Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#52871] Vinger : Kaptein Grundts enke Marthe Thorsdatter

Recommended Posts

Guest Rita Hole

Kaptein Lars Thøgersen Bjerkebæk fra Aremark ble viet i Vinger ( Hedemark )16 mai 1812 med Kaptein Grundts enke Marthe Thorsdatter Overud. - Hvor kommer Marthe fra ? - Og Kaptein ....Grundt ?Her er vielsen ( par nr 4 høyre ): LenkeRita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne J. Engmo

Hei. Ikke at jeg tror du blir noe klokere av dette, men jeg fant det jeg tror er Marthe`s 1. ekteskap med Hans Jacob Grundt (juni venstre side) :Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne J. Engmo

Og her tror jeg han er oppført som død i 1811 (øverst,midt på arket) :Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne J. Engmo

Ikke rart han var vanskelig å finn på 1801-tellinga sånn som etternavnet var skrevet :Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne J. Engmo

De rakk jammen å få en sønn også (nest nederst høyre side) :Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars Bjerkebæk (1782-1851) kom fra 'Bierchebech Mellom (1/2 Gaard)' i Aremark, Smålenene, (eldstemann av 7 søsken), og Marte Thorsdatter (1785-1878) kom fra Kabberud i Vinger, Hedmark, (hun hadde minst 2 søstre).Lars Bjerkebæk overtok både Marthe, garden Overud og kommandantjobben på Kongsvinger festning etter Hans Jacob Grundt (1757-1811) og Marthe gravla begge sine ektemenn i samme grav ved Kongsvinger kirke (hhv. 18 Mars 1811 og i juli 1851). Hun levde som enke ennå i 27 år, og døde hos sin datter Lilla Christiane Flood Bjerkebæk (gift med svensken lärftkramhandlare (hva er det ?) Carl Johan Flodquist) i Arvika.Marthe var ingen vakker dame (skremmende oppsyn, egentlig; hun henger avbildet på min mors stuevegg), men er likevel min tipp-tipp oldemor (mormors mormors mor).Hun fikk åtte døtre (syv levde opp) med Lars Bjerkebæk, og seks av disse fikk hun 'standsmessig' bortgiftet. Den 3. eldste av disse var Thea Randine Bjerkebæk (1814-1884), som ble gift med den svenske (adelige) Johan Abraham Bratt af Höglunda (1805-1868), sønn av den innvandrede fra Sverige rittmester Fredrik Alexander Bratt (1768-1847) som i 1805 kjøpte Pramhus Nordre i Eidskog, og som Johan arvet. (Johan hadde to yngre søstre). Thea Randine er min tippoldemor. Hun ligger begravet på kirkegården ved Stiklestad gamle kirke i Verdal, der hun bodde hos sin svigersønn, distriktslege Albert Severin Strøm (1850-1898) (min mors morfar).Marthe hadde også en sønn Lars Otto Julianus Grundt g. 9 Jan 1811 med sin første ektemann, enkemannen Hans Jacob Grundt, som også hadde en sønn Lars Otto Grundt (født og død 1799) med sin første kone Maren Hansdatter Nordset fra Grue.Grundt kjøpte ca.1810 gården Overud ut av godset Skinnarbøl av prestefamilien Rynning, som hadde kjøpt både Overud, Austbø og Skinnarbøl og samlet dem under Skinnarbøl på slutten av 1700-tallet.Lars Bjerkebæk ble i 1837 valgt som ordfører av det første formannskap i Kongsvinger, og hans kontrafei henger på veggen i rådhuset. Stram kar ...Marthe solgte Overud (og Kabberud) til Jørgen Young i 1852, året etter at hun hadde fått siste ektemann i jorda, og flyttet muligens allerede da til Arvika.Marthe's foreldre var koloninalhandler (i Lier/Kongsvinger), Thor Arnesen Sletten (f.1760 i Brødbøl) og Ragnhild Gundersdatter Kabberud (f.1761).Lars Bjerkebæk's foreldre var bonden To®ger/Tøger Larsen fra Bjerkebæk (1753-1809) og Ane Marie Michelsdatter (c1761/63-1837) fra Spondalen i Aremark.Som du skjønner har jeg masse mer om disse. Tjukke slekta. Bare spør ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Mange takk Anne !Jammen fant du Grundt i 1801. Jeg visste ikke hva fornavnet var. Det var et kort ekteskap. Jeg er ukjent i Vinger og trenger hjelp til å tyde Marthes bosted ved vielsen i 1810 ( 2 )Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Men det var vel hennes første ektemann du spurte om, i tillegg til Marthe.Offiser og kommandant på Kongsvinger festning, Hans Jacob Grundt (1757-1811) var fra Eidsvoll og sønn av landhandler Lars Otto Grundt (1732-1771) og hans første kone, enken Gjertrud Marie Pedersdatter Jølsen (1729-1761) fra Fet, som før hadde vært g.m. kvartermester Johan Ole Christophersen Fremmen (Fremming). Hans Jacob hadde tre yngre helsøsken.Hans Jacob Grundt sluttet i 1802 som kommandant på festningen, 9 år før sin død på Overud i 1811.Når Marthe's neste ektemann Lars Bjerkebæk (1782-1851) (gift 16 mai 1812) overtok som kommandant på festningen er jeg ikke sikker på. Han hadde stillingen til 1843 (major), åtte år før sin død. I 1801 ser han ut til å ha vært 'Sergeant ved Jegerne', inkvartert Christiania, (riktignok hele 23 år gammel, noe som ikke stemmer med f.året 1782).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(6:) Hans Jacob Grundt var IKKE gift med Maren Hansdatter Nordset. Lars Otto som døde sped 1799 var altså født u.e.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(6:) Som det framgår er det smått stell med adelsskapet nå om dagen (ref. 'mormors mormors mor'). Adelsskap nedarves som kjent kun gjennom mannsledd. Dessuten har vi jo avskaffet adelsvesenet i Norge. Den norske agnatiske linje av den svenske adelsslekten 'Bratt af Höglunda' døde ut i 1984 (i Irland) med 'den siste mann', Torbjørn ('Peter') Bratt (1890-1984), sønnesønn av nevnte Johan Abraham Bratt (1805-1868) og Thea Randine Larsdatter Bjerkebæk (1814-1884). Om nå det skulle ha nevneverdig interesse ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne J. Engmo

Hei. Ja,er du ukjent i Vinger, står det vel ikke bedre til her !! Men jeg syns så tydelig det står 'Katta ' !!. Har prøvd å lete etter gårder med det navnet,men har ikke funnet noe så langt. Får håpe noen andre er bedre bevandret i geografien i Hedmark. Mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ja, lett å lese er det ikke, men det står kanskje 'Kabberud' ? Det var der kun kom fra, Marthe, odelsjente tilligemed, såvidt jeg vet, da hun giftet seg 2 Juni 1810 i Vinger kirke med kaptein Hans Jacob Grundt ved festningen. Hun solgte som sagt både Kabberud og Overud i 1852. gården Kabberud hadde hennes far giftet seg til med Ragnhild Gundersdatter. Marthe var født på Kabberud den 2 Okt. 1785, og ble døpt i Vinger kirke den 23 Oktober 1785. Sletta-navnet hadde hun visstnok etter sin far (Tord/Thor Arnesen Sletten) som kom fra Brødbøl i Vinger. Han forlovet seg i Vinger den 18 Nov 1784 med Ragnhild Gundersdatter Kabberud (Lenke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg klarer ikke å finne Marthe's dåp i Vinger kirke den 23 Oktober 1785. Er siden med dåpshandlinger høsten 1785 borte ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

(11) Jeg mener det står Rasta, gård i Vinger.Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Ser nå at det skal være Sletta (11) som Per skriver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen
LenkeMarthes dåp finner vi innført på den høyre siden.Tord Arnesen og hustru Ragnhild Kabruds barn Marthe født 2.10. døpes 25.10. 1785. Faddere: Ole Ols., Gunder Gundersen Kabrud, Torkild Gjøsegaarden, Ragnhild Olsdtr ..... Inger Andersen....gaarden. Presten skrev Kabrud. Setter prikker der jeg ikke er helt sikker.Jeg har slekt selv på 1600 tallet både på Kabberud og Brødbøl.Her fikk vi nyttig informasjon om en del av Bjerkebækslekta Per, det kommer nok godt med for flere av oss her syd i Østfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

Det er datoen for introduksjon av barnets mor som står helt til høyre, ikke dåpsdato. Det var en periode i 1760 åra det var innførsel av fødsel og dåpsdato. Tord og Ragnhilds barn var: Marte født på Kabberud og døpt 2. oktober 1785. Dødfødt pikebarn født i Leiren 1788, gravlagt 24. mai. Olia født i Leiren, døpt 24. juli 1791 og Andrine født i Leiren, døpt 13. september 1795. Har ikke noe informasjon om Olias skjebne, men Andrine har jeg mere om. Tord Arnesens kone nr. 2. Gjertrud Amundsd. som var enke etter Sven Audensen som døde i Leiren 1802.Gjertrud døde som føderådskone på Overud 17. februar 1840 72 1/2 år, gravlagt 22. februar. Når og hvor Tord døde har jeg ikke funnet. Mvh. Finn Sollien

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Hei Finn! Dette var en for meg en uvanlig innføring i kirkeboka. Jeg så på dåpsdatoen som Per hadde fra tidligere, og sjekket ikke hva som sto i rubrikken på toppen.Det er godt det popper opp lokalkjente drevne slektsforskere her, og retter opp slurvefeila en er så uheldig å gjøre.Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Her har jeg fått mye informasjon, mange takk !!Jeg er ikke i rett linje i slekt med Lars Thøgersen, men ' jeg kommer inn fra alle kanter ' når det gjelder Bjerkebæk gårdene og bla. Strøm som Lars Thøgersens besteforeldre bodde, Lars Joensen Strøm og Kirsti Hansdatter Mellom Bjerkebæk. Jeg prøver å finne ut mest mulig om deres før og etterkommere. Jeg har mange huller og tette.( Anne Michelsdatter Spondalen er u/ Fossby )Har også slekt på Ampian i Vinger som jeg ikke har begynt noe særlig på.Rita ( snart i Tykia )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

Ja, Liv- vaktbikkjer er godt å ha, har selv gått i baret det tar en lærdom av. Rita, du nevner Ampian. Marte Tordsdatters søster Andrine f. 1795 var gift med Jens Olsen av Ampianslekt. 4 barn. Ble skilt og avlet barn sammen med enkemann og smed Andreas Olsen. Sønnen Theodor født 10. juni 1833. Sletta er et navn som fremkommer. Det er antagelig det som i dag heter Skansesletta på Tråstad. Mvh. Finn Sollien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Rita/19:) Jeg viser Lars Joensen Strøm og Kirsti Hansdatter Mellom Bjerkebæk (begge fra Aremark) med det jeg har av aner og etterkommere på web'en min, se [url="http://nermo.org/slekt/d0000/g0000005.html#I1153>http://nermo.org/slekt/d0000/g0000005.html#I1153. Jeg ville selvsagt være svært takknemlig for dine (og andres) kommentarer, korreksjoner og tillegg til det jeg har klart å samle.Mitt utgangspunkt har vært etterkommerne på Overud i Vinger, nemlig major Lars Bjerkebæk's åtte døtre, se

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(17:) Jeg har tidligere notert meg at Marthe Torsdatter Sletta (d. av Tord Arnesen og Ragnhild Gundersd. Kabberud) var født 22 Sep 1785, men har ment at dette måtte være feil, iht. kirkeboka. Men etter Finn's forklaring er det vel sannsynlig at dette er rett fødselsdato likevel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

(22) Som jeg har i (17) nevnt at i 1760 åra er det innførsel av fødselsdato i kirkeboka. Rundt 1810-1811 dukker den opp igjen. Fødselsdatoene til Anne Lovise i 1815, Oline Marthea i 1817 og Lilla Christiane Floed i 1819 er også utelatt i kirkeboka. Henriette Jacobine og Thea Rangdine var begge hjemmedøpt. Selv om barnet var friskt ved fødselen. En skikk blandt de kondisjonerte her i sognet. Av og til kunne det gå måneder før hjemmedåpen ble stadfestet/konfirmert i kirken. Dersom det finnes Dagsregister fra denne tiden, mulig det kan finnes noe der om presten har væt på husbesøk og nedtegnet en fødselsdato. Lilla Kristiane har i tillegg til sine to fornavn også fått tillagt Floer. Var Lars Thøgersøn Bjerkebæk av slekta Flor etter Frantz Frantssøn Flor? Jeg har også mine aner fra denne Frantz Frantssøn Flor. Mvh. Finn Sollien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(23:) Det var to søstre Lilla Christiane, én som levde 28 mai - 4 okt. 1819 (døpt 6 juli) og én som ble f. 15 sept. 1820 og døpt 18 jan. 1821 (levde til 1896).Det 3. navnet sistnevnte (begge ?) fikk ved dåpen var nok ikke 'Floer' men heller 'FLOOD' , som vel skriver seg fra fadder Christiane Lilla Jørgensdatter Flood, f. 21 Sep 1779 i Kolbjørnsvik (Arendal), g.m. prestesønnen fra Skinnarbøl (Vinger), gårdbruker og krigskommissær Christian Ludvig Scheidt Rynning (1770-1845), som i 1801 bodde på Overud, senere Skinnarbøl.(Lilla Christiane's eldste søster Ursilla f. 1811 er antakelig oppkalt etter Christian Ludvig's eldre bror Sigward Irgens Friis Rynning (1762-1832) sin kone Ursilla Marie Gaarder (f. 1772, død 25 Feb 1811).En annen ting : I FT 1801 finner vi Marthe Torsdatter Sletta's foreldre Tord Arnesen (42) ('Handler med føde-varer') og Ragnild Gundersdatter (40) med barna Martha, Olia og Andrine oppført under ''Kongsvinger-lier'' i Vinger (Winger). Er det her snakk om området ved Lier skanse (på vegen mot Eidskog), eller skal det bety 'Kongsvinger LEIR' ? Skulle gjerne visst hvilket område begrepet dekker i FT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Disse søstrene nevnt i #23 og #24 er altså døtre av major og kommandant på Kongsvinger festning Lars Tøgersen Bjerkebæk (1782-1851) og Marte Thorsdatter Sletta (1785-1878), bosatt på Overud, nabogården til prestegården Skinnarbøl, der Rynning bodde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.