Jump to content
Arkivverket

[#57287] Ole Fartegnson Tveit, kalt 'Ole Bagge'


Guest Leif Erik Otterå

Recommended Posts

Guest Leif Erik Otterå

Jeg vet at det har vært endel diskusjoner her de siste årene om diverse Ole Bagge og forfedre, bl.a. de såkalte 'Matssønnene'. Diskusjonen om slektskapene fra før 1500 overlater jeg til de profesjonelle slektsforskerne, men jeg har et konkret spørsmål: Ole Fartegnson Tveit (1610 - 1670) er omtalt som sønnesønn til Samson Fartegnson Store-Linga (bl.a. av Asgaut Steinnes i NST, VIII, s 337, og i diverse bygdebøker fra Sunnhordland. Jeg har ikke sett noen av 'ekspertene' bestride dette, derimot har det vært litt uenighet om hvem av Matssønnene som var far til Samson). Mitt spørsmål er: Hvem var sønnen til Samson Fartegnson Store-Linga, altså far til Ole Fartegnson Tveit? (Logikken sier at han må hete Fartegn Samsonsen, men hva vet vi om ham, født, død?)vh leif erik otterå

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

Her har under får du litt fra diverse kilder.Hastig og rotete. Det eneste du ikke må gå i fella på er at Olav Olavsson Bagge hører til her som etterslekt av Samson Linga.Han er nevnt i tingbøkene og hører hjemme i Vale slekta.Trolig sønn av Olav Bagge Valen eller sønnesønn fra Tveit i Skånevika. ----------------------------------------------------------- I et annet dokument oppsatt under vårtinget på Strandebarm Skiprede den 13. mars 1638 finner vi dette:-Holger på Meland i Ullensvang sogn i Hardanger len, -Pharten Samsonson på Storlinge i Strandebarm Skipreide og -Magdalene Samsonsdatter på Nesse sammesteds, samtlige søskende, samt -Axel Samsonson på Meland i Skjold sogn i Ryfylke Len på egne og -Christen Philippussons(Ænes med etterslekt Stuland,Mel mm )vegne og-Torger Sjuson på Lillefosse i Strandebarm skipreide på sin Hustru Doreta Samsonsdatters vegne,«som er brødrebørn» erkjende at have med samtykke av hustruer, slekt og frender solgt til erl. ogbeskeden Md. Nils Brøneldsen på Nes i Strandebarn skipreide og hans hustru og arvinger halvparten i Ørhavns Sagegrund og fjerdeparten i Ørhavns skog på Varaldsø i Strandebarm skipreide, somSjur (Sigvard) nu påbor, hvorfor de have modtaget den avtalte pris 27 riksdaler. . .»Under dette dokumentet ser vi at Farteign Samsonson brukte et våpen, som i noen grad likner på det gamle Losna-våpenet.I NST. b.I, s. 186 anføres: Det kan ikke være minste tvil om at dette merke (fig. 188) er en endring av Losna-våpenet.». [Nedenfor tar jeg med hele avsnittet om Losna-seglet slik det er formulert i C.M. Munthes kjente artikkelserie om de norske slektsmerkene.I tråd med Munthes vurderinger, skrev Velde i 1957 at selv om Matssønnene og deres etterkommere ikke lenger reknet med noe adelsskap, ser det ut til at de var seg sin avstamning bevisst og brukte fremdeles varianter av ættas eldgamle våpen].Som barn etter Samson Farteignson og Herborg på Linga/Sundal nevnes - som vi ser- i 1638 Holger på Mæland i Ullensvang,-Farteign Samsonson på Store Linga,-Magdalena Samsonsdatter på Nes i Strandebarm, gift med Brynjulf Sjurson Nes,og dessuten nevnes-barna til de avdøde sønnene, Samson og Filippus.-Samson Samsonson er vel identisk med Samson på Børsheim (?) i 1590 som antagelig er død omkring 1600 i «Pestelentz-årene 1599-1600.-Han hadde sønnen Axel Samsonson på Meland i Skjold og datteren Dorte Samsondatter. -Filippus hadde sønnen Kristen.(Ænes?)-Axel Samsonson på Mæland i Skjold hadde sønnen Samson Axelson på Mæland, seinere på Vike i Valestrand. Han døde i 1693. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kvinnherad Allmennsoga Gards- og Ættesoga 5 av Anders Havnelid. Eid og Fjelberg sokner .Kvinnherad Kommune 1992. ISBN 82-991528-6-0. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samson Fartegnson (omkr. 1535 - omkr. 1627)Samson Fartegnson var sønn av Fartegn Matsson og en ukjent mor. Han var gift med Herborg Samsonsdatter Sundal, Mauranger.Fartegn Matssons andre sønn, Samson Fartegnson, bodde på Store Linga i Strandebarm. Han nevnes i lensrekneskapene for 1563 blant de jordeiende bønder og som sagbrukseier. I 1591 representerte flere kjente menn Sunnhordland ved kongehyldningen i Oslo. Blant de delegerte var Johannes Lauritsson (Galt) på Torsnes, Samson Fartegnsson på Linga og Olav Bagge i Valen.I 1613 nevnes «Sambsing» på Store Linga i en herredagsdom og dette må være Samson Fartegnson som fremdeles bor på Linga. Han døde omkring 1627 over 90 år gammel og var altså født omkring 1535. Han var gift med Herborg Samsonsdatter Sundal, Mauranger. Hennes far var Samson Ludvikson/Lodinson på Sundal, som skal ha ført et værhode i våpenet sitt (Sundal ættas våpen).I 1612 foregikk det et skifteforlik mellom barna til Samson Fartegnson og Herborg, der bl.a. Øyerhavn skog- og sagbruk, som eies av arvingene, er nevnt. I et annet dokument oppsatt under vårtinget på Strandebarm Skiprede den 13. mars 1638 finner vi dette:«Holger på Meland i Ullensvang sogn i Hardanger len, Pharten Samsonson på Storlinge i Strandebarm Skipreide og Magdalene Samsonsdatter på Nesse sammesteds, samtlige søskende, samt Axel Samsonson på Meland i Skjold sogn i Ryfylke Len på egne og Christen Philippussons vegne og Torger Sjuson på Lillefosse i Strandebarm skipreide på sin Hustru Doreta Samsonsdatters vegne, «som er brødrebørn» erkjende at have med samtykke av hustruer, slekt og frender solgt til erl. og beskeden Md. Nils Brøneldsen på Nes i Strandebarn skipreide og hans hustru og arvinger halvparten i Ørhavns Sagegrund og fjerdeparten i Ørhavns skog på Varaldsø i Strandebarm skipreide, som Sjur (Sigvard) nu påbor, hvorfor de have modtaget den avtalte pris 27 riksdaler. . .»Under dette dokumentet ser vi at Fartegn Samsonson brukte et våpen, som i noen grad likner på det gamle Losna-våpenet. I NST. b.I, s. 186 anføres: 2) «Det kan ikke være minste tvil om at dette merke (fig. 188) er en endring av Losna-våpenet».Som barn etter Samson Fartegnson og Herborg på Linga/Sundal nevnes - som vi ser - i 1638 Holger på Mæland i Ullensvang, Farteign Samsonson på Store Linga, Magdalena Samsonsdatter på Nes i Strandebarm, gift med Brynjulf Sjurson Nes, og dessuten nevnes barna til de avdøde sønnene, Samson og Filippus. Samson Samsonson er vel identisk med Samson på Børsheim (?) i 1590 som antagelig er død omkring 1600 i «Pestelentzårene 1599-1600». Han hadde sønnen Axel Samsonson på Meland i Skjold og datteren Dorte Samsondatter. Filippus hadde sønnen Kristen. Axel Samsonson på Mæland i Skjold hadde sønnen Samson Axelson på Mæland, seinere på Vike i Valestrand. Han døde i 1693Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Erik Otterå

Takk for opplysninger. Jeg må nok bruke litt tid på å sortere alle 'Fartegner' og 'Samsoner' og de andre, så blir nok ting klarere. Men er det noen opplysninger om når Fartegn Samsonsen Store-Linga ble født? og når han døde? Han fikk en sønn i 1610 og han er nevnt i ditt sitat fra 1638, er det noen flere årstall på ham? Hvem var hans kone?vh leif erik

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

Hei LeifBle litt hastverk ovenfor men jeg prøver med ett mer pyntelig oppsett nedover. Samson Fartegnsson ble født omkring 1535 og døde i 1627. Han ble over 90 år gml. Kona het Herborg Samsonsdatter (Værhode) av Sundalsætta i Mauranger.Kvinnherad.Herborg ble trolig født før 1544 og døde før 1612. Samsonn Farthensenn j daler, ii-j løp smør Strandebarms schipreidtt Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt ... Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 Samsonn Farthensenn -j daler Strandbarms schipreidtt Løse karle och thienestte drengers schatt Skattenn aff Sundhordelandtt anno 1563 Samsonn Farthensenn gaff aff enn flomsaugh i-j daler Skatt aff saugequerner i Sundhordelandtt anno 1563 Skattenn aff Sundhordelandtt anno 1563 Kona Herborg var datter av Dandemannen Samson Lodinsson (Nyere bet.Ludviksson)på Torsnes.Tidligere er det hevdet at Herborgs mor også het Herborg men trolig er dette feil pga nyere forsknings avslørelser.Hun er mer trolig en datter av den Islandske Holar Biskopen Gotskalk Grimme Nilsson som var sønn av Herborg Bårdsdatter Torsnes og Rådmann Nils Ragvaldsson i Bergen.Nå var Biskop Gotskalk Nilsson gift 2 ganger så det blir sikkert ikke enkelt å finne ut av hvem som er mor til henne som kalles Herborg.Den første kona het Gudrun Eriksdatter og fikk med henne barna Odd og Kristin.Med den andre kona Valgerd Jonsdatter fikk han Gudrun.Samson Lodinsson Torsnes fikk også sønnen Gotskalk Samsonsson gift med Magdalena Larsdatter Galtung-Galte.Magdalena er omtalt i flere slekts oppsett i Tingbøkene. Hennes bror var Johannes Larsson Galtung gift med Herborg Torbjørnsdatter Sandven. Samson Fartegnsson fikk 4 kjente barn med Herborg Samsonsdatter Sundal.1:Magdalena (1564-1663) gift:Lensmann Bynhild Sigurdsson Nes Mundheimsdalen Varaldsøy.2:Samson på Børsheim (1565/68-1600)Gift : Ukjent kone men barnas navn indikerer at hun var fra ryfylket. Aksel,Holger(Hallgeir)og Dorothea.Trolig en datter til på Nordtveit/Kjeravik.3:Fartegn (1569-1658)gift : Sunniva Ivarsdatter Dall/Slede (?-1603)(fra Oma til Linga lille.)Etterkommere på Sandvik,Stussvik,Kolltveit mm.4:Fillippus (Cal 1571 - før 1638)Gift : Ukjent kone men sønnen het Kristen (og det navnet kan skrive seg fra Bergen og Aspa ættas etterslekt ?)Kristen bodde på Stussvik og Ænes og ble gift med ei datter av Johannes Greipsson Søreide (fra Landa.Uskedalen.)Håper dette hjalp litt.Se i Kvinnherads bøkene og tingbøkene så finner du helt sikkert mye snacks.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

Se også i Gandalf Diplomer på nettet.Det er en spennende database med scannede Diplomer fra vestlandet.Dette seglet for Samson Fartegnsson Linga henger ved ett av diplomene (UBB-1608-06-03)der og viser ganske tydelig Rutevåpenet.Mvh Knut

bilete4344.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Erik Otterå

I kilden jeg viser til i innlegg (1) (som baserer seg på kirkeboka for Strandebarm) framgår det at Ole Fartegnson Tveit/Linga ble født i 1610. Hvis Fartegn Samsonsen Store-Linga sin kone Sunniva døde i 1603 må Fartegn ha giftet seg igjen?vh leif erik

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

(Leif) Ja da kan det godt tenkes at det var flere ekter her.Her under er noe fra Tingbøkene i Kvinnherad.Om en ser litt nøyere på dette, er kanskje Olav Olavsson Bagge inngiftet her ett sted ? Jeg ser det er nært slektskap men hvem som er gift med hvem blir verre å forstå ? Jeg fant desverre ikke i farta klippet fra Tingboka der hvor Olav Olavsson Bagge står nevnt som en Olavsson.Men orker du å lete så finnes han der.Olav Olavsson kunne feks ha vært gift med ei datter av Fartegn ?Ludvik Fartegnsson på Sandvik-Stussvik ble omtalt som velbyrdig og da burde vel deres mor trolig ha vært av edelt blod.(Tore) Midtfeltet viser tydelig 4 stående ruter med likhet av Lagmannen Erik Amundssons våpen.Han hadde 1 orm på hver side av de 4. ------------------------------------------------------------ (Anno 1664 den 16 Novembris)paaTheigendall i Schoneuigs schibbredebleff holdet allmindelig høste thing med allmuen aff ibidem. Neruerende Konglig Mayestets fouget Iffuer Knudssen,lehnsmanden Lauridtz i Wallen, sambtt effterschreffne laugrettismend som retten betientte nembligOlluff Bagge, Thore Hegland, Olle Wiche, Orm Løffuig, Johannes Leeruig, Niels Milde, Erich Axland, Od Giellmeruig, Haldor Tharildzøen, Mogens Thungesuigen och Lars Thuett.(Sunnhordland Tingbok A14, 22. mai - 14. desember 1668)3b Herimod at suare møtteOlle Jenszens quinde Karen Dall, ochsallig Loduig Farttensens arffuingerTore Sanduigen sambtt Olle Bagge paa Tuett och Johannes Lingesom formøndre paa den sallig manz børens wegneoch beloffuede alle att schulle schaffe och wederleggedend Welbiurdige mandsin capital till dend opszagde tid. Dend husszmand som aarlig schulle giffue 1 Rixdaller formeentte de at den Welbiurdige mand burde at haffue wdsøgtt, och det med at komme dennem till aff korttning och gode. Men Michell war domb begierende effter pantte breffuedz formelding. Affsagtt for rette attOlle Jenszen och sallig Loduig Farttens[ens] arffuingerbør till forpligtt were med redepennge at indfrj den wdstede obligation och resterende rentte som opbørszellen aff pantted iche har kundet till streche, och giør till sammen in summa 189 Rixdaller, och det till det halffue aars forfalden tid effter opszigelszens dato som er den 12 Augustj førstkommende. Men huis det iche scher daa dedz betalling i handschrifftens paa liudende panttdend gaard Wesznesszaauitt dend kand tillstreche, och resten wdj anden deris godz och formue ved louglig adferd at maa wd søge med paa løbende billig om kostning schaadesløssz. HuorimodOlle Jensenmed intteresserede szielff wdszøger huis grunde leye som husszmanden med resterer, och dend Welbiurdige mand iche bekommet haffuer. -Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

En avtegning av Fartegn Samsonssons segl finnes i Vår felles slektshistorie K:1 Losna ætta.Dette viser som du ser også ruter, men mer likt Erik Amundssons våpen.Lagmannen Erik hadde etterslekt på Århus og Steine.Mvh Knut

bilete4346.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

(Leif)Her er det jeg fant i Digitalarkivets kilder. Håper dette gir litt mer kjøtt på beinet.Her står han med en annen kone som du gjorde meg oppmerksom på.------------------------------------------------------------ 58**** Siwrd i Offwersanduik szt ii marc Qwindheredz skelberede Syndhordeland (1519) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59**** Jon i Nedersanduig szt ii marc Qwindheredz skelberede Syndhordeland (1519) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60**** Haluar i Nedersanduig szt ii marc Qwindheredz skelberede Syndhordeland (1519) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80**** Halword pa Twet szt ii marc Qwindheredz skelberede Syndhordeland (1519) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96**** Halwardz d pa Twet szt ii marc Qwindheredz skelberede Syndhordeland (1519) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193**** Jon pa Twet szt ii marc Strandebarm skeberede Syndhordeland (1519) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231**** Olaff pa Lynge szt ij marc Strandebarm skeberede Syndhordeland (1519) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 232**** Halffwor pa Storelynge szt ij marc Strandebarm skeberede Syndhordeland (1519) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235**** Erlend pa Twedt szt iiii marc cum seruo Strandebarm skeberede Syndhordeland (1519) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236**** Orm pa Koltwedt szt ii marc Strandebarm skeberede Syndhordeland (1519) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 254**** Gudelek pa Twedt szt ii marc Strandebarm skeberede Syndhordeland (1519) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lasse po Thuedt j daler Strandebarm schipreide Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thorgier po Thuedt j daler Strandebarm schipreide Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178 Jffuer po Linge j daler Strandebarm schipreide Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 Oluff po Storelinge j daler Strandebarm schipreide Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 272**** Aagaatt j Sanduig j daler Quindherrittz schipreide Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 972**** Agaatt j Sanduig j løp smør Quindtherrittz schipreidt Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt ... Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koppskatten 1645 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4549 Enchen Helge ff 8 Linge Litle Strandebarm Sunnhordland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4550 Faeten * Zigne Olle, Madlene, Marte mfmff 8 Linge St. Strandebarm Sunnhordland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4551 Johanns Brite mf 8 Linge St. Strandebarm Sunnhordland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4554 Lauretz Jngrj Karj mff 8 Thuett Strandebarm Sunnhordland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4555 Olle Jnger mf 8 Thuett Strandebarm Sunnhordland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4595**** Johans Gyren mf 8 Sanduig Strandebarm Sunnhordland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4710**** Erich Marite mf 8 Sanduig Ø. Kvinnherad Sunnhordland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4711**** Rasmus Anne Anders, Anna, Marte mfmff 8 Sanduig N. Kvinnherad Sunnhordland -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4557 Torben Herbore mf 8 Koltuet Strandebarm Sunnhordland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4558 Thorben Johanne mf 8 Koltuet Strandebarm Sunnhordland -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manntall 1663-66 Sunnhordaland og Hardanger prosti5 5 Sundhorlæn Strandebarms Strandebarm 1664 g Stor Linge 3 l 2 h54 Opsiddere Bønder Johannes 55 Opsiddere Bønder Samson 56 Husmend Strandsiddere Lauritz 57 Husmend Strandsiddere Ole ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manntall 1663-66 Sunnhordaland og Hardanger prosti130 309 Bind 20 Sundhorlæns Prosusti Strandebarms præstegield Strandebarms Sogn 1664 Gaarder No 12 Store Linge 3 l 2 h 529 Oppsiddere Johannes 65 2 l 1 h 530 Oppsiddere Samson 40 2 l 1 h 531 Sønner Samson Samsonsen 6 532 Sønner Jon Olssen (husm.søn) 11 533 T.drænge Niels Halvardsen 14 534 Husmænd og Strandsiddere Lauritz Johansen 34 535 Husmænd og Strandsiddere Ole Pedersen 37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manntall 1663-66 Sunnhordaland og Hardanger prosti12 6 Sundhorlæn Strandebarms Strandebarm 1664 Halffue Gaarder Tued 2 l 1 spd sm. 2 h S78 Opsiddere Bønder Ole 79 Opsiddere Bønder Ludvig 80 Bøndersøn Tienestedrenge Faltein Olsen 16 81 Husmend Strandsiddere Asbiørn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manntall 1663-66 Sunnhordaland og Hardanger prosti9 6 Sundhorlæn Strandebarms Strandebarm 1664 g Koltued 2 l 2 h70 Opsiddere Bønder Torben 71 Opsiddere Bønder Johannes 72 Opsiddere Bønder Faltein ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manntall 1663-66 Sunnhordaland og Hardanger prosti 131 41 20 Bind 20 Sundhorlæns Prosusti Strandebarms præstegield Strandebarms Sogn 1664 Gaarder Koltuedt 2 l 2 h536 Oppsiddere Johans 40 l 1 h 537 Oppsiddere HalFaltien 35 1 l 1 h 538 Oppsiddere Enchen 35 1 l 1 hFaltien 0,5 l 0,5 h 539 Oppsiddere Enchen o, 5 l o,5 h540 Sønner Samson Johans-sønner 16 541 Sønner Lauris Johans-sønner 6 542 Sønner Torben Faltiens-sønner 4 543 Sønner Jacob Faltien-sønner 2 544 Sønner Ludvig Faltien-sønner 8 545 Sønner Jæger Faltiens-sønner(dager) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tore) Det bygger jeg på disse 2 diplomene b.XV s.89 Sammendrag: Kong Hans stadfæster det Brev, hans Fader Kong Christiern har givet Lagmanden (i Throndhjem) Erik Amundssön paa Lagmandsdömmet, tilstaar ham fire Gaarde fri for alle kongelige Afgifter og tager ham selv med Familie, Tjenere og Gods under sin kongelige Beskyttelse.Kilde: Efter bekræftet Kopi p. Papir fra 1705 i norske Rigsarkiv (SlotslovensArkiv,Indkomne Sager 1705).Nummer: 106.Dato: 25 Juli 1483. Sted: Throndhjem.Brevtekst (fra den trykte utgaven): Copie af Kong Hansis Skiøde paa ded Laugstoelen bene- ficerede Iordegodsz, som bestaar i 4re gaarder. Wi Hans med Gudsz Naade, Norrigis, Dannemarckis, Wendis og Gothes Konning, Udwalt Herre til Swerrige, Hertug i Sleszwig, Hol- steen, Stormarn og Ditmersken, Grefue udj Oldenborg og Delmen- horst, Giøre Alle witterligt, at vj af Synderlig Gunst og Naade, og saa for villig troe tieniste som denne brefviserErick Amundsen vor Elskelig Laugmand,vor Kiere Herr Fader Haagen (dvs Kong) Christiern huis Siel Gud Naade, her til giort hafuer og end her effter o troligen giøre maa og skal, hafuer stadfest og fuldbyrdt, og med dette vort obne bref fuldbyrde og stadfeste fornefnte vor Kiere Naadige Herr Faders bref som hand hafuer paa Laugmands døm- met, med alle forskrefne brefs ord og Articler, efftersom ded lyder og indeholder. Sammeledes unde vj og tillade, at hand skal hafue, nydedissze iiij effterskrefne Gaarde som er Laugtun, Hernes,Saxou, og Steene (!)frj og qvit for ald Leianger og ald Kongelig Rettighed, uden ald afgifft i allemaader, Sammeledes hafuer vj taged og annammet hannem oghans Hustru, børn og godsz,rørendes og urørendes, landboe og tienere, udj vort Kongelig Hegn, Vern og forsuar, besønderlig at forsuare og fordeedige til Rette i alle maader. Thi forbyde vj Alle, ihuo de heldst er eller vere kunde, serdeles vore Fogder eller Embitzmend, fornefnte vor Elskelig Laugmand, paa Person, godsz, wornet eller tienere, eller nogen b.XV s.90 Rettighed, at eske af fornefnte gaarde som hør til hans Laugmands dømme, her imod denne vor Stadfestelse og beskiermelse, hindre eller hindre lade, møde, u-mage, pladsze, deele, kuellige eller i nogen maade for u-rette, under vor Kongelig Hefn og vrede. Datum in Civitate Nostro Nidrosiensis in die St: Iacobi Appli. Anno Domini M: C:D: #(I)xxxiii Nostro Sub Secreto L: S:Tillegg: Rigtig Copie af ded gamle Kongelig Pergaments Bref bevidner P: Drejer.Tillegg: Egenhændigt: Rigtig og ordlydende copieret testerer Abr: Drejer. (L.S.).Paaskrift som Overskriften. -Tillegg: Lit: B: b.XI s.472 Sammendrag: Gudthorm Nilssön, Lagmand i Bergen, afsiger i Hr. Vincents Lunges Nærværelse Dom i Sagen mellemSjurd Baardssön paa den ene Side samtOlaf Magnussön ogAsmund Erikssönpaa den anden angaaende 21/2 Maanedmatsbol i Stein (Stene i Vikör), som Sjurd havde faaet af sin Farbroder Erik Amundssön, og som nu tilkjendes ham, medens Olaf og Asmund skulle eie ligesaa meget i Gaarden.Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv (fra Steine i Vikör). Alle 3 Segl mangle.(Jfr. ovenfor No. 7).Nummer: 446.Dato: 20 Juni 1526. Sted: Bergen.Brevtekst (fra den trykte utgaven): Alla men *thetta som thetta breff see eller høre kennis jegGuttorm Nielzson Gulatinghz och Berghen lagmanoffuer varande vel byrdigh man her Vincentz Lunghe ridher oc stass haldare nordan fielz i forde stad Berghen ath kom foor megh och alla lagretthen aa Brede almenninghen pa eith seeth lagtingh tysdagen nesth efther sancte Botolfz dagh anno m d xxvioSiurdher Bordhson aff ena halffuan en af then andre halfuan Olaff Magnusson och Asmundh Erikson oc talade pa the gaffuer somErik Amundhson gaff synom brodhersonford Siurdher ii/-j/ mamatha bool iStein oc i Lofthstoffvanetuneei -tune med nasalstrek? med sin god vilia varth thet tha alla lagretthen dom och myn lagha orskordher ath fordherSiurdher Bordhsonskulde nytha och bruka forda ii/-j/ mamatha bol i Stein til euerdeligen eiigh han och hans erffuinghe fry och frelz fore hueriom manne. EnOlaff och Asmundhskulo nytha oc och fylia annor ii/-j/ mamatha bool i for sagde Stein och there erffuinga til eiigh ok odaldz ther medh vorthe the vener ok vel saather til sanindh her om hengher jeg mith jnsighle med theredande menss som saa heithe Tordh MassonJørien Vinther radmen ther sama stessfor thetta breff som giorth var i Berghen myduiko dagen nesth efther sancte Botolfz dag anno domini m d xx vi.o----------------------------------------------------------- Bård er nevnt som onkel til Åsmund Eirikson, som er sønn av Eirik Åmundson ovenfor, i en lagmannsdom om 5 m.m.bol i Steine av 20 juni 1526.Trolig har Bård bodd på Steine og sønnen hans Sjur Bårdsen bodde der i 1521, 1526 og senere. Ættarbok for Kvam av L. H. Torpe m.fl., 1958.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Dette var da voldsomt, Knut Handeland. Kan du ikke prøve å lage oppsettene slik at de er lesbare.... Dette er ikke noe for langsynte 55 åringer med skjeve hornhinner.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Dette var nye opplysningar for meg, og det tyder vel på at lagmannen ikkje hadde eigne born sidan han gav bort såpass mykje gods til brorsonen. Men eg ser at Knut hevdar at Åsmund Eriksson er son til lagmannen, noko eg tvilar sterkt på. Eg trur heller Olav og Asmund er søstersoner til Sigurd Bårdsson.Eg har halde Erik Amundsson som ein aktuell farskandidat til dei to Aspakarane Trond og Torstein Erikssoner som held til på Veiholmen i 1521, men eg trur vi no kan sjå bort frå ein slik mulegheit.Legg inn lenke til DN slik at Arnfrid også kan lesa det som står ;-)) Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Etter å ha gått gjennom dette har eg kome fram til at dei fire gardane som lagmannen får i 1483, alle ligg i Frosta/Inderøyområdet i Inn-Trøndelag. Stene i Vikør har difor ikkje noko å gjera med Stene i brevet frå 1483. Dette betyr då at det må vera ein annan Erik Amundsson som brevet frå 1526 omhandlar.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

(Finn)Nå er det en gang sånn at det ikke jeg som har forfattet teksten i Diplomatariet.Når havnet forresten Vikør der oppe ?(Tore)Er det du som trenger hjelp her ?Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Erik Otterå

Forstår at dette er kompliserte saker. Jeg har sett de innleggene du nevner i innlegg (8) Arnfrid. Grunnen til at jeg startet denne debatten var at jeg der ikke fant svar på et spørsmål jeg hadde, nå tror jeg at jeg har det. De forskjellige sidediskusjonene som dukker opp her viser at dette er et meget interessant tema. Skal prøve å følge med så godt jeg kan.Kanskje er Anna Fartegnson min 11xtipp-oldemor, kanskje ikke? Det er vel denne usikkerheten som gjør dette så interessant. Er det ikke?vh leif erik

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Samme med meg, Leif Erik, det meste går langt over hodet på meg, men jeg hiver meg nå inn på likevel. Er ikke redd for det! Jeg lærer ingen ting om jeg ikke engasjerer meg også i det som er vanskelig. Vi har jo også 'enkle føljetonger' her på forumet....Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.