Jump to content
Arkivverket

[#53912] Petter Christian HÖIER/HÖYER angivelig f. i Molde ca. 1790 - hans opphav sökes


Guest Thomas Friis Konst

Recommended Posts

Guest Kjell Høyer

I øyeblikket ligger det to Høyer-etterlysninger på dette forum. Min jakt etter min tippoldefar Ole Johan Høyer medfører at jeg har lyst til å blande meg inn i begge tråder. Da er jeg vel vitende om at jeg i 2005 på denne tiden av året under tråd 34396 forsøkte å etterlyse forfedre til Ole Johan Høyer.Årsakene til at jeg kaster inn min etterlysning igjen er følgende: Ole Johan Høyer kan ut fra geografisk plassering meget vel være en etterkommer av Cort (eller faren Thomas) Høyer. Ut fra at det er umulig å finne ham i folketelling 1801 under Høyerliknende navn, ser jeg for meg at han kan være et barn eller barnebarn av en kvinne som med en viss rett kunne bruke etternavnet Høyer.Det andre er at han er jevnaldrende med 53912: Petter Christian HÖIER - og kommer trolig fra samme landsdel. Kan de ha vokst opp under samme tak – for eksempel den ene som adoptivbarn? Når Ole Johan Høyer får sitt første barn, gir han denne navnet Johan Irgens f 5. juni 1819. Ingen av forfedrene på morsida (Kirsten Eriksdatter Fochsen født 1794 Stangnes) bruker navnet Johan.Med min tippoldemor Mette Maria Gregusdatter født 22. jan 1798 på Hemmestad får han 1. jan 1827 Christian Johan Høyer. Ingen av hennes forfedre heter Christian –selv om både Johan og Christian er vanlige navn på denne tiden. Det brukes derimot rundt Petter Chr. Høyer (nemlig i formen Krestiansen som etternavn og som mellomnavn). En nærliggende tanke er at Ole Johan er vokst opp med en far ved navn Christian og en mor, mormor eller farmor som har en tilknytning til Høyer-navnet.Jeg legger som rådet tidligere i 53881: Karen Cordtsdatter Høyer linken til dette som en ny tråd – men gjør dere samtidig kjent her med innholdet – så dere slipper å lese det under andre tråder.Her er det jeg vet som altså vil starte en ny tråd:Ole Johan Høyer født i Bergen stift ca 1783Har gjennom lengre tid lett etter opprinnelsen til min tippoldefar Ole Johan Høyer. Denne dukker opp i Kvæfjord i Troms som handelsbetjent. Det man inntil nylig har visst, er at han er by-borger og født ca 1783. Dette samstemmer både pass og begravelse i. Gjennom et familiemedlem får jeg i 2005 tilgang til innholdet i noe som kan sammenliknes med et pass. Der står det slik i en litt modernisert språkdrakt:Politimesteren i Bergen i Norge, Johan Henrich Friele, gjør vitterlig at nærværende Ole Johan Høyer, borger herav byen, 32 år gammel, født i Bergens stift, taler norsk, er alminnelig av vekst og likeså av bygning, har brunt hår, brune øyne, akter nu å reise herfra byen, hvor ingen smittsom syke er, til Nordlandene i handelsanliggender. Min tjenstlige begjæring er derfor til alle og enhver, som bemeldte Ole J. Høyer måtte forekomme, at de ham på denne reise ubehindret vil la passere.'Det er datert 29. juni 1816Tidligere har jeg eliminert to kandidater i Bergensområdet - nemlig: 'Ole Johan Høyer, død i Port au Prince, St. Domingo 24.12.1821, 21 aar 9 mnd. 20 dager. Foreldre:Susanna C. f. Back og Ole Høyer.' Og en annen som lever lengre: 'Status i 1848 32248 12 2301 1848 Ole Johan Høyer Almisselem 53 Aar' Disse kan det ikke være, men der er jo rikelige muligheter til at det kan være slektninger av disse.Mener videre at alt rundt hans liv i Kvæfjord og senere Tjelsund er støvsugd for data rundt ham. Nevner kort at han ikke var gift med noen av de kvinnene han får barn med. Dermed ingen lysning der mannens far skal oppgis.Kikk på begravelsesdataene her: Lenke På den tiden blir de fleste konfirmert og en hel del menn er i militæret. Omfanget av digitaliserte data har vokst på de siste årene. Er det noen som kan ha kommet over noe som kan føre meg videre i jakten på Ole Johan Høyer? Videre er jeg jo som sagt åpen for at mannen kan ha et -sen-navn i tellinger. Eller han kan være til sjøs i 1801 tellingen.Er det noen som har en ide om hvordan man kan komme videre?Er takknemlig for alle innspill.Takker på forhånd. Mail meg gjerne direkte.Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

God aften Arnfrid, - mange takk for ditt tips i innlegg nr. 22 om Malvin TOFTs bok 'Havet tok'.Det gleder meg (jeg hadde allerede håpet på det) at du også har kommet med i denne HÖIER/HÖYER debatten som sannsynligvis har/får mye med bl.a. Bergen å gjöre.Ikke minst etter nettopp å ha sett Kjell HÖYERs tråd om Ole Johan HÖYER, hvor det også henvises til Bergen.MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

God aften Arnstein, - takk for henvisningen til Tröndelag i innlegg nr. 20 hvor en Petter Christian finnes oppfört som pleiebarn hos Jacob Petter KRAG i 1801.I ditt innlegg nr. 25 er samme geografiske område aktuelt, da Inderöy, hvor Christian LIND HÖYER nevnes.Jeg kommer tilbake til LIND/LIE navnet noe senere.I mitt innlegg nr. 7 så nevner jeg skiftet av 1769 til handelsmann og uteligger-borger av Trondhjem, Nils HÖYER, i Skjervöy.Denne Nils HÖYER skal visstnok ha vaert i kompaniskap med en Niels JUST/JUSTE som også hörte hjemme i Tröndelag.Niels JUSTE/JUST var gift med ovennevnte söster til Nils HÖYERs hustru, - Sophia Andersdatter THYGESEN (BORCH). Sophia oppgis å vaere 33 år ved FT av 1801.Kjenner du til navnet JUST/JUSTE?- kanskje det kan bringe oss naermere Nils HÖYER som oppgis å vaere födt ca. 1733. Nils HÖYER's sönn som ble ble födt i 1765 fikk navnet Christian.PCH's eldste sönn var kalt Nils, og födt den 15. Februar 1820.

Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Per Nermo har: Ole Høyer, sønn av Ole og Karen bosatt på Hø, Inderøy, født 1723. Ole var prest, og kom fra Inderøy til Sparbu i 1765, og dør der 1782.Han var først gift med Karen Kiempe.Barn (FS):Ole døpt 29.7.1753Christen Lind Olsen Højer, døpt 17.11.1754, tvilling med Christopher Ols. Højer.Tarald, døpt 14.9.1757.Og så gifter Ole seg med Bolethe Hersleb i Stod, N-T 5.10.1763 (enke i Sparbu 1801), og får Nicolai, døpt 16.8.1764, Inderøy.Jeg ser ikke helt hvor Lind navnet kommer inn her.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Heidis innlegg nr. 29. LIND navnet inn i bildet her bl.a. via Perrer Christian HÖIERs 2. hustru, El(l)en LIND Nilsdtr. THYGESEN (BORCH), 1794-1736. De giftet seg som nevnt ovenfor den 27. Februar 1831 i Skjervöy, Troms.Denne El(l)en LIND var treminng til PCH's 1. og 3. hustru. Alle tre tilhörer de naere etterkommere av Maren BUGGE Henrichsdatter TILREM 1698-1788 fra Brönnöy i Nordland.Flere av Maren BUGGE TILREMs 18 barnebarn i Nord-Troms var sterkt inngiftet i en slekt hvor navnet LIND og LIE forekommer. Om jeg ikke tar feil så tror jeg det gjaldt hele 5 av de 18. Dessuten var det tale om 2 fetter-kussine giftermål bland de 18.Hva angår HÖYER/HÖJER i Tröndelag så har jeg også sett Presten Ole HÖYER i Sparbu hos NERMO.Dessuten nevner jeg overfor to personer som visstnok skal vaere hjemmehörende i Tröndelag, nemlig handelsmannen Nils HÖYER 1733-1769 og en Niels JUST/JUSTE.Kjenner du til disse to personene, Heidi?De var gift med söstrene Karen og Sophia Andersdtr. (GRAM) THYGESEN(BORCH), som igjen var barnebarn av Peder Hanssen (DUE) GRAM 1677-1742 og hustru Aleth Christensdatter (BAARLUND) LORCH 1684-1747 i Karlsöy.MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Jeg kunne ikke helt se hvor Lind kommer inn allerede ved dåp i 1754, mente jeg. Ellen er jo ikke inngift før i 1831.Jeg kjenner ikke disse utover dette.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

I arbeidet med å finne Petter Christian HÖIER/HÖYERs (ca. 1790-1870) familiebakgrunn er som nevnt ovenfor en uteligger-borger fra Trondhjem, Nils HÖYER 1733-1769, med handelsvirksomhet i Skjervöy av interesse. Nils skal ha vaert i kompaniskap med en Niels JUST/JUSTE, også angivelig fra Trondhjem, og han var gift med sösteren til Nils HÖIERs hustru. Med utrolig god hjelp av Arnstein RÖNNING har det vaert mulig å få frem mere informasjon om Nils HÖIER. Det finnes nå naermere data om hans giftermål med Karen Andersdatter (GRAM) THYGESEN-(BORCH) i 1763, i Skjervöy. Dessuten hva angår dåpen til deres to barn, Christian og Mette DANNEFAER, henholdsvis 1765 og 1768 - hvor fadderskapet synes å vaere av interesse. Dessuten ytterligere data om Niels JUST/JUSTE.Sist men ikke minst arbeides det nå med renskrivning av skiftet etter Nils HÖYER, - også skrevet som RÖYER, av 1769. Så snart dette er kalrt vil resultatet bli lagt ut i denne tråden.Selvfölgelig blir dette gjort i naert samråd med Kjell HÖYER, hvis to ulike tråder her på forumet anbefales i sakens anledning, nemlig nr. 53.970 - Ole Johan HÖYER födt i Bergen stift ca. 1783 og nr. 53.973 - Jan HÖYER födt ca. 1753 bosatt i Bergen.MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik
LenkeBergen kan vel bli litt stort å lete i etter Høyer, hvis Refsnes i Fjaler eller Selje i Sogn skal være en målestokk. Se lenken. På siden kommer og Lind navnet inn på Strand i Kvæfjord.
Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Til Kjell (26)Har du utelatt han i 1801 tellingen i Bergen ? Ole Johannes født 3/3-1800 døpt 9/3-1800. Faddernavn der var noe sånt som Mad. Irgens, Magrete von Storm, C..? Fasmer,Petter Lexau og Hans Grødem.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Høyer

Ja.--- som nevnt over er denne eliminert--- MEN du bringer inn noe vesentlig.. en fadder ved navn Irgens..#Tidligere har jeg eliminert to kandidater i Bergensområdet - nemlig: 'Ole Johan Høyer, død i Port au Prince, St. Domingo 24.12.1821, 21 aar 9 mnd. 20 dager. Foreldre:Susanna C. f. Back og Ole Høyer.''Det styrker min magefølelse at de er av samme ulla. Så vet noen hvem som er foreldre til Ole den eldre.. og eventuelt sammenheng med Jan Høyer familien.Takk for observasjonen, TerjeKjell

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Anne Lise's innlegg nr. 19;- ser nå at Maurits FUGELSÖY i Bind II av Skjervöy Bygdebok av 1974 også skriver;'Kirkeboken viser at i 1759 ble Karen Andersdatter Nikkeby gift med Nils Höier. Hand var fra Molde. Deres sönn Peder Christian Höier ble gift og boende på Årvik'.Thomas

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Dersom det er riktig at Nils Høyer og Karen Andersdtr. giftet seg i 1759, må jo Karen ha vært ganske gammel da PCH ble født ca.1790.Jeg har hørt at PCH vokste opp hos Henrich Klæboe, Straumfjord. Han kom dit som liten sammen med en annen gutt fra Søndmøre.I kirkeboka finner jeg en Peter Christian, Straumfjord, som ble konfirmert i 1810, 17 år gml.Anne Lise

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Med de navnene på barna, er vel Nils en sannsynlig kandidat. Hvilken kirkebok (1759) viser giftemålet (innlegg 42)? Jeg fant ikke dette ved gjennomgang av Skjervøy krkbok. Hva står i skiftet etter Nils Høier, Thomas - i 1769 (jfr innlegg 7)? Dersom han døde før 1769, kan han vel ikke ha vært far til Peter Chr.Samtidig må jeg komme med en tilståelse; jeg trodde at det var Peter Christian som var funnet på ei fjøl, men det var altså faren! Det forandrer jo saken noe.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Hei Thomas. Det legges mye interessert stoff ut nu om dagen.Har idag pløyet gjennom Kirkebok for Nærøy i NT. Der er jo presten Peter Høyer en aktiv kar i 1730/45 åra.Det var bra med Høier/Højer/Høyer navn der. Har du sjekket dette området ? Mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Anne Lise og Arnstein, - 'just precis' - opplysningene fra nevnte bok stemmer sannsynligvis ikke. Det er ikke uten grunn at denne tråden er lagt ut.Nils HÖYER (også skrevet RÖYER) som det er skifte etter i Skjervöy i 1769 (renskrives nå) er i fölge kirkeboken der gift med Karen Andersdatter THYGESEN-(BORCH) i 1763. Maurtis FUGELSÖY nevner 1759, i hvilken kirkebok står det ikke.Nils og Karen har 2 barn;- Christian f. 1765- Mette DANEFAER f. 1768Denne Trondhjems-borger Nils HÖYER (1733-1769) kan altså ikke vaere far til PCH, som oppgis å vaere födt ca. 1790.Det kan heller ikke hans sönn, Christian f. 1763, som ellers ville vaere en meget relevant kandidat, da han dör i 1775.KLAEBOE i Straumfjord nevnes, og da er vi vel via den slekten tilbake med mulig forbindelse til Tröndelag?! Se Terje SKROLSVIKs innlegg nr. 45.Fadderskapene til Christian og Mette i Skjervöy innehar bl.a. SCHELDERUP fra Tröndelag, men også STENECKEN fra Bergen.- kan som Arnstein også bare komme med en tilståelse; - alle nye innspill er mer enn velkommen!MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Hei Terje, - mange takk for nok et interessant innspill. Ikke minst når jeg ser at du har plöyet gjennom KB for Naeröy i N-T i dag.Presten Peter HÖYER i Naeröy, har jeg ikke noen noteringer om.Imidlertid blir dette av interesse når Anne Lise i hennes innlegg nr. 43 nevner Henrich KLAEBOE, hvor PCH angivelig skal ha vokst opp. Henrich (SCHELDERUP) KLAEBOE skal i fölge ulike kilder vaere födt i 1765 og var handelsmann og gjestgiver i Strömfjorden/Straumfjorden, Nord-Troms. Hans hustru het Susanna Margrethe HESS f. 1768 og de skal i allefall ha hatt 4 barn. Datteren Sanna Margrethe (HESS) KLAEBOE f. 1800 var gift med Peder Christian ANGELL.Henrich (SCHELDERUP) KLAEBOE f. 1765 skal visstnok ha hatt tilknyttning til Naeröy i N-T. Dette via hans slekt i Nordland, - angivelig inngiftet i BERNHOFTs.Det sies at Sognepresten til Ytteröy, Hans BERNHOFT f. 1725 var gift med datteren til Sognepresten til Naeröy, Christine Dorothea Ludvigsdatter BROCH.Hans og Christine Dorotheas datter, Agnetha (BROCH) BERNHOFT var igjen gift med en handelsmann KLAEBOE i 'Nordlandene'.- mulig et skudd i natten, - men verdt å undersöke videre.Vet du Terje, hvor Presten Peter HÖYER i Naeröy ble av etter 1763?MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Er det noen som har undersøkt opprinnelsen til Høyer-navnet? Jeg vet at det er et sted Højer i Danmark, der vi må anta at en del danske tjenestemenn hadde navnet fra (kanskje uavhengig av hverandre), men er det en gård e.l. i Norge som også kan ha gitt opphav til navnet?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Kan det forresten ha noe med 'høker' å gjøre?Ellers ser jeg en gård Høier i Balsfjord, men hvor gammelt dette navnet er, vet jeg ikke (Norsk stedsfortegnelse).

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.