Jump to content
Arkivverket

[#55815] Erkeb. Olav Engelbrigts. og slektskr. rundt han i Trondenes og omegn


Guest Finn Oldervik

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

Finn, du har nok gjort en feil her. Staur har du på det neste bildet (som du sendte meg). Der står det JP.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Takk til Johan for mange utfyllende opplysninger.Når jeg lanserte Rytter som en mulighet, så var det på grunn av den tidligere diskusjonen om denne Peder Pedersson som var bror til en Jørgen Pedersson. Tore mente at denne Peder kunne være identisk med Peder Rytter (senere knyttet til Sarpsborg?).Opplysningen om Jørgens Staurs våpen, gjør jo at en må lure litt på rekkefølgen her. Segl nr. 4 har nemlig følgende motiv og initialer;

bilete5013.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Finn: (502), helt klart, jeg ser den, men problemstillingen rundt Jørgen Pedersson og Peder Pedersson, ser ut til å være særs komplisert: Jeg tror vi taler om to stk. Peder Pedersson, hvorav den ene var bror til Jørgen Pedersson. Disse har tildels hatt forleninger i Børsa/Vik/Huseby i Sør-Trøndelag (NRR, 1.bind )Jeg har vanskelig for å tro at den ene broren (Jørgen Pedersson) skulle være på 'innsiden' av Steinvikholmen den 18. mai 1537, mens broren, Peder Pedersson, skulle stå på utsiden, sammen danskene i mot festningens forsvarere..Men umulig er det ikke: O.E`s regnskapsbok(1936 utg), nevner på side 15, (sveinelønn 1532): Peder Pederson oc eyn dreng \Fforreder/.(Vanskelig å lese om dette er drengen eller Peder Pederson som er 'foræderen' i dette tilfellet...)

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Seglet under (494) må være Bengt Svenske sitt segl. Har gått gjennom alle 10, og resten stemmer om bilde nr. 3 er Bengts segl. Da gir jo B-en der også mening.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Finn (504), vedrørende Benkt Svenske (494), så nevnes han på følgende steder i O.E`s regnskapsbok (1936 utg.):side 26 sveinelønn for 1533.side 45 sveinelønn for 1534.side 62 sveinelønn for 1535.side 82 sveinelønn for 1536.side 110 sveinelønn for 1537.Dessuten nevnes han i D.N. 12 nr. 571.(1537)LenkeEn annen en med tilnavnet 'svenske', er den Anders Benktsson svenske, som også er tilstede ved overgivelsen av Steinvikholmen 18.mai 1537. En tanke er hvorvidt det er noen relasjon mellom Benkt svenske og Anders Benktsson svenske. Skulle det vise seg at dette er far og sønn, er vel Anders benktsson Svenske faren, og Benkt svenske sønnen.Hvorfor ? Jo, fordi Anders Benktsson Svenske synes å ha høyere rang enn Benkt Svenske: Anders Svenske nevnes før Benkt Svenske i diplomet av 18.mai 1537; Anders Svenske nevnes også med sveinelønn for egen dreng i 1536 (O.E`s regnskapsbok, side 80 )Men dette blir bare spekulasjoner, all den tid en ikke kan lese hva som står mer i seglet til Benkt Svenske under (494)...Kan det være en A etter B`n ? I så fall kan dette stemme....Noen spesialister ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Det var jeg som trakk inn spørsmålet om rettigheter til bildet, ikke for å mistenkeliggjøre eller krangle, men for å få frem om det her foreligger en regelendring fra Riksarkivets side. Og det gjør det, det er det som er poenget. Og Finn er den som har fått bragt dette på det rene. Nå kan altså bilder fra RA legges på nettet. Fotografen nevnes ikke. Riksarkivet har klarert dette. Og verden går fremover.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Jeg er enig med Johan. Først las jeg den siste bokstaven i (494) som en P, men jeg ser nå at det mye heller kan være en A med litt skjev tverrstrek.Er det noen som får noe mening i rsten av seglfigurene?

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Ved første syn, kan det se ut som et bumerke (med kors), men delen til høyre forvirrer...,

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Tore (506) Ja, egentlig ville det være meningsløst å kjøpe såpass dyre bilder om det skulle legges slike restriksjoner på bruken. Dette har trolig Riksarkivet også innsett.Johan (508) Nei, det er vaskelig å få særlig mere ut av dette, om det da ikke er noen som har sett et lignende segl brukt av andre eller eventuelt av Bengt selv.Ellers er det noen (Arnstein, Tore eller andre) som har et stilisert bilde av Staur-våpnet slik at vi kan sammenligne med bildet under (502).

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Seglinnholdet i 502 stemmer fullstendig overens med våpnet til Jørgen Pedersson ('Staur'), slik det finnes i segltegningsamlingen ved RA Seksjon for kildeutgivelse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnstein Rønning

NST I 'Norske slegtsmerker' av C. M. Munthe. Der finnes samme våpen for STAUR (tegnet). 'En liggende kvistet n[aturlig] (graa) stubbe i b[lått]'

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Imponerende flotte fotos du har fått fatt i, Finn. Kan man laste dem ned og benytte dem som illustrasjoner i egen slektsdatabase?Mvh Arnfrid

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Takk for alle gode bidrag.I følge mine beregninger så skal det neste seglmerket tilhøre Einar Tjeld. Så vidt jeg kan se så er det faktisk også en tjeld som er motivet her. Det er vel også bokstavene E.T. som står over skjoldet.

bilete5016.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Arnfrid (612)Ja, jeg kan ikke tro at det noe i veien for det. men du må huske på å oppgi at de er produsert av Riksarkivet. Dessuten er jo kvaliteten redusert fra opprinnelig 6 MB til ca 200 KB, så om du skal ha bedre kvalitet på noen, så må du sende en E-post til adressen oppgitt i (467).

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Tore (519). Kan du si litt hva en stormstige er og hvilke slekter som brukte merket? Var det et svært vanlig benyttet seglmerke kanskje?Jeg skal så legge inn merket til Nils Jonsson, som var den opprinnelige grunnen til at jeg bestilte disse bildene. Jeg håpet i sin tid at det skulle si om denne Nils på Steinvikholmen kunne være identisk med den Nils Jonsson (Haard?) som var gift med Adalis Johansdatter Kruckow (Se innlegg (357). Desverre ser det ikke ut som seglet gir så mange spor om hvem denne Nils kan være. Merket han bruker er vel det vi kaller et bomerke.

bilete5018.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Finn: (518): Anders Svenske:Nevnes i O.E`s regnskapsbok (1936 utg) som:Anders Benktsson Svenske.I samme bok nevnes han:side 2 med sveinelønn for 1532side 25 med sveinelønn for 1533side 43 med sveinelønn for 1534side 60 med sveinelønn for 1535side 80 med sveinelønn for 1536, og med lønn for 'syn dreng'. Mao tilhørte han da erkebiskopens sveiner av 1. klasse.side 108 med sveinelønn for 1537.Dessuten nevnes han i D.N. 12 NR. 571 (1537) som Anders Svenske.LenkeMen tilbake til hans sigill (518): ser vi en likhet med Benkt Svenskes sigill (494) ?Jeg synes ærlig talt disse to 'bumerker' er svært like......eller som Tore sier (519): en stormstige..(Hva nå det er..)Hva er en stormstige Tore ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnstein Rønning

513: Tjelden er veldig naturtro!518: Jeg antaok at dette var et bumerke, men det kan vel gjerne ligne på en stormstige.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

en stormstige er en enkel og ofte kort stige man kan storme opp; med andre ord et verktøy for beleiring

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Tore (523) og Arnfinn (524). hvordan ser en forskjell på et 'vanlig' bumerke, og en stormstige..?(Jeg vet at dette kan høres merkelig ut, men svært mange bumerker har jo denne formen..)Mao: Hvordan skille en stormstige fra andre lignende bumerker ?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.