Jump to content
Arkivverket

[#64325] Ritmester Jacob DANNEFAER f. ca. 1630 og hustru Mette HOLSTEIN, Möen, DK


Guest Thomas Friis Konst

Recommended Posts

Guest May Teistevoll

Per: Det er en interessant teori du har at Ole (Bessebostad) og Jørgen (Sellevold) kan være brødre.Jeg har også notert at foreldrene til Ole, født 1772, var Jørgen Olsen HAGE og Sidsele Knudsdatter Gamst. Dette etternavnet må Jørgen Olsen Hage ha fra farsiden da farbroren blir Jens Olsen Hage.

Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Til Per! Kan dessverre hverken bekrefte eller avkrefte dine tanker om familieforholdene. Eller er Jørgens kone registret hos meg som Emilie Cecilie Knudsdtr. Gamst. Opplysningene om klokker Jørgens famileforhold er forøvrig med i siste bind av 'Gård og slekt' Andøy.Mvh John

Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

I følge Borgos: Klokker Jørgens kone er ukjent, to døtre, Marit gift med Lars Jonsen. Barn: Jon (1723), Marit (1724), Jørgen (1725-1794) og Maren (1727). Maren Jørgensdtr. kanskje gift med Peder Rasmussen. Ingen opplysniner om etterkommere. Det er ukjent om Jørgen hadde sønner. Mvh John

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Samtidig som jeg takker for alle innlegg så langt i denne DANNEFAER HOLSTEIN tråden gjentar jeg mitt spörsmål i innlegg # 57;- kjenner noen til ytterligere informasjon om Cleme(n)t H:sön (ODERUP) DANNEFAER's hustru Margarete GJESSING? Jfr. her trådens hovedspörsmål nr. 2.På forhånd takk.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Samtidig som jeg takker for alle innlegg så langt i denne DANNEFAER HOLSTEIN tråden gjentar jeg mitt spörsmål i innlegg # 57;- kjenner noen til ytterligere informasjon om Cleme(n)t H:sön (ODERUP) DANNEFAER's hustru Margarete GJESSING? Jfr. her trådens hovedspörsmål nr. 2.På forhånd takk.

Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Svar til Thomas innlegg nr 80; Iflg Hans Figenschous stamtavle fra 1862 (i kopi på Statsark i Tromsø) - skriver han at Clemmet Holgers Danefær, f etter folket i 1702. Han drev gården sammen med faren. Hans kone var Margrethe Elisabeth Dahl (f 1718, død 26.5.1795.) 1.8.1762 gifter Margrethe seg med Hans Henrik Jørgensen Gamst, f 1731, død 11.5.1811, bodde i Hammervik. Hun hadde først vært gift med Clemmet Holg Danefær. Sønn Jacob Cl Danefær, f 1741, bosatt i 1801 i Hammervik, gift med Karen Storm, skifte 1794. Kan dette være den Margrethe Gjessing!!Svar til Arnstein nr 60: Stedet Borch (Borck) ligger i Nørre Horne herred, Ribe amt og Ringkjøbing stift. Vet ikke om Borch-navnet også kan stamme fra Preussen. Iallefall fins dette navnet i Kiel. Men den Borch som jeg kjenner til kommer fra en av de fire prestegårdene i Ribe. Elverumpresten Alexander magnus Borch kommer også herfra samt prof. Oluf Borch som er i denne familie.Jeg må korrigere litt på innlegg 59: Det var Jan Wormhus som ble oppfostret hos Niels Nielsen Juul, visstnok fra Bergen i likhet med far av Jan W.MAREN JUUL: hun er 39 år ved sin død (innføring i Lyngen kirkebok 1795) og vel født ca 1756.Faddere ved Ane Marthas dåp, f 1757 (søster av Jens Olsen Hage) var Michel Blix, Eric Schytte, Ellen Hvid, Kirsten Rasmussen og Kirsten Bush(er).Mht Michael HvidSvar på Pers spm nr 66: I Han Figenschous papirer anfører han at Anders Andersen Moursund, død før 1770, gift med Birgitte ----, f 1709. Datter av Hans Andersen Røst og Maren Henriksdtr Walnum. Foreldre av Anders var Anders Andersen Moursund og Wiwicke Nilsdt (f 1677, død 80 år gml.I de samme stamtavlene fra Hans Figenschou skriver han Hans Joensen Kiil ikke hadde barn med Margrethe Karlsdatter.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Høyer

Takker for masse nyttig fra Dagny Madsen, min slektning ;-))). atter en gang. Har du eller andre her filosofert over den mulighet at Maren Juul kan være datter av Nils Johansen Berg og Ingeborg Johansdatter Wormhuus... født på Skjervøy i 1756?Jeg har notert meg at stefar til Johan Wormhus er Nils Juul - derav spørsmålet. I tillegg passer miljøet rundt dette paret hva ekteskapsrelasjoner angår.Tilgi om jeg overlapper tidligere innlegg.. men synes tanken her er såpass besværende at jeg drister meg til å kaste den fram for dere medlemmer av 'det høye råd'.Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Dagny MADSEN'sinnlegg # 82;Sublimt, - mange takk for interessante svar, - ikke minst hva angår Margrethe (Elisabeth) E:dtr. GJESSING/ muligens DAHL!Dessuten når det gjelder hennes ekteskap med Henrik J:sön GAMST 1731-1811.Har nå igjen tilgang til mine notater og kan se naermere (i fölge mine data) på hvem Cleme(n)t's hustru kan ha vaert.

Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Det er riktig som Dagny er inne på at Margrethe Gjessing og Margrethe Dahl er samme person. Dahl er fra hennes 2. ekteskap: I skifte etter fogden Andreas Tønder i 1750 er skyldnerne nevnt, bl.a. 'Klemet Holgersen rester pro 1743 10 sk. Denne er Død, men Enken er Gift igjen med Erich Erichsen, Hammervig, og kan betale saasom hun ei haver angivet dette Krav paa Skiftet efter hendes første mand.'Ekteparet Erich og Margrethe er nevnt sammen flere ganger i kirkeboka som faddere, f.eks. i 1748 ved dåpen av Jacob Pedersens barn av Rotsund: ... Erich Erichs. Dal Hammervig, Margrete Jessen, Eric Dals hustru ...Eric begraves i 1761: Eric Dahl 77 aarog Margrethe gifter seg igjen med Hans Henric Gamst. De ble trolovet 31. desember 1762: Hans Henric Gamst med Enken Margrethe Elisabeth Mathiæd. Copuleret Hans Henric Gamst og Marg. Dal.

Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Først til Kjell nr 83; ja jeg har en parallell tanke om at Maren Juul kommer fra denne kretsen, men da kanskje med et eller annet slektskap med Niels Nielsen Juul som kom fra Bergen. Èn i Heggelundfam, Margrethe Torgersdtr eller var det Torstensdtr! er fra Niels N. Juuls fam (kilde Hans Figenschou i 1892 som hadde farfar Hans Juul F).Det er skifte etter Maren Juul i mai 1796. Så såvidt på de 3 sidene, men håper jeg får anl å gå opp til arkivet i løpet av dagen. Kanskje hennes fam. bakgrunn er nevnt i skiftepakken.May, så dyktig du er, flott at du fant ut av dette.Dagny

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til May TEISTEVOLL's innlegg # 85;- jeg stemmer i med Dagny M over din dyktighet når det gjelder Margarethe Elisabeth M:dtr. (GJESSING) DAHL 1718-1795, - som også var gift DANNEFAER, og dessuten GAMST.Mange takk, - så interessant! Skal se naermere på dette, ikke minst hva angår barna i disse ekteskap.Når döde Cleme(n)t Holgerssön (ODERUP) DANNEFAER?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Dagny/82:) Du skriver her at ''Anders Andersen Moursund, død før 1770, gift med Birgitte ----, f 1709. Datter av Hans Andersen Røst og Maren Henriksdtr Walnum''.Men av ditt innlegg #59 (første avsnitt) leser jeg at ''Med Ingeborg A. Moursund regner jeg med at 2 av barna med henne omkom med foreldrene i 1728, og at barna Anders, død 1751, Fridrik og Birgitha, f ca 1708 gift med sin fetter Anders Andersen Moursund'', mao. at Anders' hustru Birgitte/Birgitha var datter av Hans Johnsen Kiil og Ingeborg A. Moursund (og altså ikke av Hans Andersen Røst og Maren Henriksdtr Walnum).Hva er rett her, eller hva er det jeg ev. misforstår ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Dagny/82:) (siste avsn.:) ''... Hans Joensen Kiil ikke hadde barn med Margrethe Karlsdatter''.Dette strider mot det du skriver i 1. avsnitt i #59: ''Hans Joensen Kiil var først gift med Margrethe Karlsdtr som døde 1699. Med henne hadde han barna Carl Hansen Kiil, f 1687, død 1761, Joen H. Kiil, f 1692, Thomas H. Kiil, f 1696, død 1747, samt Marthe Malene f 1697...''.Står det altså feil i stamtavlene fra Hans Figenschou ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Thomas/84:) Du skriver ''Margrethe (Elisabeth) E:dtr. GJESSING/ muligens DAHL''. Det er såvidt jeg vet første gang hennes patronym er nevnt. Hva er kilden til ''E:dtr.'' ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Dagny/82:) Margrethe Elisbeth Dahl (Gjessing ?) (1718-1792) sin 2. ektemann (g. 1762), Hans Henrik Jørgensen Gamst (1731-1811), var han sønn av Jørgen Sørensen Gamst f. c1691 i Loppa, sønn av lensmann Søren Pedersen Gamst (1658-1721) og Margrethe Torbensdatter (Gamst?) (c1660-før 20 Apr 1719) ?Og fikk Hans Henrik Jørgensen Gamst (med Margrethe Elisbeth Dahl ?) en sønn Jørgen som ble g.m. Inger Margrethe Røde, datter av Jon Nilssøn Røde (f.1741 i Loppa) og Inger Margrethe Mortensdatter Hegelund (f.1749, i Skjervøy?) ?

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

I (82) angies Margrethe å ha giftet seg 1.8.1762 med Hans Henrik Jørgensen Gamst, mens,i (85)står det at de ble trolovet 31. desember 1762: Hans Henric Gamst med Enken Margrethe Elisabeth Mathiæd. Copuleret Hans Henric Gamst og Marg. Dal. Jeg har sjekket Lyngen, Troms uten å finne noen av datoene. Kanskje vielsen sjedde et annet sted?i (87) ser jeg at du Thomas har rettet hennes patronymikon fra E:datter til M:datter (litt vanskelig av og til å få med seg disse forkortelsene-, men for all del, som regel går det bra etter litt ekstra hodebry!)

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Dagny/86:) Du skriver ''Én i Heggelundfam, Margrethe Torgersdtr eller var det Torstensdtr! er fra Niels N. Juuls fam (kilde Hans Figenschou i 1892 som hadde farfar Hans Juul F).''Kan det her være snakk om Maren Torgersdatter (død 1714), g.m. Jeremias Eliassen Figenschou (1652-1735) ? Maren var mor til Inger Catharina Jeremiasdatter Figenschou (g. Jan Wormhus) og stemor til Hans Jeremiassen Juul Figenschou (1720-1756) på Kvitnes.Hans Lockert Andreas Evensen Figenschou f. 1825 var oldebarn av Rebekka Mortensdatter Hegelund, som 1.g. var g.m. nevnte Hans Jeremiassen Juul Figenschou og 2. g m. HLAEF's oldefar Abraham Rubertsen Lockert (1729-1769).

Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Innførselen om forlovelsen til Hans Henric Gamst og Enken Margrethe er fra Skjervøy kirkebok. Håper lenken dit fungerer: LenkeEllers ser jeg fra kirkeboka at hennes etternavn er innført som Jessen. Gjessing og Jessen er to forskjellige etternavn. Forhåpentligvis er ikke begge etternavnene i bruk i dette distriktet slik at dette ikke skaper problemer.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Takk for den, May (97)!Trolovelsen for enken Margrethe Elisabeth Mathiæd. og Hans Henric Gamst er altså fra 31. des. 1762 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9728&uid=ny&idx_side=-77>Lenke, mens copulasjonen kom 1. aug. 1763 (IKKE 1762) på en helt annen side: Kildeinformasjon: Troms fylke, Skjervøy, Ministerialbok nr. 1 (1748-1780), Ekteviede 1751-1763, side 105. Permanent sidelenke:

Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Til Pers spm 88: I stamtavlene fra Hans Figenschou står det nettopp slik jeg har referert. Har ikke sjekket dette selv, men andre har kanskje.Svar på 89: Ja, selvsagt skulle det være Jens's datter (Ane Marthas dåp).Svar på 90/91: Da jeg fant oppsettet på barnas fødselsår konkluderte jeg med at det bare var barn av 2. ekteskap (med Ingeborg) etter at jeg fant Hans Figenschou's slektstavler som skriver at det ingen barn var i 1. ekteskap. Og da skulle jo alle barna være med Ingeborg Andersdtr Moursund. HF burde ha rett.Mht om Birgitha var dtr av Hans Kiil evt Hans Røst må jeg sjekke med andre kilder.Mht spm 93: Jeg må sjekke papirene mine hjemme først før jeg svarer på dette.Svar på 95: Ja det står Maren Torgersdtr i familie med Niels Nielsen Juul.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.