Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Frank Johansen

[#23525] Scanning av kirkebøker

Recommended Posts

Gjest Frank Johansen

Kanskje noen her har mulighet til å informere litt om hvordan det går med Riksarkivets prosjekt for å scanne kirkebøkene fra microfilm. Hvordan har oppstarten gått? Hvilke områder blir tatt først? Når dukker det opp noe på web?Jeg er sikker på at det ikke bare er meg som er veldig spent på dette prosjektet, og gjerne ser at det dukker opp noen korte statusrapporter her eller på Riksarkivets websider.mvh Frank H. Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

I september vil utstyr og arbeidskraft være på plass i Riksarkivet og etter litt prøving og feiling vil så arbeidet med å digitalisere alle mikrofilmene av kirkebøkene ta fatt. Det vil bli laget indekseringsmetoder og et opplegg for visning på internett, men når de første utlegginger på nett vil skje er usikkert.Det vil nok komme mer informasjon på Arkivverket sine sider etterhvert som arbeidet tar fatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Vet man hvordan dette enorme materialet skal publiseres? Anette Skogseth Clausen nevner visning på internett, men det har også vært snakk om CD-er - er dette fortsatt aktuelt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

Det vil også bli produsert cd/dvd-er med digitalisert mikrofilm som skal brukes på lesesalene etterhvert. Om en også skal drive salg av disse cd/dvd-ene er ikke avklart enda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Noen som har noe nytt å fortelle om dette temaet? mvh Frank H. Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Joda, mikrofilmskanner er anskaffet og prosjektmedarbeider tilsatt. Skanneren ankom Riksarkivet i begynnelsen av september. Skanneren er nå under uttesting og operatøren holder på å gjøre seg kjent med utstyret. Vi må bruke litt tid til å begynne med for å vinne erfaring med hvordan vi skal tilrettelegge arbeidet. Elementer som entydig varig navnsetting, muligheter for krysslinking til Digitalarkivet, søkemuligheter, indeksering, format og størrelse på publiserte bilder er noen av de mange avklaringene som må erfares og gjøres.Vi ønsker å bygge opp et robust konsept og produksjonslinje som kan benyttes i mange år framover. De første bildene/mikrofilmene regner vi med vil bli publisert før jul, men fart på sakene blir det først over nyttår.Noe av det vi antar i dag er at bildene som legges ut på nett vil ha redusert kvalitet for å få filstørrelsen ned i en praktisk størrelse. Et råbilde vil typisk inneholde 10-30 Mbyte. Det er åpenbart at slike bilder må komprimeres og reduseres i oppløsning for å bli praktisk brukbare på Internett. Hvor langt ned vi kan gå må erfares og baseres på tilbakemeldinger fra brukere. I tillegg ser vi for oss at vi også kan produsere DVD/CD plater for salg inneholdende bilder i full oppløsning og kvalitet.Som Anette Clausen skriver, kan det være lurt å følge med litt på Arkivverkets hjemmesider, http://www.arkivverket.no . Når konkret informasjon foreligger vil det bli publisert der.mvh Bent Vangli IT sjef Arkivverket

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Nå er det over 6 uker siden sist, og jeg regner med at det er flere enn meg som higer etter informasjon om hvordan prosjektet går :)Jeg har ikke sett noe info om dette på Arkivverkets hjemmesider ennå. Mitt ønske er at dere lager en side der dere kommer korte statusrapporter (á la innleggene i denne tråden) én gang i måneden eller så...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

I Danmark har de kommet ganske langt med inscanning av kirkebøker og kvaliteten er helt super. Jeg håper at Riksarkivet drar nytte av deres erfaringer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Vi har siden skanneren ble innkjøpt lagt stor vekt på å gjøre oss inngående kjent med all den sofistikerte funksjonalitet den har å by på, for at bildekvaliteten skal bli så optimal som det er mulig å produsere fra mikrofilm. Dette er gjort innenfor et bredt utvalg av de tilsammen 2.500 rullene som skal skannes. Videre har arbeidet vært konsentrert om de problemstillinger som Vangli er inne på i sitt innlegg, hvor prøving av ulike filformater og komprimering uten tap av informasjon fra råskanningen er mest aktuelt akkurat i øyeblikket. Vi vurderer også ulike måter å indeksere materialet på. Her må vi velge en metode som kan knytte resultatene an til overordnede arkivregistreringsstandarder som er gjort gjeldende i Arkivverket. Hvilken programvare som blir valgt for indekseringen er ikke avgjort i øyeblikket, men mye tilsier at den må spesialutvikles for formålet.Alt i alt er det i denne fasen av arbeidet svært viktig at vi tar oss tid nok til å få etablert en produksjonslinje som brukerne skal få størst mulig glede av. Høy bildekvalitet, rask nedlasting og enkelt brukergrensesnitt er målet.Joda, selvfølgelig har vi inngående kjennskap til det våre danske og svenske kolleger har utført. Som 'nestemann' ut har vi den gyldne anledning at vi kan høste av deres erfaringer og selv utvikle et produkt av minst like høy kvalitet. Ett viktig skille i forhold til hva både svenskene og danskene har gjort er at vi vil skanne fra selve kamerafilmen, mens de har skannet fra ulike generasjoner(med informasjonstap)av denne. Dermed vil kunne utnytte informasjonspotensialet i opptaket bedre.Vi føler at vi er godt innenfor de tidsrammene som tidligere er antydet. Før de første produktene kommer i sin endelige form tar vi sikte på å legge ut noen smakebiter på Arkiverkets web, for illustrasjon og tilbakemelding fra dere som skal benytte materialet aktivt.Når det gjelder progresjonen i arbeidet etter at vi er kommet i produksjon, tyder alt nå på at vi vil komme til å skanne de opprinnelige mikrofilmseriene i sammenheng. Dette vil være langt mere rasjonelt enn å skanne i bestemte geografiske rekkefølger. De første ca. 1000 kirkebøkene som blir publisert vil være de vi har filmet i løpet av de siste åra på 16 mm film. Dette er stort sett bøker fra ca. 1880 og fremover hvor de fleste prestegjeld i landet vil være representert. Vi vil deretter komme til å arbeide oss gjennom eldre serier med film, hvor kirkebøkene går lenger tilbake i tid. Vi vil dermed komme til å jobbe med hele landet under ett til enhver tid, med kirkebøker i omvendt kronologisk rekkefølge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Takk for flott tilbakemelding!Som kombinert slektsforsker (hobby) og dataingeniør (yrke) er dette spennende å følge med på!mvh Frank Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn C. Ludvigsen

Nå er det ca en måned siden siste oppdatering, og jeg lurer på om det vil komme noen smakebiter før jul slik det var antydet i innlegg 6?Kjempefint dersom det kommer oppdatering under dette temaet med informasjon fra de som holder på med prosjektet.Med hilsen Torunn C

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Joda, det går framover. Teknisk sett virker skanningen godt, og vi tror vi har funnet passende størrelser og 'eksponeringer' på de digitale kopiene. Størrelsen på bildene som vil legges ut på Internett ser ut til å bli på ca 300 kByte, kanskje litt oftere i overkant enn i underkant. Et bilde dekker normalt to sider i en kirkebokVi henger nok litt etter i tilrettelegging av presentasjonsdelen av systemet. Når jeg kommer på jobb i morgen skal jeg sjekke med de ansvarlige for mikrofilmene om vi kan legge ut et eksempelbilde, slik at dere kan få en formening om kvaliteten.mvhBent Vangli IT-sjef Arkivverket

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge R. Naess

Til Svein Warberg, RA (innlegg 9): Jeg takker for svaret. Men det sies der at det er ca. 2500 'ruller' som skal scannes.Spm : Det er vel i allverden ikke de over 50 år gamle, slitte, stövete LDS-filmrullene fra mormonenes tid som det siktes til ? Dem har vi vel hatt nok av !En annen sak: En (ny-?)funnen folketelling fra Aker 1834 er publisert av Oslo Byarkiv som av budsjetthensyn antagelig måtte nöye seg med å sende den ut på nettet i form av fotografiske bilder av originalmanuskriptet (som det er meget vanskelig å arbeide med.) Det blir vel noe som er mye bedre vi skal få i Riksarkivet ?Det er mange av oss som intenst fölger med i denne utviklingen. En foreslått periodisk 'statusrapport' til offentligheten under 'Meldinger fra Riksarkivaren', vil sikkert være meget populært.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

De 2500 rullene utgjøres av nærmere 2000 35 mm filmer, hvor opptakene er forestått av LDS (The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints / The Genealogical Society of Utah, populært kalt 'Mormonerkirken') i perioden 1948-93. 500 av rullene er 16 mm filmer hvor Riksarkivets mikrofilmseksjon har forestått opptakene, fra 1997 til idag. Når det gjelder mormonfilmene har vi, i motsetning til de fleste andre nasjonalarkiver i Europa, fått beholde selve kamerafilmen (moderfilmen), mens de andre besitter kopier. De ligger til daglig lagret i støvfritt miljø i Riksarkivets spesialmagasin for mikrofilm, med stabil temperatur og luftfuktighet. Så de er hverken støvete eller slitte. På grunnlag av denne stammen har f.eks. alle fylkesbibliotekene i landet kunnet bygge opp samlinger med flere eks. av hver rull for interbibliotekslån. Arkivverket selv har hatt den effekt at vi har kunnet beskytte originalene mot slitasje ved å fremstille kopier på rull og fiche til lesesalene. Og et bredt publikum i inn- og utland har fått produsert utallige kopier for hjemmebruk. At noe informasjon har gått tapt ved generasjonskopieringen fra vår moderfilm frem til bruksversjonen har ikke vært til å unngå, og jeg går ut fra at det er nettopp dette Næss sikter til når han sier at dette 'har han hatt nok av'. I moderfilmen ligger det overført og bevart høyst sårbår informasjon fra originalen, som strekt utbleket blekk og andre fysiske forhold som ikke har 'overlevd' generasjonskopieringen. Heller ikke skanningsteknologien har vært i stand til å ta ut hele potensialet fra moderfilmen, inntil nå. At digitale kirkebøker o.a. fra oss har latt vente på seg skyldes i stor grad at vi har avventet teknologiutviklingen. Det er først nå den har nådd et kvalitetssikkert høyt nok nivå til at vi har sett det forsvarlig å starte store, tunge prosjekter. Kirkebøkene med sine 2500 ruller/2 mill. bilder er kun en brøkdel av alt arkivmateriele som er mikrofilmet og som vi har intensjoner om å digitalisere på sikt. I pilotprosjektet med kirkebøker så langt, har en av utfordringene vært å behandle de råskannede bildene, som hvert kan komme opp i 30mB, på en slik måte at alt potensiale fra moderfilmen er fullrealisert også i de komprimerte brukerbildene på rundt 300kB. Dette er vi langt på vei i mål med, og vi tør garantere at brukeren vi få merke en radikal forksjell fra f.eks. en 4. generasjons mikrofiche.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn C. Ludvigsen

Takk til Berit Vangli og Svein Warberg! Det er kjekt med oppdatering på denne fronten, da jeg regner med at jeg ikke er den eneste som er interessert i dette prosjektet!Et spørsmål til Svein Warberg: I enkelte kirkebøker som jeg har benyttet meg av mikrofilm for å se på, har det vært mangler.For å gi et eksempel: Hovedsogn og annexsogn har vært registrert i samme kirkebok, men innførslene har vært registrert for seg selv. Dette har noen ganger ført til at enkelte annexsogn-innførsler har blitt 'glemt'. Er det dette skjedd i overførselen fra 'moderfilm' til kopifilm? ( Jeg har funnet igjen annexsogn-innførslene på mikrokortene for samme sted.)Jeg ser i allefall veldig frem til å se på eksempler kvaliteten på disse bildene.TC

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn C. Ludvigsen

Til Berit Vangli:Det hadde også vært kjekt om du la ut en link her, til et evt. eksempelside.TC

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Jeg tror IT-sjefen vitterlig er en mann, og heter Bent, Torunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn Cathrine Ludvigsen

Andreas: Nå finnes det noen kvinner ( ikke så rent få faktisk) som er IT-sjefer..Men jeg beklager virkelig at jeg skrev feil navn, Beklager Bent!mh. TC

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge R. Naess

Mange takk til RA's herrer Vangli og Warberg for både interessante og beroligende svar ! Hilsen Helge R. Næss, London.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Svar til Torunn;Det har aldri forekommet noen form for redigering av bildene i konverteringsprosessene fra moderfilmen til kopier på rull eller på mikrokort, slik at enkeltbilder er blitt klippet bort eller utilsiktet har falt ut. At du skal ha funnet noe på mikrokortene som ikke har vært med i det opprinnelige opptaket/moderfilmen er komplett umulig. Hovedsokn og annekssokn i samme bok er vanlig inntil 1877, deretter er det stort sett ført separate bøker for hvert av soknene i ett prestegjeld. Det kan være at du har sett separate soknebøker på en og samme rull (opptil 5-6 ulike kirkebøker på 1 rull).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torunn Cathrine Ludvigsen

Svein Warberg: Jeg har gjort det siste du nevnte, sett på separate soknebøker på en og samme rull. Men da ble jeg beroliget, for jeg var redd for at dette var en feil som stammet fra 'kilden'.Jeg er enig med Helge R. Næss at det er veldig interessant å få vite hvordan prosessen i prosjektet fortgår. Og jeg beklager nok en gang på det dypeste til Bent Vangli! TC

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

HeiVi har nå lagt ut to bilder som test på kvaliteten en kan forvente. Dette er et provisorisk utlegg så vær overbærende med den enkle presentasjonen. Med skannede mikrfilmsider innfører vi også et konsept med digitale objekter. De digitale objektene får en bestandig universiell entydig navnesetting. Ser dere på kildekoden til etterfølgende to eksempelsider vil dere finne en link som ser slik ut . Denne linken styres av en database som holder rede på hvor objektet fysisk er lagret. Når en ved utvidelser eller av andre årsaker må flytte objektene til andre steder på serveren, oppdateres databasen automatisk. Det betyr linken over aldri endrer seg. Den blir bestandig over tid. For eksternt bruk, for eksempel når dere referere til et slikt digitalt objekt må dere sette på prefikset '[url="http://www.arkivverket.no'>http://www.arkivverket.no' slik at underliggende systemer kan finne fram. En komplett referanse direkte til bildet uten noe html kode rundt vil derfor være '

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Jeg beklager, men noe av informasjonen jeg skriver i innlegget blir slukt og gjemt av debattsystemet.mvhBent Vangli

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Hei, jeg prøver på nytt.Vi har nå lagt ut to bilder som test på kvaliteten en kan forvente. Dette er et provisorisk utlegg så vær overbærende med den enkle presentasjonen. Med skannede mikrofilmsider innfører vi også et konsept med digitale objekter. De digitale objektene får en bestandig universiell entydig navnesetting. Ser dere på kildekoden til etterfølgende to eksempelsider vil dere finne en link som ser slik ut /URN:NBN:no-a1450-kb20041208010017.jpg. Denne linken styres av en database som holder rede på hvor objektet fysisk er lagret. Når en ved utvidelser eller av andre årsaker må flytte objektene til andre steder på serveren, oppdateres databasen automatisk. Det betyr linken over aldri endrer seg. Den blir bestandig over tid. For eksternt bruk, for eksempel når dere referere til et slikt digitalt objekt, må dere sette til prefikset [url="http://www.arkivverket.no>http://www.arkivverket.no slik at underliggende systemer kan finne fram. En komplett referanse direkte til bildet uten noe html kode rundt vil derfor være Lenke. Denne linken er velegnet for å legge inn i andre dokumenter og/eller websider.Testbilde 1: http://www.arkivverket.no/test1.htmlTestbilde 2:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kvernhusvik

Dette er meget spennende saker, blir julaften hver dag når dette kommer skikkelig igang. Men, og det er jo alltid et men, 300k på et bilde som måler 72x54, 2036x1536 pixler, 28dpi, er jo meget lite. På dette testbildet fra en ren 1900talls bok går det greit, men hva med en tettskrevet 1700talls tekst?I disse bredbåndstider, det er snart tilgjengelig uansett hvor du bor i landet, så skulle jeg ønske enda litt skarpere bilde selv om det skulle bli f. eks 1mb i størrelse. Det er jo også nevnt muligheten for cd/dvd.Er det mulig at du kan legge ut samme i litt flere kvaliteter så man kan se hvordan det blir?mvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.