Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#63616] HO; Etterkommere etter søstrene Herborg og Ellen Ivarhus Rasmusdøtre Linga!

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

For de andre Ivarhus-barna er der debatter, og jeg anbefaler at vi benytter dem i den videre debatten om de slektsgreneneHans gm Kari Olsdatter Berge [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=61018&sok=Ivarhus&nr=1&antinnlegg=379&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke Peder flere forhold Lenke Magdalena gm Paul Hansen Glad Lenke Elisabeth gm Søren Sørensen Hess LenkeDet er imidlertid ikke egne debatter, så vidt jeg kan se, for de to jentene Herborg og Ellen. De var gm far og sønn Jan Torgilsen Mentz Bolstad og Jan Jansen Mentz Bolstad, og vi prøver å behandle dem i same tråd.1.2.1. Ellen Ivarhus Rasmusdatter Linga (ca 1652 - † 1732) gm Jan Jansen Mentz Bolstad (ca 1672 - † 1733) i 1693Ellen Ivarhus Rasmusdatter Linga er født på 1650-tallet, av foreldre Hr Rasmus Pedersen i Strandebarm og hans hustru Magdalene Christine Lauritsdatter Galtung. Ellen var fadder i Kvinnherad i 1671, så hun må være født senest ca 1655. Ellen inngikk ekteskap Lenke med Jan Jansen Mentz Bolstad 18. juni 1693 i Hålandsdalen. Jan Jansen er født i 1672 på Nedre Bolstad, Fusa, som sønn av Jan Torgilsen Mentz Bolstad i hans ekteskap med Anna Hansdatter Gjøn. Ellen og Jan får datteren Ellen og sønnen Rasmus. Manntallet for 1701 Lenke viser at Jan Jansen er 33 år og bor på Nedre Bolstad. Jan Jansen dør i 1733 Lenke 61 år gammel og Ellen Ivarhus Rasmusdatter i 1732 Lenke vel 79 år gammel.1.2.1.1. Ellen Jansdatter Mentz Bolstad (1695 - † 1782) gm Knut Knutsen Gjøn (1695 - † 1750) i 17131.2.1.1. Ellen Jansdatter Mentz Bolstad (1695 - † 1782) gm Ole Olsen Bratthus Ola Olsen Bratthus (1729 - † 1798) i 17541.2.1.2. Rasmus Jansen Mentz Bolstad ( - † 1721) gm Eli Bårdsdatter Eide ( - † 1752) i 17171.2.2. Herborg Ivarhus Rasmusdatter Linga (ca 1658 - † 1723) gm Jan Torgilsen Mentz Bolstad (ca 1648 - † 1721) i 1690 Herborg Ivarhus Rasmusdatter Linga er født ca 1658, av foreldre Hr Rasmus Pedersen i Strandebarm og hans hustru Magdalene Christine Lauritsdatter Galtung. Herborg inngikk ekteskap Lenke med Jan Torgilsen Mentz Bolstad 3. august 1690 i Hålandsdalen. Jan Torgilsen er født i 1648 på Nedre Bolstad, Fusa, som sønn av Torgils Jansen Mentz og Magdalene Olsdatter Eikeland. Jan Torgilsen er først gift med Anne Hansdatter Gjøn, og med henne har han bl a sønnen Jan som er gift med Herborgs søster Ellen. Ca 1700 hadde Herborg et leiermål, som er referert i Tingboken for 1704. Herborg og Jan fikk datteren Herborg i 1692. Manntallet for 1701 Lenke viser at Jan Torgilsen er 56 år og bor på Nedre Bolstad. Jan Torgilsen dør i 1721 Lenke 73 år gammel og Herborg Ivarhus Rasmusdatter i 1723

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

1.2.1.1. Ellen Jansdatter MENTZ BOLSTAD blir altså gm Knut Knutsen f 1695 på gården Eide. Ellen og Knut skal visstnok ha bodd på Eide fra giftermålet i 1713 til ca 1730, da de flytter til Bolstad. (Jeg vet ikke hvorfor de er blitt knyttet til gårdsnavnet GJØN!) Ellen er født i 1695 og døpt i Hålnadsdalen kirke desember s.å. Faddere bl a: Knut Eide, Herborg Bolstad, Inger Brockhus ller Bratthus, Maritte Gjøn. Knut er også født i 1695 og døpt i Strandvik kirke. Foreldre: Knut Engelsen Eide og Kirsti Knutsdatter Mundheim. Det avholdes skifte etter Knut på Bolstad 6. og 7. juli 1750: barn: Jan 26 år, Ellen gm Engel Hansen Gjøn, og Anne med formynder Hans Hansen Lundervik. Datteren Kirsti er uteglemt i dette skiftet, men nevnes i skifte etter moren Ellen i 1783.Ellen Jansdatter og Knut Knutsen har barna: 1.2.1.1.1. Knut Knutsen (1715 - † 1719) Død som barn 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter gm Johannes Engelsen Henanger ( - † 1753) i 1736 Skifte etter Johannes Engelsen Henanger 2. aug 1753: Barn: Knut 10 år, Engel 6 år, Jan 1 1/2 år, Ellen 13 år, Kristi 8 år og Magdeli 3 1/2 år.1.2.1.1.2.1. Ellen Johannesdatter gm Getke Torgisen Øvre Bolstad 1.2.1.1.2.2. Knut Johannesen 1.2.1.1.2.3. Kristi Johannesdatter gm Salomon Jakobsen Vindenes 1.2.1.1.2.4. Engel Johannesen 1.2.1.1.2.5. Magdele Johannesdatter gm Anders Håversen Haugenvoll 1.2.1.1.2.6. Jan Johannesen1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter gm Aamund Paulsen Kilen i 1754 Skiftet etter Kristi skal ha vist at hun hadde barna Johannes, Paul, Sophie og Margrethe med Aamund Paulsen Kilen. 1.2.1.1.2.7. Johannes Aamundsen 1.2.1.1.2.8. Paul Aamundsen 1.2.1.1.2.9. Sophie Aamundsdatter gm Hans Johannesen Gauksheim 1.2.1.1.2.10. Margrete Aamundsdatter gm Knut Larsen Austestad1.2.1.1.3. Ellen Knutsdatter (1722 - † 1800) gm 1.2.2.2.3. Jan Hansen Gjøn (1716 - † 1743) i 1740 Ellen døpes 8. februar 1722. Skrifte etter Jan Hansen Gjøns mor, 1.2.2.2. Herborg Jansdatter Mentz Bolstad, i 1753 viser at Ellen og Hans hadde sønnen Hans på 11 år sammen. 1.2.1.1.3.1. Hans Jansen1.2.1.1.3. Ellen Knutsdatter (1722 - † 1800) gm Engel Hansen Gjøn (1718 - † 1811) i 1744De skal ha hatt barna Engel og Børge sammen. 1.2.1.1.3.2. Engel Engelsen 1.2.1.1.3.3. Børge Engelsen1.2.1.1.4. Jan Knutsen (1725 - † ) gm Marta Hansdtr Lundervig i 1751. Jan døpt 6. mai 1725. De skal ha hatt barna Knut, Hans, Ellen, Kristi og Martia sammen. 1.2.1.1.4.1. Knut Jansen 1.2.1.1.4.2. Hans Jansen 1.2.1.1.4.3. Ellen Jansdatter gm Ole Haldorsen Bårtvedt 1.2.1.1.4.4. Kristi Jansdatter 1.2.1.1.4.5. Marita Jansdatter 1.2.1.1.5. Anne Knutsdatter (1727 - † 1819) gm Sjur Andersen Koldal (1730 - † 1762) i 1751De skal ha hatt barna Anders og Knut sammen. 1.2.1.1.5.1. Anders Sjursen 1.2.1.1.5.2. Knut Sjursen1.2.1.1.5. Anne Knutsdatter (1727 - † 1819) gm Haldor Andersen Skogseide i 1765 De skal ha hatt barna Engel, Sjur, Anders, Aagot, Kristi og Ingeborg sammen. 1.2.1.1.5.3. Engel Haldorsen 1.2.1.1.5.4. Sjur Haldorsen 1.2.1.1.5.5. Anders Haldorsen som skal ha hatt barna Haldor, Peder, Anders, Herborg gm Anders Knutsen, Anne, Eline, Magdela og Marta sammen. 1.2.1.1.5.6. Aagota Haldorsdatter 1.2.1.1.5.7. Kristi Haldorsdatter gm Ole Olsen Åkre 1.2.1.1.5.8. Ingeborg Haldorsdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

1.2.1.1. Ellen Jansdatter MENTZ BOLSTAD blir gift 2. gng i 1754 med Ole Olsen BATTHUS. Ole Bratthus er født i 1729. Ellen nærmer seg nå 60 år. Ellen og Ole bor på Bolstad fra de gifter seg og til Elen dør i 1782. Skifte eter Ellen1. juli 1783: Hennes ban Knut Bolstad: 1) Jan Knutsen, død, men etterlater seg Knut, Hans 10år, Ellen gm Ole Haldorsen Bårtveit, Kristi 22 år, Marita 2) Kristi Knutsdatter gn Aamund Paulsen Eide, 3) Ellen Knutsdatter gm Engel Hansen Gjøn, 4) Anne Knutsdatter, enke eter Haldor Ørjansen (Andersen) Skogseide.Da Ellen dør gifter Ole Bratthus seg igen med Kari Haldorsdatter Solås og flytter dit. Ole Bratthus dør i 1798. Ekteskapet melom Ellen og Ole var selvsagt barnløst. 1.2.1.2. Rasmus Jansen MENTZ BOLSTAD ( - † 1721 gm Eli Baardsdatter Eide ( - † 1752) 20. juni 1717 i Hålandsdalen kirke. Rasmus dør i 1721. Ekteskapet var barnløst.Eli Baardsdatter hadde tidligere vært gm Ole Endresen Mjånes og med Knut Engelsen Eide. Da Rasmus dør i 1721 inngår hun sitt 4. ekteskap med nders Larsen Legland. Eli Baardsdatter dør i 1752 og skifte etter henne viser at hun hadde en sønn, Hans Knutsen, som hun hadde med Knut Engelsen Eide. Det kan nevnes at Knut Engelsen Eide i et tidligere ekteskap md Kirsti Knutsdatter Mundheim hadde bl a sønnen Knut som var gm 1.2.1.1. Ellen Jansdatter. (se tidligere i dette innlegget og forrige innlegg) Eli Baardsdatters eneste barn, Hans Knutsen Nehovde, var død ved skiftet etter moren, men han hadde etterlat seg 4 sønner og 4 døtre. Fortsetter med 4. generasjon etter 1.2.2. Herborg Ivarhus Rasmusdatter Linga (ca 1658 - † 1723) gm Jan Torgilsen Mentz Bolstad i neste innlegg:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

1.2.2.1. Magdalene Jansdatter Mentz Bolstad (1691 - † 1691) Død som nyfødt1.2.2.2. Herborg Jansdatter Mentz Bolstad (1692 - † 1753) gm Hans Torgilsen Gjøn (1690 - † 1760) i 1710 Herborg døpes ca 1693. Hun inngår ekteskap med Hans Torgilsen Gjøn 2. noember 1710 i Hålandsdalen kirke. Hans er født i 1690 som sønn av Torgils Engelsen Gjøn og Marita Torgilsdatter Mentz Bolstad. Herborg dør i 1753 og gravlegges fra Hålandsdalen kirke 2. mai 1753, 60 år, 4 mnd og 9 dager gammel. Skifte 27. juli 1753 viser at hun har barna Hans, Jan, Rasmus Markus, Engel 20 år, Samuel 19 år, Magdalene og Marte. Hans Torgilsen Gjøn død 26. september 1760 og gravlegges 3. oktober s.å. 70 år, 8 mnd og 2 dager gammel. 1.2.2.2.1. Hans Hansen (1711-1790) gm Anne Engelsdatter Mehus (1716-) 1.2.2.2.2. Malene Hansdatter (1713-1765) gm Knut Knutsen Nernes (1705-1737) 19. juni 1735 1.2.2.2.2. Malene Hansdatter (1713-1765) gm 1.2.3.12. Johannes Pedersen Linga (1715-1790) i 1740 1.2.2.2.3. Jan Hansen (1716-1743) gm 1.2.1.1.3. Ellen Knutsdatter Bolstad (1722 - † 1800) 1.2.2.2.4. Torgils Hansen 1717 - 1717 1.2.2.2.5. Rasmus Marcus Hansen (1719 - ) gm Kristi Knutsdatter Eikeland (1725-1763) 1.2.2.2.6. Marta Hansdatter (1721-1803) gm Johan Daniel Lauritsen Galtung (1722-1772) i 1747 1.2.2.2.6. Marta Hansdatter (1721-1803) gm Lars Olsen Bakka (1757-1827) i 1782 1.2.2.2.7. Engel Hansen 1724-1724 1.2.2.2.8. Engel Hansen 1725- 1.2.2.2.9. Herborg Hansdatter 1727-1727 1.2.2.2.10. Torgils Hansen 1729-før 1753 1.2.2.2.11. Engel Hansen (1732-) gm Kristi Hansdatter Gjøn (1723-1766) 1.2.2.2.12. Samuel Hansen (1733-1790) gm Kristi Akselsdater Sandal (1742-1804)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

1.2.1.1.1. Knut Knutsen Gjøn Knut Knutsen Eide Gjøen (nr. 1.) ble døpt Fest. Epiphan 1715 i Hålandsdalen, Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11614&idx_id=11614&uid=ny&idx_side=-43>Lenke Permanent bildelenke: Lenke død 3. turator 1719 (3. nyttårsdag?) 4 år minus 4 uker gml. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn gm Johannes Engelsen Henanger ( - 1753) i 1736 IKKE FUNNET HENNE! 1.2.1.1.3. Ellen Knutsdatter Gjøn (1722 - 1800) gm 1) 1.2.2.1.3. Jan Hansen Gjøn (1716 - 1743) i 1740 gm 2) Engel Hansen Gjøn (1718 - 1811) i 1744 Hennes dåp i 1722 i Strandvik kirke Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn gm Johannes Engelsen Henanger vielse i Hålandsdalen kirke St Hansdag 1736 Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11614&idx_id=11614&uid=ny&idx_side=-62>Lenke Permanent bildelenke: LenkeJohannes Engelsen EIDEs gravferd i 1753 40 år gml Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

FUSA? Kan noen med Fusa-boken sjekke om 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henanger - 1753 bodde på Nedre Bolstad og så på Eide, og hvilke barn som står oppført der, også i Kristis 2. ekteskap med Aamund Paulsen Kilen.Jeg har kun opplysninger fra skiftene: Skifte etter Johannes Engelsen 2. aug. 1753: Barn: Knud (10), Engel J. Tvedtnæs (6), Jan J. Birkeland (1 1/2), Ellen (13), Christi (8) og Magdelie (3 1/2). og skifte etter Kristi? når?: Barn: Johannes, Paul, Sophie og Margrethe.Jeg har til nå funnet dåpen til barna Marta f 1742 d 1753 og Knut f 1743.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne K. Landholm

Hei :)1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Bolstad (?) 1719-1796 g.1736 m Johannes Engelson Henanger 1713-1753, de var bosatt Eide, og Kristi g.2g.1754 m Aamund Paulson KilenDeira born: Knut,Engel,Jan,Eli,Kristi,Magdeli'Det er hva som sto i Fusaboka om Johannes Engelson Henanger og Kristi Knutsdatter (Bd.4)Mvh.:) Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hm. Kan de Johannesbarna som blir født på Bolstad og Nedre Bolstad /-1740 være andres barn enn Kristi og Johannes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne K. Landholm

Kristi og Johannes fant jeg omtalt under garden Henanger som Johannes jo kom fra. Derfor tolker jeg det dithen at det var Johannes og Kristi sine barn som var omtalt .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, men er der noen andre Johannes som blir far ca 1740 på Eide og Bolstad i Hålandsdalen?Fant nå Kristi og Johannes yngste datter i 1801; Magdele gm Anders Kaaresen Hauervoll;Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

..og her er 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Aamund Paulsen Kilens datter Sophie på Gauksheim på Stord, 45 år, i 1801 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

..og her fant jeg 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henangers datter Ellen Johannesdatter, 56 år, på Øvre Bolstad i 1801 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

..og 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henangers sønn Engel, 52 år, på Tveitnes i 1801 Lenke1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henangers sønn Jan skal ha bodd på Birkeland. Hvor kan det være? Fana, eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nå har jeg leitet gjennom alle Birkeland-gårdene og er kommet frem til at 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henangers sønn Jan må ha bodd på Øvre Birkeland i Kvam, her 50 år i 1801;LenkeDa er det vel 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henangers barn Kristi gm Salomon Jacobsen Vindenes (Fusa eller Sund?) og Knut f 1743 jeg ikke har funnet igjen i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fortsettelse far 18; Jans barn på Øvre Birkeland i Kvam i 1811 Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4619&idx_id=4619&uid=ny&idx_side=-2>Lenke Permanent bildelenke: LenkeOg tilbake til 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henangers sønn Engel på Tveitnes; her er to av hans barn Johannes og Guro i 1791: Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Hei Arnfrid. (18)I gardssoga for Vikøy sokn, står det under Byrkjeland br.nr.5. Jan Oddmundson Eide 1751-1812, frå Hålandsdal. Faren er oppgjeven som Oddmund Pålson.Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hm, men kven er då den Jaan Johansen her i 1801 LenkeDer er eit skifte der det står at Jan Johansen budde på Birkeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Innlegg 15. I følge Austevollsboka er Sofie Gauksheim datter av Amund Larsen Sætre, men så står det noe rart. Søsken til Sophie budde i Strandvik. Halvsøster Kristi Johannesdatter Eide, Hålandsdal g. enkemann Salomon Jacobsen Vinnes (Huftarøy). Salamon var gift 3 ganger.Tar med dette siden det var ein Engel busett på Sætre: Jan Engelsen Grasdal g. Ragnilde Askildsdatter Grasdal. Far til Jan: Engel Jansen Valhammar g. Else Johanne Beate Andersdatter Salthella. Far til Engel: Jan Endresen Bjørndal i Os 1g. Herborg Engelsdatter Gjøn 2g. Elen Engelsdatter Gjøn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Ad (18)Knut Johannesson var i følgje bb.III Hålandsdal.gift med Brita Bårdsdtr. Teigland 1747-1837, og budde på Teigland, same sokn. Dei hadde 6 bornArne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Ad (20-21)Det som står i Vikøy er nok feil, det du skriv stemmer med Hålandsdal-boka.Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Flott at det begynner å skje noe i denne tråden! Jeg må nemlig ta det systematisk, familie for familie, og kronologisk for å holde oversikten.(24) Ja, Jan var jo svært liten da faren Johannse døde i 1753, og mor Kristi ble gjengift med Aamund i Kilen. Patronymet i Kvam-boka er nok fra han, selv om han var sønn av Johannes. √(23) Takk, da skal jeg nok klare å finne den familien.(22) OK, men da kan det se ut for at patronymet er feil enten i mine kilder eller i Austevollsboka. Da fikk jeg også vite at Kristi Johannesdatter var gift i Vinnes i Sund, og ikke i Fusa. Da skal jeg nok klare å finne ut av disse familiene også.Men tar gjerne i mot hjelp, men vil helst gjøre ferdig 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Johannes Engelsen Henanger og 1.2.1.1.2. Kristi Knutsdatter Gjøn - & Aamund Paulsen Kilen før jeg går videre til neste person i generasjon 5, nemlig 1.2.1.1.3. Ellen Knutsdatter (1722 - † 1800) gm 1.2.2.2.3. Jan Hansen Gjøn (1716 - † 1743) i 1740 og 1.2.1.1.3. Ellen Knutsdatter (1722 - † 1800) gm Engel Hansen Gjøn (1718 - † 1811) i 1744

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.