Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Jonson Dale

[#45242] Giskeherren Erling sine mågar - kor mange og kven?

Recommended Posts

Gjest Bjørn Jonson Dale

Då Erling Vidkunson i 1354 ga datra Ingebjørg herresetet Giske med alle lutar og lundar (Lenke) går det fram av ordlyden at han hadde minst tre mågar, svigersøner, som alle levde i 1354. To av disse er kjente, Sigurd Haftorson (gift med Ingebjørg) og Eilif Eilifson (gift med Gyrid), men kven var den tredje (eller jamvel den fjerde og femte)?Det har vore gjetta på at Gjertrud, kona til Otte Rømer, kan ha vore datter av Erling Vidkunson og Elin Toresdatter, men dette er ikkje gjeldande lære no. Det som i alle fall er visst, er at Erling og Elin hadde minst ei datter til, ei datter som vi ikkje veit namnet på og heller ikkje kven ho var gift med (han var sjølvsagt riddar).Takksam for svar før neste år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Den tredje var faren til Ivar Niklasson, som er døød 1417.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Baklager, Ivar Niklassons mor var Christina, en datter av Erling Vidkunssons enke Elin T. Ivar var altså ikke Erlings svigersønn.Den tredje svigersønnen må ha vært gift med Sigrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Litt på siden? Da sønnen til Erling, Bjarne, døde, betenkte han kun søstera Ingeborg en bestemt arv, hvorfor?Godt Nytt År.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.I innlegg 9 i temaet om Martin Erlingson Lenke - tok jeg opp en Arne Erikson, som var i sammeie med Ingeborg og Sigurd. Jeg mener at han MÅ være ett barnebarn av Erling Vidkunson, da jeg ikke ser andre muligheter for at han skal sitte i sammeierskap enn at det må være arv. (DN b.I s.302, Nr: 394, Dato: 8 April 1367. Sted: Bjarkö). Jeg er foreløpig ikke sikker på hvem han er barn av, det er vel nærliggende at det var en datter, men hvem av døtrene kan knyttes til en Erik?Fortsatt Godt Nytt År.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Ja, det blir så mye inngifte, at det burde nesten ikke gå an utifra datidens regler for giftemål.Viser til lenke i innlegg 6 , dok.dat.26 sept.1363, hvor det framgår at far til Sigurd Havtorson, hr. Havtor og Ragndid, mor til Herdis Torvaldsdatter, var søsken. Her har vi bror til Herdis Torvaldsdatter, Torvald Torvaldson som gifter seg med Æsa, datter av Håkon Toreson, som jeg trodde var bror til Elin Toresdatter.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Knut: Ingebjørg fikk det vi kan kalle Heime-Giske av faren i 1354 (i tråd med sonen Bjarne Erlingson sitt siste ønske); dersom Erling sine mågar eller døtre ikkje ville godta dette, skulle Ingebjørg få både tiandgave (av gods han hadde arva) og fjerdingsgave (av gods han hadde tileigna seg sjølv) etter faren. Ingebjørg fikk såleis 'juvelen i krona' samtidig som ho, då faren døydde, fikk arv. Ingen av mågane eller konene deira ser ut til å ha motsett seg dette 'testamentet'.At Arne Erikson må ha vore ein etterkommar av Erling Vidkunson er eg ikkje viss på, sidan han kan ha vore ein etterkommar av eldre ledd i Bjarkøyætta.Ellers må vi leite etter herr Erling sin manglande måg (eller mågar) mellom dei riddarane som overlevde Manndauden. Kva med Jon Brynjulfson, Eindride Ivarson, Ivar Andresson eller Svale Olverson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Ein opplagt kandidat gløymte eg: Einar Erlingson i Hildegard i Bergen, som m.a ga Urnes (Ornes) i Sogn i heimafølge til datra Ingebjørg i 1380 ( [url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=464&s=n&st>Lenke); dette var jo gods som hadde vore i eiga til Bjarne Erlingson (Lenke ). Då er vel éin måg på plass...?Ellers lurer eg fælt på riddaren Jon Brynjulfson, som er nemnt mellom ei rekke storkarar på Giske i 1344 (Lenke ). Kven var faren Brynjulf?Og kva med (den seinare) riddaren Gyrd Håkonson (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Einar Erlingsson har vært regnet som Erling Vidkunssons fetter (farsøstersønn).Gjord Håkonsson (fiskehode) og hans tre eller fire sønner hørte til sønnafjells.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Gjord Håkonssons kone var søster til ridderen Jon Toraldesson, som også hørte hjemme sønnafjells. Gjord skal angivelig ha bodd på Hval i Lier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Einar Erlingsson i Hildagard er nok ein god kandidat Bjørn, einig med deg der. Det kan truleg underbyggast ytterleg ved dette diplomet Lenke , der han viste frå seg ei sak som galdt gods Sigurd Havtoresson hadde kjøpt frå Ingebjørg Petersdatter på Hustad sine arvingar. Saka vart skutt inn under lagmannen over Hålogaland og 12 domsmenn dømde.Når det gjeld Jon Brynjolvsson kan ætta på Kvåle vere eit tips, sjølv om kronologien etter arveoppgjeret der ikkje stemmer heilt og empirien elles er mangelfull.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Sigurd Haftorson var jo også austlending, så det har vel ikkje vore noke tabu å ekte austlendingar i Giskeætta...Når det gjeld Erling Einarson tyder jo overgangen av Urnes fra Giske til han eller kona, at han kan ha vore mågen til herr Erling og ikkje fetter.Endelig: Fint å få fjerna Gyrd Håkonson fra mågelista. Takk, Tore.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Uffdå, det der vart heilbom + strafferunder.. Sjå bort frå innlegg 12

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Skitt, der var vi samkøyrte, Leiv Magne. Jon Brynjulfson vil eg heller ha inn i Standhale-ætta, t.d som etterkommar av Sigurd Biskopson Peterson (son av erkebispen 1325-26 Peter Brynjulfson). Det samme gjeld storkarane Peter Håkonson og Peter Sigurdson (Hustad 1356). Jf sambandet mellom Peter Håkonson og Jon Bryjulfson m.o.t Eikenes i Sunnfjord.Lagmannen heitte Einar Eindrideson.Er dokke allereie ferdigpynta til nyttårsfeiringa? Her er det vel fem timar igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Ja Bjørn, eg har vel tenkt den tanken før eg og ser eg av innlegg 13 og 14 her i debatt 22679.Elles er vi nypynta og vasskjemde heile hurven her på bøen. Godt nytt år til deg og dine og.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Vel overstått nyttårsfeiring, og fortsatt godt nytt år.Etter en særdeles kort 'natt' skal jeg prøve å få fingrene med.Til innlegg 8, første avsnitt, ja Bjørn det var det som var problemet. Hvorfor ble en søster/datter så forfordelt?Til andre avsnitt, jeg klarer ikke å se for meg andre arvealternativ med så få deleiere.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

I brevet fra 1354 får Ingebjørg 'bare' Heime-Giske, som kan ha omfatta øya Giske, naboøya Valderhaug samt nokre småøyar, i alt vel 120 månadsmatbol etter mine utrekningar. Grunnen til at nettopp Ingebjørg får dette er oppgitt, at broren ville det, dvs at ho skulle bli giskefrue.Med det veldige jordegodset som Erling Vidkunson (og kona) eigde treng ikkje denne gava i seg sjølv innebere ei prosentvis stor forfordeling. Dersom mågane og søstrene ville godta denne gava, ville derimot forfordelinga bli temmelig stor, for i tillegg til tiendgave og fjerdingsgave ville Ingebjørg då få vanlig farsarv.Når det gjeld Arne Erikson vil eg førebels bare godta at han er ein bjarkøyætling, og eg finn ikkje noke som tilseier at han var etterkommar av Erling Vidkunson. Kanskje var han eit søskenbarn eller ein tremenning?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har ikke særlig kunnskap om Giske-ætta, men har fulgt debatten ettersom jeg synes temaet er interessant.Til innlegg nr. 17 og 18: Når Ingeborg Erlingsdatter ble forfordelt, skyldes kanskje det at hun fremdeles var ugift? Det viser jo hennes mors testamente Lenke fra 1352, da Ingeborg blir sendt i kloster. Siden de andre døtrene ser ut til å være gift allerede, er det vel naturlig at foreldrene også vil sikre den ugifte datteren. Selv om hun var et svært godt gifte, kan det jo ha vært forhold som gjorde at man ikke var helt sikker på om hun ville bli gift?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Takk for tipset, men Ingebjørg Erlingsdatter var nok for lengst gift i 1352, ettersom ho og den kommande ektemannen, Sigurd Haftorson, allereie i 1342 fikk pavelig dispensasjon til å gifte seg: LenkeTestamentet fra 1352 må gjelde andre folk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Erling Vidkunson sine to kjente mågar var Sigurd Haftorson, gift med Ingebjørg, og Eilif Eilifson, gift med Gyrid.Den tredje mågen var Erling Einarson i Hildugard i Bergen. I 1380 ga Erling m.a Ornes i Sogn (128 månadsmatbol! truleg feil) til datra Ingebjørg i heimafølge: [url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=464&s=n&str=>LenkeDenne garden var i 1309 i eiga til Bjarne Erlingson, og det er likt til at Erling Einarson si kone, som vi ikkje kjenner namnet på, fikk m.a Ornes i arv etter Erling Vidkunson. I 1378 ga ellers Sigurd Haftorson og barna ei svært stor jordegodsgave til Erling Einarson, og dette tyder på nært slektskap: LenkeSeinast i 1422 må ætta etter Erling Einarson si kone, Erlingsdatra fra Giske, vere utdøydd, for då erklærte gamle fru Margrete Eilifsdatter at ho utanom søskenbarnet, herr Ivar Nikolasson (som må ha vore av Naustdalsætta, og ikkje son av Elin Toresdatter), bare hadde slektningen Sigurd Jonson (og underforstått søstrene hans, Katarina og Agnes), dattersonen til Ingebjørg Erlingsdatter, mor hennar si søster:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Du har også dette brevet Lenke som kan vere greit å ha i minnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Kanskje. Håkon Jonson til Sørum (ein av MArgrete Eilifsdatter sine ektemenn) skulda søskenbarnet Sigurd Haftorson for å ha brukt pengane til Margrete Eilifsdatter, som Sigurd må ha vore formyndar for, til å kjøpe fru Ingebjørg av Hustad sitt gods, er det ikkje slik vi skal forstå dette brevet? Står det noke meir som eg ikkje ser?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Eg er heilt einig med konklusjonen din i 21 Bjørn. Erling Einarson i Hildugard var nok den 3. mågen til Erling Vidkunson. Godt jobba!Men Sigurd var vel onkel til Håkon Jonsson. Håkons far Jon Havtoresson var vel Sigurds eldre bror?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.