jeg har notert at ektefelle var Berte Tomasdotter. Deres sønn Tomas var født om lag 1685, men hvor?Han ble gravlagt 15.04.1733, Vaterland, Oslo Domkirke Skifte: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25398/347Ektefelle var Sara Sakariasdotter, født om lag 1690, død 26.10.1763.Tomas og Sara hadde dattera Anna Marie, døpt i Aker 17.03.1717. Hun var gift med landkremmer Abraham Klausen, landkremmer i Romedal

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Vi har kanskje to forskjellige Morten (Martinus) Hichman?Jeg har notert (med spørsmålstegn) en Morten (Martinus) Hichman, dpt. 26.desember 1654 i Seljord, som sønn av Tobias.Jeg har notert (med spørsmålstegn) at hans kone muligens het Anthonette.Interessant det du skriver om at hans kone var Berte Tomasdotter og at de hadde en sønn Thomas.* Fra Olai Ovenstad 'Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814' s. 262.Morten (Martinus) Hickmann. Fenr. ved Gamle Trondhj. nasj. inf. regt. 1677 til 30/9 1679. - Ved nyordningen etter Gyldenløvefeiden fenr. ved Trondhj.nasj. inf. regt.s Stadsbygdens komp. fra 1/1 1680. - Står ved ' Det nye Compagnie ' fra 1/1 1684. - Dimittert 7/2 1699. - Atter ansatt, nu som pr.lnt. Ved reg.ets reserve, ved Guldal og Ørkedalske res.komp. fra 10/4 1700.Ved omordn.en fra 1/7 1711 ansatt ved S. Trondhj. nasj. inf. regt.s Hevneske komp. senere ved Vigske komp. - Avskjed 13/9 1723. Han var altså fenrik v/gml. Trondhjemske nat.inf.regt. i 1677 og holdt seg hele tiden der oppe.Ovenstad har ikke nevnt noen kone av ham. En Hechmand(?), Martinus ble gravlagt i Domkirken i Trondheim 28.mars 1736 og det begraves en Hechman, Anthonetha 18.november 1742. Alderen er ikke nevnt.Så nevnes Tobias Hechmans lille barn ble gravlagt 15.april 1730.Mvh og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Abraham Klausen og Anna Maria Tomasdatter hadde sønnen Tomas. Døpt 11.12.1735 i Akershus slottskirke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7684&idx_id=7684&uid=ny&idx_side=-9>LenkeHan er nevnt i Ovenstads militærbiografier under navnet Thomas Abraham Heckman von Clausen. Avskjed fra det militære i 1765. Han var gift med Karen Sophia Vosgraff fra Idd i Østfold, født 1740. Tomas døde på Lunden i Romedal 1787, nr. 10:

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Trond, du nevner ikke Abraham Clausen og hans kone Anne Marias søster Birgithe Martina Thommesdatter Heichman (Berthe Martine) gift med hhv. Lars Larsen Sørum, Andreas (Anders) Amundsen Grinager og Lars Larsen Rambye (gift 2. gang med Marthe Tostensdatter) - er det bevisst? Og det er jo minst 10 barn etter førstnevnte par, trolig fler.Om det har interesse, finner du en del av dette i skiftet etter Sara Zachariasdatter (Christiania by, Skifteprotokoll 12 , 1763-1767, fra f.282a)

Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Ja, skiftet etter Sara visste jeg om[url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25404/281>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25404/281Hun ble gift oppatt med en Hallvor Hansen, trolova 14.06. og gift i Oslo Domkirke 1.10.1734Abraham Klausen, døpt Oslo Domkirke 24.01.1709 Lenke død etter 1774 Festefolk 07.02.1734, Oslo Domkrike. Trolova/forlovererklæring 15.02.1734 Oslo Domkirke. Han var da artillerist ved hr. oberst von Hørtens livkompanig.06.07.1734 Oslo Domkirke LenkeAnne Maria Tomasdatter Hechman, døpt i Aker 17.03.1717,

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

De to første barna som begraves på Watterland tilhører et annet par, en eldre Abraham Clausen gift med Magdalena Clausdatter, bosatt på Vaterland, gift 11.07.1726.Men i tillegg Anne Kistine døpt i Slottskirken 05.06.1739 sammen med tvillingsøsteren Sara Kirstine (altså ikke den Sara Martina som må være født i Romedal). Ellers har vi samme barna.Da antar jeg søsteren denne gang er utenfor interesseområdet. Ellers ser jeg Romedalsboka I har tillagt Abraham Clausen feil far og bror.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

De to første barna som begraves på Watterland tilhører et annet par, en eldre Abraham Clausen gift med Magdalena Clausdatter, bosatt på Vaterland, gift 11.07.1726.Men i tillegg Anne Kistine døpt i Slottskirken 05.06.1739 sammen med tvillingsøsteren Sara Kirstine (altså ikke den Sara Martina som må være født i Romedal). Ellers har vi samme barna.Da antar jeg søsteren denne gang er utenfor interesseområdet. Ellers ser jeg Romedalsboka I har tillagt Abraham Clausen feil far og bror.

Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Takk for oppklaringen. Jeg har sett etter Berte Martine i bygdboka for Nannestad uten resultat. Har du noe på henne, er jeg sjølsagt interessert. Tvillingene har jeg altså oversett, dåp en knapt år etter Johanne (Anne) Lenke. Jeg har sett at broren til Abraham nevnes i Romedalboka, men ikke farens navn. Har du referanse til sidenr. ?

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

s.571 ganske midt på, men altså feil familie.Kortversjon: Birgithe Martina (Berte Martine) konf. Slottskirken 30.09.1736, død i Pebervigen 1748, begr. Vaterland 29.03.1748. Gift 1.g. med Lars Larsen Sørum (enkemann etter Maria Nielsdatter Rødding) i Slottskirken 03.08.1738, 2.g. med Andreas(Anders) Amundsen Grinager 05.04.1740 i Vor Frelser (kgl.bev.) og 3.g. med Lars Larsen Rambye 09.04.1744 i Vor Frelsers Kirke. Barn som vokste opp var Marthinus i 2. ekteskap og Andreas i 3. ekteskap.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.