Jump to content
Arkivverket

[#53912] Petter Christian HÖIER/HÖYER angivelig f. i Molde ca. 1790 - hans opphav sökes


Guest Thomas Friis Konst

Recommended Posts

Guest Thomas Friis Konst

I forbindelse med innlegget nr. 53.881 ved Greta STROM OFTEDAL er spörsmålet om en Karen Cordtsdatter HÖYER i Bergen aktualisert. Ved lansering av et 'side-spörsmål' om Petter Christian HÖIER ca. 1790-1870 i Troms er jeg blitt anbefalt om å legge ut en saerskilt tråd om saken, - som fölger.- den 30. September 1817 gifter Petter Christian HÖIER seg i Skjervöy Kirke, Troms. Det finnes mange forskjellige teorier om hans opphav. En teori tilsier at han var av Engelsk herkomst og ble som barn reddet ved et skipsforlis utenfor Molde.Han dör den 16. Februar 1870 og oppgis da til å vaere 80 år gammel.I hans 3 ekteskap, alle med BUGGE/SCHANKE etterkommere, var det hele 16 barn. Mao en meget stor etterslekt, og flere av disse er å finne på ulike homepages, som f.eks. hos www.nermo.orgKjenner noen til Petter/Peter Christian HÖIER/HÖYERs familie-bakgrunn?Kommer tilbake til hans tre ekteskap og etterkommere.Takknemlig for alle innspill.MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Petter Christian HÖIER ca. 1790-1870 var som nevnt gift 3 ganger. - Hans förste ekteskap av den 30. September 1817 var med Karen Margrethe Nilsdatter THYGESEN (BORCH) hun var födt den 29. August 1793 og döde den 12. Desember 1830.- I sitt andre ekteskap med Ellen LIND Nilsdatter THYGESEN (BORCH) ble vielsen gjort den 27. Februar 1832 i Skjervöy kirke, Troms. Ellen LIND var födt den 30. August 1794 og döde den 9. Juni 1836.- Petter Christian giftet seg for 3. gang den 30. September 1839 med sösteren til sin förste hustru, - Birgitte Christine Nilsdatter THYGESEN (BORCH) som var födt den 3. August 1806 og döde den 17. Januar 1858.Kommer tilbake med ytterligere data om de 3 hustruers foreldre, samt etterkommere i alle 3 ekteskap.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Mange takk Arnstein for lenkene til tidligere 'hete' HÖYER/HÖIER debatter, - veldig mye interessant å finne der. Ser bl.a. at navnet Peter forekommer i de nevnte slektene.Dessuten en Margretha BORCH, - og alle PCH's 3 hustruer tilhörer den såkalte THYGESEN (BORCH) slekten i Nord-Troms.Kommer tilbake til dette senere i dag ifm et skifte ettter en Nils HÖYER i 1769. Han skal visstnok vaere hjemmehörende i Trondhjem, og giftet seg med Karen Andersdatter THYGESEN (BORCH) i Skjervöy den 30. Desember 1763. Nils skal ha vaert handelsmann og såkalt 'uteligger-borger' i Skjervöy.Karen var datterdatter av Peder Hanssen (DUE) GRAM 1677-1742 og hustru Aleth Christensdatter (BAARLUND) LORCH 1684-1747 i Karlsöy, Troms.Nils og Karen har i allefall 2 barn;- Christian f. 1765 - Mette Dannefaer f. 1768Mer om dette (samt PCH's 16 barn) senere i dag, - nok en gang takk, Arnstein.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til orientering kan barna til Pet(t)er Christian HÖIER/HÖYER nevnes innen de 3 omtalte ekteskap; 1. ekteskap med ovennevnte Karen Margrethe av 1817;- Ch(K)ristine Marie f. 1818- Nils f. 1820- Susanne Margrethe f. 1821- Ch(K)ristian f. 1824- Margrethe f. 1825- Helfrid f. 1827- Nils f. 1828- Ellen LORCK f. 18302. ekteskap med ovennevnte Elen LIND av 1832;- Jacob f. 1832- Karen Margrethe f. 1833- Andreas f. 18363. ekteskap med ovennevnte Birgitte Christine av 1839;- Else Margrethe f. 1840- Jörgen (Jörn) f. 1842- Nils f. 1844- K©arl f. 1846- Martin Johan f. 1852

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Mange takk til Berit for kommentaren om PCH's oppgitte alder, - interessant. Det er ikke bare alderen som 'varierer når det gjelder PCH. Som Arnstein påpeker så forekommer det ulike skrivemåter av hans for- og etternavn. Disse varierer meget sterkt.Hva PCH's alder angår så henviser flere kiler til Skjervöy kirkebok, - döde 1870 - hvor PCH ved sin dödsdag den 16. Februar 1870 oppgis å vaere 80 år gammel!- dog behöver jo dette ikke å vaere helt korrekt!Kanskje noen sitter inne med mere detalj-kunnskap og tilgang til primaer-kilder som jeg i skrivende stund ikke har.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Skrivemåte av navn kan jo variere med hvem som har skrevet det, men alder er jo noe Peter burde vite selv. Personlig er alder ved død den alderen jeg stoler minst på og spesielt om det er runde tall. Det ser i det minste ut som han er født i Molde mellom 1786 - 1795.Men er det kanskje noen som kan tyde vielsen. Det står vel at Peter er født i Molde og at faren er/en ferge-/enge- lænder? hvis navn ........?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Når vi nå fikk inn klokkerboka, så tror jeg det står Engelender, og resten må vel bety at navnet hans ikke er kjent...?? Han må vel kanskje være født enten 1795/6 eller 1785/6 i Molde.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg hadde håpet at det kanskje var en liten sjanse for innflyttede, men så klart så mangler akkurat kirkebok nr. 2 1781-1817. Da blir det å vente og se, også eeter den første vielsen i 1817.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

I sommer var jeg i kontakt med Statsarkivet i Tromsø for å få tydet denne teksten i kirkeboka, og de mente også at det sto noe om englender, med de klarte ikke å tyde hele teksten.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

I Skjervøy-boka står det følgende: Om Petter K. Høyer er det fortalt at hans far ble funnet som lite barn i en kurv fastgjort på en flåte som drev på land utenfor Bergen etter et britisk skipsforlis.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I Kolvereid 1801 finnes det en Petter Christian på 11 år, pleiebarn hos Jacob Petter Krag. Han er oppført uten farsnavn. Det tyder vel på at han 'ikke har noe': Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Mange takk for nye innlegg fra Arnstein, Berit og Anne Lise. Som Arnstein skriver i innlegg nr. 3 så har HÖIER/HÖYER vaert et 'hett tema' tidligere, - dette faktisk også för en hadde digitale hjelpemidler. Debatt-deltakere var det 'nok av' da PCH hadde mer enn hele 80 barnebarn, - jeg gjentar 80.Familie-tradisjonen tilsier at saken först kom opp like etter PCH's död i 1870, da ifm med sönnen Jörgens giftemål den 7. Oktober 1872. Jörgen var av PCH's 3. ekteskap og födt den 24. August 1842.Jörgens hustru var av 'god gammel Molde-slekt', - Lovise Amanda Ottesdatter FRIIS (GRAAGAARD) HEGGELUND f. 1855 i Karlsöy. Dette på morssiden via en datterdatter til Lensmann i Astafjord, Jacob Bastian Christian Bastianssön (MUNCH) FRIIS 1768-1822, opprinnelig fra Molde.'Via Presten i Karlsöy ble det tatt kontakt med Amtmanden i Romsdal' - heter det, og formålet var å ta naermere rede på slektsforholdene til brudgommens far, altså PCH. Utgangspunktet var tydelig at PCH skulkle ha vaert födt i Molde.Historien tilsier at det ble utarbeidet en 'slekts-oversikt med tilhöende dokumenter'. Så sent som i 1932 skulle disse papirer ennu vaere tilgjengelige, da ifm med giftet til Lovise Amandas brorsönn, Jörgen Leonard (FRIIS) OTTESEN f. 1896. Han giftet seg 'også' med en HÖIER/HÖYER aettling, nemlig Emma Marie Johannesdatter (HÖIER) KONST f. 1904. Giftet ble inngått den 8. Juli. Emma Marie var datterdatter av Else Margrethe f. 1840, som var fra PCH's 3. ekteskap, og dermed söster til ovennevnte Jörgen f. 1842.Neste gang det var litt debatt og tale om denne 'slekts-oversikten' etc. var i 1966-70 ifm med arbeidet med Bygdebok for Skjervöy. Anne Lise nevner Skjervöy-boka i innlegg nr. 19.HÖIERs var vel representert i Bygdeboknemden via Petter Johannes (HÖIER) MATHIASSEN MOBERG f. 1904, en fetter av ovennevnte Emma Marie (HÖIER) KONST. Imidlertid viste det seg da at de omtalte papirer hadde gått tapt under evakueringen hösten 1944.Hva innholdet eksakt var er nok vanskelig å finne ut av i ettertid.En slik 'uvanlig ankomst' til Norge som Skjervöy-boken henviser til påminner om jo litt Moses som ble funnet på Nilen, - uten sammenligning forövrig. En 'ny' Moses skulle man tro er blitt gjenstand for innberetning til eller registrering av det offentlige ifm forliset, selvom om fartöyet ikke var Dansk/Norsk.Kanskje har noen med mere lokal-kunnskap fra de deler av landet vaert borte i denne 'historien' og det skulle kunne hjelpe oss å finne ytterlierge informasjon.MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

God morgen,kanskje Malvin Toft, som er forfatter av 'Havet tok' har vært borti dette forliset. Havet tok omhandler 78 forlis fra 1800 og frem til i dag utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Men han var nok borti også andre forlis i grunnarbeidet til boken. Malvin Toft Ånnøy/Nekkøy/Skorpa, 6918 Sør-Skorpa 57 74 58 37 95 78 56 07

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

På DIS-treff er det oppført en Christopher Høyer f 1758 på Inderøy (N.Tr.l), som fikk en sønn som han kalte Christian Lind Høyer. Jeg tar med dette pga Lind-navnet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.