Jump to content
Arkivverket

[#64325] Ritmester Jacob DANNEFAER f. ca. 1630 og hustru Mette HOLSTEIN, Möen, DK


Guest Thomas Friis Konst

Recommended Posts

Guest Thomas Friis Konst

Den ofte omtalte ”krigshelten” Jacob Nilsen DANEFAER/DANNEFAR oppgis å vaere födt omkring 1630 på Möen i Danmark Han skal först å ha vaert Kvartermester i den Polske Konges livregiment i 1655. Ved Roskilde-freden i 1658 var har Adjudant i Generalkommissaer AHLEFELDTS regiment til hest og var blant de 1500-2000 ryttere som måtte avstås til Kong Carl Gustav av Sverige. Som Livknekt hos Riksadmiral WRANGEL gjorde han en stor innsats ved kapringen av krigsskipet ”Skt. Johannes” med 120 Danske krigsfanger ombord. Kong Fredrik III av Danmark utnevnte ham etter dette til Offiser og Rittmester i GYLDENLÖVEs regiment.. Dessuten ble han tildelt noen (8) gårder i Stege, bl.a. ”Nygaard” som senere ble kalt Marienborg, samt en årlig appansje på 400 Riksdaler. Jacob döde ved Wismar i Meckelenburg i Februar 1676 etter erobringen av byen. Han hadde en tid vaert toller i Stege.Formålet med dette tema er å kaste lys over slektssituasjonen til Jacob og hans hustru samt deres etterkommere. Kildematerialet er i hovedsak hentet fra bl.a. Den Falsterske Gaejstelighets Personalhistorie av BARFOD av 1851, samt Dansk Biografisk Leksikon og Jakob Nielsen Dannefer av Antgh. FUGLSANG av 1946 etc.Jacob Nilsen DANEFAER7DANNEFAR skal ha vaert gift med Mette HOLSTEIN, hvis mor het Anne Margrethe Eriksdatter HOLSTEIN, söster til toller Lorents(tz) Eriksen HOLSTEIN. Det påstås at ekteparet hadde hele 8 barn, men i skrivende stund er for meg kun fölgende kjent;- Sophie Amalie ca. 1661-1722- Jacob ca. 1662-1725- Holger ca. 1666-1745/54- Erik, ukjent årstallSpörsmål 1 – Kjenner noen til Jacob Nielsen DANNEFAER og Mette Eriksdatter HOLSTEINs familiebakgrunn?Deres sönn Holger, flyttet til Norge, naermere bestemt Hamnes i Skjervöy, Troms. Det samme gjorde visstnok også hans bror Fredrik som skal ha vaert Toller i Arendal. Holger var gift med Sissel (Cecilie) Clementsdatter (HOFNAGEL) ODERUP, også av Dansk slekt. Holger overtok Havnes etter svigerfaren og flytttrt dit i 1691, var lensmann i Skjervöy fra 1705 til 1711. Fölgende barn oppgis;- Clement- Grethe ca. 1680-1724- Kirsten- Abel Cathrine 1710-1754- Sofie Amalie- MetteFlere av deres barn fikk stor etterslekt i Norge. Etterkommere er blant annet å finne innen HEGGELUND, BUGGE, ODERUP, ARILD, FALCH, LORCK etc. Se av den grunn forbindelsen til temaene;¤ 37.060 Mogens BUGGE¤ 43.462 HEGELUND¤ 53.912 PCH (Petter Christian HÖYERE)Spörsmål 2 – Har noen utfyllende opplysninger om etterkommere til Jacob og Mette?Flere av de ovennevnte personer finnes omtalt på forskjellige homepages, bl.a. hos NERMO og ELLEFSEN. Takknemlig for alle innspill.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Om det skulle ha interesse:I eit sunnmørsk handskrift fra kring 1690 (skriveboka til Jens Mortensen Knag) finn vi dette visdomsordet:Det du hauer vdi dine Tancker detenten fuldent eller snartav slaa: eller det digudi lengden vil selsomt gaa. ex Holger Jacbsen dannfer.Rimeligvis hadde Holger Jacobsen vore på Sunnmøre på denne tida, kanskje som gjest hos amtmann Jonas Lilienskiold på Molvær i Borgund.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Om det skulle ha interesse:I eit sunnmørsk handskrift fra kring 1690 (skriveboka til Jens Mortensen Knag) finn vi dette visdomsordet:Det du hauer vdi dine Tancker detenten fuldent eller snartav slaa: eller det digudi lengden vil selsomt gaa. ex Holger Jacbsen dannfer.Rimeligvis hadde Holger Jacobsen vore på Sunnmøre på denne tida, kanskje som gjest hos amtmann Jonas Lilienskiold på Molvær i Borgund.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Tore VIGERUSTs innlegg # 2;- mange takk for henvisningen til Frederik DANNEFER som toller i Arendal i tidsrommet 1722-31.Dermed kjenner en til hele 5 barn av Jacob DANNEFAER og Mette HOLSTEIN på Möen i Danmark, altså;- Sophie Amalie f. ca. 1661, död den 23. Juli 1722- Jacob f. ca. 1662, död i Mai 1725- Holger f. ca. 1666, död 1754- Erik, ukjent årstall, men begravet den 8. Juli 1729- Frederik, ukjent årstallJeg kan ikke se at sönnen, Frederik, er tatt med i oversikten som Simon ELLEFSEN har gjort over DANNEFER/DANEFAER. (Oppdatert per 21. August 2003) Dessuten hadde jeg selv glemt å ta med Frederik i rekken av Jacob og Mette's barn i mitt förste innlegg her, selvom jeg nevner han i teksten.Mottar gjerne tips om litteratur og/eller homepages hvor jeg kan finne ytterligere data om Frederik.Mvh Thomas

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Björn JONSON DALEs innlegg # 4;- dette var interessant, Björn!Jeg har ofte undret på Hvorfor Holger DANNEFAER ca. 1666-1754(1743?) kom så langt nord som til Hamnes i Skjervöy, - og ikke minst Hvordan! '120 Mile Norden for Trondhjem' - i fölge en opptegnelse i Aastrups kirkebok på Falster, Danmark.Det ser tydelig ut som om at han var 'i dine trakter' på veien Nordover. Kanskje var Holger blitt inspirert av Hans LILIENSKIOLD som vel var Amtmann i Finnmark 1684-1698. Vet ikke når hans verk 'Speculum boreale' ble utgitt, men det kunne vel imponere og inspirere noen og en hver. Mener å ha sett en interessant artikkel om LILIENSKIOLD av Yngve NEDREBÖE.Det angis at Holger kom til Hamnes ca. 1691 og han var en virksom herre og relativt velstående handelsmann. Dessuten hadde han lensmanns-stillingen der i perioden 1705-1711. Dog omtales han som meget stridig person, og uttrykket 'kranglefant' forekommer ofte om ham.Imidlertid ble både han selv (med en HOFNAGEL ODERUP etterkommer) og hans mange barn godt gift, og de inntok etterhvert en sentral plass i det lokale miljöet.Hvem er den omtalte Jens Mortensen KNAG, Björn?MvhThomas

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Dannefer, Frederik. Tjent flere år i livriet. Tollbetjent og visitør i Arendal 16. mars 1700, bekreftet 28. mai 1731. Efterfølger utnevnt 27. juli 1729. Død 1731.Davidsen, Adolph Petter Danifer, født 19. des. 1824. Marineoffiser, skipsfører. Undertollbetjent i Svinør 26. juli 1864.(Kilde: NST)[url="http://digitalarkivet.no/da/mt09031715.htm>http://digitalarkivet.no/da/mt09031715.htm

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Mange takk Arnfrid, - for opplysningene om tollerne DANNEFER, - jeg hadde jo håpet på din gode hjelp (som vanlig)!Fant i mellomtiden en datter av den tidligere Kongelige lakaj, Frederik HOLSTEIN DANNEFER ca.1670-1731, via en oversikt over slekten BÖEG, nemlig;- Abel Cathrine F:dtr FRIIS DANNEFAER 1708-1783. Abel Cathrine oppgis vaere födt i Köbehavn og hennes mor angis som Karen Jacobsdtr. FRIIS!Abel Cathrine var gift med Jörgen Anderssön THURMANN BÖEG 1702-1753, han omtales som Kongelig visitört i Arendal. I ekteskapet var det fölgende barn;- Frederik f. 1728- Anders f. 1730- Niels f. 1731- Johan LEVIN f. 1732- Christian f. 1735- Karen f. 1737- Karen f. 1739(?)- Agnethe f. 1739- Andreas f. 1741Det er uklart om Frederik var far til flere barn og jeg kjenner kun navnet på hans hustru, ovennevnte Karen FRIIS, ytterligere data mangler.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

I löpet av dagen har jeg fått et par tilbakemeldinger hva angår barna til Jacob DANNEFAER ca. 1630-1678 og hans hustru Matte HOLSTEIN ca. 1645-1681 i Danmark.Av de omtalte 8 barn i fölge Dansk Biografisk Leksikon er så langt fölgende kjent;- Sophie Amalie 1661-1722 g. KROG, minst 1 barn- Holger 1666-1754, g. HOFNAGEL ODERUP, 6 barn- Frederik 1670-1731 g. FRIIS, minst 1 barn- Jacob 1672-1725 g. HECKE og FLINDT, 4 2 barn- Erik ukjent födselsår - 1729 g. DAMSBERG og TJAEREBY, 2 3 barnYtterligere informasjon om Mette og Jacob's etterkommere er under utarbeidelse.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

I mitt siste innlegg ser jeg at pluss tegnene har falt bort ved angivelsen av antallet barn i begge ekteskapene til Jacob og hans bror, Erik.Det skal 'selvfölgelig' vaere 4 barn i Jacob's förste og 2 barn i hans andre ekteskap.Det samme gjelder for Erik, - 2 barn i hans förste ekteskap og 3 barn i hans andre ekteskap.Beklager feilskrivningen.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(8:) Vedr. Fredrik Dannefær's angivelige hustru Karen Jacobsdatter Friis (som vel kan ha vært født rundt 1680 ?):Fredrik var altså toller i Arendal 1700-1729, og datteren Abel Cathrine skal være født (i København !) i 1708.I Arendel virket på denne tiden fogd Hans Arentsen von Kampen (1652-ca.1722), som rundt 1690 var blitt gift med Karen Jacobsdatter Friis (1659-1700), enke etter handelsmann Christen Ellefsen Havsøen. Hun var datter av den adelige Jacob Henriksen Friis til Molland.Sistnevnte Karen's grandtante var (også en) Karen Jacobsdatter Friis (f. ca. 1580 ?), datter av fogd i Lister, senere Nedenes, Jacob Hermansen Friis (død 1605).Kan Fredrik Dannefær's hustru Karen ha tilhørt samme Friis-slekt ?Hvordan vet vi forresten at Fredrik Dannefær var sønn av toller Jacob Nielsen Dannefær i Stege ? Er han nevnt i kildene med patronym ?

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Per's spörsmål om Frederik DANNEFAER's hustru, Karen FRIIS's slektsforhold, - har jeg ikke noe direkte svar.Har dog i mellomtiden tittet litt på FRIIS TIL MOLLAND og VON KAMPEN, uten å kunne trekke noen naermere konklusjon.Söker med lys og lykte etter naermere data om de angitte 8 barn av Jacob DANNEFAER og Mette HOLSTEIN, - hittil kjenner jeg til kun 5 av dem.Håper at det i dette arbeidet kan komme frem tydelige kilder som angir patronymet til Frederik D i Arendal. Jfr. her Tore VIGERUST's innlegg # 12 med henvisning til ligningsmanntallet i Arendal i 1731.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til May TEISTEVOLL's innlegg # 14;- takker så mye for din henvisning til FINNE GRÖNN om toller Frederik J:sön HOLSTEIN DANNEFAER i Arendal.Jeg kjenner selv ikke til kilden som angis, men som denne tråden angir arbeider jeg 'just nu' med denne saken.Ville vaere av interesse å se om hans hustru(er) er nevnt.

Link to post
Share on other sites
Guest Petter Vennemoe

I følge Finne Grønn var Fredrik D's hustru Karen Jacobsdatter Friis, begravet i Arendal 25.06.1756, og Fredrik nevnes begravet samme sted 31.07.1731. Fredrik nevnes også i 'Arendal fra fortid til nåtid' som 'Lakei hos kong Christian V' før sin tid i Arendal.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Petter VENNEMOE's innlegg # 20;Takk, Petter, - det var en interessant opplysning som forhåpentligvis kan gi mere informasjon om Frederik DANEFAER's tid i Arendal og eventuelt hos kong Christian V.Dessuten forsöker jeg samtidig å finne ut mere om hans hustru Karen J:dtr. FRIIS (c1680-c1756). Jfr. her Per NERMO's innlegg # 11.Bare kort tid etter at jeg la ut denne tråden har jeg fra annet hold mottatt flere relevante data som angår kretsen rundt HOLSTEIN DANNEFAER.Kort kan nevnes at Frederik's bror, presten Erik DANNEFAER som döde i 1729 i Karleby - DK, via sin förste hustru, prestedatteren Johanne Pettersdtr. DAMSBERG d. 1698, også hadde tilknytning til Norge. Dette nemlig via hennes farmor, prestefru Birgitte Christensdtr. HUMBLE DAMSBERG, som var söster til biskoppen i Stavanger, Marcus HUMBLE 1605-1661.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Je undrer, likesom Per i innlegg # 21, - nevner FINNE GRÖNN foreldrene til Karen Jacobsdatter FRIIS c1680-c1756?På forhånd mange takk for innspill om dette.Med vennlig hilsen, Thomas

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

I innlegg # 9 i denne tråden gjorde jeg en forelöpig oversikt over Jacob DANNEFAER og Mette HOLSTEIN's hittil kjente 5 barn.Etterhvert synes fölgende oversikt å vaere relevant p.t. hva angår sönnen, Holger's ca. 1766-1754, etterkommere, hovedsaklig i Norge.- Cleme(n)t ukjent födselsår, g. GJESSING, minst 2 barn- Sophie Amalie ukjent födselsår, g. i 1732 i Danmark WICHMANN-SVITZER, 4 barn- Grethe f. ca. 1680-1724, g. 1.g. BORCH og 2. g. HEGGELUND ARILD, henholdsvis 3 pluss 1 barn- Mette f. 1698-1778, g. 1. g. BAARLUND LORCH og 2. g. HVID BLIX, ingen barn registrert- Kirsten f. ca. 1700-1769, g. HEGGELUND ARILD, 3 barn- Abel Cathrine f. ca. 1710?-1754, g. GAMST, 6 barn Arbeider videre med saken, - men alle kommentarer er velkomne.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiJeg har registrert de samme barna som deg i (24). Men for Kirsten har jeg notert gm. Kristen Tomassen Arild. For Abel Catrine har jeg henne gm. Torben Sørensen Gamst. Han var g.1.m. Trine Rasmusd. Oderup.Abel Catrine hadde 8 barn med ham.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.