Jump to content
Arkivverket

[#64325] Ritmester Jacob DANNEFAER f. ca. 1630 og hustru Mette HOLSTEIN, Möen, DK


Guest Thomas Friis Konst

Recommended Posts

Guest Per Nermo

Abel Cathrine Holgersdatter Dannefær (c1710-1754) og Torben Sørensen Gamst (1682-1769) skal ha fått 8 barn (hvorav 2 døde sped av småkopper). Barna var : - Alexander 1730, - Holger 1734, - Søren 1736, - Hans 1736, - Trine, - Elen 1742, - Sidsel 1744, - Marte 1748, - Sidsel - Holger (tvilling av Sidsel), f/d 1759, gravl. 9 Jan 1759, døde i den store koppe-epidemien.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Dersom det stemmer at Holger Jacobsen Dannefær er f. 1666 så kan ikke datteren Grethe være f. i 1680, men snarere rundt 1695. Hun skal visttnok være død i 1723, skifte 8 Jun 1724.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Det står vel noe som ligner på dette:d 9 Januarÿ blev nedsadt1 Sidselle Torbensd: Gamst [alder ikke satt inn] død i smaa kopper2 Holger Torbens: Gamst æt: [alder ikke satt inn]3 Torben Tho...søn æt: 3/4 aar død af smaa kopper4 Torben Gamst Stabrun ald: 7 uger

Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Hallo, I innlegg 24 skrives det at datter av Holger Danefær og Mette Holstein; Grethe var gift 1. gang med Borch og andre gang med Heggelund Arild. Det siste er helt feil. I første ekteskap var hun gift med Niels Axelsen Borch (sønn av Axel Nielsen og Kirsten Andersdatter Rist) som hun fikk 2 døtre og 1 sønn med. Begge døtrene giftet seg med 2 brødre; Knud S. og Hans S. Gamst. Niels døde (skifte) 1721 og hun giftet seg med Søren Jørgensen Friis som hun fikk sønnen Niels med og som døde som barn. Søren giftet seg senere og fikk flere barn med sistnevnte kone.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Høyer

Flott at du kom på banen, Dagny. Undret meg og over Arild-ektefellen. Regner med at du i innlegg 30 sikter til døtrene Sissel gift med Knut Gamst og Kirsten gift med Hans Gamst?Og formoder videre at du med Søren Falchs andre kone tenker på Marthe Malene Hansdatter Kiil (datter av Hans Jonsen Kiil og Margrethe Carlsdatter)Har jeg rett i mine antagelser?Vennlig hilsenKjell (en av de mange etterkommere av Holger Jacobsen og Sissel Clemetsdatter)

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Egil THEIE's innlegg # 25;- Takk for henvisningen til det 1. ekteskapet til Torben Sörensen GAMST 1682-1769. Har også registrert at han da var gift med Cathrine (Trine) Rasmusdtr. ODERUP, samt at det var 3 barn i ekteskapet.Vet du mere om Cathrine's mor, altså hustruen til Rasmus C:sön (HOFNAGEL) ODERUP f. ca. 1660 og lensmann i Skjervöy?Når det gjelder Kirsten f. ca. 1700-1769, så er HEGGELUND-navnet hos hennes mann en henvisning til hans mor's slekt. Christen 1691-1743 var nemlig dattersönn av den ofte omtale Skjervöy-kongen HEGGELUND.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(29:) De fire barna som tilsynelatende ble 'nedsadt' samtidig den den 9 Januarÿ (1759) på Skjervøy etter å ha død av småkopper/barnekopper ser ut til å ha vært :1 Sidselle Torbensd: Gamst (b. av Torben Sør.s. Gamst 1682-1769 og 2. kone Abel Chr. Dannefær c1710-1754)2 Holger Torbens: Gamst (tvilling av Sidselle)3 Torben Tho...søn Gamst, 3/4 aar (Nov 1759-Jan 1759) (b. av Thomas Torbens. Gamst 1722-1797 [b. av Torben Sør.s. Gamst 1682-1769 og 1. kone Trine Rasmusd. Oderup c1695-1728] og hans kone Martha Einarsdatter f.1725, g.1757)4 Torben Gamst Stabrun, 7 uger (Apr 1758-Jan 1759) (b. av Margr. Torbensd. Gamst f. 1725 [helsøster av ovennevnte Thomas] og hennes 2. mann Jens Christian Stabrun f.1733).Når det gjelder Sidsel og Holger Gamst, så fantes det i denne søskenflokken en Sidsel f.1744 og en Holger f. 1734 (se innlegg #26). Tvillingene som dør i Jan 1759 må være født før 1754 (moren Abel døde da), men jeg vet ikke om det er snakk om Sidsel f. 1744 og hennes tvillingbror Holger (ikke nevnt i mitt oppsett) eller om de døde er spedbarn, slik jeg skriver i innlegg #26 (f/d 1759 er antakelig feil, for moren skal altså være død fem år tidligerer). I alle tilfelle må Holger f. 1734 tydeligvis være død relativt ung, og (minst) en ny Holger døpt.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(33:) Vet man at Marthe Malene Hansdatter Kiil var datter av Hans Jonsen Kiil's 1. kone Margrethe Carlsdatter (død 1699) og ikke av den 2., Ingeborg Andersdatter Moursund (død 1728) ? Jeg har sett ulike f.år. på Martha, fra 1697 til 1700.Martha skal med Søren Jørgensen Falch har fått (bl.a. ?) barna Jørgen 1728, Anne Margrethe 1729 og Hans 1730.(30/36:) Vet man at Axel Nielsen's kone Kirsten Andersdatter (Rist) var en datter av (Trondhjemsborger ?) Anders Rist ?

Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Svar til Kjell Høyer i innlegg 33. Ja, det er døtrene Sidsel (Cecilie) som første gang giftet seg med Knud Sørensen Gamst. Han dør tidlig og hun giftet seg med Jens Olsen Hage fra Dvergberg i Vesterålen. Sidsel brukte Borch-navnet og ikke ektefellenes navn. Kirsten gifter seg som enke (var først gift med Amund Nilsen) med enkemannen Hans S. Gamst. Siden jeg ikke har papirene her får jeg ikke helt bekreftet ditt neste spm, men her stiller Per Nermo spm i nr 37 som kanskje er rett. Videre svar til Per på nr 36: Niels døde i 1719 - så du har rett. Og svar på nr 37. Ingen har til nå funnet ut hvor Kirsten A. Rist hadde sitt opphav. Hvem faren Anders (Rist!) var sønn av har jeg ikke sett opplyst til nå. Men kan trolig være sønn av lagmann/amtmann, først i Jemtland så i Trondheim Lorentz Caspersen Rist. Siden ektemannen Axel Nielsen kom fra Trondheim, født i 1634 (er oppført på skifte etter faren juli 1656?, men her feilført som Anderssønner. Sikkert fordi moren var ei Andersdatter. Og riktig at de skulle ha Nielsen-navnet etter faren Niels siden de arver likt). Siden Axel kom til Moursund ca 1680, må det vel antas at han har funnet sin kone i Trondheim! og tatt barna med til Moursund.Hilsen fra Dagny som også er etterkommer av Holger og Sissel

Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Hei! Kommentar til innlegg (38): Jens Olsen Hage var ikke fra Dverberg, han kom fra Bessebostad i Trondenes. Har ikke funnet ut hvor Hage-navnet var hentet fra. Mvh John

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Per NERMO's innlegg # 26, 27, 35 og 36.Takk for opplysningene om Abel Cathrine, f. ca. 1710, og Torben's 8 barn. Samt for kommentaren om födselsåret til Abel Cathrine's söster, Grethe, som tydelig må vare omkring 1695. Gidt BORCH (morsnavn RIST) i 1. ekteskap og FALCH (morsnavn HEGGELUND)i 2. ekteskap. Skal korrigere dette i en 'ny' oversikt over Holger J:sön (HOLSTEIN) DANNEFAER's etterkommee.Dessuten for ytterligere opplysninger om de 4 barn som ble 'nedsadt' samtidig den 9. Januar 1759.Kan dessuten opplyse at jeg 'allerede' har bestilt kopi av skiftet etter Niels Axelssön BORCH f. 1674, datert den 30. August 1720.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Høyer

Kan det være ungjenta, Gjertrud Arnesdatter fra Erikstad som får Jens Olsen med da en annen ungdom ved navn Ole som far? (foreldrene født ca 1678)Kjell (som selvsagt ;-)) også stammer fra Jens Hage Olsen og Sissel Nielsdatter Borch)

Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Har lite opplysninger om Jens forfedre. Hans mor hette Gjertrud Arnesdtr, f. 1678, Erikstad, Trondenes. Far har jeg bare Ole. Hans bror Ole bosatte seg på Sellevoll, Andøy og er min 5xtipp. Det er vel på grunn av broren at Dverberg er kommet inn som hjemsted. Opplysninger om foreldre hentet fra 'Folk og slekt i Trondenes' Mvh John

Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Svar på 43: Min kilde var 'Endreslekta' hvor det skrives at Jens Olsen Hage kom fra Dvergberg, men regner med at din kilde er den å stole på. I andre kilder nevnes at Jens kunne være bror til Karen Hage! Til Kjell: nå ble jeg nysgjerrig; fra hvilket barn av Sissel og Jens stammer du? Jeg har avstamning fra deres sønn Niels Borch som tok navnet til moren. Hilsen fra Dagny

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Høyer

Til innlegg 44 Til min slektning, Dagny (som faktisk har gitt meg flere verdifulle opplysninger - like så visst som Svenning ga meg opplysninger om Jens Olsen Hage og dennes opphav en gang i 2007): Jeg stammer fra Ole Jørgen Jensen Hage som ble gift med et annet mysterium - nemlig Maren Juul (som døde 27 10 1795). De giftet seg 18 10 1779Det er vel ingen som har funnet ut noe om hennes forfedre?Kjell igjen ;-)

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Dagny MADSEN's innlegg # 30;Både i innlegg # 24 og # 30 ble det et par feilskrivninger såvel mellom ARILD og FALCH som mellom FRIIS og FALCH.Omtalte Grethe var som nevnt först gift med BORCH (RIST som navn fra hans morsside). I Grethe's andre ekteskap var hun gift FALCH (ikke ARILD som feilskrevet, hvor ektemannen hadde HEGGELUND på morssiden.Imidlertid kommer det en 'ny' oversikt som först var presentert i innlegg # 24, jfr. også innlegg # 40.Ser at du også er etterkommer av Holger og Sissel (Cecilie) og undrer om du vet mer om hustruen til ovennevnte lensmann i Skjervöy, Rasmus C:sön (HOFNAGEL) ODERUP f. ca. 1660? Jfr. innlegg # 34 hvor samme spörsmål rettes til Egil THEIE.Mvh Thomas

Link to post
Share on other sites
Guest Magne Johansen

Hei! Jeg ser av innlegg 45 at Jens Olsen Hage,s søster, Karen, skulle være født ca. 1704. Iflg. kirkebok for Karlsøy ble hun jordfestet i jan. 1761 i en alder av 43 år. Dvs. født ca. 1717. Hvis hun skulle være født rundt 1704 ville hun ha vært 51 år da hun fødte sitt siste barn i 1755, i sitt 2. ekteskap, i 1755. Mulig, men kanskje litt spesielt.Jeg er også etterkommer etter Holger og Cecilie (Sissel).Mvh Magne J.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(38:) Det blir litt problematisk rent kronologisk, såvidt jeg kan se, å 'gjøre' ''Anders Rist'' til sønn av lagmann/amtmann i Jemtland og sen. Trondheim, Lorentz (Laurits) Caspersen Rist (død 1659), dersom det stemmer at sistnevntes sønn, kapellan i Saltdalen, Knut Larsen Rist, var f. i 1642.Kirsten Andersdatter Rist fikk tilsynelatende sine barn med Axel N. Borch i tidsrommer c1674-c1693, hvilke gjør at hun vel må være f. ca.1650. Det blir derfor vanskelig (for meg) å plassere hennes far som mulig bror av Knut, som altså er omlag jevngammel med Kirsten selv.Lorentz/Laurits' kone Else Knutsdatter Sæbye skal være død i Trondheim i 1660, året etter sin mann. Var Lorentz kanskje gift en gang tidligere ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(John/43:) Kan du gi et lite geografi-kurs for Andøy: Jeg er noe forvirret mht., stedsnavnene Sellevold, Myre, Dverberg. Ligger disse stedene like ved hverandre på Andøy ?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.